Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Cykloundr po zemch napravo od Dunaje 1997


Zobrazit cestu na vt map

19. erven 1997

Je 1hod. a 30min. rno.Vstvm do prvnho dne vletu, je pozdji nazvu Cykloundrem po zemch napravo od Dunaje.

Ve 2:37 pak nasedm do rychlku na Prahu. Na pern se mnou lou tta a pan Hoek,kter mi pomohl pipravit kolo na tudle dalekou cestu.S mmou jsem se dlouhm objetm rozlouil u doma. Vechny vci, krom bicyklu - kterej jsem si poslal dva dny pedem, mm namakan v pytli od osiva. K tomu mm jet jedno prun zavazadlko" a pes rameno branu s videokamerou a psluenstvm. Celkovou vhu veho odhaduju na 35kg piem polovinu tvo jdlo. Zbytek pak vci. Nhradn dly,obleen,vai atd.. Mvm svm prvodcm z rozjdjcho se vlaku na posledn pozdrav a - to je zvltn - nepociuju vbec dnej pocit strachu i tsn.Tm se.

Nevtn se vtrm se svejma bemenama do prvnho kup. Marn se snam usnout. Ve vagn je pernej hic o em se ujistm, kdy si chci v Koln natt oschl rty roztavenm jelenm lojem.

Vlak jede na as. Ped Prahou se nachystm jako prvn do uliky abych ji ucpal, a tm zskal as pro "pekldku". kolck chyba, vystoupil jsem na patnou stranu, a semnou jet asi ti. Znovu vechno nakldm, vykldm a opt nakldm do rychlku na esk Budjovice, kterej u ek na protj stran nstupit. Pede mnou je pt hodin jzdy (bez pesedn) a do ernho Ke .

Tra z .Budjovic do ernho ke nen elektrifikovan, ale zato je moc hezk na koukn. Diesl lokomotivy dun, vlak se krout dolm podl Vltavy a Lipna. Je krsn a j sleduju co m prvod prce. Mm dobrou nladu.

ernej K je konenou pro mj oputnej rychlk. Pro m pak navc kilometrovnk nula.

Kolo na m ek v tranzitu. Skldn, rovnn a upevovn vc mi zabere dv hodiny.Prostor v prunm zavazadle, je jsem

vyhradil mamince (kompromis mezi tm, e ona mi chce dt vechno, kdeto j nechci nic) je vskutku kompaktn vyplnn jdlem peliv zabalenho do alobalu. Nen v nm ani molekula vzduchu. J mm te starost kam to vechno na svho Racka (to je bicykl) navsm. Pa (to je vai) mus ven z braen stejn jako ada jinejch vc. Kdy za dozoru mstnch vechno nabalm, jdu si do stanice pro prvn raztko sv pout. Pak jet zapzuju ped kamerou a nasedm. Rozjezd mi jde neekan ztka. Mlem najedu do stolku s kamerou...

Mm na esko-nmeckej pechod Stoec-Heidmuhle. A dl na Passau. Nejedu podle mapy. Ta mi zan a za Vilshofenem. Mm na lsteku z domu vypsan msta pes n mm jet. A nen to ideln. Na tabulch v kiovatkch jsou nzvy vesnic kter se neshoduj s tmi co mm napsan na lsteku. Vce i mn jedu naslepo. Psahm si, e nikdy vce. Ochladilo se .

Vechno je pro m nov. Barevnost, uspodanost, dopravn znaen a destky jinejch vc. Jako by i ta trva byla zelenj ne u ns...

Asi l0km ped Passau, v prvn den, poprv pchnu. Natst je o kousek dl ekrna pro koln autobus.Tam dui zalepm a pekm prvn noc.ekm, e v noci pijde detk. Ne usnu se pesimisticky probrm plnem cesty. Je takovto:

esk republika    54 - 54
Passau    76 - 130
Burghasen    88 - 218
Wildbichl    88 - 306
Innsbruck    50 - 356
Landeck    117 - 473
Sv. Moic    51 - 524
Tirano    157 - 681
Cortina    80 - 868
Lienz    100 - 968
Bruck    90 - 1058
Salzburg    58 - 1116
Bad Ischl    60 - 1176
Welz    30 - 1206
Linz    39 - 1245
Freistadt    22 - 1267
esk republika     

20. erven 1997

Druhej den vletu. Probouzm se do det - jak jsem pedpokldal. Sbrm slimky ze spacku a vam si aj. Bude na sndani k velkmu chlebu a malmu zku. Na stn ekrny plakt: Plakatyren verbotten" - plaktovn zakzno.

Zrna nen silnej provoz. Slym ptky a kapky det je mi bubnuj do kapuce. ekrnu jsem opoutl ve chvli, kdy pichzeli prvn kolci.Te u se serpentinama spoutm do Passau - k Dunaji. Fouk mi do u tak, e m rozbolela hlava. Nacpal jsem si do nich toalek. Pomohlo to. Centru se vyhbm.Vyhledm jenom soutok Dunaje s Innem. Pozoruju lod plavc se po ece.Voz uhl, kontejnery a lidi. Dunaj pekrauju a peju si, aby pro m nebyl tm, m pro Csara byl Rubikon. Nad Passau projedu kolem velk protipovodov hrze. Jedu proti Dunaji, na Vilshofen. Stle jet "na slepo" a psahm si e nikdy vce!

Konen jsem v lznch Greisbach. Konen jistota mapy. Navc pestalo pret take se mu v parku suit na slunku ped volirama se zpvkama. Na chvilku si i zdmnout. Posvam a lapu dl. Kra jina je mrn zvlnn. Kopce absolvuju bez slzn .

Rotthalm. Poprv pekm Inn. eku, je mi bude v nsledujcch dnech ptelem i soupeem. Inn je smaragdov zelenej (narozdl od dohnda zbarvenho Dunaje), tak jak bvaj zelen ledovcov eky.V Passau jsem vidl jak star dobr Inn kon, zmr. Ale to bylo. Te jedu, a dlouho pojedu, tam, do hor,v nich se Inn rod v tajcch ledovcch. Do vcarska, kde m koeny, prameny, a domov. Do Sv.Moice, kde j, budu daleko, a kde on bude doma.

Pekroenm Innu vstupuju na Rakousk zem. Branau projedu systmem kruhovejch objezd bez zvltnho zjmu. Jsem unavenej a mm starost o span.

Nakonec zakotvm kousek za Ranshofenem pod rozloitm stromem. Kdy vybaluju myslm na rzn vci a krom jinho se m z pamti vyno vere z Krylov bsniky Dkuji

Pro sladkost z usnut,
dkuji za navu.
Za ohn vzplanut,
i umn splavu.

21. erven 1997

Den zan hezkm rnem. Probouz m kvokn slepic a slunko prosvtajc mezi listm. Vstvm pomrn pozd, zato vak kepce a ile. Na sndani vam ajk a k zakousnut vyberu nco z alobalovch jistot od maminky.

Mm k soutoku Inn - Salzach a dl, do Burghausenu.

Po cest se ptm pan vencho pska na cestu. Nedokeme se domluvit, tak se semnou dobrejch 500m vrac. Provede m skrz dv kiovatky a vyt smr rukou. Te. U je to jasn - gerde'! Danke n frau"dkuji pan je mi na opltku popeje astnou cestu tm jejich"gutte fahr!"a odchz tam, kde byla ped pl hodinou.

Po hezk vedlej cest je vede okolo spousty lom a pes les se pibliuju k soutoku. to je vc. Na vyvenin, kousek od silnice po n si to inu je odpovadlo z nho jej mm doslova jako na dlani. Dv, na mn velk, velk eky se sljvaj v jednu, aby se v zpt doiroka rozlily ve spolenm dol. Je krsnej as. Pohled na takov mnostv olejnat vody m ukliduje (i kdy jsem absolutn klidnej). Zvl᚝, kdy po hladin pipluje lnej raft. Ped odjezdem jet zaposuju ped kamerou, protoe se k tomu vyloen nabz sokl zbradl na n si postavm kameru.

Kratma serpentinama sjdm do Burghausenu. Od pohledu starobyl msteko lec na Nmeck stran hranin eky Salzach. Na prothlm dldnm nmst je plno zahradnch restauraek v nich hodujou vletnci, i mstn, v nakrobenejch krojch. J nehoduju. Ne jsem vletnk nbr cestovatel!

Mm na Trostberg ( krajina je tady samej berg i burg) v nm si nafilmuju "wasserfl" , vodopd, na ece Alz. .

Kousek za mstem, pod kopcem , kdy slzm, se "srazm" z jinm cyklistou. Je mho vku, a pej e taky takhle jezd. Bydl ve Frankfurtu, a na akademii - na ni studuje vyuuje profesor z Olomouce. Stylem: "V ist forlg morgen nach vetr" , se ho ptm na pedpov poas . Zejm je to bystr hok neb mne pochop. Navc i pid meteorologickej vklad. Kdy jsou mraky jako asy (udl pohyb rukou jako by sel) tak pichz poas z Itlie a bude hic (ute si rukou elo), a kdy jsou mraky jako tmdle ten (uke na oblohu kde stoj typicky deovej mrak), tak pichz poas od Anglie a "das ist nicht gut vetr ". Jet ne se ped Seebruckem rozloume nato m mj kolega jak vypadm kdy jedu.

Ji del as ped domky nestoj toliko pouze auto tty, auto mmy a auta dt, ale taky luny, plachetnice a jachty. Pedzvst jezera Cheim see.

Seebruck, alias most pes jezero, je mal msteko pln motork, pachu rybiny, vody a volnejch cimer. Most v nm skuten je, a dokonce kamennej, pes eku Alz, kter je jedinou ekou vytkajc z Cheim see.

Je krsn poas (z Itlie) a j mm v plnu se najst, dkladn umejt,a najt si bydlen. Rekreanm tempem popojdm kol krsn ho jezera nad nim se v dlce rsujou bl vrky nmeckejch Alp. V jeho modr hladin, po n plujou plachetniky se spinakrama, se, kdy se hladina uklidn, zrcadl i zlat zvoniky ble omtnutejch kostelk z nkolika jezernch ostrvk. Prost parda. Radost z nj je mi vak zkalena tm, e jsem na jeho behu podruh mnil dui zadnho kola. Situace je o to nepznivj, e due nen pchla nbr v mst v praskl. Naskt se nepjemn dotrn otzka, kdy tlakem praskne druh... Pi oprav zjiuju, e se samovoln (?) pithli knusy, a kamsi vytratila (?) vazelna ze zadnho nboje - kterou jsem tam osobn napatlal - take te jde oska vyloen tko a ni pouzdro do nho je loisko uzaven. Nemm vazelnu, ani knusov kle, tak alespo mau olejem. Je mi jasn, e to nen definitivn een, ale momentln je to jedin co mu udlat. Abych se vyhnul riziku prasknut due perovnvm pr vc dopedu.pinavj od mru, zpocenej a hladovj vyrm najt nkoho, kdo m vazelnu, knusov kle a chu mi pomoc.Vzhledem k tomu, e nevm jak se po jejich ekne vazelna, a ve slovnku takovto zkladn slovo nen, to nebude vc jednoduch. Hlavn, e je tam varle! Kleju si pro sebe.

