Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

panlsko 2010,
aneb msc bez hvzd, bez stnu...


Zobrazit cestu na vt map

Skla Petr

I. Cesta tam

Myleno do krlovstv panlskho, je mi vylo, coby vslednice poadavk: aby se vandrovn mohlo odehrt v mscch duben, kvten, aby to po vkendovkch" poslednch let bylo troku dl", aby to (opt) nestlo moc penz. Nete Pavla se navc na studijn pobyt v rmci programu Erasmus nedostala do Francie nbr do Portugalska. A tak chrastm rotopedem ve panlskm rytmu. V televizi pitom sleduji zimn olympidu ve Vancouveru. Panuj tam alostn zimn podmnky (na rozdl od tch naich). Velk sny potebuj hodn energie" je to pravda a ezck reklama, je se co chvli blejskne na obrazovce. Mm rd hesla a tak si to zapamatuju. Bhem lapn sleduji olympidu (jinak ztrta asu). Krsn lid. Vysportovan postavy. Pestr barviky. Uklizen sportovit uprosted prody. A se v tom olympijsk mylenka ztrc. Pokldm to za padln ochrann znmky. Stejn jako npis hraj fr" na dresech co hraj za miliony. Olympidy maj patit dtem, sportovcm bez honore, bez publika... Pemtm t nad tm, jak se tam s kolem dopravm. Vlak odpad stejn jako lo, zstv tedy letadlo (to bych letl s cyklokamardama Zdeny Janka na Madeiru), a nebo kamin jedouc tm smrem. Co bych bral vce. Uskrblit pr tiscovek. Mt prima zitek z jzdy kaminem. Co je snem kadho kluka co vidl imona a Matoue jet na Rivieru. Sedt vysoko nad silnic, dit velk auto, mt chlupat ruce a dlan jak lopaty... A tak se pdm a poptvm. Vtinou marn. Vtina kluk jezd Nmecko, Anglii.. ppadn blzk" okol. V Nord sudu" maj dokonce brt s sebou spolujezdce zakzno pracovn smlouvou. Natst se znm s Hakoem, Kozlansk Roman, a ten se natst zn s autodopravcem Marcelem Hubkem. Vylapal mi u nj cestiku a tak jdu v lednu zaklepat na dvee jeho kancele. Krom jmna, vm o nm jen to, e m pr na tyicet kamin, e jezd" panlsko, a e o mne v.

Klepu na dvee a oekvm, e mi oteve proedivl distinguovan pn v obleku (s kravatou), zlatch brlch, a lakrkch. Bude sedt za upravenm stolem se zlatou lampou. V kanceli vystlan kobercem bude akvriu s rybikama, kvtinov stolek a sedac souprava z ke... Nevm pro, ale mm takovou pedstavu. A tak - kdy otevu na vyzvn dvee a za stolem z masivu, na kterm se pro vrstvu papr neudr hrnek s kvou rovn, sed harleya z Bronxu jak hora - mi spadne brada. Doslova a do psmene, aby tam zstala hodn dlouho. Odrban diska" s lebkou chrlci ohe nataen pes odenou koenou bundu, vlasy barvy havran se slvaj pes ramena na zda, tv neholen, ruce jak lopaty. Dobr den" zahajuji pipravenm a pipadm si jak Hurvnek v dra sluji. Nazdar! Co chce, kurva" zachr. Zn to jako Harley. J jsem Skla, a poteboval bych se dostat s kolem nkam na jih Francie, nebo a do panlska. panlsko? To jezdme pondl, steda, ptek. Kdy bys chtl jet?" V dubnu" eknu zaraen. Tak si pak zavolej" ekne Marcel, vzty se za stolem - a nade mnou. Pod mi vizitku, a j padm.

V polovin bezna volm a jdu se domluvit. Abych si nepipadal pln blb nesu sebou pt litr slivovice. Neb co jinho? Studentsk pee kaz zuby a penze charakter. Kdy chce jet?" Po Velikonocch". S km me jet ten kluk s kolem po Velikonocch do panlska, nkam k Bilbao?" pt se Marcel dispeera do telefonu... Pojede s Krejm, jede do Bilbaa, tady m slo a domluv se". Dky! Ahoj!" zdravm rovnostsky Marcela, je mi svoj medvd tlapou tepe pravic div mi nevykloub rameno pejc mi originln S kurvy tst". Tak a je zadlno" eknu si v duchu. Odjezd za 14 dn.

Martin Krej je asi mho vku, v uchu nunice, bko se zan kulatit. Zmoudel frajrek. Pij sem ve dv rno v ter po velikonocch. Vem si spack a nco na jdlo na dva dny. Kolo nalome rno" k mi v otevench vratech zatmco se chlapy za nm, v zamatnch montrkch, rejpaj v modr oblud, kter ns odveze do neznma. Chtl bych se jet zeptat na pr vc jako: bude lednika?, bude vai?, bude mikrovlnka?, bude cestou obchod?, ale to u nestihnu. Ahoj v ter" zn u z poza vrat. Mm z toho dvojak pocity. Dnes je ptek, eknu si v duchu. Radost z toho nemm...

Je velikonon pondl. Baek Ondry se vesele napluje cukrovm veho druhu. M z tch n upmnou radost. Ve odpran se te na nj sype z hry. Mal zzrak. Mn nalij malou tamprdli do velk skleniky a popej astn nvrat. Kad z tch taprdliek se mi vzp ve staenm hrdle.. Odpoledne se pak se mnou pijdou rozlouit rodie. Tta ns fot. Zachmuen mi vrac fotoapart: Nezapome, e u nen rok 1997". Je to pesn ta pipomnka, na kterou jsem myslil, kdy jsem - stojce jak narcis ped zrcadlem - rentgenoval sv tlo otzkou Vydr?". On to vak te mysl jinak. Mysl to jako apel na to, e u nejsem sm jako tehdy, kdy jsem se chystal na obdobn dlouhou cestu. Co na to odpovdt?

 Pak pijdou kamardi. Ozorovt a Vodikovi. Pinesou ampo, e si jej po nvratu vypijeme. Oni jsou vesel a mil. J jsem smutn klaun, kter mus na scnu i kdy se boj nespchu. Pak odejdou a j si vyfotm dti, a Jiu do foku. Terka mi d pro tst soku pejska, Zuzka nakresl obrzek a Ondra d pusu. Veer jim km pohdku a hlavn slibuju, e se urit brzy vrtm. Jako vloni, pamatujete?". A tak dti zasp mj odchod a j jsem rd, e to nen jako vloni, kdy se louen s nimi zmnilo na tryznu. V setmle oputn kuchyni jim na papr pu jednm tahem bsnku na rozlouenou, na vysvtlenou, na omluvenou...

Ahoj dti! Ahoj Jii!
tak jste tu zas zbyli tyi.
I to vak nen vbec mlo,
jak by se Vm zprvu zdlo.

J odjel jsem na koleku,
hledat kamsi osmou teku.
Hledat krsu v irm svt,
 je doma nikde nenajdete.

A se Vm tu pkn da.
A spolen hospoda.
A rno se Vm pkn vstv.
A slunko Vm heje zda.

Kdy kamardy budete.
A vdy cestu k sob najdete.
Pak rychle uplyne ten as,
kdy PT ns bude zas

V Takus Lbajc Dkujc
5.4.2010 23:00

6. dubna 2010 ter po Velikononm pondl.

as ukrojil nco mlo z druh hodiny sotva narozenho dne. Pjdu" eknu Jie a ta se na mne podv pohledem ptajcm se po ztku. Jo, a se oblee vstanu" ekne vcn. Vzcn. A stejn tak vcn, vzcn, probhne rozlouen venku na schodech. Kdy se za n naposledy ohldnu, neme mne, ztracenho ve tm vidt. Stoj na schoditi schoulen do upanu, uprosted svtelnho kuelu mi pipomn se svenmi rukvy soku madony v hvu na Bom muku.

Pry je sebevdom, vra v spch. Chtl bych se vrtit a nevrtm se. Jednak jsem takov, a tak proto, e do tohoto pbhu je zapojeno a pli mnoho lid. Authorci, je mi dali na cestu zbrusu nov kolo (typ Mission) na zklad iniciativy mho ortopeda MuDr. Matuky.( Podkoval jsem jim tehdy emailem, v nm jsem se chtl podlit o pocity, je ve mne jejich dar, resp. ocenn, evokovalo.) Roman Kozlansk, een Hako, je mi zprostedkoval u autodopravce Hubka msteko v kabin pro mne, a na valnku pro kolo. Kamardi, kte se mnou louili ani ne pe dvancti hodinami. Byli vesel pln naden pro vc. Zvidme ti" kali a j se na n koukal bez jiskry v oku. Co my zvidte? Tu nejistotu ve vech smrech? To odlouen? A ani bych se zeptal, znal jsem jejich odpov, ekli by: ...ne, tu pleitost...". To vechno jsou otzky, a protiklady je se mi nyn v bludnm vru to hlavou zatm co jdu sm setmlm oputnm Zbehem tam, kde nasednu do kaminu, je mne penese, tam odkud se budu vracet svoj pl, svoj silou...

Ahoj" zdravm Martina do erno ern noci. Mika" pivem k ohromnmu elektromotoru na posledn palet. Do lednice v kabin narovnme proviant. Maras nato motor a jedeme. Ceremoniel odjezdu netrv dle ne pt minut. Ulice Zbeha jsou pust, a okna setml jako m nlada. V zatce U Bastily vyhlm okno rodi. Budou svtit? Nesvt. Pipadm si jak kosmonaut v raket, kter jej odn mimo slunen soustavu. Kad rok to je stejn - jin.

V kabin s nmi jet jede Jarda alias Bezdomovec. Vezeme jej do Hradce, kde Jarda pesedne do svho kamionu, aby vyrazil do polskho ttna. ofi vedou ofrsk ei ofrskou hantrkou. O tom jak mus etit s naftou a co vechno m vliv na spotebu. O tom kdo a kam jezd, a co kdo kde ulomit, utrhnul, rozmltil. Ty ei jsou stejn jako kdy jdu s klukama po fotbalu na pivo a nekonen rozebrme zda nahrvka la i nela do nohy, zda se mla hrt ajtl i placrkou. Stejn jako kdy u piva po ping pongu eme komu vychzelo podn, a kdo by se jak mohl zlepit, kdyby drel jinak raketu... Jsou to ei sice malichern le pojiv. To je to co my na cestch chyb. Podlit se o zitek z prjezdu zatkou, kde bylo natrkovno"... Trpn naslouchm tm eem, kterm mohu rozumt, avak nemohu porozumt. Jdou mimo m, zatm co lem na pryn vzadu za sedadlama. M, jako setrvankem hnan, se mi to vr starost a pochybnost v hlav. Dlm dobe? Probhne ve tak jak jsem si naplnoval? Kolik je neznmch, s nimi se bhem nsledujcch dn budu muset vyrovnat? Budu na n stait? V zemi kde se nedomluvm? Neopoutm nco mon na vdycky? Nevm. Nevm. Nevm. Hradec Krlov, Praha. Vsta, tam neme za jzdy leet" bud mne Martin. Po probdl noci svt. A tak sedm, koukm ven a je mi zima. Plze. Obleu si mikinu, a je mi pod zima zatmco Maras je v triku a lehk bund. Je mi zima" eknu nakonec a Martin mi porad: Otevi si topen".

Po osmi hodinch stavme v Nmecku na odpovadle. Bezpenostn pestvka. Martin si va kafe, na mne jaksi zapomene. Jej vn a dusno v kabin mne vyhn ven...

Heilbronn. Pstav na ece Neckar. Prvn zastvka, na kter skldme. Desta" je ernej jak bota. Um rusky neb, jak k, tam studoval vysokou kolu. Jinak je z Etiopie. Na rozlouenou zdravm Alejkm salam" a on mne vyvd z omylu. Etiopie je kesansk zem... Tak Grys Got!"

Pak dal pestvka, u ve Francii. Vedle ns stoj lut naten kamiony v ternn prav s npisem Expedice Holandsko - Afrika". Vzpomenu pitom na dva trabanty co projeli Afrikou do Kapskho msta. To byly borci dle mho gusta. Borci, kte z minima dok vytit maximum... Jedeme dl, palet na korb ubv a vzduchu pibv. Pak spme a zase jedeme. Motor takka nen slyet, rdio hraje, polykme kilometry. Proti tomuto komfortu je rodinn, deset let star felda, asi tak na rovni MB 1000. To co ujedem za hodinu, pojedu j jeden den. Opout mne chmury zanm se tit.

V psench rovinch okolo Bordeaux se mihneme kolem poutnka. Batohem vysoko narovnan jej zatlauje do asfaltu. Urit jde do Santiga de Compostella, jako j, pomyslm si. Nedoku si pedstavit, e bych te vysednul a pokraoval pky. Nemysliteln vc.

Bilbao. Skldme posledn paletu, j bych tu ml vysedat. Martinovi ale pila SMS, e zpt poveze ocelov pruty odnkud za Santanderem. I dal noc strvme tedy spolu. Na rozlouenou pijeme dva erky. Ztra den D". Den vsadku.

9.4.2010 10:00

Tady nkde mi zastav" eknu a vysedm za Torrelavega. Maras mi pome sloit Mika z pln przdn korby. Dr se" ekne, nastartuje a odjede. Co taky?

A j osim na krajnici. Jsem jen j, kolo a mapa, kterou mi daroval Martin na rozlouenou. Jeden zitek, cesta kaminem nap pradlem" Evropa prv skonil. Je to sugestivn sedt v kaminu, dn ped sebou mt jako na dlani. Motor takka nen slyet, sedaka se pjemn pohupuje, rdio hraje absolutn ist, nmaha spojen s dopravou sebe sama veker dn. Ta jistota, pe a samozejmost s jakou se to dje deformuje lovka. Dl z nj cukrovou vatu.

Je krsn. Jarn - letn. Kopretiny, pampeliky, sedmikrsky v kvtu, zele von svest jara, ovocn stromy bez list dopuj pupeny. Jsem rd, e jsem uniknul ze ne ulity, kde ponorkov nlada zanala vtzit nad ptelskost. Pokud jet ped chvl jsem si to mohl rozmyslet, a nechat se pivst dom, tak te u ne. Na to myslm, zatmco roztm kola je hlad hladk asfalt, dui. U prvn ekrny zastavuji, abych si udlal podek v hlav a z mapy v kroukov vazb siln jak telefonn seznam, vytrhal pouze listy, kter budu potebovat. Kdybychom jeli na vchod, tak jsme nkde u Moskvy" ekl mi Martin na rozlouenou. Te na to myslm. Je to sice daleko, ale j bych radji jet dl. Do Portugalska. Vm si. Navc mm jistu penz na tu, co by zlohy, v ppad nouze. Neudlm -li chybu, povede se to. Vr pochybnost rozeenm v hlav ustal. Ctm se vyrovnan, uvolnn, sebevdom. Ped ekrnou je na zemi kachle se symbolem mule hebenatky, doplnn ipkou. Vyznauje cestu pro p poutnky pelegrnos" do Santiaga. Koukm na ni, ulm Studentskou pee a myslm na toho s rancem na zdech. A se tudy povlee bude mu hej. Chtl bych bt u toho. Aspo kus mu pomoci s bglem. Poplcat jej po zdech. Rozlomit okoldu...Pevlkl jsem se do cyklistickch kalhot, zaloil prvn list do mapnku a s radost v tle se opel do pravho pedlu. Na tachku sam nuly. Jake byla ta ezck reklama? Jo u to mm Velk sny potebuj hodn energie". Tak a ji mm... A taky tst

II. Cesta do Santiaga de Compostela

Santillana del Mar. Starobyl msteko poslepovan z kamen, dldn koima hlavama velikosti kon. V ofice de la turismo se pedstavuji jako pelegrno", do Santiga. Od sleny chci, aby mi vystavila Credential" tedy prkaz poutnka, do nho si budu bhem m pout sbrat raztka, a na zklad kterho bych se mohl v poutnickch ubytovnch albergue" za levno vyspat. A v cli pak dostat pamtn list. Bohuel, zde nen msto, kde me dostat credential, to mus do Santanderu". Do catedrli". Aha, to se mi ale nechce - vracet se zpt, napite mi tedy prosm na tento papr ve panltin, e jsem poutnk do SDC (Santiago de Compostella) a e potebuji raztko pro potvrzen vykonan pout", km, zatm co podsouvm pan obrzek s kytikama, kter mi na cestu nakreslila Zuzanka. Slena chpe a pe: "Este hombre va hacipa Santiago de Compostela necesita hacerse la credencial para hacer el camino y poder hospedarse en albergues para peregrinos" a dopln to krsnm kulatm raztkem. S pousmnm dkuji. Mu vyrazit. Na pou!" zvolm parafrzujc vejka. Naped vak jet sejmu z kandelbru vyhldnut parte funebry, oznamujc mrt La seory Doa Esther Martnez Alfonso. Bude to dal kousek do m sbrky. Nen v tom nic morbidnho. Parte tu, a v ecku stejn jako v Turecku maj pkn zdobn.

Cesta ze Santiliany: pobe blankytn modrho moe, kter je od obzoru k obzoru zarmovno blankytem nebes. Na hladin se obas zabl hebnek vlnky, je se vymanila z hladiny vzdouvajc v pravidelnch intervalech jak duchna spe. Uvm si pocit uspokojen. Satisfakce.

Bude to stt za to" km si v duchu myslc na proit rozpaky. Kvetouc oleandry, palmy ohban vtrem, rybsk vesniky s brkama topcma se v bahn neb moe v odlivu je nechalo na holikch, aby potilo racky, co si v tnch zobky lov neastn uvzl rybky. Ve je pro mne nov, exotick, vonc romantikou dlek, je nelze uzavt do plechovky" dk textu. Dopoledne bylo pod mrakem, te je krsn a j se raduji. Plnc plce oznem a krev endorfnem ze sval lancch po pohybu.

Slunko se zan klonit k obzoru. Je as zat si dlat existenn starosti bezdomovce. Sehnat vodu. Ubikaci.

Po hlaoukm asfaltu pijdm k hospod. Jdu dovnit pro vodu. Na zemi se vl nedopalky, paprky, pytlky, ubrousky, tenky. Nevdan nepodek. Jen tam, kde se nejvce chod, je ulika prolapna" a na linoleum. Nad bar pultem vis 3 - 4 kouem pozlacen, uzeninou vonc, vepov kty. Vypad to pkn, a na ty mouchy, co ltaj okolo. Chlapovi za barem podvm petku s eskou vintou. Kouk na ni, pak na mne. Io eko. Perfavre agua potbile". Chlap mi vrac plnou petku, ani by cokoli ekl. Albegue?" ptm se. On mi vak nerozum a tak poprv vytahuju Zuzanin vkres s pekladem. Chlap se rozvykld, zane mi nco vysvtlovat. ermuje pitom rukama, koul oima. Hospdku opoutm, ani bych cokoliv pochopil. Hlavn, e mm tu vodu. Se spanm to njak dopadne.

Kalimatku se spackem rozmotvm o kus dl u njakho muzea za vesnic. Stan jsem si letos opt nevzal. Bude-li nejhe doku snad najt v ppad ono albergue. Dnes to ale nebude poteba. S musejn stechou nad hlavou. Zjiuju, e jsem u Martina nechal hrnek a elovku, s n jsem jet ped nedvnem" proplouval setmlm Zbehem... Zd se mi to neuviteln snadn. Byl jsem tam a jsem tady. Jm, pemtm a ctm, jak se ochlazuje. Pioblknu si rukavice, elenku sthnu pes ui, a usnu. Kostky byly vreny Csare...

10.4.2010

Vstvm. Je po deti. Dky kremp stechy nad vchodem do musea jsem registroval jen jeho evelen a vlhkost, kterou obohatil vzduch.

Tak njak pmosk poas popisoval Maras. Je pkn, zathne se, vypr se, je pkn... Te u bude nkde ve Francii s 24t eleza na korb a ztra, pozt doma. Vbec mu tu bltivou stedn Evropu nezvidm. J mm blankytn nebe nad hlavou a pbh nvratu ped sebou. Je mi krsn. Vyloen se tm a pojedu dl. Balm nocleit, vam sndani. Zlehka prothnu lachy a jedu. Dl. Kopce po lev ruce maj k tisci metrm, piem jejich vku nsob blzkost moe po pravici. J se pinom na cest vped po psu placat pevniny mezi tm. Tu nelze zabloudit. Silnice vrn kopruje tern, udrujc si piblin stle stejnou vzdlenost od pobe Costa Verde. Studen vtr mne nut jet ve flauce . Fouk mi do pravho boku. Pokoj od nj mm jen, kdy se vnom mezi barky vesniek, kter jsou oddleny rovinami pastvin, na nich se schovat nen kde. Je to tu Bohem zapomenut kraj pastevc a zemdlc, piem z jejich usedlost ve stavu rozkladu lze poznat, jak se jim asi ekonomicky da. Stejn jako u ns se tu stav mjky. Exemplrn kousek se panlskou vlajkou na samm vrku si fotm jako kuriositu. Nedoku odhadnout, jak je vysok, nicmn ty nae, smrkov, ped snad i dvojnsobn. Nejen kvli jej vce, nbr i kvli vtrm, kter zde u moe lze oekvat, mus bt kumt ji dobe ukotvit. V Llanes, se chystm na prvn nkup. Dve, ne zmkem obepnu odpadkov ko, jej cvin secvaknu. Ze zmku pitom vypadne vloka a je s nm men. To to bylo tedy tgro. Jete jsem si to zkusil takkajc naneisto. Budu to muset zaadit mezi preventivn kony. Koupit nov je zleitost nkolika minut.

Kopce nalevo se pod zvyuj. dol, kterma je vidt do vnitrozem, odhaluj kopce nadosah" Picos de Europa, vysok a 2500m, doposud pokryt snhem.

Kdy jsem se chystal do panlska, nemyslel jsem, e bych tu mohl uvidt snh. Kdy jsem z oknka kaminu ped Bilbaem zahldnul cosi blho na stnch hor, domnval jsem se, e se jedn o bl" skly. To je snh", kal mi Martin, a j se s nm pel, e jde o skly z Dolomitu. Te u nen pochyb. Byl to snh. Je asn, e mu fotit (u v triku) bl svahy hor v tuto chvli a za malou chvilku si budu smt udlat snmeek kvetoucho oleandru nad boucm moem i lut kvetouc epky. Navc jsem ml asnou kliku s tm zmkem. Mm tedy asn den.

Projdm ospale oputnou vesnic. Do silnice zvaj dokon oteven vrata chlv, jejich osazenstvo bylo vyhnno na pastviny pilhajc ke skle, k moi, k vesnici. Dva kluci postvaj u silnice. Perfavre leche", dm je o mlko ermujc petkou. ehtaj se div e se udr na nohou. Pak jeden odejde a pinese mi vodu. Kroutm hlavou opakujc leche, leche", a oni se zase ehtaj jako bych jim povdl nejlep panlsk vtip. Znervosuje mne, jak se smjou, ale j se tak snadno odradit nedm. Modeluju si na lebce rohy a dlm B". Co je rozesmje jet vc. Plcaj se rukama do stehen. Lee? Lee?" ptaj se m pitom. Kvu hlavou lehe nebo lee" to je snad jedno, n? Mlko, kter mi nakonec s pohasnajcm smvem jeden z nich v petce pin, je lee". Varuje, e nesm zkysnout, neb by mne bolelo bicho. Odjdm. Mu se jen domnvat o jsem si vlastn ek...

Ve vesnikch se zaali objevovat zajmav devn domeky na much nokch" z kamene. ekl bych, e slouili jako spky, i surny. Ty nov postaven vak slou za nostalgick piknikovit.

V Ribadesella pejdm inu moe po dlouhm most. Brky pode mnou se, stejn jako vera v tento as, vl v blt jako husiky stelen do boka (arostelec cl na oko) loka s vesly - kdly - sloenmi. U beziny nechm oraztkovat Zuzin obrzek. Pak si tu myju tlo a dopluju vodu. Albergue hledat nebudu, nkde zakempuju nezd se, e by mlo pret, ale stku nad hlavou bych rd ml.

Blm se pomalm tempem k oputnmu staven, jeho vzhled u z dlky hls pocestnm monost pespn. Pi pohledu dovnit mi vak je jasn, e jsem se zpozdil nejm o dvacet let. Na propadlch stropech se mezi sebou pere syt zelen vegetace. Kopivy, kaprad, osiky. Mm vak tst, o kus dl je jin oputn statek. M sice zatluen okenice a dvee, ale pod zasteenm zpram je msta dost. Navc tu stoj z kamen vyzdn stl i s lavic, od nho je pkn vhled dol na Villaviciosa, je se u top ve stnu skal. A na moe, je zatm jet nasvtlen vytv jaksi protiklad tm pode mnou. Je 14 stup, ochlazuje se, ale bude to tu supr. Naproti je jet mal domeek, nco jako vmnek. Na rozdl od statku m vybouran dvee a tak mu nahldnout dovnit. Chodbika, kuchyka a mal lonice s torzem drtnky a nbytku. V kredenci v kuchyni je jet zbytek vybaven. V atn skni vis kabt. Nedivil bych se, kdyby budk zazvonil. Pipadm si, jako bych chodil nkomu po byt. Beru si extra velkou lci. Na pamtku a pro strka phodu. SMS s domova: Tady stran zima, proti verejku ochlazen o 10st. Del prochzka. Myslme na tebe.

11.4.2010

Rno je mlhav kaln. Viconsnu pode mnou nen vidt. Silnice stoup do kopce, no se do listnatho lesa. Jin tu zejm nebudou. Jedu s blikakou spe z preventivnch dvod, ne e by si to situace vyadovala. Tu ten jejich les, vypad docela jinak ne ten n. Vtinu v nm tvo listnat stromy s kopinatmi listy. Vtve, ne pli rozvtven, upoutj na silnici bukviky". Projt se lesem", tak jak to dlvme u ns tu nen mon. Vegetace v nm rozpoutv konkurenn boj u od nejnich pater, kde pevldaj po prsa vysok kapradiny, ostruiny a velik jin ostnatolahounovit", nad n se po onch listnch pnou popnavky a linovky, a teprve nad nimi je jaksi voln prostor, a po, k sob dolhajc a propltvajc se, vtvov. Je to bn les, jak poznm pozdji, bez jakhokoli vzcna. M vak von exotikou. Stejn jako ptci. Ty sice nevidm, ale slym jak plcaj kdli, pokikuj na sebe. Ve vesnice oputn se snam od dduli s chlvkem vysomrovat lee", marn, dostvm pouze" vodu nicmn dky za ni.

