Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Slovensk Rj 2015

...ryvek z mho rozhovoru s Terkou bhem vstupu na erk pes Ztracen skly (podzim 2014).
Terka:"Chtla bych nkdy jt takovou tu cestu, kde se loz po lanech."
J: "Tomu se k ferraty. Jsou to takov cesty po horch, na kterch se msty loz po ebku, dr za lano, etz a tak. Nejvc jich je v Dolomitech a nebo Norsku. To nen prv blzko. Ale mohli bychom jet nkam bl, kde to je podobn."
Terka: "Kde?"
J: "V Slovenskm Rji, tam je to taky supr."
Terka: "Hmmm..."
J: "Jo. Uvidme o przdninch."

Mapka

Petr, Terka, Zuza, Ondra, Sklovi

Pedpov poas je dobr - je pod mrakem. Vichni jsme zdrvi. Mme volno, chu i penze, nen tedy co eit. Je rozhodnuto, e k proitm dnm pidme dal. Pojedeme do Slovenskho Rje.

Pojedeme, znamen: j, Terka, Zuzka a Ondra. Bez Jii, protoe jej maminkovsk oi nejsou stavny na pohledy, kter by je tam zcela jist potkali. Znm jej matesk strachy, kter ji ponoukaj k vkikm: "Drte se! Dvejte pozor! Nenaklnjte se! Nechote! Bojte se! Atp", kter j pokldm zhusta za iracionln. Pedpokldm, e by vyadovala, abych se bl stejn jako ona - a to mi dost asto jde velmi patn. Co obyejn pokld za dkaz toho, e jsem neodpovdnm, lehkovnm, nedvryhodnm otcem jejich (naich) dt. Na rovinu ji tedy km: "Jii, tohle nen vlet pro tebe."

Dva dny ped odjezdem rozdvm dtem po jedn "masck" bedn. Seznam co si do n maj dt je pro vechny stejn: "Primrn: spack, plavky, kartek, teplky, triko, tlko, mikinu, a sekundrn ve ostatn, co je libo. Kalimatky se do objemu nezapotvaj." Pak odejdu ke sv skni nachystat si svoji bednu - a tm pprava na dal vlet kon. Jak je to jednoduch, kdy mte tak velk dti!

Noc ped odjezdem u ns sp gnes. Kamardka, spoluaka Terky, kter dopluje n tm. Rno jde Jia do prce a my startujeme, jedeme. Hur!

Prvn zastvku dlme v Lipnku nad Bevou. Mme tst. Nhodou zdej informan centrum pro ns, nhodn nvtvnky, organizuje hru, bhem kter se prochz msto, po trase vyznaen v mapce. Trasa spojuje nejen sochy exponovan v exteriru msta (nkter jsou kovov modern majc prazvltn tvar i nzev, jin jsou letit, pskovcov emesln dokonalej), ale i hlavn architektonick skvosty tohoto pknho msteka. A tak s tukou v ruce, prolzme zkout idovskho hbitova hledajce njakou konkrtn informaci. Opisujeme letopoet na njakm barku. Znmkujeme a vymlme nzvy pro tko pojmenovateln a hodnotiteln vci, rdoby sochy. Nejvt spektrum atrakc nm nabz zmeck park. Roste tu toti zvltn rozeklan strom, ve kter se d pardn lozit. Krsn zahrada na stee (i s fontnkou) a hned vedle v galerii zajmav vstava fotografi se sportovn tmatikou. V parku je dal "socha" nesouc trefn nzev: Cesta trubky.

Na unavench noikch a s vyplnnma kartikama se vracme zpt do Info centra, lpe eeno, ns tam pivd mapka, kter se sveep drme. Mladk za pultem nm je "dleit" kontroluje a pot nm dv na vybranou ze zsob propaganch pedmt.

Dve ne opustme msto, tak se stavujeme v Lidlu pro zmrzlinu a nco na veei. Nejsme v Lipnku poprv, a opt jsme jm pekvapeni.

