Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Zakarpanda 2009


Zobrazit cestu na vt map

Petr Skla

Zakarpanda 2009 bez ppravy
Aneb ...kde zat jinde, ne u nonku...

Tak tedy. Ondra konen doke umstit sv tit na sprvnm mst ve sprvn okamik. Terka, kyn 1.B m vzorn koln vsledky. Zuza je bez kolky neastn. A pochybovat, po proitm, o svbytnosti eny Jii si netroufm. Tm je dno, e se m souhvzd Jia - Terka - Zuza - Ondra, dostv po tech letech opt do pro mne pzniv konjunkce. Volba kudy a kam vyznv pro Zakarpatskou Ukrajinu. Slyvm o n jen samou chvlu, a jej hranice je vlakem snadno dosaiteln.

Zimn pprava mi vbec nevyla. Na podzim jsem marodil s Achilovkou (entezopatie), a kdy jsem pot zaal bhat na snhu, tak zradilo prav koleno (vaz). Bhal jsem, avak toliko s fixem, abych si na koleni oznail msto pro vpich injekce s elixrem. Kdy se zdlo bti ve v podku, a snh roztl, tak u bylo na zimn ppravu pozd. A taky z obavy, abych lbu injekc a ozaovnm neznmm fluidem neznehodnotil v recidvu. Proto tedy bez ppravy".

Zato Biikletu (Author Horizont) jsem letos omladil. Za 1.800 K jsem si nechal od Marina vece vymnit soukol i s etzem a peplst pastorkov vplet zadnho kola (po 10 000km). A u brane Milana afe si nechal za 600K vyrobit dle nkresu samozvtovac bezzipov sumky.

Beznov a dubnov poas bylo supr, ale te koncem kvtna je pramlo zvouc na cyklotoulaku. Kvli pehkm, a teplotm podprmrnm odkldm rozhodnut na nejzaz termn. A tak lupen na vlak do Humennho kupuju den pedem. Je rozhodnuto. Sbaleno. Tm se.

esko

4. ervna 2009, tvrtek

Abych se vyhnul pten pepravn pice naplnoval jsem si odjezd na tvrtek 22.56. Jia mi na rozlouenou uvaila tstovinov ou (to abych vdl co mne ek) a pak se vykoupan zaobalila do svdn hebko voavho upnku (to abych vdl o pichzm). Veern ten pohdky dtem se zvrhlo v tryznu. Terka dr moldnky na uzd. Zato Zuzka se promnila v klt. Svr mi krk, e rudnem oba. Po tvi se j kutl slzy jak hrachy. Ondra, dopusud stojc (lec) mimo dn se k n samo sebou pidv. To je tlak, kter neme vydret Terka a ani j, a tak vichni slzme. Cel den jsem jim kal e odjedu, a cel den se tomu smli (i pi focen) jako prma he. Ale te, kdy pilo na vc, tak jsou z nich ti hromdky netst, a j jsem ta tvrt. Nakonec mi nezbude ne dti zkorumpovat velkou okoldou, a slibem, e dal bude po nvratu. Na stolku jim pot tajmo nechm mravokrnou bsniku:

DTEM

Moje mal dtka, vy jste moje kotka.
Mjte se tu vichni rdi, bute spolu kamardi!
Ti se vbec nehdaj a ve vem si pomhaj!
Hry rzn spolu hraj, o hraky se netahaj!
Poslouchaj svoji mmu, a je veer nebo k rnu.
Msto velk starosti, jsou j jednou radost!

Tlam setmlou ulic kolo na ndra, pipadm si jak paour. Vichni rozvodu chtiv rodiov: proijte si odchod naneisto". Jen tak. Aby jste vidli a vdli.

ekn v Olomouci na ravu 23.32 si krtm posrkvnm jupka, jeho obsah 2dc jsem nahradil blm -uspvacm- vnem. Dopl jsem si toti luxus lehtkovho vozu .373.

Trojka vpravo dole" informuje mne prvod vozu vydvaje mi lkoviny. Vlak vyjd ze stanice a j balancuji ulikou ke kup .3. Na jedn ruce lkoviny ve druh zavazadlo vzdlen pipomnajc prun. Tahm za madlo, ale dvee nejdou odoupnout a tak se vracm zpt k prvodci, je si k steward. Zaukaj, otvor" dv mi radu touce noviny. Naped nesmle, a pot drazn tluu na dvee, je se poslze neochotn rozestupuj. Puch se na mne vyvalil oste kontrastujce s vlahm veernm, je jsem ped chvl na pern vdechoval. V mal prostoe spoe ozen svitem hvzd tvo dominantu silueta ebe ped oknem, konetiny bezvldn visc od stropu, a hromdky zavazadel na zemi. Nkde vpravo dole rozeznvm m lehtko. Vysvleen do trenek s hlavou u okna, je jsem ped tm pootevel, a zajistil zclonkou, se marn pokoum vejt na 40cm irok lehtko. Zan koloto, je se bude opakovat celou noc. Neustle mi pad ruka, i noha, i deka, i cel tlo. Zvlt, kdy vlak brzd, co je docela asto. Neustle mi svt do o lampy, nvstidla a jin rovky lemujc koleje. Neustle nkdo chrpe. Neustle musm sledovat chlapa, se zapadlou hlavou zvcho 120kg, naproti mn, je na t sam kladin doke levitovat, a spt, udrovn ve stle stejn poloze zhadnou silou. A, hlavn, neustle se mi jako film v pamti pehrvaj scnky z prv probhnuvho louen v dtskm pokojku. Nechpu co tady dlm. Tm se na hranice SK-CZ, kde snad rava zastav a j se budu moct posadit, a snad i projt zarovnanou ulikou. Hranice vak mineme bez nostalgie a j se dl potkm s gravitac, svdomm, a zvistivm pohledem na ekvilibristick vkon levitujcho fakra naproti. Teprve, kdy se kup projasn rozednnm, to jsme nkde u Spisk, odkoukm, e sp naproti m oprk" sklopen na sedk". Nelenm a i svou lavici tak upravuji, m zskvm cennch 30cm. Poprv lem na zdech maje ob ruce podl tla schovan pod nepadajc dekou. Luxusn leen vak netrv dlouho, protoe s rozbeskem se probouzej a vystupuj spi a j upravuji lehtko spt na sedtko. To, aby bylo v ulice vce msta, a taky proto, abych mohl po probdl noci v lee sedt.

Vchod slunce nasvtluje krsn Tatry. Mus bt fajn se pod nimi projet na kole, km si myslc na budouc vlet. V Koicch se m cela definitivn vyliduje. Pvodn jsem zde ml vystupovat i j a pes Rumunsko a Moldvii dobti Krymskho Sevastopolu. Tato varianta letonho vandru nakonec vypadla ze hry" neb jsem nesehnal 30-ti denn zaopaten pro Ondru.

Slovensko

5.6.2009

rava se provlnila kopeky s uesanmi dky brambor a do konenho Humennho. Je nco mlo po devt. Za hodinu mm ve pebaleno na Biikletu. I kdy se snam o racionln rozmstn obsahu braen, vm, e praxe si sama ur msto pro tu kterou vc. Nicmn obecn plat: tk dopedu, asto pouvan doprava a cenn na idtka. Startovn foto situuji k soe Josefa vejka.

Vzhledem k proitmu a detku, je mi naprel do vc bhem balen, se mi neda vykouzlit optimistick smv na tv. Zvuk spout fotoapartu msto vstelu startovn pistole a konen mu lapnm zahnt pochybnosti o chrabrosti skutk svch. Alespo do chvle prvnho defektu na km. 1.6 tedy jet v Humennm. Najel jsem na silnej drt a ne jsem si to uvdomil pedn kolo zasyelo a splasklo. Prvn ti vteiny nechpu, co se stalo? Pro nejedu? Nechvm na sebe mrholit. . Je to zen zkouka odolnosti, nebo souhra neastnch nhod, e musm prv te a tady pchnout? Je to posledn varovn :vra se! jet je as? Unaven vymuji dui (k bych tak snadno mohl vymnit tu svou svdom zpytujc). eeno slovnkem mladch, v dui je brutln" dra a je na odpis. Trznm se rozhodovnm zda jet i nejet", pestoe vm, e stejn pojedu dl. A tak za Humennm odbouji na Topolovku. Mjm Romky s vozkama, krkama a korkama se rotem. A sloupy, na nich trn ap hnzda. V Sedlisk bom doprava, na sever, smr Svidnik, k nmu bych se rd piblil co nejvce. Okolo pehrady Velk Domaa je pusto a przdno. Krajina se vln a silnice ji vrn kopruje. Natst mi pomh vtr do zad a tak jsem v podveer ve Stropkov.