Cesta mne, stejn jako vera, vede oblast skalnch v, kter vypadaj jako by byly stvoen z provit pemzi (odborn - tuf). U vera jsem projdl Reserva nacionale Sueve, kde jsem si je natst vyfotil. Vypadaj efektn, zvlt ve spojen s hladkm asfaltem, je se mezi nima, a j s nm, krout.

Pehoupnul jsem se pes kopec a pode mnou se na slunku vyhv Gijon. Jedu z kopce dol odlesnnm svahem a musm si obas pilpnout, aby mi to troku jelo. Petlaovan s vtrem kon a dole ve mst. Dvouproud jednosmrky zapasovan mezi domy, je jsou tak natsno, e mezi sebe nepust svteln paprsek, nznak vtru. Je to zmr, ekl bych. Evokuje to ve mne pocit myky seven bluditm. J tohoto bezvt vyuvm a vam si na lavice obd sledujc, jak pan krm smeku koek. Psen pl, kterou se Gijon me chlubit nen taky samozejmost. Zapromenduji si a s vtrem v zdech jedu dl. Do vnitrozem. Na Avies.

Kotvm v devn ekrn nad Soto de Barco. Nen moc prostorn, ale j se uskromnm. Radost mi dl jej lavika, na kter me zadek spoinout ponkud komfortnji. Mohl bych jet jet dl, ale osmdestku mm odjetou a j si nechci pivodit njak zrann v krtkozrak honb za kilometry. Na lavice je mi fajn. Nacpal jsem se tstovinama tak, e se nemu zohnout, abych si obul vyzut boty. ekrn jsem se chtl vyhnout, na druh stran, e bych kvli tomu nespal, to se taky ct ned. Pe mi domov.

Tady zima a d隝. Dti jak utren ze etzu, u aby usnuli. J si pu o pedpov poas.

12.4.2010

Rno balm dv, ne pijdou dti, chtiv vzdln, ekat na bus. A taky ne zmrznu. Veer bylo 13 st. a te je urit m. Studen vtr fun od moe a j vzvm slunce jak Inka. Bhem dne se otepluje, j postupn odhazuju" zimn doplky, nicmn vtr od moe fun pod. Msta, mezi kopci po lev, a moem po prav stran ubylo. Stejn jako rovinatch sek. M oustka se proplt mezi sloupy, je podpraj umc dlnici. Svou vkou by hrav trumfli ty v Nuslch. Zvidm dlnici jej linii, je jen ostentativn k mylen vrstevnice, s nimi tu j bojuju prakticky neustle. Objdm ztoiny, stoupm, klesm pes kopeky. Je to lkav pedstava. Jet v jedn rovni, z vky vidt moe, kopcem se provrtat tunelem a nikdy nemuset slzt, brzdit. Je to lkav, nicmn to nejde a j jsem rd, e silnice, kterou jedu m supr povrch nezkaen zimnmi vtluky.

Je ped obdem, budu vait, hodilo by se mi mlko, je se ostatn hod vdycky. Perfavre lee" prosm pan v modrm plti stojc u dve chlva, je bezprostedn st na silnici. Piem zeteln vyslovuji e". Kvne, odejde s moj petkou, aby mi ji blajc se vrtila. Nabzm j penze. Nechce. Chci si ji vyfotit. Nechce. Utk zpt mezi zadky krav:No dinero! No foto!". Tak ji platm" propiskou s Welzlem a podkovn. V Ribadeo jsem se dky cyklochodnku octnul na lev stran ped mostem, je mne m pevzt na druh beh ztoky. Je to vlastn ani ne metr irok chodnek podl silnice, na most, kam cyklist nesm. Je dost dlouh na to, abych el pky, a dost zk, na to aby se po nm s naloenm kolem dalo jet. Nicmn se o to snam s jednou rukou na idtku, a jednou na zbradl. U po pr destkch metr mne jm hrza z hloubky pode mnou za zbradlm (je se dky tomu, e sedm na kole octnulo asi na rovni lokt). Instinktivn se od levostranho zbradl snam oddlit, to vak brnknu o to na stran prav. Zaklikuju, piklonm se k lev stran, podvm se - necht- dol a udl se mi patn. Tak se mi to stane 2x 3x po sob. Zastavuju, abych slezl, to bych se ale musel natlait na zbradlko vlevo, naklonit se nad nj... u s t pedstavy se mi dl nevolo, a tak cupitm na pikch po chodnku, tangli mezi nohama. Pode mnou v hloubce vplouvaj loky inou na voln moe... Normln strachem z vek netrpm. Nicmn tu, u jednou jm zachvcen, se ho nemu zbavit. A posledn metry s pevninou dole pod mostem si troufm normln dojet. Jsem z toho zitku tak vyklepanej, jak startka. Ukliduju se okoldou blacou" (nejlevnj bl okolda 100gr za 0,3e) a psahm si, e pt slezu hned v vodu. V Ribadeo si jdu do parafarmacia" nechat oraztkovat pamtnek" slinu na zeptn se po albergue polykm. Jsem v mst, tu se jist nco najde.

A taky e jo, v parku tu maj prma besdku. S devnou podlahou a stechou do vech stran. Na lavice plnuju vydret do tmy, ale ned se to. Profukuje tu lenm zpsobem. Potebuju se zadekovat dv ne zmrznu, jak sobol trus. SMS domov: Poas jsem zjistila Asturias m se oteplovat a polojasno. Dnes palouek a te se koupeme.

13.4.2010

Skrzev (m) exotick stromy prosvt slunce. Asi jsem zaspal uvauju mourajc oima kolem sebe. Prkenn podlaha mne hla jak Honzu pec a zda mi srovnala lpe ne Kosmodisk. Bude se mi po tob stskat km si v duchu jdouc si ji vyfotit. Vera jsem to pro mlo svtla nestihnul, te vak to bude prma snmeek. Plnuju si. Marn, neb apart se vzpr vysunout svj objektivek. Marn jej heji na tle, pemlouvm. Vzdorujc potvrzuje to, co my hlsil u vera. Baterie je vybit. koda. A tak ani nevam, abych uetil as. Sedm na kolo s tm e se najm, a budu dobjet.

Zastavuju u benznky. Obsluze cpu pamtnek kvli raztku a gestama s apartem v ruce prosm o zstrku. Vedou mne ven, kde pod vkladn skn je dvojzsuvka, take tam mu pchnou i mobil. Sv drahocennosti zakryju igelitkou, postavm ped n kolo a jdu za roh benzny vait. Je to dost daleko od vdejnch stojan s explosivnm varovnm. Je tam vhled na moe, a ti kanly (modr, zelen, lut), na kterch jedinch se d sedt. Jinak tu nen nic, ne asfaltov rovina prost laviek, paez i padlch kmen. Pro tboen tedy vyloen nevhodn plcek. Vybrm si ten modr, sedm si na nj, poutm plyn, krtm, stavm vodu na polvku husajdu. Uten se nahvm na slunci a zbytkem tepla nad hrncem... dokud nezaujmu jednoho erpadle. Rychlmi kroky chvt ku m. S o mu pitom sr hromy a z st blesky. Hm na mne, pout hrzu a j nev za co. Vdy jsem se peci zeptal? Poznenhlu rozpoznvm, e ki nco jako fuero, fuero". Asi mu jde o ten vai, na nj ukazuje. Plm si prsty o kotlk. Vai vypnm a hjm se tm, e to je daleko, a za rohem. On, nyn ji klidnj my vak ukazuje npis na kanle" na kterm sedm. Je na nm napsno gasoil - repsoil". Nejedn se tedy o kanl, nbr o cosi co njak souvis s podzemnmi tanky na benzn. Omlouvm se a dle smchu manka soudm, e ve je mi odputno. Nicmn bych sv kuinre" poteboval dokonit a tak krm rameny rozhleje se kolem sebe - kde? Pumpa mi bere kotlk z ruky a odn do kancele, aby mi jej po dovaen pinesl spt. Nacpal jsem se a trvm. Chtl bych jet, ale taky chci, aby baterky nasly co nejvce neviditelnho zzranho v prod se nevyskytujcho fluida. Je to dilema. Jet, i obtovat as pro dobjen. I do budoucna budu pestvky plnovat do mst kde lze dobjet, vait a odpovat souasn. Kde vak najdu takov msto? Na louen s pumpai jsem si ze slovnku kter jsem si pro panlsko pipravil (papr s vypsanmi vrazy) slovo sentimos" (omlouvm se). Co mi ikaj oni nevm, ale ekl bych e to je nco jako Rdi jsme t vidli, ale u nejezdi"... pyromane.

V ztoce Viviero marn hledm pvoz. Trajekt zejm supluje dlnice spojujc oba behy, a pro tch nemnoho nedlninch aut a cyklist se nevyplat. Musm tedy dokola kolem.

Pi jzd sever - jih mi fouk do zad tak, e musm brzdit do zatek. Druhou stranu ztoky jedu opan a z ptele je neptel. Vydr- li i ztra dout tmto smrem (na Santigo), nechm se tam zafouknout. Uvidme.

Silnice se zved vzhru, dlnice zmizela v chtnu tunelu. Hol svahy kryt kobercem sevejkanejch trav. Sem tam nedopasek i ohradnk, za kterm se jen zt schovm ped vtrem severkem. Je to tu jak u Bernartic nad Hanuovicema. Jen dole msto rybnku bluk me.

Zathlo se. Sem tam kapka. Teplomr v cyklocomputeru ukazuje nesmlouvav 11. Den kon, bude h. Je as myslet na zadn koleka a tak tato vesnika je pro dneek posledn. Je to pr bark u silnice. Psi tkaj z nudy i na mravence. Nato pak na mne. Nikde nen komu bych poloil otzku po albergue. Navc mul" stezka tudy nevede, posledn znaky jsem vidl dole v Loiba, kam by mne asi poslali, a tak konm v ekrn. Je to ale takov ta modern potvora z oceli a plexiskla majc vytvoit iluzi ochrany ped detm, ped vtrem. Je postaven ve svahu koprujc jeho sklon. Do toho, aby byla a k zemi, j chyb asi decimetr, kterm bude veer foukat do u a tct voda za krk, bude-li pret. Navc je nedvryhodn plytk. Ve vech smrech m daleko do idelu zdnho ekacho domeku s monost pespn. A tak si tu pouze vam a pak se pesunuji pod psteek u oputnho domku. Od silnice jej oddluje pouze zelen trvnk, a ode mne ostych - je je odbourvn potebou nkde pekat noc. Prkna kem krem rovnm tak aby byla soubn s pte a co mon nejtieji se soukm do spacku. Nejbli staven je tak na ticet metr. A na rozdl od tkacho psa o mne bu nevd, nebo jim nevadm.

Mobil ppnul domov se hls:" Zametla jsem chodnk a zjistila e nebyla zamknut kotelna. T. byla u nov kmoky a u ns Anika. Holky se stran hdaj a perou. " Shrnuto. Ve ok...

14.4.2010

Bhem spnku mm strach pekulit se na druh bok, abych nezavdal bonzku od naproti zminku. Roztkal by opt celou vesnici.

Svt tu asi o hodinu pozdji, a stejn tak zapad slunce, a stejn tak pozdji se snd, obdv a vee. A tak on the road" vyrm o nco pozdji.

Pastviny nahradil onen listnat les kter tu mt, eou na dvoumetry a na autech odv kamsi do daleka. Od rna mne u minulo nejm pt oblud naloench tyovinou, co nejsou zrovna fajn spolenci. Zvykl jsem si na vt przdno na silnicch.

Marn vyhlm davy pelegrnos putujcch do Santiga tak, jak se o tom pe na netu. Jednak to je asi tm, e se do SDC blm z ne pli fregventovanho smru (hlavn tah" z Francie, z Lurd, jde pes Irunea/Pamplona a Burgos) a t protoe jedu po silnici, zatmco stezky - znaen mul hebenatkou s doplujc ipkou, ppadn i kilometrovnkem - poutnk vedou pmoae lesy a pastvinami. Nicmn pesto jsem u njak pelegrnos s dlouhou hol, slamkem a bglem potkal. Jednotlivci, i dvojice, veho vudy tak deset lidi. Te se s jednou dvojic potkvm u krmu. Pn francouz, pan panlka. Oba kolem padestky. Vyzvm pouze tolik, e minul rok cestu zapoali, a letos ji dokon. Bueno Camino! Pejel jsem kopec a pode mnou le Ortigueira se svoj ztokou. Na protilehl stran je dle mapy msteko Mera. U benzny se ptm, na pvoz. Bohuel jsem si tuto otzku do svho vtahu panlskho slovnku nezapsal a tak to zkoum v anglitin. A slvka ferry, boat, a shif" moulm a ohbm v stech jak vkaku, nikde mi nerozum. Info je zaven, a tak projdm pstav s nadj, e zahldnu njakou ipku. Marn. J, kdybych chtl pes moe vlakem, tak to bych mohl, ale lod? To kde pak. Stejn tomu je i za dalm kopcem v pstavu Freol, proti nmu - na druh strany ztoky - le A Corua. Mm vak tst, pumpa mi porozum - a odpov. No". Zdrhm se tomu uvit, nicmn se mi nechce zamotat se do st uliek Freolu jen proto, abych nael oficinu dela turizmo pro oven a tak po obchvatu a po svejch pologaluskch mjm Freol. Fouk mi do zad, a tak mi to jede a do nejzazho msta ztoky, do Betanzos, kde bych ml tomu vichru msto zad nastavit elo - co se mi vbec nechce. Navc je u podveer a do velkho msta A Corua vzdlenho 13km se njak zvl᚝ nehrnu. A Corua je prvnm bodem obratu v mm putovn neb le v samm levm hornm cpku pomyslnho tverce tvoc Pyrenejsk polostrov. Z A Corui u nepojedu na zpad nbr na jih. Navc v A Corun zpval mj kamard Ozk" a j bych mu tud rd odtamtud poslal pohled. Dnes vak u ne.

Ztra mu pro nj sfouknu. Plnuju si, zatmco rozbaluju kalimatku a vam u zdi jaksi haly. Je krsn, pret nebude. Sta se uklidit ped vtrem a bude se mi tu spt jako v bavlnce. Plnuju si sedc na smotku spacku, soukajc do sebe sladk kolnka - veee za 1,3e vetn krabice mlka. Jen, aby to nevadilo tm odnaproti, co bydlej v krsnm domeku skrze jeho aluzie sl hejiv teplo domova.

Pohled na hvzdy mi ru poulin lampa. Koukm stdav na n, a na msc, sledujc jak pes n pechz stny mrak. inou se pomalu, unaven do vnitrozem, jako by za sebou thli cel svt, cel nebe. Ztra mm jet proti t pesile. Vszm na to, e i vtr se jednou unav.

Obas mi pod hlavou zaust igelitka - polt, napchovan obleky na den. Je mi dobe jako lovku, kter v kam jde, co chce, co m proto udlat. A to ve je v jeho moci. Vybral jsem si dobr msteko. Pod stkou, na betonku hladkm jako dla.

Nestihnu ani usnout, nebo jsem u spal?, kdy u mne brzd auto se zetelnm Guarda civil". Lampa svt. Hvzdy svt. Msc svt. Auto svt. Baterka svt. Oi mi svt. Vysteluju ze spacku jak na prko nataen ertk. Io va Santiago, Io pelelegrino" Vysvtluju, e jsem poutnk do Santiga, coby dkaz ukazuju pamtnek, pasport... Mana Santigo", ekne po chvilce jeden, doplujc pochopiteln slovo gestem mvnut rukou smrem, kde je Santigo. S" kvu hlavou opakujc po nm dokonale Maana Santiago..." Jen mne mrz, e jeho biskn psknut neumm napodobit. Mezitm druh z dvojice vezme za kliku od dve, je jsou dva ti metry ode m, a kvli kterm tu je ta stka. Vezme za kliku a... dvee se otevou. Pl vteinu koukme na sebe jako mloci. Ned mi to, a v ponokch se jdu i j nahldnout dovnit. Kdy jsem si tu stlal, nenapadlo mne otvrat ciz dvee. Pro? Baterka policajta krj tmu v przdnot na nesmysln bloky. mtr po vzdlench zdech. Nic tam nen, pes klenut strop ze sklolamintu matn probleskuj kaky hvzd. Krm rameny na znamen, e jsem o tom neml tuen. Asi je na mne vidt e nelu, neb policajti pizvednou za ttky placat epice a opakujc Mana Santigo" nasedaj do zeleno blho auta.

Te u mne neme nic ohrozit. Filosofuji si ve spacku myslc na to, zda mne ti odnaproti nateli" i nikoli. To by se ale policajti otoili a jeli zpt. Nevm, a je to jedno.

Pr. Naped kap - kap, pak kapky - kapky. Sthnu se hloubji ke zdi. Pokud by prelo rovn dol, tak by stka nade mnou staila. Nicmn fouk a vtr zan na mne ne jen kapky, nbr i vodn mlhovinu vzniklou od toho, jak se ty kapky tt o beton metr ode mne. Nevhm ani chvli a sthuju se za dvee. Ze strachu, aby mne tu nkdo nezamknul dvm mezi dvee kotlk se zbytkem veee doufaje, e na mne upozorn. Pou do Santiga to nen holt Matjsk filosofuji si, zatmco si pevlkm mokr ponoky a kutlom se do jet teplho spacku. D隝 bubnuje do sklolamintu a j si lem pkn sue. Mal velk zzrak. I pes napt, kde se vlastn probudm, usnm lehce jak pkov Renka.

15.4.2010

Bud mne instinkt vstt radji dve ne pozdji. Rozkoukvm se a zjiuju, e to je tlocvina. Branky v kout. S na volejbal na hebku. Zmatek ar narsovanch na betonu, ve kterm se vyznaj jen zasvcenci. Sportovci, by pro mne mon mohli mt pochopen. I kdy se mi nechce opoutt teplo spacho pytle , tak jej pece jen opustm, abych se porozhldl po zsuvce. dn tu vak nen, venku mrhol, a tak se vrtm zpt do spacku. Usnm.

D隝 ustal na rozdl od nenavnho (bohuel) severku, je ene karavanu mrak naloench vodou smrem na Santigo jako by to bylo lehk chmko. Kdybych chtl jet do A Corui musel bych jet pmo proti nmu. To bych musel bt blzen. Ozkovi polu pohled ze Zbeha a nechm se zavt do Santiga", km si pro sebe nahlas usedaje na kolo. V tlocvin ekrn jsem vydrel do desti, v nadji e se stny nade mnou pethnou a objev se blankyt. Te u mi je blb tu dept. Co bych ekl karabinrm?

Mapa k, e do Santiga to je 80km s pevenm 400 - 600 metr. Mn se poas, mnm ponoky. lapu si ani nevm jak a jsem u letit Santigo". Po m silnici te vede Cesta Sv. Jakuba a tak mjm nkolik poutnk. Rytmicky se houpajc zda, batoh, pltnka. Nevidm jim do tv neb jdeme" ke stejnmu cly. Nen jich a tolik, abych vem nemohl pokynout pi mjen na pozdrav. Pozdji zjistm m to je. Je u okolo pl pt, co pro poutnky zanajc den s svitem, je nejvy as zat se zajmat o stechu nad hlavou resp. volnou postel v albergue.

V proprench ulikch se snam doptat nikoli na Of iina dela turizmo, nbr na Ofiina dela pelegrinos. Nkdo v, nkdo nev, a tak penm kolo do schod, a drkotm s nm ze schod starobylho centra msta. Obas mi nco vypadne z braen, chci nco vyfotit, schovvm se ped detm v podloub domu. Poznvajc tak Santigo.

Mika parkuji u hromdky poutnickch hol za vratama ofiiny. Vedle, na lavice, sed mu 60 - 70 let, a batoh. ed vlasy, ed vousy, vythl postava, ul zapren boty a zvltn klid. Zaven oi, ruce s prsty prolnutmi sloen na bichu. Nohy v teplkch nataen a k domovu. Nezdravm jej ve strachu e porum auru, kter z nj sl.

Jdu po vrzajcm devnm schoditi, do patra, ve smru ipek. Nespchm, abych si tu chvli uil, jako bych ml strach, e ji vyplam, odeenu od sebe. Myslm na to, e si jdu pro list poutnka, co je jeden z cl putovn. Proti mn sestupuj ti, kte onen blanket ped pr minutami, i vteinami, dostali. Jsou rzn. Velc a mal. Tlust i tenc. lut, bl, i ern. Sta i mlad. Zarostl, rozcuchan, ountl. Vichni zc, jak maturanti nad vysvdenm.

Vystl jsem frontu pti lid a sedm ped slenou. Ta mne nechv vyplnit dek oknek. Na blanketu mm slo 29. Jmno, pohlav, zem, msto startu", zpsob dopravy (pou lze vykonat pky, na kole, i na koni) a dvod - pu religious" neb jsem s internetu pouen e to mi zaru hez diplomek ne-li bych napsal sport", i kdy ob je pravda ne jen u mne. S obtemi sob vlastnmi, kontrolovn divn nechpavm pohledem sleny, se mi povede nasypat kostiky psmenek do kolonek. Doufm, e to je posledn psan na m pouti. Please Credencial", d slena a j j podvm obrzek s kytikama, se vzkazem ze Santiliana del Mar, ozdoben destkou raztek. Co raztko, to vzpomnka, pbh, lovk. Slena se zaraz, a s omluvou se odchz poradit kamsi vedle. Tebas mi ten diplom ani nedaj, km si bez nznaku ltosti. Po chvli se s obrzkem vrt, vyd si pas a rozevltm psmem vypisuje do latinou psanho textu diplomu m jmno a datum. Nemete tam napsat, e jsem jel na kole Author?" ptm se sleny. to bohuel nen mon" odpovd slena anglicky se shovvavm smvem. koda. Kdyby to bylo mon, dal bych tem diplom Authorkm, co by prima suvenr s cesty na kterou m, neznmmu, darovali kolo. Na diplomku formtu A4 je svat Jakub s dlouhou poutnickou hol, ke kter je pivzna tykev na vodu.

Opoutm kancel, a proti mn po schodech stoupaj dal poutnci, kad svj batoh, svj pbh, svj motiv. Pn na t kamenn lavice dole v prjezdu, pod jet rozjm. Zvidm mu, jak se cele doke oddat svm mylenkm, svmu svtu. Oddlit se od pozemstva. To mi nejde. Jet mm asi mlo odjeto, odito...

Zevlovat po kivolakm, schod plnm mst, skrpn detkem se mi nechce. Kupuju pohledy, v info ofice znmky, a jdu ke katedrle Sv. Jakuba - patrona nmonk a poutnk. Podkovat a oumnout nejvt kadidelnici svta. ipky Catedral St. Jacob" mne pedvd sebejist ped dvouvatou katedrlu na vydldn nmst. Katedrla vypad pesn jako na fotkch. Jen lut liejnk, kterm je jej kmen porostl je tu, v relu, vce zetelnj. Celkem omel budova, nevyboujc z prmru ostatnch, km si v duchu stoupaje po schoditi. Pn u hlavn chrmov porty mne ale posl pry. Nejsem sm. Selo se ns tu, v dan okamik povcero, a tak se vysvtlen nedostalo a ke mn. Mon je plno. Nevm. Nen mi to nijak zvl᚝ lto. Jen mne mrz, e nepivezu panu Hokovi svatej obrzek od Sv. Jakuba, jak jsem si pedsevzal.

Protoe je po devatenct hodin, nepr a j rno lenoil a mm ped sebou jet dv hodiny jzdy, tak prchm z msta s vemi za zdy, a diplomkem pepeliv uschovanm v dobr spolenosti map.

Oprm se do pedl v nadji, e se mi poda pehoupnout se pes kopeky, je mne dl od Atlantiku do slunce zpadu.

Marn, je to moc do kopce na tlo znaven zitky dne, a tak konm v profukovac ekrn na kiovatce dvou silnic. Fascinovn pekrsnm slunce zpadem. Spolenost mi dlaj plzci panlt.

Vera jsem usnula ne mi pila sms. Pozdravuje t Lenka Oz.,Zdena cyklista, bran a Jarda. Terka se nauila uzel a tak ti hned chtla volat. Hledali jsme tvoje gumky. Dda s Ondrou szeli hrek a byly od blta a na hlav. Pod pr. P.

16.4.2010

Naproti ekrn je domeek a te, rno, u nj zastavila dodvka vonc peivem. Pan vyskoila, taku s rohlky povsila na kliku branky. Ne nasedne jsem u n (to jako u t pan :-)) A ta mi prodv voavouk vekochleba. Vborn rno!

Moe za horizontem kopce jet vidt nen, k nmu mi zbv jet ticet. Je pkn, pkn mi to jede, mm se pkn. Cedule u silnic napsan spisovnou panltinou jsou poopravovny" ttkou do mstnho ne, je je obas doplnno zvolnm po nezvislosti.

V Noya jsem zpt u Atlantiku. Bom doprava na Ce na Cabo de Finisterre alias Konec Svta. ek mne dle mapy hezkch 90km lenitm pobem. A skuten. Je to krsn. Za verejek co jsem moe, pobe, rybe, atp. nevidl mi to stihlo zvzcnt. Jedu, raduju se s krsna a myslm na Velkho uitele Honzu Vlaska, kter touto cestou jel tak, dlouho pede mnou. Jemu tu prelo, funlo, hnusnlo. J mm krsno kam se podvm. Ono vdom, e jel tudy, kudy te jedu j m pro mne zvltn vznam.

Kopeky nade mnou jsou posety pejltky s vtrnky. Je to nekonc ada vtrnch elektrren.

Hned z kraje Ce je tovrna, jak s pera Julia Vernea. Kou, pra a moudky se inou v kotouch z rzn vysokch komn a komnk. Z jednoho k nebi stoup plamen. pna, prach, hluk, doprava. Divm se panlm, e si takovou hrzu dokzali postavit na tomto mst. Kdekoli ano, ale tu? Pokus vyfotit si peklostroj vzdvm, koda akuenergie.

