Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Nkolik jezer alpskch (2006)


Zobrazit cestu na vt map

vodem

...kdy jsem se vloni vracel kvapkem ze Svatho Moice, neb se m rodina otsala - bez ptomnosti mue na place"- v zkladech. Ml jsem pocit, e nelze m vandrovn skloubit s konzistenc hovnek mch dt. S propchnutm bubnkem (bohuel unm) Zuzanky. S tesknnm Terky. Nefunkn (starou dobrou) Tatramatkou. A ukradenou houpakou. Kdy se k tomu vemu peruilo spojen s domovem (starm patnm) mobilem, a nepodailo se ztracen spojen navzat Visa kartou, zmnil se kvapk v cval a j odrooval mylenky na dal vandrovn na dobu, a dti budou dlat "pkn iky" samy od sebe a nikoli s pomoc endiaronu.

Nicmn mm asi (zcela jist) svtovou enu neb m nesml obasn pitnut slvka "vandr" nechpala jako provokaci, a ani bych musel vrazn zvit frekvenci cest s odpadkovm koem (je mli bti na dlouhou dobu mmi jedinmi cestami) pistoupila na mylenku, e bych mohl jet pt rok (2006) opt nkam" (myleno v dobrm). A ne jen to! Ale i na del dobu - (tedy msc, myslel jsem si v duchu). V tu chvli jsem si zaal myslet, opt, na Norsko.

Jenome Norskfjordy jsou destinace, je pod 2 - 3000 km, s jednosmrnm pounkem, tko podm. Co znamen zabuit na vrata ppravy a nebhat toliko s koem, i pro "bleky endorfnky".

Vdy, kdy zanu bhat, po obdob "nebhn", tak se rmoutm nad rychlou ztrtou kondice a raduju nad jejmi rychlmi prstky. Zanm na 2,5 km a postupn si zvyuju. Msc ped vandrem pestvm bhat. Tomu km, e "ladm formu". Ped Norskfjordem bych rd konil na 8,5 a 9,5 km dennho bhu, i alespo v reimu dva dny bh jeden den volno. etnost bh je zde na kor jejich intezit a dlce, ale zrove ku prospchu uen schopnosti regenerace sval - kterto dvm pednost ped vlastn muskulaturou. Mon je to teorie. Nevm, jsem bec samouk. Kdy jsem ped vandrem 98' zanal bhat, tak mne tta astoval vtou: "Vidti Petra bhati, brzk konec svta oekvati". Tehdy i te se nad tou "hkou" usmvm. Trefn m vystihuje. Celej tady ten systmek zimn ppravy podporuju zapisovnm ubhnutejch as do kalende. Mm z tch zpisk dobrej pocit, kdy jich je za sebou tolik kolik jich m bt. To, e je dn den bhu dopedu, mne zbavuje nutnosti "jt bhat pro chu". e se zpravidla i z takovho bhu vracm s pocitem "dobe jsem si zabhal" je dlem endorfnk, poas, dobrch bot a dalch vc, je se ale zpravidla vyskutuj tak njak voln pstupn, take se mi ten dobr pocit z bhu poda uhnat - ulovit docela asto. asomru bhem bhn nesleduju. Jednak bhvm v zim a za tmy - ped vee, a slka prost nejsou vidt, ale hlavn mi je jedno zda jsem na meziasech lep i hor. Vdy bm tak, aby se mi lokomoce tla zdla pimen situaci. Piem slovo lokomoce si zaslou zvltn pozornost. Nevm co o tomto heslu prav "Ota", ale pro mne se pi lokomoci tlo dostv do souhry sval. Nen to tak, e se rozbhnu na vlak a lokomoce je zde. Pi bhu na vlak se o ni mohu pokouet, ale rozhodn se j nedokm v t dokonalosti, jako na prvnm kilometru. V tuto chvli u je tlu, a vemu co k nmu pat, dostaten jasn, e se bude bet nkam dl, a e jedin lokomoc, tedy "naprogramovnm se" na ten sprvn pomr mezi: intenzitou ndechu, a svaly na stehn - je maj donst nohu co nejdle, a svaly na ltku - je m maj, pod patinm hlem, odrazit co nejve, a srdcem - je mus buit dostaten rychle, a mozkem - je jedin m pedstavu co vechny tyto souinitele bhu jet ek do konce. Nasko-li lokomoce, je vyhrno. Jako vedlej produkt pohybu v tu chvli pichz bleky endorfnky. Co t nen samo sebou, a je teba t se to uit. Ale to u nevm jak. tlum endorfnek na mne pichz zpravidla 800 m ped clem. V tu chvli u zpravidla bm lokomoc vc ne pl hodiny a neho se mi zane nedostvat - respective, zatm vdy to byl kyslk, co mozek zachrauje hlubm dchnm, co ale stoj tlo energii, a krvinky dal kyslk, je pak chyb ve svalech. Lo se v tu chvli zan potpt. Dle m teorie (to cel je m teorie) je v tu chvli endorfn vystdn adrenalnem, je m doke - v souinnosti s lokomoc - posunout a do cle, kde opt endorfnky zskaj navrch. Ty se pak prolvaj tlem pomrn dlouho pot, co jsem se osprchoval, a vyvolvaj ve m optimistick nlady a uvolnn. Nic vc, nic m.

Ppravu Norskfjord jsem ukonil pedasn v noru 06. Bhal jsem tehdy do Nemile po trati: novinov stnek SA, hrz Obornka, Nemile, prostednikou do Zbeha, k baznu, nap parkovitm Billa k ul. 8.jna, po n na ul. Kkovskho, je mne pivdla k stnku SA. Tuto tra dlouhou 7.5 km jsem v tu chvli bhval obden. Nkdy rychleji za 38:00, jindy pomalejc za 40:00. Ty asy nebyli omraujc (borec by to ubh za 25:00), ale m (Vidti Petra bhati...) uspokojovali. Byli vdy umrn okolnostem. Nicmn zpt k tmatu. V noru 06 zavldlo tuen, je se pozdji potvrdilo. Ano! Budeme mt dal miminko! Byl jsem rd, a jsem zvlt rd pot co se z toho vyklubal kluk - vak byl taky v plnu, ale a po Norskfjordu.

Do trninkovho kalende jsem si tehdy lakonicky napsal obligtn: "Sta kapka, a je z tebe taka".

Tlo si dalo dl sv bleky, a tak jsem bhal (onch 7,5 spe za 40:00 ) vce pro n, neli pro "buen". Bylo mi jasn, e momentln je tma vandr teba uloit k ledu. Nicmn m lska mi iluze nevzala zcela. lo o to, jak j bude bhem thotenstv. Jako mezn byl stanoven ppadn, okolnostmi podporovan 14-ti denn vandk termnem nvratu: polovina ervence. Pak budem v tetm trimestru a taka - to jako j - mus bt doma. Aby rovnal dti do lat, a zvedal tk bemena.

Nevdl jsem zda pojedu, a ani kam pojedu. Do rak. Alp se mi (potvrt) nechtlo. Na Ukrajinu m nechtla co-by vce otce pustit Jia (do opu vlakem). Ve ostatn je pro mne a) moc daleko neb rmcov odmtm mimorepublikov dopravn prostedky b) mlo cizojazyn c) na NorskFjord bude navc moc brzy...

O tom kam, se rozhodlo na pohbu m babiky Emilky Sklov. Bratrnek Mla Sre se svou milou pojede 20.6.2006 na poznvaku Itlie, svm stbrnm vozem, a je ochoten pevzt mne a Biikletu z Prahy k Lago di Garda. Bingo! Kdy to domlouvme tak se mne zmocuje cyklistick vzruen. Zved se mi tlak a mne pl ui. Jen aby Jia nezala trpt nevolnostma...

"Obdenn" jsem dobhal duben, a kousek kvtna. Opt spe pro radost neb buit "na vrata" kvli 1500 km u nemlo smysl. A zaal "ladit formu" na vandr, kter jsem nijak ble nepipravoval, ale ml spojovat co nejvce jezer alpskch.

Drobnou komplikac, kter by se ale mla dt lehce peklenout mohla bt m nvtva 22.6 na adu prce, je mi za sedm let evidence dnou prci nenabdnul.

A tak jsem 1.6. navtvil p. Krvkovou, kontaktn pracovnici. No zkrtm to. Nvtva peloit nela - dajn kvli potai (ha, ha). Navc jsem se ml dobrovoln" pihlsit na jaksi kolen ECF v termnu 21.6. Tedy den po odjezdu! O kolen nikdo nic nev. A nebo v, ale nepov. Jedinou informac mi je paprek o velikosti obalu od vkaky s olomouckou adresou ECF. Zstupce vedoucho Mr. Hekele tak nev nic bliho. M argumenty proti nutnosti" m asti, postaven na mm vysokokolskm diplomu, smetv ze stolu" arogantn vhrkou, e jestli se nezastnm budu vylouen z evidence (a strany - dodvm si v duchu) podtrenou zvenm hlasem. Smiuju se s tm, e nikam nepojedu a myslm si nco o ednm imlovi - i spe volovi, debilovi kretnovi. Co te? Mm se vzdt? Zimn ppravu hodit do koe a nebo jt za editelem Antlem? To u je pesluhujc star pn kter st udr mo i pero. Nezpsobm mu srden phodu svou smlost? Ne, nemm povahu chartisty. Letos se vandrovat nebude...

Ve stedu 14.6. k nm pijela teta Marta. Je evidovan na umperskm pracku a t je hnna na kolen ECF (na 20.7). Pkn jsme si tehdy na darmojedy zanadvali.

V ptek, 16.6. dopoledne, jsem zavezl m rodie, holky Vlkovi a Terku do Olomouce. Startuje tam jejich bus smr ple Monte Negro (t ern Hora). Smutnm nad tm, jak by se te, kdy bude Terka deset dn pry, ta m cesta hodila. Kdyby alespo prelo...

O vkendu volm Mlovi, e asi nepojedu, neb mi okolnosti nepej. km asi, protoe mn napadlo, e bych se mohl pokusit na adrese ECF (viz vkakov paprek) domluvit a absolvovat to kolen v umperku, po nvratu, 20.7. Co ovem nee mou nvtvu na pracku 22.6. Pes vkend si preventivn, nachystm cestovatelsk vci na hromadu v gari. Co kdyby to vylo... a celej vkend si vytm, e mne to nenapadlo dve. Zvlt, kdy jsem v ptek byl v Olomouci.

V pondl 19.6.2006 v 8.00 jsem na adu prce Olomouc, kde m sdlo - kancl ECF. Informace je pro mne tristn, kolen se mohu zastnit na P pk., ale je to DNES V 10.00 !!!!!!!! Z budovy vypadnu s bezduchm vrazem. Nikdo mi nevysvtl, e to nikdo v Zbeze nevdl (jest pobokou umperskho). Navc, kdybych se tu stavil v ptek, mohl jsem dnes bt asten kolen v pk.. Ale takhle? Nicmn se rozbhnu a stihnu tramvaj a tm i zpodn vlak do Zbeha. Ve pijmm nezastnn jako film v televizi. Sice jej sleduji, ale netk se mne. Dle prvod mm mt v Zbehu ppoj na umperk, ale mme zpodn... umperna tam ek, a j v 9.50 vystupuju z vlaku a prchm na prack. V 10.08 se podepisuju na evidenn list.

Recyklace ns nezamstnanch na pracovnky tkv dle sleny v ncviku obsluhy PC. Konkrtn ns spas program Word a Out Lock tedy, schopnosti, je maj tyi ci z pti na mstn zvltn. M, a vem ostatnm kvajcm je, jasno, e jedin koho ECF spas zamstnnm je ta slena, jej nadzen a moloch zvan prack, je si me picpat bich ze sttnho programu sniovn nezamstnanosti. e ruka ruku myje je tzv. nabledni (co to je za slovo?). Dnes se jedn toliko o nbor, kdo chce, me se pihlsit u stoleku. U stoleku stojm absolutn prvn. Jako vzorn jdu pkladem. Slena jet nco vatl, astuje mne letky, ale to je mi fuk. Mm potvrzen pro Krvkovou a vce mi neteba. e bych se dostval zpt do hry"? To by mi jet pota p. Krvkov musel peloit termn... Jen aby tam byla...

11.15 jsem netrpliv u n. Tepu j potvrzenm od ECF, dm optovn pokorn a milostiv o tu zmnu. Pro" pt se ona. Netroufm si piznat se, e jedu na 14-ti denn All Exclusive cestu po jezerech alpskch. To by ednice nemusela vydejchat, a tak lu o kamardovi, co mne sveze na umavu. "Bude Vm vyhovovat 15-tho z?". "Bude!!!". A jsem venku ani bych se zeptal "co na to pota?". P.Kr. si tm ode mne kupuje jaksi odpustek, dl se tmto - s posluchou, o svou koist. Je to systm odkoukan od komunist, kte to vidli jinde. V, e se j to v budoucnu me hodit, to a si zas bude jin ECF (respective to sam le pejmenovan) chtt zaparazitovat, a budou k tomu potebovat due, je dodaj P. Krvkov a spol.. Ruka ruku myje...

No a tak to funguje. A j to pu, abych si pipomnl na jak mozaice nhod tento vandr stl. A taky do eho (koho) se strkaj penze. Vichni maj innost a to je dleit. Je to dleit? Neodpustm si na tomto mst, kdy hodnotm, co-by uivatel, P, jet dal zkuenost.

