Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

esk rj 2010 - rodinn dovolen

Ondra, Zuzka a Terka, Jia a Petr SKLOVI

31.7.2010

erven felicie - combi (zapjen od rodi) je narvan k prasknut zbytenostma, pohdkovejma kazetama a entusiasmem kter nesdlm. Kdyby bylo po mm, tak do doby ne dcka uvezou spack na nosii, bych trvil tzv. rodinn dovolen" na plcku za barkem a pli se nevzdaloval od tepla krbu rodinnho. Bohuel, Jia a dti zpracovan jej propagandou mne nut k vkonm k nim bych se normln neodhodlal.

Meme jet" hlsm do kuchyn kter se zamraven pohybem natench dt. Ty (a Jia) jsou posledn se do auta jet vejde. Jinak vude, ale opravdu vude jsou njak vci. Na stee vci kter mohou zmoknout. Tedy: bedna plyn. vai + servis jzdnch kol + plaveck vcvik, bedna hrncida", a stan. Na vozku za autem tyi (pouze) jzdn kola. Co je za mnou a okolo mne se mohu jen domnvat. Kdybych to ml prohlet tak bych se neubrnil selekci m by rodinn dovolen skonila jet dve ne by staila zat. Alespo e nepr a nem teplota vech je v normlu (vyjma t m).

Dti zamvejte domeku! Jedeme na dovolenou!" hecuju paciky dtiek zatmco myslm na uvozovky nad slovem dovolen. Tak s Pnem Bohem" eknu (zaprosm) a odevzdan zamvm.

Ze Zbeha vyjdme smr Hotejn. Matuka (MuDr.) je prv na leen u sv krychlovilky. S pdorysu ns m jako na dlani. Marn se skovvm za volant. Viml si, a mv na pozdrav. Pedstavuji si pta pohled do bedny s vaiem a hrncidy. Na senrovan kola na vozku. Takov snobrna! Te u m je vechno jedno... Ne tak docela.

Zastav!" Kde?!" Tady!" Pro?!" Ondra bude, ne u, blink". Mme pkn vsledky" ironizuju situaci. Jsza sebou ne za hodinu si Ondra (poprv) pozvrac ryfliky, bradiku

Jsme v Ostrov za Lankrounem a Ondra si (poprv) pozvrac bradiku, ryfliky, a triko. Mme pkn vsledky" ironizuju smrad v aut a tom pro jsi mu las-ka-v nedala kinedril?" Protoe jet nikdy v aut neblinkal!". Mal dti neblinkaj, e ne brouku" to u mluv Jia k Ondrovi utrajc mu grinty rozeten po blm oblieji. Holky, vy jste dostali? (myleno kynedryl). Jo, Jo nm maminka dala" Ale vypadte jako by jste chtli taky zvracet". (co se jim ani nedivm).

K baznu v esk Tebov dojdme se staenmi okny vtrajc smrad k radost vech a hlavn Ondry.

Bazn je supr. Dvou hodinovka pro nai skupinu za 200 zd se jako dobr cena. Mal bazn, velk bazn, vivka, sauna, a -hlavn- tobogn. Terka jezd suvern sama. Ondra jen v doprovodu. Zuzka vbec. Jia dvakrt.

V podveer nadopovan (vichni a povinn) kynedrylem pijdme do Hradce Krlov. Prochzme msto, lezeme na v a (hlavn) jdem k sestence Jan na domluvenou veei. Bydl na lep" adrese nad Nrodn bankou. Dobe se to hled.

Janinka je od srdce rda e ns vechny (mne obzvlt J) vid. Byt je vskutku pkn velk asi jako ten n, s t rozdlem, e m jet druh patro do nho se vplov" po toitch schodech. Mm rd takov velk byty. Celkem ns tu je dvanct (5+7) a meme chodit s rukama v bok kem krem ani bychom o sebe zavadili. Koberec, stny, sedaka, nbytek... ve je isonk, pro m drobiv dti a moc. Na veei dostvme obloen tc a sebou neotevenou konzervu co jsme si pinesli na oht. J dleit vykldm Liborovi o panlsku. Holky opeovvaj s nejmlad z ns Eliku. Ondra vytr schody zadkem. ensk si plcaj svoje nesmysli. Prma podveer kon. Nen natahovac. Nem-li se s toho stt panlsk albergues" musme vypadnout. Schubrtovi dky! Mte to u ns!

Jedeme jen kousek, aby se nkdo z ns (nikoli nad nmi J) nepoblul. Ve Vestarech odbouje z hlavn v nadji e najdeme pole kde by se dal postavit stan.