Nespchme, mme peci przdniny, a tak zastvku na noc dlme v Kromi. Mme tu domluven nocleh u Matuinskch. Ale vak dve, ne pijde mj ptel Matucha z prce, mme jet hromadu asu. Co s nm je v ndhern vat Kromi trapn otzka. Vnutit m posdce Kvtnou zahradu i dal touln se mstem se mi vak (pochopiteln) nepoda. Na nabdku zrcadlovho bludit vak reaguj jednotnm: "J, tu bude super!" U tu byly a vd, e je zamotan podstatn vce, ne-li to petnsk. Protoe i pak mme jet as tak jdeme na venkovn bazn. Po 16.00 je se slevou. Navc nen pln koupac teplota, take jsme tam s plavkem sami. Pak u meme jet k Matuinskm, do jejich domeku, na noc.

Zatmco si holky samostatn sthuj sv non nezbytnosti do patra v pokojku (a pak um na televizi), j zstvm s Matuchou. Uvm si jejich samostatnost zasut v kuchyni za stolem - j se mm! Popjme, vzpomnme, rozebrme a spojujeme souvislosti manelskho ivota. Smjeme se, bavme se, vracme se v ase vzad, i plujeme vped - zatmco ptel Matucha nm chyst veei, protoe jeho mil enuka je na nvtv u sv maminky s novorozenou Magdalnkou, a dti u televize. Ideln kombinace! Nikoli protoe by nm eny vadily, to nikolivk mme je skuten rdi, ale peci jen je i pravda to, co k jin mj ptel Sikora: "Chlapi potebuj chlapi".

Rno sndme u bohat prostenho stolu, kter pro ns nachystala ............ jak je to krsn nachystan. Pak uklzme, nakldme, jedeme. Slovensko vol!

Frme po trase Krom - Otrokovice-Vizovice - Pchov - Byta - ilina. Ondra mi dl navigtora, zatmco holky vzadu si libuj v modernch kratochvilnch hrakch. Je zataeno, pod mrakem pkn se jede. Po 160km, tedy asi v polovin cesty k cli, zastavuju nai kru pod hradn zceninou Streno. Jdeme tam. Do kopce, pomalu, ale jdeme.

Za rozumn vstupn lezeme dovnit. Hradn kastelnka ns provz a vykld Hradn polozcenina hldajc dol Vhu se nm lb. Streno m klasicky neurovnan tvar (pdorys). Do jeho hlavn sti - obytn ve s expozic se chod pes pkop po devnm padacm most. Dky tomu, e v stoj pmo nad ekou na hebeni je z nj pkn pohled na Vh, skuten je ste (odtud Streno = steit).

Dal zastvku dlme a v Popradu, v kauflandu. Uvme si radosti, kterou nm nakupovn psob. Dti vkldaj do koku pt pes devt. Propadaj nkupn horece. Zaplnit nkupn ko proviantem na tden jim nedl dn problm. Nejvc svt oi Zuzce. Skoro to vypad tak, e se nkup v kauflandu pro ni stane hlavn atrakc vletu. Do kempu Podlesok u Hrabuic to u je jenom kousek.

V kempu jsme v cli dnen jzdy. Jsem rd, e to mm za sebou.

Podlesok je pkn, dobe udrovan kemp. Jeho poloha - na mrnm svahu, pod lesem, kousek od skal - jej k tomu peduruje. Jsem tu po druh v ivot. Poprv jsem tu byl s Jiou, kter tu u pedtm jednou byla a tak mi tehdy dlala prvodkyni.