Ptm se na albergue. Ukazuj mi smr, nicmn mne varuj, e u bude plno, e mm jt do hotelu. Opilec mne tah za rukv a jdu spt k nmu. Co mon nejtaktnji velou" nabdku odmtm. Nkde vak na noc hlavu sloit budu muset. Bhem dne dvakrt sprchlo, v noci se bude as taky sprchovat, opustit asyl msta a pespat v lese pod irkem je tedy ir nesmysl a utratit love za hotel zbyten rozmailost. Nezbv tedy, ne proenichat msto. Naped si jet ale uvam veei.

Milostiv tma in z mst, kde by se spt nedalo, msta lkajc k pespn. A tak se zavm do koutku pod stechu, ped krmem, prodvajc ve od kamene. Mika stavm za svou hlavu, a jako myka (lpe eeno krysa) se zipuju do spacku.

17.4.2010

Bhem noci o mne nezavadil nikdo ani pohledem, nebo si toho alespo nejsem vdom. Rno, v 7.00, mne bud" rachocenm a blikajcm majkem popeli. Ani ti si mne nevimli. I tak vstvm by je jet tma jak v pytli. Nevam. Jednak se tu ned (to by byl vrchol drzosti), a t proto, e potebuji dobt baterie, kter mus bt dnes spolehliv. Fotm si nocleit pro vzpomnku a vyrm za dalm dobrodrustvm smr Konec Svta.

Cestou pedjdm pelegrnos, kte si svoji pou do Santiga prodluuj o 150km a na Finisteru, a jejich pkotrasa se nyn, za Ce, kryje s tou moj cyklo. Maarsk pr, spal v Ce v hotelu neb albergue u byl obsazen. V cly Finisterra budou ztra. Je to jet 25 km a pespat se tam ned. To j tam budu asi za dv hodiny", km co mon nejpokornji. Nerad bych, aby to vyznlo jako chluben, jak snadno se oproti pkm doku pesunovat z msta na msto.

Baterie si nechvm dobt v hospod ve vesnice Finistera. Zatm co si venku vam sndaoobd na pepravce od Coly. Marnm as. Zdruje mne to, ale nemu jinak. I tak jsem u majku na konci svta dve, ne-li stnkai, tc z turismu.

Pod majkem, stojcm na ostrohu pevniny je srz porostl drny trav, o jeho pat obnaenm na sklu se rozbj s nekonenou tvrdohlavost moe. Kousek od majku je do zem zatluen kl s npisem Mr me zvtzit" (pokud si to doma dobe pelom), u nho, poutnci zanechvaj kousek sebe. A tak tu je z tch bot, tkaniek, bund, epic, reflexnch vest a cigaret docela urbes. Nezamlouv se mi to, a ani ten npis se mi nezd dvakrt trefn, nicmn asi nco bych tu zanechat ml, a tak plivnu na zem, abych nezklamal autory mylenky.

Je tu do skly vsazen bronzov deska s bustou moeplavce Colona, tedy po naem - jak jsme si to zkomolili - Columbuse. dajn tu sedval nahleje za horizont moe do Indie. Ani bych to chtl njak zlehovat nikterak mne tato povst, bchorka, nedojm. Sp mne t fakt, e i tu nkde je otlaek tenisky mho velkho uitele Honzi Vlaska. Je to pro mne pleitost pokusit se zameditovat podobn jako pn v prjezdu. A tak sedm na utru, bagruju kolnka z kotlku tdc mylenky a pocity na jednotliv hromdky. V duchu jimi mchm jako skopk, odklpm jednu po druh v nadji, e pod nkterou je vc pravdy, ne-li pod tmi ostatnmi. Nevm, eho se mm dobrat. Vm jen, e je mi dobe, e jsem tady. Jsem u na odjezdu, kdy se zastavuji s edivjcm Francouzem. Jmenuje se Je, a neum vbec anglicky. Zato um obstojn kreslit a tak mi vykresluje, e jede z jinho poutnho msta z Ftimi" dom, kde se oen a vyraz se svou enou na cestu kolem svta. Plnuje jet pes eskou republiku a tak mu dvm adresu, aby se stavil. Nicmn nevm moc tomu, e me jet kolem svta nkdo, kdo nezn anglicky. (O to vt bude m pekvapen, kdy se tak skuten stane a on se u mne stav)...

I j si beru jeho adresu, neb vracet se budu pes Francii, i kdy jeho vesnice le mimo moji plnovanou trasu.

Pes vesniku Finistera se vracm nikoli po silnici, nbr po stezce znaen pro poutnky. Vede ulikama a rybskm pstavem s jednm krtkm oputnm molem. Vedle hromady smradlavch st je hromdka kebl, hndo medov zbarvench hebenatek, velikosti dtsk dlan. V Santigu se prodvaj za 5e a tu je rybi nabzej zadarmo. Ale jen tm, kdo jdou pky. Beru si tch suvenrk deset. Pro Jiu. Pro dti. Pro rodie. Pro sebe. To aby ns ochraovali na cestch nkam, a ivotem.

Ujdm silnic, kterou jsem pijel. Docela mi to fi, kdy mi pokyne a zamv oplen pan atletick postavy. Tla prv proti mn kolo obloen branami do kopeku, z nho sjdm. A se mi nechce, brzdm vce mn ze zdvoilost. Vracm se zpt k postavice. Bude to panlka, co jede z vedlej vesnice a chce si potst rukou s opravdickm svtobnkem jako je Petr Skla. Holedbm se v duchu vraceje se zpt k n. Za pravdu mi dv proutn kok vetknut mezi idtka. Kdo to kdy vidl! Cykloturistiit s proutnm kokem! Ha! Ha! Ha! Smju se v duchu i v relu. S pocitem hvzdy, co prv spolkla moudrost svta. Avak jen do chvle, ne se osbka rozvykld. Musm si to nechat dvakrte zopakovat. Skuten k e se vrac po dvou letech z cesty kolem svta do Anglie"? Yes" ztvrzuje mi to a j smekm kiltku a k zemi. Pipadm si jak vejtaha. Prchm pro fotidlo a tu sv padestnici s postavou cukrov ttiny si fotm na pamtku - a pro ponauen. Rozprv mi o cestovn po svt, a jmna zem m vonc dobrodrustvm sype z rukvu s lehkost svtobnka. Sem se pikulila z Porta, kam j jedu a na map mi ukazuje msta, kter jsou bjtifl", a msta kde je ma trafik". Je to pro mne asn setkn. Stejn jako kdy by se podprmrnmu houslistovi podailo setkat s Paganinim a on byl nejen ochoten se s nm bavit a sednout a nakonec i podat ruku. Astrid mi dv adresu, na kter mu jej fotky vidt www.cyclingfullcircle.com. Je na nich vidt, e nezalhala ani slvkem.

Den konm v Muros v ekrn s vhledem na ztoinu moe, na kter pluj pontony, pod nimi jsou na etzech, i lanech zaven pneumatiky, v jejich vzorku rostou a boptnaj keble dokud je rybi nevythnou.

18.4.2010

Rno si fotm komfortn ubikaci na pamtku.

Plnm hygienu a pi zakldn mapy do mapnku zjiuju, e dl mapy slo 7 chyb. Dokud tedy nepejedu" na . 17 (kter zase mm) pojedu dle rozpisu mapovch tverc. Nemlo by to bt nic tkho. Dleit je mt moe po prav, a stromy po lev ruce. Nikoli obrcen J.

Dobjm baterie v infocentru Noia, a vam u kostela. Kolem mne palmy a plodc pomeranovnky, jejich koule chutnaj jako nedobr" pomerane v naich obchodech (dobr pomerane si mstn kupuj). Tu, na zpadnm pobe je o poznn tepleji, ne-li na tom severnm.

Pontevedra, Portugal?" ptm se mstnch. Ne se prokouu na hlavn, budu se muset ptt radji vce ne mn. Hned za Noia se dostvm do zajet ipek, z nich dn neudv smr na pli vzdlenou Pontevedru.

A tak tvrdnu dokud nepojede motorista, kter zastav a porad vtou: Next pueblo Bexo", je mi von indinkama Karla Maye, ve kterch t byla puebla msto mst. S povdkem proto opt pijmm kiovatku, kde se opt napojuji na Careteru Red no. 550" se smrovkama Pontevedra" velikosti koln tabule.

Den konm na koberci, ped Pontevedra, pod stechou zavenho obchodu s nbytkem. U kohoutku se oplchnu a napojm. Voda v kotlku bubl. Zbv jen spokojen usnout.

19.4.2010

Pi rannm focen zjiuju, e mm upatlanou oku (nejen v kotliku) a tak v Pontevedra si jdu do optiky s prosbou o jej peletn. Pan mi vnuje firemn hadk naputn letnkou, nech se na zkouku vyfotit a krsn se u toho zasmje. Hnedle je den veselej.

Jedu na Vigo. Msto, kter znm z Verneovky. Tu kotvil kapitn Nemo se svm Nautilusem, zatm co j tu chodm po Carerfouru shnjc kartui plynu. Ostraha mne sice s kolem vyhnala za fotobunn dve, nicmn slbila, e mi na Mioa dohldne. Tak jsem v klidu.

Pi vaen na jedin voln lavice ve stnu se u mne zastav kluk mho vku s kudrlinama na hlav a nkupn takou v ruce. Nezn anglicky, j zase espaol, a tak si vykldme rukama nohama. Ne odejde, vylov z taky vakuovan prky a unku. Dv mi je ka: supr hombre numero uno", mne pchne do hrudi. To pot.

Za Vigem sjdm s caretery neb provoz na n nebezpen zhoustl a ivotnost cyklisty na n se nepot na hodiny nbr na minuty. Poradila mi to Astrid. Smrov ipka navc ukazuje k mstu St. Tecla. To u mm na map (list .15) a dle Astrid tam funguje ferry", pvoz, je mne peveze do portugalskho Caminha. Tento sek Astrid popisovala jako bjtifl". Mla pravdu. Slunko, moe, palmy, vnek, pseek, exotick kytky, dn a nebo pomal provoz. Vc fotm ne jedu.

Na noc si zastavuji v oputn ekrn za Baiona, s moem za zdy. Zatm co se mi va voda na veei dlm si malou romantickou prochzku po pobe. Slunce zapadajc za obzor moe tam, kde je a Amerika. Vlnky a evelc psek. Devatenct stup. To je romantika, kterou severn pobe bez slunce zpadu, zmtan studenmi vtry neme nabdnout. Dom, a Pavle, hlsm e v Portu budu ve stedu.

20.4.2010

Jzda po pobe je vskutku bjtiful" a pvoz do Portugalska t funguje v podstat za babku. Krajina je tu jin. Zelini sklz prek, rann brambory, njak melounky... Fliovnk std polko s hlnou barvy antracitu. Hbety, na nich sehnut, maj na sob vybledl trika roztrhan teplky. Jsou to krsn pirozen venkovani bez zjmu o image, a sexapeal. Na odpovadlech u silnic maj stnky, kde prodvaj to co vydobyli ze zem. S tm je spojen svink" z bednek a torz vtrem rozcupovanch stnk. Mezi tm pobhaj psy, dti, koky a potkani. Tam stoj traktrek bez kapoty. Auto bez dve veze na korbice babiku s motykou. Konk thne devn vz a dda na kozlku je stejn vdn jako ten v Rumunsku.

Viana do Castelo. Esponsende. Pvoa de Varzim. Blm se k Portu. Ml bych tam dojet a ztra, nicmn zstavba kolem mne houstne, stejn jako mraky nade mnou. Hodilo by se mi, kdybych mohl pijet u dnes" esemeskuju Pavle na mobil s portugalskm slem. Odepisuje mi: "Ok, 21.30 na stanici metra Sao Joao". OK" odepisuji j. Krev se mi pln nervzou, jak to najdu.

Azura, Mindelo, Vila Cha, Labruga, Lavra, Prefarita. To jsou vesniky ped Portem, kter se pospojovali do jedn ulice, je kon ped letitm. A tedy v Portu.

Nklaci. Osobci. Svodidla. Podjezdy. Thl stoupn. Pipojovac pruhy. Odboovac pruhy. Smog. Hluk. Prach. Smetit podl krajnic, z nich cen zuby vyblen lebka psa.

Rd bych se nkoho zeptal, ale nen koho. Jsem uprosted plechov kae, kterou mchaj naehlenci co zajmm jen potud, e na moji adresu zatroub i zaklepou si na hlavu. Kdee jsou ti venkovani s prkem jako dtsk ruka silnm! Mm jejich traktrky rd m dl tm vce!

Sesedm u autobusov ekrny. Je prvn znmkou p civilizace. Ukliduju se okoldou a zjiuju nejen, e zastvka Sao Joao skuten existuje nbr, e dle kilometrovnku od n nejsem ani pli vzdlen. Po chodnku, kter je tu pimknut k magistrle se vydvm hledat nkoho, kdo by mi mvnutm ruky vytyil smr.

Klukovi vencmu psa nutm marn otzku Please, wher ist statione Hospital Sao Joao". Kr rameny, dvajc se na mne s nepochopenm. Sao Joao" opakuji tedy alespo vyjadujc bezradnost pokrenm ramen. Opt nerozum, a tak mu ukazuju paprek, na kter jsem si to pepsal. Jeho rozjasnn tv, rozjasuje tu moji. ekne nco jakoSouoaou". Vykne to jako otzku, i kdy to je sprvn odpov. Kvu hlavou dodvaje mu chu do dalho vysvtlovn. Z gest tum, e musm zpt na silnici a pod rovn, pod rovn.

e jedu sprvn si kontroluju na kadm bus grafikonu, na nich se kilometrovnky do cle zmenuj a zmenuj a jsou na pln nule, a j na stanici Hospital Sao Joao.

Poslm Pavle sms jsem na mst" a dom:" jsem v Portu ekm na Pavlu". ekm, a msto radosti nad tm, e budu mt postel, sprchu, a spork, a etinu, a zadek na alounn sesli, jsou m pocity smen. Mm pocit, e se vtrm nkam, kde o mne nestoj. Co vyplv s emailov ppravky... Kdy mu pijet?.. No jak chce. Kde se potkme?... to je mi jedno, vyber si. Jak dlouho se budu moci zdret? ... jak bude potebovat" No uvidme...

Pavla pijd lutm vlkem metra, je tu vyhez na povrch. Z jak slunko. Srdenost, jak ve filmu z tictch let. Moc mi ta zplava emoc, polibk, objet, otzek a smv nesed. Taky jsem se tak astoval s kamardy v jejm vku, km si v duchu optujc srdenost, je ze mne snm pedel pochybnosti.

Jdeme u stmvajcm se a nakonec setmlm Portem do bytu, kter maj pronajat kousek odtud. Abychom se vyhnuli vude ptomnm schodm musme oklikou okolo barku se zcenou stechou a kozm chlvkem, poulin lampy v nedohlednu. Pro osamocenou dvku z eska stezka odvahy.

Do tetho patra panelku vynm kolo na rameni zatmco Pavla jede s branama vtahem. Byt m ti velk mstnosti, jednu malou, koupelnu s WC, kuchy a balkn a bydl v nm dv holky z eska, dva kluci z Turecka a jeden z Portugalska. Kdyby ml raditory pod oknama, a v oknech neml aluzie do sebe vzjemn zapadajc dokonale jak plovouc podlaha (a z klcky uin svtlu a teplu nedobytnou pevnost), vypadal by podobn jako u ns. Byt sehnala Pavla - na inzert - a kluky taky - na inzert, aby j pomohli platit njem. A to pot, co byla v Portu msc, a co j vybouchnul" pvodn njem... m se m chlubit. Je hodinu ped plnoc a Pavla dv pct kue co jsme koupily v krm cestou. Nen u pozd?" ptm se. Pozdji zjistm, jak jsem mimo. Plnoc tu vnmaj jako poledne. Kluci jet ani nepili dom". Sprchuju se, peru vci, pedvm Pavle kosmetick balek", kter j posl mma z ech. Nad kadou lahvikou z tak, e si dlm vitky svdom, e jsem tch nesmysl nevzal vce.

Natahuju se na kanape oddvajc se hejiv teplmu obt alounn a deky. Nedoku myslet na nic jinho, ne-li na to jak sladce se mi bude spt.

V PORTU

Pavla se ujm prvodcovsk role s vehemenc sob vlastn. Vl" mne po mst vn zdobenm kachlky s modrm potiskem, a uvnit zlatem. S Pavli i energie, chu o poznn, j bych dal pednost odpoinku v horizontln poloze. ekl bych, e to je na mne vidt, nicmn nechci zradit prvodcovsk ambice neteinky.

Na veei nm va Martina, Pavlinina spolubydlc, ri s krevetama. Holky pouvaj inteligentn pbor, j neiteligentn, nicmn o to innji ruce. Z ubohho tlka s noikama, oikama, tykadlkama a krustou krunku je teba vyobat maso, je by se za nehet velo. Zlat vepovka!

Zatm co Pavla jet sp, tak j opravuju zpelmanou ru u ehliky. Na to m opravrensk schopnosti a nad sta. Pot vyrme do msta, smr exotick sklenky. Z nich se nakonec vyklube zimn stadion. Pi cest zpt na zkladnu nasedneme ale do busu, kter ns odv nkam pln jinam. Bus je nacpan tak, e leckdo stoj na noze, kter nen jeho. Pavla sed vpedu, zatmco j stojm asi tak v polovin. Tm se protlauje chlpek s odznakem. Revizor! Sleduji ho jak vyzv Pavlu, ta ukazuje rejku". Ten vak krout hlavou, Pavla nco vysvtluje. Koukm na to, ani bych si uvdomil, e druh revizor, zezadu pistupuje ke mn. Drc do m legitkou s fotkou, sahm pro svj lstek do zadn kapsy cykklodresu, mli by tam bt dva celodenn. Jeden verej, a jeden dnen. Nahmatvm vak pouze jeden. Krevn obh mi zamrz, a zamrzne pln neb je to ten zohban verej tiket. Podvm ho chlpkovy zoufale brousc pohledem po podlaze busu ...a mm tst, na mst, kde jsem stl pedtm na zemi jedem tiket le. Dva dlouh, rychl kroky rozhoupanm se busem a mm ho! JE TO ON! Sebejist podvm, te u sprvn lstek revizorovi, je samozejm bhem tch dvou vtein zdrovac fintu" prohldl. Smje se na mne dobrckm smvem lovka, kter v sv". Promne dva prsty, jako e pot bankovky, vzty ukazovk, jako pozor, s dodatkem: Dinero". Ctm jak se mi krev dv opt do pohybu, odkrven tve zanaj prokrvovat. Pohled se vrac k Pavle, kterou jeho kolega nepestv masrovat. Vn tv - jeho, nervzn gesta - Pavli dvaj tuit, e ona sprvn lupen nenala. Ne mu vyzjistit o kr bus zastavuje a revizoi (a my s nimi - bohuel) vystupujeme na zastvce. Nem cenu, abych s moj znalost anglitiny vstupoval do rozhovoru. Slovn zsoba Pavli je proti t m asi tak desetinsobn, nehled na jej schopnost slova rovnat a ohbat tak, jak by to udlal Shakespeare. Obsahu nicmn rozumm. Rejka, kterou Pavle vystavila fakulta, plat jen pro urit psmo, a bus do kterho jsme nasedli (ne vlastn vinou, nbr na zklad rady) ns odvezl mimo nj. Zaplatte pokutu 500 euro" ekne revizor s nauenou strohost. Pavle vyhrknou slzy z o a m spadne kmen ze srdce, e jsem ten svj tiket nael. Mimodk se mi tv rozthne do smvu jako bych dostal dchnout rajskho plynu. To je hloupost. Nebyl to mysl. Kde bych vzala tolik penz?! Jsem studentka, bez pjmu!?" brn se Pavla pokut a slzm. Dl to dobe. Tm lpe, e to nehraje. Oi natekl od ple, zarudl nos, rozcuchan hva vlas. Na revizory to natst psob. Mm pocit e j uvili, nicmn do oslovanch dokument u vypsali Pavliny nacionle, a tak j rad mrn tichm hlasem chtje uhasit por, je zaplili: "Bte do dopravn kancele, a tam podejte toto vysvtlen. eknte, e jste studentka bez pjmu, e se jedn o prvn chybu... uvidte, e to dobe dopadne." Pavla je ale k neuten. Chtla jsem jet do Barcelny! Nepojedu! Chtla jsem leet na Kanry! Nepoletm!" V dopravn kanceli ji nm ednk d blanket, na kter m popsat co a jak se pihodilo. Sta to tak" pt se Pavla anglicky. Mim zvedne ramena, vezme si blanket, klonem hlavy a gestem ve urovnno, nazna e me odejt. Pavla nev co si myslet. B. ekl bych e vc je vyzena" radm j j strkaje ji skrz prosklen dvee.

Doma jsou po naem nvratu tentokrt vichni. Mstnost, ve kter pespvm je spolen a tak se v n ms snd dlouhovlas Turci, kudrnatej Portugalskej elegn, dv abajzny" z eska. Jsem mezi nima. A vkem ne o tolik star, historicky z jin doby. Kdy oni eknou svobodn Evropa napadne je volnost. Mohli jsme bt ve Francii, jsme v Portugalsku. Na vkend letme do panlsk Barcelony, a pak na tden za kamardkou co m narozky do Londna. eknu-li j Svobodn Evropa, napadne mne tvav vysla se znlkou valcch se bubn...

V 00:16 dopisuju email shrnujc dosavadn prbh cesty. Zbava kolem mne v plnm proudu. Ztra, vlastn jet dnes vypadnu. Nebo se normln nevyspm.

23.4.2010

Myslel jsem, e holky vstanou, aby do mne strili sprvnm smrem. Jsem to asi naivka chtt, aby se vyklubali ped pl destou. M u se dl ale ekat nechce, mm-li nkam dojet, a tak sedm ke stolu a pu dkovn - rozlukov dky. Pod dopisem jim nechvm po pti eurovce coby pspvek na vodn ston. Nejen s osamocenho odjezdu, nbr z cel rekreaky mm divnopocit, e m pvodn obavy byly oprvnn. I kdy je pravda, e o jsem si ek, to jsem dostal - a nebo prv proto? e marn budu ekat na sms dekujem, stastnou cestu prejeme, v zabreze se setkame" mne v divnopocitu, jet vce utvrd a zpsob e s Pavlou nikdy nezapedeme spolenou e na onen sek.

Vymotvm se s Porta smrem na Gondomar a je to jako v jinch milionovch" mstech. m dle od centra tm mn cyklo silnic a tm vce dlnic, obchvat, most a tunel.

Co jsem vyjel drobn mrhol. Zkon pitalivosti. Kdy podruh bhem jedn hodiny navtvuji jeden a ten sam kruhov objezd u stadionu AC Porto vzdvm nadji a splvm s vchodnm dlninm proudem. Asfalt pjemn vytrvale stoup, kmitm nokama, abych co nejdve sjel na cyklooustku k rio Douro. K ece proti, n chci proniknou do poloostrovnho vnitrozem. Minulo mne policejn auto, ...a nic se nestalo. Co se divm neb zkazovou znaku pro cyklisty, kterou jsem ignoroval hned za kruhkem u staku nelze pehldnout.

Sjdm serpentnama k ece, kter mi bude dlat spolenici nsledujcch pr dn. Pr stovek kilometr. Ve Foz do Porto (pstav Porto) byla rozplizl a ln. Na svch vlnkch kolbala s kehkou nhou petlahvov svink. Se starostlivost kaeny o kaenky, jej shlukovala do tiin. Pedpokldm, e tady to bude jin - kdy vidm srzy okolnch kopc. Tady bude fret jak ikanzen.. Jak je vak m zklamn, kdy k ni sklesm. eka, ne ir ne Labe v Hensku, olejnat stoj nebo se dokonce posunuje do kopce! Koukm na ten kaz nedviv a pemlm, kdo je blb, zda j i ona. Nechce se mi vit, e by pliv (pokud vbec je as plivu) dosahoval a sem. Sp je ve he njak pehrada obracejc zelenkav tok proti kopci.

Mm vyloen dobrou nladu. Pestalo pret. Odpoutal jsem se od kanape. Vracm se dom krsnou silnic podl krsn eky. Pekai, co mne minou ped vesnic, a kter j naopak minu ve vesnici, mi kynou na pozdrav. Zkrtka radost. ist cykloundrck radost, kter se ned koupit, zvit, ukrst. Lze ji jen zat, prot, udlat (si). Ve zmnn pekaky dojdm v ase obda v Santa Miguel do Mato. Jeden obh barky a na kliky v pytlky s objednanm peivem. Druh ek u auta na zkaznka. Mm chu na dobrodrustv, tak jdu za nm, aby poastoval poutnka chlebem. Nevm jakou vn lk bodlk melka, pekask auto cykloundrystu vak vb silou feromon.

Santander, A Corua, Sasntiago, Finisterra, Pontevedra, Vigo, Perfavre pane, no dinero". Loudm chleba na neoblomnm prodavai. Smje se, plc mne po zdech nicmn zstv nad vc. Nen to dnej mkej a trv na svm, e si mm chleba koupit. Hra ho bav stejn jako mne loudn: no dinero". Nespn smlouvn kon tm, e si alespo, pro vzpomnku, pekaka vyfotm a o sto metr si chleba (dr) koupm v krmu, abych uhasil vben feromon.

Cestou se pedjdm s hrbem". As padestiletm borusem. Pihrbl postava, zeteln hrb na zdech, rozcuchan ktice, tv zarostl strnitm, vytahan nepran triko, se soliskem na zdech... Je mi sympatick. Tak njak budu j jezdit v padesti, peji si v duchu a zvoluji tempo, aby mi stail. Nezlob se, ale musm sebou trochu mrsknou" km hrbovy na rozlouenou. Vm, e mi rozum, i kdy mi nerozum. Zvltn stav mysli. Zastavujeme. Podvme si ruce. Objmme se na rozlouenou jak lid, kte k sob ct vc ne je bn. Jet se mi to nikdy nestalo, abych se tak s nkm sblil bhem pti minut.

Odfrm tempem ne pli ostrm - to abych nezarmoutil. Mm radost, kdy mne hrb doene pi vaen obdoveee. Jsem rd jako by mne dohnal kamard z dtstv, i se svm dtstvm.Douro u hodnou chvli tee sprvnm smrem, skly vude okolo, supr asfalt pod kolem. Supr jzda pokrauje. Stle vzhru pes pehradu, na kter kotv jachty a jachtiky petaen vyxlajvantem. ekl bych, e ekaj na seznu, aby se po ece spustili dol do Porta.