Vysvobod m a pn ve slamku. See denn seen trvnk mainkou pro holie. Mv, na m, a j na nj. Kontakt je navzn. M as a chu komunikovat, a to je pesn to co j potebuju. Co mon nejzetelnjc artikuluju kombinujce slovka typu "ojl krm".V cukuletu mm kolo "vzhru nohama," (i z batoinama) a zadn kolo vymontovan z rmu. " vazelne" chpe pn ve slamku. Jasn vazelna! Potvrzuju s nadenm. Pn je taky cyklista a vechno co potebuju m v gari pod krabic s vnonm stromekem. Na rozlouenou dostanu bann, vodu na vaen a radu. Z Kufsteinu a do Landeku mi do poruuje cyklostezku - frtweg. Dkuju kolegovi podnm ruky .Je nadenej mm plnem a peje mi "gutte fahr".

Tak to je fajn. Rekapituluju den. Najeto 85km, zalepen due, promazan loisko, vazelna do foroty, bann a krsn jezero lec u mejch nohou. Co vc bych od tohoto dne mohl chtt. Navc je hezk poas take spt se bude pod vrbou. aj vam z vod jezera v nm jsem si ped tm oplchnul nohy a vyistil zuby neb voda od pna se mi vylila.

Veem a pozoruju vzduchoplavce nad jezerem. Je mi jasn, e se mi bude dobe spt.

22. erven 1997

Omyl. Opak byl pravdou. Po detiv noci pilo studen rno. Jete mj spac pytel, zvan severk, je, na rozdl ode mne, sten nepromokavej. V noci prelo do ty mry, e jsem tikrt za noc byl rozhodnutej se evakuovat. Natst jsem zstal leet, protoe kdybych se vydal na pochod, docela jist bych zahynul ve vlnch Cheim see se spackem kolem pasu.

Te rno nepr take se mu v relativn "pohod" nasndat.

Vam aj z jezera a batm chleba s kouskem horku (to je salm) z mamininch alobalovch jistot. Tlaen chladem od jezera zhy vyrm. Potebuju se zaht.

V Prienu dokonuju, ani bych si to njak zvlt uvdomoval, objezd Cheim see po severn stran a v Bernau se uhbm na nmecko - rakouskej pechod Aschach-Wildbichl. Tj. na silnici .175. Mrn stoupnm podl jednoho jezernho ptoku. Jede se vesnicema a provoz je pro kole ideln. Nepr. Mjm nkolik hrad a, to hlavn, najdu asi 8km ped hranic paprovou desetimarku! Co je hodnota obda vetn piva.Vskutku krsn krajina!

Na hranici dnej problm. Zanm mt pocit svtka.

Asi 3Km za hranicema tedy ji v Rakousku, je prma klesn po hezk silnici serpentinama do dol Innu.

V Kufsteinu (za.hradem v prvo), se uhbm na cyklostezku a balm vlhkej spack do igelitu d隝 a je na spadnut.

Ped Worglem vythnu z braen vlajeku, tu co se dvala na l.mje za okno, a viditeln ji upevnm z ela rackovi mezi idtka. Jsem u dost daleko od naich hranic, take bych mohl budit sympatie domorodch cyklist s nimi se zdravm. Tento meznk si natom na psek.Odte je ze m reprezentant - daloby se ct.

Zaalo pret, bloudil jsem a hory nejsou pro mrana vidt. Pln se soustedm na lapn, a tpu to (to jako e jedu) co to d. Jen se obas pozdravm s Innem, kdy.jej km a nebo kdy , pod mostnm dlninm obloukem svam skryt ped detm. Pi jedn takov pestvece, u Jenbachu, jsem se potkal z. dvma eskobud jovikama. Maj stejn mizernou nladu jako vybaven do det. Potebuju se vykecat plynulou etinou a tak povdm a povdm. Spolen hoekujeme nad poasm. Slibujou mi, e a pejedu Alpy, tak bude lp. Chci tomu vit. Oni jedou jenom do Insbrucku. Kdy si je filmuju na pamtku, tak jim do st vsunu pozdrav pro ddu Sklu na Ovn. Do Insbrucku to je jet 40km tak vyrm. Kluci se nepidali, take jedu sm.

V deti polykm kilometry. Opustil jsem cyklostezku a jedu po silnici, je na n snadnj orientace a je pmoaej. Kdy se octnu ve Schwazu, a tm i na tverci 24, je ze m opt optimista. Mon komplikace s noclehem zahnm rychlejm lapnm. Stejn jako i hlad.

Klepu nesmle na dvee farmy."Dobr den. Prosm Vs o tepl aj do flaky" oslovuju pan je mi otevela."Pojte dl" vykajc mi m zve pan Schweigerov do svho domu. S mho plastiku cr voda na dlabu chodby.

, teplo. A sucho. A koberec. A dti. A teplo. A svtlo. A te i idle. A nataen nohy. , to je vc! Oblkm si such vci co jsem ml skovan na noc. U si je nemusm etit, mm toti slbenou postel. Ukazuju pan passport, to aby vdla koho si pustila do domu. Zbn do nj nahldne.A jdlo. Dostvm najst. Peivo, mslo, sejr, salm a teplej slaoukej aj! Snm vechno co je na stole, a sndl bych jet vc, ale trocha skromnosti neme kodit tak dal odmtm vtou: "zr danke n,br ich bin fl". Ke stolu si pisedne panmma (jej syn vede statek). Mm pocit, e je troku blzniv co komplikuje rozhovor. "Moje dcera je taky nemocn" povd jako reakci na moje zdravotn problmy dvajc se na moji keovit zavenou dla lev ruky. Pomyslm si, e jsem nemohl zaklepat na sprvnj dvee. Ptm se, kde je hospod. Z kuchyn vedle mi odpov hospodyn,: " Abaitet. Mme 200slepic (p-p), 50krav( b) a 50ks vepovho (chro-chro). J jsem thotn take je na to sm - dodv." Hospod pichz ve chvli, kdy jsou dti okoupan a nachystan jt spt. Gutte nacht" pej oni m, a j jim. Podvm si s nm ruce a pioupnu mu pas lec na stole. Prohl si hopelivji ne jeho ena. M vythlou postavu a velk dlan. K veei m vejce (Gute apetit). Pan mma odchz na kut, a pak jdu i j. Troku nezdvoile odmtm pozvn k televizi. Potebuju si vak ut postele a ne televize.

Hospodyn m vede do cimry kter je bval dtsk pokojek. Je pln

inek. Na zdi v plakty heavymetalovejch skupin, lstky z koncert a uprosted stoj rotoped na nj rozprostu spack k schnut. Mokr vci jsem nechal dole v kuchyni na kachlovejch kamnech. Koupelna a zchod je naproti pes chodbu - informuje m pan. Jo to se bude hodit. Mockrt dkuj u za vechno, dobrou noc pan.

Dlouho se pevaluju na pli mkk matraci, a pod pli blm povleenm.

Usnul jsem po 117km.

23. erven 1997

6:00 rno. Balm si spack z rotopedu a ekm na 6:30 kdy jsem si objednal budek (pvodn jsem chtl vzbudit v 5:30, ale tak asn se v Tyrolch nevstv).

Gut mrgn" zdravm se s hospodem kterej m z pokojku odvd do kuchyn, kde m nech o samot. Posbrm si such svrky s kachlovejch kamen a ekm osamocen v kuhyni. Poslouchaj jak tikaj Tyrolsk hodiny. Stejn a pece jinak... Vera se vyprelo a te je venku krsn. U bych vyrazil avak pod nen komu bych bych podkoval, s km bych se rozlouil. Po titvrt hodin ekn svm neumnm psmem na lstek napu nsledujc vzkaz: "Zehr danke schen mit alles. Ich wunschen alles gutte Ihre familii.Tschechische fahrat-turist Petr. Zehr danke schen. 23.6.1997". Jet se ani nestihnu zvednout ze idle a pijde hospod. Sndani s dky odmtm (je m njak hloup zdrovat jej od prce, nechat se obsluhovat) a ukazuju mu pyn sv slohov cvien. Usmje se na msto odpovdi.

Na cestu dostanu chleba, klobsky a jogurt. K podkovn, a podn ruky, pipojm jet vtu: "Sie haben prima frau und haus". Pemejlm, co bych jim tam mohl nechat na pamtku. Nemm nic navc. Nic bez eho bych se obeel. Jenom v penence mm takovou malou vlajeku. Tu si ale nechm v zsob, me bt h. Tak slibuju, e napu jak jsem dojel. Na lstek velikosti tenky s hospody mi pe adresu kam mm svj brief" adresovat Z povzdl si dm rodiny Schweigerov nafilmuju pro pamtku. Jedu pokoit Innsbruck.

Na kraji Innsbucku (most pes eku Inn) v servisu u benzny mau racka. etz, pehazovaku, lapky atd.. Po pestlm deti zan povrzvat co mi kaz dojem z jzdy. Bohuel patn pidlm krytku osky levho pedlu a ztratm ji. Co m bude proklat mrzet kdy si o trc koneek osky pi tlaen budu rozdrat ltko.

Slva! Vlivem domc stravy se mi po tyech dnech obnovilo vymovn!

Jsem v centru vylezlej na vyhldkov vi Star radnice (plat se vlezn). Je odtud krsnej rozhled na hory, jsou pikov, a taky na msto, kterm jsem troku zklamanej. Na nmst pode mnou probh Alpfest. Kdy se dosoum dole pod radnic, dostanu jabko, emli a bann od dvou postarch Anglianek. Prma. Fenk j". Polu pohledy a jedu dl a v. K pramenm Innu.

Mm na Immst. Stle po cyklostezce podl dlnice. Ta pak zmiz v tunelu. J musm pes kopec. Je moc hezkej den a jedu krsnou krajinou. Hodn natm a jet vc koukm.

Nepjemnost. Ztratil jsem levou teplou rukavici (pochopiteln, e od tdle chvle budou na cest leet jenom sam prav), a vypadlo m plexi z pednho svtla. Natst svtit nepestalo.

Jedu krsnou etapu zuujcm se, dolm doiroka rozkroenejch velehor (pro mne). Jsou porostl hustejma krsnejma lesama a k snhov pice. Na jejich boch, tam, kde nen les, se pasou ovce, kon, ale hlavn krvy. Nkolikrt jde proti m vt i men stdeko take musm zastavit a nebo pln slzt.

Zan m bejt jasn, e tam, kam jsem chtl dnes dorazit - do Landeku, nedojedu. Naopak zanm si hledat vhodn non toit. Ale naped sehnat vodu.

Oblkm se ped sjezdem do Immstu a oslovuje m dchavinej ovk.Od kud? Z echie. Uznale pokyvuje hlavou na n m irk se zvlt irokou krempou. Pokuuje prohnut virnko, labunicky vyfukuje voavej namodralej kou, a pod nco drmol. Kdy mu eknu o vodu, tak m zve dl do ohrady pes turniket potadla ovc. Klap-jedna. Voda r do devnho labu a pak na zem.Tady je vody dost, a je dobr. Dky. Loum se. Dnes chci spt venku. Dl se hezkej ver.

Kotvm v rozestavnm barku v domnn, e tam dobiju pes noc baterie do kamery. Bohuel. Mm smlu.

Kdy si vam kolnka na veei (alobalov jistoty od maminky mi doli vera), tak si vimnu nedalekho rozcestnku silnic .189 na Reute , Garmisch-P.K pes Fernpass a silnice .171 na Landek, tedy vcary. V tu chvli mm pocit je jsem oekval v Zbehu na ndra. Pocit obavy, strachu z nejistoty samoty a mon bezmoci. . Sm pro sebe, zachumlanej do severku si ikm: Tak za touhle kiovatkou, u bude vn daleko, a vn sm.

Ten den jsem najel 83km.

