Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

umavsk rallye

4. 8. a 8. 8. 2014

4. 8. 2014 pondl

15.00. Napapan, vykoupan a osuen se s Jiou pebalujeme na nvazn cyklovlet po umav, zatmco Zuzka a Ondra pobhaj venku na dvoe se psem, a Terka dot tet knihu tohoto vletu. Plhodinku ped nam odjezdem pichz ukzkov prtr mraen. Na Novou Hospodu se sn provazce utrikovan z deovch kapek. Ns a hlavn nai mysl obklopuje voda, chlad a mylenka jet as to vzdt. Tolik vody by n vod neodoln stan nedokzal pobrat a utopil by ns ve svm objemu. Deset minut ped odjezdem pestv pret, a ti minuty ped odjezdem svt slunko. Jedeme!

Dti zanechvme na krku tet Madle a doprovzeni Strejdou mme na ndra do Dvic. Vlak s mmi rodi pijd na as. Pedvme jim klky od auta a instrukce, kde najdou dti a kolik nepozvracench triek maj jet k dispozici. Nsledn pak nasedme do naeho vlaku, kter nm pijd est minut po tom jejich, a kter ns veze (s jednm pestupem) na start umavsk rallye - do Klatov. Podrncvajc v koenkch eskch drah sledujeme mhajc se krajinu za oknem. Uvme si, s jakou lehkost ns ta krajina mj. A s jakm bezstarostnm nekonfliktnm klidem! Bez Hurvnka..., a bez dt.

Na konen, v Klatovech, mme do Tesca pro veei, sndani a drobnstku na mls. Chceme platit, ale pokladn nikde. Jako by ten obchod neml takov ten klasick vchod pes pokladny a teprve pot pes dvee ven. Tu jako by byly jen ty dvee... Sledujeme ostatn jako bychom byly na jin planet. Jak si ponaj, kdy chtj obchod opustit tmhle tmi dvemi? Tak teba tahle pan..., pistupuje k emusi, vyskladuje zbo do ehosi, petahuje je pes cosi, mince vkld kamsi, zbo si rovn zpt do koku a odchz ven (!) ani by se setkala s kmkoli z obsluhy. Nevcn na sebe koukme jako Nvtvnci. "Tady nejsou pokladn", ekneme si nechpav - docela jako oni kdy zjistili, e se plat lahvemi - na msto tpnut. Jet chvli postojme skryti za paletou s komnkem piv a vyrme do koutku k "pokladnm". Je jich tu nkolik a mezi nimi se pohybuje jedna pracovnice. Jej sluiv at vypad doista jako civiln, take jsme si j ani nevimli. S radost pijmme jej rady, platme a odchzme. Jedna pokladn! Na pt pokladen!! A cel Tesco!!! Novodob zzrak? Nebo novodob proklet, po kterm budou bohat jet bohat a ti chud, jet chud...?

lapeme setmlmi Klatovy ve smru ztej jzdy. Jej smr vytyuje itiner, kter pevn ve svch rukou tm Jia. Ppravnou fzi jsem ignoroval, neb jsem spe pro nahodilost a improvizaci. Ve sv podstat se tak celkem doplujeme.

Te je na m, abych zaprovizoval a nael msto, kde pekme dnen noc. Byl-li bych tu sm, zstal bych na greenu v parku u nemocnice blzek lavice i lamp. Pro mou partnerku to vak je "moc na rn" a tak projdme Klatovy a do pln tmy za mstem, ve kter (pesn jak pedpovdm) nemme anci nic nenajt. Vracme se tedy zpt k benzin a vmezeujeme do ady aut nenpadn nai zelenou kopuly.

Mme za sebou dv neklidn noci. A tak se tme na post okov opaten: teplo, ticho, tekutiny. Uvme si klidu separ stanu na teplm rovnm asfaltu, dokud neusneme.

5. 8. ter

Krtk porada bhem sndan na patnku tradin zahajujc den. Shodujeme se na tom, e jsme se pkn vyspaly, a e ns ek pern den zanajc vihovem.