Holky, bude spt, a kdyby jste nco potebovali tak zavolte" km holkm uloenm vzadu v kufru. S dodatkem: Nebojte nic se vm nestane". Podvm jim mobil, hladm po vlskch. Kest ohnm me zat. Mm dojem, e se troku t (co mne t). ... hlavn e kazek mele pod tu svou.

Ve stanu spm j, Jia a Ondra. Stan je to dost prostorn. Vietnamsk iky jej uili tak, e se do nj vejdou ti s batohama, nebo tyi co se maj hodn rdi J. Teoreticky bychom se tu (dva dosplci co se maj rdi + Ondra) tedy mli lehce vejt. Teorie je vak jedna vc a praxe druh. Ondra, usnuv prvn, vbec nerespektuje spac podek a pekuluje se podln, nap a kdyby mohl tak i vertikln. Kutl se neomalen tam a zase nazptek jak sud od piva na korb nklaku. Prosme, hrozme, motivujeme... ve marn. Spc Ondra tak ns nevnm. Hrt hru na katulata mne u neba" a tak strkm hlavu ven ze se tanu. Tam je msta dost. Je krsn ist noc. Vlah vzdouek, moc prma vc. Koukm na nebe - pole hvzd (Compo stella)- a vidm UFO. i nco na ten zpsob. Vypad to jako kdy se vped pohybuje prskavka. Sren jisker. Trv to pl minuty tedy docela dlouho na to abych se ujistil e bdm...

1.8.2010

Utkm do krsnho, vlahho rna ze smradu stanu. Je mi jasn, e Ondra se proral a na podlku. Te u to je jedno. Zlobit se budu a vstane. Uvm si klidu s ceromonielem vaen aje, ne se rodinn mainrie d, spolu s kazekem, do pohybu. Vam aj, mastm chleby. Koukm na pole. Na chtrajc drustevn budovy za plotem. Na tie oddychujc holky. Na nebe po kterm piplouvaj gondoly horkovzdunch baln. Pkn, moc pkn rno.

Baln pibv jak hub po deti. To je dvod vechny vzbudit. Holky se chlub e se veer byli vyrat. Tak to jste lep ne jsem oekval.

Mme sbaleno, nakrmeno meme vyrazit smr Jinolick rybnky. Clov to destinace.

Popojdme vak jen kousek neb, jak se zd, jeden z baln se rozhodnul pro pistn sousednm poli. Vzhledem k tomu, e kolem krou motorov rgalo, a pasai nm mvajc setrvvaj v koi, neekl bych e jde o nouzov manvr. Skuten se pod zvtuje, zvtuje a z dvojm drcnutm dosedne mezi epu. ekal bych, e osm, deset lidiek uvnit vysko, a pjde na vlak po svch. Omyl. Oni ekaj, dokud nepjede tern auto s valnkem, nevysko z nj est urostlch aby ko i s osazenstvem popeneli na silnici, a na valnk, a teprve te z nj osazenstvo s eleganc lechty vystupuje neposkvrnnou nokou na isounk asfal. I kdy burlakm napomhal piht vzduch v balnu musela pro n bt pkn fuka. Pro lechtu" pijd kryt vozy. A ij snobov!

Zd se, e bude pkn (vedro) a tak bez pestvek (a tedy bez blit) spchme ku Jinu. A si dnen den (kter budem muset zaplatit) v kempu u vody uijem.

V Autocampu Jinolice za dv noci platme pedem 700K. Pomrn dost penz za sociln zzem je ustrnulo v dob umakartov. Vzhledem k tomu, e je to vyveno krsnou psenou pl a psenm dnem rybnka s extrm pozvolnm vstupem. Malebnm panoramatem Prachovskch skal v dosahu krtk prochzky. Bude-li se dt koupat (a dle pedpovdi dva dny urit) lze cenu akceptovat. Bez koupn vak zbyten luxus. Nejsme tu nhodou Jia u tu byla... tak kajc za mlada...

Nachystm Jie hrncidu nutnou pro ppravu obda a vrhm se s dckama do vody. Je supr. Terezka se sna plavat bez rukvk zatmco my, neplavci, se babrme v blt.