Po esti letech se objevilo na nstnce volnch mst msto, je by mi pasovalo. Bohuel jsem se to z on nstnky dozvdl pozd, a tak jsem pi nejbli nvtv podal p. Kr., zda by nemohla v takovchto - jednou za est let se vyskytujcch ppadech, pout telefon. Neb proto, snad, si vydali m slo. Ne, nedostalo se mi omluvy. Naopak, byl jsem pouen pokrnm v tom smyslu, e cituji: "..nebydlm tak daleko abych si tu nstnku nemohl pest sm. A e vyvovn seznamu volnch mst jest dostaten informativn". Pak je ovem otzkou, zda by cel tento systm nenahradila dostaten zrun, a prokolen (aby nedala papr opan) pendlka, je by jednou tdn, na edn desku obce, pipendlila, spolu s jinmi i seznam volnch mst. To bych se u t tabule potkval s p. Krvkovou stejn tak jako s panem Hekelem. Byly bychom kamardi a chodily do parku za Antlem, kter by nm tam jistil laviku na slunku...

Do SOB pro pojitn a eura klusm ve 13.00 s bankovkou 5000 K. Tolik jsem ochoten si pro sebe usurpovat ze spolenho. Standardn pojitn od 21.6 do 7.7.2006 kupuju za 255K. Za zbylch 4755 kupuju 160euro (e). Jednu stovku + "drobnj" bankocetle. Tu stovku bych ale rd pivez zpt. To bude elezn zsoba na vlak i jin nenadl vdaje. Povezu s sebou jet jednoho Palackho, ale ten bude skuten pouze na vlak.

Vci potebn sloen v gari na igelitu dle letitho seznamu, rovnm do pytle od osiva. Kontrola je peliv. Nebude nco chybt? Urit jo, ale dleitch 5P mm zcela jist. Pt p : Pojistka, Pas, Picikl, Penze, Primus.

19.06.2006 v 16.49 m fot m skvl, bjen a zulban Jia se Zuzkou v nru. Pod zadkem j vis pemprska (Zuzce, nikoli Jie) na hlav pltn klobouek. Osm kilo radosti, nhy a tst ( v ppad Jii pidej padest).

Na Praha-Libe mne pivez Galn vas. Mla na mne ek, je krsnej podveer. Dl u se neme nic stt. Hekele a ECF je daleko. Ztra startuje vandr Nkolik jezer Alpskch

20.6. Praha - Prosek

Pesto, e rno je krsn, obloha vymeten, tak v na part (Milan, rka, Petr) nepanuje pli vesel. Mla m starosti, kterak ve naloiti do Octvie. Nemaj toho mnoho, avak m-li se tam vejt mj picikl, pytel a jet nadut brany, tak toho msta nezbv mnoho, ani na tak mlo vc. Strame rku, e si bude muset nechat doma hygienick kufk, ale ta se nechyt. Bol ji v krku a veer mla horeku. Nakonec ji utuju tm, e si vetknu blatnk mezi ebra, a e se tam ten kufk urit vejde. M t nen do zpvu. Jako vdy i nyn na mne pila tse. Co j vm co se stane? Stoj to ve za to, co opoutm? Nicmn je to stejn jako vloni, a pedloni a pedpedped... U aby byly kostky vreny.

Mla by vyrazil, aby se vyhnul rann pice, J bych vyrazil, aby byly kostky vreny, ale rka to komplikuje klidem bytu. Utr prach(!) v celm byt (!) neb co by si ekla kamardka, je j bude zalvat kvtiny. A tak jsme vysly, vytepaly povleen, napastovaly parkety (to u kecm) a vyrazily. Bylo - je osm ticet stedoevropskho asu.

Milan d, j se potkm s blatnkem a rka naviguje. Lago di Garda? Pod rovn odpovd s smvem, vem nm je lp. rka m t na starosti pitn reim a bere svou funkci smrteln vn. Musme se s Milanem napt pokad, kdy se napije ona (Milan aby neomdlel te, j a budu lapat). A je to na mne dost asto neb m tlo nen vyprahl veern horekou. Jedeme na Plze a Mnichov pes Rozvadov. Ped Mnichovem pauza na jdlo. A trad dl na Innsbruck. Silou oktan devalvujem kilometr, kopec, vzduch okolo. Mjme jist spoustu zajmavho, enouce se jinam. Je to jako kdy pili bloi do Ameriky a zali stlet bizony opakovakama, msto aby je strefovali pama a kopali na n jmy. Puka zdevalvovala hodnotu bizona. Motor pak cestovn, je se zmnilo v dopravovn. Chlubme se, kde jsem cestovaly, ale nen to pravda. My jsme se tam tudy toliko dopravovaly. Cestovn autem, je stejn jako cestovn raketou. Takhle si filozofuju cestou a jsem rd, e se vezu...

Po drobnm zakufrovn jsme konen zastavily v Riva di Garda. Vyjmm opatrn blatnk vetknut mezi jtro a slinivku, a protahuju kosti. Prvn kontakt s domorodci - carabineri je "debata" (v mm podn zkrcen na tslovnou vtu), zda se me stt u krajnice, je-li tato vyznaena modrou barvou. Je to blbost, kter by mne nikdy nenapadla, ale "segnora" zametajc chodnk ns od n sebejist vyhn. Samo sebou, e jsme stli "bna". Pan dlala vlny - asi j ten chodnk patil.

Smontovat Biikletu plnujem nkde za mstem. Jak jsme ale vyjeli z Riva tak jsme vjeli do tunelu. Po jeho projet je silnice .42, pilepen na skle, e nen kde zastavit, a je-li, tak tam nkdo stoj. Asi po pl hodin pomal jzdy, v takto se neustle opakujcm prosted, se naskytne monost. Tu mi zastav!" velm j. Milan ji vak mine, hnn srdenm pudem "bratrnkozchrany". U dalho fleku u jej pemluvm. Krout nade mnou hlavou. "Tady?". "Tady chce vn vystoupit?" . Skuten mi nev, e bych mohl bt takov blzen a dobrovoln opustit v mezitunel" azyl vozu.

Bhem smontovvn bii jsem stle jet pemlouvnm hnn k zodpovdnosti, soudnosti a co j vm jet k emu. Milan za rkou mne pemlouvaj. Alespo za tmdle ten tunel...". Je to od nich pkn, upmn, ale pro mne tak trochu smvn. Jsou v tomto mm oboru absolutn neznlkov. Skromnost mho vybaven, je toho a moc na mj vkus, jim ubr rumnlku z tve. Ty nem stan? Kde bude spt? Co jst? Jak se dostane pes ty tunely, jech jsme za tu chvli projeli snad est? Co kdy se ti nco stane? e m 160e? To je k smchu (a to nev, e stovku chci pivst dom)! Do vcarska? To neme myslet vn? V jak jsou tam kopce!!! "Vem si ode mne alespo zbytek coly" k rka a dv mi zplundrovan zbytky pitnho reimu party (foto 18:37.). Na otzky odpovdm huhlnm a pod se musm usmvat. Skuten jako mal dti.

V 19.16 za asistence Milana a fotoreportrky jsem sbalen a naposledy vyzvn, abych si to rozmyslel. Za tden se tudy Milan bude vracet, a nabz sv sluby pro ppad "emergenci". Doufm, e takov situace nenastane, nicmn s rukou podnm pjmm. Hlavn proto, e je zataeno, a lapat detm to j nerad. Budu-li potebovat polu SMS a sejdeme se nikoli tady, ale v ekrn, ji jsme kousek ped tm minuly. V n se d ekat i nkolik dn - kdy na to pijde, na patnku nikoli.

A tak mi zamvaly, zablikaly, zatroubily, a j si konen lapu po pravm behu Gardy. Pvodn pedstavy,vystoupat k jezeru nad Gardou, se vzdvm. Tlo nen rozhejban, a je ist. Navc je celkem pozd a, a to hlavn, dneek nemm jet zdravotn pojitn a to je moc a moc patn. Proto popojdm jenom kousek a bivakuju na asfalt v koutku u zdky njakho Yacht clubu. Je zde monost sprchy, ale m tlo je ist, a voda studen.

Na veei vam 1/3 vepovky s tstovinama z Proseku. Pak se projdu po behu a fotm (f.20:45). Po hektickm verejku to happyend se vm vudy. Je sice zataeno, ale teplo. Asfalt mne heje do zad. Je mi fajn.

Kdyby prelo schovm se k rezav loce.

21.6. Lago di Garda (Benaco), Lago di Valestino, L. di Idro (Eridio)

Rno vstvm okolo sedm. Bude pkn. Vam tstoviny + zbytek vepovky + aj. Dost vydatn sndan, ale nepecpvm se. Co nedojm nechm v kotlku. Do dne. Je lpe jst astji a mn.

Pokrauju s asnou jzdou po prav stran Gardy po 45. Atmosfra ne jen tunel, ale cel silnice je asn a tko popsateln (f.08:32 vedle mini tunelu je odboka k vesnici lec nad nm). Dky komplikovanosti silnice, zde nejezd dn tirky, jen nklaky do velkosti Avie, a tak je celkem i bezpeno. Mm na sob reflexn vestu v n doma chodm bhat. Jsem rd, e jsem si ji vzal sebou. Jen koda fk, na n jsem zde moc brzy.

V Gargano (73m.n.m.), odbouju doprava. Do hor nad Gardou. Dokud jedu mstem tak tlam. Jednak (hlavn) to je prudce vzhru, a pak taky mu zevlovat na jezero. Kdy to obas stihnu domorodou zkratkou mezi zatkama, tak je to skuten "stecha". Chodnk na takov zkratce je vdycky se zbradlm. Vede okolo vrtek ke kamennm domekm s vlnitou plenou takou na stee a okenicema msto oken. m dl - a v - od jezera, tm vce jsou zchtral. A to se mi moc lb. Je to takovej pirozenej stav vc. Nepodek. Ale bez plast, igelit, a pvc. A v duchu domu se ujmaj, a rozrstaj kytky a kee a nakonec i stromy. To podle toho co jim majitel dovol. A cedulka "Atention al cane" tedy "Pozor pes" - to d rozum, je tm na kad brance, tak tkot psa neslym ani jednou.

Za Navazzo (f.10:32) silnice dostav rozum a je jeteln. Vede nrodnm parkem Alto Garda Brescino. Stala se zn pkn, stejnomrn stoupajc, silnika tymetrov e. Zaezan do kopce, nad ekou. Vude kolem strm kopce, porostl zelen veho druhu (f.11:18). Konen se za zatko objevila pehradn hrz Lago di Valvestino. Vyhlm ji nedokav u hezkou chvilku. Chvilku u n spoinu se skupinkou motork a lapu dl. Z hornho konce si ho fotm (f.11:46). Silnice vystoupala povrn vysoko nad lago a tak se fotka povedla. Jsem rd, e jsem nahoe, a e dl pojedu skopce s vtrem o zvod. Slunko toti zan plit.

Vyhlen, a touebn oekvan horizont, vak n a n pijt. Naopak. Silnice pod vstoup vzhru do kopc. Dle mapy vysokch 1300 - 1800 m.n.m.. Navc si nejsem jist, zda na jedin kivatce, jsem pokraoval sprvn rovn. Je vyloueno, e sprvn bylo doprava? Vdy, kdy se v kopci, mezi vtvema strom nkde pede nade mnou zaleskne svodidlo, nevcn kroutm hlavou, e neme patit m. Zatm jsem se vak vdy s nm potkal. Zanm tuit, e zlom pijde ve vesnice Zumie. Zanu ji pezdvat Zomb. Bude stt Idro, k nmu se tudy propracovvm, za to? Navc mi dola voda a nen kde nabrat. Slym-li blc se auto, opu kolo o sklu a ekm ve stehu (a se objev v ikan) s przdnou petkou. V tu chvli zanu gestikulovat jak aek, e je przdn, a e umrm zn. Na tohle divadlko mm tak deset vtein, a ne kadej ho zejm chpe. Vychz mi tet pokus. Zabraly turisti z Nmecka. Vodu ani limo nemaj. Zato mne pln nadj e "Zomb" nen daleko. Co je vak znan relativn pojem. Vn se zanm proklnat (za npad jet tudy), kdy se silnice zala kroutit ve stoosmdesti stupovch zatkch. To jsem vn neekal. A to je ten hlavn problm. patn psycho pprava, se tomu k odborn...

Konen jsem se dohrabal do Zomb. Je 13.00 a naizuju si hodinov klid na kalimatce u pramene s vodou. Liduprzdn vesnice je jin ne doln Gargnno. Jsou tu ble omtl farmiky, a domky jak se stav u ns s modern krytinou na stee. Maj tu oividn vc msta.

Hodina mi staila k tomu, abych se dobil. Vesniani m navc ujistily, e za vesnic je "passo" a za nm nic jinho ne klesn k Idru. Dotlail jsem se a nahoru. Skuten. Je tady devn tabule s nzvem prsmyku (nevm pro jsem si ji nevyfotil, ale troufm si tvrdit, e na n byla nadmosk vka rovnej 1000).