Protoe pojedeme tam (do vihova) a nazptek (ze vihova) stejnou cestou okolo na benznky, radm na n zanechat bemena pro tu cestu nepotebn a odlehit tak naim emkm (tm to je jedno, ale svaly nakaj). Mj nvrh je zamtnut, a tak si do benzny neseme alespo zubn kartek, pastu, heben, runk, toaletn papr, a j i telefon.

Hlavn dominanta vihovsk vodn tvrze (370m.n.m) je omotna leenm a sovinou. Pohled na v v rekonstrukci nen nikterak chvatn. Ndvo je navc takhle po rnu i zaveno take se na meme podvat leda tak klovou drkou. Jsme tu prost brzo po vech strnkch. Z venku vak nevypad patn. Po rekonstrukci to bude jist pkn msto. My te s smvy do podkovy obracme zpt.

Na benzn si vyzvedvm dobit mobil. U branky v Klatovech si nechvm opravit zip u cyklodresu. Kupuju vietnamsk kalhoty vhodn do eskch hor.

Pan z infocentra na pknm nmstku ns posl na adu klatovskch adres. Vybrme si (Jia milovnice rozhleden vybr) radnin v, by je zataeno a sil nm dnes bude teba jinde. Stoupme po letitch devnch vrzajcch schodech obtejcch pdorys budovy a hodinov stroj. Pkn, stejn jako pohled na stechy, kosteln pice a nmst Klatovsk. Koukme na nebe, zd se, e bude pkn.

Klatovy opoutme smrem na Nrsko, kam pijdme v ase obda. Na msto svkov, kter mne mlem utopila na vod, volm gul... Nakupujeme a mme do hor. Pedtm sebou, ale jet plcneme do stnu strom. Oskar toti protrhal mraky a pere do ns tepelnou energii, proti n do kopce nedokeme jet. Neusnu, i kdy mi Jia (lut kovky) tvrd, e jsem usnul. Je to vbec mon?

Suneme se pomalouku polehouku (ha, ha) do kopeka vped. V Hamrech opoutme dolko hlavy a civilizaci. Serpentnky uzouk asfaltky zaezan do svahu, lesa ns vyvd stle ve a ve. J cyklista, jsem o nco mlo rychlej neli m ena chodkyn, a tak se n tm rozdluje. Obas zanechm na isounkm asfaltu motivan suenku. Kdy na kiovatce v KOPCI pod jet vtm KOPCEM zvm, e si jich nevimla (celkem tech!), zanechm charity a suenky si eru sm. Do KOPCE to je a k nejvtmu umavskmu vodopdu Bl str. Dobr. Zpocenmi tly se oprme o kmeny strom, je vn teplo. I dle to pak je do kopce, ale u ne pouze. Lesn asfaltka se obas s vrstevnicemi vypodv mn krut. Obas je i kopruje, nech ns vydechnout (nadechnout) a tak celkem frme vstc pknmu krsnmu isounkmu ernmu jezeru. Krsa. Odkud to stihneme zkratkou do KOPCE KOPCE KOPCE po erven k ertovu jezeru. Je to tu vn hodn strm vzhru. Navc jsme opustili asfalt na kamenitou cestu zkratky. A na Rozvod to je hodn strm vzhru. Pedn kola se nm zapichuj do kamen, pes n je jen s obtemi pekulujeme. Pomhm, sv staten bojujc en s kopcem, ktermu konec nevidt. Vzpomnme na ne nepodobnou situaci pi nvtv Edmundovi soutsky. Tam ji pomohli kolo vynst z rokliny skauti. Zatmco j vll za vedoucm, kter byl pravdpodobn pebornkem v bhu s kolem do vrchu rozhodnut nosie se nepustit za dnou cenu. Konen Rozvod! Odtud lze, dajn tlait pjemnm tempem po asfaltu. Modlme se (oba), aby to byla pravda.

"pik 800m informuje ns cedulka", a m Jia. "No a co?", dlm j natvrdlka by dobe vm, e m ena je ujet na rozhledny. "Poj, pojedeme tam", ov mrtvola pede mnou viz sta schod. Ne, sm od sebe bych tam neel. Nechvm se vak strhnout nadenm sv obivl eny a souhlasm s "nesmyslnou" odbokou na pik.