24. erven 1997

Kdy se rno obouvm, zjiuju nepjemnou skutenost. Rozpad se mi lev kecka.Vzpomenu si na ttv div na pern: "V tchdle botch chce jet"? ekal jsem, e je odepu, ale ne tak brzo. Izolepu na jej pelepen nemm, penze na novou taky ne, tak situaci em drtkem z rohu mstnosti. Kus mi ho zbude, tak jej skovm pro strka phodu.

Vyrm do dlek silnice .171. Neujedu ani ti kilometry kdy na stnku s npisem hod-dog vidm blikat svtlka. Zastavm, svtlka odpojm ze zdi a msto nich tam pchnu svou nabjeku. ekn trvm klimbnm.

V Landeku mi pr. Z ndra poslm lstek dom za ttovi penze. Na ndra je pjemn teplo a pohodln laveky lkaj. Jsem tvrk. Jdu moknout.

Za Landekem se silnice zan zvedat v zasekna do behu skly vysoko nad Inn.V neju mst (oprava vozovky) tady funguje jeden jzdn pruh pro oba smry jzdy. Chvli poutm auta ped sebe nelepenej na pinav svodidlo nad roklinou na jejm dn se bl eka sjzdn pouze na raftu. Procitm z pedstavy, e se had aut peru. Dm si pod jazyk ulepenou bonparu i s obalem (vydr dokud ji nevdechnete) a vyrm se rvt o sv msto ped semaforem. Na "startovnm rotu" jsem slo jedna, ekm na zelenou obklopen burcejcma motorkama. Z kraje se jak tak d jet. Pak se ale silnice jet vc zvedne a m okamit rychlost kles pod 6 km/hod. To je hranice, pi n ztrcm rovnovhu. Naloenej Racek se kc pi kadm vychlen. Kadej kamnek, hrb i dra ns doke rozvlnit. Auta za mnou troubj (jinak jsou ofi moc fajn) zatmco j keovit svrm idtka a nejist se inu vped. Jsem odhodlanej, jakmile se naskytne monost, slzt. Budu sice ir, ale taky jistj. Mme ervenou, auta v mm smru mi pestala dchat na zda a foukat smrad do tve. Te se budou tit na m zepedu. Koukm se nkde uklidit, ale nen kam.Vude je to stejn ousk. Lepm se na svodidlo. Dole je famzn elektrrna, a ekm. Naped se v zatce objev motorky, a pak dav aut. Nikdo netroub a z jednoho auta mi dokonce zamvj! Za osmou zatkou (stle vystlenou do skly) je konen silnice normln e a reimu. Uf! Dost, e to mm za sebou. Pestalo pret take svlkm pltnkovej obleek plastik. Koukm, jak se ze m kou.

10 km za Landekem je Pontlanzer (Most). Od nj je silnice 315 jenom pro motorov vozy.Take jedu bokem.

Mm na vcarsk hranice. Opt zaalo pret, ale tentokrt snesiteln take plastik neoblkm. Sp jen tak mrhol. Mjm studny a prameny. Mlokter nezur. Svam na kmenech je jsou rostl do vrtku tedy kroucen. Je pro m zhada jak me takovej kmen vyrst, tak si je natom. Kontroluju oblohu. Jsou na n mraky z Anglie.

Schalkof je rozlouen s Rakouskem. Vrtm se do nj a po vcarsku a Itlii. A se budu vracet. Ped chvl jsem bez zjmu minul odboku do Itlaie pes Funstermuns pass.

Martina. Jsem v zemi vcarskho franku (v kapse nemm ani jeden), bank a (to je moje kafe) Alp. Celnk s nunici zkoum passport a pt se kam jedu. Bezdn pravdomluvn odpovdm, e do Itlie. Natst m neposlouchal, jinak by m musel poslat zptky do Rakous.

Ve vesnice Crusch svam a zastavujou se u m ti kluci na horskejch kolech. Jsou z Brna, jedou ze Sv.Moice, kam se dostali autem, dom.ili po stejn trase jako j. Dvm jim rady kde spt, kudy jet.Vera si prej v Moici vaili aj ze snhu.To mm teda pkn vyhldky...Chci se s nima podlit o svainku, zdvoile vak odmtaj.

Obloha zan temnt a tlo zan bejt unaven. Je tedy as zajistit vodu na veei, a sndani, a spustit kotvy.

Voda je ze studny, na veei oves ochucenej cukernem a span je pod lehkm pstekem ped nemocnic je slou jako parkovit. U lid, co m okukujou z povzdl, i u tch je se odvili na komunikativn vzdlenost budm sympatie. Nebo si to alespo myslm.

Jet ne se zaiju do spacku, tak se kochm barevnma niancema zapadajcho slunce a hor jejich vrcholy mlokdy padaj pod 3000. Je klid a je mi fajn. Po krsn etap z Imstu (82 km), m ek prvn noc ve vcarsku. V Helvtii. V msteku Scuol - 1244mnm.

25. erven 1997

Probouzm se do pekrsnho, ani ne moc studenho rna. Sndm, balm a tm se na prma zitky.

Krsnou hornatou sjdm do msteka Susch, vpravo je Fluelpass. J vak pokrauju vlevo na Zernez a Sv.Moic.

V benzne za mstem se pokoum domluvit dobjen bateri (te hodn filmuju -je co). Majitel m velkoryse vyhodil. Mluvil talinsky a cholericky gestikuloval. Podstatn lip dopadnu u benzny v Zernezu. Kluina v mm vku s jizvikou ve tvi ochotn nabjec apart pijm. Domlouvme se na aine tunde".Odklidm se do stran a zanu si vait obd. Najm se, pak se dkladn umyju (Higiena? Maxi-mln mon) a jdu si pro baterii. Je zaveno. Hok el zejm taky na obd, konstatuju. A tak ekm, a klimbm. Benzinka v ten as funguje samoinn, pes vdejn automat, a tak ve mne zan hlodat mylenka, e by se kluina u tebas nemusel vrtit vbec. Ale u je tady! Chyt se za hlavu, e zapomnl. Za ekn mne odkoduje Marztykou. Povd, e byl v Praze, a e to bylo fblhaft". Ja, ja, m pravdu. Praha je vn hezk, ale tady u vs se mi lb kad msto kterm projdm, a krajina za kadou zatkou... To jedna samotink Praha neme vyvit". Loum se, ale pak se jet vracm pro zapomenut cyklorukavice. A tak se loume jete jednou."Gute fr!". Ja, danke!" odpovdm pez rameno.

Silnice pod stoup.. Je krsn, trykov, poas a okol je pendhern. teluju kameru na podprnou zdku, e se zase jednou natom. Kdy mm vechno natelovan, tak se za ikanou objev cykloundrk - samot, mho raen. Jmenuje se Petr Bandura. Je z Anglie a pes Albulapass m do Bernu na letit odkud se aeroportem vrt dom do Anglie. To zna, e mme ped sebou asi pldruh hodiny spolen cesty. Ne se vak na ni vydme, tak se nakrcme" na videokameru. Po cest zjituju, e Pt je rychlej ne j, tak mu km a jede. Odmt s tm, e mm najeto 2x tolik co on, naloeno taky 2x tolik a e zatm co on bude pozt na letiti, a dal den doma, tak j, kdy to dobe pjde, budu snad v polovin vletu.

V msteku Chapella jsme nuceni sjet ze silnice 27, neb ta se mn na motor way, na vedlej cestu je vede mstekem zdobenejma fanglema. Aspo muem jet vedle sebe a "povdat si" (eeno nadnesen). Kdy proti nm jede pkn holka na kole, mvm ji, a km Ptovi "gut girl". Kdy nerozum, tak si na hrudnku vyznam prska a eknu supr ukazujc palcem za sebe. A Pt se usmje na znamen, e pochopil, a jsme si zase bl. smvy hodn sbliuj.

Ne se rozloume na rozcest naich cest, v La Punt, vymnme si adresy. Pt u u ns sice byl, ale co kdyby nhodou... Ke sv adrese jet pidv pl buchty plnn okoldou. J se snm na revan rozdlm o posledn klobsku z Tyrol. "Good bay, may frend, good luck" peji lman Ptovi. Ten mi podv ruku a pn opakuje brilantn anglitinou. Lmanou etinou dodv : Ahoj!".

Poslednch 10 pe Moicem se jede po nhorn ploin. Fu tam vtr a z bohatrskho Innu je ka ledva 17m irok tekouc poslun v koryt pmm jako polednk. Dojet do Moice, je pro m v podstat zajka. M cesta" v Samedanu odbouje vlevo. Jenome poslat pohledy ze Sv.Moice je pro m otzkou prestie. Naplnn jednoho snu.Take lapu, te u za mrnho det na Calernu.

300 m. ped Moicem jsou ti "houpaky", muldy na silnici jak ped Bohdkovem. Na posledn z nich, v podstat u ve mst, se stane... prser. Zaberu a strhnu zvit na nboji zadnho kola na nm je naroubovanej pastorek estikoleka. Jsem jako lo j se olmaly lopatky lodnho roubu. Samospdem sjedu z ty proklat (posledn) muldy k jezeru z nho se rod Inn. Slavnostn pocity. Kepen okolo vaie. Pprava, prmiovch pokrm se nekon. Zastavuju prvnho kolemjdoucho. Doufm, e je to cyklista a navc dobrk. Mm tst. Kolo m, a dobr srdce taky. Situaci vysvtluju souslovm: Fahrad kaput", a ptm se po opravi kol. Nutm pna v brejlikch, aby mi jeho jmno a dresu napsal na paprek. Oprav se jmenuje Eicholzer a bydl v nedalekm Champfru. Akoliv je mmu spasiteli evidentn zima, tak se nech ukecat a provd m skrz msto. Na posledn kiovatce mi vyty smr a rozlou se mnou: Vdrzn!".

"Guten tg frau. Ich zche herr Eichholzer. Ich hbe problm mit maine fahrat" oslovuju pan Eichholzerovou. Odpov nen prv vesel. Mistr nen doma a pijde a ztra rno v osm.

Nezbejv mi nic jinho ne pokat do zejtka. koda, chtl jsem na tom pes noc zapracovat a ztra fret dl.

Ubytuju se naproti mistrov dln v erstv zbudovanm psteku s vhledem na pasouc se kon. Mm obavu z nonho det.

25.6 najeto 65Km.

26. erven 1997

Ver skuten sprchlo. Te rno sice nepr, ale vlezl vlhk zima odpovd 1822 m.n.m.

Na sndan vam nudle s rajskou a dlouho to trv. Pi rannm naten najdu ve melci ped dlnou pozstatky bicyklu vyrobenho ve fabrice v n jsem pracoval - ve Velamosce. Je to dobrej pocit, vidt Velamosku ve Svatm Moici.

Eichholzr pichz pesn v 8:00, ve chvli, kdy m zanaj vt nudliky. Znovu vysvtluju situaci, a jak se to stalo. Shodujem se, e "roubn kaput". Odejde do skladu a vrt se s przdnou. Nboj nem. Kdy vak vid m smutn oi, pochop vnost situace a uke na kolo s pchlou du. Mm si z nj vzt co potebuju. Ideln, rychl een. Beru kompletn zadn kolo. Uthnu na nm vplet, malinko i vycentruju a naroubuju sv estikoleko. Pchlou dui beru taky - na fleky. Mm u od Cheim see jenom jeden. Penze dn nechce, tak mu tam zanechm tu malou vlajeku z penenky...