Nakoupil jsem v Lidlu, zaplatil kartou, a sedm pod stechou busndru ekaje a pestane pret. Nemm vodu, abych si uvail veei. Vytm si, e jsem si ji nekoupil. Nemusel bych te tak plan sedt na betonu. Pravda Vlaskovsk" by to nebylo, nicmn j jsem ji tak zpohodlnl, e mm sto chut si tam pro tu vodu zajt. Ne jsem se k bhu detm odhodlal, pestalo pret. Po pl hodin zase spustilo. To u ale mm vodu regulrn vyptan", a tak prchm pod stechu ruiny kravna. K mmu pbytku je pimknut nedvryhodnej plot, z poza nho na m cenj zuby tkajc a nervzn pobhajc vlci. Plot se vln pod jejich skokama. Doufm, e kehk hranice jejich panstv pro tuto noc zstane neporuena. Hafani dlaj pernej randl, jak tlamujou a pitom skou po vraku igula. Nen mi popularita tohoto druhu vhod, nicmn nen z eho vybrat. Humbuk, kter zpsobili pilkal nkoho na kole s detnkem nad hlavou. Kouk na mne z bezpen vzdlenosti. Benznov vai se prv nedvryhodn rozhoel. Na umila musm kiet, abych mu vysvtlil, e je vai nekodn jak rann rosa. A e pr a nemm kam jt ... Odjel, ani by se rozlouil. Lem a doufm, e psiska nenajdou dru v nedvryhodnm plot a nepijdou serat zbytek kolnek i s kuchaem. Dnes byla tk etapa - hlavn duevn, km si v duchu, pemlaje jednotliv fragmenty dne. Ani SMS nemu poslat, nen signl. Kostky byly vreny...

6.6.2009

Veern d隝 nadlal kaluiny. V jedn z nich oplchnu kotlk od benznovch saz a mizm. Na rozluku si fotm psiska a svou ruiniku nocleit.

Kiuji Svidnk hledaje op, kde bych koupil plynovou kartui k vaii. Benznov udc a smrdc plnuju nechat co-by zlohu. Vzal jsem ho s sebou nevda jak bude na Ukrajin plyn dosaiteln. Bohuel, maj jen tu kartui, k n jsem nechal hok doma a na dalch tech tipech vbec nic. koda.

Vjezd do Dukelskho prsmyku, hned za Svidnkem, hld tankov pamtnk, nsledovn adou dalch. S dly, houfnicemi, letadly a - hlavn - palry jmen. Je to zajmav jet skanzenem voj. techniky. A bylo by jet lep, kdyby vzal nkdo kovik a ty ocelov jetry vysekal z trvy a popravil zbradlko okolo, a udroval pstupov chodnky od silnice neb technika je rozeseta po dol a brouzdati mokrou travou se turistm mho typu nechce. Devn kostelky ve vesnicch ve strni jsou t pkn pokoukn.

Bez ostej serpentiny jsem vystoupal a do prvnho karpatskho prevalu. Pmo v nm je monumentln mohyla z kamennch blok, v n je pietn msto pln vnc. Pchod k n zdob bronzov desky se jmny padlch. Sem tam nkter je (zejm) pozstalmi vycdno do zlatho lesku. Pi focen mohyly si naberu do bot z mokiny pod n. Z druh strany mohyly je souso XXL a za nm upraven park s hromadnmi hroby padlch i s jednotlivmi hroby vych ar. Je to pkn msto. Nejsem tu sm, je tu jet jeden star pr a jinak nikdo. Je tu tak signl tak poslm SMS. Detk peel a tak frm.

Polsko

Z celnice je sklep spoiwi". Karty neberou (porucha), zlotky nemm. Chu na oko si tedy nechm zajt.V Tylaw bych ml boit doprava do Bsad" s kopcem Halicz, je dal jmno frontov linii ve vlce s carem. Poas je vak na prd. Mraky sed na kopcch se stejnou sveepost jak Ondej na tpliku. M, a tak pdm dl. ekat nem cenu.

V rozkopan Dukle objevm muzeum vlky - na ndvo stoj technika stejn zchtral jako tam nahoe, a jako fasda muzea. Cestou potkvm sochu papee Jana Pavla II.. Byl to sympak, a tak si od nj nechm poehnat na cestu. Te u se mi neme nic stt.

Sklesvm pmoae a obasn ohldnut mi dv zapravdu. Zatm co j jedu na slunci, mraky se napchly na Tatry.

Nejedu po hlavn na Sanok, nbr vedlej na Domaradz. Oekvan Polsk rovina se vak nekon. Je to nahoru dol. Nkde nad D. vlezu do ekrny s lavkou. Je 20.30. as uvait a pozdji i zalehnout.

Okolo 22.00 se ve vsi rozjela zbava. Je to daleko, neru mne, na rozdl od nvtvnk ekrny, je si tam chod zatokat. Nejdotrnj je njak holka s opakovanou otzkou Na om?" Po dest u to nevydrm a odpovm: Na beton krvo!". Jsou toti asi dv hodiny rno. Po n pili njak siluety, je o mn ale nemli pont. Myslel jsem, e to je zase ta krva" a tak kiknu: "Co je zase!?" Stny se lekly a utekly za hory za doly. Jak loupenci z pohdky O Zvtkch.

7.6.2009

Vystartoval jsem pravdpodobn pravou nohou, neb dda s naslouchtkem mi k flace vody pedal hrnek aje a tyi placat koblihy zdoben cukrem. koda e jsem neudlal foto, jak mi to nese naservrovan na talku ke stoleku pod oechem. Byla by to pkn fotka. Zd se, e blc se pohostinn duch Ukrajiny zasahuje i do Polska.

Je nedle a kostely jsou pecpan lidma. Nezdka kleej venku, a odpovdaj reproduktoru na fasd. Kostely maj pkn, narozdl od zpustlch synagog postrdajcch majitele.

Ceny Hurtowe" hls plakt u skladu limond. Jdu do haly. Teba to dopadne. A taky e jo. Obsluhuje mne osobn majitel hrajc si na zpra domu s dckem. Za petku limi mu nabzm 1 ko (Euro). Zklamal a skoil po nm jak slepice po flusu. Nicmn je to moc, a i j jsem obchodnek a chci nazpt. Ne. Minci mi nevrtil. Radji by se vydal dom pro drobn. K tomu ale nedojde neb si eknu jet o mlko. Pekvapil, kdy pinesl plnotu.. Na to, e m za skladem i bungalovy k pronjmu a zejm se mu neda nejh by mohl bt velkorysej. km si, mvaje na pozdrav.

Do Przemysle mne pihnal vtr. Za mnou zvoje det. Na tachku 45 mne spasilo ve mst ped detm, ten vak zstal ped jeho branami a protrhan nebe zve k odpoinku na trvnku. A tak odpovm v parku. Pojdm makovec od Jii a tm se na Ukrajinu jak dt na Vnoce. Krsn ist proda, uchzejc silnice a pohostinn lid. To jsou reference, jich se mi doma o n dostalo. Przemysl je stedn velk, a ekl bych, starobyl msto na ece San. Urit by stla za prohldku historick st, ji prozrazuj ve a kosteln pice po m prav ruce. Na to, ale nejsem nahaven - na rozdl od Ukrajiny, kam mi chyb poslednch 14 km.

Ukrajina

...ty urazm osamocen (snad e je nedle) po komfortn dvouproudovce. Polsk celnk s kulometem mne odplkuje od neproniknuteln zvory za Beruku (obchod), kde jsou kolegov pro pky. Pod tou zvorou je ada bodc trc s asfaltu. Zajmav hranice.

Z Polska mne pustili bez problm, km si, tlae kolo koridorem plotu. Pipadm si jak lev pichzejc do mane. Vude drt.

Ped budkou s modrolutm npisem UKRAJINA jsou dva pruhy" pro privilegovan z EU a ty ostatn. Nicmn premv jen ten veobecnej a tak stojm frontiku, ne budu do buky vputn. Vpout ve skupinkch po pti a docela to odsejp.