Uprosted eit pluj poloprzdn lod s pasry. Jsem rd e nejsem mezi nima. Ty pohledy na eku, ze silnice vystlen do srzu skal jsou jedinen. Podl eky se na zoufale zkm prouku zem jet tsn pte eleznice, kter co chvli zmiz v tunelu. Je to efektn etapa, kterou se odpoutvm od moe, kter u plnuji nevidt. Budou-li vechny dny jako tento jist mi jej vynahrad.

Silnice se zaezv serpentinama do svahu. Mohlo by stait", km si v duchu v obav, e hodl stci vrchol 970m vysok. Je to pod vzhru. Dochz mi energie uren pro tento den.

Nedospal, unaven zitky dne se zavm na verandu oputnho (momentln) staven, petaen jak budk.

Sedm na palku, pihvm obdoveei, a tu sms od Jii:

Tady jasno, ale zima. Rno mrz. Ondra m prjem a rmu, Zuzka kael. Dnes li po obd, Ondra byl s ddou na bagru a Terka te sp u babi. Peetl sis email od dt? Pozdravuje t Donati"

Sedm na tom kusu deva a pemtm. Ten plativ email od Terky mm v iv pamti ...tatnku, moc se nm po tob stsk, je nm smutno, kdy se nm vrt?" Pohnul mi osrdm, kdy jsem jej etl. Hbe mi osrdm i te. Tko budu na nj zapomnat. Jeho obsah umocuje vzdlenost, kter mne od Terezky dl. V duchu si pedstavuji na map Evropy tu cestu, kter mne ek, abych Terezce splnil jej pn, a byl u n. Piem nemnn vzdlenost jest umocnna promnnou jzdnho kola, vtry, deti, kopci... Euforie dnenho dne, kde jsi? Pipadm si osamocen, jak provazochodec na lan. Utuji se emailem od Jii: ...pkn si tu cestu uij, j to tu zvldm dobe..." vm e to je sp ne pravda, vraz pe o n vztah, to vak momentln nechci slyet. Jedin co mu dlat je, e z haciendy nad ekou Douro polu jet jednu esemesku: Dti, mm vs moc rd, Jii dkuji ti za to co pro mne dl a moc t za to miluju".

Zait do pytle jako Edmund Dantes, pemtm o ivot. O cest dom. Rozumm, co mi pe Terka, rozumm, co mi pe Jia, a chtl bych aby oni rozumli m. M, e i kdy jim dvm za pravdu, jsem rd, e jsem tady, sm a tak daleko. Budu muset vepsat do pbhu. Aby vdli e to vm, abych vdl, e to vd... A si pbh budu pepisovat z pamti pro chvle a budu hrbem. Ab Faria

24.4.2010

Loniku, kde jsem spal si fotm tradin rno. To abych veer nepopouzel, a t e ve dne jest vce svtla ne v noci. Divm se tomu, e nkdo me nechat zapst pavuinama okenice tak krsnho domku na tak krsnm mst. Aspo e posekaj trvu a rosa mi zm pouze kecky. Je zimn mlhavo. Slunko vysuuje chome mlhy. Ponoky u mi taky uschli. Soudm, e bude krsn. Fotm strom druhu, kter nahradil ty prun listnat ole" ze severnho pobe. Takovto koruna na takovmto kmnku by nemla pet tamn vtrobit.

Kopce mezi nimi se rio Douro krout jsou stle astj uesny na pinku" vrstevnicemi vinohrad.

Ped Peso Rgua potkvm cyklotuana v dresu. Je to Francouz, samozejmn e Cld. Jede z Pae do stejn Ftimy", co jela Astrid. I kdyby mi to neekl, pochopil bych to z tabulky (Paris - Fatima) zaven na tangli. Docela prma npad, takto se zviditelnit. Jede po ku (E82), pes Vila Real. Stuje si na provoz a s smvem popisuje kopce.

Nahoru - dol. Tak tu do Porta je kldek, a vce mn bude zaslouen klesat k moi. J jedu po sv lut znaen oustce na Sao Joao da Pesqueira. Na E82 se napojm a v Zamora. Arevo" Clode. Paskou adresu z vizitky asi nevyuiju, nicmn dky za tip, taky si takov pt vyrobm.

Ped hospodou - barem - se v deven kd v sce provluj ryby. Pokud me bt ho siln jak pae a dlouh 80cm, tak to byl ho siln jak pae. Ale pochybuju.

Drm se eky, abych nezabedl do kiovatek msta Peso Rgua. Pes staik most se dostvm na pravou stranu. Soubn s nm vede na pilch elegantn dlnin monstrum mizc v tunelu. Silnika, pro kterou jsem se vak rozhod je uzaven penosnou znakou s vyznaenou objkou. Byl bych blzen kdybych se nezeptal (kdy je koho) a tak jdu za chlpkem openm o hospodu. Je o dv hlavy vt, a o ticet kilo t잚. Stoj a mour na mn zamlenma okama. Kiv se mi pusa, tak jako normln, kdy se jej ptm:Via Sao Joao da Pasqueira libera da bicikleta?" Opakuje vatln po m napodobujc moji kivohubost. Nevm co mne vyt vc. Jestli to, e se mi posmv, nebo to, e mi nechce odpovdt. Opakuje se to dvakrt, tikrt. U to chci vzdt, kdy vychz ze dve jin chlpek. Ten m zjevn m popito, a vc pochopen. Kve hlavou jako e s, via libera". Jen co naberu s rychlost sebevdom kiknu (tie) za sebe Loco", blbe.

Krajina se jednoznan zmnila. Z pastevecko ovocnsko lesnicko vesnick s obasnou petkou ve karp. Na kilov istou vinohradnickou. Kam a oko dohldne - a fok dofot - vinohrady zpevnn olivovnky. Od pat a k vrkm 800m vysokm. U ns nepedstaviteln vc - rva vinn na Sktku. Je o podveer. Slunko klonc se k zpadu dl z krajiny plastickou mapu. Je teplo, teplouko. Krsn klidno, na tle i na dui.

Dotlail jsem do Ervedosa do Douro. V hospod si ptm vodu a v pekrn chleba a mlko. To mi pan prodv i kdy jej nem v cenku neb jej pinesla z tstrny. Dkuji po jejich Obrigado, obrigado". Dky Bohu e je normln Nevm, nap zkuenostem, e bude veer pret, a tak si stelu na trvnku pod irkem za njakou budovou. Nen tu signl a tak doma nebudou vdt co se mnou je. To je blb.

Probouzm se s trhnutm s pocitem, e pes mne pebhnul pes. Rozhlm se a skuten jeden vychrtlec stoj ti, tyi metry ode mne Dv vteiny se na sebe oba stejn pekvapen koukme. Pes pak proke rychlej reakci a odbhne do tmy. Lehm si a koukm s oima dokon. Noc je kilov ist. ernoern obloha je poseta Lustigovmi dmanty noci. Hledm souhvzd, kter znm (tedy Velk a Mal vz). Zdaj se mi pootoen. Je to noc, kter zastavuje as. Ponouk mylenky peshnout rmec pozemstva... dokud pidi vesman normln pozemsky neusne.

Ondra vera nakreslil sm prvn postavu. Docela se mu to povedlo. Terka la sama od sebe pro Zuzku do kolky a chod ke kamardkm a na severk. Je te njak samostatnj. Pijeli dal kolotoe na jarmark. Jet e te budou holky chodit samy do a ze kolky kdy budu doma s Ondrou, aspo tolik neprojezdme.

25.4.2010

Rno vstvm a vyrm bez sndan. Potebuju dobjet a plnuju spojit ob. Po dmantech noci ani pamtky. Jen vzpomnka na ni. A ten pocit jak se mi tlapky zapichuj do tla. Sm sob nevm. Je to vbec mon? e by se mi to zdlo? Kadopdn psisk (to je krsn tvar) tu je vce ne jinde. Hldaj vinohrady postrdajc hlnu. Jsou jedno velk utrovit. Mus to bt supr asketa, ta rva, e doke v tom kameniti t a plodit pesladk Portsk. Mal zzrak prody (m-li proda mal" zzraky). Pro vno znalce z eska by to sem byl prma vlet. A nejen pro n. Bus s vnoturisty mne vera minulo nkolik. Nezastnn koukali na mne jak na krajinu kolem. A nebo zastnn, ale tak njak mlo, nezplynut, nezit.

Lezu do benzn pumpy. Smotek kabel v jedn, fok v druh ruce. Perfavre elektrik?" Zarostl chlpek mi, tradin, nerozum, krout hlavou No dinero". Domnv se, e mu chci apart prodat. Je to vdycky stejn. Kroutm hlavou No dinero, elektrik, en ufe", co jak jsem ji dve vytuil je zsuvka. Posl mne ven, k umvrn. Tam je en ufe". Vam, dobjm, nikam nespchm. Jen sednout si nen opt podn kde. Dovybaven benznek lavikama s opradlem bych zavedl jako povinnost. Pumpa nem co dlat, celkem vzato tu chcpnul pes. Za dv hodiny co jsem postval stdav nad vaiem a nad fokem, jestli blik, pijeli dva vinai s valnkama.

Jsem v pekrn v Sao Joao. Mm platit dv ka le v penence mm pouze 1.53. Co te? e by pan odpustila? Kdepak! Musm doplatit. S kreditkou a na ni nechodm. Posl mne do bankomatu. To je teda ntura, km si v duch rozvazujc si botu pod jej vlokou mm 1/3 rezervy, dal 1/3 je v druh bot a posledn 1/3 byla a u nen v penence. Vm co bude nsledovat neb rozvzat si boty se rovn otevt konzervu smradu. Za veobecnho zjmu vyjmm penze zalepen v igelitu z boty ka: Mio bancomato". Prosm si nky, abych jej rozstihnul, nemaj - tak n. Prodavaka sleduje moji nezrunost, konen ji dochz trplivost, a splacatnou olapanou igelitovou schrnu nan. Bhem zlomku vteiny jsem nejbohatm ekatelem ve front...

Silnika irok tak pt metr vytrvale kles zezem dol k riu - a j sn. A nechci. Ml bych jet, dle mapy, po hebeni na Villarouco. Zastavuji ojedinl auto a ofr potvrzuje, e jedu blb. Rad pokraovat a jet pes Vale de Figueira a Olas, cesta tam pr je, i kdy krut strm, by nen na map. Je tu pkn, slunko heje, nechvm si poradit a pekuluju nad tm, kde jsem udlal botu. dnou odboku jsem toti nemjel (ale asi jo). Kopce kolem jsou famzn kostrbat strm. Zezy dol se do sebe zapltaj jak prsty na rukou. A nejsou tak peliv udrovan jako za Pesou. Ruiniky, nekonen kamenn zdky porost pchi, vykotlan olivovnky ve po kup dv krajin primovn atmosfru zapomenuta. Sem bus turisti s keenm plnejma jet zejm nedorazili. Le to tu ladem pro potchu objevovatelskch choutek cyklovandrk.

Dole u eky si pipadm jak na dn Macochy. No to pehnm, ta sevenost nen tak dokonal nicmn slunka si tu asi moc neuij. V przdn hospdce si ovuji, zda v relu je asfalt tam, kde na map absentuje. Kvou e jo. Sklonem pedlokt a koulenm kukadel stvrzuj, e zatracen strm. Ho! Ho!" holedbm se v duchu, na strm asfalt jsem j specialista!

Sklapne mi hned za ikanou. Takovou strmost asfaltu jsem jet nevidl. Strm asfalt v Julkch, kter m v m stupnici strmosti pln poet bod, se rzem propad pod prmr. Peven metr na metr (takka), km si v duchu supc do kopce. Po deseti krocch zalajfuju, provtrm nozdry, zatajm dech a poposunu se o dalch deset krok. Mezi tm viln ,po oku, mruju za sebe nepojede-li njak dobrk, aby mne po naklonn rovin vyleproval k nebesm. Jsi na ikm ploe kamarde. Kdyby se stoupn jet zvilo, musel bych snad nalapovat nap. Tam, kde sn alespo jednou za sto let, je takovto koprovn ternu nemysliteln. Portugalci si s tm ale hlavu lmat nemus. Zato mus bt vborn vrchai.

Na odpovadle s vhledem na pehradu Valeira regeneruji tlo, dmu triko, a pigmentuju ki. Nechvm se vyfotit od dchodcovskho pru. V Ladroweru pifreli a z Irska. Vm jim, e to musel bt prma zitek. Taky bych se chtl s terencem projet Evropou. Snad pozdji, a benzn pjde dol. Zatm budu ojdt galusky.

Krasojzda oputnou krasokrajinou pokrauje. Teplomr mi ukazuje pjemnch pt a ticet a venkovanky chod v oekvn snhu. Jednu z nich si fotm. M tak metr ticet a j mm strach j ct, aby posekala. Je tedy v chzi. Za n, s patinm odstupem ji sth jej starej". Tak ho fotm taky, aby mu to nebylo lto.

Lb se mi ta atmosfra ospal vesnice Horta v asu siesty. Rozpadlch bark tu je ekl bych, vc ne u ns. Jako by kubk zdiva ml men hodnotu. Stejn jako stech bez komn.

Napchnul jsem se na E802 a provoz nepjemn zhoustl. Devt kilometr to budu muset vydret, pak bom doprava (do kopce) na Torre de Moncorvo.

Pologaluska se mi zaezv do tekoucho asfaltu. A bude h... ml jsem vyjet dve. Kamnky na ni pilepen by rdy zacinkali o blatnk. To bych se ale nesml vytrvale plouit vzhru. U studnky se koupu. Rno byla sprcha u pumpae hned vedle zchodov msy. Kdybych si ek, nechal by mne vyrchat. Na se vak met hned zrna? Te, ped spanm to je jin.

Pekonvm Sierra do Reboredo s kopci do 1000metr. Rio Douro sieru obkliuje, cesta podl eky vak nevede, tak mus pes vysoinu.

Byv vykoupn se brnm zpocen. Kliky jen tak lehce pootm ve smru jzdy, div e se nezastav pln. Dnes byl dal den krasohled. Nechce se mi nikam prchat.

Na map mm koleje, v relu vak vytrhan. Msto nich je dle znaky cyklo, a dle kobilinc, koo stezka. Jel bych po n, ale cesta je zl" zapji na jej psenou adresu. I dneek mne pln radost ze ivota.

Projdm plant dubu korkovnku. Portugalsko je v tomto, stejn jako v chlastu, na svtov pici. Strom je kry zbavovn jednou za sedm let. Vypad pak zmrzaen. A se o tom dozv teroristi z ultra greenpeace, budeme si vno puntovat plastem, nebo palcem (kad svm - v lepm ppad :-).

Podveern atmosfrka. Oskrek ulhajc do kolbky z ervnk. J se vznm nad stnem v dol. Mraky asy" prognostikuj krsn ztek. Na silnici ani ivka, jen j. Ptkov vito, pologaluska ust, cvrk (i cvrek) pede, pesmknut etz cinkne. To nen chvilka poezie, nbr pravda, pro kterou jsem mlem zapomnl shnt ubytovn. Fotm slunce zpad a vm, e mm poslednch deset i patnct minut, ne bude tma jak v pytli. Rychle stzlivm.

Spti dnes lze kdekoli, d隝 neoekvaje, nicmn pro vodu musm do civilizace vesniky Carvalhos. Sprintuju, abych tam byl vas. V hospod na zchod pod pidikohoutkem plnm alespo zpola zlomenou lhev. To je mlo, ale vc do n nedostanu. Vm, e budu mt veer ze jako velbloud. Na vaen (a itn zub, to je stejn voda tstoviny s pchut fluory jsou vborn vc) se t nco spotebuje. Ukazuju pomakanou petku se zlomkem vody pikolkovi u baru a ten mi ji pln rkem z ppy. Obrigado, obrigado, buena noche" dkuju a prchm do hrubostavby ped vesnic, kterou jsem si u pedtm vytipoval. Bez okounn lezu dovnit v posledn pl minut era. Betonov podlaha, pky bez omtek, bez dve, otvory bez oken zaruujc dostatenou ventilaci. Ve perfekt.

Plynovej vai svt modravm plamenem v koutku. Vam pro zmnu vetnka, s okoldou blankou, margarnem a cukrem. To je kombinace, kter nikdy nezklame. Pecpn se s heknm pekuluju na kalimmu. Oknem bez okna thne vzdouek. Je mi fajn.

Dnes posledn Palouek. Dostvali penze za koly a pak si mohli nakoupit v obchdku. Ondra ml nejvt radost z foukaky a holky z laku na nehty a pvsku panenky. Konen hezky, k veeru d隝.

26.4.2010

Rno se naten zvedm. Nesndm, to plnuju spojit s dobjenm. Zbn nahlm do vedlej mstnstky, zda jako nemla komfortnj vhled a mimodk ustoupm o dva kroky neb v koutku je deka a polt po njakm noclenku. Jete vera spal jinde! A nebo jsme o sob nevdli?

Po silnici jde kmet Portugalec. Motyku pes rameno, v ruce dbn z plastu. Obnoen sako, selapan botky, omatlan epice bekovka" na hlav. Jde ve smru m jzdy a psk si psniku. Lb se mi to, tak zvoluju tie, abych neruil a poslouchm. M to svoji atmosfrku. Zastavm a gestem si km o fotku. Dda vypne hru a sebevdom zapzuje. Ve. Jak je obleen, reaguje a hlavn jak se dv a stav k tomu focen mi pipomene mho ddu Sklu. Oba jako by vzkazovali svtu stejn moudro - nechte si sv trendy a j si ponechm svj ivot. Vyzvdm, e jde z pole, kde si byl nakopat brambory (v dbnu).

Je pkn. A bude pkn na vn asy (plnuju). Je tedy as se zbavit zimnch doplk a tak ve vesnice zastavuju, abych tam v ekrn zanechal krsn modr overlek a rukavice. Teplky s vlokou si jet ponechm do Pirene a elenku taky. Spm-li v ekrn pethnu si ji pes oi a pes ui a nevidm, neslym.

Housenky se tu spojuj, snad, aby si dodali odvahy, do vlku za sebe v pokusu pejt vozovku. J se jim vyhnul, nklak s pskem vak u nikoli.

V pkop u se chyst dal, jet del, expres. Sebevdom veden mainfrou na vozovku. Jak to asi tak me dopadnout?

Kopekm dochz dech. U nelen krajinu na tolik dolek a silnici na tolik kliek. Po vysoin mm na Megadouro a Miranda do Ouro. Zapadlej vesniky tu jsou poskldny z domek slepench z kulatch valounk, jak je eka pedpipravila. Stechy maj vlnit vemi smry. Vtina m dvee a jedno i dv mal oknka. Nkter jen ty dvee. Bouchm na n, e bych jako rd vodu. Ale hlavn bych chtl naumnout dovnit. dn se mi vak neotevou, a tak si nejsem jist zda to nejsou chatky lufk.

Do Mirandy pijdm okolo pt. Docela mi to jede. Tu na levm behu ria Doura kon Portugalsko a na pravm zan panlsko. Na veejnm zchodku, za pomoci runku a mdla, zbavm tlo brusn pasty a je mi fajn jako nikdy. Vm, e u se mi nikam nebude chtt a tak jdu hledat infoofice, abych jim vnutil dobjeky a nabjeky nejlpe pes noc. Bohuel maj jen do 18.00. koda. To by vylilo m neustle too low batteri".

Je tu krsn. Dole pod mstem pehrada, nad n se vypnaj ve hradiska. Slunko, chldek romantika. I tu by se Jie lbilo. koda e tu nen se mnou. Na to myslm zvlt pak veer. Kdy se rozsvt poulin lucerniky a vbojky reflektor nasvtlujcch kostel, korunu hrze pes kterou ztra zmizm do panl, masv skaln stny z n vystupuj tvary netuen, zelenkavou hladinu pehrady. Luna svt, hvzdy jisk, milenci se svetry pes ramena se vod za ruce, vnek vane... Romantika kam se podv, zvlt pak, m-li ji s km sdlet. Spt jedu tam, kde jsem veeel. K posezen do parku pod hradisko. Ke kohoutku s vodou a s komry, kter zaene repelent Alpa. Vtrm si jej do vlas, a chlup na ruce. Tam se jej absorbuje nejvc

Odedneka mm paragraf na Ondru, ale skoro nic mu nen a sedme na psku. Vera ml teplotu a chodil pod rat. Holky byly na divadle v Letohrad pijeli a v 19. Zuzka jde ve tvrtek do muzea p. Na pravk. V ptek Terka zpv v KD a v sobotu je jarmark. Pozdravuje t Donati.

27.4.2010

Rno balm. A Prchm do panl. Tok Doura miz v kaonu kde se silnice neprothne, take jej opoutm i j. Sraz mme a v Zamora.

Silnice je neekan pm. Deset kilometr bez zatky nen dn rarita (obecn) ale tu jo. Nejsou tu dn kopce. Krajina jak plotnka, na kter ivo trva, kterou sps dobytek. Bermillio de Sayago. Prvn panlsk vesnice. Vera jsem nedobjel tak dnes musm. Rd bych to zrealizoval tu, spolu se sndan. U pan pekrniky si kupuju chleba. Opt mne pilkala jeho vn silou feromon. Doa se nech vyfotit (co je vyjmka) a pro okoldu mne posl do merkda za roh. Jdu tam. Pro okoldu blanku" (Chocolate blanca - bl okolda) a se svitkem kabel. Pan nechpe, pn se brn. Tomu se zase brnm j: no dinero, en ufe, perfavore" tedy po naom: "nechci penze, zstrku prosm". To to ja, es to neek dve synku" eknou (zejm) a ve pijmaj s chpavm smvem. Na opltku jim dlm keft a ty blanky kupuju hned tyi. Vam sndaoobd, abych vyuil as. Pesto mne jeho ztrta mrz. Dv hodiny nudy, a i tak budu muset ztra zase dobjet. Pstrojky si beru, fotit se pan odmtla, nicmn el kuo" tedy raztko do pamtnku mi dala.

Piem, za pamtnek u nemm Zuzinu kresbiku, s n jsem jel do Santiaga, nbr regulrn credencial, kter jsem si plnovit koupil za 0,5e v kostele v Portu.

Ze Zamora jedu zase podl eky. Na Toro. Zemdlsk kraj, penic ln. Je to tady takov rovinat placka 650m vysoko. Pijdm na kiovatku, kde do sebe uchli dv auta. Plechaina. Je to druh nehoda na m cest. Ta prvn byla na dlnici. Od tahae se odpojil nvs a sjel do pkopu (natst). Dlnice, proti nm, stla a my freli. Tu zcpa nehroz.

Pede mnou se objevuje Toro. Msto na pskovcov skle. Msto je zubat, barvy pout. Skla zbrzdn eroz. Vypad to efektn, impozantn. Kdy pijedu pod sklu udlm pokus jt (bez kola) po chodnku, co vede bezprostedn pod n.Po pr metrech obracm na zpt. U jsem jako ti motoristi. Bez kol ani rnu

V ulicch msta je ivo. Chlapy, 50-70 let, hrajou njakou hru. Spov v tom, e hz vleek (kus trubky 30cm dlouh) na trn vzdlen cca osm metr, kdy odhz vichni jdou k trnu, kad se chop svho vleku a hz k druhmu trnu, tam kde stli prve. Nikdo z nich nekou, nikdo nic nepije. Jen si hraj. Vyfotm si je a oni mne nechaj si jednou hodit (he :-).

Na nmst je ivo. Dcka se honj, po svejch i na kole, ensk plkaj, chlapy se pacrkama taky. Je to bn podveern obrzek. Lid tu ij vce venku. Dky poasku si to mou dovolit. I kdy hzet trubkou tam a zase nazptek bychom mohli i u ns, a nedlme to. Asi jsme fakt jin. Ani kaen, ve kterch se d umt znaven tlo poutnka, nemme tolik.

Kupuju mlko a za 1e litr piva v plastu. Je vyloen dobr. Nejlevnj vno je tu levnj ne nejlevnj limonda. To jen tak pro informaci. J nekupuju jedno ani druh. Jezdm na vodu, ppadn mlko, ppadn pivo.

Je pkn, je mi pkn. Silnice je supr. Fr mi to. Do Tordesillas to je 60, co nemm anci ujet. Nicmn rd bych utrhl co nejvc. Tak lapu chladivm podveerem tak, abych se u nezpotil. Dle mapy moc vesniek cestou nen a v relu taky ne. Pret vak nebude, stechy mi neteba, tak o nic nejde. Slunce se klon k zpadu m dl vce a stejn tak osluje idie spchajc proti mn. Nemm z toho dobrej pocit a tak se klidm. Odbouju k osaml hale v poli. Rozmotm kalimatku, sedm na zdku a koukm jak se na stmvajcm se nebi vynouj jednotliv hvzdiky. Z jakch dlav pichzte? Spolenice moje? Kam se na vs hrabem!

Dnes jsme byly v knihovn Terka se s kamardkou nemohla ve kole dostat ze zchodu. Zachrnila ji uitelka a kolnk. Zuzka je m dl tm vc ubreen, nechce k nikomu chodit, akort si sko pro Sabu a jsou u ns

28.4.2010

Rno je lkav. Saju do sebe, jak houba, atmosfru vlahho chladnho slunnho jitra. Pohodiku zdobm, jak dort tenikou, sladkm ajem. Mezi tm si vyfotm nocleit, co se vera bez svtla nedalo. Budu si jej pokud mono fotit vdy. Na pamtku a taky, aby se mne nsledn doma pi psan (tohoto) zitkopisu evokovali vzpomnky. Pijd dodvka a veze kle od dve, u kterejch jsem spal. Chlapk v montrkch mne zve dl s gestem myt rukou. Dobrej npad. Zuby v tepl vod jsem si u dlouho nepucoval. V przdn hale je ada sud od oleje, paprov pytle naplnn nm lehkm vyrovnny do dvou metr, podl stn... nezajmav norml.

V Tordesillas peci jen dobjm. V baru, zatmco svam na lavice.