Tati pro neum plavat?". Protoe kdy jsem byl mal chlapeek neposlouchal jsem tatnka". Edukuji j i kdy to nen pravda. ( Jsem neplavcem dky mmu postien, kter brn uvolnit svalstvo do t mry aby mezi sebe pustilo to nepatrn mnostv vzduchu potebn k udren na hladin). Kdy dckm skehnou rty tak je vyhnme na deku. Jak neradi jdou ven, tak rdi, se placat na dece. Hlavn na Ondrovi je vidt e si dovu" doke ut. Jen mu Zuzka mus odhnt mouchy a stn pitom vrhat patinm smrem. Po obd do vody, a v podveer do skal.

Pili jsme moc brzo a pokladna jet funguje a tak platme vlezn. Z kempu to je do skalnho msta Prachov" tak dvacet minut strm vzhru. Je to moc pkn. Dckm (i nm) se to lb. Skaln komny skcen i doposud stojc. Rozeklan borovice v rozsedlinch skal. utr ve tvaru by. Horolezata stojc na vyklanu. Ochozen obnaen koeny. Ooupan schody dol a ebky vzhru. Stinn prolkliny i slunn psku pln nmstka". Dcka lapou jako by byly na prko. Dobe to mma vybrala. Dohnala ns skupina hovoc zvltnm jazykem. Zkoum to: Please, are you from Izrael?". Yes". Mm radost. Ne jen z toho e jsem to poznal...

Po nvratu holkm zbv jet dost energie aby si zadovdla s dckama na hiti. Moc je etme" komentuju to j.

Span mme nacvien od verejka. Jen Ondra dostv navc plnu a zkaz vlen sud.

2.8.2010

Noc byla klidn, v tom smyslu, e se Ondra neproral skrz plnu, a snad vzhledem k nav, neel na non" vlet sudy. Jinak neklidn vzhledem k hluku okolo tboc omladin. Ta se zpadem slunce promnila na grupu trep-flamendr a paila a do rna na jedn velk Disco under over night heven". To konstatujeme rno u stoleku se sndan. Jsme, hned po pan uklizece, prvn rann trempci. Tak kam dnes" ptm se Jii tmajc blanket s rozpisem monost. Asi ten Rottejn s kolama, a pak koupn". Rozhodnuto (nadenm mlenm odsouhlaseno), jedeme.Ve vesnici pod Rottejnem skldme (a zamykme) kola a pokraujem v jzd do dolka kde na poli nechvme stt auto a po modr se zanme dobvat kopec se zceninou Rottejnu na vrcholku. Je nco po dest. Stezka vede jehlim voavho borovho lesa. Takov u ns nemme. Dti se nechvaj inspirovat pedchdci az borov kry, klack, mechu, pk, kamnk a dalho lesnho smet" stav chaloupky pro Lesn sktky zatmco j s Jiou si odskakujem na vyhldku. Zkouknem dol s klikatc se Jizerou (moc pkn) a prchme spt za dtma ne-li je Jeiddek unese. Pkn prochzka pokrauje. Dcka spolehliv noikama nabraj vkov metry take se as po hodin ocitme na jaksi mini nhorn ploin. Obl hladk kamenn minipltny jsou odleny vce i mn hlubokma prolklinama. Musme je peskakovat, a dvat pozor aby dcka nkam nezabhli, nezapadli. Konen trochu vzro. Z vyhldek se dvme dol do dol kterm kolmo pojedeme. Je to Supr. Potkvme t dv mosk vli vrazn se podobajc naim holkm a jednoho obra silka. Jeho foto se vak pli nepovede. Za dal hodinu jsme na udrovan zcenin Rottejnu. Mme tst i smlu zrove. Neb skauti kte tu jsou, se staraj nejen o zbavu naich dt, nbr i o schody. Ty (a potamo nae tryka) natraj luxolem. lenitou cestikou sestupujem do dol, ke kolm. Kotka zanaj motat pikama - a my taky. Ke vemu jsme podcenili jsme prci s mapou a musme se kus vracet. Natst kola mme u kiosku s limondou kter nm dodv ztracen kalorie. Dokud klesme, jede n peloton ve skupin. Jakmile vak zaneme jet po rovin, nebo nedej Boe dokonce stoupat (!) zan Terezka (a sn i Jia) zaostvat zatmco Zuzka na pici poletuje jak motlek. K oddychu zastavujem u kapliky vytesan do skly. dajn tu ml kzat i Mistr Jan z Hus. Tak to u nco pamatuje...

Ke kolm na vozejk pidvme devo, a v obchod cestou kupujem prky. Voda pro dti jet nen pli studen, a tak se sthaj i vyrchat. Po koupeli jsou jak pokropeni svtsenou vodou.