Vkov metry ztrcm klesaje k Lago di Idro (f.16:02). Na jeho behu za oblzkovou pli na lavice v parku konzultuju s mapou kudy dl K L. di Iseo. Zjiuju e to je pes kopec, co ulehuje rozhodovn. Iseo nebude. Do Brgamo, kam jsem se chtl pes nj dostat, pojedu skrze Brescia.

Zaslouen lapu co to d s vodou v ece o zvod. Jedinou zastvku dlm u odboky doprava, u zkratky pes kopec (jak jinak), pes San Eusebio. U kopce nen uvedena nadmosk vka, ale j ji tipuju na 700. Jsem te asi na 250. Ne, nepojedu tam. Te mi to jede, a to je taky radost. Zaklesnu do klipsen vezu se dl s vodou do Salo, kde jsem spt u Gardy. Du se celej den, a jsem pouze 15km od Gargnna kde jsem byl rno. Tak trochu absurdn vc. Mrz m vynaloen energie, ale t mne co jsem vidl, a jak si te frm. A protoe u to nezmnm tak se oprm do pedl a myslm na lapn. Rytmicky, dlouze, stejnomrn. asto adit, dobe dchat, nezevlovat po krajin. Do Bresii to je te, ze Sala asi 40km. To nemm anci dojet, ale rd bych co nejbl.

Do Rezzato pijdm u zvolna. Tady, asi 10km ped Bresi, plnuju zakotvit.

Rozkramail jsem se v parku u kohoutku s vodou. Bhem vaen jsem se umyl. Pknej klidnej podveer pila ruit mlde s kazekem. Stkaj po sob, a obas i pomn (omylem) vodu s toho kohoutku. Nakonec to nevydrm a balm si vci.

Kiuju u pl hodiny bezradn msteko, vude to m njak mouchy. Vracm se tedy do parku ale omladina stle chce t. Kalimatku rozmotvm u ivho plotu ped rodinnm domkem. Zan se u stmvat a tak u snad nebudou vylzat, utuju se lec na kalimace v trenkch a koili. Nerad bych se sthoval podruh. Jde-li nkdo okolo, tak svtcky zdravm "Bna Sra" v domnn, e peji dobr veer i alespo nco na ten zpsob (doma m to pak trp neb se ve slovnku dotu Dobr veer = Buena notte). Ale je to jen dvakrt. Vybral jsem si dobe.

22.6. Lago di Garlate, L.di Leco

Rno v 6:30, kdy mm zbaleno, a ekm a vychladne aj se u mne stavuje vysok star pn v tlku s blm knrkem a hranatejma brejlema na orlm nose. Vldne anglicky, tak si docela povykldme. Je stejn jako j rd, e si me oprit svou anglitinu a tak plcme o vem monm. Nakonec se zept jestli nco nepotebuju. km si o jabko a chleba. Pin mi k tomu jet pllitrovou krabici mlka. Hledm co bych mu na pltku dal ale nemm sebemen ptkovinu (krom lopatiky na zmrzlinu je jsem sebral vera ze zem pro jej reflexn barvu). Pro tyto ppady drobnch almuen sebou vozvm propagan letky Zbeha. Letos jsem je ale v pedtartovn shonu zapomnl a tak si alespo tepeme pravicema, a -z popudu pna- se i objmme na rozlouenou. Vm, e se to tady tak dl a lb se mi to (na Siclii mne jet pot polbily na tve).

Vam a v Brscia u kaky z blho (snad) mramoru z nho je zde ve kamenn krom obrubnk. K sndani, obdu i svain budou posledn tstoviny s Billa-Prosek s cukrem a margarnem. Vdy mi to chutn a mlko od pna k tomu pasuje.

Po cest do Brscia se stavuju na hbitov. Taky vypad jinak ne ten n. Snad aby uetily msto, tak urny s popelem zazdvaj do hbitovn zdi. Nakonec na ni piroubujou pamtn desku a je hotovo. Je to pehledn a snadn na drbu. Nejvy patro je ti metry nad zem, tak tam maj takov knihovnick schdky s dvma kolekama a zbradlkem. Pknej hbitov. Ve vysypno blmi kamnky. Zele reprezentuj kulturn kee, kvtiny a trvy.

Projdm centrem Brsie kvli pamtihodnostem. Je to trochu zdrovaka, a na velkejch koich hlavch nepohoda. Nicmn kultura je t dleit, a je to i trochu bl.

Za Bresi mi zane pedn kolo nezadriteln mknout. Zastavuju hned pod mostem. Je tu stn a nedaleko benznka kde se pak mu umt. S bhounu plt vytahuju zlomek pony. Jde to hladce. Mm s toho radost.

Do Bergma to je po dlnici 49km. J to budu mt obklikou kousek dl. Ne o mnoho. Je to tady placat krajina, placat rovina. Prmyslovej kraj. Zpracovn kamene, vroba cementu atd.. Tovrn skanzen s komnem vyzdn s cihel s klembovejma okna, nen vidt. Vechno to jsou montovan haly smontovan s termopanel. ekaj u nich tirci rznejch zem. Obas i nkdo od ns. Je tu pomrn hodn ernoch. Rozlapal jsem se a tak mjm hndou smrovku k L.di Iseo (15km) ani by mne napadlo tam boit.

V Bergmo jsem v jednu hodinu. U mi kru v bie a tm se na jdlo i nslednou siestu. Vybrm si pro ni ne prv ideln msto v bon ulice nedaleko kostela. Je toti kousek od nmstka s vodou. Vm to, ale dl se mi nechce. Nemu se dokat a sebou blaen plcnu na kalimatku. Do vrat na konci uliky chod spousta rznobarevnejch a rznovkejch dt. Vtinou na sob maj lut trika s kesanskou symbolikou. Kdy se ony vrata otevou je vidt dvr na nm se honj dcka. Jako mraveneci penej lavice, idle, stoly. Asi nco chystaj.

Asi ve ti se zvedm. Je teba popojet. Rd bych dnes dojel do 50km vzdlenho Lecco. Tlam kolo pecpanma ulikama a slym jak na mne chlapi od zahradnho domku volaj :"Holand! Holand!" j se brnm, e ne e "eko, eko" a nechpu jak si to mohli myslet. Vysvtlen je prost. Mm na sob, krom trenek, transparentn vestu v oranov, tedy Holadsk, barv. Prv probh MS ve fotbale, podan Nmeckem, a dnes hrajem s Itli dleit zpas. Netengruju je, e vyhrajem. Msto "frza eka" volm: "Frza squadra azra".

Bergmo opoutm pedmstm, kde jsou stle jet olympijsk symblky a smrovky. Asi se t zapojilo do loskho souten. Okamit se mi to tady asociuje s vtzstvm "Kti" Neumanov. Byl to trhk a pak "dojk", pi nm se mi jet te svr hrdlo.

Je tropick vedro. Nad silnic se tetel vzduch. Digitln teplomry hlsaj 33 stup. V tom mi opt ujde kolo. Tentokrt zadn. Bohuel pro mne, jsem nkde mezi poli. A nejbli stn je tak dva kilometri pede mnou v Brivio. Dvm se do opravy. To u nen takov pohoda jako dopoledne, u pro to, e jde o zadn kolo. Kl lec na asfalt se nahl tak, e tm (to potrhuji) nelze vzt do ruky. Krpje potu se mi vyr s ke ani bych se namhal. Je to rozhodn hor ne kdy jedu.

Odboil jsem s 342 vpravo do hor, na vedlej silniku, je stejn jako 342 m do Lecco (214m.n.m.). U na dohled L.di Garlate, z nho vytk . Adda podl n dolkem jedu zjiuju, e jsem nkde ztratil lci. Mohlo to bt tam jak jsem opravoval. Pouvm ji toti jako jedno pidlo pi sundvn plt. Ale asi ne, jsem si tm jist, e jsem ji strkal do postrann kapsiky na jej msto. Kadopdn ji budu muset oelet. koda j. Koupil jsem si ji ve druhku. V umperskm bazaru za 12K. Byla velk, ocelov s emblmky. Na rubu mla npis "sdlano v USSR" a sjezdila se mnou u kousek Evropy. Na tomto vandru jsem sn chtl oslavit dest tisc mimo republikov vandrovn kilometr. Spolu se zavrkem od ddy Sklovho, a medvdkem od tety Milu (ztracen a zzran nalezen na Siclii - nyn pevn pidrtovn na krk Biiklet) patila mezi m vandrovn stlice. Neb obleen prbn zahazuju a nalzm nov. Vai mm od loska nov made in USA. O pvodn mapnk jsem piel vloni a co dle jinho bych s sebou mnl vozit?

Tu lci, jsem zaal hledat abych zahnal hlad, a te nemm m bych do kotlku hrbnul. Mohl bych sice jt do marketu i restaurnu a lci koupit, ale to je pod mou dstojnost. Na to je asu dost.

U benznky v mm smru jzdy zastavuju abych koupil benzn do vaie a umyl si ruce. Je to mal erpaka s jednm lovkem a tedy pedpokldm alespo s jednou lc. Vyuvm jeho ochotu komunikovat a bez okolk zanm kombinovat slovka vc se k tmatu: Perfavre = prosm, Instrumento = nstroj a Manre = jdlo. Dlm pitom pohyby rukou, jako e nco nabrm z imaginrnho hrnce. Pumpa mysl jdlo, a posl mne do alimantary" (potraviny). Kroutm hlavou "No, manre. Instrumento per manre!" km a ukazuju si na pravaku v n by mnl bt ten instrument. Nechpu, jak tu pantomimu neme nechpat, a jak se j me nesmt. M v tvi tak soustedn vraz, e se usmvm sp j. Po chvli pijd zkaznk a on m prci. Mezi tm co obsluhuje, jsem si vzpomnl na zmrzlinovou lopatiku nalezenou vera. Kdy ke mn pijde spt m ji ji v ruce a ukazuju na ten instrument s dodatkem: "Grande!". Kamard pochopil tm okamit. " KJUKAO", k (nebo tak nco) s rozjasnnou tv, a j opakuju po nm, jako bych vdl, co to k. M pedstava, e te pjdem do kanclu a vythnem ze uplete pbornk vyjme z nj stbrnou lci tu mi str do kapsy a zamv, se nenapluje. Vysvtluje mi, e k metry sinstra je maket, tam tuty "kjukao". A na paprek mi nape njakou vtu z n jedno slovo vypad jako "kjukao". To abych nemusel bt za herce. Jsem tam kde jsem byl. A nebo o kousek dl. Slovnku nemaje vm jak se ekne lce. Vyhldky na zskn lce s pknm pbhem zdaj se bti pas. Ale nebyl bych to j. Druh pokus zskat "Grande kjukao" inm u zcela stejn benznky na druhm konci vesnice (v protismru). Pumpa mi zamval, a j se toho chytil. Nicmn ani on nem pro mne Instrumento per manre grande kjukao". Posl mne vak naproti do baru ka: "Bar. Tuti grande kjukao". Podkuju, a nevm co si pot. Nedl mi problm svst gestikulan bitvu o lci s pumpaem co vid, e jsem cesk na kole. Ale otevt dvee do restaurace a poadovat "grande kjukao" ani by za mnou stla Biikleta to mi je vyloen nepjemn. To nen role kterou bych dobrovoln pijal. Nicmn se mi nechce zradit pumpae, je mi chce pomoct, a nejt tam. A tak, tlaen jeho pohledem, protnm paprsek fotobuky a vstupuju do baru. Osazenstvo sleduje fotbal Itlie vs. esko. Tatam je m sebedvra co jsem ml u pumpy. Ctm se jak nah v trn. "Perfavore, grande kjukao" adonm u pultu a ukazuju na lci lec ve dezu. Pikolk mi ji podv. Ne ji pjmu ukazuju mu rajtofli ka: "I can pay" a v duch si dodvm: " Ale to bych nerad". Snad to byl ten mylenek, a nebo cesk i co j vm, kadopdn platbu nepoaduje. A tak si odnm "kjukao" koupenou za "pt prst" a to jejich "Grzia prgo". J mm radost a pumpa, co mi zatm hldal kolo, m taky radost jak dobe mi poradil. Zamval jsem mu na pozdrav, a vyrazil vstc dalmu dobrodrustvku. koda jen, e jsem neml njakou tu drobnost. O em se bude dnes veer v baru mluvit? O echovi, je si nechtl koupit lci a pitom machroval, e ji me zaplatit...

Do Lecco pijdm okolo est. V Alimentry dlm "velk" nkup neb kupuju ti poloky: Limo (0,54e), Mlko(0,59e) a Vetnka (0,38e). Msteko le trochu bokem silnice mn se nechce zajdt si, a tak se stm doleva k Malgrate na behu jezera Lecco. Fouk silnej vtr a tak kdy jedu pez most tak radji slzm. To abych mohl vas zachyti nco (hlavn mapnk), co by dostalo kdla.

Sleduju ekvilibristy co se prohn po hladin stojce na minisurfu. Pohn je vtr dmouc delta kdlo (m nafoukanej obvodovej rm proti splasknut), a kter maj uvzan za bedra. Smr jzdy se ovld rama, co borec dr ve volnch rukou. Pkn se na n dv. Dnen vtr zejm nen bn zleitost, neb i te, kdy nen tak pln teplo se sem, na dostaten prostornou startovac pl, sjd stle dal a dal serfci.

Pkn bezvtrn msteko jsem si nael ve slep ulice u zadn brny, njak tovrny.