Dvee pede mnou se otevely a j koukm na turniket, co znm z Plusu. S pomoc usmvav obsluhy se mi povedlo pes nj pepasrovat, ani bych byl nucen Biikletu zlomit vejpl. Celnk v oknku se u smje o poznn m. Prolustruje mi pasport a vrac mi ho s bumkou:" to ndo". Paprek m 12 kolonek. V anglitin a rutin. Za kadou jsou oknka (3x3 mm) pro vyplnn. Chpu, e to mm vyplnit a zase vrtit zpt. Hrbm se u stoleku bez idle a zanm se potit. Ruka se mi tese vc ne obvykle, tm vc, m vce ji chci udret v klidu (pro bnho itatele nepochopiteln problm, nicmn neurologov znal Dyskinetick formy DMO kterou trpm pochop). Vdy zvistiv obdivuju Jiu, kdy vmakv text na pohlednici s lehkost hkujc babiky. J bych radji lapal v deti, proti vtru, ne-li vpisoval do drobnch oknek psmenka i slice. Zdeno! Jak mi tady chyb! splm si v duchu, e jsem jel sm bez Zdenka. (Zdena Janek, maratnec, cyklista, sportovec a borec). Kdy jsem se mu svil, e jedu na UK zasvtili mu oka a v miku se rozhodl e pojede se mnou. Nadje na spolenou krasojzdu vak pohasli po prvn projce za msto. Tam, kde j pehazoval nohu pes sedlo Zdena pehazoval etz nahoru i dol, a na kopci mne pak verbln deklasoval na turistu s kolem. 100km dennho prmru se mu nezdlo mlo, problm by nastal jinde. Zatmco j rno vstanu a piln jak velka ty kilsky stdm cel den, Zdena by vstal a ostrm tempem odstartoval nkam, kde by vybhl na zceninu, a pak by se ostrm tempem pesunul na rozhlednu a pot na koupn a na pivo ... a tomu bych j absolutn nemohl dostt.) Natst jsou tu okolo ochotn radlkov, je mi petlumouj co kam mm napsat. I tak se mi to povede a na tet pokus neb jednou to je patn, pak to je neiteln, a konen potet (a stejn neiteln) je velkoryse uznno: NU VOT CHOROO". tvrt pokus bych nezvldnul, a radji se vrtil zpt. Opravdu. Bez pehnn. Byl jsem nad tm lstkem absolutn bezradnej. A piznvm se k tomuto veejn i kdy vm, e si tm kazm renom. Ty dv pokaen bumky si schovm do mapnku na pamtku a pdm z celnice. Je div, ne jen, e se mi to povedlo, ale tak e se mi vrtil zpt pas, je jsem nechal lehkovn nkolikrt v rukou ne prv dvryhodn vypadajcch radlk.

Adrenalin vyplaven do krve na celnici dv svalm neuvitelnou dynamiku. Pdm kopec nekopec po irok, rdo by typroud, silnici v prseku lesa, kde ochrnci lesa nemly hlavn slovo. Onen irok pruh asfaltu je vprosted rozdlen tko itelnou rou na dv piblin stejn poloviny. Kdyby nebylo dr, krter a otolinovi, vely by se hrav dv auta vedle sebe. Protoe jsem na darge" sm ocitm se asto v blzkosti bl dlc osy, od n mne zpt k otolinov krajnici zahn patn pocit, e jsem se ztratil. U dvou benznek se ptm na mapu vchodn Ukrajiny. Maj pknou za 15e.. To se mi zd pli a do Sambiru je cesta jasn. Koupm ji ztra tam.

V Motysku bom doprava na vedlej P131 (smr Sambir). Na hiti je njak slva. Chlapi v kvdrech, mn v riflch, ensk v suknch, v riflch vbec. Von to smaenm, ale j lapu dl. Zajmm se o ekrny. Ty bvaly do teka moj jistotou v detch, stanu nemaje. A jsou i tu. Pravda mn asto, a v horm technickm stavu, nicmn jsou i tu. Nejastji jsou zdoben pracnou mozaikou z drobnch (2x2cm velkch) keramickch destiek.

V Buchovii kupuji chleba za 2gr(=6K) krjen bl v pytlku. Zan mrholit a tak se v dal vesnici Vladipil stihnu schovat ped detm v jedn takov kachlkrn. Zajel jsem do n jako stela s kvikotem brzd s nadj a radost v srdci, e mm po starostech se spanm. Ale je to hnus. Je tu nasrno, nablito, a rozbit lahve se ms s petkama a vysypanm popelem. Jet jsem takovej mrdnk nezail. Bezradn stojm na nokch jak z tvarohu, nemaje si kde sednout. Natst se vyprelo a j mu po pl hodin odrazit v nadji, e se mi dle vce potst.

A opt s kvikotem brzd zajdm do ekrny v dal vesnici. Tentokrt mm tst a zvtral beton je prost veho zla pedelho a nebt pomatlanch a pomranch stn, jim vvod velk vyobrazen s nadpisem PIZDA" bylo by prosted celkem fajn. Ani zde nen laveka a tak si sedm na vlec spacku. Venku pr, nikde nikdo. Klidn bych zalehl, ale je 20.00 - jet brzo. Asi po 20-ti minutch pichrast na veloku Ukrajina malik" mho vku. Jede na nvtvu do dal vesnice. Dvme e a oboustrann do n vkldme patinou dvku ochoty se dorozumt. Je to vhoda - ta rutina, v anglitin bych si tak nepokecal. Vykld o sob. e m hospodstv 4 prasata, 2krvy a psa, kter v lese zakousnul vlka. Ani j nejsem dn nmand", a aby mi uvil ukazuju mu fotky rodiny a barku a pas. Ne odjede fotm si ho na pamtku. Kdy pehod nohu pes tangli (stle pr) polo mi otzku, na n ekm celou dobu jako pes na kost:"I kde ty bude oddych". V duchu se raduju, e kritiky nelhaly a Ukrajinci jsou pohostinn nrod. Mn niev n ndo, ja bdu zdes oddych", odpovdm skromn, hzeje pitom udiku kaprovi do tlamy. Ukrajinec se vak na mne podv pohledem vdesk dchodkyn a vtou: Dla tbj lue oddycha v gotelu nedaleko od tuda" mi zmraz smv na rtech a iluze o pohostinnm nrod. Eto ne dorogoje, tolko 9 USD", dodv v zpt vida m smutn oi. Ale to u nemm ochotu poslouchat. Rozkmotkoval jsem se s nm v okamiku, kdy mne msto poplcn po ramen a pozvnky dom na mlat odeslal do hotelu za 9 USD. Snad s nm mj teskn pohled, a vyhasl plamnky v och pohnuly neb mne ped tm, ne-li se ope do pedl, utuje tm, e mm tst, e je dobr as pro nocovn venku neb se pozd stmv - a naopak brzy rozednv - a tak mi ta noc venku rychle utee. Toliko ze slunosti, a bez patin srdenosti, mu podvm ruku. Dasvidnja!".

8.6.2009

Do ekrny nikdo nepiel (neb na autobus - co jsou16-ti mstn mikrobusy s velkejma kolama - se ek porznu. Dleit je vas na ten sprvn, sprvn drazn zamvat, a pitom mu ppadn vstoupit do jzdn drhy. Nco jako jzdn d jsem za celou dobu nevidl ani jednou). A tak jsem se v klidu vyspal ze splnu. Vyprelo se, bude pkn den. Tm se na cestu a na Sambir, kde musm koupit mapu.

Rann natennost" ze mne postupn vyprchv. Mou za to idii, kte mne -ohledupln klikujcho mezi drama- troubenm vytlauj na ps otoliny, za domnlou krajnic, uren pro kosk povozy, a snad i cyklisty. Me za to neudrovan krajina s kopivoviti a bodlkoviti. Mou za to bezsmvn lid sedc na prknku u branky, je mi st odpovdaj na pozdrav, nato aby sami uznale pokynuly. A nlad mi nepid ani betonov skulptura na vjezdu do Sambiru. Je stejn ountl jako msto samotn.

Sedm na jedin lavice autobusku, a kdyby kolem nechodili bloi, pipadal bych si jak v Africe. Msto asfaltu hlna. Msto barevnch fasd zapren zdivo vemonch sort, na n jsou pikotveny kroutc se drty, hadice, plynovody a vykiven znaky. A nepodek podobn tomu z verej ekrny, le mnohonsobn rozlehlej, v nm se pehrabujou psy, koky a babky s hlkou. V rezignovanosti upoutm na zem staniol od trojhelnku sra (vjeselaja korva). Navc mm pech. Je sice pondl, ale krmy s mapama jsou zaven neb je njakej svtek. Pn mi rad, a tu pespm, a zvtra krtu pokuplju" - jsi blzen, km v duchu na jeho adresu. Natst pan v trafice m za 15k autoatlas Ukrajiny. Pravda, je v - pro mne nevyhovujcm - mtku 1:1 500 000. Ale lep ne nic. Ona trafika je na nmst, je vypad ist jako z jinho svta.Dokonce i dldn je celistv s neporuenou obrubou. Litinov laviky. Vzrostl stromy. A budova adu uprosted. Zdrhm se opustit tu normalitu nmst, a optovn se ponoit do edivosti okolnch ulic.