Veer mme suvern nejvt tbork. Dcka jsou tak ucaprtan a e je vysiluje i poslouchn kazeku. Zavrme je v aut a jdeme si na romantickou prochzku mezi stany. Na pivo, a hlavn, skouknout trempisty nejvyhledvanj poad - tedy pedpov poas. Nen pli radostn, Lpe eeno tragick. Veer maj pijt plivo zplavov det s nslednm ochlazenm. Placen dovolen" s koupnm zd se kon. Preventivn kryju stan dvryhodnm igelitem.

3.8.2010

Ani ne po esti hodinch dohn poas pedpov. Blesky kiuj oblohu. Vtr tepe, plc celtovinou. Proud vody skrp zemi. Mobilnj trempov berou nohy na ramena. Co jim zvidme. Taky bychom prchli. Nejrychlej na startu je skupinka motork nocujc pod rem" Zabublaj potop, a kempu na rozlouenou, a jsou v trapu. To my budem muset vytrvat do rna... Leje a leje a leje. Stanov podlka se nezvykle vypoukla smrem vzhru. To potek plynouc pod podlkou. Ve vnit mme (zatm) sucho. Ondra blaen oddychuje...

Co te? eme rno. Vlet se v posteli (by vodn) dlouho nevydrme, to nen lek naeho aje. Sbalit a bt za dv ti hodinky doma to nen dnej kumt. Placen pobyt kon dnes v 10.00. Lpe vak, pekat nkde (u Jany v Hradci) do ztka (m bt bez det). Volme druhou variantu a smle peme Jan nesmlou prosbu o azil a suk. Odpov ve smyslu: "Odbahnme, vysume, ulome, ale a veer, pes den jsem s Liborem v prci v Jindichov Hradci". To to je dobr. Jen se budu muset podvat kdee je ten Jindichv Hradec...

V plavkch penm dti do stanu k sndan. U skoro nepr. Balme tak, e ve (krom dt) nakydme na vozejk.

Jin je nasycen podobnmi uprchlky s voln prody jako my. Prochzme podloubm na nmst, lezeme na v, korzujem po p zn. Na obd jdeme do samoobslun jdelny, a pak do evcovny pln interaktivnch her. lobrdo, pexeso, puzzle, kostky, stavebnice. Nemn interaktivn je obecn muzeum. Tu hrajeme loutkov divadlo, meleme mouku, pohnme kinematograf, stavme devn model Jina, holky se pevlkaj do historickch at. Mezi tm venku docela pestalo pret a tak meme na hit s velkou pumpou a Archymdovm roubem. Dmyslnm to vynlezem posunujcm vodu vzhru dky (nap) gravitaci bez pouit vztlaku i vtlaku. Nikdy jsem nic takovho nevidt. Je to jednodue a prost geniln. Poledne se bl ku konci. Je as vyrazit na sjednanou schzku do Hradce. Kdy Jin opoutme tak, s trochou nadszky, pipoutme, e jsme rdi, e bylo tak hnusn a mohli jsme si jej ut. Dobe e jsme rno neprchli. Umouden poas, a brle kter si nala Terka nm dvaj za pravdu. Jenome nikdy nic nen dokonal a msto do Hradce, pijdme do Nov Paky. Je krsn podveer a hrad Pecka ns (no m moc ne) lk na ztej prohldku. Plcek u hnojit je free a tak volm Jan zda bychom s gul na kter ns zve na veer nemohli snst ztra na obd. Jist e j to je je jedno, hlavn e jej snme. Stan stavme, vci sume v zapadajcm slunci.

Ondra si na noc chyt velkho lunho konka a pak u je noc.

4.7.2010

Lezu (doslova a do psmene) do krsn mlhavho rna. Prochzm se po silnici, abych si nesmel kecky a koukm na slunko je se klube na vchodu. Ptkov vito, rosa se tpit... nikdo ode mne nic nechce, mm rd tu osamlou atmosfru. Kostel, i hrad obce Pecka pluj na mlnm baldachnu. Neokoukan rann scenrie s hnojitm za zdy. Fotm stejn zuiv jako v Dolomitech.

Holkm (a nikomu) se samozdejm nechce stvat, by ajnk von rnu na pozdrav. Tak jim trochu vyvtrm... a jdeme na udrovanou polorozboeninu Pecku. Mee, brnn, obrazy s tajuplnmi pohledy, star nbytek, naletn vrzajc podlahy, vitrny s exponty uen vklad, lztka z kiosku kde nm hldali batoh. To ve se nm lb. A na hladomornu na dvoe. Kdo se do n peliv podv, rozpozn na dn tak zelenkavho neboka, e sm se stane zelenkavm. Je kodolib komick sledovat zvdavce jak se smle nakln, a v zpt intuitivn odvrac pohled - aby se optovn pesvdili zda jej zrak nel. Mla by tu stt skryt kamera.