Dle mapy, bych do Valladolid ml dojet po E80. Za Tordesillas vak z n je tzv. Autovia. Bezradn stojm na krajnici netroufaje si na ni vjet i kdy zkaz vjezdu tu nen. Vypad doista jako dlnice. Dva pruhy tam, dva pruhy zpt, mezi tm svodidla a psek ke mezi. Tu cyklist jist nejsou vtni. Dilema e cyklista v protismru. Pes rachot aut nem cenu na volat. Tak jedu. Lpe eeno svitm. Auta vytv pzniv vtr, asfaltek jak smetanov jogurtek, krajnice uklizen... nen to a tak nebezpen, jak se tvrd. Nevhodou je rachot a randl. U se nikomu nedivm, e nechce bydlet u dlnice. Po pti kilometrech odboka do kempu. Vrajara se ptm: Autovia libera per bicikleta?". Ten kve hlavou, jako e jo.

Vera, v Toro, jsem ml jet pes kopeky na Medinu de Rjoseco. Nechtlo se mi pes dvstmetrov peven a te za to pykm strojovm tempem. Nalevo auta, napravo svodidlo, mezera a plot proti krlkm. To je asi tak ve, co mu obdivovat. Poezie je u Mediny.

Zmklo mi zadn kolo. Prvn defekt je tu. Dal si rekordn na as, za to vak pichz v nejmn vhodnou chvli. Auta svit, slunce pee. Natst o kousek dl je odstavn pruh rozen. Tak tam myka tlam. Po mn tu zastavuje dodvka. Kluk, mho vku, vystupuje aby se vyvenil. Taktn jej nechm dokonit loui a jdu za nm zneut situace. S pohledem plnm beznadje ukazuju na przdn kolo. Gestikuluju nco v tom smyslu, e j Valadollid, on Valadollid, my Valadollid. Kluk m fitron a j tst. Otvr vrata, (bedny od masa peliv srovnny u kabiny mi cos pipomenou) a pomh mi naloit maroda kolo. Chtl by si vykldat, neum vak anglicky a m italtina - tak trochu pbuzn panltin - zas nesta na improvizovan rozhovor v hlun kabin. asto ji nepochop ani Ital v lesku tichm. Amigo se mnou obkrou itu Valadollit", vyplivne u benzny na obchvat smr Palencia, potepe pravic a popeje bueno camino". Vc pro mne neme udlat. To neva, dky za tch dvacet kilk a ten pocit. Lepm mu za to na sk samolepku s logem Zbeha. Ujiuje mne e tudy Palena, no problema".

Pchl kolo jdu lepit do stnu pumpy. Obsluze se marn snam vnutit nabjeky. Venku na zdi je vak jedna bezprizorn, tak ji zneuvm. Dobjm, opravuju kolo a ve nutn odkldm na plechovou truhlu". Obsluha to asi uvid v kamee, a drazn mn d, abych to z t bedny oddlal. Pokud to chpu jsou vtom njak protiporn vci. Maj to ti pumpai ale svzel s tmi cyklisty, a mi je jich lto. A to jsem jim jet nezaal drobit na vozovku, o monosti vaby nemluv.

Stojm ped napojovacm njezdem na autovia smr Palencia. Jede-li dodvka zvednu palec. Spolujzda mi zachutnala. Nikdo vak nereaguje. Sam bezfantasijn. A to jsem na dobrm fleku - kde auta jet nesvit, mohou zastavit, a vd kam chci (budi jim polehujc okolnost, e jsem jim dal pleitost pouhou tvrthodinku). Po autovia se vzdaluji od Valladolid a ria Duera. Do Miranda de Ebro, 160kilometr, pojedu proti toku Ria Arianzn. Tam u budu pod Pyrenejema.

A na njezdu ve Valadollid zkaz cyklist nebyl, na tch ppojkch, kter mjm jsem jej zahld. Mm z toho patnej pocit. Stejn tu vak nen jin alternativa oustky a tak se oprm do klik. Svitm si to dvacetpt, pedjd mne auto za autem, a jedno z nich je policejn. Pesvit okolo spolu s ostatnmi an by naznailo nevoli. Ulev se mi jako v Portu. Asi je to vn legl. Pak jej vidm stt na most. Sleduj triedrem provoz. Jm mne pedtucha patnho. Do Paleni mi zbv as pt kilometr. Tam sjedu na oustku do hor. Guarda trafik mne pedjd a s blikajcm npisem stop zpomaluje na moji rychlost. Jak pska na neviditelnm vodtku mne vyvd k benzn. Zastavuj, lustruj pas a daj pokutu za jzdu po autovia. Brnm se tm, e ve Valladolid zkaz cyklist nebyl, a stejn tak v Tordesillas. Jede s Tordesillas?" Ne, s Toro". Ale to je 80kilometr po autovia! Pokutu 300e bude muset zaplatit!". J jsem se ale ptal, hldae v kempu, kal - libera. Nemm tolik penz". Nem tolik penz? k, e se vrac z Composteli, pes Porto. A nem diplom pro poutnky (svil jsem jej Pavle) a ani penze? To pece nen mon, cestovat bez penz! Ty nm le!" Opout mne jistota, e toto setkn s polici dopadne stejn dobe jako setkn s dopravky bhem pedchozch putovn. Zanm jim vit, e to mysl vn. Vhm zda trvat na svm nebo piznat le. Jsem mkej a cudn piznvm: Mm penze" a jet cudnji dodvm: "Ale ne pro vs". Formuluju ponkud nekulantn svoji vpov, je na jejich tvch vyprovokuje nznak smvu. Muste nm zaplatit, pokud nezaplatte, nalome vs do naeho auta, odvezeme na policejn stanici, a trip tm skon". ekne jedem, zatmco druh v kufru vozu velikosti Lady Nivy zane perovnvat vci. Tak dobe, mj vlet, trip, kon tak i tak" km mrn nazloben. Jen tak, abych je nenatval pln, a aby si zrove mohli myslet, e to myslm vn. Po pl minut maj trojhelnk, lkrniku, a run svtilnu srovnnu v hlednm komnku. T mn e nezali sklpt sedaky, to bych asi vn shnul do lev boty. S tesknivm pohledem jdu za nima s proskem". Je ve mn mal duika, ale jin vchodisko nen. Sklopit sedaky zas tolik prce ned. Vehementn opakuju, e jsem to nevdl, e v Tordessilas jist dn znaka nebyla (a ona tam skuten nebyla). e vrtn v autocempu mne ekl e autovia libera" (a on mi to skuten ekl). Slibuju, div si nekleknu, e u nikdy ve panlsku nebudu jezdit po autovia". Pro obmken ukazuju fotky svch dt. Vm, e nic z toho je nemus zajmat, le taky vm, e nic jinho (ve spojen s jejich neochotou sklpt sedaky) mne neme zachrnit. Dobe, ale pokud Vs dnes jet uvidme na autovia bude to pro Vs zl. Pojedeme za tebou, po dvou kilometrech je sjezd, na kterm opust autovia. OK!?" Jist, jist, jist" psahm a slibuji div si pi tom neolznu ukazovk s prostednkem prav ruky a nevztym je k nebi.

Na sjezdu se s nimi loum zamvnm do zptnho zrctka. Pad mi pitom kmen ze srdce. Psahm si, e u nikdy vce. To jet nevm, co mne ek za chvli. Po tech kilometrech je silnice zatarasen. Asfalti mne poslaj na autovia. Tam by mne vak nedostali ani prem kon. Vc vm policajtm, s nimi jsem ml ped chvl tu est". Jedu tedy dl rovn, je to na Palencia, take se urit nevzdaluju. Pijdm k njak tovrn. Nikde nikdo, jen v trv vylapanej chodnek smr Palencia. Jdu po nm. Na zmrzlinu do Paleni.

V marketu si j za 1,2e kupuju pl kilovej kyblk. Olizuju liku a je mi fajn z toho, jak mi prdelka povoluje. Ml jsem vn nahnno.

Kotvm v prvn vesnice smr Burgos, po oustce 617 na Satudillo. Veei vam v parku a span plnuju u domeku o kousek dl. Jsou to sice zchodky, ale zezadu by to nikdo neul. U se smrklo je as se pesthovat k domeku. Pi rozbalovn kalimatky a spacku mne obklopuje roj komr. Je jich takov sla, e radji prchm. Nenajdu-li nco jinho, vrtm se. tst mi vak dnes peje. U panelku pod borovikou je volno a bezkomrno.

29.4.2010

Jedu liduprzdnou, vlnc se zemdlskou krajinou. Vojtka, penice, vojtka, penice... Na obd kupuju tstoviny od karavanist, penze nechtj, e jsempelegrnos". Navc mi nut rajatov sous". Zdrhn pijmout ho ale pepsknu", take jej nakonec vn schovaj.

Dobjm u benzny zatmco svam. Vojtka, penice, vojtka, penice, mrn vzhru mrn dol. V polch domeky z vepovic. Propadl stecha, vyslepl futra, okenice, bez (jako ta rostlina, po n kchm) v kuchyni. ekaj na recyklaci zaornm.

Frantci, cyklotuani na cest do Fatimy. Skry, snad jsem nco neprops.

Burgos. Msto s katedrlou z blho utr. 910metr nad moem peplnn poutnky. Prochz tudy hlavn - Francouzsk- poutn cesta do Composteli, ponajc v Lurdch, kam mm. (Nastoupit na ni lze kdekoliv minimln vak 200km ped clem). Oficina de la pelegrinos pod katedrlou, kde si raztkuj (i) credncial je jimi peplnna. Nedoku si pedstavit albergue, kter je pojme. J se po nm nepdm. Ti co se vrac nemaj nrok. A je pkn. Uvm si. Atmosfrku msta. e jsem tu na kole. Pokynut, pousmn poutnk, turist, prodava los (poukzky na nadji prodvaj pmo na ulici) ebrk, co se nechtj fotit. Poslm umkarty a prchm smr Logroo, jet se d kamsi dojet.

Mimo historick centrum je veta po pohodice. Semafory, kiovatky, smrovky, smog, pna, hluk, bez monosti se koho zeptat. S podivem kvituju, e mi zastavuje prvn auto, ptm se: " Logroo?" Mchaje rukou ped sebe. Spolujezdkyn krout hlavou. Ve snaze mi poradit se j div nezasukuj ruce. Chpu jen, e musm pod most pro vlak... kdybych si troufl na autovia, byl bych venku raz dva...

Zathlo se, zan prtrov pret. N, j nechci zmoknout!" kim do vtru, obracm do protismru za vstcnho zpomalen aut. Prchm zpt pod stechu parkovit k tovrn co jsem mjel ped chvl. Prv vas, abych se skryl ped hlavn sprchou. Kapky velk jak hrnek s uchem (skoro :-) bubnuj na stechu tak, e pehluuj hluk z tovrny. Mm radost, e jsem v suchu. Zd se, e tu zstanu tret pes noc i kdy komfort to dvakrt nen a romantika u vbec n.

30.4.2010

Fotm neromantick nocleit s neromantickou tovrnou a vyrm na cestu vstc Paso la Pedraja. Mraky nad hlavou se protrhvaj, silnice bez kalu, optimismus ve mne. V la Pedraja (1150 m.n.m.) jedu mrakem. Z Burgosu jsem se sem vyvihnul ani nevm jak. Tmto sedlkem se dostvm do Pyrenej, k pramenm Rio Elbro. Co je pro panli eka numero uno", kter svm tokem pod Pyrenejema k (bezmla) cel poloostrov. Sbr vodu z hor a zsobuje j vytrvale a celoron ninn vysychajc msta.

Na silnici znateln pibylo cykloturist. Je jich tolik, e u nezastavujeme, abychom poklbosili. Pokynem si, usmjem se na sebe, ppadn kiknem Buno camno! Pelegrino!" Jedou do Composteli. Proti mn. Camino de Santiago" (Svatojakubsk poutn stezka), znaen pro p nen pro n (ns) biiklisty vhodn. Jsou ve skupinch, i jednotliv, sta i mlad, modern barevn i omele zkuen, s branami (ti omel) s batohy (ti barevn), fousat i holobrdci. Lid

Ped Belorado se k silnici pimyk poln cesta, po kter vede camno". Krok za krokem se po nm vstc cli sunou mravenekov obtkn batohy a pbhy, je je ponoukli, aby se tu seli. Jdou pospolu v molekulch, kter se rozpadaj, spojuj, vzjemn prolnaj. Zvidm jim ten sborov vkon. Mus zavat tko zapomenuteln pocit sounleitosti. Kdy jdou. Kdy si credencial perkuj raztekem z kontrolnho budu (v kostelku pivzno na provzek). Pi spolenm span, vaen, lepen puch a vt na ubytovnch... Zvidm jim to. J bych toho hlemdho sunut vped nebyl schopen. Nedokzal bych v sob najt dost energie - aby svaly vydreli, odhodln - aby se vle nezlomila. Jdou jako by zpvali spolenou pse. Jdou a jdou, vichni jdou, a vichni jinak.

Dle toho, co a jak sebou vl. Odkud jdou a kolik maj asu. Co maj na nohou, kde je potkm. Mlad svin kmitaj a jim hlky zvon. Dokou jt a kouit (obdivuhodn vkon) volm na n italsky:

"No fumre, no cantre". Usmj se vtipu. Je mi z toho prma. e pochopili. e mne aspo na chvilku vzali k sob do party. e nejsem tak vytrvale sm (ne e bych si stoval). Tito Hi - Tech" poutnci svinci dohnj ty star, ty s velkmi tly na tenkch nokch, ty nesvin, kter bych si dokzal pedstavit vude jinde jen ne na camnu". Ty mm nejradji neb ukrajuj z cesty zpsobem jakm bych to inil j (pokud vbec). Volm na n: Ultreia, bueno camno" (Stle vped, tastnou cestu) a oni se pousmj smvem tanho kon. Tu by ml stt Pier Cuberten a rozdvat placky,

Santo Domingo de la Calzada starobyl msteko postaven z pskovce z jakho je v Hoicch hlavn hbitovn portl..

Uliky jsou tak tsn, e jimi taktak projede mal nklaek. Z balkn zavench nad ulici by si lid mohli podat ruce (skoro). Jdu po (proti) ipkm a pichzm k albegue. Se v, e musm naumnout a stylov oraztkovat credencial. Za postel se plat 5 i 7e, ale maj plno, msta se rezervuj. Tak si tu alespo vyfotm vstupn halu a botrnu, v n by se m pachov stopa ztratila jako prd.

Frm, sklesvaje k rio Ebro, smr Njera. Krajina zervenala vudy ptomnou ervenou. erven hlna. erven skly. erven prach. Krajinou se rozprostraj pole a vinice s linkama zvlah (oteven betonov laby na noikch).

Jsem v Njera. Je as uvait obdoveei a z racionlna to t spojit s dobjenm, alespo tak jsem si to nalinkoval. Marn se snam vett v elekte s nabjekou. Celkem nerudn mne poslaj pry, do albergue. Marn argumentuji No sueno, elektriko". Prost mm vypadnout. Dvm se za to na n kared, ale to je jedin co asi tak mu dlat. Zuche sie Albergue?" pt se mne pan venku. Nain, ich zuche elektrik" vysvtluju se smotkem kabel v ruce. In albergue haben elektrik, um die ecke". So danke, alles gute!"

Za rohem domu je vydldn prostranstv s lavikama, z nho se vstupuje iroce rozevenmi dvemi do pzemn ubytovny. Vldne tu docela chaos vzjemn se propltajcch lid, jazyk, pach, poteb, pohled, smv, sluh. Ten nese chleba, ten holc strojek, ten (to jako j) zstal tret mezi dvemi, stoj a rozkoukv se zatm co jin se protahuj ven, a dal dovnit. Mraveniti za pultem recepce vel dobrovolnice z nmecka Ulrika, kter mne ochotn zbavuje starost o baterie. Spolu s n se za pultem mot, a to doslova a do psmene neb napad na nohu, jet jeden ahounek. Na lavice vam tstoviny a v nich preky. V duchu blahoem pan, kter jsem nebyl lhostejn a ponoukla mne nahldnout za roh. Je okolo pt hodiny. Posledn ul poutnci pichzej, ti co pili ped nimi opoutj eslo lu v trepkch krokem vzltajcho opeence. Je na nich poznat, e ped chvl ze sebe shodily vechnu zt, a vechno, aby se nadechli k dalmu.., aby se v tch trepkch, z nich vykukuj prsty, a nplasti, vrtili z mikro nkupu na ztej let. A li spt neb poutnk vstv se sluncem a ulh se slepicema. Je to pkn msto. Pod ervenou sklou, za psem zelen eka s blavmi hebnky. Taky se vyzouvm, abych zapad J. S nataenma nohama, s nabjejcma se bateriema, s vac se vodou, sledujc cvrkot kolem, je se dje v nm pospolitosti, mi je fajn. Naproti mn sed holka. Dlouh vlsky, tl ramnka, oku lahodc obl tvary, krsn ke. Vyloen pkn holka si jemounkm pilnkem na nehty zpracovv vloku do bot... to je albergue Njera.ahounek, co napad na nohu, jde ke mn. Nemyslm si, e by ml vrozen handicap - to by ml tu botku vce opracovanou. Sp ml donedvna sdru a te se reflexivn boj dolpnout, nebo si jen natlouk. Nabz mi, zda se nechci vysprchovat. Neberu to osobn. Nemyslm si, e bych prv jemu smrdl. Jo to je dobr npad, jen co pojm. Nemu se dokat tepl vody. Ta bohuel netee, avak ani ta studen nen tak pln studen, abych do n s mrnm sebezapenm nevlez. Mydlm se od hlavy a k pat. Peliv na mstech kter se bn na svtlo svta nedostanou. Zaslou si to hlavn konenk, Achilova to pata kadho cyklisty. lapu po svrkch, kter chci vyprat. Bezfosftov pran. Za ti minuty je vykoupno, vyprno. Do kasiky, papundeklov krabice na pultu recepce, vhazuju dv eura. Tolik platil Maras, kdy se koupal cestou nkde na benzn, dost na to, abych mohl mt ne jen ist tlo, nbr i pocit. I za pespn se tu plat" formou daru. Beru fok a prochzm si albergue v roli dokumentaristy.

Lonice je jedna velk mstnost, pro 80 sp. Sp se na palandch, dohromady - mui i eny (zpravidla kad na sv posteli :-). Kdy to uvidm pestane mi vadit, e maj plno. Zato kuchyku, a jdelnu tu jim zvidm. Ped Albergu si fotm Ulriku. Mluvme anglicky nikoli proto, e by j nmina nela. Nem rodinu?. Mm. Jsem tu jako dobrovolnice na dva msce. Rodina mi chyb, ale albergue to je as pro mne - time for me". A ty?. Se mnou je to stejn" odpovdm ukazujc pitom fotky My trip ist time for me". koda, e nevm jak se anglicky ekne jsme sobci". Smutn bychom se tomu pousmli. ahounek se mi omlouv, e nemaj pro mne volnou postel. Odpoutm" mu snze, ne si mysl. Prchm spt nkam do prody. Ahoj Njero!

Nen a tak bezmrano, abych si troufnul spt bez stechy nad hlavou. Take jedu a vybrm. Moc nen z eho. Sp odkldm ekrnu za ekrnou. Nakonec mm vak tst a nru domeku ve vinohradu, krytho tabul vlnitho eternitu (druh schz), jest poutnku dokon. Zatahuje se. Ochlazuje se. Pr se. Byl to dobr npad neprat tepl teplky...

1.5.2010

Chybjc vlnovkou mi pr do bejvku. Ve vlhne. Ne moc. N nhle. Ale pomalounku, jako kdy se houba nasv. Ned se s tm nic moc dlat, je lep to zaspat, tak spm. Pr i rno. Tak spm. Mm za sebou 1800km a nrok na odpoinek. Nepestane-li pret zstanu tu do ztra. koda, e tu nen zsuvka. S nudlema vydrm, s vodou vak ne, tak vm kotlik pod okap. V poledne m dovolenka pestv bavit. Vzhledem k tomu, e pestalo i pret nen co eit. Balm kufry, fotm domeek .

Zbv se probahnit k silnici. Je to asi tak ticet metr a schopnost toho, co dv slu rv rst a rodit, ulpvat, je asn. Ve finle mm boty kolaouk jak Hurvnek a zmazn jsem jak cihl. Kvituji, e Myk nem klasick vka", nbr kotou a oblepen kola se nezadraj (o brzdy nbr o blatnk). Vytvm vhov rekord.

V Logroo smvm bltivost v kan a pejdm rio Ebro, malou ku a mm do hor smr na Irua/Pamplona. Poas nen zl. Stdav oblanost bez det. dn jistota. Poutnkm, je se inou v nepetrit karavan protiv m tato zataenost vyhovuje. Spt budu jedin pod stechou. Zregenerovn dlouhm spnkem a neinnost jedu a do tmy. Kdy u nen zbyt konm ve sklenku ped Puente la Reina. Je tu od slunka tepl hadice s teplou vodou. Ten den nebyl a tak patn.

Zapnm telefon v nadji, e nco pijde z domova. Marn. Tak volm. Jia si stuje e j nic nechod. OK, ve dvanct se budem prozvnt. Mlasknem do telefonu a hovoru konec. Energie je hrozn vzcn.

2.5.2010

lapu a tlam. Proti prsmyku Pedron, proti vychisku severku. Potkvm poutnky. Chyt dchodci jsou a jdou z Francie. Vezou si svoji grande bag na rdlu. Oceuju je samolepkou Zbeha a poplcnm po zdech. Pak si oni vyfot mne, a poplcaj po zdech, abychom se rozeli stejn tie a skromn jako jsme se seli Bon voage!" Nepestvaj se mi ta setkn lbit.

Dlouhm sjezdem sjdm do Irua a bom o devadest stup smr Jaca. Tradin se zamotvm do nadjezd, podjezd, obchvat, s nimi si nevm bez autovia rady ani pomoci. lapu po n, te natst s vtrem v zdech, odhodln ji pi prvn pleitosti opustit. Na most vis kamera a ve mn je mal duika, e te sed guarda trafic do Nivy a jede mne lapit. Mon e jo, j vak mezi tm stihnul pijet ke sjezdu a opustit vinilov hladk ernoasfalt.

Vtr, co mne dopoledne dusil, mi te pomh. ene mne vped, jak paprovho erta pes prsmyk Loiti. Pyreneje jsou tady. Za nm se silnice prudce lme dol. Frm. 35, 40, 45km/hod. To u je docela fofr, ve kterm se jen modlm, aby se nco neuvolnilo z braen a nezamotalo do drt. Poryv vtru a skopec mne rozjd bhem dvou vtein na 55km. Jak na horsk drze. Strachem se mi taj dech. Doslova a do psmene. Chtl bych se chytit neho pevnho, ale nic tu nen. Jen vzduch, kterm letm proti sv vli j ...a zzran kotouovky, je zpomaluj zbsilou jzdu, zbsil tep. Miluji sv brzdy! V innosti, tichosti, nenronosti, vrnosti. Vm, e u nikdy jin chtt nebudu.

Podveernm tichem pijdm k pehrad, a msteku, Yesa. Kdyby mi to nkdo tvrdil dopoledne nevil bych mu. Nicmn zzraky se dj, a na kole zvlt, a j jsem tu. Mohl bych popojet jet kousek, nicmn tu stoj bezprizorn ruinika hotlku, nabzejc bezplatn sv sluby. Prodrm se ostruinm do jej pzn. Pr krbanc a roztren koile za prma pohled na jezero stoj. Vzadu je vybourn kus zdi, take se d vlzt dovnit. Je to docela bark. Schodit, mstnosti, stepy, urbes, zbytky lidsk (natst nikoli kostern :-). Pzem je bobk odvahy. Druh patro Bobr. Bobr, na kterho nemm zuby - co si nemohu piznat, a tak se s malou duikou vracm, e pr, aby mi nkdo nernul kolo (ha, ha kdo asi srabe).

Vaim z vody z petky, co jsem nael ve karp a je mi fajn. Jen domov nepe tradin story.

3.5.2010

Noc byla klidn. Na nvtvu mi nikdo nepiel.

Jezero de Yesa objdm po severnm behu, po caretee numero 240. Provoz pjemn minimln. Raduju se s pohled na ledovcov zelenou pehradu, z nho nesmle vyumuj tu vt tu men ostrvky. Ve m pjemn obl tvary. Jako kdy si Ondra modeluje pskovit.

Dobe, e jsem zstal spt v ruinice. Tu u vody u nic nen. Pesn, jak to pedpovdala mapa. Jen silnice vykruujc oblouky ztok. Ty men pehupsnem mostem. Krajnici lemuje dosti ast znaka. Obtuju se zastavit. Piktogramek - vypad to jako klt a nebo plivov vlna, a nebo ob. Kadopdn je lep prchnout. Smr Puente la Reina de Jaca. Tam, za 60km, se budu muset rozhodnouti, zda pes Pyreneje do Francie. i dle panlskem.

Tko se rozhoduju. Srdce by chtlo doleva, pes kopce do Lurd (jak bylo doma vysnno), mozek vak vel doprava, do panl. Ani ne tak snh, jimi se blaj hebeny Pyrenejsk, jako spe mraky, kter si o n pou tk bicha, mne ponoukaj: "Je vpravo, tu je zima, tu je mrz, tu se ptku neschov".

U tu, na jin stran, je mizern (chyb mi ten svetk, odfouknut fnem optimismu v Portugalsku), nato pak na t severn. V duchu si pedstavuju bl vr hnan sinoptickou mapou z Biskajskho zlivu. Asi n" ikm si nahlas, jako bych se chtl ujistit, e rozhodnut nejet do hor je sprvn. Poutnci se t vytratili z camna, z nho je cudn pinka u silnice. Po n se d dojt do Lurd. J vak mnm pln a mm na jih. Smr Hueska!

Klesm ze sedla smr Hueska a krajina mne odmuje. istopestrobarevnost ek, skal, prody. Zvlt za Embase (pehrada) de la Pea je krajina vymodelovna v roztodivn tvary

Silnice, uzavena do kaonu eky Galego, klikuje zasekna do skly nad burcejc ekou (vyznv to, a je to, a kovit krsn). Lze-li krsu mit potem zmknut spout foku, pak nsledujcch deset kilometr stoj na pici. Pestoe bych mohl jet jdu po a fotm a fotm a fotm...