Je krsn klidn podveer. K horizontu se klonc pjemn hejc slunko mkce osvtluje novotou svtc ocelovou devem opltnou rozhlednu, kter nebyla v plnu. Nikde nikdo (lanovka u nejezd) a tak..., spolen, na oputn rozhledn s umavou kam se podv lec pod nmi, doshneme v 1202 m.n.m na poslednm stoptatictm ocelovm schdku spolen vrcholu dne.

Tak jak to bylo pke vzhru sem, tak je to i pke dol po upraven cyklostezce. Nejedu na svm Missionovy s kotouovma brzdami, kter by se tu nramn hodili nbr na Superioru vypjenm od Moniky Sikorov (po celou dobu umavsk rallye si povede nadmru staten). Keovit tisknu pky brzd zatmco Jia sv kolo, dol k ertovu jezeru, svd pky. Je to vn prudce DOL s temi vykinky!!!

U ertova jezera jsme opt sami. Na p turisty je u pozd. Z devnho kastlku vyjmm raztko, obtiskuju jej do mapy. Jsem oprvnn pokrn, e jsem ho obtisknul blb na nepli vhodn msto. Tce to nesu. Jete tu je tak pkn pokoukn na svt. Na les. Na produ kam se podv v t nejist, takka seversk form. Na zubat ochoz ztmavlho jezera. Je tu moc pkn. Psobiv klidno vylidnno. Skuten, docela jako ve Finsku. Bylo by fajn tu zstat do tmy. Pak rozmotat karimatku a plcnout s sebou na ni.... To bych tu ale musel bt sm..., a to by taky nebylo ono, a tak ke vzjemn spokojenosti stoupme do poslednho KOPCE, za nm ns u ek jen sjezd lesnm erem chladem do elezn Rudy (750m.n.m.).

Jdeme na zaslouenou veei vyhldl jak vlci v beznu. nk u zejm nepot s tm, e by dnes njak jdlo prodal a tak nm dv na tal ob porce vbornho rizota. Zbome je k oboustrann radosti.

Do kempu pijdme u za tmy. Dobrodrustvko, e stan postavme a nikomu to neekneme, Jiina odmt a tak platme (60+60+70k) za dva lidi, jeden stan a jednu noc. Zd se nm to docela hodn. U protoe se za vodu ve spre mus piplcet, WC papr se vydv na podn na recepci a cel kemp je ve svahu u silnice, po n jezd, svt, svit auta po celou noc jako by nevdli, e kousek od nich sp zazobanci, co si zaplatili klid vkol vldnouc zcela zdarma.

6. 8. ter

Vstvme. Balme. Vyrme. Nesndme neb lavika v nedohlednu. "Bude pkn", prognostikuju. V Infocentru se radme, kudy a jak dl chceme-li spojit cle: jezero Laka a Polednk, vypsan na paprku. Slena mnoho nev, ale pn rad pomrn podrobn, a jak se uke, i dobe. Nakupujeme sndani a batme ji hnedle za eleznou Rudou u zanedbanho jezrka. Pedjd ns trojice cyklist na strojch RockMachine. Jedou taky "natko" a taky na Polednk. Budeme se s nima potkvat stdav po cel den.

Stoupme vytrvale do thlho kopce po zk asfaltce. Naped lesem, a pak polomem, a pak zase lesem. U to nen vzhru tak pke jako vera. Nen to kopec, kter by mne donutil slzt z kola. Pesto vak slzm to abych se vrtil pro svoji enu, sednul na jej kolo, minul to sv, opel ho o paez, vrtil se pky pro to sv (minul se v protismru s jdouc turistkou), sednul na nj, pedjel cyklistku, kus j ujel, opel kolo o paez atd... dokud se nevyhrabeme na vrstevnici, kter ns sveze bez nmahy k jezeru Laka. Toto jezero nen uloeno do tak kouzelnho ochozu piatch skal jako verej ern a ertovo. Je to spe rybnek s ernou vodou s vkol rudm vesem a stromy smrky velijak nakivo. Na jeden padl kmen si sedme se svainou... "Odsedni si ode m", vyzv m moje ena s vysvtlenm: "Nen mi dobe. Prdm - a hrozn to smrd". Odsedm si tedy - dojat jej ohleduplnost, ...aby m msto na kmeni vedle n, zaujala hovorn pan, s kterou jsme se pozdravili krtce pedtm, se rtnkou na rtech. Pevykujc si svj pernk na erstvm vzdouku si vymuju pohledy se svoj enou. Mj k: m, cos chtla. Jej obrcen vzhru k nebi pros: a u odejde! Opoutme jezero Laka pospolu, ale Jiina se mi nkde zdrela. ekm na ni hodnou chvli. Kdy se dokm, vysvtluje: "Je mi blb. Zvracela jsem...., a pilo to na m prv ve chvli, kdy jsem se tam na t lvce vyhbala s maminkou s korkem... Natst jsem to nehodila do korku, ale a ped lidma na konci lvky." Ondrova stevn chipka tedy jede s nmi - parda. Radm, vybodnout se na Polednk: "Bude to do kopce". Jia vak o tom nechce ani slyet (jak km, ujet na rozhledny).