Z msta jsem vybruslil celkem snadno. Zvolil jsem toti smr Uhorod. U benzny jsem navc koupil i mapu Zakarpatsk oblasti a tak se mi nlada zlepuje. lapu proti vod eky Dnstr. Silnice uboh, provoz dk. Cink, cink. To mi upadla matka drc nahoe zadn nosi. Pidrtuju ho a pi prvn pleitosti, u benzny, se po n ptm. Hodnou chvli na ni ekm. A kdy mi ji mank pinese, vysvtluje, e musel ljku" z neho sundat, aby mi ji mohl dt. Obtavm vkonem vybojovval prvn kladn body pro UA, co oceuji brourou Zbeha v anglitin. A si pote.

V Star Sambiri se jede kolem hbitova ve strni. Ve vysok trv lze spe tuit vyuhujc hranat starobyl kameny, vypadajc jak utopenci. idovsk hvzdy vtesan dvaj tuit komu hroby pat. Hbitov je velk as jako polovina Zbeskho. koda, e se jm ned projt.

Domky jsou na plynovodn d pipojen nalutnejma ocelovma trubkama. Tam kde k chodnk, trvnk, potok vedou na podprch dva metry nad zem. Vypad to, eeno mrn, divn. Do jednoho takovho domku jsem si doel pro vodu a vam si obd na jedin veejn lavce (prkno na palkch). Mu mluvit o tst, e jsem ji neminul. Dal u nebyla.

Bhem vaen mne oslovila dvojice, mu a ena. Kdy prasklo, e jsem ech, tak tak e se blaenost nerozpustili. Pracuj v Plzni a sem pijeli za tetou. Auto nechali u cesty. Neumj moc esky ale, co chvle eknou no nekecej", jako by chtli podat dkaz o pravdivosti svch slov. Psob to neupmn, upjat a pedstranou srdenost jim nevm. Jsem rd, kdy se vydaj kamenitou ulikou - potokem. Jejich obut a obleen kontrastuje s okolm. Odcizili se.

Od St. Sambiru se sklon silnice znsobil. Tra do t chvle vedouc po jedn stran silnice ji te co chvli k, jak ineni vykrouili jej oblouky do krajiny. Nkdy mostem (lpe), jindy pejezdem (he). Se silnic si takov starosti nedlali a s oblouky etily. A tak se stoup dolm koprujc dsledn tern. Mn to nevad. Rd se projdu. He jsou na tom idii nklak co potaj koleka v pevodovkch bez synchron.

V Turka si dvm dv zaslouen piva. Lvovskoe. To u jsem pomrn vysoko nad civilizac a tak provoz zdnul, a krajina zkrsnla kopci a dolmi Karpat. Maj tvar zalesnnch klobouk, homol i sennch kupek nakivo. Vypadaj pkn ladn. Zelen. Jinak ne kopce alpsk, z nich by jet vyumovala skla s ppadnou snhovou korunou. Louky pod nimi kvetou a von. Nejvc matedoukou. Zvlt, kdy se do n lpne. Devn domeky ve strnch v barv medu vypadaj stejn malebn jako i silnice rouben blmi betonovmi patnky, je jsou propojen provenm lanem. Uvm-li, e jedu po spojnici Lvov - Uhorod, i kdy ne hlavn, psob silnika nicotnm dojmem.

Denn npln sedlk je zejm venen krvy na pagtku. Kdy vidm takto marnit as prvnho, pokldm ho za blzna. U destho si pipadm jak v jejich zemi. Vynlez kosy, vozku a asu, jimi doposud zstv neobjeven. Nad Turka, u monumentlnho pomnku, zan posledn trhk. Vytlam ho a jsem na pozvoln klesajc, stoupajc silnici. Je podveer. Perfekt tulck atmosfra. Cinkn kravskejch zvonc, cvrkov, slunce klonc se k obzoru. Klidno. Po svt i po dui.

U silnice sed ti. Dva chlapi a jedna ena. Pij vodku, a ven kad svou straenu. Prvn nabdnut stakan (vyroben odznutm vrchn sti petky s uzvrem) odmtm. Je toti pln a po kraj a vybrundal bych ho dve, ne bych ho dones k stm. S druhou polovin dvkou si u obouru poradm rd. Jsem zvdav jak chutn samogon". Jsem pipraven na chu slivovice, ale chutn to nepomrn jemnji. Asi kupovan vodka msto samogonu, km si v duchu, ale to se mlm (jak zjistm u Vasila). Jsem pro n stejn zpesten jako oni pro mne. Bavme se o mm cestovn a jejich ivot. Ukazuju fotky dt a doufm, e mne nkdo ze zvtujc se skupinky pozve na noc dom. Pesto, e se tak nestane fotm je a slibuju poslat fotky. Krom alkoholu v krvi maj ti lid dv vci spolen. Vichni maj oividn patn chrup a nejdl byly v Turka.

Poklidnou jzdou jsem se doguljl" a k odpovce se srubem. Je vybaven lavic i stolem a tak kotvm, i kdy do denn stovky mi pr kilsk chyb a -hlavn- nemm dost vody na vaen. Je mi smutno na dui, e i v tomto top" mst najdu svink. Zanaje paprovmi kapesnky kryjcmi cudn cosi", petkama, a stepama kone. Ani srubu se nevyhnula ruka vandala. A noem i podstatn snze fixkou se vepsal na jeho stnu. e tu, stejn jako ve mst, nen ko na odpadky, chpou zdej jako vzvu k volnmu odkldn smet. Prvn si tu clen fotm nepodek, a pak si to -bohuel- zde, na UA, jet mnohokrt necht zopakuji.

9.6.2009

Za verejho, klidem a mrem dui naplujcho, podveera jsem si naplnoval trasu pejezdu Zakarpandy. Zjistil jsem, e je to pomrn silnic prost oblast a plnovanch 1000 km zde nemm prakticky kde najet. Svou stopu tedy povedu do mst, kam voz sv klienty nae CK, z jejich buletin jsem si pivez pr typ.

V prvn vesnici se ptm po vod, nebo lpe mlku. Kok je as murous. Skoro se na mne ani nepodv. Mlko maj pr vedle. Tak tam jdu. Krsn ustrojenou selku s dcerkou potkm ve dvech. Pt se zda mi m petku naplnit smetanou i mlkem. Volm mlko, a vm, e mne bude mrzet, e mi je nepatin ct jim o fotku. Jsou nakrlen do cerkve" -kostela- a jejich bledmodr bor k t devnici a bltivmu dvorku vyloen pasuje. Za mlko jim vnutm 5GR, a holice dv propagan lipka od SOB. V okolnch domcch je absolutn klid. Jako by byly przdn. Nikde dn zvuk auta, rdia, sekaky. Ticho jak ve skanzenu.

Zvora pes silnici mne nut zastavit a vojk se samopalem si k o pasport. Jsem pmo v Uhorodskm pjerevalu 889m.n.m.. Ale chyb tu njak cedule a tak to zjistm a kdy se po pr metrech silnice zlom v prudk klesn. Pijdu tm o vrcholov foto. Do nedalekho Uok mne svedou dv 180 st. zatky (za verej den, kdy jsem na 50-ti km nastoupal 650m byla jedin). Vypovd to o charakteru kopc. Z vchodu pozvoln, od zpadu strm. V Uok vyfotm kostel, t vyzdoben zelenmi ratolestmi, a bom vlevo na vedlej smr denievo. Pbuznost v nzvu Uoku a Ugorodu nen nhodn. Ob vesnice le na ece U. Je to tam padest kilometr a do obda bych tam mohl bt.

Nevcn sleduji jak se mi asfalt pod kolem rozsejp a nakonec zmn na kameno hlnno bltivo. Asfalt bez rozlouen zstal v Uoku a m nezbv ne klikovat necestou mezi kaluinama. Blto smchan s kravncem se mi lep na plt, brzdy a boty. Biikleta tkne kadm metrem. Pes dru se mi voda z loue hrne do boty. Je to oek provst kolo labyrintem soue mezi kaluinama, a nkdy to nelze vbec, i kdy cestu skrz koncipuju dlouho dopedu tak, abych neuvznul ve slep". Pipadm si jak pavouk. Marn vyhlm znovuasfalt". O jzd nelze uvaovat. Proti mn se prohnalo stdo krav a necesta je pln kravnc. Smle jimi protlauju kolo i kdy tm kazm hodokvas mouchm. Lejno s nima vypad jak odkvetl slunenice. Muchy se na nm tisknou jak jej semnka v okvt. Vyplam-li je rozbzu svt. Je obdivuhodn s jakou rychlost dokou zmnit smr letu. Natst je nelkm. U nesilnice jsou i zrezivl znaky a svodidla. Krom asfaltu je tedy komplet.