Jet e mm dobito. Rud zbarven skaln ve. Peejnatou eku. Kamenn zdky obepnajc sady broskv a oliv. Stren mosty. Vlek, je se provln kolejitm nade mnou bohuel vyfotit nestihnu. Krsa, krsa, krsa. Ej!, tu by se lbilo Jie.

Babral bych se tu do nekonena nicmn je as se nkam pohnout.

Cel den jedu v dlouhejch kalhotch a bund. Poas nejist a v noci tomu nebude jinak. Rno bude deset celsi.

Cestou do Hueska marn po nem ptrm. U dvakrt jsem opustil psteek neb se ukzal pes (psteek pro auto), i majitel (arel autoscuoli). Ped Hueska prozkoumvm ruiniku. Ta by la, selapan plot doku pekroit, ale Myka pes nj nedostanu.

Ctm jak mi studen vtisko krade teplo a zima prolz tlem. Mm nepjemnej pocit, kdy tuhnou naped prsty, nohy, zda, svaly. Nikoli pocit nhlho ochlazen, nbr pocit vychldnut. Potebuju teplo! Potebuju jdlo! Potebuju stechu na noc! Ale rychle! Bude tma! To m nyn stresuje, jit sebezchovno. Zajdm mezi panelky, kde tolik nefouk. Stavm vodu a pak na sebe oblkm ve co mj mobiln atnk nabz. Vetn plastiku do det, gumovejch rukavic a elenky pes kiltku. V koutku mezi panelkama jmm zbytky tepla nad kotlkem. Otzka tepla vyeena. Lid kolem moc nechod. Tch nkolik na mne kouk ze zimnch bud s despektem. Ptm se po albergue. I kdy se to opakovan snam vyslovit jinak tak krout hlavou. Buto nerozum, nebo odpovdaj ne, nen tady". Sp vak mm pocit, e jim jde jen o to se m dotrnosti zbavit. Stepuju nad kotlkem a nemu se dokat a to teplo pode mnou, spolu s teplejma nudlema, vsaju do sebe. Lituju svetru ponechanho v Portugalsku. Budu si muset njak opatit.

Je to povznejc pocit blaha ctit teplo c od kotlku, rozlvajc se pes koneky prst, jcen a aludek od celho tla. To sedativum mne ukliduje, posiluje, dodv ztracen optimismus. Cukr v nudlch ukliduje nervy. Te u jde jen o to vydret do rna.

Do profukovac ekrny MHD na ulici se nechce. To a v nejkrajnjm ppad. Pi hledn ehosi lepho jsem se prokioval a do tmy, a njak lep tvrti. Msto panelk bytovky do tverce, uprosted lavika, keky, tulno. Tu ekaj na mne, a jako myka si stelu v kouteku pod zataenou oblohou s tm, e bude-li pret sthnu se do loub kolem.

Ne se zazipuju do spacku musm se jet vyrat. Tu se mi vak nechce. Me se nkdo koukat, a mohlo by ho to pobouit, tak se vracm na ulici. Mm tst, nikdo kdo by mne odradil skropit kmnek stromeku tu nen. Je 22.30 a je 10 celsi.

4.5.2010

Balm se, prchm. Zstal bych tu dle, ale nen tu zsuvka a j potebuju dobjet.

Mm tedy k benzn, kterou jsem vera mjel. Je jet zaven, nicmn venkovn zsuvka mi je k dispozici. Oivuji baterie pro ppad, e by byl supr den. Po pl hodin pijd amgo". Oddlal ceduli, zahjil provoz. Jdu za nm s kartkem a pastou, posl mne na zchod, na kterm se top! Nemt venku na zemi fok, tak se tu zamknu.

V oficina de la turizmo se ptm po pedpovdi poas. Neopustila mne toti jet mylenka pejezdu Pyrenej, spojen s nvtvou Andory. Korektn a usmvav pn mi tiskne pedpov na nsledujcch pt dn. Tu m bt jako vera. Zamraen, nejisto. Do hor, kde bych se plhal nad 2000metr, tedy nem smysl jezdit. Nejlpe je na pobe stedozemnho moe. Valencie hls jasno 25 celsi, Barcelna u mn, ale ani to nen patn. Jedu tedy Barcelnu" eknu si nahlas, abych se ujistil, abych slyel jak to zn. A nezn to patn. Mapu mm vak jen na prvn stovku kilometr, dal potebn dly mapy zstali v Santilian v koi (hlavn e jsem se odlehil o ti listy A4). Jdu tedy zptky do kancele, abych vykemral njakou mapu pro dal cestu. Dostvm pknou mapku panlska a ujitn, e tu dn albegue per pelegrinos" nejsou neb camino tudy nevede.

Vtr i skopec mne ene vped. Jedu co to d a tak se veer mu zapchnout do rozestavn haly ped Lleida. Tu je o poznn (o dva stupn) tepleji ne vera. Jsem rd e jsem inteligentn ustoupil od cl vysnnch doma v teple duchny. Zodpovdn poslm sms k domovu, odpov vak dn. Nepjemn to vc.

5.5.2010

Veer prelo, rno je studen, ale pkn. Zemdlskou krajinou klesm vstc hradbm hor a do Montblanco. Vam obd, vyhvm se na slunku. Dochz mi plyn, dvm novou kartui a ptm se ernoch zda nevd, kde se d koupit. Kr rameny nicmn se mne ujm mank v erven mikin. Ukrajinec, kter tu pracuje. Ty moj slovansk brat" ikm mu s smvem. Popisuju svoje losk putstvie pa ukran" a jsem rd, e si mu prothnout mluvidla, ani bych musel nekonen brousit vslovnost slov, u nich si nejsem jist vznamem. Alex pracuje na stavb silnic, ale udlal si nco s rukou a tak pozt pedasn (po pl roce) let dom. Vede mne k obchodu pro kartui a jet do jinho, kde by mohli mt pneumtiku"pro Mika. Do kopce se vak rkme zbyten. Nemaj. Do Tarragona rad jet pezdem, neb kopec je tam velik. Pojedu pes kopec patamu to mn nrvisja pagulja na veloke". Sastlivo Alex! astlivo Ptr!" Loume se ped dlnoobchodem a jdeme si kad svou cestou poznamenn" neekanm setknm.

Po rozlouen si vytm, e jsem mu neekl o njak svetr. Urit by mi pomohl.

Z prsmyku Col de Lila uvidm poprv moe. Tentokrt stedozemn.

Kdy jsem t v Portu opoutl nemyslel jsem, e t jet uvidm" vzkazuji mu do vtru a jsem rd, e jsem tu v teple a slunci.

Sklesvm si krsnou silnic radujc se s pohodiky podveernho ticha.

Na noc si stelu pod fkem s tm, e bude-li pret uklidm se do vyhldnut ekrny. Plcek je pln utr opracovanch do kulata.

Chod mi od tebe stle stejn sms. pe mi domov. ...mohu spt klidn.

6.5.2010

Budm se v ekrn, kam jsem se pesthoval kolem druh hodiny rann, kdy spadli prvn a posledn kapky. Kdybych nebyl mkej a vytrval, nemusel bych se po cel zbytek noci potkat se svtlem zivky, hlukem aut a pocitem, e pichzm o jednu podfkovou noc. idi busu me za to (vzbuzen) je taktn a ani nezatroub. Tradin zahjen dne focenm nocleit se nekon pro vybit baterie. Sndan tedy a u zsuvky. Dsn mn ta nesvoboda a zvislost na elektrice tve. Uruje mi, kde budu vait. Kde odpovat.

Udibuje mi z drahocennho asu, kdy svt slunce, d se jet a j musm nkde tret uvzn k zstrce, abych ztra eil stejnej problm neb vc ne dv hodiny viset nad zsuvkou nedovedu. Te jet navc to prozvnn...

Perfavre, en ufe, elektrik?" ptm se v benzn obsluhujc sleny, kter nademnou opovrliv zvedne ret. No" k nesmlouvav a aby dodala na drazu ukazuje mi na dvee. Nem cenu cokoli dlat. S neochotou okla se sunu ven. Potebuju dobt sebe jdlem (zvlt po probdl noci) a baterie ( ped Barcelnou). Nevm, kde je dal benzna. Za rohem i o deset kilometr dl? A pitom m zsuvku bruneta na barku zvenku! A ani o tom nev. Mm dostatek smlosti, abych ji (zsuvku) zneuil proti jej vli. Ve nainstaluju tak, abych pokud mono nezavazel, nicmn i tak zabrm kus chodnku. Pumpaka kolem mne chod, cen zuby, kdyby mohla kousne. Fifteen minuts" volm za n, ve snaze uklidnit situaci. Zbv uvait teplou sndani. Ale kde? Tady na benzn? e bych nejedl to t nepipad do vahy a tak stavm vai s prkama mezi paletama vzadu (piem jsem proptral okol, zda tu nen modr lut i zelen kanl) A prchm zpt k fotoaprtu, a prchm zpt k vaii. Osciluju tak dokud se mi voda (polvka) a preky neohej do vlana. Pak si konen mu sednout na obrubnk a zat je lovit. Pumpaka sleduje, jak se mi pitom svalovm neklidem komh tlo a vyhrouje, e zavol policii, e se tu nesm vait. Jsem z n docela vytoenej. Vad mi, e na mne zr, e mne nenech dobt, uvait, najst, t. Vdy ji nic nedlm. Vad mi, jak si na mne vytahuje triko. No cuinre, manre! Dos minutos!" km j tak nahlas a zeteln, abych ze sebe dostal vztek, kterej na n mm. Fuero", kterej j pochopiteln popichuje nejvc schovm do braen. Odchz s tm, e jde zavolat policii. Docela j to vm, ale ustupovat se mi taky nechce. Svin tedy dojdm prky a srkm teplou vodu. Balm, odjdm, ani by dos minutos uplynulo.

Pojdm pobem costa Daurada. Vlevo skly, vpravo moe klidn jak Lipno v zim, nad nm slunko. Soubn s vedlej, za kopcem, je dlnice nesouc bemeno dopravy Valencie - Barcelona. Tu po oustce zasekan do skly se plou jen mstn a cyklisti. Do pelotonku patncti jsem se zamotal nikoli vlastn vinou pi jednom sjezdu. Dokud jedeme z kopce dol stam s nima dret krok, na rovin u to je hor. Saju vzduch a s povdkem kvituju kopec (alibi), pod kter pijdme. Ohldnou se, zamvaj. Vem je pes edest. Nevad mi ten kopec, ale ten vzduch co hrnu ped sebou", volm za nima esky lapaje po dechu.

Nicmn s tm dobjenm se nco mus dlat, ta nacucl elektrika mi stait nebude, a tak ve Vilanova i la Geltr nutm elektroniku slen v infoofice. Hladce se domlouvme na dvou hodinch. V merkado de la biikleta" kupuju pl᚝. Pn doporuuje Michelin TransWord za 15e, jedin, kter m v m velikosti v nabdce. k e, v Compostele u byl 6x. Pky?" ptm se jej uznale plcnutm do stehen. No, con Bii". To to ja.

V parku vam obdoveei. Nezapkl ddulov se pacrkama a ve svetrech klbosej. Barevn (zeleno erveno lut) papouci, velikosti kosa, obletujou oolky palem, v nich maj asi hnzda. Jet e jsem nejel do hor...

Ped Aldou, kde jsem byl nakoupit, potkvm cykloabho - panla Miguela. M vpedu hebenatku a tak se ptm, zda jede do Santiga. Krout hlavou Kam tedy jede?" szeje pitom na rukoitaltinu. Do Indie, copak nevid m kvty?". Hmm", kvu uznale hlavou a zanm vlet nauen frze v anglitin. Ab vak nerozum zhola nic. Ptm se: "Lui no parlo englis?" Un poco" na to ab. Tak to bude mt diffile", ikm mu esko italsky. Buena fortuna!" j na nj. On na m Bueno camno!"

Vyzvedvm si elektro a platm" okoldou Blankou. To aby mla frie z benzny vztek. Nen to prvn okolda, kterou za dobit platm. V baru v Burgosu jsem taky nechal jednu neb, kdy jsem si pro fotidlo piel barman zaal krit rameny. No camera. No Camera", piem to dlal tak, aby pobavil pr lidiek co tam sedli. J to pochopil a zaal volat o nco hlasitji ne normln mluvm."Polcia! Polcia! Guarda civil!". Mlo to spch. J dostal cameru a za barmanem jsem se vrtil s okoldou co-by ocenn smyslu pro humor.

Krasojzda po silnici, pod n se v hloubce bl krajkou moe, pokrauje. Silnice se proplt s kolejema, je co chvle miz v tunelu, aby se se mnou na druh stran kopce potkali. Tam, kde se silnice sklon a k moi jsou mola, u nich jak psci vyoen ped vstavou ekaj na vodtkch jachtiky. Velk i mal, vechny krsn, ist vymydlen.

Jak se blm k Barcelon plechov kae kolem mne houstne. Na zk prouek zem, mezi moem a sklou, znenadn, jako by se skla rozestoupila, vyhez dlnin typruh. Auta, stroje, cyklisti, lod, letadla, ve smuje jednm smrem. Jednm asfaltem. Na Barcelnu!

Ani bych o to stl, zapltm se do toho vru, z nho nen niku. Tak tu by se Jie, kter vloni v Mlnku dokzala zabloudit na kruhovm objezdu, nelbilo. Keovit svrm idtka smr centrum. Pvodn jsem si myslel, e se vyspm ped Barcou, ale te se kvli tomu vracet nebudu.

Konen chodnk bez svodidel. Tak jsi v Barceln", ikm si nahlas nechvaje posvtna slova doznt. Centrum?" ptm se kolemjdoucho. Tady je centrum", odpov mi a j se smutn dvm na betonov moderny kolem piaca de Espanya.

Jsem v Barc. Moc se mi tu nelb. Vude sam beton" esemeskuju dom a vyrm hledat park, kde bych pespal.

Na lavice sed ountl bezdomovec vyschlej jak treska. Vam si veei, jm a vbec ho nezajmm. Tak se chov slun lovk. Za celou dobu se vbec nepohnul. Msto na span jsem si u vyhldnul. Kousek odtud. ekm ne se setm. Mezi tm se treska zvedla, aby se s ohromnou takou kamsi odourala. Taky bych ml s sebou cuknout, ne bude pln tma.

Pod vyhldnutou stkou si na rozmotanm koberci hov ti houmeless a m" treska. To to budu muset jinam. Msta je vude dost, ale stka je pouze jedna. Vszm na to, e nebude pret a kdy, tak e se nkam peposunu. Kousek odtud je busndr oplvajc stechama.

7.5.2010

Dobe to dopadlo. Z mrak plujcch po hvzdnm nebi nic nevypadlo. Toho asu kolegov houmeless dospvaj na tpichu, zatmco j se cpu nahndlmi banny jak opice neb jsem jich vera veer koupil dv kila za tyicet cent v krmku na ulici.

Svho asu jsem vidl fotky dom od architekta Gaudiho, je se obeel bez vinklu a olovnice. Dle toho vechny jeho barky vypadaly jako vlnc se me. Rd bych je vydl v relu, a kdy u jsem tu, bych se taky rd dotknul Now Campu. Svatostnku to panlskch tifossi, kde vl mstn jedenctka. Ped chlapama na fotbale, bych si pak mohl vytahovat triko. Kdo z nich byl na Now Campu? Take hledm infocentrum a WC neb bannov petlak...

Msto te rno, vypad docela jinak ne za dv hodiny kdy se zapln baki, ednky, dtmi a psy. Tento as pat uklizem, zahradnkm, zsobovam a probuzenm bezdomovcm, co se raj jednou rukou v nose a druhou v koi. Co bych j neuml (nedoku dlat dv vci souasn :-).

Pan v infoofice my dv citymap se zakroukovanma Gaudiho barkama. Nen jich zas tolik, jak jsem si myslel, ti nebo tyi. Navc celkem blzko u sebe, take je doku zhldnout vechny. Zato Now Camp je z ruky" za mstem. To triko si vytahovat nebudu. koda, e jsem tu mapu nesehnal dve. Musel jsem jet toti kolem.

Ped kostelem, kam mne poslala infoednice pro raztko do credencilu, mne oslovuje Slovk. Kluina, mlad ne j, jde do prce. Nem moc asu jen tak na poplcn po zdech: Si naozaj dobr chalan". Kostel je zaven, raztko, kter by mlo viset na provzku nikde. Nu co.

Ulice tu maj obdivuhodn pm. Vesms jednosmrn zacpan autama stojcma na nemyslitelnch mstech. Pecpan silnice, pecpan chodnky. Pro cyklistu dilema. Jet po silnici a nic nevidt anebo se ourat s pkama? zkostliv dbt, aby se do nikoho nevrazilo, drncat se podchodama...

Kiovatkama jsem se prokousal k tm barkm. Kad se njak jmenuje. Casa (dm) Amtiler, La Pedraja, Asia.... a vechny vypadaj skuten jako by byli narsovna podle vtve ped objevem pravohl soustavy. Je to pinejmenm zajmav, ne-li pkn, pokoukn. Jen nbytkm a podlahm se to mus zdt jako zl sen. Zednkm taky, nicmn vechny ty obliny jsou z betonu a vylt alunk betonem zas a takov umn nen. Ped kadou z Gaudiho staveb je frontika a kasika. Mono tedy nakouknouti dovnit. Taky bych nakouknul, ale zadara, a bez kola.

Nejasnj je Casa Sagrada Familia (Sv. Rodina). Je nejvy, nejvt (a to nen dostavn ) umstna do parku s jezrkem. Nejpsobivj. Svam u pskovit pod n a jsem rd (bez pehnn), e ji mu vidt na vlastn oi.

Vstupn portl mi pipad jak chtn raloka z Hikokovejch (nevm jak se pe) elist, a zakiven homole v jak koruna zl krlovny. Piem pt, nejvy, se teprve bedn. Zstup turist pomalounku se sunouc dovnit je nekonen neb se neustle dopluje z pestrobarevnejch autobus vech monejch espzetek. Ty zastav, vyplknou obsah a uvoln msto pro dal bus. Dal pichzej od nedalekho metra. Jeden tu je t na kole. etina zn pmo vedle mne. Marn ekm na ahoj". Asi maj mindrk, e taky nepijely na velocipdu... Pes silnici je krmek" s fanoukovskma vcma. ly, houkaky, dresy. Kopaky, p횝alky, paruky, odznaky, balny... Ve v barvch FC Barcelna. Kdo chce, me si nechat na zda vytetovat Ronaldina, i objednat nov lak na auto. Samozejm v barvch klubu. Koupil bych Ondrovi dres, kdyby za nj nechtli tolik. Tak kupuju alespo pohledy a pry z toho mumraje.

Barcelnu opoutm, jak jinak, po Autovia, oddlen od okolnho svta pl oblouky. Svdom mm ist, cyklostopka tam nebyla. Je to takov pl tunel hrzy, kde rachot vlak, nklak a moje strachem drkotajc zuby. Je bez problmu jet po krajnici stle rovn mjen nepetritm etzcem aut. Ds mne vak jm, kdy se zprava (kde je ten vlak?) pid pruh odboovac nebo pipojovac. A j se tud octnu v onom chumlu kde zprava i zleva, zepedu i zezadu jsou vzjemn se pedjdjc osobn i nkladn potvory. Nkdy se ty pruhy pidvaj hnedle dva. To zapomnm e mm hlad a chce se mi z nieho nic rat. Stejn mizrie to je, kdy potebuju odboit vlevo, zatmco hlavn tah b rovn. Ob ruce mi pitom mou zdevnt. Lev - jak s n mvm, prav - jak keovit svr idtko. Pipadm si jak Chaplin v Modern dob. S lovkem se tu nepot. Nen to vak tak nebezpen jako v Zbeze na Suilov ulici. Tam mi mykujc auto krklo zrctkem o idtko...

V Matar se konen dostvm na oustku, kde si cyklista nepipad jak exot. Odtud u mu jet podle mapy od Martina a n podle t reklamn co mi dali v Zamoe. Ta je spe pro majitele golfovch hol ne pro cyklisty.

Na psitch plch Costa Brava po prav ruce se zlat psek, blaj vlnky a modr moe. Sem tam nruiv milovnk slunce placatc se v lehtku. Luxus, kter sever zem v tto ron dob neposkytuje. Ve vod nikdo, tak nebudu za excentrika. Fotm a jzdou smr Gerona spaluju adrenalin, jim je tlo z autovia doposud nasyceno.

Pda je tu rozparcelovna po centimetrech tverench. Voln proda tu je zastoupena jen zcela nepstupnmi svahy, na nich buj trva a borovice. Vude jinde, beton, psek, asfalt. Pi zajdn k benzn pro vodu pehldnu kanl s chybjcm rotem. Pedn (leh) kolo s odpruenou vidlic pecku snese, na rozdl od toho zadnho, na kterm prask pl᚝, due. Ani bych se ptal pjuji si klek od WC. Zsuvka tu je. Dobe, e jsem ten pl᚝ koupil do zsoby. Chvlm sm sebe. Vymujc jej za ten bouchl, sleduji, kdo si co odn z WC. Zkaznk vede obsluhu, aby j ukzal fok a mobil na zemi WC. Jdu tam taky, abych vysvtlil, e to je moje. Aha, kve pan hlavou a bere si vci k sob. To tak to m bt. To si zaslou propagan letek Zbeha a tuku jako bonus.

Je 18.00 a j se odpoutvm od moe. Uvidme se a ve Francii.

Stoupm strm vzhru. Kopce jsou 400-800 metr vysok. Sem u se nikomu nechce. Jen ptkm a prostitukm, co postvaj u krajnice v rozestupu ptiset metr. Velk mal, tlust tenk. Pro motoristy udlaj bublinu ze vkaky. Pro mne se i zavln. He. Dva mlaoi v pasatu, co mne ped chvl minuli, prv nakldaj jednu z nich. ernoku. Nebrojm proti tomu. Nejsem moralista ani puritn. A si kluci uijou. Sp bych jim poradil. Aby tu krsn tajemnou knihu ivota nezanali st od konce, protoe se tm piprav o nejvce objevitelskou cestu ivota.

Nevil jsem, ale jsem v Gerona. Mm sm ze sebe radost. Barca, vymotvka, defekt, dobjenko, pak ty kopce, bloudnko ped Geronou vesnikama, to abych nemusel za soumraku na autoviu. Jo dobrej den to byl.

Pret nemus, ale me. Zima tu bude urit. Tak brousm po okol hledaje stechu. V betonovejch prefabriktech by to lo, kdyby nemli spry tak nahusto... lep to bude v zdve toho oputnho obchodu.

U se nemu dokat a nanu konzerviku rybek. Ryb konzervy jsou to nejlevnj co mstn etzce nabz. Omyl msto rybiek jsem si koupil nakldan keble. Chutnaj jak houbiky a k baget se hodj asi tak jako okurka.

8.5.2010

Rno v 7:20 si fotm nocleit a je jet tma. Blesk zvrazn reflexn prouek nalepen na Michelince. Dobr to vc. Dnes se rozloum se panlskem" km si nahlas.Zanm se tit dom. Slbil jsem, e do ervna to stihnu, mm na to dvaadvacet dn, co je akort. Nevm pesn kolik to je kilometr, ekl bych tak 1300 a 1500. V Gerona kupuju pohledy, abych ohlsil Matukovi, Autorkm a rodin, e pejezd panlska se bl ku konci. Ne tch pt pohled napu jsem od soustedn zpocenej vc, ne kdy jsem se hrabal sem nahoru.

Ve Figueres je to sam socha a obraz od Dalho. Moc ty sltaniny co maj oko msto pupku, a bann m barvu pomerane nemusm. Tak njak kresl Ondra. Rozen impresrio.

Trh na nmstku kon. Stnky se pakuj. Neprodan zelenina jde do stoupy. Dostvm meloun, se kterm se vypodvm na nmst se zajmav vyvedenou podobenkou. Teprve doma zjistm, e tv pat Dalmu - kter se tu ve Figueres narodil.

Hrom burc kapky se sypou na zem. Oprm kolo o svodidlo, pehoupnu se pes nj, e se schovm pod strom, ale u to nem smysl. Zmen od hlavy a k pat pichzm na parkovit pln tirk. V botch mi vacht. Rutina, panltina, nmina, maartina... ve tu zn pod jednou stechou. da na radost, na pohyb, svobodn Evropy (k by j to vydrelo). Vypr se a jedu dl nejistm poasm. Vstc Francii.

Jsi ech?" pt se mne kluk jdouc po silnici v protismru. Jo". Pepan je taky trucker, a taky tr dole na tom parkoviti neb ve panlsku je dnes sttn svtek a kaminy maj stopku. Na rozdl od svejch koleg, je zalezl v kabinch sleduj filmy na DVD. On holduje geotaingu". Co znamen, e si na internetu najde GPS souadnice njakho msta, kde jin lovk zanechal krabiku se vzkazem a paprkem, na kter se me podepsat. Sm t me takovto schrnky zakldat, a jejich souadnice zveejovat na onom webu. M se to zd ujet, abych se plouil nkam lesem kvli krabice od mdla, ale pro ne. Je to hra v prod, a s pohybem, a tud OK. Jeho GPS pstroj mi spot kilometry k domovu. dajn je jich 1452.

Spoutm se do Francie z mrak a kopc Pyrenej. Jsem rd, e je detivo jak je. Alespo mne nemrz, e jsem se nepekonal a v Punte Arenas nejel doleva do hor.

U kiosku vymuju zadn dui, defekt. Le pli?" -d隝, ptm se stnkae. Kr rameny. V toho asi tolik kolik j. Lan", ptm se, abych zamachroval. Krout hlavou a smje se. Rozum vtipu. Zas tak zle aby snilo nen.

lapu na Perpignan, a hlavn do niny. Z tch zimomivejch kopc se mi dl husina po celm tle.

Den konm v zdve oputnho obchodu. Obvm se, e bude pret. Kousek ode mne je kiosek s hranolkama s vrcm agregtem. Normln bych el kemrat o pronjem zsuvky. To by vak za frikem nesml stt tpek s buldo j, zlomenm nosem a jizvou na tvi. Doufm, e nejede non stop a uml ten kp.

Vam fazole s prkem, To je pica jdlo. Udret pitom sliny na bryndku je vkon prakticky nemon. Domov hls ve OK. U m prakticky taky, by se to celkem sukovalo. D隝, vtr, kopec. A 16 celsi taky nen na zpocen. Ale co. Mm si stovat? Vdy mm co jsem chtl.