Je ped obdem. Rd bych poloil zklad k ztejmu pejet Passo Bernina. Konen polu aji ty prestin pohledy. Platit se d jakoukoliv mnou. J platm bankovkou v hodnot 50 000 lir. U benzny vak na m za 0,251 benznu chtj jedin 0,2 franku. Franky nemm, a platit za kapu nieho takovou sumu se mi nechce. Nicmn pedstrm snahu platit. Lira(?), ilink(?), mark(?), krne(?). Pokraovat nemusm. Dobr, chlpek stku na kase anuluje a propout m s velkorysm gestem.

Snh na kopcch okolo mne nut najt nhradu za, v Rakousku ztracenou rukavici. Natst jedu sekem kterej prv silnii opravujou.Vybrm si kterho z nich mm oslovit.Ten rachot sbjekou a nic neusly. To je mistr s plnama a nebude se mnou bavit. K tomu s lopatou je pes bahno daleko... Nepozorovn beru jednu z pru je se su na schdkch maringotky. Sorry.

Za Potensinou si oblkm plastik bundu. Take do det jedu ve ponkch, tryku a plastiku. Je m zima, ale nechci se oblkat vc, abych ml dost suchho na noc. Silnice vede podl kolej m dl m obydlenou krajinou.Vyhlm nco neprofukovacho se stechou, kde bych pekal noc. Slzm s kola, je to u moc dlouho do kopce. Nevdomky zanm stoupat do Bernina passu. To si uvdomm, a kdy se z vky zadvm na ledovec Morteratsch (je i na map). Dojem z pohledu na jeho masiv je tak silnej, e a pr, fouk a zastaven se rovn prochladnut nemu jej minout ani bych si ho nenafilmoval. Koment oznamuje, e pokud tendle prsmyk nepejedu, tak se vrtm dom pes Boden see. km to, ale vm, e ho pokom. A tm definitivn petlam Inn. Je m zima a myslm na budjoviky ped Insbrukem, kte mi slibovali hezk azro na druh stran Alp. Cha. Cha.

Joulky tm z marztyky a oschlejch studenejch kolnek s rajskou od rna Jdlo moulm za pohybu po malejch soustech. Jednak nemm na ranici, a pak velk sousto ubr dechu. Zoufale se pokoum urit svou polohu na map. Chyb m do vrcholu 8, nebo 18Km? Mm se vrtit do Potensie, kde jsem si vytipoval zlon nocleit, a nebo se m do noci poda pejet ten kopeek? To jsou otzky je ve m hlodaj, a kter by nebyly, pokud by, tak jako kadej nsledujc prsmyk, byl i Bernina pass plhajc do 2328 m.n.m. znaenej. V kadm dalm prsmyku bude v kad zatce kmen udvajc slo zatky a jej nadmoskou vku. Dt, vtr a zimu obohatila mlha. Nezakrytkovan oska levho pedlu mi rozedr ltko, kdy ani nechtn zavadm. Prost parda. Z mlhy se vedle m vynoila, telefonni budka. Fajn, na span to sice nen (leda e bych ji poloil), ale k vydechnut v zvt sta. Budka vak nejde otevt. Tak si zakleju a funguju dl. Cele j. Hlava, srdce, ruce, plce, zda, nohy. To je m armda hnan vped odhodlnm dokzat to. Proti ni stoj d隝, vtr, zima. Nkolika denn nava, bemeno tc Racka, nejistota zda se nakonec peci jen nevrtm do ty Potensie . Risiko defektu. Skutenost, e ;se neustle vzdaluju od domova. e jedu stle a pmoae na jih... To jsou pochybnosti pokouejc se zvrtit m odhodln, zbortit sebevdom.

Konen se z mhy vyno lana lanovky kc silnici. To msto je i na m map a jej jej vyhlel u hodnou chvli. Hur! U vm kde jsem a jak daleko je to k vrcholu. Te budu vyhlet jezero na prav stran. ...jedno u vidm, ale zd se mi njak mal na to, aby bylo zanesen do map. To (bohuel) nebude to moje. Seberu ze zem takovej ocelovj vleek - ist na pamtku.

Jsem u, z kamen zdn, krmy, a snad i nahoe. Racka zastrkm do lyrny a jdu se informovat. "Jo. Jet pr metr a jede dol, kdyby nebyla ta mlha, tak bys ten zlom vidl" informujou m italsky tamgasti. Fajn. Z braen vythnu vechno, v igelitu balen, obleen co mm, a jdu se na zchod oblct. Mm tst. Maj tam runk jim se mu vytt dosucha. Pvodn jsem chtl na to obtovat trenky. Silonky, teplky, ob koile, vatelnku, tek na hlavu pod kiltovku, plastik. Na nohy obouvm mokr ponoky a na ruce mokr rukavice, vyrm do sjezdu.

Tsn ped zlomem mne podvdom trkne, e mi nco chyb. Ale co? Mapa! Tluu se do hlavy a pelm zptky. Natst tam byla. V lyrn.

Spoutm se opatrn do dol italsk eky Adda tekouc 1800 vkovejch metr pode mnou. Obas zastavm. Abych si rozhejbal prokehl prsty v mokrejch rukavicch.To je asi nejhor, keovit tisknou pky brzd prstama kter odmtaj poslunost. S klesajc nadmoskou vkou se postupn citeln otepluje. Mihnu se okolo pask, kte v pripltch shnj kravky se scvrklma vemnkama k dojrn pohnn dieslem. Takov anc sehnat mlko! Ale u jsem daleko, vracet se nebudu.

V Poschiavu /1001 m.n.m./ u jsem dost nzko.Tady je spnek monej. Na zpra jednoho domku sed chlap a kynkem opracovv sukatou vtev. Mluv italsky take si moc nepokecme. Nicmn teplej aj dostanu stejn jako informaci, e za barkem celt plac zdarma". Natankuju u nho jet vodu na vaen a vyrm znovu do det hledat free ubytovn".

To seenu v takov nikomu nepatc ki vedle kolej. Je pln harampd. J se tu vak jet vejdu.

27. erven 1997

Kap. Kap. Kap. Proprela m stecha nad hlavou a kape m pesn do oblieje. Sta se pekulit o metr vedle. Nco kuplo. Asi nek.

Na sndani bude aj poprv slazenej cukrem (do Moice jsem sladil cukernem). Na eusu nahvm ponoky. Pod pr. Mm dost jdla i asu a kdyby m sem nezatejkalo, nedochzel benzn ve vaii a voda, tak bych setrval dokud monzunov det pejdou. Azro se nekon. Kluci se pletli. Se znanm sebezapenm se soukm do mokrho studenho obleen, zmenho verejm detm.Vezrovsky se pokoum o autosugesci: Toto heje, toto heje, je ti teplo, je ti teplo...". Bez valnho spchu, sp bych si vsugeroval, e jsem dve. Jet ne zvednu kotvy, najdu si v esko-nmeckm slovnku peklad vty "usute mne, prosm". Bohuel si neuvdomuju, e za hodinu budu v zemi kde eka je rio, pan sira, voda aqa a Bh Dio.

Na hranicch mapu z futrlu kvli raztku nevytahuju. Rozmela by se. Hnedle z kraje Itlie se pokoum nkomu vnutit do pzn za pomoci vty "usute mne, prosm". Marn. Odpovd mi je ve vech ppadech slovo "nekapito" - nerozumm". A tak se protloukm kapkama det dl.

Mm do Aprici pez paso dell Aprica /1176mnm/. Krajina je tu 100% vinask.Terasy a terasy vinohrad vyskldan do pyramidy ve vrstevnicch perfektn rovnobnch.

Na prvn pohled se tu v Itlii bydl jinak ne u ns, v Rakousku, Nmecku. U kamennho neomtnutho barku s tkou cihlovou stechou stojej ze vech stran rzn podpran a poopravovan psteky, kurnky, chlvky a klny. Taky je tu vc rozestavnejch bark. Nkter vypadaj, e u od vlky...co m vyhovuje, neb to se rovn spoustu loniek.

Prsmyk Aprica je protkanej stuhama vodopd, kter sice nevidm pro d隝 nicmn je slym. Je taky lip znaenej, ne ten pedchzejc. Stoupn do nj zanm v zatce 12km pod vrcholem sedla. Tatam je zkostliv istota Nmecka Rakouska (a k by i eska). Smet, jak aj voln sypan z krajnice do dol, mjm nkolikrt. Take kdy dojm posledn dibec marz tyky nechm obal voln spadnout mezi plastikovej gbelk, igelitku a dravj baln lec na behu potoka. To bych si v Alpch sm ped sebou nedovolil. Paprek od bonbnu, jsem tam sebou vlel tak dlouho, dokud jsem nenarazil na kontejner. Ve finii, 2 km ped Apricou, jede proti m chlpek zakonzervovanej v orosenm aut. Zoufale na m mv po za kmitajcmi strai. Bu to mi dv znamen, e na druh stran je azro, a nebo, e jsem blzen. Kdy se vyhrabu nahoru musm konstatovat, e ani v jednom, ani v druhm neml pravdu. Byl to blzen.

Penocovat tady v 1176mnm nebude problm. Jenom sehnat benzn do vaie.

U pl hodiny toti pelapuju u samoobslun benzny. Z textu na displeji jsem vyetl, e za vc jak 70 000 lir mi nenalejou, a e drobn mince automat nebere. Tak ekm na motoristu, kterej m ucmrndne ze svho.

Pr. Potebuju nkde hlavu sloit stanu svho nemaje.

Sjdm pod ink, do veejnejch gar s tm, e kdyby mi nkdo nepl suchou dlabu, tak se pesunu do pedem pipravench pozic. Hledm teplovodn potrub. Marn. Zato vak nachzm ast vstran tabulky s pekrknutou cigaretou. Jete nekoum. Ani nevm a co by tu, v betonov kleci, mohlo vlastn hoet. Pemlm si, zatm co si Pa pochutnv na italskm benznu. Kterej trochu vc blafe. Msto kolnek vam muliky. Nerad bych, aby se mi kolnka pejedly.

Pomrn dlouho mi trv, ne usnu. V przdn nzk hale se vechno rozlh. Zvlt pak zuren ve svodech deov vody. Ani se nemusm chodit koukat zda, nhodou, nepestalo pret. Partaje spolubydlc nade mnou, taky nejsou z nejtich.

28. erven 1997

Noc na hlazenm betonu Parco proprieta" probhla klidn. Po sndani s uchem na trubce kontroluju stav poas. Meteorologick poruchy stle spn probhaj, take bude nejlep uloit se k zaslouenmu regeneranmu gar spnku" a nechat ty poruchy probhnout bez m spoluasti. Jet ne se zapytluju obrtm svoje svrky na beton. Moc mi to neuschlo.

Bud m nezvykle etn hlasy v povzdl. Nco se chyst. Uvauju. Lem obliejem ke zdi, o ni mm openho Racka z Rokycan, take nic nevidm, ale slym blc se kroky. Dlm e spm. Chci nechat hochy otevt hru na jim ulehovat zahjen? Tebas si to jet rozmysl. Nerozmysleli...

