Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Cesta dalek s Authorem nelek

Po cestch i necestch Evropy a pilehlho okol mne nos na svm hbetu "lapostroje", kter mi darovali AUTHOR-ci. Byl bych nerad, kdyby jejich nklonnost smrem k m osob byla nazvna sponzorstvm. O sponzorstv v tomto ppad nelze mluvit, protoe oni za svoji vstcnost smrem ke mn nic nepoaduj, nedaj, ani ji nim nepodmiuj. To co zde pu je dno jen a jen moj vlastn potebou, podlit se s tenem o prma pocit e meceni dosud ij. Nezajmav nen ani skutenost, jak se o m dozvdli. Kdysi jsem bhval. Jak moc dobe/patn nen dleit, za spolek tlesn postiench sportovc - echii Hradec Krlov. M chu trnovat, bhat, zdolvat, zatovat sm sebe byla vt ne tlesn dispozice tuto zt, chu polykat kilometry unst. A tak jsem se octnul u ortopeda Matuky. Ten porovnal m sportovn vsledky, a pedpoklady pro n, a napsal o m firm Author. Sm od sebe, sm za sebe, ani by dal cokoli pro sebe Pro tak uinil, nen otzkou pro mne. Kadopdn MuDr. Matuka, ortopd ze Zbeha v roce 2010 zapoal m souznn s firmou Author.

Mm-li k ve uvedenmu, ivotem napsanmu, pipojit pr svch slov. Tak mus napsat, e jsem rd, e existuj lid, kte mi bhem mch cest pomhaj. A u tm, e mi daj kolo, nebo jablko, nebo tm, e je zajmm. Jsem rd, protoe dky nim vm, e stle jet existuje Zem lid. A to nen patn pocit. Jsem rd, e to co pi, nkoho inspiruje. Neznamen to vak, e to pi proto, abych nkoho inspiroval.

Skla Petr