Cyklotrasa na Polednk vede oklikou pes Prili, zatm co turistick a podstatn bli (ale i strmj) varianta v zelen odbouje doprava z asfaltu. Radme se s cyklisty, kte odtamtud po t zelen jedou (nalehko). Rad nm (jak se uke) dobe. Kus mme zabojovat, pak a to nepjde to vzdt, a dojt na vrchol bez kol. Sklesat a obkrouit kopec Polednk pes Prili, se i jim jev jako blbost. Nacvienm zpsobem "krok sun krok" zdolvme naped kopec, a pak KOPEC s rozhlednou. Z mho pohledu to je pltvn drahocennou energi - a tak brblm, brblm, brblm, zatmco se suneme vzhru, vzhru, vzhru. Pak u to pro sklon silnice neutlame, zamykme kola a jdeme vzhru vzhru, vzhru, vzhru apokalyptickou krajinou. Polom zanechan tu osudu kam se nepodvme. Detm vyblen kostry strom, z nich tr vtve k nebi, jako Bo prsty le kem krem pes sebe jako bezcenn vci na skldce odpadu. Nerozumm tomu, ale nelb se mi to. Alespo e nm peje poas. Je pod mrakem. Pak ji uvidme. Tu nevzhlednou bestii, pvodem vojenskou pozorovac v - rozhlednu na Polednku. Jdeme k n naunou stezkou vedouc pmo polomem (druh, hlavn, cesta je po otolinov cest). Po kldch, pes kldy, po lvkch. Pkn lenit. Pak jsme konen u laviek pod n. Jia m hecuje, abych zvldnul i jejich 227 schod. Marn. Ne e bych je nezvldnul. Nejdu, protoe mi to je "umk" na rozdl od piva a gulov polvky.

Kluci, co jsme je rno potkali u . Rudy, dor a po ns - jeli pes Prili. Plnuj tu nocleh (je tu veejn tboit). Dohn ns i dvojice holek jdouc nap umavou se vm vudy na zdech, s nimi jsem se pkn pobavil na jednom z odpovadel. Batohy si nechaj u stolu a jdou nahoru, zatmco my vyrme smrem dol. Jet pedtm jim vak kupuju, a na batoh uctiv dvm dv dlouh peen tyky, co se tu v kiosku prodvaj. A maj holky studentky radost z drku. Pipisuju vnovn: "Holky, jste jedniky!".

Vracme se pro kola. Sedme na n a z kopce dol se spoutme do Pril na pozdn obd, i brzkou veei.

Jia si pochutnv na rohlku s ajem a j klobse. Dalm clem je Vchynnsko Tetovsk kanl. Prstem na map vybrme nejcestu a vyrme. Ne, dnes u ho nedme, ale piblit bychom se mu mohli...

"Jedeme blb", piznvm se na kiovatce po esti kilometrov jzd z kopce dol. M ena ani okem nemrkne, oto kolo proti kopci a hrbne do pedlu. "Chybu jsem udlal j, hnedle za Prili jsme mli jet doprava a ne doleva. Myslel jsem, e ta sprvn kiovatka teprve pijde...", sypu si popel na hlavu. Cestou zpt si vybrme msto na span. Kemp toti v dohledu dojezdu dne nikde dn. A tak jedeme, a jedeme, m dl, tm vce, unavenji. Do kopeka, kterm jsme ped chvl freli. Znovu navtvujeme, Prili a, tentokrt, sprvn odboujeme na Srn.