Nemusel by bt patn cyklosjezd podl ky Bistice. A koupn na hoickm bazn tak ne...Shodujem se s Jiou. Jene to stihnem gul v Hradci... a tak smle nesmle volm sestence Janince zda by onen obd u n na ns nepokal do ztka. Ale jo" odpovd a j si cenm jej trplivosti (nejen) v hlase.

Na nejvy kt (nad obc Kal) sundvm dckm a Jie kola a zvistiv peji astnou cestu.

A se mme sejt a ped Hoicema potkvme se na obecnm pskoviti plnm hraek na nvsi Kalu. Autka, kyblky, lopatiky, rznotvar formiky a bboviky..., ale hlavn mstn holina s kotkem. O zbavu dtek je postarno. Je to mal vesnika. Pr bark. Jedno velk pskovt s prolzacm hradem", a kldou s volantem. Nen tu ani obchod, ani hospoda. Po hodin zanme mt hlad. Prky mme, polvku pytlikajdu taky. Jen peivo nm chyb. Terezka dostv dvacetikorunu s tm e m jt s holikou a pokusit se u n koupit njak peivo u nich doma. ekal bych e se bude vzprat, stydt, smlouvat, ale vbec ne. Po chvilce se vrac s dvacetikorunou, tvrtkou chleba a bobkem samostatnosti. Pt ji polem zas. Ale bez dvacetikoruny pro uzen J. Holina dostv tatranku a j sundvm hrncobednu". Bude obd. Tm se s vn prk vaench v pytlikov nudlace a sleduju jak smrem k nm pochoduje k. Zatm co on je suvern, jezdec vbec ne. Kymc se v sedle ani by dokzal korigovat smr chze kon. Co jet nevme. K si to dus hitm pmo ke mn. Mm uskoit? Asi jo. Kosk plec mne, a kopyta hrnec, mj v dech decimetr, aby zmizel s pikrenm jezdcem v houtin za nmi. Uf! Dcka! Honem! Najst a odjezd! Je tu nebezpeno!

Cyklisty nakldm ped Hoicema. Zatmco Zuzka vytrvale krou okolo auta na Terce je vidt e ji sjezd do dol dokonale unavil. Vypad jako by celo cestu musela tlait.

D Masarykovy ve sjdme do Hoic. Vzpomnme, e v pilehlm autocampu jsme byly ped dvma roky se tylstkem. Bazn se bohuel desifikuje. Msto koupn tedy bude chozen p pskovcovm lapidriu, po soek plnm hbitov s impozantn portou ala vtzn oblouk.

Mm rd hbitovn atmosfrku. Zastavuje mne, zmenuje. Lb se mi verzn jmna psan verznm zpsobem verznmi jazyky. Lb se to setkn s datumem kter pamatuje vlku... potopen Titaniniku, kter si mu osahat jak slzu zmzlou. Lb se mi lidsky hrd npisy: pan dc", strmist", ena doktora". Nut mne to k zamylen. Co si asi na kyrys budu moci napsat j...my? Ped hbitovem ob socha iky. Zaslouila by si vyezat z lipov dungle je ji obklopuje.

Opoutme Hoice. Je as najt msteko k pespn. Navigace opt selhv a tak se vyvme do kopce ke storu vyslae do Chloumku. Pkn lesk, vhled do dol, louka a ni n rozmstn oputn (ti) sochy dlaj z msta romantick ostrov.

Sedme u ohnku, opkaje pekek, kdy k nm pichz dvojice mu. Mm za to, e majitel louky. Vysvtluju. dm o svolen. Nechcete med" ptaj se oni. Nevm jak to mysl. Beru stovku a jdu s dckama za nima. Pn vela, ukazuje dtem spc veliky. Kupodivu (dti) nepanika. Pn chce za kilo lepivho zlata 120. Co te. Odpust, neodpust? Neodpust. Nelen vak jt pro tch dvacet korun s nmi nap loukou (co se mu teda divm).

5.7.2010

Do rann obadu vaen aje zapojuji Terku. Dnes bude zvlt kouzeln neb mme med od velae a tezalku z meze. Je na n (ns) vidt e ji to bav. Zd se e bude dal krsn den. Sjezd do dol by nemusel bt marn" nadhazuju udiko u sndan. Marn. Vichni ml jako ryby. U abych nebyl jedinm idiem v aut...