Msto pro stan vybrme tak, aby to bylo blzko zchodu, aby se holky veer nebly, blzko umvren - aby se holky mohly chodit koupat, blzko lavice a stolku - abych si ml kde sednout. Ned nm prci takov msto najt. Je to dobr kemp. Zatm co j pestavuju felci na lkovou pravu pro Terku a gnesku. A pak s Ondrou a Zuzkou stavm pro ns stan. Terka s gneskou va aj a prky na veei. Pak jdeme spt. Ztra ns ek prvn vejlap.

Rno holky pipravuj na sndani prky a aj. Vyrme ne upln brzo, ale taky ne pln pozd po rozdlen proviantu do baku. Mme ped sebou asi tak patncti kilometrov okruh. Naped pjdeme stle vzhru po ebkch a po lvkch podl Such Bel a pak zase stle dol jinou trasou.

Na vstupu do soutsek si kupujeme ptidenn pernamentky - vstupenky do soutsek. J plat 15e a dti polovic. Vyjde ns to toti levnji ne platit jednotliv vstup (5e - dospl, 3e dt). Na rozdl od slovka se j nebrnm poplatek zaplatit. Je jasn, e drba a oprava jitn (ebky, lvky, atp.) nco mus stt. A vzhledem k tomu, e a na vyjmky vude bude dobe udrovno, to pokldm za rozumnou cenu.

Naped lapeme podl obyejnho potoka. Kolm stna se ebkem se ped nmi objev as po pl hodin chze. Dcka ustrnou. "To tam jako pjdeme?". "Jo", odpovm j a jdu jim pkladem, aby se snad nedali na stup. A tak lezeme stoupme cupitme po lvkch, rotech, kldch. Dcka jsou o poznn mrtnj hbitj jistj si vlastnm krokem ne-li j, take sp ekaj oni na mne, ne-li j a n. Lb se jim to, a uvaj si tu netradn prochzku a tm mi vrac energii kterou jsem do tohoto "podniku" vloil. Lb se nm to. Uvme si to. Svainu nedomakraticky velitelskm tnem hlasu odkldm nkam ke stolu. Sprvn jej tum jej nakiovatce cest kter je ped nmi. U nj vytahuje kad to co ml v batohu. A tak se stl postupn zapluje chlebem, margarnem, okurkou, vejci natvrdo, suenkama ajem. Nespchme mme as. Chvilkovou spolenost nm dlaj tristi z dalek Francie. Jo, Slovensk rj m v Evrop dobr jmno. Ve dvanct se zvedme. Krme smrem naKltorisko ale tsn pednm uhbme do rokliny Kysel. V n zase ebky, kldy, lavky, skn z kamene na kmen, plhn po ebcch smrem vzhru. Pkn. Pkn. Pkn.

Zpt do kempu to je po erven, pod z kopce dol. Nen kde zabloudit a tak dvm rozchod s tm e se sejdeme v kempu. Nechce se mi poslouchat neustl holi tbetn. Chci jt s Onrou sm a holky a si jdou sami se svm svtem.

V kempu se skuten potkvme. Holky jdou sprch, zatm co j sestavm k vaii. Tstoviny smchan s vepovkou po vydatn dvce kilometr chutnaj vborn - jak jinak.

Rno se holkm nechce stvat. Musm je tahat z pelechu a sndani (prky) vait sm. Je to blb, protoe m bt tepl den a vyhnout se mu meme pouze tm, e budeme co nejdve ve skalnch soutskch, v nich je o poznn chladnji. Navc mme (ti mm) v plnu dnen trasu malinko nathnout, a pes prlom Horndu dojt a do Sokol doliny. Pestoe jsem nesmlouvav a velm: "Get up boy and girls!", tak se nikdo ni nehne. Vidina dalho pochodu nikoho nelk. Nedvm jim vak na vbr a vyhnm je pelech ven. Jakmile jsou na nohou je vyhrno.