Dovleeme se na rozlehl parkovit pod odbokou na Polednk. Travika, laviky, stromy kolem lkaj k penocovn, zatmco Info tabule to stanm zakazuje a karavanm povoluje. "Zstaneme tady", rozhoduje Jia a na vysvtlenou dodv: "Dl nejedu". Dvm j zapravdu a o cedulce pekrtnutho stanu nic nekm. Namsto toho jdu za piknikujcmi karavanisty s proskem stran oht vody na kafe (etme plyn). Ochotn mi vychzej vstc a jako bonus dostvm "srakolk" (eknu to slun) pro Jiu. Svj srakolk jsme prozrav nechali na zkladn pro nae dti. Postavme stan. Lebedme si. J u stolku s hrnkem aje, Jia odpovajc v poloze mrtv na znak, kdy na metr od ns zastavuje svj mohutn nraznk ternn auto s logem umavskch ochran na dvech. J, na rozdl od Jii vm, kter uhodila. Zstvm vak klidnm. Tato situace je pro ochrane stejn bezvchodn jako pro ns kam s nimi te na sklonku dne, kdy nejbli veejn tboit je o 600 metr ve na Polednku? Je natolik soudn, e nm to ani nenavrhuje. Na msto toho vol prilskmu starostovi, zda by v remzku na rynku nemohli dnes v noci stanovat dva ulpnut cyklotrempov. Ten souhlas, a tak se balme a znovu pesouvme do naich oblbench Pril. Stan stavme s elovkama na perfektnm mst, kter jsme dnes u vidli dvakrt. Lavika, stoleek, pait na krtko stien, svtc hospodsk okna na dohled. Postavme stan a ...jdeme tam. Splchnout zdravotn slivovic (vlastn nemme) dnen, a naplnovat ztej, zitky.

7. 8. steda

Ostraha umavy ns pijela zkontrolovat zda nehyzdme umavu tak, jak slbila. Ped sedmou hodinou. Usmj se na ns, ani by zpomalili. My se nesmjeme, v noci volala Terka, e ob zvrac a co si maj vzt?

"Pkn to tu bylo", shodujeme se. Nasedme pitom na kola mce na Srn. Vtinu cesty vede soubn se silnic cyklostezka "nahoru dol". Zstvme tedy vrni oputn silnici. V Srn zastavujeme na kiovatce u infocentra pod kostelkem. Je tu i lavika, stoleek, obchdek. Slena s infocentra nm ochotn ve varn konvici va vodu. M na kafe, Jie nic (aj bohuel nemme). Poas m bt k cyklistm pzniv - pod mrakem bez det. Posndme proviant z obchdku a vyrme k cest podl vodnho kanlu. Cesta podl nho, irok tak na jedno auto, je vysypan drobnm psekem. Pevn jeho st vede lesem. Nejvce se nm lb msto, ve kterm je plavebn kanl zaezn do svahu, zatmco Vydra, kter jej napj, tee pod nm v dolku s Antglem. Nemn pkn je msto k nmu si dojdeme pky. Msto, ve kterm pramnek pad kaskdovit z kortka do kortka, aby svoji cestu zakonil ve sklenn kapce. Pkn. Vchynicko Tetovsk kanl pro ns kon, ale jinak spe zan, u Hradlovho mostu kousek pod Modravou, kde se oddluje skrze esla od ky pln kamen Vydry. Turist, a hlavn tch cyklo, znateln pibylo. Nen divu. U to tu nen prudce vzhru, prudce dol, tak jako u elezn Rudy. Krsn ist eka. Krsn ist lesy. Krsn ist vzduch. Krsn ist lun kvty. Krsn ist prosten stoly nedalek Modravy. To ve lk je, i ns. Jie u otrnulo, a tak se neme dokat, a si nkde nacpe pupek. Star manelsk pr, taky cyklo, nm rad kudy k prameni Vltavy. A zrove ns varuj, e pravdpodobn budeme zklamni: "Je tam polom".