Za mostem se zan stoupn. Kaluiny zmizely. Hlnu voda vyplavila, zbily kameny velikosti pst a vt. Kolo nadskakuje, a zadrhv se, jak se mu stav do cesty nezdoln utry. Slunce svt na pln pecky. Stoj mne to tady mnoho sil a to mne ni. To vdom, kolik mnoho energie a asu tu vypltvm zbyten, mne citeln unavuje. Spotebovv mi entuziasmus, nahlodv optimismus. Nen tk bt vesel, kdy je veselo... Nedaleko ve strni sed ve stnu stromu, na idlch u stolu, domorodci. Koukaj na mn, jak se lopotm, a j na n, jak se flkaj. Normln bych pokynul, zamval, usml se, tady ale, v nazlobenosti na necestu", ne. To j ekm od nich povzbuzen, uznal gesto. Marn. Sedj jak gumy a koukaj na mne jak na zvtko v ZOO. A j je za to nemm rd a dl tlam a nahoru. Je tam krsn. 1500 vysok okoln kopce, mrn zvlnn, voav louka a plechovky od kozla. Typicky Karpatsk pohodovka, kter chyb k dokonalosti 14km asfaltu, odpovka s lavikou a koem. Na kameni jsem dojedl sndani z kotlku a spoutm se po necestou dol do Roztoka. Jak by se tu dalo fret !!! Na to vak pli souctm s Biikletou a svm zadkem.

V Roztoka se opt shledvm s asfaltem. Je to radostn shledn doprovzen dvojhlasnm uf" (j + Biikleta). Dry, krtery a otolinovit mi najednou pipadaj fajn. Ze zvoniky na kopeku se line zvonkohra. A kdy pestane, tak lidsk hlasy. Zejm producent. Bylo to pkn poslouchn. Kdy u se zdl bt konec, tak se etzek zvonn pehoupl do jin melodie a prozvnl dolko do dal neoekvan promny. Kostel tu je mnoho. A rznch. Zdn maj blytivou kopuli, je se stv svou velikost a zdobnost, dominantou stavby. Lesknou se nejen klasicky zlat, nbr i mode, fialov, zelen, i obyejn plechov. Jako by byly kryt prolamovanm staniolem. Devn jsou vt, vy a kopule nen tak kopulat. Nkolikrt jsem se pokusil jt dovnit, ale vdy byly zamen.

V Nini Vorota km E471. Na n je povrch perfekt, dokonce i lainy m vechny. Ped budkou GAI Police bom doprava na Volovec. Je krsn. lapu do pedl abych umazal rann deficit. Volovec je pes podnej kopec, kterej s povdkem sjdm.

Dvou chlap na kiovatce dole ve mst se ptm na cestu. Zatmco jeden vysvtluje, udl druh plrok, a zane moit do trvy, ani by se pestal astnit debat kudy-kam. Neekl bych o sob, e jsem puritn, ale bezprostednost s jakou (a kde) se ono dje mi nejde pod nos. Na cest do Migirja mne ek jet jeden kopec. Cestu slibuj stle asfaltovou. Uvidme. Na kvalitu se neptm. Hlavn e je.

Kopec pekonvm turisticky s lehkost. Nebyl tak velk jak jsem se obval, a snad i proto mi to lo tak snadno. Dole zastavuji u party silni. Zplatuj silnici. Ned mi to a fotm si je. Kolekem navezou asfalt, deskou ho urovnaj, vlcem co je v umperku na vstavce uvlcujou. Jejich dohlitel pracuje v echch. Kdy mu km, e u ns se to dl troku jinak, smje se. Tady se dl vechno jinak". Poas se, podle nj, m od ztka kazit. To jsem tedy zvdav. Dodnes prelo, co tedy me bt ztra za zmnu.

Pvodn jsem chtl dojet a do Migrija. To bylo vak rno. Te jsem rd za to, e jsem kde jsem. ekou Ripinka se nechm zlkat k omyt tla. Trenky nahrad ku, flanel koile runk co se na konec vypere. Do kopce u nepojedu. Je to supr pocit. S istou vodou jako by do tla vstupovaly ist mylenky, pohledy na svt. Ve patn je zapomenuto, ve je najednou sv.

Zstat u vody na noc se mi nechce. Ne jen kvli komrm. Mm rd takovto podveery kdy umyt, mu jet podveern krajinou a rozhodovat se, kde zakotvm. Je to zvltn st dne. Provoz je id, a idii ohleduplnj. Co mlo bt vybojovno je, a nebo u se s tm ned nic dlat. Prko pohnjc poutnka pozbylo tenze.

Nhoda mi pivd do cesty odpovku u cesty s minerlnm pramenem (Minrlnoe Derlo) a la Velk Losiny. Jsou tu dva sruby. V jednom si mlde pod piknik, a ten druh je blokovn pro mne. Piva na jejich stole mne lkaj a tak jdu za nima, zda by neprodaly. Prodaly, ale j nemm drobn, a oni zase nazpt, tak mi litrovou pet lhev daruj. Dvm jim za to zapalova, tuku a brouru. e je vude svink a za boudou zhusta nasrno mne nechv klidnm. Jsem na UA. Zhodnotm-li, byl to spn den. Kladn pocity mi kaz jen bolest v kolen. Natst je jin /ze spodu/ ne-li ta, je jsem doma lil klidem a ozaovnm neznmm fluidem, a tak snad mohu doufat, e se to rozhejbe". S vyptm sil do sebe ten litr piva natlam. A pot sm sebe, napenetrovn repelentem, do spacku. V koi v rohu, je lze spe pod hromadou tuit ne-li vidt, chrast njak zve. Doufm, e se boj vc ne j.

Mldenick disko vedle mi nedv spt. Prim vede pseka o Afgnistnu. Navc mldenci pili as o plnoci za mnou. Pipomnlo mi to situaci z polsk ekrny. Kdy jsem zavolal: Co je?!" lekli se div jim baterky nespadli na zem. Duuj se, e nic a e mi pin pek a chleba, co jim zbyl. kaj e ue konjut". Jsem rd. Konen bude slyet rek pramene sycenho sirovodkem..

10.6.2009

Rno je mlha. Bude pkn, slibuju sm sob. Na sndani zkoum vejkat darovanou slaninu, ale nejde to. A vejkm sebe dl, zpracovat sousto do spolknuteln formy nedoku. Je to ist prosolen sdlo. pek na kter m svaly vejkac nemou stait, a tak ho nahrazuju okoldou z vlastnch zsob. Nechm si ho pro prvnho sympatickho psa. Vyistm zuby, posbrm prdlo, a frm. Cestou pedjdm povoz. Dva konci z kopce klusaj, za sebou kldy. Je jich pkn hromada. Podkovnky pkn zvon, povoz se pohupuje, na kozlku zda hlava klobouk, prost poezie. Proti vod by se jim as nejelo tak vesele.

Stoupm na kopec nad Migirja. Dole pod nm je v zatce ekrna, z n si udlal jej soused vbh pro psa velikosti telete. Ten pek nedostane. Cestou musm udlat rozhodnut, zda se zdret u Vasila.V Sinvir msto k jezeru mm do krmu pro vodku. Je rozhodnuto.

S Vasilem Macalou jsem se seznmil cca ped 9-ti lety. Vasila a Michala jsem si tehdy, prostednictvm tty (neb pracovali pro Rznara), sjednal na vycpn krov sklovtou". Vasil ani Michal u tu, pro svj vk, nepracuj, ale pro Rznara pracuje soused Vasila, Krivjak, je mi prodval grivny, a dal mi t Vasilovu adresu - jsou sousedi.

Prvnho koloavskho se ptm: "Spasba, palsta, kde ivut etot elovk"? elovk Vasila nezn, ale ulice, v kter bydl, je a za kiovatkou. Na kiovatce je frmol, a jak zjistm pozdji, i konec asfaltu. Lidi, kon, auta a cyklista. Ve se ms a pelv z leva doprava a opan. Od nklaku, kde se prodv ve od mlyne ( mouka, rot, zrn), se lidi pesouvaj do obchodu pro chleba nebo do koliby etnick stanice, a nebo nevm kam. Z vedlej se pr, jen hlavn ikana si udruje asfaltov svrek. Bysta Olbrachta to sleduje s ledovm klidem. K azbukou psan adrese jsem pidal i Vasilovu pracovn fotku, na n nese balk sklovaty. Pomohlo to a ujal se mne drobn muk na kole. Mm jet za nm. Asfalt skonil u kostela, a s nm i m dobr nlada. Muk to ene vped v suvernnm tempu. Sotva mu stam. Jemu drn blatnk, m kotlk a nm obma zuby. Na odboce se odpojuje. Bude velk budova - kola, pak pjde dlouho a po lev stran to bude" rad mi naposled a miz v prachu cesty. Vyloen rd slzm. Je asi 13.00 a u dv hodiny v sob pemhm hlad. U abych byl u Vasila.