Lem bicho jak buben. Tm se a zanu ventilovat, to bude leva! Vzpomnm na proit. Rovnm si v hlav, co bych chtl ve Frankraichu, jak kaj nmci, projet. Lurdy a Carcasone vzhledem k objce Pyrenej zstvaj na jindy. Most v Milau. dol eky Tarn. Nvtva kluk nad St. Etiene, co se u mne stavovali cestou z ny by se vak zvldnout dalo. Bude-li pkn pejedu Alpy do vcarska. To neme zklamat... Zd se, e monosti Francie ped pedstavivost. A to u je co ci.

9.5.2010

Vstvm. Fotm a jedu. Bez vaen. Potebuju dobjet, do msta to je deset.

Nen a tak asn, nicmn je nedle a Perpignan je oputn, jak Londn pi nletu. Nabjeky vnucuju v pekrnice (nic mi nedali) a kdy si chci otevt konzervu rybek (atn je tuk) zjiuju, e n nen tam, kde by ml. Vai nechvm vaiem a kolmo prchm tam, kde jsem ped deseti minutama krknul o stojc auto. Nen to daleko. Neuviteln vc. N od ddy tam, na pechodu le. Pad mi kmen ze srdce. Nerad bych piel o n, ale hlavn o vzpomnku na ddu. Pt zstane doma", km na jeho adresu. A prchm zpt k vaii.

Sndm, mnm pozdravy a mapy. Ta co si vezu z domova (pedlosk drek od Jii) mi zan a v Narbone. Tedy po edesti kilometrech. Vm, e budou bezbludn neb soubn by mla vst dlnice. Jen je koda, e se bez n nemu vydat po vedlejch - he znaench - podl moe.

Jedu placatou liduprzdnou celkem nezivnou krajinou. Pole, vinohrady, pole, vinohrady. Vpravo (dle mapy) je moe s modrou oblohou, vlevo (dle mapy) kopeky vlnit zalesnn, silniky. Od zapleten se do nich mne varuj mrana nad nima pozvolna se nadsunujc nad mj ztylek. Kvli nim se pikldm k trase, kterou mi zaesemeskoval tta, podl pobe. Agde - St - Montpelier - Avignon - Pont du Gard. Byly tu pedloni coby busturisti.

Pechek m den. Dnes druh defekt, mrholen, podveer. Nemm dal dui, kterou bych v ppad defektu vymnil. A tak konm jzdu v Nissan lez Ensurne. Budu muset doplnit zsoby ernch du a koupit pedn pl᚝. Bhoun je v podku nicmn v jednou mst povolilo pltno a dl se boule. Nevm m to, snad tou prdou, jak jsem najel do kanlu. U kany lepm, vam, istm zuby. V plastiku. Je patnct celsi, sedm v podloub a skrz kapky sleduju pusto przdno hnusno. Za celo dobu proli dva detnky.

By je jet relativn brzo, jdu bydlet pod jin podloub stranou. Zakutloen do spacku sleduju kapky ttc se o zem. Tikrt kolem mne proli si kotnky. Je to pinejmenm jin pohled na svt. Za mlada" bych v sob rozpaky tko hledal, te byv otec tech dt, u je v sob mm. Bon sur, mesi" peje i drobounk dchodkyn v zimn bund venc pska. Mers madam" odpovdm zdvoile s klonou hlavy. Jej pn mne ukliduje, e a zas tolik nechuti vyvolvat v okol nemu. Zejm jsem pli sebekritick.

Ne usnu pestv pret. K by se vycedilo a j si ztra mohl zpvat sle mio".

10.5.2010

V Bezires potkvm poutnka svinka" Hebenatka na krku, batoh na zdech, mapou... Vado Compostela?" ptm se uznale. Odpovd francouzky nco jako bien". Kdybych uml, tie hvzdnu - neumm. J mm najeto 2700, do Composteli to bude asi tak 1000, varuju nesmle mrajc slovku na mapnk. Bien" odpovd Francouz a chz prst po map informuje e jde (a je) z Holandska. Fakt koda, e neumm tie hvzdat.

Vracm se k moi, smr Agde. Silnici brous rzn vkovit karavany. Staekov maj racionln tvar unimobunk s elnm sklem tvarem a velikost pipomnajc ping pongov stl. Karosrie tch nejnovjch naopak pipomn pepadvajc vlnu. Vzadu si vezou mopeda a vevnit kamna, zchod a postel. Kad se njak jmenuje. Samosebou, e nejastji kovit jako Pl slunce i Ndhern dovolen. Sout o originalitu pojmenovn kukan u mne vyhrl nzev Tremp". Momentln pedsezn si je uvaj hlavn dchodci. Pn d, pan plete a pot... ne jen oka. Je jim co zvidt. Stejn jako j se raduj ze slunka, z moe. Jsou evidentn ptelt. Pousmj se, slun uznale pozdrav jako prvn...

Notuju tu o slunku a jedu v ortkch (as po tdnu)po takzvan mosk kose. Stejn jako u Finistery tu maj ty pontony s tma keblema. Pohodika a teplouko rozdmchvaj ve mne optimismus do vnku mi dan.

Stojm ve trdlu aut na erven v Motpellier. Castries?!" volm na kluka, co se tam proplt mezi autama. Hel, von chce na Castries! To je rovn n?" vol zase ten kluk na holku sedc ve stnu pod stromem s dvma vlkama. Ty jsi ech?" ptm se ho nedviv a stejn tak nedviv kouk te on na mne. Teprve pot si vm vlajky mezi idtkama. Co tady dl ty vole, na kole?" zan n rozhovor. Oni jsou z Olomouce a Franci se protloukaj jak se d, tedy i ebraj (co dlaj prv tady obchzeje auta s plechovkou). To tu dl kadej, kaj jako sv aliby a maj pravdu. ebrk uvidm jet hodn. Vidl jsem i mlaochy, jak si ped Marche hzeli balnkem a vybrali do klobouku. Poas? Vichni ikaj, e je letos njak divn. Msto, aby od moe lo sluneno a teplo nad pevninu, tak se sem nad moe, tla hnus z pevniny. Ujiuj mne, e to nen normln, e se to mus zmnit. No uvidme. Ahoj!

Pedn pl᚝ je s kadou odjetou destkou kilometr hor. Pelepuji msto pskou a je po pohodov jzd. Nevm, pro jsem si nevzpomnl v Montpelier. Te u je pozd. March du vel m bt dle mstnch a v Nimes. To dnes nestihnu.

ekl bych, e bude pret, somruju se tedy do ekrny. Je velk a prostorn. V noci skuten pichz nejen d隝, nbr i bouka. Vtr ohb stromky do oblouku. Popelnice se pevrac, svink kutl po zemi, igelity nabraj vku jak paprov draci. Narychlo schovm to, co by mohlo ulett mn. Mm tgro, e m bouda nestoj elem proti deti. I tak se zplavov vlna" dostv dovnit. Natst tu je lavika, dost irok na to, aby se na n dalo leet a dost vysok na to, aby se nepotopila. Navc ji projektoval inteligent a vyspdoval ji dozadu, take na n lze sedt (leet v mm ppad) bez poteby kurtny.

11.5.2010

Dvacet kilk do Nines jedu se staenou prdelkou. Pska se u prooupala a trhlina v plti nevst nic dobrho. Do obchodu jdu s jasnou pedstavou, e chci Michelin Trans Word. Nemaj, nabz jinej. Pn k e OK. Nevm, chtl bych tu Michelinku, tak se ptm po jinm obchod. Vysvtluje mi to, odchzm, odjdm a pak se zase vracm. Je to moc komplikovan, hledat druhej veloop a tch 1300 kilsk, je mne dl od domova na t n taky odjedu. Ped obchodem je koloseum s toreadorem. Nechvm se tam fotit. V Info ofice nutm elektroniku a klidm se nkam do stran hrt si na mechanika a kuchae.

Stojm ped pechodem, ptm se chodce: Park?" vtom zaznv vstel. Na zlomek vteiny chodci ustrnuli v napjet co se stalo. Vm to jen j a ten chlap, o kterho se pokou infarkt. Bouchla mi pedn pneu. Ze mne len andl strn u dle nevydrel a utduje mi lekci. Dky Ti za ni.

Vam a spravuju na schodech u barku. koda, e nemm fok, byla by to pkn fotka. Myji se v infoofice a ptm se po map Francie. Nemaj. Neodbytn mne zasypvaj prospektama vetn tch s lyema. Ve mn kl sebevdom, mindrk zpustlka je zaehnn, asi vypadm jako ostatn motorizovan veejnost. Dal bych jim okoldu, ale kdy nemaj tu mapu tak je to za tuku. Navc mm pocit, e tu ve F je dr ne ve p. Tam jsem za 0,4e kupoval 10dkg bl mln, tu je za 0,42 jen hok, a tu j nemusm.

Jsem ped Pont du Grd zalezlej v telefonn budce a ekm, a pestane lejt. Dobe, e jsem zachrnil tu bagetu pichycenou gumicukem. Byla by tak pro kaeny. .

Dal bouka mi posl prvn navtvenky, To u jsem na mst. Inteligentn prchm na zchodky, ne se zapln tma, co jim to pl pomaleji. Nezd se, e by mlo jen tak pestat, tak vytahuju nabjeky a vai. Ttovi poslm sms: "Jsem Pond du Gard, skryt ped detm na WC. Vam nudle. OK." I kdy pestalo setrvvm, dokud neodteou potoky z pskem sypanch chodnk. Boty a nohy mm jen jedny. Pro nezasvcen, Pont du Grd nen via nbr akva dukt.

Opoutm mal velk zzrak. Mraky jsou tak nizouko, e si (v naivit e se to povede) fotm jejich struktru. Podob se cukrov vat. Tta rad jet na Avignon. Na to ale dlabu. Tam je shon. Jedu pes kopeky na Bagnols sur Lze. A dobe dlm. Tristy nahradilo pusto, przdno, arokrsno. A karavany vojenskch transportr. Kdy je slym, tak se klidm. Nehodlm svovat svj ivot intuici idi, je maj k dispozici przor velikosti irho pravtka.

Prelo a bude pret, a jestli n, tak a jsem jelen, nebo radji, vodu a souasnch 15 celsi, milujc mlok. Co komplikuje bydlen.

Nen kde. Nen kde. A tak se nezvn somruju do klny bez dve. Mm z toho blbej pocit. Hor ne, kdy jsem v ekrn. Nejlep to je pod stromem. Chovm se jak myka. Nekchm, nevam, jen si obas pouknu. Je tu i zsuvka, tak tam, ne usnu docela, strkm potebn. koda, e nemm odvahu to tam ponechat pes celou noc. Umolousan spacpytel m (u del as) natst snadno pehldnutelnou barvu lesn betonovou. Korespondence s domovem nezvykle dokonal

Vera T nebyla ve kole protoe j bylo patn a tak dnes dopisovala dost kol. Byly jsme pt u Pel. K narozeninm. Te ehlm. Koupily jsme kecky a papue do kolky. Pohled piel a posledn 4sms taky. Pa

Mlasknu do vzduchu. Den dokonn jest.

12.5.2010

Probouz mne vtr derouc se dovnit otvorem msto dve. Pr. Svt. Bude tak pt, pl est. Seberu odvahu...a zstanu leet. A si mne zavou za potulku, v tomhle nikam nejedu. Toto pesvden mi vydr pl hodiny. krbu se ven. lapu mezi hoblinama pevlkajc se ze spacho, nesm zmoknout, do nespacho, asi zmokne. Svetr. Musm si podit svetr. Jak se jen ekne po jejich svetr? Takov siln svetr, to je krsn vc. S rolkem a a pod zadek. Bt tu rmek, tak o nm slo sbrku bsn. Nejhor je pohnout prvnm atomem v tle. Pak u to je etzov reakce.

Jedu v plastiku a gumovejch rukavicch. Neznamen to, e jsem v suchu. Znamen to, e jsem vtru odoln (vyjma bot). Co je dost, abych peil. Radost a potcha z jzdy veker dn.

S hlavou v kapuci ui naslouchaj monotnnmu ustn v rytmu v jakm tom nohama. Moc prma muzika. Npadit as jak techno. Tak jedu celej den proti kopci, proti vtru. Nalevo kopce, v mlze, napravo kopce, v mlze, mezi tm Rna. ekal bych, e bude mocnj.

Salam alejkm" zdravm snocha v turkrestaurantu. Kebab napchnutej na tyce omamn von. Alejkm salam" odpovd obsluha. Au". Poslednm tureckm slovkem, kter si pamatuju si km o vodu. Pro podek mu pes pult podvm ob petky. Usmje se a prohod nco emu nerozumm. Mers" dkuji neb turetina mi dola a prchm do zimy, ne se rozeheju. Nepotebuju kebab. Potebuju stechu nad hlavou, kde se pevleu (koda e nemm svetr) a zregeneruju nad vaiem. Nejvc se t zkrabatl prsty u nohou na ponoky. Such, hebk a voav. T se, a se zbav ztklejch kecek, do nich bhem dne steklo ve. To co na mne padalo seshora. To, m mne kdo poastuje z boku. Bt tak Fra...

Brzdy kvl napsat nemu neb kotoue Mika nekvl (jen kdy je mokro a nebo rno po rose, tak si tie hvzdnou), tak tedy vehementn brzdm u velkoprostorovho stnku u silnice. ek tu na mne", pitnu smrem k nmu a utu si deovku s tve.

Komfort se vm vudy. Tepl devn podlaha, stecha kompakt, dvee na kliku... kvituji e nevozm stan.

Do Valence mi chyb deset a do odjet tech tisc dvacet kilometr.

T la k babi a ta byla s ddou v lese. T. na to zapomnla a ekala tam asi pl hodiny ne ji tam nala p. Ficnarov a zavolala mi. Pak la do skatu a j na O. besdku ke dni matek. Nasadila jsem psadu. Pa

13.5.2010

patn svdom ani nic jinho mne rno neene pry, tak oddaluju styk (ti vztyk! :-) a pevlek. Veer jsem esemeskoval dom dvanct stup. Take obleky budou vychlazen jak kutka v masn. Nedoku se ztopoit k tomu, abych si zkusil jak to je. Srabcky se rozhoduju, e pojedu ve spacm. Nezmoknu-li dobr volba, zmoknu-li veer mne ek ozajstn srab. Pi focen budky si uvdomm, e vera byl smutn rekord. Ani jedna fotka. Ujel jsem stodvacet kilometr neznmou krajinou, ani by bylo na zaclit objektiv. To se mi nestalo ani v dobch kinofilm, kdy fotka mla docela jinou hodnotu. A vyfotit ptkrt tu samou sklu jen proto, e se posunul mrek na nebi bylo rovno rozmaru.

Ve Valence jdu do Supermarche rozhodnut koupit svetr, i mikinu. Za atrapu tepla chtj 20e. Tak zas tak patn na tom nejsem. Msto toho kupuju kartui plynu. V mstskm parku pak fotm to, co by mohlo bt vidt, kdyby bylo vidt.

Tam v tch kopcch le Le Puy, odtamtud je znaen Camino.

Pro mne nepedstaviteln vc.

Nepr, zato fouk. Cpu si kuliky z toaleku do u neb hlava zan bolet. Fun tak, e mm obavu vythnout nohy z klipsen. To, aby mne vtr nenadzvedl. Natst to je vtr stle stejnho ksichtovho" smru, kter pouze dus, neshazuje. Nevm, pro jsem si myslel, e mi pjde na ruku a bude mi foukat od moe teple do zad.

m rychleji plove Rna, tm pomaleji jedu j. Mm permanentn pocit, e mi kolo nedv to, co do nj vkldm. Co u se dlouho nestalo, povtinou to je opan. Po osmdesti kilometrech jsem strhanej jak pro od budku, a to bych ml dnes pes kopec v mlze boit za klukama. Sorry hoi na to nemm. Navc nevm, zda est let star adresa je aktuln, zda budete doma. e by jste byli rdi o tom dn.

Jedin co potebuju je kouteek, kldeek, teplko. Ve nalzm u univerzity ve Vienne s horko tko uhjenou stovkou. Liduprzdno, stka nad hlavou. Nefouk tu. Skoro teplo. No teplo mm sp ve fantazii neb 12celsi navc nesta. Co bych dal za tch patnct, nad nimi jsem u moe ohrnoval nos! Jen solrn lampa kaz dojem. Dobe se vak d u n vait a st v map. Beztak j brzo dojde dech. Bude-li ztra pkn odbom doprava na Grenoble, ne-li jedu rovn na sever, na Lion.

Dnes la T. ke kamardce. U ns byla Anika a tak si hrli na doktorku a j okopvala. Ztra je Majles ale m pret. Pr denn, ale jen dop.Topme ostoest. P

Solrn lampa svt jet ve dv rno. Nen snad lunrn? Mm ji pmo proti tvi a ni elenka pes oi nezabrn, aby mi jej luxi nekazily spnek. Se sebezapenm nejvyho stupn se hrabu ze spacku a navlkm na ni igelitku. Brrr, to je zima. Kdepak Grenoble.

14.5.2010

Solrn lampa vydrela svtit celou noc. Asi nebude a tak solrn jak vypad.

Mraky nad hlavou mi vyplavuj z hlavy npad jet na Grenoble. Do Alp se tady asi t nepodvm...

V Lionu kupuju nahndl banny. V Portuglii a panlsku mli jet jeden druh bann. Byl vt a chutnal troku jako hruka. Ten zde nevidno. Zamotvka do silnic se nekon neb podl Rny vede cykloroad". Do m Rny se tu pidv Jednika (eka se toti jmenuje Ain). Na ostrohu pevnstka brnc msto textilk (pod jet?). Pkn

Myslm na F.A. Elstnera. T se til Lionem spolu se svou enou a synem v mini aut Aero - Minor. Spchali do Marseile a k rovnku, a zpt. Cestou se museli prokousat Saharou. Pout, ve kter se te exhibuj mnohatunov kolosy jitn mnohaetnm tmem mechanik v rallye Dakar (No te u ne. Dakar" se pesthoval do jin Ameriky). Ti vichni zstvaj ve stnu jeho a autka s obsahem 800ccm vcho pr metrk. To byly idii s nimi se my, naloeni do alounnch postel na kolekch, nemem rovnat, a se holedbme vteinama jak chceme.

Pod pont du Garique Masarik oblkm plastnik bundu. Mrhol. Tlo chladne, na rozdl od nohou. Z nich se mrholky sta odpait. Poas mne, eeno mrn, srkuje. Mjm krajinu, kopce, ani bych je dokzal vidt, nato pak vyfotit. umm do zem a lapu, jak na rotopedu. Po m pravici jsou koleje. Pro rychlovlak T.G.V.. Vypad jak Pendolno. Po lev mm eku, a dlnici, a dvojkolejnou nkladn tra, a motorovou silnici. Doprava tu, v dol, zu na pln pecky. A j s n z n...

Vracm se pro paprek. Mm tgro ptieurovka. Bude se hodit.

Pi oprn kola mi praskla klipsna. U jsem to oekval. Bylo to na spadnut. Jen jsem doufal, e to bude tak blzko, abych to dokzal dojet bez n.

Jdu za serviskem, beru jej za rukv a ukazuju problm. Kr rameny a j gestama pedvdm sven. Zd se, e pochopil a vede mne nkam... do kancele k slen, abych udlal objednvku. No to snad ne! Lakrnk u konkurence po deseti kilometrech u je rozumnj. A peciku dl automaticky. Kdy jdu za nm s penenkou tak zved ruky, utk do kouta. Ne, neboj, nechci ti platit, mm v penence samolepku s emblmkem Zbeha...

Na krajnici le erven mikina, a ernej svetk (ten m jet visaku). Mika by mohla mt del rukv a neme tu leet moc dlouho. Nen (skoro) vbec pejet. Svetr je na tom jet lp (co se te toho pejet), ale je tak na Jiu. Beru ho taky. Pi nejhorm se do nj narvu taky, a kdy n udlm s nm Jice radost J.

Veer v Mcon tm z nlez. Je jedenct stup. Kdy jsem byl malej, tak mi mma, bylo-li pod deset, zakazovala kolo. Brzdm tedy u Marche" a pdm se po nem, co se d oht. Prky jsou bezduch, fajn. Zapojuju fantasii a kupuju konzervu 840gr za 1.3e. Je na n kaena a tak to snad nebudou keble.

Ohvm si ji v bezvtrn ekrn na popelnici, a normln jm na stbe a mounkov lopatka je mm nejoblbenjm nadm. Papry, igelity, civilizan um lt okolo. Plamnek se (skoro) ani nehne. S nadenm jak prov Ondra pi rozbalovn vnonch drk zrm do konzervy. Skuten je v n fazolo kaen sms! Von skoro jak ta Svatotpnsk.

Na nocleit mne pijela zkontrolovat policie. Svt si na mne baterkou jak na plaza. Mlad z dvojice um anglicky. Je s nima jet slena, je staticky sleduje, jak zkrok dopadne. Ukazuju pas, vysvtluju, slibuju... odjdj s planou pohrkou: "Tomorow".

Zuzka msto Majles mla makarn. J po obd hldala O. ml 39,1. Terez sp u babi Dnes prelo cel dopoledne, hldaj se eky kvli povodnm. Cos odjel jsme na kole nebyli kvli poas. Zuzka vzkazuje e j je smutno e v M skoro breela.

15.5.2010

Fotm nocleit a prchm k domovu dve, ne pijede patrola z Gandarmerie.

Na zchodcch se myju a tankuju vodu na aj. Jsou fakt veejn. Tak veejn, e pny moc je vidt z ulice. Z nedostatku jinho fotogenina si to fotm. Baterie je pln u tet den bez dobjen! Alespo njak vhody m to nefocen.

Ty esemesky jak Ondra marod a dcka breej o tatnka ve spoluprci s ledovm protivtrem a krajinou zahalenou do mrak mi dsn nabourvaj morl. M odhodln rotopedit dl Franci slbne a slbne a dopoledne zeslbne docela. Sednu na lavku, na kter nejm fouk, vezmu mobil a pu Martinovi. Jsem u toti nad Lionem v seku, po kterm jsme jeli. Esemeska: Nechce se ti udlat dobr skutek a pibrzdit mi? Dojedu kam si ekne. Jsem v Tornos nad Macon?" let vzduchem jako poselstv prohry. Nevm co mm chtt za odpov. Spe tu, e mne ztra nkde nabere neb m zklamn bude vykoupeno radost Zuzanky, Terezky a Jii... Mobil pp, Martin pe: "Zstal jsem doma, jel msto mne nkdo jin, zavolej si Hubka, zlom vaz!". Dky" odpovdm obratem. Je sobota, kaminy nejezdj. Hubkovi volat nebudu. Zas takov srab nejsem. Stavuju se vak na ndra. Bude-li lupen za dva litry pojedu vlakem. Pn pokladn nezn anglicky, pan v ad jo. A tak to mlo slov pekld. Vlak do Pragues mi jede za dv a pl hodiny tedy 14:29. S pestupy Dijon, Belfart, Mulhouse, Beele, Frankfurt, Norimberk bych tam mohl bt ztra 16:54. To zn lkav. Napite mi to prosm" zdruju dl u pepky, ada za mnou zan remcat. Nedivm se, je to komplikovan ppad. A cena?". 236euro, tedy 6000K. Chcete lstek? pekld pan. Ne, dkuji, jet si to rozmyslm", nechvm ji petlumoit akoliv vm, e je rozhodnuto. Nic mi nen, nic m nebol. est litr si odpracuju. Budu doma sice o tden pozdji, zato vak bude na Jeka.

O pl tet stojm u trat. S nachystanm fokem. M jet mj" vlak. Nejede a nejede. Dochz mi trplivost, tak si fotm pro pamtku panka oznaujcho msto smrteln nehody. Tito lemuj francouzsk silnice, coby inn memento mory. Leckde jich je nahloueno povcero (nejvc sedm). Zrann maj rozpolcenou leb, mrtv kek na hrudi.

Kdy schovm fok projede mj expres", ani by zamval. Bon viages la Pragues", hlesnu tie za nm. M to svoji atmosfrku... nechat si ujet vlak.

Z mapy zjiuju, e mi pejmenovali eku a e z Rohny udlali Saone.

Zastavuju ve vesnici. Mra se. Zd se, e bude pret a tu je prma ekrnika. Ochrn mne ped vtrem, ped detm. Tch pr kilometr, kter bych mohl jet ujet mi nestoj za riziko mokrho hbetu. Lavika v n mne pesvduje o sprvnosti volby. Odeslm sms k domovu. Odpov dn.

Myju se v kan. Zuby trnou, ruce kehnou, mdlo, zubn pasta von jarem. Tu svest miluju. Nikde ivka. Jen rek vody zmtan vtrem a j. Do spacku se nruju, ani bych ekal na setmn. Je sobota, busy nejezdj. Nves stle liduprzdn. Usnm jet za svtla, ani nevm jak.