"Bonrno" oslovuj m sebejist. Bodej by ne. Jsou to dva karabii s publikem. Maj na sob tmav svetry, kry bl dohody a jeden z nich i kulomet. Ten svetk bych hnedle za nco smnil. "Bonrno" odpovdm jim z smvem, kterej zabr, soukajc se z tepla spacku do prvanu gar. Pitom lovc passport zpod pt vrstvy odvu (pas mm neustle povenej na krku). Zatm co si jm hoi listujou, j balm sv saky paky ani by m k tomu museli vyzvat. I bez obecn by mi bylo jasn o jim jde a jak to dopadne. Nem cenu dlat (si) nepjemnosti. Jestli nkdo ty nepjemnosti je schopnej nkomu udlat, tak j jim rozhodn ne. Mlad z nich mi slunou anglitinou klade rzn otzky. Snam se dialog nkolikrt pevst do nminy, ale nem zjem. Myslm si, e se troku vytahuje na kolegu, kterej hraje nmho pstojcho. Maximln tak dopln to jejich "kapto?". "Si, Im all kapto". Odpovdm anglicko italsky. Skupinka domorodch vystoupila ze stnu. Ve chvli je vechno vyeeno, sbaleno. Zbv jedin. Vymnit spac teplouk suchouk obleen za druhej den mokr, svrky. Pouh pedstava mne doke rozklepat. Podvm karabirm ruku. Rd bych se jich kvli tomu pevlkn stepal. U m jejich asistence zan bejt nepjemn. Podn ruky sice pijmaj, nicmn ekaj dl - na mj odjezd. Nezbv tedy ne se pesvlct ped publikem (vetn trenek). Aspo odpadlo to zbyten protahovn a hledn odvahy. Hotovo dvacet amigos! Allibedeverci, ptel!

Venku nepr. Polu pohled do prce, zapuntuju brzdy (tj.pithnu zavaovac gumikou pky brzd k idtkm, take je nemusm tisknout prstama) a odrazm se do dol dola. Bhem klesn z 1176 m.n.m. na 690 m.n.m. se raduju. Hezk cesta, slun poas a relativn teplo m doprovz a do dola. Tu u je do t mry teplo, e se nemusm zahvat pohybem. Pouh pobyt na slunku sta k blaenmu pocitu tepla, k suen svrk.

Vam si jdlo a mm problmy s Ptou (vaiem). Od tdle tace, budu muset ped kadm vaenm jeho trysku prorat. Ke konci akce u bude tak vyran, e Pa bude plpolat jak svka a dehtovat jak pneumatika. Navc zjiuju, e mi oves v pytlkch zan naboptnvat a plesnivt. A z tstovin se stvaj jednolit placky. Pytlky originlnho balen zejm nejsou a tak neprodytn, jak jsme s ttou doufali, kdy jsme je ve sklep plnili a zatavovali.

Na mstnm kostele hraje zvonkohra prv ve chvli, kdy stoupm po silnici .42 proti rozvodnnmu toku .Ogio. Moc prma akustickej zitek. Lep jak zuren vody v deosvodu gare.

Voda, kterou tankuju z pramen m mrn siiitou chu. Piju hodn a asto.Voda je zejm jedin, s m vn nemusm etit.

Podhorsk vesnika Poja je clov mstem dnenho dne a vchozm bodem pro ztej pekonn Pso de Tonle/1883mnm/.

Hlavu skldm na zpra chajdy s obavou ped detm.

Po dlouh dob mm such obleen a budu spt na teploukch prknech. To bude pospanko!

29. erven 1997

Rno po sndani promau Racka a preventivn si sthnu levej sval nad kolenem obinadlem.Ne vyrazm vstc dobrodrustv najdu v trv brousek.Vezmu ho ddovi Sklovmu - jako present.

Zase zaalo pret. Proklat. To jsem dlouho suchej nebyl. Kousek ped vrcholem se vmknu pod stechu masckho hotelu. e se jako nabatm, vydejchm. Netrv vak dlouho a majitel m pijde vyprovodit italskou italtinou. ikm mu, e nerozumm. A abych nebyl za vola, ptm se jestli um doj (je mi jasn, e nmecky um lip jak stedokolskej profesor). Nejde o nic jinho ne zskat as. Zstat pod stechou o pl minutu dle.

Jsem nahoe v 1883mnm. Venku pod pstekem pro popelnice se oblkm ped sjezdem. Je mi takov zima, e si rm na prsty abych si dokzal zavzat boty a natoit dokument. Myslim nato, e u se "vracm dom", a snam se zapomenout na to, e bl je to k Jadranu.

V Pizzanu kon skopec - ili jzda skopce. Pestalo pret, take se znovu pevlkm. Kolem m projd Avie z raftem. Nahoru pln, dol przdna. Celkem 3x. Co bych od kluk, kte si pijeli zaraftovat na rio, mohl chtt? Snad sl. Ke kontaktu nakonec nedojde. Nechce se m zvedat zadek z laviky. Kdy si jdu pro vodu dostanu od pan s plastikou na lev tvi bann a jabko.Grcia!

Vinice vystdaly sady. Jabkar hruky. Na n je moc brzo a na ten pozd, konstatuju smutn.

Znova zaalo pret, ale voda rozstikovan aukama je tepl do ty mry, e se zmrn nechvm sprchovat. Pipadm si jak v myc lince.

Klikama se drpu nad jezero St.Giustina. Je to docela do vrku a je m jasn, e do Bolzna dnes, jak jsem si naplnoval, nedolpnu.

Pro nocleh si vyberu zasteenou rampu fruity skladu v Clozu. Kdy mm vybalno pijede skladnk. Nmecky nezn. Cenm na nj chrup. Podvm ruku, (e v n nemm kmen). Ukazuju pas, pln cesty. Zkrtka se snam budit sympatie. Docela se m to da. Chlpek chce vidt vai v akci. Z bezprostedn blzkosti vejr na mistiku pod tryskou plnc se benznem. Sebejist krkm sirkou... Ml tst. Ucukl vas, take mu plamen nevyplil oi, nbr jen oplil obo. Je dobrej, nechal m tam pespat.

Ne jdu spt, tak si do itinere zapu 95 ujetejch Km a pekonan Pso de Tonale, tj 1883m.n.m..

Usnm spokojenej. I d隝 ustal.

30. erven 1997

Probouzm se za zpvu ptk do provonnho, slunenho a vlhkho rna.Veer byla bouka, kter vyistila vzduch. Te to vypad, e se rod hezkej den. Prahnu po teple a suchu. Tm se do Bolzna.

Jedu pes pekrsn klidn vesniky, nmst mench msteek. Po asfaltu i dldn. Potkvm vesniany s motykama, cyklisty na rozhrkanejch biikletch a vbec takov njak obyejn, m blzk, lidi. Zdravme se navzjem a obdarovvme se smvama. Je m moc fajn. Tie polykm kilometry a vzpomnm na Dunaj, Cheim see, Inn, rodinu Sweigerovu, vcarsk Alpy, Eichholzra a krser ve Svatm Moici, nekonen Bernina pass zdolan za Amunssenovskejch podmnek,vinice a policajty na Aprice... Na to vechno mm nyn as, a chu, myslet, protoe vechno funguje, nic nevre ani nebol. Navc, svte div se, je teplo a nepr!!! A dom, dom to mm kadm lpnut bl. Sta pejet Dolomity, a jsem tam...

Musm pez Mendel pass/1363mnm/-malikost. Asi v 1200mnm, v Ruffr, se pasu na opodnejch avnatejch tench. Pak pejdu na maliny. To u pensista za zclonkou nevyd vyleze z krytu a vyhazuje m. Krsnou etinou s smvem na rtech, mu povdm, e nerozumm - zdrovac taktika- a zobu jet chvli. Pak toho nechm. U je m to hloup. Mendel pass, moc hezk sedlko. Mlo frekventovan. Hust syt zelen lesy okolo. Moc krsn mi je.

Nahoe si jdu do restauraky na zchod. Kdy se podvm do zrcadla, tak sm sebe nepoznm. Myju se solvnou z vlastnho zdroje dlouho a precizn. Zjiuju, e mm ve vlasech vejkaku. Zem a msto pvodu neznm.Vyesat nejde, tak ji tam nechm. Stejn jedu pod v kiltovce...

Sjezd dol,do Sv.Michaela, je krsnej. Zapuntovan brzdy, dn kee do promrzlejch prst, v tryku, pkn pomalu.Vdy by to byl hch takovdle krsn sousto spolknout narz. To se mus jst po malejch soustech, a dlouho cumlat. Mm pocit Pegase a Ikaruse zrove.

Bolzno. Tady se k Bolzn. Pedmst jsou kilometry zeleninovejch bedniek a kontejner vyrovnanch vysoko vysoknsko. Smrad hnijcho ovoce, beznu, asfaltu a lid. Svteln kiovatky a len doprava. Tisce malejch motorek, moped a ryk pedjdjc z obou stran. Brzdit, rozjdt se, klikovat mezi kanlama a drama, a znovu zastavovat na erven.To je Bolzno.

Polu pohledy. Okroum nmst a po svain na dvoe univerzity kde najdu vrak kola se zvonkem kterej si odmontuju na pamtku,vyrm do Dolomit.

Dlouhm tunelem, v nm je vskyt kolm zakzn se dostvm na Grosse Dolomitenstrasse je vede pez Vigo di Fassa, Canazei do srdce tchdle hor - do Cortni Ampezzo.

Take vjdm do dol, i spe kannu eky Egy. Jak to vidm bude tento sek patit nepochybn mezi nejhez na m pouti. Huen eky, vlhkej vzduch, ulov pkr stny z nich padaj zclony vodopd. zk silnice vystavn bu to na pilch a nebo vystlen do stn skly vlnc se podl Egi. Nad hlavou ve stnch rozeklan borovice, krouc ptci s hnzdy na msch. A nad tm azurov nebe.To je Egntl ve zkrcen /oezan/ form. Marnost, snait se popsat pocity je ve mne toto msto vzbuzuje. Nejde popsat jeho atmosfru tak jako nelze nevidommu popsat vchod slunce i krsu motla. Zajete si tam. To jedin Vm mu poradit. Egenntl je bella belisima - jak kaj mstn. I kdy bych mohl jet, tak favoritku Racka tlam. Navc hodn filmuju. Za kadou zkrutou je jinej, jet hez pohled na svt.

Nocleit si zizuju v ekrn ped vesnikou Gummer, kousek za protipovodovou hrz.

Kon hezkej, po dlouh dob suchej den. Ujel jsem sice "pouhch" 61 km, ale vidl jsem vci kter krlej tendle svt. A o to mi jde pedevm.

Osamocen v ekrn konstatuji, e nejvt krsa, je ta, kterou si sm stvom. Proto jsem tady na kole. Sm za sebe. Sm pro sebe. Nejde jen o tu finln, vslednou krsu, ale taky o radost z tvoen.

1. ervenec 1997

Po sndani zjiuju, e se m na plti zadnho kola dl boulika. Pina je jasn. Brzdovej palk v jednom mst pesahoval do plt. Jiste - moje chyba, dal v ad. Te koukm co jsem si na drobil. Na jizvu v plti obnaujc nitky pltna. Dv u jsou i praskl, a dal to evidentn ek. Ztrcm verej optimismus. Zstavu ju u stolrny. Problmov msto plt musm sthnout emnkama, abych zachrnil co se d. A hlavn zdravou ki. Mezi tm dobjm baterie ve stolrn. Chlapy m nabzej naps.

Za Ponte Nova Birchabruck u nen tak hezky. Netee tu Egga, mm bicykl je se ned podn, jednou pedn brzdou ubrzdit a zadn s emnkem mi pod nadskakuje pod zadkem. Silnice se zan zvedat do Pso de Costalunga /1745/ a poas hroz detm. dn vesel rno.

Pr. Jsem u Karersee. Je to krsn vysokohorsk jezrko s przranou vodou. Turysti v busech s telefonem a zchodem, se skrz kouov okna nezastnn koukaj jak porm kolnka s gulovkou. Mezi tm, zaly padat kroupy.