Okolo rane s ob houpakou jdeme cca 2km po lut do msta, kde se po zaven ocelov lvce dostvme na druhou stranu Horndu. A sem to byla "brnkaka". Dl pjdeme po modr, podl a nad Horndem. Vodou, po kamenech po stupakch. Cesta podl eky je osvujc. Je to ve stnu, a po rovin. Stoupat zaneme, a kdy narazme na zelenou. Kter ns m provst Kltorskou roklinou. Naped si ale sedneme na kldu, abychom pesunuli st obsahu baoh do aludku. Svame ped nronm stoupnm. Dle cedulky na jednom kilometru - kter je ped nmi, nastoupme 220 metr. Kltorsk roklina je pkn, pln lid, a taka bezvod. rek vody suplujc vodopd na informan tabuli je jeho slabou nhrakou. Nicmn, i za tu troku vody jsme vdn. Jednak protoe pln bezvod vodopd u nen vodopdem, a taky proto, e si v n meme chladit kapesnk, nohy a hrdlo. Je vn vedro. Nad posledn sadou ebk se Terka rozhoduje, e pjde bosky. Nepoda se mi j blzniv npad vymluvit, a tak a na Kltorysko dojde bosa. Jsem rd, e si nic nepchla do nohy. Co bych n dlal?

Kltorysko je zdej kiovatka cest. Je tu hospoda, zchody, stn, do kterho se sesunujeme, a omamn vn hranolek. Zuzka, ve sv naivit - e to bude levn, jde zjistit kolik stoj. Pochopiteln stoj vce ne je taka ochoten za smaench deset deka brambor vymnit. A tak usmlouvaj alespo nanuk. gneska s vlastnm kapesnm je na tom o poznn lpe, k hranolkm a nanuku si pikupuje i smaen sr. Moje dti - hlavn Ondra si mysl, e vymknu a taky hrbnu hloubji do rajtofle, ale to se ml. V jednom batohu maj chleba, a v druhm trojhelnek sra (pro tentokrt kad svj). A tak vonnou krmi loud po gnesce, kter ji brn vlastnm tlem.

Mohli bychom stejn jako vera odtud sejt dol. Na to je vak dle mho soudu pli brzy. A tak nedemokraticky rozhoduju, e si "jet dme Sokol dolinu". Odezva oznmen dal porce kilometr nen pli pozitivn, ale co se d dlat, u je rozhodnuto. A tak z Kltoriska jdeme, ne pli zvesela, do Sokol doliny. Je to naped dol asnou lesn pinou vedouc podl hrobu dvky, kter tu pi turistice po pdu zahynula a pak nahoru. Zase ns to bav. Lb se nm to. Ale peven 500metr, kter mme za sebou na Bizkupskch chkch, z ns dm energii. Optimistickou vtou: "Te u to bude pouze z kopce dol", se sna vlt nov ivot, dal energii do mladch noiek mch souputnk. Moc mi to nejde. Vrhaj po m pohledy bez ivota, elnu, vry e dnes dojdou k cli. Nedivm se jim. Suuje je vedro, nava a vize dlouhho nvrat. Alespo, e dky potokm nemme ze. Abychom si zkrtili cestu do kempu tak poruujeme zkaz a jdeme dolm Such Bel protismrn. Je u pozdn odpoledne nevm tomu, e zpsobme njak problm. Do campu pichzme dn unaven kolem tvrt na est. Chvlm holky a Ondru za supr vkon. Zaslou si to.

Protoe i te v podveer je vedro, a protoe mi je lto penz za etony do sprch, eme problm s koupnm tl jinak. Vechny bedny naplnme vodou (do kad se vejde cca 50l) s umvren, pak se pevleeme do plavek, a pak, kdy eknu: "Te!", se strhne vodn bitva kluk proti holkm. Polvme se z hrnc, hzme po sob mokr trika, honme se po kempu, echtme se. Doasn pm nasv ve chvli, kdy nm dojde "munice". Znovu plnme zsobnky a znovu rozjdme druh kolo. Nejvtm bojovnkem je Ondra. Je mu lto, e na tet kolo u nm ostatnm nezbvaj sly. Veer je voln zbava. Holky korzuj kempem, zatmco j s Ondrou hraju karty, poslouchm Hurvnka a pedpov poas. Podle kter m bt ztra teplo. Kdy se holky u skoro za tmy vrt s pochzky kempem tak jim navrhuju pln na ztek: hrad a koupn. Pochopiteln, e tento mj nvrh je jednomysln pijat, stejn jako by byl pijat jakkoli jin, ne turistick. Pky do hor se u nikomu nechce. Vlet autem je vlet autem, tomu nelze konkurovat.