Bum bum". Bum, bum". Bud mne njak zvuky. Katany padaj na stechu (ha, ha v kvtnu!) pomyslm si v polospnku utsnm spack a chci spt sladce pesladce, kdy bum, bum" a otvory pro okna vlet do ekrny kmen. Naraz na ze, pod kterou lem a dopadne na zem. Je velk asi jako oech, a nen jedin. Zamourm po podlaze a uvidm jich povcero. A u let dal. Te u jsem docela vzhru. Jitm smysly. Nco se dje. Chvli je pokoj, a pak zas bum bum". Nechce se mi tomu vit, ale nkdo po mne hz kameny. Tak to se mi jet nikde a nikdy nestalo. U let dal bum, bum...". Co mu dlat? . Mm jt ven? Zahulkat? A nebo doufat, e to blbeka pestane bavit. Volm druhou variantu. U proto, e se mi bytostn nechce z tepla spacku. A tak si alespo rozepnm spack - kdybych poteboval vyskoit - a hlavu sunu pod laviku. Asi si vn zanu vozit tu helmu. Nebojm se ani tak toho, e mi nco udl, jako sp toho, co mi me udlat. ekl bych, e jen tak" provokuje a t se, e jej budu honit. To mne ani nenapadne. Jednak jsem bez ance, a jet se mi tu nco ztrat. Nejhor pedstava je, e nabere (i naberou) z nedalek kany do vudyptomn igelitky vodu a hod mi ji dovnit. Spack bych na tle neusuil. Ta pedstava mne stav do pololehu, polosedu. Koukm do okna open o loket napruen jak ertk v krabice. Kdy mm loket otlaenej od betonu celej devnej, a mm pocit, e hra skonila, prorsuje se silueta tonka" proti svtlu poulin lampy. Mal hlava, vlasy na jeka, odstt ui. Zlomek vteiny se na sebe koukme, ne nm to obma dojde. Klukovi ale dv. Jen slym, jak mast pry. Zmetku zasranej! urku pojebanej!" vu za nm, co my hrdlo sta. Kluka odhaduju tak na tinct let. O nco klidnj sunu hlavu zpt pod laviku mezi prach a pnu. Nic z toho mi neme vadit. A je klid. Pomrn dlouho. Dokud ten parchant s hrst karku nevbhne dovnit, nehod je na mne a neudl straideln skek. Jdi do prdele!" vu na nj a soukm se zpod laviky. To u je ale kluina v trapu. Nevm co mm dlat. Nebojm se, ale spt nemu. Szm na jedinou svou pednost. Tedy e, na rozdl od nj, tu budu muset bt a do rna. A tak mourm z okna a filosofuju si na tma: M tohle zapoteb?". ...dokud neusnu.

16.5.2010

Fotm si Alkatrz pro vzpomnku na blbeka.

Takovej pknej domeek, takov to mohla bt pkn noc... No nic, ivot jde dl a cesta taky. Jedu na Dijon, ale jen chvli. Pak dvm Saon arevo" a bom doprava s ptokem Doubs na Besancon.

Poas zpvtilo a s nm i ve ostatn. Jsem rd, e jsem nejel tm vlakem.

U pamtnk padlm le vnce a vlaj fbory. Zejm v souvislosti aktuln pipomnky konce II.sv. vlky. Vtinu podstavc zdob" sloupeky mrtvch ze ty vlek, je Francie vedla za poslednch (ani ne) sto let. I. Svtov (14-18), II. Svtov (39-45), Vlka v Indon (1950) a Alrsk vlka (1958). Frantci tedy nejsou dn bernkov. Pn z bradkou mi pekld npis do anglitiny, nco jako me odpustit, nesm zapomenout". Nezn mi to moc smliv...

Za Baume les Dames najdm na cyklostezku. Nikde nikdo. Klid po tle i na dui. Sluiv zelen krajina jako u ns.

17.5.2010

Do ekrny se hrnou kolci. Resp. chtli by, ale nen kam. J a Mission jsme si ji zabrali veer pro sebe. Po verej bezesn noci jsem ponkud zaspal slunce vchod o pl est (ve panlsku jet tma). S omluvou se klidm. Dcka jsou taktn neten. Ml bych si ten devnej domeek vyfotit, ale nechce se mi divadlo protahovat.

Za Belfortem uvidm prvnho a poslednho, stopae. Jsou na vymen vc ne cyklist.

Dnes bych u mohl volat Hubakovi jestli nechce udlat charitu. Mm vak ped sebou vodopdy na Rn, kterto bych rd vidl, take krizov scn odkldm ad akta".

Do Basel jsou dv cesty. Podl kanlu Rn - Rhone, pes Mulhouse (pes kter jsem se inul s Marasem). Anebo pes vysoinu. Volm mn konfliktn vysoinu.

Svahy vlnovky, silnice had lesem, had polem, had hrz rybnka, had pastvinou... Na nich kraluj ble posvtn krvy nrodnho plemena Charol. Poas na dlouh kalhoty. Slunko vyjde, slunko zajde. Fotit by se dalo, kdyby bylo co. Do Altkirch pijdm v dobrm ase. Konen zas trochu cyklistiky v nekonfliktnm poas. Francouzk dobrodrustv se chl ke konci. Je as to zvstovat domovin. Kupuju tedy pohledy a hledm msto, kde bych je napsal. To pro mne nen snadn vc neb, na rozdl od jinch, kterm sta ze, kapota auta, popelnice, j potebuju pevn stoleek, o nj mohu zpevnit sv neposedn tlo.

Vybrm si jeden z mnoha oputnch na nmst. Pikolk se pt, zda-li nco chci s naivitou vlastn jeho emeslu. Kroutm hlavou ukazujc na pohledy. Pu a tlem mi kmitaj cukatry . Potm se na zdech a na ele od toho, jak se soustedm, a zevnit", z toho jak na mne lidi zevlujou. Nikdy si na popularitu tohoto druhu nezvyknu. Po poslednm Cesta dalek s Authorem nelek" mi pikolk pin trdl zabalen v ubrousku. k e nemusm platit...

Do vcarsko-francouzsko-nmeckho Basel pijdm upito presto po 120 km okolo 19:00. Na lavice ped budovou University Julius Verne si vam prky a zvauju, kde spt. Zd se, e by nemuselo pmo pret a tak jdu (pot co se nleit setmlo) se zat pod pedem vyhldnutou polostku s tm, e bude-li pret budu muset obejt bark a schovat se pod stechu nad schoditm z druh strany. SMS mi nepijde dn. Ztra zavolm.

18.5.2010

D隝 nepiel. Obchvatu barku nebylo teba a tak si co-by nocleit fotm polostku.

Zakldm nov svazek map a po dlouh dob se zase tm. Tentokrt na vcarsko.

vcarsko si mysl, e je solitr a tak nechv vartovat celnky na e". Nevm, jak to m smysl, kdy tramvaje jezd tam i zpt dle grafikonu. Bzl" jak kaj mstn (jak kte) je fakt kosmopolitn msto. Jedno velk albergue, kde si podvj ruce vechny barvy ke a rozum si vechny jazykov, co jich jen Evropa m. Osou msta je eka Rhein ( poetle a tedy patn Rn), do nho se tu ve mst vlv urda" Birs.

J plnuju jet po cyklostezce podl Rna. A k odboce na Zurich. Tam, se budu muset rozhodnout, zda neodboit za kamardy. Na rozhodnut mm est hodin. Volm levostrannou, tedy nmeckou, variantu. Dvod? Eurozna.

Vaen jsem odloil na phodn piknikovit kter podl takto frekventovanch cyklostezek bvaj. Tu jich je pehrel, takto asn zrna vechny voln. U kadho je nerezov kadibudka. Co se mi bude hodit neb ctm, e po tech dnech se opt bl m hodinka.

Vam raajky a volm Jie. Domlouvme se na prozvnn. Moc se mi to nezamlouv, neb to je dal spoteba elektriky a dal dobjen, ale co naplat... Mezi tm mi bubl v kotlku aj a ve stevech cosi hrozc explos. Usilovn hledm papr na zadek a nemu jej najt. Pemlouvm svra, aby vydrel jet ti vteiny... Konen se enu ke kadibudce naten budouc levou. Beru za madlo, ale dvee dr jako by byly zamen. Ale oni jsou zamen!!! Pern situace. Po asfaltovm chodnku cyklostezky se mhaj bruslai, pobhaj sleny v trikotech, voz dcka v korcch... e bych stihnul vyfoukat aj, sbalit a odjet k jinmu zazen podobnho typu je vyloueno a tak prchm k ticet metr vzdlenmu korytu Rna, abych po nm poslal pozdrav do Amsterodamu. Mm tst. Nen tu dn ryb, ani pejska a hladina je pomrn nzko, take skren za behem nejsem prakticky z cyklostezky vidt. Trenky zachrauju za minutu dvanct. Pt budu muset toaletu vyprubovat. Jestli je tam runk, mdlko, a tak...

U levostrannho ptoku (eka Aare) bych ml boit na ten Curych. Chtl bych a nebom. Jednak by to byly dal dva dny zdren, ale t proto, e bych se zababral do kopc. A na to nen poas.

Stezka pejd Rn zprava doleva, zleva doprava. Z Nmecka do vcarska, ze vcarska do Nmecka. vcart celnci sleduj - televizi a mj pas nechtj vidt, ani kdy jim jej nutm. Dobr rachota. Ve Waldshut pejdm do Nmec. Abych si nakrtil kliku Rna. Z koe u ekrny lbusu" vytahuju ti jogurty a njakej dresing na pagety. S jogurty se vypodvm na mst, dresing bude na veei. Cyklista, co u mne zastavil tvrd, e i on jede do Composteli. Nevm, nechce se mi mu vit. I tak Bueno Camino!"

Dve, ne bych se nadl jsem nad Neuhausen. A tu by peci u mla bt ta padajc voda! Pvodn pedstava byla, e se k n prokouu a ztra. Asi mi to docela jelo. Neprelo, nic se nesukovalo a vsledek se dostavil. Jen by mohlo bt tepleji. Posledn dv hodiny dojdm v gumovejch prskch. Vodou naskl cyklorukavice nemli anci uschnout, tak jsem se jich jet ve Francii zbavil. U po losk Ukrajin byly jet. dn koda.

ipka Rainfaal" je na kadm rohu. Mm tgro. Mraky se rozestupuj prv ve chvli, kdy se chystm fotit. Zapadajc slunko je barv dozlatova. Svtlo neme bt lep.

Na vyhldce se nechvm vyfotit od sleny s pskem. Dv si zleet. Neodbude to a povede se j hezk fotka. Pak mi rad, e se to d objet, a kudy sejt dol k vod. Docela jsme povejkali. Dky.

Serpentnkama po sypanm chodnku schzm dol k burcejc vod. Mik, ek zamen ke svodidlm nahoe u silnice. Zitek shnout si"na vodopdy Rnsk stoj u za pr krok. Dole se eka lmajc se prakticky do pravho hlu to ve vrech dokud se nezklidn. Tam sed, stoj rybi (momentln dva). Stojcho oslovuji s rozmarem lovka, kter je rd na svt: "Sie sind Fischer". Ja" odpovd mi on, piem je na nm vidt, e se mu ta hra" lb. Chtl by si vykldat. Na to vak m nmina nesta. Navc mne zan tlait as, neb za hodinu bude tma a j musm sehnat vodu, a vait veei, najt stechu...

Vodu nabrm na samoobslunm parkoviti karavan. Vhod minci, oteve se zvora, vypadne ti lstek (m ne j ji objel). Zchody, a umvrna voln pstupn, sprcha na jedno eurov mince. Od Najera, kde jsem se koupal v albergue, jsem se nesprchoval. U nkolikrt mne napadlo smoit tlo v ece, ale nikdy jsem odhodln nepodpoil skutenou silou. Vdy bylo hnusn. Ani te nen na koupn. Snad rno by se dalo...

patn jsem si poklidil rukavice gumovky a jednu jsem ztratil. A si to vytm jak vytm prsty zebou pod stejn.

Situace je kritick. Do patncti, dvaceti minut bude tma a j nemm, kde hlavu sloit. A to nejsem vybrav.

Odbouju k ramp. Tu by se dalo. Kdy perovnm opatrn tie hromdku palet, tak na mne nebude ani moc vidt. Perovnvm tedy komnek, zachzeje s kadou tak, jako by byla z porcelnu a vam pitom vodu na tstoviny dole na asfalt pod rampou. Slintm ilhm hlady. Nemu se dokat tepla a chuti neznmho dresingu. M sice dva roky prolou lhtu, ale to nic.. Neobtuju se jt vodu slt do trvy za obrubnk (dal jsem j zbyten mnoho) a slvm ji pmo na asfalt k autu pod rampou, a ta se rozlv do velik loue. Dresing kolena zulechuje vn, mastnotou a chut. Supr! Supr! Supr!

19.5.2010

Sotva se rno vyhrabu ze spacku pijd auto. Zastavuje na parkoviti. Leze z nj kluina, mlad ne j. ekl bych, e pijel do prce. Jde pesednout do auta pod rampou. Zdravm jej pohledem. Pak, jako by si to rozmyslel, stoup po schdcch, zatm co j balm spack do ruliky. Klo pio. Jako u mnohokrt pedtm pedpokldm, e i jemu bude stait ujitn o pti minutch. Dv se na mne kared, verbln lteen, kter se mu hrne z st mne zaskakuje. Nadv mi kostrbatou nminou, jako bych se dopustil zloinu proti lidskosti. Myslel jsem, e mu vad, e jsem tu spal, ale pro se tedy pod chyt za nos? Jet vera jsem nikomu nesmrdl. Chpu to, a kdy uke na kalu na asfalt. Mezitm miz ve dvech, aby se vrtil s kblem plnm vody a kottem. Dochz mi, e si mysl, e jsem se mu vychcal pmo pod dvee auta, do kterho chtl nastoupit, ale nemohl neb tam bylo... M to logiku. Nedivm se mu. Se studem mu beru kbl a kot z rukou a ruju asfalt, e kdyby mohl tak zbl. Junge nade mnou mi zprotivuje nminu. Takhle mi nadvat Ital, tak je z toho melodick pse. V podn Nmce to je chren pevodovky. Dlko desinfekce zakonuji oplachem zbytkem vody z kblu, zatm co mladk stoj na ramp nade mnou nepestvaje hret. Stydm se tak, e se nezmu ani na schuligen sie bitte", kdy mu vracm kbl. Kluk schov kbl za dvee, vezme papry, pro kter si zejm pijel, nasedne do auta a mrn mi pokyne. Tak to se mi jet nestalo, aby mne nkdo tak zostudil. ekl jsem si opesdrku" a dostal ji i s kopancem. Oprvnn.

Na tohle u nem vk" promlouvm k sob zatm co se zestrle vzdaluju od rampy, ani bych si ji vyfotil. Byt to ped patncti lety, pustil bych to z hlavy a jednodue jel dl, te u ale je (pro mne) jin doba. Vlasy mi zanaj dnout. Mm enu a ti dti. Realitu ve stedn Evrop. ivotem zait kredit, pod kter nejsem ochoten klesnout. Na bezdomovce jsi sem ochoten hrt jen do t doby, dokud na mne nikdo neki. Nezostouz. Nehz kameny... U to, jak na mne ten ulin hzel utry, bylo na zvenou, a te tohle. Navc, ve co mm na sob trp tm, jak s tm vymetm prach ekren, pstnk a zvtrni podl cest. Spac teplky dvno ztratily svou pestrobarevnost. Dra proplen vaiem jim t nepidv. Umolousan bunda. Ve by se dalo vyprat, ale uschlo by to asi a doma. O spacku nemluv. I tlo by si vce odpoinulo, kdybych sebou ml stan. Nehled na to, e bych mohl jet kolikrt vce neb bych nebyl nucen kotvit v ekrn z obavy, e jin nocleit nebude...

U pan v trafice se pokoum rozmnit ptieurovku. Zachvcen morlnm desaterem, jsem zatouil po oist tla i ducha v umvrn caravan cempu. Tvrd mi, e eura nevede neb jsme pece ve vcarsku, kde se plat jejich franky. Nechce se mi tomu vit. Sp m strach, e jsem si tu ptieurovku nakreslil pastelkama na novinovej papr. Mm sice jednoeurovou minci, ale bude to stait? Jedu to vyzjistit, dokonujc okruh kolem vodopd. Fotm dokud to baterie dovol.

Stoupm po psench serpentnkch v nadji, e tu najdu ztracenou rukavici. Mm tst. Prsty pravaky u mne zbst nebudou.

Stojm ped automatem v nadji, e z nvodu vytu, jak dlouho mi potee voda za jedno ko. Nikde to ale nepou, tak do sprchy nejdu. Morln desatero prohrlo boj s racionlnem. Ve je na mincomat. I zsuvky. Take si ani nedobiju. Z komnk tech karavan stoup pra s plynovch topidel. Zvidm jim tak, e si psahm, e se ze mne stane polepen caravanista, jen co se vrtm dom...

Svitek kabel strkm do zsuvky na kavrensk pedzahrdce ekajc nejen na hosty, nbr i na idle. Nladu mi zlepuje tepl aj a kluk co hraje naproti na akordeon. Sta se najst, sta se dobt a hned je veseleji. Potebuji se rozhodnout kudy dl i kdy jsem v podstat rozhodnut. vcarskou mapu, kter jsem si moc neuil mnm za Deutschlandfahrekarte (miluji nmeck sloeniny). Jedu k Dunaji.

Na rozvod Rn - Dunaj mne neek ohostroj, ani znaka.

Citliv smm podrku boty v ece (abych se nemusel zohbat). Jsem toti v Donauschingen a na most nad ekou velikosti Moravsk Szavy u ervenho kostela v Zbeze. Z cedulky vytu (snadno neb jsem zdatn nmin, ha - ha), e to pode mnou je Junge Donau". Ne dojat nejsem, jen jsem rd. A to nen mlo.

Jedu po ticet jednice z kopce dol. Ped Immendingen mne dohn mraky a d隝. koda. Je okolo est, dalo by se jet. Ale ne v plastiku. Na to u je pozd.

Prvn d隝 pekvm pod stechou krytho parkovit u rodinnho domku, kolem kterho jsem po cyklostezce frel. Pak si jdu do gasthausu pro vodu a na zchod, abych nepoteboval a se nkde nakramam. V zrcadle zkoumav prohlm sv dvoje. Nezd se mi a tak zpustl. Jen si pt mus vzt nky na zkrcen knru, je mu zanaj perstat rty a kter si neokoue jako nehty (vetn tch na nohou :-).

Za det v plastiku zajdm do ekrny. Na to, abych ml vitky svdom je dost prostorn a venku pli hnusn. Za domkem v barku probh zkouka dechny. inely, trubky, bubny, harmonika, klarinet. Jde jim to moc pkn. Bdt vydrm do poloera okolo devt. Na to, e pod leje je tu ivo.

Na nvtvu za mnou pichzej dva. Prek kolem ticeti. Ze slunosti vstvm neb ctm, e nepili ekat na bus, nbr pokecat. Nev mi, e jedu z Composteli. Co se jim nedivm. Nejsem prototyp sportovce, je udl ve panlsku kliku, aby se pot vracel do eska pes pl Evropy. Pesvd je a credencial z Porta. To s nima hne. Daj se do vykldn, z nho chpu, e i oni ped dvma lty li z Burgosu do Composteli. Pro sp tady, nem stan? ptaj se oni. Ne ukradli mi ho" lu. Po rann lekci si u nechci pipadat jako bezdomovec. Morgen regnet?" ptm se j. Ja, mormeren regnet" odpovdaj oni. Te jdou do hospody, ale slibuj, e a se budou vracet tak se pro mne stav. A skuten, o plnoci mne bud kroky. Jsou to oni, pili mi nabdnout postel a sprchu. J se vak odmtm vzdt vertikly v teple spacku. Gutten schlafen" volm za nima a sladce znovu usnm. Po chvli se vrac kluk a pin mi brot mit wurst nach fristick". Mon tm chce odinit skutenost, e upednostnil pivo ped svtost poutnka

20.5.2010

Rno skuten rgnet". Mnm tedy hejivou miku za studiv plastik. U si ani nevzpomnm, kdy to bylo naposled. Jo, vera. A kdye jsem naposledy vidl svj stn? Ped mscem? Fotkou se loum s ekrnou a posteskem s pocitem suchch ponoek. Dal pocit sucha si proiju a veer.

V Tutlingen (645m.n.m) opoutm cyklkostezku pes ndran halu. Zug nach Ulm odjd za pl hodiny. Nemm zjem. Za Tutlingen Dunaj dle pardn meandruje. Mapa napovd, e cyklostezka by mohla bt krsn - pokud by bylo mono nco vidt. J tud napimuji pes kopeky. Ptm se sleny: "Weg nach Ulm, bitte?" zrychlila krok a u jsem ji vce nevidl. To cesti, je rozkopali cel msto jsou srdnatj. Ulm?" ujituj se a j kvu hlavou."Hundert kilometr" varuj. Stle kvu. Gerde, rechts und gerde, gerde, gerde!". "Gerde kamarde" km na msto pozdravu. ekl bych e porozumli.

Spchm s vodou. A tak jsem o pl sedm v Ulm. Nechvm se vyfotit u kany v plastiku a s doplky proti deti. To aby mi nebylo doma lto, e jsem tak pospchal dom.

Pejdm do studentskho msta Neu Ulm. Ve chvli, kdy se chci nasomit do rozestavn haly, tak se tam objevuje hlda. Dobe e tak, uetil mi starosti s balenm. Vam a pevlkm se v ekrn. ekm a se setm a j se budu moci uloit do vklenku ped dvee kosteln moderny. Bit hodin se obvm zbyten. Po 22.00 se nekon.

21.5.2010

Fotm si na pamtku msto pekn noci a svitm dl podl Dunaje.

U jsem se tudy jednou vracel, a tak vm e u mne nic" neek. Ke tst mi posta, kdy nebude pret.

Ped Ingolstadt zakufruju jako minule. A to jsem se tak snail!

Konm v Neustadt an der Donau. Mstekem zn rock. Kluci chodj v tyrolskejch kraasech se lema a padacm mostem". Holky v halench s rukvy do koule a zelenejma suknma a la cibule. Naped mm za to, e se jedn o vjimku, ale ne, je to pln norml. Folklrn ivel na rockfestu.

Stelu si za Billou u domeku s popelnicema. Bude-li pret zalezu dovnit. Pes karavanu mrak prosvt msc bez hvzd...msc bez stn.

22.5.2010

Vstvm okolo pt. Fotm a prchm vben domovinou.

Tentokrt nikoli na Regensburg, nbr na Landshut.

Mm toti sraz s rodii, rekreujcmi se, toho asu a shodou okolnost na umav, na hranicch ve Strnm. Esemeskuji jim, e veer bych mohl bt na e. To neme stihnout" vol mi tta (m se mne nabubelho velkocestovatele dotke). Tak ztra! Ahoj" konm hovor z ekrny.

V Landshut sjdm k ece Isar podl n se svezu a k Dunaji. Jedu po oustce podl eky. Provoz minimln, neb soubn vede dlnice. Prvn defekt, druh defekt. Pechek m zase den. Vymnn due nelepm. Mm jet jednu funglovku. Vtr a touha po domov mne ene vped. U silnice se prodv pargl". Asi to tu fr neb je stnek vedle stnku s touto jedinou zeleninou.

Platting. Tak tak se stihnu schovat ped kroupo deobitm do ekrny. Nevad mi to. Stzliv si piznvm, e tta ml pravdu a dnes bych to stejn nestihnul. A v tom pipadku je jedno zda picestuji ztra 8.30 i 20.30. V klidu dojm jogurt z Lidlu (ve slev 33%), dovejkm rohlk, pokm a voda odtee, potm se s duhou... Te u vm e se vracm dom. Uvm si to.

Do tmy zbv pl hodiny a j jsem ve Vilshofen. V narvanch barech se sleduje njakej ma.

Tpu mstekem hledaje msteko, kde strvit noc s detm. Jak by to bylo snadn, kdybych ml stan! To bych spal na behu Dunaje. Na zelenm paitu. Takhle konm v zdve ped kolkou. Svtlo s idlem vyazuji tm, e na vm epici. Modlm se, aby nkdo nepiel a slibuju si, e vckrt bez stanu nejedu.

23.5.2010 nedle

Rno jedu bez sndan. Potebuju dobt baterie, abych mohl podit fotky s posledn frontieri".

A tak v infocentru Passau (313m.n.m.) ebrm naposledy o elektriku (postar ednice je jedna velk ochota), a mizm najt koutek, kde bych navail a posndal. Po dvou hodinch se vracm pro sv. Je as odstartovat zvrenou etapu. Ke svmu si dm jet raztko do Credencialu z Porta. Was ist das? pt se postar ednice. Maine wanderbuch aus Portugal, stadt Porto". Main Gott aus Portugal? Fahrad?" Pesvduje se zda rozumla sprvn. Kvu hlavou jako e jo. Te u mi to nepipad a tak nemon. Zbavuju se veho (ne) potebnho. Jsou to stokrt pojmenovan vci...Nejvc mi je lto teplk s proplenou nohavic. Zaslouili by si estnj konec.

Uvm si stoupn do kopce a CZ na smrovkch. Je mi bjen. Nestresuju se, (jako obvykle) e nestihnu prvn vlak. Nic nebol. Veern pedpov poas mne u nemus zajmat. Je mi bjen do t mry, e zvauju zda stylov nedojet a do Zbeha. Mm peci k dispozici jet pt dn. No ne?

Cestika k domovu znm se vine,
hez je krsnj nad vechny jin.
I kdybys ve svt Bh v kam zael,
Tudle tu jedinou vdycky bys nael.
I kdybys ve svt, patn se mval,
Touto jedinou vdycky si zpval

V Philppsreuth (974) oblkm pardn"dres (jinak jedu ve flanelu), ve kterm jsem se naposledy nechval fotit v Portu.

Rodie v erven felcii mne pehldli a tak se musm vracet za zatku, aby tta zachytil mj pjezd na kameru. Mm se koul po vrskch slzy. Nikdy jsem si nevimnul, e jich m tolik. Asi j pibyly, dky m... za posledn msc. Tta zahraje na harmoniku Nemelem nemelem... Jsem doma.

V e vybuchla sopka a trnct dn neltala v cel Evrop letadla? V e spadlo letadlo s celou polskou vldou a nikdo nepeil? V e veer hrajeme na MS v hokeji finle s Rusama? - Ne nic z toho nevm.

Veer to mistrovstv vyhrajeme. S Rikou na trenrsk lavici, a Jgrem na hrotu prvnho toku. Obma to peju. Myslm na Prahu. Jak se pln kikem Jsme misti! Jsme misti!" Nebude to pravda. Mistry bude tch dvacet borc s plackou na hrudi. Ti ostatn budou za kiklouny a umily. Dokud si sami neuhj svoji placku...

Dal den jedu dom. Za rodinou. Vlakem. Pedpov poas a zahozen vci ve mne hnuly svdomm. Za oknem se mh krajina, msta, silnice, benznov pumpy. Nad Shelkou svt lut Svato jakubsk logo ve tvaru mule hebenatky. Z vlaku jsem asi jedin, kdo v nm vid vc ne lut svtc reklamn pouta. Ach Boe jak rd se vracvm!

Zastnn: Ondra, Terezka, Zuzanka a Jia u na mne ekaj. Zase se mme o nco vc rdi. Konkrtn o 4300 kilometr. Lska se rod z nedostatku a hyne na pebytek... ekl moudr a nco na tom bude.