Po vyasfaltovan erven lapeme, tlame do thlho kopce. Rodinka na kolech obchz maminin bicykl s kolama vzhru. Po karambolu, pi kterm se "s nm" srazila neb "on" zabrzdil moc prudce m na pednm kole osmu. Hlavn vink rozpait obhl situaci, s n si neme bez centrkle vdt rady. Zkuen roztom kolo, zkuen na to mrknu a nemn zkuen uvedu kolo (mm kouzeln centrkl) zpt do pvodnho tvaru (trochu se vytahuju). Po chvli jsem pro Brky hrdinou dne.

Pramen Vltavy skuten le uprosted letitho polomu. Ne, nevypad to tu pkn. A na devosoku umstnou bezprostedn nad pramnek hrozc vyschnutm. V blzkosti pramene maj ekologov stec istotu polomu postaven srub z unifikovanch dlc stiench jak z katalogu OBI. Ne nechci se s nimi pt o to, zda toho deva vkol nen koda. Mm pro n jinou otzku: "Nen vm hloup nkde jinde, v jinm lese skcet strom, zavzt ho na pilu, pivzt sem a tady, kde le deva na milion takovch domek, se v nm vydvat za ekology? Vdy to je demagogie. Protimluv. Pltvn zdroji vemi smry." Rozpoutm tm debatu, ze kter utkm ped jejm koncem.

Omylem sklesvme do Kvildy. Odboku na Knec Pln a dle na Stoec, jsme tentokrt pehldli oba dva. Byla toti jet ped pramenem Vltavy a dle na mapy mla bt a za nm. e najedeme navc cca osm kilometr nm nevad. Spe ns trp vkov metry, kter tm ztratme, a kter nsledn budeme pracn sbrat.

Na Knecch Plnch, na odpovce, nalzme penenku - bez penz. Je v n ale kreditka, obanka, idik a jin studentsk doklady. Podle nich to vechno pat njakmu sedmnctiletmu kluinovi. Odpovme, svame, leme v trv, kdy kdosi pijd. Letmo, ani by slezl z kola zeptal se, se podv na ns, na laviku, na stolek a chyst se fret dl. Spojm si podobenku na obance s relnou tv. Zapl mi to: "Hej! Pokej! Nehled penenku?" "Jo". "Tak tady je. Ale penze v n nejsou a my ti je nesebrali..." Dnes mme den dobrch skutk.

Krsnmi hustmi mladmi smrkovmi lesy plnmi hub, lapeme na Strn. Dobe to odsp vonc krajinou po lesn asfaltce. Krasojzda. Ve Strnm na nmstku nakupujeme ve veerce na posledn chvli proviant. Na dnen veei, a pivo na veern ze, a rohlky na ztej sndani... u ochotn sleny prodavaky tankujeme vodu a - hur do prody! Ani dnes toti do kempu nedojedeme, a po zklamn tm eleznorudskm po tom ani netoum(e).

Den konme na louce vystlan (ne pli voavm) senem u rozhrkan laviky a stoleku porostlm liejnkem. Moc pkn mso na span.

8. 8. tvrtek

Rno vstvme po krsn klidn noci bez det, komr a policie, erstv, "vonc" a naten do novho dne. Je na ns pomrn chladno a lavika zvlhl rosou taky nelk. Lebedu u kafe tedy odkldme na njak slunnj msto.

Rozbit asfaltka ns pivd do Novho dol. Nejsem tu poprv, a tak si nostalgicky zavzpomnm na vandr roku 1998, kter mne pivedl pes Korsiku, Sardinii, a Siclii do Istanbulu a Koic. To bylo taky dobr jet. Slena z bufetu ukrytm v elezninm vagonu prv otevela oi a jde si jen tak v nedbalkch vyistit zuby k prameni tryskajcmu kousek od posezen. Po rnu j to moc slu (pravdpodobn j to slu po cel den). Dlouh vlasy ji mkkmi paprsky rozesv rann slunko a celou ji barv do bla (ne-li do prsvitna). Je nejenom pkn, ale i ochotn, co nen ast kombinace. Objednvme si u n jet ped zatkem pracovn doby aj (Jia) + zbytek vody s rychlovarn konvice (Petr kafe). Vedle jej ist svesti vypadme jako dva hadry na podlahu. Zvr porady u rann sndan je tedy takovto: zrychlen pesun do civilizace, a nejlpe na pedsunutou zkladnu Nov Hospoda.