Uvail jsem tstoviny a te se placatm. Je mi fajn. Ve funguje tak jak m. Zatm i spojen s domovem kde je pohoda.

23.6. Lago di Como (Lrio), L.di Lugano (Ceresio) a L. di Varese

Rno opt vt krsn den. Po sndani (zbytek od veee + aj) o n se dlm znan skoup s kokou. Vyazuju: monterkovou blzu, pepito koily a pepito kalhoty, prost zimn doplky. Kon v koi.

Od sedmi rno lapu podl jezera Lecco po 583 (f.07.41). Nejsou tu tunely jako u Gardy, tedy ani adrenalin. Tm vce pokoukn. Zalesnn kopce padaj do jezera z vky 2000 - 2400 m.n.m. Popisovat je opt marn. Nefouk jako vera. Jede se suprov. Moc prma rno.

V osm jsem o 20km dl. V Bellagio. Mstn peka prv vyn svj voav artikl ped krm. To je ance, kterou nelze minout. Jet jsem ani nedobrzdil a u vitom: "Perfavore antiko pane". Vylo to na pln e. Dostvm plnou taku verejho peiva ani bych musel shnout do penenky. Jako bonus radu kterak k pstavu. koda, e nemm ty broury... Neskonale se tm na obd. Koupm, i lpe seenu, mlko a udlm si pochoutku - rohlky + mlko + cukr + margarn.

Trajektuju se pes Como, je je propojen s Leccem, do Cadenabbia. Dvacet minut jzdy za 4.1e. Cena jako na kolotoi. Ale zitk daleko vc. Motory mrn vibruj trajektem, a dlaj zvukovou kulisu kolbav vnkov atmosfe. Fotm jako blzen nechvm se fotit jako cyklovandrovnk - nmonk (f.10.13).

Kdy chci k Varese mohu jet leh variantu tedy vpravo. Nebo t잚 pes Lugno tedy vlevo. Volm t잚, pes hory 1600 - 2000m. vysok, piem prsmyk jimi se pod vrcholky prosmknu je pochopiteln n. Stoupat zanm na 214-ti vkovch metrech a sleduju jezero pode mnou. Jsem moc rd, za volbu jet tudy, i kdy se dn potm, pedevm kvli slunci (dnes bude opt dn hic). Ty pohledy do dol jsou chvatn. Take tla celej kopec. A nahoru.

Na behu L.di Lugano v Porlezza jsem akort na obd. Neb nebyla monost sehnat mlko na farm, musm jt utratit koruny do krmu. V chlaku je pehrel mlk rznch barev. A jsem vybral nejlevnj mm platit za krabici 1.38e. Za to byly vera dv! Nicmn platm. Ale kdyby se za mnou nedlala fronta, dal bych slevu! Je zajmav, e na tenkch je stle pepoet na liry. Dnes 1e = 1936,27 lir.

Vam v parku na behu jezera Lugno v nm jsem se pedtm "odsolil". Jsem docela zklamn s kvality peiva. Ned se srovnvat s nam. Jsou to nafoukl przdn bubliny. Nerozlamuj se, ale rozdrobuj. I tak mi je fajn.

Jezero Lugno objdm po pravostrann 340. Mm do stejnojmennho vcarskho msta. Na hranicch si mne skoro nevinou, a jsem ve vcelandu, a pak jet kousek, a jsem v Lugnu. Silnice mne pivedla nad msto, a tak jej mm pod sebou jako na dlani i s jezem. Z msta kde stojm se dvm na bazny je jsou umstny na stechch dom. Nkter zanedban, nkter vyputn, jin s tpytc se vodou a lehtkem. Kde je voln msteko tam stoj vt i men kvtin s kytkou i devinou.

Klesm dol. Serpentiny jsou lemovan sem tam palmou. Silnice samo sebou perfekt. Jemn si pibruju ve sjezdu...lahdka.

Dole ve mst je frmol chaos chvat. Silnice se rozila v jakousi tdu, piem po lev ruce, za zelenm psem parku je jezero, kde se neustle std pl a pstavit jachtiek, a po prav ruce bulvr s patrovch dom s mohutnmi zdobenmi prelmi. Architekturu dopluje mnostv soch. Nejvc se mi lb realistick skulptura ve tvaru hlavy ernocha. Snad litinov, hlava je asi 5m vysok a le jako na pravm uchu. Protoe je dut, lze jt voln dovnit. Vypad asn. Nemu si ji vyfotit. Stojm toti na erven inhalujc moudky. koda.

Jsem zpt na behu jezera od nho jsem se silnic a mstem odklonil. Vyhlm, a u vidm most, je mne pes nj dle mapy m pevst. V tom mst je ndra a nad ndram na pilonech je dlnice. Ve je tu propleten, stsnan na mst. Technick een, sklouben vech cest mi bere dech. Onen "most" pes jezero je pro mne grandizn dlo. Pevd na druhou stranu typroudou dlnici, dvoukolejnou eleznici, a vedlej" silnici na n se pino lovek Petek. Chtl bych to vyfotit, ale nem to vbec cenu. Hodnota toho je v tom atmosfe dla jako ceku. V tom jak se mrn pohupuje. V tom jak fouk vtr a pomh rackm plachtit. V tom, e mi ve funguje a slunce heje do zad ...

Rozlapal jsem se, a v devt jsem u L. di Vareese.

Nabrm kurz kohoutek". Bohuel pro mne je vyschl. A tak se jdu zeptat ke dvma holkm na fontn per apa potbilea". Normln pede mnou utekly, a tak vam z jezern vody.

Zd se e bude tropick noc na kraasi...

24.6. L. di Magiore, L. di Mergozo, HUSA

Noc mi "zpjemuj" letky komr, a tak musm do teplk. Snahu zdecimovat jejich poetn pesilu nemm, ale kdy mi prevt vytrvale bzu u ucha, tak to nevydrm a s chut ho rozmznu - prevta. Musel bych bt ortodoxn Buddhista vc v reinkarnaci, abych nepodlehl loveck vni. Vytrvale se pokoum o spnek. a vytrvale mi nco leze, po tvi, prouku lejtka mezi teplkama a ponokou, a uchu. Je to k zblznn, a tak radji usnm.

Pupnkov krouek nad kotnkem, mezi ponokou a nohavic, nen to nejhor co mne rno potkv. Pestal mi to fungovat vai een HUSA, neb pochz z USA.

Vod odolvajc cukr v aji" jet rozmakat lze. Tstovinm zmknout vak poruit nedoku. Mm natst jet nkolik bublin tvarem podobnch housce. Rozdl od skutench housek je zsadn: zatm co ta nae od Vaka, po vytvrdnut, me poslouit co by kladivo, i zakldac kln k Tate. Na zdej pseudo housky sta vrhnout psnj pohled a u se sypou. Chtl jsem si je nechat a poulvat cestou, ale lovk mn a husa mn. Husu jsem si podl, kdy mi jej rusk mosazn pedchdce Pa, o velikosti protitankov miny, doslouil. To jsem se vracel s Turecka. A uml jsem s tm zazenm zachzet. Te jsem bezradnej jak ped sudoku. US nvod mne varuje, abych se nepokouel o "rozbor", nejse-li vykolen pro toto. Odsuzuje mne do role, jakho si plnie zsobnho tanku, a ovladae On - OFF ventilu. Pokud jsem dementn, a i tak (proto) pstroj nefunguje, tak bych ml volat do Washingtonu "for help"... Nemm tak vysok kredit a tak se pokoum o zzrak. Pravdpodobn smtko uvzl v trubice nedoku vyfouknout. Potebuju tlakov vzduch, co by neml bt problm.

Mm na Laveno. Mezi mou silnic a Varese je 300m irok pruh rkos a mokadu. Farma na komry.

V pkopu le ern motokrosov helma. Dost zachoval. Mohl bych ji vzt a zkusit sn handlovat jako v ecku s detnkem. M ale absolutn nejhloupj tvar koule (co ekat od helmy), a nen t pln nejleh. Tak ji napichuji na patnk a frm dl, ne se probud sosci.

Trajektuju se pes L.di Magiore do Verbania. Zalesnn kopce 1500m padaj strm do jezera 200m.n.m.. Tiket za 3,90e, bez tiketu nelze. Opt supr - jak jinak. Je asi pl devt.

Cestou konen narazm na pneuservizzo. Napjat ekm co s t trubiky vylet. Jestli komr, tak ho zatahm za ui. Nic. Nejde to. Zkoum trysku prornout drtkem s lanka. Ale tryska je snad mikro tryska. Drtek do n neleze. Poteboval bych mikrodrtek. (Do Pov trysky bylo mono zasunout pendlk - na co taky zael).

L.di Mergozzo je mal a pkn, s pknou okolo vedouc silnic. To mne vak nezjm. Kru mi v bie, a jestli se do dvou hodin nenajm tak omdlm. V Mergozo jsem nael dlnu s mladkem mho vku. Sp ukazuju, ne vysvtluju. Ani jemu se to neda profouknout. Nicmn pin odnkud mikroourek. Ocelov trn o prmru vlasu. Jsm. Vtzstv na dosah! Omyl. Chce toti abych si trisku propchnul sm. Jinmi slovy, abych tam ten ourek zalomil j a ne on. Pro mn, co-by lovka diskynetika, to je ale vylouen vc. J nedoku navlct nit do jehly, paklie nen evcovsk. A to o nic nejde. Tady, v ppad nespchu, hroz KATASTROFA! Bez vaie nemu existovat. Je to druh srdce vandru. Pi louen, se mne Milan zeptal co je z toho veho, je mi pomhal vet na kolo nejdleitj. Vai. Znla jednoznan odpov (po dokladech a penzch). Va jdlo, su ponoky, heje. Vai, nahrad jedin. Hromada penz. Psob uklidujcm dojmem, kdy ho, z a sy do ticha samoty. Je to vc do t mry dleit, e si vozvm nhradn. Tj. hoek na plynov cartue zn. Camping Gas. Je lze leckde koupit. Letos jsem ho ale bohuel zapomnl doma ...

Natst nen chlapec "nedovtipa" a bere riziko zalomen na sebe. Povedlo se. ourek vyel z trysky stejn dlouh, jako pi cest tam. Bohuel, ani to nepomohlo. Pomohl a (telefon do USA? Nikoli. Zzrak? Nikoli?) dvtip. Ital pochopil vznam zdnliv nesmyslnho hku na druh stran t trubiky. I vzal kl횝ky a thnouce za hek, vythnul z trubiky jakousi strunu. S jejm vytaenm se vythlo zejm i smtko neb trubika byla opt prchoz. SlVA!!! BOHUEL!!! se nm (mu) nepodailo natlait tu strunu spt.

I tak zm jak betlmsk svtlo. Na klukovi je taky vidt, e je rd, e si me jt po sv prci. Nco bych mu tu nechal, ale opt nemm co. Tak si beru adresu, e mu polu umkartu ze Zbeha.

M radost vak netrv dlouho. Pi vaen, se to opt ucpalo. A tak odroubovvm znova tu prokletou trubiku. Zapomnl jsem ale odpustit tlak, a tak mi pi tom benzn stknul do oka. Pl to jako ert. Zasaen oko, slz ee a pl. Slepcem na dv minuty neb nedoku otevt ani lev. Vrvorav se sunu ke skle o n se oprm. Slepec na kole bez vaie, absurdita. Jo, tak to ctm. Jedin voda, kterou mm, je ta tepl osolen s kolnkama v kotlku. Take si slinm na psty Beru si sliny s pusy a jet vce provlhuju oko. Pieuju jeho obsah, a jej velmi, velmi postupn doku otevt. Trv to vak nekonen" dlouho. Pak u to je dobr" do t mry, e mu jt, rozmotat kalimatku, dt si ruly spacku pod hlavu a smrn pijmat kopance dnenho dne. Natst mezitm kolnka tak kajc dola", a j se mu konen alespo najst. Svt je hnedle veselej. Zd se, e pojedu dl.

Drzost, jt znovu opravovat, nemm. V campingu rad kde se d koupit "gas store for capmping". Buto v 2km vzdlen Graven, a nebo taky v Domodosola kam mm. Tam je to 35km, ale do osmy veer, kdy se op zavr, tam musm bt.

dol eky Toce, jm lapu, se sice stdav roziuje a zuuje, ale stoup rovnomrn, bez nepjemnho vlnn se, kol piatch ervench skal. Stromy, je se dokzali ujmout a vzrst ve skalnch trbinch, vypadaj efektn. Zvlt, kdy u nich um stuka vodopdku. Dohromady se to jmenuje Praco Nazionale d. Valgrande a "top" jeho kopc je ve mstn obvyklch 2000 m metrech. Provoz je minimln. Soubn, po druh - lev stran eky, vede dlnice. eit Toce je irok, ze 2/3 vyschl, a mosty ji pekonvajc pkn - mnoha obloukov a kamenn. Je teplo a trp mne ze tak si to ve Vogogna hrnu ke krmku s pentlikama msto dve. Venku stojc bicykl, s elegantn uchycenm rezervnm pltm na zadnch branch, dv tuit, e uvnit je kolega cyklovandrovnk. Je to tak. Kolega je nemluva a tak kupuju 1,5l limo (0,5e) a frm dl. Tentokrt s dlnic po prav ruce.