Rno dopvm dtem luxus: spnek do devti hodin. Po sndani (prky aj chleba) nahrnujeme vci do stanu. Pestavujeme sedaky v aut a jedeme. Na Spisk hrad!

Spisk hrad znm z letonho vandrovn s Jiou. Take vm kam jedu, kde budu parkovat, co uvidme...

Z kempu to je k hradu kousek, autem cca plhodiny. Kdy k nmu pijdme od Sp. Podhrad, meme na nm oi nechat. Je skuten ve sv rozloitosti velmi fotogenick. Prochzme ho po dohladka ooupanch kamenech, schodech. Lezeme na v. Je z n pardn vhled na hradn komplex, podhrad i ne pli vzdlen Tatry. Zatmco venku se otepluje m dl vce tak vnitn hradn prostory zstvaj pjemn chladiv. Je nm v nich o to pjemnji e meme poslouchat dvojici hudebnk, kte podaj koncert ped hradn kapl. Hraj znm melodie a hraj je krsn, ndhern, proctn. Mme as, sedme si na schody a poslouchme. Pkn, moc pkn.

Po prohldce hradu jedeme do Spisk Nov vsi. Na bazn. Shodou nhod tu prv probh jarmark. Ne, ten si utct nenechme! Ale naped se jdeme vykoupat. Te odpoledne je vedru k zalknut a jarmark, trvajc a do noci, nm neutee.

Koupalit je za rozumnou cenu vzhledem k poas nacpno k prasknut. Dcka se t do vody otestovat jej kvalitu, zatmco j se na dece zatm do dal kapitoly. Parda lehro.

Okolo pt slunko zane pozbvat na pichlavosti. Balme deku a jdeme na umendu na jarmark. Ten se odehrv pmo v centru msta - kolem kostela. Okruh kolem nmst je nacpan lidmi a stnky. Na pdiu probh kulturn program. Dvm holkm rozchod a kapesn a spolu s Ondrou se jdu podvat po nem zajmavm. Nedojdeme daleko. Hned u druhho stnku se prodvaj stavebnice model. Z pehrle nabdek vybrme model tanku T-34 z z tenk pekliky. Ondrovi svt oi nadenm, a m taky. Nechvm se jm strhnout.

Veer v kempu u fazol sprkem plnujeme ztek. Navrhuju, abychom li do hor - naden dn. Pidvm dal argument, zbv nm posledn "ebkov" soutska Velk sokol - naden dn. Pidvm dal argument, mme zaplacenou pernamentku - a naden sle dn... Do hor se dtem oividn nechce, unavenmi hlsky loud o nvrat dom. Chvli se vzjemn pesvdujeme, jak to vlastn ztra bude. Nicmn protoe vm, kolik mnoho toho za posledn tyi dny nachodili, vidli, proili, zadili, a tak se jim vnitn ani moc nedivm, e "u" chtj jet dom. Navc i na ztek hls nepjemn vedro nepejc turistice..., a tak k veobecn radosti nakonec kapituluju: "OK. Ztra to zabalme".

Rno vechny vci snme na jednu hromadu a pak ji zase rozebrme. Balme stan, cpeme vci do auta, startujeme. Jedeme dom s plnovanm mezipistnm nkde na koupaliti. Dom astn dorme ve 20.30. Hur! Hur! Hur!