Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

dolm ek 2012

9. 5. - 9. 6. 2012, 2756 Km


Zobrazit cestu na vt map

Ahoj ptel a kamardi!

Dohnal jsem zanedban, a ped odjezdem na Istrii, se mohu vnovat slbenmu -tedy podrobnjmu popisu mho jarnho vandrovn z Francie. Pojmenoval jsem jej dolm ek 2012 neb tmatem tto jzdy bylo shldnout co mon nejvce dol a (hlavn) kaon kolem ek. Take, a tedy:

dolm ek 2012

V podveer 9.5 2012 nasedm na vlak s louc se rodinou. Odjezd vlaku mne odtrhv od nejistch, a v ppad Zuzky pmo uplakanch, o. V hlav mi po nichkrou klasick otzka: Zda to, za m odjdm stoj za to, co pro to opoutm.V Praze za pomoci bratrnka Milana pestupuji na bus dlkov linky Przemysl - Barcelona. Bus je zpola przdn a tak pro mne a Missiona rozloenho do krabice je dost msta. Dalho dne, v 21.50, jsem v Avignonu. Sloen kola pod zivkou, non prohldka historickho jdra, noc na behu eky Rhony s vhledem na siluety v obehnanch zubatm hradbovm a svtlo slunce zrcadlc Msc, mne zbavuj pochybnost, zda zde bt i nebt.
Zanm se tit...

12.5 se zakusuju do prvn porce kilometr vchodnm smrem proti . Durance. Tam, kde se jej ptok, eka Verdon, musela prokousat Provenslskmi Alpamy je krm jej eit. Kaon, ktermu Francouzi dali pdomek "Grand" je dkazem, e se j to povedlo. Krsn poas. Supr asfal mrn stoupajc vzhru. Podveernm tichem pedouc Mission. Hlava stdav zaklonn vzhru, a pot zas sklonn dol shlejc do rznobarevn rznotvar rokliny. Borovice prokazujc ivota schopnost na tom nejmn oekvanm mst. Zvonn zvonce zdobcho ov, koz, kravskou ji... To ve je Grand kaon du Verdon, ktermmne, po nemn romantick noci,celkem lehce vyvd do Col de Luens. Za nm mne ek dal dol, respective dalkaon. Tentokrt eky Var. Ten u nen z vpence, ale z "ehosi jinho",a tak jeho stny nejsou romanticky rozeklan, nbr pkestepil, tmav. Celkem frekventovan silnice se na nkolika mstech provrtv skaln stnu, zatmco zpnn voda pd kolem dokola, aby se na druh stran tunelu opt setkala se silnic. Ona, stejn jako doprava, a stejn jako j, pd smrem dol. Smrem k Azurovmu pobe.

O tom, em skuten barvu azuruse pesvduji v Nice. Kde mi romantiku skal takka z nieho nicnahrazuje ta pmosk. Rackov, lod a loky, pach rybiny, palmy lechtan vnkem, turist... Pro mne, kluka z Jesenk, exotika jakoemen.Poachtm se ve vod, z ple seberu oblzek vytvarovan do srdka a uinm pokus navtvit Monte Carlo. Musm napsat "uinm pokus", neb 16km dlouh sek dlc Nice od krlovstv Monackho (odkud jsem chtl dtem poslat pohled)je nad m, hlavnduevn, sli.Civilizace (ti: doprava) v tomto zkm mst roviny oddlujc moe od hor toti zu tempem pro mne nenosnm.Zbable tedy otm na zpad, smr Cannes, a podl krsnch rudch tufovch zvtralin na St. Tropez. Kde se opt, zbable,od moe odpoutvm vyhbajc se tak aglomeracm Touloun a Marseille.

Cestou za dalm dolm, a za dal ekou, protnu starobylAix, obkroum (ji navtven) Montpellier, vystoupmkopec (sedlko Col de la Cardonille), za n u je dol eky Herllaut. Kter u nen tak hlubok. Zato v nm jsou ukrytyasem zapomenut vesniky se svmi polky,a dldn msteka dokazujc emeslnou zdatnost dvno zemelch kamenk. Pes zalesnn smyky Col de la Sareyrede se pehupuju pes pten poho nr. parku Cevennesjeho na zpadn stranu, a do svta jin vegetace. Z nieho nic, krajina vypad jako u ns v Jesenkchnad 1100m.n.m.. Kle, a nzk koviny nahradily vzrostl les ze strany pivrcen k vchodu. Ale jen nkolik vkovch metr, ne se klesne do dol . Doube. Klesm s n a k jejmu soutoku s ekou Tarn,do msta "velkho mostu"Millau.