Jsem nahoe a dlm si starost jak dol. Kdy vydejchvm oslov m strc" v montrkch, se skldacm metrem, od malty a v klobouku od vpna. Nemm nladu nicmn se od nj nechm zadokumentovat s tabul Costalunga. Strc se jmenuje Giovanni Fellicetti. Nutm se do rozhovoru, podle m je to ztrta asu. Giovany je vak neekan naden mm pbhem. Chpe i mj technickej problm. k, e je taky cyklista. Aby to dokzal a vede m k sob do gare kde m stt prima silnin frat" na galuskch. Nabz m sv obut, co je nesmysl. J to vak ocenm a poplcm ho po zdech. Nicmn mi pome tm, e mi d adresu svho ptele mechanica" z msteka Pera lec na m trase. A ne jen to. Navc mi proto ptele nape prvodn dopis a k tomu mi pid 20 000 lir na nklady. K tomu pid jablko, housku se unkou a flaku iont. Zan to bejt veselej. Mocn si tiskneme dlan na rozlouenu. Dkuju a slibuju poslat dopis s domoviny.

Spoutm se opatrn do dol pestoe spchm. Je to drku. Sjdt z 1745mnm o jedn, na fest dotaen brzd. Alespo, e pestalo pret. Modlm se, aby nic neruplo. Pl᚝. Lanko. pice. Opatruju prvodn psan jako oko v hlav. Urit lp jak plovek. Jako naschvl jsem 5km ped Perou potet pchnul. Alespo e pedn, take nemusm sundvat emnky. Dui nelepm. Ne jsem toti dobrzdil (o jedn brzd to peci jen trv o chlup dl) vtrhnul se z n ventilek.

Pijedu vas. Mechanico" m otevno. Zdravm bonrno" a dvm mu st dopis. Pesn tu mou velikost plt nem, ale d mi jinej, se irm bhounem Michelin. Jeho pijduv kamard se m pt, zda jsem nmec. Snad mu pipadm jako rozmarn j milion. Chci platit lirama od strejdy" a o nich mechaniko v s dopisu. Mechanik je nicmn odmt. A navc pid nhradn dui, centrkl a montrpky. Dolomitan dky!!!

Ubytovn zkoum tentokrt v sencch na kter pje dy Honza Vlask.Vechny jsou zamen na petlici. Nakonec si pod Dolomitama "ustelu" na dtskm igrysku.

1.7 jsem ujel, uel, utlail 40 km. Uvlil, pejel 1745 m.n.m. obul racka do novho plt a poznal moc prma lidi. Co vc bych si mohl pt?

2. ervenec 1997

Budm se asn rno celej rozlmanej neb jsem se ani hlopn neveel do chaloupky na m noce. Obloha je azro. Skly jsou krsn nasvcen vychzejcm sluncem. Na dneek plnuju pekonn nejvyho dolomitskho prsmyku Pso di Pordoi/2239mnm/ a nsledn hladk sjezd do Cortny. Na celej den jsem navail vloky na sladko, protoe m dola sl.

Stoupn do Pordoi je hezk a nikterak strm. Vtinou tlam, aspo se mu kochat krajinou. I tady je spousta motork. Nejvc se m lbej takov se zvukem traktrku. Sed se na nich jako na skch, k se ji opr, a klukm na nich je vidt do oblieje. Obas se pozdravme - smvem, zvednutm ruky. V 1802mnm, v tornle . 14 je odboka na Pso di Sella. M ek podle cedul 7km na vrchlek a 53Km do Cortny. e si to opt inu bella bellisima krajinou, nem cenu ani pst. Jsem peci v Dolomitech.

Nahoe v sedle se nechm vykyblkovat lanovkou na heben do 3000m.n.m.. Dlm prma zbry a potkvm ehy, praky. Sl sice sebou nemaj, ale jsem rd, e se mu vypov dat. Lstek na lepr stl 17 0001ir (17DM),dobr investice.

Racek pekal odlouen bez nehody take zapuntuju" brzdy (rozumj pithnu zavaovac gumikou) a sjdm do Cortny. Myslm si. Nkolikrt zastavuju kvli kontrole brdn. Jednou u m zastavj vojci, kterejch je tu plno, v gaziku jestli je vechno O.K. S, O. K" odpov dm.

Hnt bycyckl vped lapnm po sjezdu prsmyku, je absolutn nepirozenej pohyb. A doposud frel Racek sm a rychle, a te, akoliv se do pedl oprm celm tlem, se thne jak vkaka.

Mezi m a Cortnu se neplnovan postav Pso di Falzarego. Kdy jsem vera ver tudoval dnen etapu, tak jsem jej pehld. Jsem z toho celej patnej.Vlask m pravdu kdy k,e se v Dolomitech po rovin nesveze. Rozhoduju si ten kopec nechat na zejtra a jdu sehnat nkoho kdo by mi dobyl baterie. Zkoum to v liduprzdnm campu. Marn. Buto mi nerozum, a nebo, spe, mi nechtj rozumt. Jsem s toho rozladnej. Nemm nladu se s nkm handrkovat. Jedin co chci od ivota je s sebou nkde plcnout a nevdt o sob.sem v Livialongu.

Hlavu skldm pod stodolu mezi harampd. Pod rm" spt nechci, poas nen prv jist.

Kolem obchz malej podsaditej chlpek (pozdji to bude Leo). Boxerskej tpek - dlouh pae, siln nohy, tit nzko.Tv se, e si m nevm. U u skoro lem, kdy ke mn pijde nepjemn nvtva" - pomyslm si. Bere mi spack z ruky. Chce se prt? Vzdlit se nemu neb se tahm" o svj spack. Udlm alespo krok k nmu, take u nj stojm

docela tsn. Nminou vysvtluju, kdo a co jsem. Odkud, a kam... atd.. Natst mi porozum do ty mry, e pochop, e nejsem uteenej trestanec nbr chud tremp kterej chce jenom penocovat pod jeho secm strojem. Kaine fair, kaine rauchn" drmolm a ukazu mu pas. Vyzv m, abych si sbalil ty sv caiky a el s nm. Coby ne.

Jdeme do klny pod n jsem chtl spt. Tady se vysp! A jestli chce, tak poj na veei" povd Leo, a tvrd to jejich "Q?". A tak jdu s nm do jeho barku. A jm, a vno domc piju, a nedobrho piva nasvm a lituju, e u jsem jed. Leo m zve, abych se rno piel nasndat a osprchovat. On, e bude sice v prci, ale jeho pan bude doma. Dohodnuto. Sprcha bude zlatm hebem ztejho dne.

Kdy jdu spt do klny, tak mm krok znan nejist a pohyby vln. Flma vracejc se do hotelu tdy Belvedere. 2.7 jsem ujel 45Km.

3. ervenec 1997

Krsn jsem se vyspinkal v separ klny. dn rachot a svtla projdjcch aut, dn nhodn chodci n jsem zvyklej z ekren.

Jdu se k Dalvit-m vysprchovat. To si nenechm ujt. Leo nen u doma, ale jeho pan u na m ek s marmeldou a peivem. Usrkvm kafe s mlkem a rozvjm rozhovor. S pan domu se d lep prechtit" ne s Leoem. Zjiuju, e u nich se za eine tunde arbait nedv m jak ti maeny. Neustle chvlm rybzovou marmeldu, je asn sladk. Tebas mi ji seora d s sebou - kdy ji tak pod chvlm. Zatmco j se cpu, pan pikld polnko za polnkem do kamen. Zcela zitn se ptm, kdy je tady hezky (kdy jako mm podruhy pijet). "V zim" zn odpov.

Koupelny maj v dom dv. V t vt je zima, tak jdu do men. Mydlm se jednou, dvakrt, tikrt a celm tlem vnmm ist nelepkav voav teplo mydlinek,vody a pry. Drhnu se kartem a vykudlvm si z vlas ciz vejkaku. Ctxm. se skvle!

Pan je zcela jednoznan potena mou novou viz, a ukazuje mi, co mi mezi tm, nachystala s sebou. Na ubruse stolu le chleba ona chvlen marmelda a pilulky umku do vody. Prosm ji, aby m provedla po dom. Nijak zvl᚝ m to sice nezajm, ale za vechno, co pro m udlala, se j mu revanovat pouze tm, e j pochvlm dm, kter uklz, fotografie dt je vychovala a jdlo co mi dala. Od cesty dostanu jet novou kiltovku na hlavu, tak tu moji, jim tam pibiju na futra klny v n jsem spal. A maj taky pamtku (pt jaro tam pibude jet jedna). Navc slibuju, e polu psan, jak jsem dojel. Louime se. Alibedeveri seora Dalvit! Grazzia!

Sjdm prsmyk Falzarego/2105m.n.m./ krsnm 11% klesnm. Zapuntovan brzdy m dovolujou bejt nejpomalejm cyklistou, kterejch je tady hodn (vichni zdravj). Hlaoukej asfalt je popsanej reklamama po Giro di Italia. Nepipadm si ani tak jako zvodnk, jako sp zabezpeovac vz.

Cortn Ampezzo se v dnm ppad nechtjte vyhnout. Msto je to krsn, mal, se zvonkohrou na kostele. Prvem si k "perla" Dolomit. Vude je isto, a teplo. Co zvlt oceuji.

Kdy sedm na nmst, batc vloky s ech s Italskou marmeldou, tak m oslovujou dva ei, praci (jak jinak). Markta s Honzou.Vlajeka m prozradila. Chlubm se jak Veznlek kde vude u jsem byl, co vidl, zail, koho potkal, s m si poradil. Dl mi s jakm naptm" mi naslouchaj. Ne se rozejdeme tak dm Markt telefonn slo, aby podala rodim zprvu o m spokojenosti. Rozejdeme se, aby m ti dva vyhledali a nabdli nco na jdlo. Z radost nabdku pijmm.

Jdeme na parkovit, kde maj stt ervenho favorita. Z erstva mne zasypou pudinkama, chlebem, suenm mlkem, trvanlivm mlkem, rybikama, vepovkou a - co j vm m jet. Vm dobe co to je slun vychovn a tak neodmt vbec nic. Pi pedstav oht vepovky nedoku udret sliny na uzd. Take ji ohvm hnedle na parkoviti. Mastn huba, to je nco! Po 14-ti dnech bezmas diety bez vn je oht vepov konzerva kulinskej zzrak. Mezi tm dola druh polovina jejich "expedice". Join ze svm dvetem. A ti m taky zasypvaj kakaem, glukopurem, suenm ovocem, vlokama... Mm problm to vechno naskldat do, jet rno splihlejch, braen. Plnm je do absolutna. Nenechal bych tam nic ani za cenu, e bych tam musel zstat do doby ne bych to na mst snd.

Bohuel si tudle partu prak nemu, z technickejch dvod - mm orosno - nafilmovat na pamtku. Ne se rozloume, tak si vymnme adresy. Markt slbuji pohled z GrossGlockneru (bohuel tenhle slib nebudu moct splnit). Je krsn a pn tastnho nvratu ve m vyvolv melancholick pocity. Fakt moc prma lidi, tihle Havelkovi. Jet jednou dky lidi. Jen tko si dokete uvdomit, jak m ta vae ervencov nadlka pchla. Jen obtn vm budu stejn hodnotnou minc oplcet!

 Nacpan k prasknut jsem zvolil t잚 cestu do Dobiaca. Pes dva prsmyky na msto jednoho. Po silnici '48. Tlam do Tr Troi/18O9mnm/, obdivuju zpad slunce a vyhlm tboit. To najdu na verand rozloit chaty(asi v 1600mnm) u v podstat za tmy.