Smrov ipka, bez omezen cyklist mne na kruhku" posl doprava. Rozum mi rad jet rovn, ale nen se koho peptat a tak se podvoluji ipce. Bohuel. Neb jsem se tou odbokou dostal na dlnici. Kde u samozdejm znaka, cyklistm chodcm a povozm vstup zakazujc je. Nechce se mi jet, tm pivadem, 2km spt na kruhk, a pak vpravo. Peci jen to je po dlnici i pro mne o nco ble, rychleji snze... A tak lapu co to d k nejblimu sjezdu, jm je pedmst Domodossola. Je to 6km.

Tirmani za mnou troub i kdy jedu po krajnici co nejbl svodidlm. Mm pi tom pocit liky, honn psem nornkem, zaven do chodbiek labyrintu nory. Ale nen to tak zl jako v tunelu (bez chodnku). Tam je msta jet m, a zvukov vlec mnoha nsobn dsivj. Nejvce se obvm (po policii) defektu. Krajnice nen nejist, a cyklista lepc dui na dlnici je snadnou koist. Kamiony mi vytv pzniv vtr do zad a tak lapu jako stroj udrujc rychlost na 28km/hod. Na 30km/hod zrychluju po adrinalnov injekci, je mi "vstkli do il" carabini v blo modrm aut jedouc v protismru. Mm obavu, e si mne vimli, a vydaj se mne sthat a se nkde budou moci otoit. A tak kmitm nokama, abych byl u sjezdu z dlnice dv ne mne dostihnou. U to nen daleko. Konen uvolnn sjdm ostrou zatkou silnice opoutjc dlnici. V tom potkvm kolegy (jejich) v protismru. Nepochybuju, e nornci dostaly echo, a jedou si mn chytit. A skuten. Jak mne zmerili hodily tam zpteku a brilantn mn dohnali. Zastavuj m, ale j vm e u jsem -tak trochu- mimo jejich kompetence. Samozdejm mi vytaj, e jsem jel po dlnici. Nezaprm. Vm, e vd a e piznn je polehujc okolnost. Hjm se, e to byl omyl nikoli mysl, kter jsem pi prvn pleitosti odinil oputnm dlnice. Na vechny obvykl otzky odpovdm pravdiv, jen datum pjezdu jsem si posunul o tden dopedu. 100 km denn, v zdejm lenitm ternu by (m) nemuseli vit. V tto obecn debat se mne ptaj, kde mm v pase vzum pro dlouhodob pobyt. Tak to je pro mne vn nvum. Byl jsem v Italsk republice ji tikrt ped rou EU, a nikdy jsem nic takovho nepoteboval, a nyn, kdy jsme EU, potebuj templk? Z nslednho dialogu mm pocit, e blonat dlouhovlas policistka s n, natst, vedu dialog v engli, nev e Republica Czeca je taky v EU. Je to vbec mon, nebo mne zkou? Nakonec, pot co si od koleg vyslakou nechali prolustrovat mj pas, mne propoutj se zdvienm prstem, sympatickm zasalutovnm a smvem. Jako bonus dostvm vodu z policejn chladniky. Dopadlo to pro mne dobe, jako zatm kad m setkn s polici. Kadopdn jsou carabini rafinovanj ne soudruzi z tureck Trafic police, je mne potkala na dlnici v Turecku. Tehdy mank ve voze nevhal, zastavil v levm protismrnm pruhu (!), sthnul oknko, a cosi na mne volal. Nevm na co, ale kval jsem tak dlouho dokud neodjel, neb se k nmu zezadu piblil truck.

Krm v Domodsola kde lze koupit vai "fornello" jsem nael snadno. Nelze jej velikosti Globusu minout.

Ze dvou variant vybrm men (11,9e). Navc kupuju nhradn kartu (1,19e), 1kg kolnka (0,45e) a mlko (0,45e). U pokladny platm 15,28e. Penenka "krvc". Takovou sumu jsem jednorzov vydal naposled v jin Itlii, kdy jsem si kupoval lupen na trajekt do ecka. Nicmn jsem rd, e t m trampoty s vaiem, snad, definitivn kon. Jen aby ml prodava pravdu v tom, e kartu lze koupit "evrywhere". V mm pesvden se d skuten "evrywhere" a navc levn, koupit jen benzn (nehle na jeho vhevnost). No uvidme.

Venku se zbavuju benznu ve flace (akce kjukao) a Husu pohrdav strkm do krabice od plyku. Mon by se vyplatilo poslat ji potou dom, a tak hledm jej ad aby mi cenu t sluby nacenil. Chodec mne ale informuje, e u je zaveno (od 17:00).

Jsem v Domodsola (270), mm vai, vrtil se mi zrak, policie mi odpustila. Co vce si od dneka pt, a tak hledm msto k pespn. Poas se nezd jist, mon v noci pijde bouka, a tak by to chtlo mt na noc stechu nad hlavou.

Nachzm ji na vpadovce v patrovm domeku u mostu. Vypad jako pzemn, ale m est pater, piem pzem je u eky, a m est v rovni mostu, k nmu je bezprostedn pilepenej. Pdorysn m 8x8m, piem polovinu zabr schodit, druhou polovinu mstnstky rzn zanedn. Je to vlastn tajupln v.

Lem na spacku na horn podest v rovni silnice a dvm se stdav ven a na vai. Vlah vtr mi fouk do tve. Noc pomalu vtz nad dnem. Jsem happy jak dcko s lztkem po trhn zubu.

25.6. Simplionpass

Veer skuten bouilo a tak stechy kryt placatm kamenm jsou mokr. Dnes mm v plnu opustit povod jadranu a pehoupnout se pes Simplionpass definitivn do vcar. Piem "lano houpaky" je dlouh 1735m.

Sinice na Brig .9 m 63km a odkln se od Toce, doleva. Do zalesnn soutsky vytvoenou kou Diveria u jejho pemostn jsem dnes nocoval. Zapomenut dolko. Tak mi to pipad. Jsem v nm sm, a jet vc sm kdy se za ndra Bertanio (568), vnoily koleje do jcnu tunelu. Na seaditi aut ekajc na vlak je je proveze tunelem 20km dlouhm pod horou, je i pr nklak. Zvauju, zda se nevnutit na jejich korbiku. Ale to bych si asi musel koupit bilet na vlak, a to je proti vandrovnm podmnkm, a tak lapu dl. Jetelnou silnic se dostvm na Italsko - vcarskou hranici do Grongo(855m.n.m.).

Patm ke generaci, je zn ednick obstrukce spojen s pechodem hranic, toliko z vyprvn. I tak ctm jako dar tuto svobodu cestovn. Jsem vdn za to, e jedinm naptm je, zda najdu pas v branice. Do Simplionu zbv 22km.

Od hranice silnice u nen pro mne jeteln, a tak vtinou tlam. U proto, e je tu hodn galeri, v nich je peci jen mlo msta pro dlkoplaza obtn drcho glanc. Silnice vede pod skalnma stnama, z nich padaj obas vodopdky. Jsou neskuten vysok a hladk stny. Bez keku, stromku i jeskyn. Tmav ernej kmen jim dodv majesttnosti. Ani se to nepokoum fotit. Pipadm si jak Guliver v i obr.

Nedalo mi to, a zanechav Biekletu svmu osudu, jdu po turistick znace podl, a nad, dravou ekou, je pramen nkde nahoe. Voda v n spch pes utry. A vytv mimodk arokrsn pokoukn na vodopdky, peeje, tn a tiiny. Msta obtn pstupn jsou jitn lany, tam kde je nutno jsou elezn lvky. Voda um, bluk, klokot, aby se jinde utiila a nechala zaznt jin zvuky hor. Je to moc supr. Jsem tu pln sm a myslm na Jiu. Nkdy ji sem musm vzt...

Zathlo se, je as obda a jsem u velk stavby velikosti hangru. Do jejch trob je vstup voln. Jsou tu zchody a expozice popisujc geologick, vlastivdn, historick, meteorologick a velik jin vlastnosti tohoto msta. Zaal jsem vait obd venku, ale musm se pro d隝 pesunout dovnit. Nicmn vabu" nechvm venku. Nerad bych aktivoval mstn hasie prostednictvm pecitlivlho idla. Jednu ze zsuvek v kout, jsem zvolil pro dobit telefonu i foku. Jedin co zde chyb, je njak stolek, idle i nco na ten zpsob. Nen mi toti pli po chuti, e musm leet na kalimatce, jst, a nechat se okukovat asi 8 lidma co se pili skovat ped detm tak jako j. Je to radost, kdy se to (dobjen a jdlo) tak skloub.

Je po deti, jsem odpoat a syt, a sve vyrm. Vodopdk prcch ze skalnch stn po deti pibylo. Vodu na prostm kameni nem co zadrovat, a tak je to tak trochu vodn svt.

Ped dal pehkou se skovvm v galerii. Te u to ale radost nen. Alespo, e jsem se vas vsoukal do pipravenho plastiku. Brn mne ped chladem a vodou. Vyhlm njakej nklaek i auto s pvsem. Te v deti bych nepohrd, a zdevalvoval Simmplion silou oktan (abych se sparafrzoval). V mranu nade mnou stejn nic vidt nen, a abych si dokazoval jakej jsem kabrk s toho jsem u vyrost. Navc nejsem nikde organizovn a mohu si urovat pravidla tady t rallye, jak mi je libo. Jenome taxi nejede a tak postupuju galeri v duchu Verneovskho "Mobily at Mobily".

Vm o sob, u asi pt let, e jsem nelen astmatik. A tyto obte mne potkvaj prv TE. Ve chvli, kdy to nejmn potebuju. Co bych dal za lk, je by my pomohl naplnit plce vzduchem, ani bych se zakuckal! Je absurdn, e mne tento mj neduh, je mne trpv asi 3x za rok, pijde potrpit zrovna sem. Tu v horch, kdy je po deti vzduch jak v soln jeskyni pln oznu m plce ehraj na jeho kvalitu!

Obloha se vyjasuje stejn pomalu, jako j se rozdejchvm. Zan se mi to stoupn opt lbit. Silnice nyn stoup vytrvale a stle stejn prudce. Pod tlam a nevad mi to. asov limit 20:00 na vrcholu (nutn pro asn sjezd do dol) stihnu, a tak nen kam spchat. Mon, e jsem zde mezi tma veliknama (2800) naposledy a tak se rozhlm, koukm a fotm (f.17:38 - to u je pr metr pod "vrcholem") jak se pede mnou hora rozestupuj, a jak se na planin pode mnou objevuj domeky o velikosti cigaretovch krabiek.

V sedle si oblkm znovu plastik a pes nj jet reflex vestu. A po vrcholov fotce se zanm spoutt dol, smr Brig.

Mv na mne od kamennho stolu, jeho osazenstvo. Jsou to Italov a vidli mne asi ped tema hodinama, jak se petlauju s kopcem. Maj stolek plnej jdla, a ni bych je musel trknout, nandvaj mi na plastovej talek jakousi sms re kukuice a oliv s kouskem masa. Talek mi dvaj sice plnej, ale je malej a tak je to sp na chu ne najezen. Krom obligtn posunkama zdlitelnch vc, si nemem ci vce, neb j neumm italsky a oni zase ne anglicky. Nicmn podkovat a rozlouit se umm. Na vrch pidvm jet pn "Forza Itlia!" To jet nikdy nezklamalo.

Spoutm se dol jemn si pibrdujce. Silnce povtinou kryt v galerii pez ni pepadvaj stuky vodopd (f.19:00,:01a09) je zaezan do kopce 3000m. vysokho porostlho kle. Na hlaounk silnici jsem sm. Taiwansk Biikleta (Author Horizont) si vrn a poslun reaguje na citliv pibrovn. To je radost, je mi mj prvn vandrovn bicykl (Favorit Rokycany) odpral. Ten ml tuze neinn brzd. Na sjet takovhoto kopce by se musely pedem pipravit. Kopce kolem nasvtlen zapadajcm sluncem. Klidno "venku", klidno "vevnit". Skuten, opt supr zitek.

Nebyl by problm, doklesat a do Brygu (681). Ale, radji se rozhlm po njakm vesnickm" psteku na span, skryt ped ppadnm detm. Povedlo se mi najt takovej domeek. Je sice ped devo zpracujc tovrnikou, co nen ideln - neb si potebuju uvait veei, ale je tu i zsuvka na 220, co se bude hodit mm baterim, je jet stle mohou absorbovat.

SMS poslm dom, s pipomnkou "ztra popelnice!" a Milanovy. Tomu dkuji, za tlov jitn", jeho se tmto vzdvm jsa za kopcem. Milan je prv na njak kopuly v m. asnu nad mobilem. Vm e "primitivn" rovku vymyslel Edison, ale o stvoiteli mobilu nevm nic. Budu se muset nkde peptat ...

26.6. Le Leman

Rann hygienu pchm v Brig, jako vtinou, u pramenit". Tak km mstu, kde voda zurce natk do kamenn ndre obdlnkovho tvaru. Pramenk tedy nen kanou na nmst. Nbr legitimn zasteen zdroj ledov pitn vody v mst kde voda prost je".. Bvaj asto, s lavikou, nedaleko silnice co je supr, neb v nich mohu prbn svlaovat. A nemusm po nich ptrat.