V obci Skla se fotm s cedul SKLA". Kad nem tak krsn jmno. Do obda Hradec nelze (tentokrt) minout. Mjme pole u Vestar, kde jsme spali prvn noc, silnici kde se nakldal baln. Tady u sme byly, hls kdosi vzadu.

Janinka (ne)pekvapila a krom slibovanho gule, pipravila i zemlbbu co by dtsk menu. Ne se jdlo oheje tak se koupeme, desinfikujeme, deratizujeme, to abychom byly pro cykloprojku po Hradeckch cyklosteskch kor.

Hradec Krlov je vskutku jako stvoen pro ns. Cyklo amatry zatenky. Rovinat placka s atrakcema pro dti, s krsnm parkem na soutoku Orlice a Labe. Sypan cestiky, rozkvetl zhonky, tum e i fontnka by se nala. Devn kostelk (funkn pravoslavn) pevezen po 1 sv. vlce z Ukrajiny coby pamtnk obtem. Mohu dosvdit. Pavuinama jest stejn opeden jako ty co jsem tam vidl j.

Proti toku Labe dojedeme a" k mostku o kter byla dle cedule za vlky prusko rakousk svedena bitva ukrutn. Tam Terezka vydechne jako by to bylo naposled. Vzhledem k vrazu jak m ve tvi ji to vme, take dl jedu jen se Zuzkou. Bohuel" po chvli asfalt kon take i my mme dvod se obrtit o 180 stup.

V astolovicch krmme kozy v zmeckm Zoo koutku a na hiti podme zvody do nich zapojujeme i ostatn dti. Rozdleni do drustev mus absolvovat drhu, plcnout druhho a tak stle do kola. Spalova energie.

Po he dcka sotva pletou nohama. Na dal vletovn nemaj chu. Ltostiv kemraj a u jedem dom, do postlek a (hlavn) za televiz. Zatvrzel jdro (Jia) na skupiny to vak zamt s tm, e bloek m jet pln atrakc. Kdy to dcka sly blednou a hroz omdlenm.

Na noc stavme pod lesem kousek ped Chocn. Nanoste devo! Vydlejte si podsedky a mte na em sedt. Udlme si zvren tbork!" velm drobotin zatmco s Jiou perovnvm auto do lkov pravy, stavm stan. Dcka vak samy o sob nejsou sto sehnat pr tsek. Vn nevm co je v t kole uej.

Prky se ron nad plamenem a my zpvme erven se, line ze... na vc se nezmem. Tat m nco tpe" hls Zuzka. Tak si to pokrab" odbudu malichernost. Po chvilce Terka hls: "J, po Zuzce lezou mravenci, takov mal, rezav, hel! A kolk!!!" piem se od n ttiv odtahuje. Zuzka jak vystelen katapultem se oddluje od zem. Prek let kamsi do kosmu. Natahuje moldnky e nem prek, e nechce mravence piem se krabe opkadlem na ltku. Den kon.

Pes celtovinu stanu je vidt svtlo baterky. Srdnat lezu ven, jitn Jiou v zloze. V domnn e ostrait vesnian vidli ohe na kraji lesa a pijeli jej uhasit. Je to vak troku jinak. Policejn hldka pi zajce do vesnice zahldla odlesk odrazek a plechu auta v poli (havarovanho) a pila se podvat jak se vci maj. Kdy zjist, jak se vci maj odjdj s pnm dobr noci (a klidn sluby). Tak to m bt...

6.7.2010

Rno mrhol take sndan ve stanu s emp trojkou". Dky pln plnmu denku (Jia) mme program vymylen ne by Ondra chleba snd. V Chocni Gemag. Koupn v slan vod steckho kryku. A Hlavn nvrat dom - dtem zajisk oika s pedstavy nvratu do civilizace.

Bohuel Gemag m zaveno. Take s magnetkama si nepohrajem. No nic, o to dle se budem rchat v st... ani to vak neklapne neb pes przdniny jest zaveno. Take lezeme na kopec s rozhlednou... dokud nezane krpat. Aspo e ty houby rostou...

Program dne zachrauje tobogn baznu v esk Tebov.

K naemu domeku pijdm se spcm vozem. O em se jim zd? Zuzce o mravencch...Terce o vaen aje voncho tezalkou... Ondrovi o letu horkovzdunm balnem... Jie o hromad prdla...

Vm j...?