Vtr ad隝, bhem tam strven noci prok, e "nepromokav stan" je stejn reklamn utopie jako "nepotopiteln lo". Vyuvajc rannho svtla se za mrholen pesunuju pod most (nikoli ten znm). Potebuju usuit. Sm sebe, a stan. Co se mi da za pomoci tepl polvky celkem rychle. Naopak smlost vydat se do det v sob nenaleznu tohoto, a ani dalho dne. "Venku", co je eufemismus pro pojem mimo such pudorys mostu, je toti, lidov eeno"hnusn".Co deset minut kontroluju poas vystrenm hlavy zpod krovek stanu. Pr a fouk. Zanaj mne mrzet vyhozen teplky a mikina v euforii teplch dn. Pro vodu a na zchod, chodm pes silnici, kde kempuj movitj trempov s karavany.Pra jim stoup s komnk, a ml se jim okna, to m ne. Mm obavu, e pjde policie a ekne: "Zde nen msto pro kempovn...". To se vak nestane.Naopak. Pan venc pejska mizaust na stan: "Pane nen vm zima?". "Ne", odpovm j. "Tak j vm pinesu alespo kafe...", a skuten jej pinese.A nen sama. Hnt ve stanu, st veobecn zdravotn podmnky, ourat se jazykem v zubnm novotvaru po vypaden plomb vydrm na jednom mst dva dny ati noci. Pot si tlo bezpodmnen d pohyb! Eln mu vydr 50km do Severac.Kde mokr tloa zubn sklovinu drkotajcch zub zachrnm ve stanu postavenm opt (kde jinde)na suchm mst. Tentokrt pjde policie...

Dalho dne se mraky roztrhaj a vysvitne slunce. To u vak jsem j mimo (pr kouzeln) dol eky Tarn, je mi tm pdem i na druh pokus unik.Celkem vednm dolm eky Lotsmuji na Mende. Nad nm vystoupm na v mlze skryt nhornplato. V krajin shrnut dvnm ledovcem nem oko na em spoinout. Plitk jezirka, nzk kle, pastviny obehnan drtem, sem tam usedlosta vudeptomn vlk mlha... Nemohu se dokat a sklesm z t ulov kostky, do tepla rovin, kde naheju tlo a koupm teplky. Prvn se mi povede v interesantnm Le Puy do t mry, e koupi teplk optimista ve mne odkld.

V Le Puy kon "to hlavn" co jsem chtl vidt tu ve Francii. Take nsleduje zrychlen pesun zemdlskou krajinoupo trase: Vichy - Nevers - Auxerre - Troyes - Verdun - Trier.

To u jsem v Nmeckua meandruji s ekou Mossel vininou krajinou. ady hlav rvyvinnse thnou od pat, a co to jde nejve.Za pomoc mini taktrk co vypadaj jako by vypadli s krabice legaje o n peovnoi na zcela "nepstupnch" mstech ve shlucch tajc nkolik jedinc. Zd se, e m vce je svah strm a kamenit, tm vt m z nj vina radost, a hodnotu. Malebnou krajinu uesanou dky solitr napnutch na konstrukci, zdob drobn cestiky a sakrln stavbiky, ale i podn hrady. Nejhez z nich, Cochemburg pipomnajcn Karltej, nelze minout. Ve uveden stdaj malebn msteka z pestrobarevnch hrzdnch domek, jako by navleena na "pentli" Mosseli, po n힠pluj lod vletn i nkladn. Slunce svt, obas sprchne, prouek cyklostezky podl chodnku mrn klesdo Koblenz, k soutoku s Rnem.

Tam pijdm prv ve chvli, kdy se tu chyst maratonna kolekovch bruslch. Hemen vysportovanch ist vypranchvesms usmvavch postaviek ladn se pohybujcch na evelcch kolekch "in line" brusl je pjemnou zmnou. Oni zdrav mne. J zase je. Repro soustavychrl decibelyzformovan do hit. Kdo tu nen ve sportovnm mus mt mindrk..., i to je fajn zitek patc k cykloturistice.

Na Nmeckm rohu, jak se nazv msto soutoku Mosselia Rna, sjezdeckou sochou a laika, obracm ze severnho smru na vchodn. Te u pojedu jen proti vod. Naped Rna je je tu (do Weisbadenu) nemn atraktivn pro oko divka. Apot proti Mainu, u ns znmho jako Mohan, a do dalch hor, tentokrt uKrunch.Pes vybombardovan a znovu postaven Schweinfurt,architektonicky cenn Bamberg a domovinou vonc Bayreuth.

Nad nm vystoupmk Fichtelbergu k malmu neznmmu neoznaenmu potku, jeho vody spchajz kopce dol, stejn jako j, na vchod k ece Eger neboli Ohe.No a pak u je esko a Cheb. Kde mi maminka ekne do telefonu: "Dtem se po tob hodn stsk". Co,ve spoluprci s pehkami poslednch pti dn, nonm detm a detivou pedpovd, zlom m pedsevzet dojet symbolickya dom.

Take rno 9.6. 2012, v Plan u Mar. Lzn, na kilometrovnku . 2756sednu na vlak. . A j & Mission pijedu dom vlakem. Tm se vandr dolm ek 2012 zavr.

Chud sice o v Millau ze zubu vypadenou plombu.Pesto vak bohat o nesciziteln zitky. Vtznpocity a la Tour de France. Zkuenost, e jednydlouh cyklokalhotyjsou na takovou cestu mlo.

Vm vem peji astn nvraty z vaich cest. Pro motivaci pikldm pr fotografi. Vce jich naleznete (snad ji brzy) na mm webu: petrskalaevropou.nebesa.cz. Vhte-li, zda jet i nejet. Tak pestate.Bt se nemuste,neb:

"CESTA DALEK S AUTHOREM NELEK"