Spolu s kaln zelenou ekou Rooten, je se o pr kilometr dl jmenuje Rhona klesm dolm koncm jezerem Le Leman. Po prav ruce obdivuji kopce 2500 - 3000 vysok Berner Alpen a po lev ruce jet o 1000 vy Walliser Alpen, k nim pat slavn kopce alpsk jako Matterhon, Monte Rosa a nakonec i Mont Blanc. Ale vechny tady ty kopce nemm anci vidt, neb jsou skryty za menmi, ale t pknmi. Nicmn mi lichot, kdy mjm ve Visp smrovku na Zermatt s dodatkem Mattrhorn.

Ped pekrnou se projevuje m slab vle a jdu si koupit chleba. Pokus koupit star chleba nevyel a tak platm 2,3e za kilov komisrek je snm ped obchodem na lavice. To je taky chutn kombinace: chleba + margarn + cukr.

S klesajc nadmoskou vkou pibvaj vinohrady, hlavn na jinch svazch Berner Alpen. Jsou to krsn zahrdky vrstevnicovit oszen rvou. Jednotliv, ale pomrn rozshl, vinohrady jsou oddleny zkma cestikama, nebo strouhama. Ve svahu se obas zabl kaplika i Bo Muka. Je to jako bych se dval do zelen pavuinky.

Ped obchodem, kde jsem si koupil limo je popelnice s hlavou kon je m u nozder oblek s npisem "Merci". Nen to poprv, co jsem se s takovou pokladnic setkal. Z jejch trob jsem si vaseparoval plnou igelitku je si cenm na 150km. Nejvt radost mi dl vnoka s uzlou patkou a zabalen rohlk plnn okoldou.

 Rovinku do Martigny musm tlait, i kdy to je stle mrn s kopce, kvli protivtru. Ale beru to sportovn, neb vm, e se za chvli otom a vtr bude mj kamard.

Co bude na veei je jasn. Zbv dokoupit ingredience a tak poprv navtvuji obchod ze st Migros kde kupuju 1l mlka (1,35 CHF), 500g margarnu (2,00CHF) a 1,5l limo (0,75). Ve nese nepehldnuteln npis Migros.

Za Martigny se vtr util - je to plichta, ani kamard ani neptel. Je pknej podveer, klidno "na kole i na dui" a tak se mi i jede. Za cl dnenho putovn, si vybrm 30km vzdlen St. Maurice.

Omyl jsem tlo v njak novodob fontnce na pedmst neb pramenky jsem nevidl a hledm msto k penocovn. Na p zn v pedzahrdkch restaurac vykvaj fandov fotbalu, neb za chvli zan ma vcarsko vs. Ukrajina. Zvou mne na pivo. Unavenm pohledem odmtm. Je pl devt, mm si najt vhodnej plcek na span, a neodolateln se tm na veern menu: peivo ve sladkm mlku matn margarnem...

27.6. Lac de Lman, Lac de Neuchatel

Noc byla klidn. A tboit, v parku u fontnky v n jsem se vera (a dnes rno) myl zvolen astn. Neobtovn detm, komrem i kmkoli jsem v nm spokojen strvil noc spnkem spravedlivho.

Nyn rno v 7.00 spokojen lapu dl, smr Lausanne. Spnkem zregenerovan tlo lehce popohn Biikletu kupedu stle mrn klesajc silnic. Rann slunce nasvtluje okoln hory krlen zapomenutmi chomky mlhy. Silnice pat jen mn, a traktoristm optujcm m pozdraven. Je mi opt krsn klidno.

Jezero Le Lman, t enevsk, je dajn nejvt sladkovodn reservor v Evrop, nevm. Vyetl jsem to s bedekru sebranho ze silnice. Tak njak podobn ty "nej" i vnmm. Kad jezero je nm "nej" - a jde toliko o to ono nej" najt, a vyzdvihnout nad rove konkurence.

Kol tohoto jezera, stejn jako kolem ostatnch, krou po krsn heboukch cyklostezkch cykloturysti. Dal jsem jim pezdvku "pscyklo". Jejich kola se skvj krsnm lakem, a rozmrn mnohadln cyklobrany krsnm tvarem s barvou udvanou vrobcem. Zsadn nepouvaj igelit tae" a gumicuk", bez nich bych se j neobeel. pscyklo jsou rzn vkovit, pohlav obho. Jsou dkazem jak kvete obchod s p o cyklisty. Pedpokldm e npln jejich braen tvo brambrky, bedekry, a paprov kapesnky. Pesunuj se tzv. po vlastn ose s campu do campu neopoutje vrstevnici behu jezera. J s nima moc "nepeu" neb jich je pemnoho a eho je moc toho je pli, i kdy piznvm, e to je pkn cyklodchod.

Zdnliv podobn cyklo pr potkvm 2x ve Vevey. Naped jsme se jen minuly, ale podruh u se dvme do ei (f. 9:45). Ukazuje se, e jsem se zmlil v odhadu. Peter a Helen jsou Francouzi, a jsou na cest do ny. "To, je crazzy" reaguju j. "Kdy potkm Francouze, tak je na cest do, a nebo z ny", a dopluju to svm" pbhem dvou francouz, je u mne spali jedouce s ny. M Biikleta vypad jak zvodn spork vedle jejich naloench kol kter bych nedokzal do t ny ani dotlait. Ptm se, na maj takovou "grande baga". Odpov si nechvm nkolikrt artikulovan vysvtlit. Tu "grande bag" nevypluj bedekry, ale lana (!), a jin horolezeck poteby. Neb Petr s Helou jsou toti tak horolezci, a moc se t, jak si sv samo o sob "nudn" cestovn zpest sklolezenm - hlavn v Rusku. Mluv dl a j nepestvm vychzet s divu jakch blaznovstv" jsou lid schopni. Toto je jejich prvn cesta (!), a od zpadnho pobe Francie sem, jim to trvalo ti msce(!) ! A celkem svj trip" maj rozpotn na pt let - co odpovd jejich tempu. Na rozlouenou jim dvm adresu - a se stav, nebo polou clovou umkartu. Marn vak ekm na stejn srden gesto. Odpoutm jim, vdy po prvnch tystech kilometrech, to jsou jet zeleni.

Do Lausanne (485m.n.m.) mne pivd krsn silnice. Vlevo jezero, vpravo kopce poszen vinohrady za nimi se obas, v dolch, uke dlnin most na vysokch pilonech. Je chvli po dvanct, a zanm mt hlad. Tlo si t d odpoledn siesty, a tak hledm park kde bych pekal odpoledn dusno. Zrove odbouji doprava na Yverdon (435m.n.m), m opoutm beh jezera a zanm stoupat do kopce. Z nevinnho Lausanne, se lhne porn se brnc "msto v kopci". Teprve po hodin vytrvalho tlaen, se dostvm do centra, kde s sebou mohu v parku plcnout na zelen pait. Jsem docela "vyplivnutej", kdybych tuil, jak moc to bude do kopce, tak bych to nechal po obd. Jen dky peivu od kon jsem dokzal posunout vaen na 14.30. Lece na kalimatce pod stromem u fontnky, pozoruji velmi mladou nastvajc maminku. Tichm, pomalm a obadnm krokem se pluje parkem s dlanma pitisknutejma na sotva se vzdouvajc bko. Lskypln pi tom myslm na svou enu Jiu. Ta je doma taky "s bkem" velikosti bubnu. Pochybuji vak e m as jt si "zaplout" provonnm vzduchem Wolkrova parku...

Konen jsem dotlail na vrchol "msta v kopci". Je tu Olimpijsk stadin, velk parkovit, a letit pro sportovn letadla. Ne jsem sem dotlail Bykletu, musel jsem nasbrat odhadem alespo 500 vkovejch metr.

Ty metry postupn ztrcm cestou .5 zemdlskm krajem na Yverdon. Marn pokukuju po farmch vyhleje pleitost s clem od mstnho sympatizujcho farme vyebrat kalorick plnotun mlko, a tak v prodejn Migros kupuju petku coly (0,75CHF) a 750g spirales (1,00CHF) Tedy takka za ceny zbeskho Lidlu.

Pro objet jezera Neuchatel si volm cestu po zpadnm pobe, zd se mi malebnj. To u ale dnes nestihnu, a tak se zanm ohlet po hnzdeku.

Nael jsem jej u zdi modernho kostela v Grandson. Nedaleko je pramenk co jest ideln. Sedm v nm ee nohama vodu. Pan co si pro ni pila se smaltovanou konv, se pirozen pt jestli nen "fresch". "Je" piznvm j. Po celodennm lapu, a i chvatu, mi to setkn s pan v zste a zvukem konviky s n jde zalt v podveer maceky ke kostelu, symbolizuje splynut s asem mstem a vl. Kdybych sem pijel autem, a potkal se sn ve stejn situaci, neml bych s toho setkn ten naplujc pocit, e patm prv sem...

28.6. Neuchatel, Lac de Morat, Bern

Veer jsem se musel sthovat kvli deti pod stechu kryjc kosteln vchod. Ml jsem pedtuchu a u pedem sbalen vci. Tak to nebyl problm. Neml jsem obavu, e by mne v jednu rno piel nkdo vypakovat. V poklidu jsem tam dospal a do kalnho rna.

Mnm pln. Po zpadnm pobe Neuchatel nepojedu. Je mlha jak mlko, a tak se vracm na Yverdon, a po vchodnm pobe Neuchatel smuju k Lac de Morat.

K nmu pijdm a je krsn tak moc, e se v nm koupu. Oista celho tla mi prospla. Tlo si ji dalo a od vduje se mi pjemnm pocitem voav, nelepkav ke. msk lzn by mi neprosply vce. Bhem koupn jsem navail, a te se placatm na kalimatce ped rozloenou mapou. Musm se definitivn rozhodnou kudy dojedu k Bodensee. Dky tlesnmu blahu a optimisticky se tvcmu poas, volm podstatn obtnj alpskou variantu ped tou ninnou.

A tak lapu na Bern. Cestou jsem minul letit, z nho prv startovala sthaka. Takovej rmus jsem si ani nedoved pedstavit. Vyfotil jsem si typick staven (f.15:53) a devnej most s prma atmosfrou (15:53) a u jsem v Bernu. Docela pkn msto, se spoustou kaen. Zbn jsem jm projel, udlal pr fotek, a u lapu dl abych si zlepil denn kilometrovej prmr, zhoren trablema s vaiem, a Simplionpassem. Rd bych nocoval v Thun.

Vera v Lausanne jsem dojed peivo. Nechce se mi platit 2,5e za komisrek, a tak jsem se rozhodl oprit strategii nkupu tsn ped zavrac dobou (zde v 18:00). A tak lapu, abych byl v Kiesen vas. Je toti 17:45 a nerad bych klepal na zataenou roletu. Dle tabule, je Kiesen partnerskm mstem obce eliv. To ale nen pro mne (zatm) dleit. Ptm se na BackeraiStube. Je to posledn dm vpravo.

Slun zdravm pan prodavaku je smet drobky z reglu. A vtou prostou: "Can I bay here same old breat?" pechzm rovnou k vci. Pan nerozum, zato jej manel, asi 55-ti let vysok blovlas mu, ano. S rozhovoru je zapedem vyplv, e je to 14 dn, co se vrtil z esk republiky, ze elivy. Moc se mu u ns lbilo a tak zbytek rozhovoru, krom strunho popisku m cesty, vnujem komplimentm "country" je hez. O placen nechce ani slyet a jako bonus, k tace rznovkho peiva, pidv pru klobs "made in home". Opt mne mrz, e mu nemm co dt na rozlouenou, kdy mi venku mv. Jet bez propaganch materil se prost ned. Asi to bude est "p".

Do Thun (560 m.n.m.) pijdm akort, o osm hodin. as najt si msteko, a nakrmit bko. Poas se opt maliko kaz a tak bych radji psteek, co je vdy komplikovanj. Pi jeho hledn, uinm objev. Ve velkm kontejneru, pistavenm k domu z nho se kdosi sthuje, jsou vyhozeny vci nepotebn, a mezi nima i nkolik destek skleniek s marmeldama, soek, a rznejch cetek. Nlez pichz prv v dob, kdy mi dochz cukr, a marmelda jej doke nepochybn skvle nahradit. Jen sklo, je zbyten tk obalov materil. em to tm, e obtuju, 1l. eus na aj a po okraj jej plnm sms marmeld. A tu na mst, sladm kolnka fkovou. Bohuel, eho je moc, toho je pli, a je to i na mne a pli sladk. Nicmn se sebezapenm kalorickou pumu dojdm, byv ulepen "a za uima". Krom marmeld pibaluju jet do nalezench novin soku kaenky, a dv bonsai misky. Budou to prma pamtn dary.

Zved se vtr, zatahuje se a j ztrcm dvru v kryc schopnost vtvov nade mnou. Balm "kufry" dv ne bude pozd a dobe dlm. Objevuju toti lep psteek - novostavbu v n si mu ustlat na polistyrenovch plotnch.

Pi vybalovn zjiuju, e prka je mla dret pokliku na marmeldovnku" povolila a st marmeldy se mi vylila do braen. Nekleji, nenadvm, vechny trapy pijmm se stoickm klidem. Mm to v povaze (alespo si to p sob myslm). Naopak s radost se dtinsky raduji. Natst, je v mstnosti sud s genilnm rozpoutdlem - vodou a tak s jej pomoc, dvm ve vce mn do podku.