Ne usnu, tak se modlm, aby m jet nkdo nechtl dvat jdlo. Odmtnout bych nedokzal, a naloit taky ne.

3.7 jsem ujel sice jenom 35km. Za to jsem okoupanej, nacpanej a naloenej jdlem. Dolomity , v kterejch se skuten po rovin nesveze, mm skoro za sebou. Poznal jsem moc prma lidi, co vc bych si mohl pt? Zitk, vztaeno na ujet kilometr je vc ne kdy pedtm.

Noc nebyla a tak chladn, a i kdyby ano, tak pro tak pekrsn a pendhern rno by se vyplatilo malinko prokehnout. Sleduju v relu jednikovej vchod slunce. Pode mnou opar mrk, nade mnou azro a mezi tm zvltn nasvtlen vybarven Dolomity. Blahoem si, e jsem vera za posledn liry koupil novou smyku negativu do kamery (stla 8 000lir).

Pokrauju v stoupn pod Cristall do Pso Tr Croci (Ti ke). Nahoe /1809mnm/ odbouju doleva na Via Grande, rd bych na Som Forca a odtud lanovkou na Cristall. Bohuel otlinov strm Via Grande je pro m nesjzdn, nepetlaiteln. Nechm tedy Racka dole a hore jdu pky.

V pytli na odpadky si nesu nco na sebe, rybky olejovky, chleba a videokameru. Potkvm lezata ovnen pestrobarevnejma lanama. Kadm krokem trchaj karabinama a cinkaj aluminiovejma teleskopickejma hlkama o sklu.Vichni jednotn odr horsk slunko supr zrcadlovma brejlikama nkam do kosmo prostoru. Doufm, e m vejtahi nechali za lanovku zaplatit ilinkama (ATS). Vechny liry jsem vera poutrcel.

S vejtahi to dopadlo patn, o ilink nemaj zjem, a kdy tak za cestu daj l000ATS. Hoi dk. J taky nemm zjem.Take si jdu na Rifugio, chatu, alespo snst rybky. Poizuju dal primov zbry. Cristall se natst" stejn zahalil do mrana, take nemusm nieho litovat. Przdnou pixliku od rybek hzm do koe, kterej je plnej paprk od cukru, brek a cigaretovejch krabiek. Promatnej pytlk od svainy tam nen ani jeden...

Mjm Misurinu a pejdm jeden z poslednch prsmyk tady v Dolomitech, a Itlii vbec. Col S.Angelo/1756 mnm/ co mne, pezevechno krsn co m tady potkalo, t. Do Dobiaca sjdm podl eky Reinz kde se napojuju na E66 podl eky Drau. Konen trochu lapn.

Sella di Dobiaca/1170mnm/ je u vn posledn vnj stoupn v Itlii. Z nj mi na hranice zbejv njakejch deset km smre s kopce dol.

Kdy svaim a dobjm baterie u benznky oslovuje mne erpadl, e vid e jsem z eskoslovenska a jestli nevm o takovhle motorce. Na obrzku mi pitom ukazuje psovou motorku z II.svtov vlky. J se mimodk rozpovdm o sbrateli ze Zvole, kterej jich m plnou stodolu. erpadl, oividn poten, neodbytn chce abych mu napsal jeho adresu. Nechci bejt nezdvok, a nechci ani Zvolekovi rozprodvat jeho sbrku. Napu tedy pumpaovi na lstek adresu neexistujcho (snad) Josefa Linharta, Kostrhnova 5, umperk.

Celnci Rakout jako jedin na m trece chtj vidt kvelbe"- penze. Mm v podstat celou hotovost s n jsem vyjdl, take jedu dl.

A jsem v Rakousku. Hur! Hur! Hur!

Poas se zan kazit take pod hvzdnou oblohou (zase) spt nebudu.

Kotvm pod stanem s trampolnou na sportoviti.Vam pudink s kolnkama a dlm inventuru. Dk Markt a jej part m hlad v nsledujcch dnech neek.

Na noc se ke m pod stan pidvaj ti Brci. Jedou autem na Dolomit maratn". Jsem jim celkem uma fuk" i tak mi daj pivo. Vezmu si ho a spolu s mapou se odklidm na lavku pod lampu. Nasvcen Sillansk zmek svt do tmy jak drahokam, to u ns nemme. Zvauju kudy dl. Dnes jsem dal Alibedeveri!" Itali, dal pechod je Rakousko-eskej, Doln Dvoit. Ale kudy k nmu, kdy monost je tolik...

5. ervenec 1997

Odrm. D隝 je na spadnut a Brci jet nedosndali.

10 km do Lienz si lmu hlavu. Jet vera veer jsem hlasoval pro nvrat pes Gross Glocker. Te rno, za stlho det, to poutm z hlavy. Vzpomnka na Bernina pass je pli iv nato, abych nco podobnho byl ochotnej absolvovat na Glocneru. Rozhoduju se jet na Spital a Nizk Taury. Ve he je i varianta s Tauren tunelem 8,5Km lange, kterm by ne vak zejm musel nkdo provst

Pr. Jsem v Lienzu, toulm se po obchodech (kvli teplu) a pemejlm kterou cestou mm se dt - na kter mi kyne tst,a na kter mi hroz pd. Mon e se vykrl a j budu litovat, e jsem Glocker pustil tak snadno z hlavy. Zastavuju chlpka a ptm se ho na pedpov poas. k: Nicht gutt. Immer rgnet" k odpovdi mi pid 20ATS na gulasch suppe" jak k (pohled + znmka stoj 14ATS).Snad douf, e mi tm zvedne nladu. Tm je rozhodnuto. Lienz opoutm na Spittal.

Za stlho det to tpu" co se d. V podstat neustle s mrnho kopeka. Hor kolem silnice, jejich tty lehce pesahujou dvatisce, si v podstat nevmm. Protoe kdy zvednu, nebo otom, hlavu tak se dvm zevnit do kapuce. A kdy u zastavm, abych se pokochal ta vidm jen cry mlhy na skaln stn. Soustedm se na lapn a poslech toho, co se dje zamnou. Jedu po E66.

Ve vesnicch a mstech jsou kontejnery ervenho ke na sbr starho atstva, bot atd. Rd bych si tam njak boty vybral, protoe ta moje lev je u hodn patn. Mm vak smlu. Kontejnery vak maj zptnou klapku take dt me, ale vzt ne. Jet, e jsem tam naped nevhodil ty svoje...To bych musel zavolat dom, aby pro mn pijeli!

Za teinfeldem jsem si sednul :na laviku pod stkou, u ezbsk dlny. Je to krsn, si tak sedt. nava se tlem, e i on vka jsou tk, tak tk e usnu.

V Seebodenu u nepr. Mm za sebou 97 km ve vtru a deti take je as zaparkovat.

K penocovn si vyberu arboretum na okraji Miltlstater see (Stedozemnho jezera?). Bivakuju na dev zasteenho pdia. Po dvou hodinch klidu, a zpadu slunce na stechu toho pdia si pila mstn mlde udlat mejdan. Dupou mi nad hlavou a nakonec i objevuj. ikm: Ich schlafen, und sie dupy dupy". Co by odkodnn mi dali pivo, a pak jet jedno. Docela chutnaj (lp jak Italsk). Jsou opil a raj ze stechy dol. Dokud dnej nespadne, tak mi to neva. Jen to dupy dupy" mne dept.

6. ervenec 1997

Sndm a vam kai na cel den do krabice od mlka. Vyrm. Park je vyzdobenej zvltnma sochama od njakho asiata. Jedu dom. m bl budu, tm del budou det a tm krat budou proitky a zpisky. Zanm sbrat kilometry.

Po verejm mejdanu jsem nasbral 6.pivnch flaek te je jdu vrtit. Maj hodnotu 9,60ATS /vejce v krm stoj 2,50ATS/.

Jedu, okolo obsypan ten s ebkem uprosted travnat zahrady. Na rozsochu vis kosa, iroko daleko ani noha. Kolo oprm o svodidlo vben ervenm vbenm. Naped zobu nesmle ze zem. S jdlem vak roste chu a tak si vylezu za sladma do koruny. Mezi tm pijde chlap,vezme kosu s rozsochu a zane zkuen kosit. Co te? Kdy slezu, tak m hladovho propchne kosou, kdy pokm tak se nabatm, on nasee tyem krlkm, a j pak slezu. A tak se cpu a cpu. Pecky si plivu do dlan a pak je zahazuju tak, aby nezvonily o hlinkovej eb. Pak u se necpu. Jen ekm, a pn pestane ustit kosou vlnc se trvou. Jenome pn pod see. dkuje trvu do trdlu s pesnost stroje. Te navc pijel jeho synek s traktorem. To nedlaj krmen pro tyi krlky, ale pro tyak. Slzm. Neotm se abych se s nima nesetkal pohledem. Dopadlo to dobe. Pln jsem vyuil okamiku pekvapen.

Tko petko se m po tch tench lape. Funm i kdy jedu po rovin.

Stoupn na Turracher Hohe je na pat signalizovan 23%. Petlait tady ten kopec je ist silov disciplna.Tlam Racka oprajc se plec do idtek. Kdy chci vydejchat, tak musm dt pod kolo nohu, aby neujdlo zptky.Ve vzduchu smrd guma, benzn a osinem splench brzd a spojek. Nahoe /1783mnm/ poslm pozdraven ddovi na Ovn s proklat strmho kopce. Do Preditzu je klesn nepomrn pjemnj, pozvolnj. Propocuju dres (flanelov koile) jenom proto, abych opustil mapu .39 a byl zase ble echii.

Kotvu spoutm asi l0km ped Murau, v ekrn nedaleko gasthausu, kvli vod.

7. ervenec 1997

Je pondl. Saky - paky balm rychle. Nepr a toho se mus vyut.

Od hranic m dl jen "pr kilometr", a pr "kopek". Ten nejvt, hrb Nzkejch Taur, dnes.

Za Murao je posledn tunel. Nen o nic del jak ty v Dolomitech a Alpch, ili, nemm se eho bt.

V St.Georgen odbouju z 96 na 114. Zan nepjemn fuet. Nkolikrt slzm ze strachu, aby m vr bok" neshodil pod auto. Vtr se neustle to, mn smr, a tm je nebezpenj.

Kousek za Oberzeiringem, v zvt ekrny, podruh vypotebuju slnku, kdy si dopvm luxusu v podob teplho obda.

Smle :jsem vlezl do vepu mstnho Gasthausu" s otzkou: "Bitte hbn sie, hier salz?"..Chlapy v lokle jsou evidentn vdn za peruen hospodskho stereotipu a tahaj ze m zitky zatmco hospodsk odbhla do kuchyn pro sl. V hospdce je moc tulno, zvl᚝e pak, kdy mi hospodsk z kuchyn nepinese jenom sl, ale i nco na jdlo, a tamgasti sami od sebe udlaj sbrku na prokehlho cyklistu a vnujou mi 100ATS (to je asi 5x gulachsuppe). S dky pijmm. Musm sebou hodit, abych jet za svtla stihl sjet do dol na druh stran.

Krajina naklonn vzhru je oputn. Vtr duje protiv m. Prost dina. Jen sem tam farma. Nkolikrt ekm a kravky pejdou pes silnici z pastviny na pastvinu.

Jsem nahoe! Vtr se utiil, co jsem nepedpokldal. Malinko zan poprchvat co jsem pedpokldal. Sjdm z PassHohe k penocovn do Treibenu.