Rosenauerv pomnk je utr osazen deskou popisujc zsluhy projektanta umavskch plavebnch kanl herr Rosenauera. U nj odboujeme z asfaltky na otolinku, abychom se podl Schwarznberskho piblili Lipnu, Budjovicm, dtem, zchodu a spre. Jsme na samm jeho hornm konci - potku, take doufme, e te u pojedeme jen a pouze z kopce dol. Co se nm vypluje. A tak frme lesnm tichem podl vodn cesty spojnic s Vdn. S probouzejcm se dnem pibv turist, zhusta nmecky mluvcch. Odboku k Plenmu jezeru mjme. Prioritou dneka je: nvrat. Pkn jet dol s vodou nm kon po cca 40km u Lipna. Obdvme u pvozu pes jezero Bli Lhota Horn Plan.

To u je teplo i nm zimomivm. Lipno lk svoj hladinou, my vak lapeme dl. Jia se jen s obtemi smiuje s tm, e se neprojde v korunch strom, atrakc, kterou m taky na paprku... No nememe mt vechno. Radm: "Pojme na vlak", neb ped sebou do cle mme dobrch 65km. Zbyten. Jia chce jet dl a tak se zakusujeme do kole z kilometr. Auta ns mj bez zpomalen a ivotodrn hvzda trp teplem. Kdee ty klidn stinn umavsk lesn cestiky jsou? V Krumlov rychl fotka, dv pohlednice pro pipomnku vodckch radovnek kamardm a u stoupme z msta do kopce na esk Budjovice. Na kopci zastavuju a objednvm pivo pro sebe a kofolu pro Jiu. Bude ji potebovat, ...a se sem dohrabe. A u ji rudou v oblieji vidm! Souboj kaminem v kopci sice prohrla, ale je v depu! Plnou vahou se pilepuje na plastikovou idliku. Prjezd, a hlavn vjezd z Krumlova ohodnot jedinm slovem: "Hrozn". Pi pedstav, e dopravn rumec bude v Budjovicch jet vt, se na map domh cesty "jinudy". Ta nm rad, e bychom k cli mohli dojet od Netolic - pes CHKO Blansk Les. "Bude to ale nahoru dol, uvznete tam a sprcha, zchod, dti budou a ztra", varuje ns zrove, a tak jedeme dl po Budjovick do Budjovic.

M en oividn dochz dech - hlavn v kopcch. Radu, a se za mne povs do hku, odmt, a plouit se jejm tepem zase odmtm j. A tak jedu. ekm. Jedu a ekm. Do Budjovic pijdme na vodu od benzky kolem est hodiny veer. Sve zelen behy Vltavy roubc jdro msta ns lkaj k zastaven. Marn. My zastavujeme a v Globusu, abychom dtem koupili "nco" z vletu. Jdeme do finle. Z Budjovic jede m ena na posledn rezervy a te ji oividn dochz i tyto energetick zdroje. Marn se ji snam pesvdit (moc ji nepesvduju - mm sv zkuenosti) aby se povsila za m a svezla se "na hku" s tetinovou sporou energie. Odmt, nechce s tm, e se chce "rozhlet po krajin", a tak se za ni vm j a, "vezu se" zatmco ona do sebe nechv buit protivtr. Vped ji sune vle dojet jet dnes do cle.

Vm co m za sebou, jak obdivuhodn vkon podvala, a podv, a tak udlm pr mocnjch zbr, abych se dostal na jej rove a vyseknul j poklonu: "Jii se jednika". Odmnou mi je pohled bce, kter za sebou thne nohy, pch ho v boku a neme dchat. Otaznk, kter se pt: "Mysl to vn, anebo ironicky?". Usmju se, zvolnm, a zaadm se za ni. Na debaty nen chu, dech a ani as. Nov Hospoda je na dohled.