29.6. Thuner See, Brienser See, Lunger See, Sarner See Alpnacher See, Vierwaldstatter See, Luzern

Veer bouilo a j se radoval, e jsem se pekyblkoval jinam. Bylo by mi kruno. Balm bez sndan, neb nechci emeslnkm zavazet, a tak jsem v est "on the road".

I te rno nen poas horsk cykloturystice naklonno. S kopc kolem, je dle mapy maj mt 2 - 3000 metr vidm sotva spodn pli. Pli to nepotvrzuje sprvnost verejho rozhodnut jet horama. Vracet se do nin u nebudu. Jedu osamle po severnm behu vlncho se Thuner See. Je to tu podobn Gard, ale silnice vede nepomrn v nad jezerem, a tunel je nepomrn m, a skla po m lev ruce je nepomrn strmj, a nepomrn m zelenj, take to tu vlastn vypad nepomrn jinak, ale trochu stejn. Bhem poklidnho lapn se krmm houskama s Kiesen a vyhlm horu, kdy se mraky rozestoup.

Asi po 12-ti kilometrech mne upoutal pouta u stylovho chodnku, zvouc k nvtv Beautshohen. Nevm kam jdu, ale chodnek vytv pknou stezku ve skaln stn. Na mnoha mstech stezka mstkem pekonv bystinu, je nad nm tvo vodopdek 3 - 4 metry vysok. Nakonec osamocen pichzm k "pstnku" z nho se vchz do zamovan, a te rno uzamen, jeskyn. Pkn pokoukn dopluj samorosty, vyezvan zvata, fontnky s vodotryskama atp.. Nicmn, vzdlen od Biiklety dle ne na dohled, se ctm nesvj a tak tento vertikln svt vody, zelen a skal opoutm bez zdlouhavho zevlovn.

V Interlakenu (567) vam aj, poslm pohled panu Hokovi a fotm (f.9:16). Jsou na n ti zdej velikni, z leva. Legendrn Eiger 3970 - je pro svtov horolezectv objevili echoslovci Radan Kucha a Zdeno Zibrin, a pro mne apkovsk Ota Pavel. Monch 4099 a nejvy eleznin stanice Evropy Jungfrau 4158, na ni se plh opvovan celosklenn Alpen Expres. Na fotce je taky vidt ubvajc nej... ledovec mezi Jungfrau a Monch.

Poas se podstatn vylepilo, a snm i m nlada. Pokrauju, po drobnm bloudn severnm okrajem sousednho Brienzer See. Ve svitu slunce se jeho hladina smaragdov zelen. Mm jej jako na dlani i s trajektama po nm plujcma. koda jen, e toto vyjasnn nepilo ped hodinou, kdy jsem fotil "Mladou slenu".

Stoupajce do Brunigpassu (1008) obdivuji vodopd na protj stran dol. Je zejm i na zdej pomry nco extra, neb k nmu m smrovky pod rznmi hly. Dokonce je i na m cestovn map. Jmenuje se Oltschibachfall. Soustedn stoupm sbrajce vkov metry nad dol dvou jezer. Je to radost. Jde mi to dobe, ale provoz je a pli hust, neb tudy vede propojka mezi dlnicema, abych si mohl zastavit kde chci, na co nejsem zvyklej. Kaz to dojem z jzdy. M-li kamion za mnou strach mne pedjet, pichytm se pravakou k dostaten vysokmu svodidlu, a nechm jej i s ocasem osobk za nm, projet. Je to takov "live" jzda zrunosti. Trucker to zpravila ocen pohlazenm klaksonu a j si pipadm nramn dleit. Bav mn to. Stejn, jako se zdravit z pscyklisty jedoucmy s kopce v protismru.

Fotm se nad Lunger See ( f.14:09). Tm se, a se dole v Lungeru naobdvm. Navc se zathlo, mrn ochladilo a zaalo foukat.

est smysl nezklamal a do pro mne uvolnnho psteku pro auto, bubnuj kapky, a snad i kroupy. I prtr mraen m svou atmosfru. Obzvlt, kdy jste skovan pod plechovou stechou, sedte na kalimatce. Z venku, do stehen, vs heje pln kotlk dobrot a ze vnit pocit dobr volby. Letn bouka funguje jako u ns. Rychle pijde, rychle odejde. ekm jet chvli, ne odtee voda ze silnice, a pokrauji dl. Smr Luzern.

Sbrm kilometry. Kolem jezer Sarnen a Alpnacer se jen tak mihnu a nejsou o nic hor ne ta pedchzejc. Mm nalpnuto a tak jsem pomrn brzy na behu Vierwald See. Pro cyklisty zde udlali lvku vysutou nad vodn hladinu, koprujc jezero vpravo a silnici vlevo. Vypad to moc efektn, ale jet po tom nen moc pjemn, neb prknka tvoc podestu jsou kousek od sebe a tak to na nich drnc. Navc to nen moc irok a dva pscyklo se mjej s orosenmi ely. Zvlt, maj-li vzadu jet takovou plcaku vyzvajc k bonmu odstupu. A tak stdm chodnek a silnici.

Luzern. Kopce okolo pipomnaj barvou i rozeklan piatm tvarem Dolomity. Vlajky vis vude, i na kostelch. Bloudm si Luzernem a hledm, na by m oko spoinulo. Moc toho nen a tak se vracm dol, spt k jezeru, kde poveem (19.42). Sleduju pitom mnc se odstny kopce pede mnou v slunce zpadu. Fotc Asiaty atp. Nakonec nevydrm a taky jednu foteku udlm..

Omyl jsem tlo pod kohoutkem, sedm na lavice a poslouchm dixilendovou kapelu hrajc na zahradn prty. Esemeskuju s domovem, kde t ve klape. Je mi fajn, ale bylo by mi lpe kdyby tu byla Jia se mnou ...

Se spanm si starost nedlm. Nemyslm, e by veer mnlo pret, a plcnout sebou mohu kdekoli det se nebojsa". Ale radji bych dl od jezera, kvli komrm.

30.6. Zuger See, Zurichs See, Zurich

Noc na paitu u zdi panelku v Kussnacht probhla hladce. Vaen sndan odkldm na phodnj msto. Nejlpe k pramenku se stolekem.

Dti, co te rno potkvm, jdou do koly. Vtinou maj na krku povenou reflexn placku velikosti podlku. Vypad to jako medaile, a kdy to maj na krku vichni, tak s tm vypadaj jak ovce. Mon to je povinn vbava dtskho chodce, stejn jako helma dtskho cyklisty. Nevm. Kadopdn, je ale jasno, a reflexn ploky nemaj anci konkurovat slunenmu jasu.

Rann jzda po vchodn stran Zuger See je opt odmnou pro cyklistu. Klidno, jasno, fotogenino. Kopec Seeboden na (f.8:55) je vysok 1798m a dle mapy i na nj vede zkorozchodn drha. Rozum mi nad tm zstv stt. Pod nm je sedlko tvoc rozvod, mezi verejmi" a dnenmi" jezery.

V Zug u dl nevydrm ekat na pramenk se stolekem, a vam si sndani, na lavice u barku pilhajcm k silnici. Vam celoden stravu, tstoviny s marmeldou a margarnem. S kotlku vihcky zavenho pod nosiem je budu prbn udibovat cel den, dokud to nesnm (a nebo neztratm lci). Mm tstoviny rd, pro jejich chu.. a taky cenu.

Od jezera lapu na Baar, a dle na Zurich po silnici . 4. Ped Zurichem provoz houstne. Silnii postavily dlnici na pilony do eit eky koprujc jej tok. M "tyka" se proplt mezi nima, kce asto eku. m ble Zurichu (nebo u to je Zurich?), jsou komunikan hadi vce a vce propleten, spleten, a zken. Projdt tady tm technicko -stavebnm ijcm uniktem je pro mne skuten zitek.

Zurichem projdm, ani bych udlal jedinou fotku. Oko nem njak na em spoinout. Zurich see je od m sinice oddlen zstavbou, skrze n jsem se nkolikrt marn snail k nmu dostat. Provoz a frmol vkol mi berou jakoukoli radost s "lapu". Neustle musm sledovat smrovnky. Ptt se. Vymotvat se smrem na Konstanz. Ale ne po motor way, a to je, i pro mstn, oek. Nicmn se mi to povedlo, a v pedmst Glattbrugg, u mm jasno. Nervovou soustavu jsem sladkma kolenama asi uklidoval tak dlouho a mi doly. A tak v mstnm Coop kupuju 1kg jinejch za 1.4CHF, tedy asi 20K.

Pi prvn pleitosti je vam. Foukajc vtr mi to ale komplikuje, a tak zavrm vai do telefonn budky. Je to asn praktick. V jednoduchosti je genialita. Pn co si piel zatelefonovat, je tolerantn, a vbec mu to nevad. Jen nesm hovoit moc dlouho, aby se mi nerozvaily nudliky...

Kalimatku si rozmotvm pod jablon za Frauenfeld, kde jsem se po dnenm parnu oplchnul v kan. 20 km do Konstanz bych jet ujet, ale potebuju se zamyslet nad mapou. Dom poslm, po vaze, slib, e do soboty budu doma.

1.7. Boden See

Rno si ilustrativn fotm tboit (f.6.35). Bude krsn. Je mi fajn. V noci jsem se rozhodnul pro zmnu. Nepojedu Husovu" Kostnici, ale Romanshorn, kde se petrajektuju. Kilometrov to vyjde nastejno, ale zitkov trajektorovn bude del. Konstanz, a Rnsk vodopdy, nechm na jindy. Rd bych nkdy jel "Francii" a dalo by se to spojit. A tak se tm po 14 sbraje kilometry. Ve vesnicch jimi projdm, zejm probh sbr starho papru. Ten je vyrovnn v komnku, vtm i menm - dle velikosti domu, na krajnici a ek a pijede nklak s partou dcek, je jej nahz na korbu. tyi rovnaj, osm hz. Je pkn, provzky se netrhaj, maj z toho prma kolektivn zbavu. Mimo vesnice pedjd oni mne - mvajc, ve vesnici, zase j je - mvajce. Je to oboustrann radost

Krajina je zemdlsky rovinat a tak bez problmu v Armiswil u smrovky se symbolem trajektu bom do leva na Romanshorn.

Tiket se kupuje a na lodi. Je o nco vt, ne ty pedchzejc (lo, tiket je stejn), ale tvarov stejn. Pipomn pramici s kajutou ve velkm. Na jedn stran se odpchne" (odborn odraz), a na druh, ve Friedrichshafen, zapchne" (tedy piraz) ani by se otela. To se od dob pevoznka Proka nezmnilo. Lsky prodv lodnk se strojkem jak maj prvod eleznice Desn. Mohu si vybrat m budu platit volm franky. Mm platit 16.20CHF, ale mm toliko 15CHF a tak doplcm 1e. Pokus, e nepotebuji tiket, dlm vce mn ze sportu. Dostvm jej. Je 9.55hod.. Vychutnvm si posledn, a nejdel, plavbu vandru. Plavbu nap Bodensee. Jsem suchozemec, a tak se mi vlny zdaj velk, vtr siln, pohupovn paluby exotick, plachetnice je potkvme krsn ladn, vzducholo na nebi nezvykl. Pobhm po palub jako Vetek, zatmco, mstn zvaj v autech ve strachu aby je neofouklo. Na fu" je i restaurace. Tam umkovat nejdu. Radji si skom na zchod, a mm o starost m. Proslaven Bodensee je pro mne po klenotech co jsem vidl "pkn rybnk" na rovin. Toliko na vchodn stran u Bregenz lze tuit srpeek Alp. Jinak je cele obklopen Vysoinou

Upadl jsem do osidel celnka, chce vidt pas co nebude problm, najdu-li jej a pokud mi v silnm vtru neulet. Za celnic se osdka na lodi selektuje na vcarsk etlky, je se t do chtnu Ipermarketu COOP, a zbylou hrstku turist, je m vstc nmeckmu dobrodrustv. K tm patm j.

Bodensee je posledn v ad a tak od nj poslm umkarty kamardm, a znmm, ped nimi se chci, piznvm, tak trochu blsknout. Po odesln pohled mi zbejv (krom elezit 100e zlohy v knece pasu) v rajtofli 9.72e.

Projdm "Fridrichv pstav" (402). Potebuji koupit rezervn bombiku plynu (kupuji za 1,19e) a mapu Nmeck spolkov republiky (nekupuji) a tak se vydvm na cestu dom bez n.

Mm na Ravensburg (484) perouce se s vtrem, ubraje vkov metry z rozvod Dunaj - Rn. Krajina je ovocnsk, vrazn teov. Svj pjezd do tohoto teovho krlovstv jsem si nemohl naasovat lpe. Pokuen plynouc ze stapc viscch na dosah ruky je pro mne nepekonateln. Naped si je trhm pmo do pusy. Pozdji techniku lupu zdokonalm. Ten trhm do kotlku, a jm bhem jzdy, i odpoinku.