Jdu v slunci pl hodiny nesjzdnou cestou a velk dm - kolu jsem jet neminul. Slunko pl, hlad m ere zevnit, necesta se zved m dl tm vc proti mn. Vytm si ten npad nkoho navtvovat"- kdy nic nepotebuju. Vlastn jsem se tam vydal jen proto, aby si o mn Krivjak nemyslel, e jsem si vytahoval triko, kdy mu o m cest vykldal tta.

kla?" peptv se pan v obchdku, kam jsem zael pro info, jedna u byla, a jedna jet bude". Ja iskju etovo elovka" km fotku v ruce. Natst Vasila poznv. Ndo vrn sja". Bude to v pravo, u domu fundament - zklad - jinho domu. Peel jsem to asi o jeden kilometr. Rozlehlost Koloavy je znan.

Mlad pan (27let) se kopkem prdla v podpa mi pekila cestu. Byla prt prdlo v ece a te se vrac do domu, vedle nho je fundament. Ukazuju fotku, kve, vede mn dl. Nic nek.

Vasil m nepoznv, dokud neuku fotky a neeknu sklovta". Usadil mne v domeku u stolu a na obd mi dv vaenou kost. Na chrupavce jsou zbytky masa. Z kosti se kou. Pl, ned se vzt do ruky. Jsem na rozpacch jak to mm uchopit. To je mi teda obd. Pvodn jsem se chtl ukzat a zmizet, ale njak se to asov posunulo, a tak pijmm pozvn na noc. Fundament stoj tam, kde stvala devnice, rodn to domek Vasilv. Te spolu se snachou, synem a jejich dtkem pebvaj v malm zdnm domeku, kter mlad opust a na fundamentu postav domek. Za pstavbou je devnice-chlv. V mal mstnosti velikosti vtho obvku se tsn krva s teletem, dv prasata a slepice. Nzk strop, ero, puch. Po podlaze rky. Za chlvem kadibudka vytapetovan igelitovou fli masn prmysl". Vasilova pan pila z prce, obchodu, a na veei uchystala konen nco k jdlu. k se tomu tady holoubtka a je to sekan s masem zabalen v listu ehosi. Sedme venku. Stl se kejve, idle se kejve, je to mrn z kopce a kolem chod krva s ometkem a kudy chod tudy trous. Divm se jim, e si to mizern posezen nezkulturn - neobeenou prdlenm, kdy mi Vasil k e nem nic na prci a e nic nedl. Za dchod si me koupit tyry flaky prv t vodky co jsem mu pivez. Smet vude kolem vysvtluje jednodue - korupce. Za svoz odpadk plat vichni (5Gr). Auto ale msto svozu smet rozv obil, sthuje lidi, voz psek atp.. Silnice, e jsou mizern? To je pravda" pitakv, ale mi je nepotebujeme. Kdy se podv zpt do eska? A bude UA v EU.

k to a mysl to vn. Hoce se mu smju do smutnch o. Problm je v tom, e UA do EU snad ani nechce. Zakarpanda by snad i chtla, le hlavn slovo m Zporo, Donck, vchodn Ukrajina a ekl bych e je i chybou EU e se Ukrajin vce nepodbz. Domy, ploty, auta, kapliky zdoben lipovmi ratolestmi? Byl nejsvtj svtek - Svat Trojice. Prce? dn. Chlapi odtud za prac odjdj ponejvce do eskoslovenska. eny a staeinov pevaj z toho, co si vypstuj. Sta iv mlad. ivot zdej je diametrln odlin od toho naeho. As tak o 100 let. A tak plkme a pijeme jemunk samogon z obil, co hlad v hrdlku a se slivovic nem nic spolenho. Obdaroval jsem Vasju montrkovou blzou vitrial servis" a vyebral si za ni zvoneek golonik" co maj kravky na krku. Povsm ho na kolo, a mi pkn zvon na cestu. Kudy dle? Na Komsomolsk a Us orna skrz Prislop ne tam je necesta" - tak tedy na Bitino. Ped ulehnutm mi nabz, e pro mne ohej vodu a vydrhnou plechovou vanu pod rnou. Samy se chod koupat do eky pes cestu. J jsem ale ist jako llie. A kdyby n, el bych do Treblji s nima.

Veer je bouka, ale m je v peinch fajn.

11.6.2009

Rno je po bouce. Vasja slibuje e ue da ne budt - mono verom". Baterie foku a mobilu mm dobit vzcnou, voln v prod se nevyskytujc, el. energi. Nezbv tedy ne-li po zvrenm fotu vyrazit. Pan Macalov sice dr smutek, neb ji ped tdnem umela maminka, ale na focen, s omluvou, odkld ernou halenu. Na cestu dostanu flk rnoe sadl", je vzdlen pipomn anglickou slaninu, Vasilovo pismo" pro ttu a lahviku samogonu. Tak tedy astlivuju iz a dosvidja daragie druzj!".

Veern d隝 nadlal na cest rybnky. Auta, i kdy se brod se zetelnou ohleduplnost, nemohou nestkat okolo sebe. Vyhlm kiovatku s asfaltem a bom doleva. I na hlavn jsou v asfalt rybnky, ale idii tu u nejsou tak ohledupln. Svit si svch padest dra nedra.

Stdav se pedjdm s vldn limuznou Volhou. Thne vozk naloenej rotem. Pat nkupmu tohoto artiklu. Za elezo plat odhadem, cena je smluvn. Vz dl svm konstruktrm est svou vdr a prchodnost ternem.

V Dragovo sleduji z povzdl srocen as 50 lid na dvorku ped domem okolo rakve. Far pedkv, lid opakuj a utraj si slzy. ensk v ern sukni, halen a tku. Chlapi v kvdrech s kloboukem v ruce. Podobnou situaci jsem zail v Rumunsku. Za chvli se daj do pohybu a bude z toho pkn fotka. M se ale nechce ekat, a tak si alespo, se svolenm, vyfotm funebrka. Ko je na kozlku natsnanej jak sardinka. Vz je malej a lehkej. Prost takovej, aby stail na sv posln. Konci trpliv ekaj, a na n mlaskne. Prost skanzen od A" a do Z". Za vesnic je bazar, trnice, kde se d koupit ve. Maso, ryby, kola, pumpy... vechny stnky vypadaj stejn, vichni trhovci maj stejn civil. Vyadovat u eznice pokrvku hlavy je stejn absurdn, jako chtt od lesklch much, aby odolali vben krve. Kus cesty za trnic pchnouc smetit. Vtr rozhn igelity po okol a pomh havranm v letu.

Po edesti kilometrech jsem doklesal z Trebja do Butuno k Rumunskm hranicm. Trebja se tu vlv do Tisa, proti jejmu toku pojedu po podstatn frekventovanj silnici a do Jasinja. Rno jsem pro tk mraky Vasjovi nevil, ale te je jasn, e u bude pkn. Slunko svt jako o zvod.

Fotm rumunsk panoramata s kravskm stdem a slym, jak na m jejich dva pasci nco volaj. Jdou ke mn. Je to kus a tu chvli, kterou to trv, pemlm, o jim me jt? Budou chtt penze za to, e jsem si vyfotil jejich krvy? Tak schvln...

Z rozhovoru vyplyne, e jeden z nich je ech, pomh tu vagrovi pst zeovi krvy. Je to astn setkn. Mysleli, e jsem Rumun i co, a z dlouh chvle na mne zavolali, no a tak to dopadlo. Klevetme o vem monm. Kamard je uneenej tm, e se d dojet a sem na kole, a j zas, e se mu vypovdat. Za uplynul dny se ve mn nastdala spousta emoc, jim mohu dt konen prchod, ani bych musel sloit hledat slova. I on je pln emoc neb pijel se svou enou na Ukrajinu, aby mu zde porodila (dnes tdenn) dceru. Vykld o korupci. Kolik mnoho museli zaplatit, aby se porod odehrl tak jak m. Zn zdej pomry, vm mu kad slovo. Nabzenou adresu, kde mohu pespat na zpten cest, odmtm. Setkn kon krvy. Rozhodli se toti pejt silnici. a pask z K.Var je mus utkat zahnat.