V zvren sti, je klesn nejstrmj.Ohlauje to cedule v pti evropskch jazycch. I v etin (co u mus bt vn vn). Naizuje zaadit jedniku. J adit nemm co, tak tisknu zapuntovan brzdiky jet keovitji ne obvykle. Pesto se racek nekontrolovateln zan rozjdt. Koutkem oka bleskov kontroluju situaci za mnou, a s levou nohou na mokrm asfalt stm Rack o 180st. do protikopce". Dobe to dopadlo. Dl jdu dol potupn, ale jist, po. Pky hore", pky dole". emu se div? Jsi peci cyko - turista!

Lonici shnm u za neustlho det. Pochopiteln - ekrna je vdy voln.Vody mm dost, a tak vam veei, sndani a jet bufet na celej ztej pern den.

7.7 jsem ujel 86Km

8. ervenec 1997

Vstvm okolo pt. Celou noc prelo, a te rno lije. To mi vak neme zkazit nladu. Mm to za pr". Vam aj, pro zaht, a plnuju. Dal nocleh bude za Dunajem. To u budu vn doma. Zan vit, e se mi to povede.. Ne vyrazm, tak z racka za bubnovn det sundm pietn vlajeku. Tu u nejsem daleko.

D隝 ustal, kdy jsem byl pod sedlkem Nagelsmeidesattel /1086mnm/. Pohodika.

V Admontnu se napojuju na silnici .117 do Steyru. Pez kopec Jesnickho typu - Buchauer Sattel/850m.n.m./ Dostvm k ece Ennst podle n pojedu a k bjnmu Dunaji. V ece je spousta vody a nkolikrt, nap chvatu, zastavuju a fascinovan hledm i zrm na ivel hrnouc se pes stavidla vodnch elektrren (asi po 20Km). Oprm se do pedl, neetm se hnn jedinou mylenkou: Chci dnes spt za Dunajem". Kletm krajinou jako ptk. S nepoznanou lehkost polykm kilometry hnn vped neznmou silou tuenho vtzstv. Jako by na naich hranicch byla ob vvva, kter m pitahuje tm vce, m vce se kn pibliuji. Po stranch silnice padaj, po deti bohat,vodopdy. J si jich vmm pramlo. O to vc, a bedlivji, stem kilometrovnky podl silnice.

Steyru se vyhnu po obchvatu. Vt pausu si udlm, kdy za posledn drobn ilinky kupuju benzn bleitfrai do vaie (za 11, 20 ATS ) . Pumpaovi zstanu dlunej dva ilinky a pdm dl.

Enns-tem, poslednm vtm mstem proletm jako p savanou. Pekroen Dunaje je na spadnut.

Sedm na lev stran Duna je, a hladm si tu svoji" kalnou eku oima. Ped dvaceti dny jsem ji pekraoval ve smru tam. Tehdy prelo, jako vtinu dn mho vletu, ale dnes je hezky, ba pmo krsn. Sedm, moulm si svou kai a pekvm si v duchu, mimodk text Krylovy bsn Dkuji.

DKUJI

 Stvoil Bh ratolest,
bych mohl vnce vzat.
Dkuji . Za bolest/ je u mne - se tzat.
Dkuji za nezdar:
ten nau mne pli,
bych mohl pinst dar,
by nezbvalo sly.

Dkuji za slabost,
je pokoe mne u,
pokoe pro radost, pokoe bez podru.
Za slzy dkuji: ty nau mne citu
k ivm, ji aluj a ki po soucitu.

Pro touhu po krse
dkuji za oklivost.
Za to, e utk se
lska a nevraivost.
Pro sladkost usnut
dkuji za navu,
za ohn vzplanut,
i umni splavu
Dkuji za ze,
je slabost prozradila.

Dkuji za trze,,
je zdokonal dla.
Za to, e miluji,
by -strach mi srdce svral.
Bernku , dkuji .
Marn jsi neumral...

Medituju. Nad tm, jak tie se napluj sny. Ani by to kdo vdl.

Ale dost snn! Jestli chci zejtra spt ve sv posteli s peinama, tak se musm jet trochu popooupnout na sever. S pietou jedu pes Mauthauzen. Hezk lzesk msteko. Posledn technick zvada - praskl lanko u pesmyku.

8.7 jsem si do protokolu mohl zapsat 146 ujetch Km.

9. ervenec 1997

Vstvm jet asnji ne vera.V 04:30 vtm vchod slunce zpvem. Jsem plnej sil, optimismu a elnu do ivota. Svou posledn noc jsem strvil v hrub stavb na odboce do Reidu ze silnice .123. A tudy pojedu pt tak bude barek hotovej. Mm navano ovsa, a vyrm na zte Dolnho Dvoit.

Z Freistadtu jedu opt "naslepo", tedy bez mapy. Jsem z toho nervzn. Ze smrovek bez sel nevytu, jak dlouho a pes kolik vesnic jet pojedu. Zahazuju "zbytenosti", jet vera nezbytn pro zdrn prbh vletu: krabici od mlka v nm jsem si vozil celej den vaenou kai nebo kolnka, dva kilogrami vc pracovn rukavice neustle naskl vodou atd..

Hranice. Doln Dvoit. Nae vlajka na storu. Jsem doma!!!

Slavnostn pocity jsem si odbyl vera u Dunaje, a dnes rno pi vtn slunce. Te mm starost, kde je nejbli rychlkov stanice. Tm se dom.

Klepu na dvee tranzita eleznin stanice Rybnk. "Rd bych s
bicyklem do Zbeha na Morav" oslovuju sebevdom zzence v mm
vku."N, pokat pokat, musme se podvat, jestli se tam jezd" k
on pehrabujc se v kup hlen na stole. "Na nic se nekoukej, j tam
bydlm". "Je tam ndra s tema nstupitma a jednou hospodou, klidn mi vystav lstek" hum do nj. V co? Vera tady byli z Jesenku,
a nedostali se tam" napn m panek. A j nechpu. Jak(?) nedostali
se tam?" Mte tam podmen koleje" vypadne z nj, a kouk na m jako
bych spadl z Marsu, a j se tak dozvdm o povodovejch udlostech
ervna 97. Tak bohuel . Zbeh mimo provoz" hlas mi pot co se prohrabal tskem. Nhradn een, vzhledem k tomu, e do st nad Orlic se jezd je prost. Jedu k ddovi do Letohradu.Kolo poslm zvlt.

Depm v Praze na ndra a je: mi jasn, e dnes ve sv postlce spinkat nebudu. slka oznamujc zpodn mho spoje uten pedbhaj reln as. Ze edesti je stodvacet, ze sto dvaceti dvsttyicet. Hala se pln lidma a batohama, kabelama. erven selnk se opt rozklapal aby prozradil novou informaci lidu: "vlak nejede". Situace na front se mn kadm okamikem. Toto je dkaz. Nezbv, ne vymyslet nhradn een.

Nhradn een je, dt si (urychlen dokud je volno) vci do schovny a jt za mim praskm kamardem Matouem Novkem. A doufat, e bude doma. Pespat u nj a ztra uinit pokus .2.

U Novk m pijali moc hezky a mile. Dali mi najst, nechali m vykoupat a pan Novkov se mi nabdla, e mi vypere pinav vci co jsem ml na sob. Moc prma nvrh, kterej neel odmtnout. Matouovi poprv vyprvm svj pbh. esky.

10. ervenec 1997

Nemu se dokat rna. Po sndani, obleen do voav koile, se loum s Matouem a jeho rodiema, podnm ruky. Spchm na ndra konat skutky. Po cest kupuju noviny.

Ndra je jet ucpanj ne vera. pomakanch" nevyspalch lid pibilo. Tak jsem vypadal j vera. Dnes dky dobrot pan Novkov vonm fosfty. Halou vldne informan chaos. Dozvdm se, e do st nad Orlic se nejezd. Nhradn een: Dojet do Pardubic, tam se zatm jezd, a dl se uvid. Bu to pespm u pan Strnsk (adresu jsem si vyhledal v telefonnm seznamu) a nebo se jet njak pokusm prokousat do Letohradu. Pky, stopem, busem...co j vm. Rozhodne momentln situace. Abych ml co nejmen zavazadlo, rozhoduju se svit vechny zbytn vci pot a poslat si je balkem dom. Jenome to musm do msta pro krabici, pro balc papr, pro pagtek, na potu. Mezi tm dostvm hlad... Pestvm vit, e se mi povede dnes odjet. Alespo e nepr.

A znovu depm v hale kter se ponkud vylidnila. Spoje se hnuli. Koukm na tabuli, a znovu mi je jasn, e ani dnes ve sv postlce spinkat nebudu. Kdy tu nhle (!), se na tabuli objev informace: vlak smr Hr.Krlov-Letohrad odjd ze sedmho nstupit. A je nhle veselo!

Kup mm pro sebe, vyhldky jsou ideln. Kdybych si uvdomil, e do Letohradu se d jet pej i pes Hradec Krlov, tak jsem si mohl uetit peripetie s poslnm balku...

V Letohrad na ndra u na m ek rackin (to je dkaz, e i j jsem tam u mohl bejt). Ptm se po tet Srov kter tu prodv lstky, abych ji pozdravil. M ale dovolenou. Je na Boitav.V hospod koupm tyi lahve a mau na Ovn.

Babika m vt se slzama v och. Jako bych vstal z mrtvch. Dda pjm mj nvrat z cest - tak jako j, jako samozdejmost.

Vykldm, popisuju a mrz m, e jsem nevzal s sebou mapu m cesty podle n jsem jel (je v balku). Dda mi sice sn velik kartografick materil je m v dom, ale nen to ono. Nejsou tam prsmyky v nich jsem se potil i tepal zimou, nejsou tak msta z nich jsem mu poslal pohledy. Nejsou tam eky, kter m provzely. O to vc vyprvm.

Druhej den po obd sedlm naposledy Racka. Jdeme do finle. Zvren etapa je Ovn-Zbeh (asi 50Km). Jedu krajinou po potop svta. Zboen domy, vyvrcen ploty, spaden stromy, stren krajnice... Pozdji se tomu zane kat povodov turistika. Nejhor zitek cykloundru m vak teprve pijt.

Z Hotejna mm na Hnvkov. Jindy sve zelen dolko te pipomn bahnit dno rybnka. Dle mstnch se d projet, a jsem vce mn v klidu. Do okamiku ne silnice obloukov mostem k bahnitou Szavu. V tu chvli toti mostek podplouv i dvojice vodk na knoji aby se v zpt, na druh stran mostu objevili pevrnut. Zastavuju, koukm na n a oni na mne nezapomenutelnm zpsobem. Vztahuj ke mne, jedinmu monmu zachrnci, ruce zmtan proudem. Kanoe jde ke dnu hned, oni hroz e kadou chvli. Sleduju to divadlo jak pstojc bez schopnosti jim pomoci. Na tst pro mne, i pro n, jim v cest le strom o jeho vtve se zachyt. Lezou na beh, a na silnici, kde se vichni ti potkvme. J, i oni, jsem zelen jak sedma. Oni vak jet navc od blta jak se brodili bltivm polem k cest. Odkud jste?" ptm se j. Z Hotejna". Tak to dojdete sami, km jim na rozlouenou a srdce se mi opt dv do pohybu

11.7 v 14.30 jsem konen doma. Msto objet od rodi, kte jsou na dovolen, mne ek dopis na pivtanou a pet lhev s balenou vodou a upozornnm: Voda s kohoutku je kontaminovan". To je mi uma fuk. Jsem doma. V posteli. V n jsem vlet naplnoval. Z n jsem na nj vystartoval. V n se kruh uzavr... Za sladkost s usnut Dkuji za navu.