Kaufland Ravensburg, je postaven na pilonech, take pod nm je parkovit. Do patra jezd vtah. J jdu ale po schodech v nadji, e si zde koupm mapu. Na mapu mm spoustu nrok. Kvli mapnku nechci "skldaku". Mus bt v mtku, nejlpe, 1:200 000. Mus uvdt alespo u nkterch mst nadmoskou vku. Mus v n bt zaneseny sedla a prsmyky. Mla by mt zelen obtaen silnice je stoj za projet. Mus to bt ne jen silnin, ale alespo sten vlastivdn se jmny ek, poho a hor. Nemla by bt v kroukov vazb. Nesm stt pli mnoho... Tch nrok je moc, nejsou vak a tak vjimen. Takka vechny, krom mtka 1: 300.000, spluje mapa "Volk". Je na n protitrn pedtitna cena "nur" 4,95e. Pibrm k n 1kg balen veten (nur 0,58e) a tak mi na Deutschland zbv nur 3e.

Jedu stle nmeckou Vysoinou, po OberschwabiseBarockstrasse. Nim zvltn mi nepipad. Nedivm se tomu, neb zde se takka kad silnice njak jmenuje lkaje tak mototuristy k projet od A" a do Z".

Vystoupal jsem do krsn, plynule se vlnc vysoiny. Je podveer a sklnjc slunko vybarvuje pozad. Osvtlen vlnky kopek spolu se stinnmi dolmi vytv z krajiny plastickou mapu. Je absolutn bezvt, klidno. Jedu sm, svm tempem, kdy chci tak slezu. Pohoda, klid a mr vldne nad touto krajinou a vm, co se na n hejb.

Slzm z kola ped stavenm, u nho stoj traktor, z jeho idiem jsem se ped chvl na silnici pozdravil. Hned ze silnice jsou vrtka do chlva s pti straenama, v nich se s onm idiem, klukem mho vku, zdravm. Bitte wasser", oder milch" dodvm u mn sebevdom. Mezi tm pila mlad pan s malou holikou. J jsem pro n stejn zpesten jako oni pro m. Zbn popisuju svou cestu, ale dl mi problm nmeck vslovnost nzv italskch mst. Jsme mlad, usmvav a ptelt. Do 2 l petky dostvm mlko. Mm sten upmnou snahu platit, neb st rozhovoru byla o tkm ivot na landgutu" - statku a nemusm se nechat ivit, nicmn mne t, e platit nemusm, a tak si ped nima z petky pipjm auf freundschaft".

Popojdm jet o dv vesnice a kotvm na hiti ped Badwaldsee. Pret nebude, ped rosou ochrn vtvov. Bezstarostn tedy plnm bich sladkejma vetenama a tunm mlkem. Je v nm tolik ivotodrn energie, e kmen do nj ponoen se v nm do rna zazelen. Sleduju pi tom marn ponn dvou holek, je se asi 150 m ode mne sna postavit stan. Pijeli fialovm autem a zpas s celtou u pl hodiny. Situaci jim komplikuje vtr, je v tom mst fouk vc, ne by si pla. Zeteln slym, jak se jedna z nich hezky esky ulevuje kletbou: J se na to mu vys......". U u se jim chystm jt na pomoc, kdy v tom pijd auto s partou kluk a sudem piva. Jsou tedy mstn, a j mm snad sluchov halucinace. Jinak si to nedoku vysvtlit. A nebo plat - pn otcem mylenky?

2.7. Dunaj, Waldsee, Ulm

Rann Waldsee spe ne do kategorie jezer Aplskch pat mezi jihoesk rybnky. by tu kvkaj stejn naplno jak ustc rkos. Alpenland" u mm za zdy. Pln bich od verejka mi vydrel 20 km a do Biberach. Zde u hbitova Wehrmachtu vam vetena slazen zbytkem marmeldy vykraban z brany. Drtiv vtina tchto vojk zde spc vn sen o mru padla v Rusku, sem tam njak ve Francii. Decimujcm dojmem psob jmenn, abecedn seazen seznam padlch s mstn adresou a slem popisnm. Nepedstaviteln decimujc. Rozhodn tyto seznamy nelze srovnvat s naimi seznamy padlch v 1. svtov vlce. Je mem st u ns vtesny v ulu i astji v pskovec...

Bhem vaen inventruju. Mm jet na dvakrte cukru a dv kostky masoxu. Zahazuji koili, teplky, trenky a troje ponoky. Nechvm si jeden exempl textilu od kad poloky. Jen ponoky si nechvm dv. Neb do jedn se tko dv nohy vejdou. Jsem spokojen. Veho je akort. Jedin cukr mi bude chybt. Nen dvod k zoufn.

Rovinou pes Luapheim pijdm do Ulm. Po cest jsem si ve vesnici vyfotil hnojit s malm jebem, mezi jeho nohy upnul majitel transparent burcujc veejnost, e Bundes Deutche Milch Bank plat zemdlcm 40 cent za litr mlka. Kdybych to vdl dve, tak bych si mlko v krabici nikdy nekoupil a statkm hrd platil padesticentem s vrazem panlskho granda.

V ekrn ped Ulm na mne ek svaina v pytlku i s pitkem. Nechvm ji do Ulm. Tam budu odpovat.

Jsem v Ulm. Ve mst, z nho vera odjel bus stavc v Mohelnici. Nemrz mne, e jsem jej nestihnul. Nebere toti kola a lstek se kupuje pedem. Vc mne zajm co skrv pytlk, kter rozbaluju pod katedrlou. Housky se salmem jsou dle tuhosti, asi od ptku (je nedle), a tak nedvryhodn salm zahazuju a housky batm. S konzumac takto balench a sebranch potravin nemm nejmen problm. Netrpm toti stihomamem, e mi je kdosi podstril aby mne otrvil i onemocnl". Dl pojedu podl Dunaje. Docela se tm na Dunajskou cyklostezku a hrady, je ji dajn zdob. No uvidme.

Msto hrad zatm potkvm jen meity. Ve vesnicch a mstech je vidt vc Nmc sndch, ernovlasch s turecky prdelatou postavou a rozplclm nosem mezi ernma oima, ne-li onch modrookch blonk. Mm na Turky a jejich pohostinnost dobr vzpomnky. Od tch, co sed venku, na svch idlch ped panelkama a domkama, se pokusm vysomrovat hrst cukru do ndobky nkde nalezen. Nemohu si jen vybrat toho sprvnho.

Myji se v kan. Bl se konec dne. A Turek co sed na lavice se zajm, a tak mu km o cukr. Bohuel nen mstn a m mrz, e jsem zapomnl i tch pr tureckch slovek, je jsem kdysi uml. Zapsobilo by to. Posl mne do cukrrny. To se mi nechce. Akce cukr" zstane na ztra.

Nocuju pod stromem u przdninov oputn koly v Dillingen.

3.7. Podl Dunaje

Krsn vlah rno m lk do sedla. Pokud nebudou problmy a urazm dost kilo tak budu pozt doma. Ejchuchu! Ejchuchu! To je lkav pedstava. K cli mi m pomoci silnice . 16. To je ideln spojnice dnenho startu a Regensburgu, k nmu se chci co nejvc piblit.

Kraj ten pominul. Tu jedu na hrek. Smchn a uvaen s tstovinou je vborn. Takov menu i pkn vypad (na co nejsem a tak zvykl).

Cukrem jsem se nechal obdarovat od selky se sekakou za plotem. Pravda, musel jsem ji trochu popostrit, ale nakonec m tyglk s logem McDonadl z poloviny naplnila. Je to Nmka, km si v duchu hled do spora naplnnho vleku. Nicmn hlasit Gruss Gott Flen Dank" poslm pes plakov plot.

Dunaj zatm nic moc. Lnej, bahnitej, meandrujc. Kolem sebe tvo mokady pln rkos, za nimi jej lze toliko tuit. Zmek, hrad i zcenina zatm ani jedna. Krajina se mi nelb, a tak se vnuju cyklistice. Klesm s vodou opraje se do pedlk. Je to prma. a do Donauworh. Dl do Neuburg m moje 16-tka" status autobahn". Natst vce mn soubn vedou vedlej lut znaen silniky. Jsou sice klikatj, ale d se to. Komplikace mi zanaj v tom Neuburgu. I dl je 16 toti autobahn. Tady ale nejsou tu soubn lut silniky a tak mi nezbv ne se vydat po klasick cyklostezce. Na t to nikdy neodsejpalo a neodsejp to ani tady. Klikatc se polaka, mizern znaen, as plynouc mi dept nervy. S povdkem potkvm pscyklo s vojenskou specilkou doplnnou o GPS. A hlavn (nsledn) smrovku na Neustat. Odtud u zase je 16-tka free. Dnes u toho ale moc nestihnu. Musm jet na druh dnen nkup tstovin. Po nm mm hotovost 2,10e (+reserva), a to je dobr.Nocleit hledm obtn, vysoko na kopci nad ekou. Vyhnala m sem panick hrza z komr, je si u na m vyzkoueli sv sosky. Silnice, po kter jsem pijel na kopec, nhle kon na vojtkovm poli. M u se vbec nechce dol a tak si kalimatku rozmotvm na slep silnice. Nepedpokldm (a doufm) e by sem nkdo v noci jel. Leda mileneck pr touc po vni vojteky.

4.7. Regensburg, Cham

Zejm se mi povedlo komrm utct i s pachovou stopou, neb noc probhla hladce. Vstvm brzy. S rozednnm.

enu se po 16. Je sice free a soubn s n vede dlnice, ale i tak je na n provoz nad oekvn hust. Auta ofrovan inteligenty netroub, idii jsou ohledupln. Prkrt zkoum sjet na chodnek cyklostezky to kdy vede podl silnice, ale vdy se mi to vymst tm, e se onen chodnek odklon do vesnice a j mm problm se dostat pes karpu spt na 16-tku. Tak toho nechvm. A jedu jak drha podporovn vtrem do zad a pznivm sklonem silnice. Filozofuji si zda by bylo mon spotat ekonomiku mho pohonu (tedy co snm ku co pivezu) s konkurennmi nklaky. Dnes je posledn lapac" den. Potebuju se co nejvce piblit sttn hranici take lapu, lapu a lapu. Jde mi to dobe. Je sice a moc teplo, ale to je lep ne d隝.

V Regensburgu vam tsto s dvma kostkama masoxu. Nen to dn kalorick bomba, ale mak to m. Kalorie v krvi mi nahrazuje adrenalin. i jak se jmenuje ltka, je m ene neustle vped bez pocitu navy. Jsem rd, e zprvy z domova jsou pzniv a nestresuj m, e nejsem jinde ne bych ml bt. Tento mj nvrat nelze s tm loskm srovnvat. Regensburg prohlm jen tak zbn z kola. Vzpomnm, jak jsem pes nj s Milanem a rkou ped nedvnem jeli. Bylo to stejn msto jinho obsahu...

Po 16-tce stoupm Bavorskm lesem do Chamu. Je to do kopce. Normln bych u nkolikrte slezl, ale jedu dom a tak se neetm. V Ldlu v Cham kupuju posledn tstoviny. Na dnen veei, ztej sndani a obd, kter mon nebudu potebovat. Po zaplacen mi zbv 1,1 e. Tu reservn stovku asi vn uetm napt.

Cel vandr je jaksi realityshou", v n se snam vyjt s minimlnmi nklady. Ve sv podstat to je podfuk" hra, dky kter poznvm, e jsme sice zem hor, mst, jezer a aut, ale hlavn, e jsme Zem lid. Jiste, mohl bych si ve sobstan koupit lci, mlko, chleba, cukr, ale to bych pak projdl Zem bez lid..... Pi vandrovn Zem lid sta pak skuten hrstka minc a pouky, je se u na zkladn kole. Tedy: pijde-li tak pozdrav, chce-li tak popros, dostane-li tak podkuj, odchz-li rozlu se, rozdl se, neper se, neko, pomhej...

5.7.2006 Domalice, Zbeh

Probouzm se za svtn v ekrn, k n jsem dojel vera za asistence blikaky. Hranin pechod Furth in Wald - Folmava, esk Kubice. Spoutm se dol do Domalic. U prvnho obchodu zastavuju a kupuju si vepovou konzervu, rohlky, hoici a pivo. 1,1 e co mi zbyly, dvm umudlanm chlapm, je venku cucaj pivo. litba bohm a pravidlu rozdl se". Bl se konec Vandru po nkolika jezerech alpskch. Byl pkn. Jako ostatn ve vykoupen odvahou, pl a elnem. Zimn pprava se vyplatila. Ctm, e bych jej mohl jet jet jednou - opan. Tacho se zastavuje na slku 1449 km.

Vlakem pes Plze a Prahu mm k domovu. Vlak ped vjezdem do Zbeha jede okolo zahrdkov kolonie Bagr", kde m latifungie i mj tta. Vyhlm jeho zahrdku. Mv mi vlajkou na pozdrav. V, e ve vlaku nkde sedm a tak mv dokud vlak nepejede.

Jia na mne ek s o nco vtm bkem na pern, a dti v bezpe podchodu. J se na n tm, ale ony se t rozhodn vc! To je pskn, skkn a tetelen se kolem tatnka! Zuza u nem plnu a Terka je do bronzova oplen. V pltnch atekch s pupinkama" na hlav, moc jim to slu! Skuten nepedstaviteln nehran dtsky upmn radost prt z kadho jejich pohybu a pohledu. Zuzanka nesmysln brebent zkomolenou vtu, j j mma vysvtlovala pro nejsem doma: Vlkem, nakolem!, v?". Pt, bude-li jak, toto nae setkn mus nkdo nahrt na videopsek pro chvle budouc.....

....a to je ta m Zem lid.