V Tresva (231m.n.m) minu odboku, z n jsem chtl pvodn pijet (Us orna) a dvm si toen pivo. umkov npoj bez pny pivn chuti za 2Gr (6k) dobr. Taky se u silnice zaali vyskytovat prodavai s barelama Kvas". ekl bych nco jako burk. Kdybych uml pt z plastovch kelmk, vdl bych to s uritost.

Ped Solotvino je vilov" tvr korupnk. Dal jsem to do uvozovek neb ciheln stavby s cimbumi a sloupovmi vypadaj spe jak hrady. K dokonalosti chyb jen pkop s medvdem, padac most a bl pan. Den je na sklonku a pily pehky. Pesn dle Macali. Solotvino to jsou soln lzn lc lupenku. Lzesk msteko. J se koupat nebudu. Vykoupal jsem se u v Tresv pod mostem v Tresv.

Za Velkij Bikiv zase zan pokapvat. S kadm okamikem hroz nebe protrenm. Kmitm nokama zoufale hledajce toit, nejen proti deti, nbr vhodn i pro penocovn. Moc toho nen a tak jsem dojel a k devn novostavb. Je kus od cesty, stecha a stny perfekt, nikdo to tu neokupuje, nen tedy co eit.

Velk mstnost pes celou i domu m dv okna a supr beton. Je tu i jaks lavika. Nepijde-li nkdo na kontrolu, bude to tu komfortn. Zatm nevybaluju. ekm jestli nepijde majitel se psem a dmovnic. vejkm blej chleba s jedinou konzervou rybek v tomat, kterou v obchod mli. Pern barv. Koukm ven z okna jak mrhol a raduju se, e jsem kde jsem, a e nikde nikdo. Jen voda mi bude chybt. Po pl hodin konstatuju, e je ve OK, e majitel by u tu jist byl, a tak si rozestlm. Na pinavej beton igelit 2x3 metry, na nj dvojitou kalimatku, na to spack. Nco pod hlavu (krom kotliku cokoli) a tlo u se t, jak se zda narovnaj, nohy se nathnou a ruce a nebudou voln viset podl tla. Esemeskida z domovem probhla hladce. Nezbv, ne-li si evelen det dn vychutnat. Leet, pemtat a nespchat, nechat tlo vyklusvat dokud se oka nezanou klit... Probouz mne ramot. Mstnost u je v ptm a tak dvojice, co do n vela, si mne nevimnul. Ani bych stihnul, i byl schopen, cokoliv udlat, sleduju jak doli k druhm oknu, vyklonili se z nj a nco vykldaj. To je mi situace. Pili se miliskovat a pod druhm oknem le cizej chlap a oni o tom nemaj pru. Nevm, jak by si tu ponal Oldich Nov. Mm si odkalat a pot se pedstavit, a nebo nechat vcem voln prbh? Mezi tm mladk telefonuje a holka fouk kou z okna. as si tie plyne... Rozuzlen pichz zanedlouho. Mladk skonil hovor a odchz z mstnosti, ani by mne spatil. Holka jde druh a vm si mne na posledn chvli. Ani vykviknout nestaila. Jen nathla krok, aby se frajera chytla za rohem. Oba nahldli zpt, j se pohnul - abych dal najevo e iju - a tm to skonilo. Zd se. Pedstava, e bych musel balit, je nelaskav. Mrholen sice ustalo, ale dal stecha, kterou jsem cestou sem mjel, nelze s touto srovnvat. Nikdo vak nejde, a tak zavrtn do spacku usnm spnkem spravedlivch.

Z nj m vytrhv sebevdom dupn. Tmu barvy antracitu proezv s pesnost laseru svteln kuel siln baterky. Od dve ku mn to je pr krok, a tak na njak strachovn se nen ani as. Policie". Dokumenty". Jsem rd, e to je policie, a n majitel se psem a ty, je si potebuje zvit nzk sebevdom. A tak v trenrkch stojm v prvanu, spack sesunut u kotnk a blekotm: Ja paguljju. I sejs oddychju. Nvrjju. Nkurjju. Ogo nzdljaju. Zvtra ja odjeju". Kluci se stdav strefujou baterkou do pasu a do mne. Mourm pitom na n s pocity vyoran myi. Ale kluci jsou korekt. Moc z nich nevidm, ale mm z toho dobrej pocit. Zatm co jeden telefonuje do Moskvy m slo pasu, druhmu vykldm a vykldm vybruujc svou vslovnost rutiny k dokonalosti. M rutinka p. Molkov by ze mne mla radost. Jen koda, e jsem od n nepochytil vce slovek. Mezery ve vzdln dopluju narychlo novotvary pidnm mkkho i tvrdho znaku do eskho slovka. Nezastnn divk by se musel smt. Jak tam stojm jak falus a plcaje lobuju za svou spsu. Mm pocit, e se to pro mne vyvj slibn. Napt povoluje i kdy obavy jsou pod stejn. Pece mne te nemou vyhodit ven? Mou mne sebrat"? Za co? Nalo mne do gruzaviku a zavezou na nejbli posdkov kanape? Ve smru m jzdy nebo proti?Vsjo choroo" k ten co mne lustroval a vysvtluje, e za ekou je Euro Sojuz" a proto i zven ostraha. Loume se s tm, e mohu svj ver dospat, ale e zvtra ndo paguljt". Podvm ruku do tmy, na znamen smru, ale ta zstv nedotena. To by as bylo na hraninky pli.

Sotva jsem dokonil reinkarnaci v kuklu, tak se pohraninci vrtili. Ale jen nakoukli dovnit a sdlili mi nco v tom smyslu, e je ve v podku, ale e budou nahoe v pate hldat. Mn eto budt nnrvi sja" odpovdm zmaten. Rozuml jsem dobe? Asi jo, protoe u plhaj po ebku do patra. Saldtm" se zejm nechce vracet na posdku a chtj se nkde zat. Nevm. Je mi to fuk. Hlavn, e pestali usilovat o ty dva metry tveren ukrajinskho betonu, je tu okupuju. Chvilku doku naslouchat noci a tlumenmu hovoru bodyguard v pate, ale pak spnku sladce podlhm. Te u se mi neme vbec nic stt.

12.6.2009

Probouzm se tradin v pl est a mm pocit, e str dala princi vale, ani by podala hlen. Venku pr a tak nechm vka opt voln klesnout. Znovu se probouzm v osm a stle pr. Nicmn je naase vstt a posndat. Jsem tu populrn a tak nen vyloueno, e mne nkdo pijde zkontrolovat. rnoe sadlo" zapjm vodou. Rd bych si zpjemnil detiv rno ajem. Nemm vak dost kure poruit verej slib nkurjju, nvarjju". Je fakt e benzn. vai co sebou vozm me nezasvcenci nahnt strach neb obas se podob plamenometu. Plyn je v tomto smyslu kultivovanj. Pokusm se nkde poptat po kartui. I kdy vejkm pomalu, peliv vychutnvaje slanou krmi, tak se konce det n a n dokat. Nakonec podlehnu a znovu se zakuklm. Pr hodn. Vtr fouk a zan kapky det oknem, ale hlavn nezabednnm ttem, do stavby - a na m. Kdy si ale pes sebe pehodm igelit, tak je to OK. Znovu usnm a znovu se probouzm v 11.00. Je po deti, pohroma se nekon a tak balm saky paky. Do kvry mezi deskama zastrm brouru Zbeha pro oustalky, co m prskli. A mizm. Sbohem a teek.

Tisa po pravici je jedinou pekkou na cest do Rumunska do EU. I kdy tee byste, ekal bych njakej plot i co. V mst, kde se Tisa odpoutv ostrm obloukem od hranice je zvora s vojclem. Je tu provoz a tak si mne snad ani nevimne. Zde se, do te irok dol, zane svrat do kaonu, a silnice zane stoupat tak aby na 60-ti km nasbrala cca 700 vkovejch metr. V mst oznaenm na map jako parkovit za vesnikou Dilve je geografick sted Evropy. e o tom m mapa ml je pro ni pznan. Punkt je vyznaen pilotem z nerezu as tyi metry vysokm. Je to tak dva metry od silnice, jet e to tak skvle vylo. A o kousek dl, tak jak to bylo mon, je pak parkovit, stnky, a sek (nikoli odvn)s kosou v propocenm klobouku a vlajc koili. A sem sah zpadn Evropa. A tady zan ta vchodn. Onen sek s kosou mi pkn vystihuje nafoukanost na zpadn" civilizace. V pravouk Evrop. Rd bych si ho u toho pomnku vyfotil, ale je mi hloup ho tam nastylizovat. Nabubele si pro Prahu usurpujeme titul srdce" Evropy i kdy ono srdce le 1000 km vchodnm smrem. A lid tam ven krvy, silnic jim neteba, petky hzej do eky a sek nen sek nbr pod jet sek. Hoj ty sebevdom Evropo! Samo, e se nechm zvnit, ale hned mau dl.

S lesy pili dtt sbrai lesnch plod. Hlavn borvek. U silnice tokrle, na tokrleti hrnek s borvkama a u toho kluina i dve. Mal zpsobn stojej a ekaj. Star hrajou hry, hzej kameny do eky, nejstar znudn poslouchaj mobily. Vichni maj ale spolen to, e musely vstt, jt, trhat, a chtj prodat. Jak spravedliv. Jak vidno ne vechny dti svta si uvaj przdnin (tu od ervna do srpna). Je li v blzkosti trva pasou pinejmenm kozu. Neodvauji si domyslet, co si o mne mysl, kdy si je (a ji) fotm..

eka je tu blzko a dol seven. Vysoko nad mou hlavou, na stromech u nho koryta, vysej cry igelit. Nkdy voda vystoup asi setsakramentsky vysoko. Pozdji si vimnu, e i na domech je doposud zeteln vidt kam a sahala voda" a vzpomenu na televizn zbry z Ukrajinsk povodn as ped 5lety. Tu za Kostilivka to musel bt mazec. Vlevo kopce 1300 vysok, vpravo kopce 1200 vysok, a mezi nima prolklina drav Tisy. Je to tu supr. Hodn fotm, ale i tak se mi nepoda vyfotit jedin fotka eky bez petek. Je toho bordelu pln. Nemeandruje, ale i tak v klidnjch mstech, v jejch zhybech, by se dal ten sajrajt nabrat bagrem. Behy nejsou zelen, i kamenit, nbr modroerno hnd. km tomu tady krlovstv krlovny Xnie. To je ta zl z Arabely, co sypala odpad do vody a byla naden z toho, kolik krsnch vc v t fdn chemiklii najednou plave. Podku, ani vzhledu krajin nepidvaj mobiln ropn ve. ernm zlatem je zneuctna nejedna louka. Natst to nebylo na nemnoha mstech.

Dohrabal jsem se do Rachiv. Marn se ptm po plynov kartui. U pamtnku je kiovatka. Na n stojej babky trhovkyn. Pultky nemaj. Artikl nabzej pmo v kabelch. Kuata iv i mrtv (kuban, kuchan), maso v igelitu, zeleninu, pletenej svetr atp.. Z dlky to vypad jako by ekali na autokar edoku, co je m zavst na riviru. J mm k t, co j koukaj z kabele vrky petek plnn mlkem. M taky podmsl a smetanu. Od kadho po tech kusech. J beru petku dvoulitrovku mlka za 5Gr (15 K). A hned ji z ¼ odlehm. Mlaskm jak teljnek". Mm pocit, e mlko chutn jinak, ne to co jsem dostal od Vasila na cestu. Jednm z cl tohodle vandru bylo ochutnat bor a alik. A protoe je as obda, grive mm spousty jdu po uchu. Stolvnaja" je kousek od trhovky, u kostela. Sed se venku. Supr, budu vidt na kolo. Bor maj, alik n, tak si dvm francouzsk zek" , brambory a dv piva. Platm 40Gr (120K), co je dost. Taky to je ale nejdra jdlo na lstku - a jedin, u nho jsem z nzvu a konzultace s obsluhou vytuil o pjde. No a co! A mstn koukaj, jak si ij tulci!

Nerad opoutm sesli s oprtkem. Ale co naplat. e bych se pehoupnul pes Jablunikij preval tomu nevm. Nicmn rd bych co mon nejve a tak razm, i kdy sedlo Biiklety je proti idli podstatn m komfortn. Navc se na n mus lapat, aby se nkam dojelo, a neustle dvat pozor, to aby se do neho nenajelo. Je v tom jaks paralela s ivotem. Kdo lape, tak jede, kdo nelape kon. Po kopci nsleduje skopec. Opan to jet nikdy nebylo, a - snad, ani nebude.

Obdivuji vysut lvky z ocelovch lan pes Tisu. Vypad to romanticky, ale bydlet na druh stran bych nechtl. To nejsou toti lvky pro houbae i turisty. To jsou ilky k domkm, samotm a vesnicm na druh stran, pro n to je asto jedin spojen se silnic, potamo svtem..A po tch pavuinkch se mus do t vesniky ve dopravit. Cihle, mouka, chleba, kredenc... Prv sleduju jak k jedn pivezlo auto obil a lidi si ho vozej nejen na druhou stranu, nbr jet kus cesty po behu neb jejich domek nestoj pmo u lvky. Chlap si na devn koleko naloil dva pytle, ensk jen" jeden a trad. Sleduju je s obdivem, jak pejedou lvku v jednom tahu, a pak po druh stran jedou vesnikou dokud nezmizej nkde mezi domkama. Zkusil jsem si prkrt po takov lvce chzi a stailo mi pr krok, abych pochopil za je toho loket. Lvka se houpe, eka dole pd, cel svt se zan nezadriteln roztet. Funguje to na mne spolehliv.

Konen Jasinja, po naom Jasina. A sem sahalo prvorepublikov eskoslovensko. Je to dobr vdt, ale njak zvl᚝ mne to nedojm. Pro mne je Jasina etapovm mstem. A nelb se mi. U oprskanho panelku se pasou kozy. Opil ensk se mot po silnici. A pro nzkou oblanost hrozc detm nen vidt okoln krsno. Co je asi ten hlavn dvod. Nakupuju na posledn chvli. Benzn, kolena, okoldu a ven margarin.

Opoutm Jasinu a kape. Nevm, jestli zstat nebo jet dl. Kdyby se naskytlo nco vhodnho zakotvil bych. Le nic co by m zlkalo tu nen. dn novostavba, ekrna, i psteek na popelnice i auto. Tady nejsem na buroznm zpadozpad. Jen pr nouzk a koatejch strom. A tak lapu usilovn vped. Zvyujc se intenzita, se kterou pohnm velok," je v pm me se zvyujc se intenzitou det. Prchaje,nevda kam, moknu. U nem ani cenu vytahovat pltnu. Ten zlomov okamik jsem props. Najednou je vude voda. Dole, nahoe, na m. Vude je vidt, ctit a slyet voda. Kapky se ttj o silnici, o kolo a o m. Zatkaj mi pod koili, naplujou boty, cyklo rukavice, trenky... Na brlch mi voda vytv prapodivn mapy skrz n nen nic vidt. Auta vytvej emulzi vody bahnem. Vypad to dramaticky, ale jen vypad. D隝 je teplej, a zima mi nen a mm se do eho peslct.

Hor je, e nejsem abk, abych v tom uml spt. S mapou zkonzultuju, e prchat nen kam a tak obracm. Mm k nejmn nouzovmu nouzku z nouzk. Myslm tm stku nad vchodem do budovy, pod n se u schovvaj dva desetilet kluci. ikaj, e je to kola. Taky ekaj a pestane pret. as si krt lousknm slunenicovch semnek, co tu hodn fr. Nabzej mi, j ale nemm na run loupn trplivost a neumm, jako oni, semnko v puse rozlousknout a plevu vyplyvnout. A mm taky jin priority. Musm se v prvn ad peslct. Kdy se pesleu, zanu vait. Kdy navaim zanu foukat. Kdy vyfoukm zanu dlabat. Kdy a se nadlabu tak uvidm co dle. Jsem pro kluky senzac. e jsou dostaten zdrenliv a tak dostali lipko - a slunenice je pestala zajmat. Jene u musej, tak au! Jet mn ujistili, e v tch dvech nikdo nebydl. Zajmm se o to neb se otvraj ven, a pokud tu budu spt, tak je zabarikduju vlastnm tlem.

Sedm na spacku, ukliduju se tstovinama s cukrem a ekm, a se vce setm, abych se mohl nathnout. Hadlo to nen vbec ideln neb je kousek od silnice, uprosted svtcch koucch domek a -hlavn- stka je pli vysoko, aby mi poskytla ochranu ped detm pokud by se vtr otoil. S co nejvtm taktem, abych nevzbudil podezen, jsem nahldnul za kolu, hledaje stechu. Psisko, co tam ale hld, se roztkalo na pln obrtky, take jsem daleko nedoel. Asi mi nezbude ne spt tu na ocelovm krabku, nepromnm-li se ve vlatoviku, abych si mohl slepit teplouk hebouk suchouk klidouk bejvek pod okapem.

Rozbalil jsem se (u se smrklo) a poslal Jie gratulaci k domnlm narozeninm. Dar jsem j nachystal u pedem pod postel, a te jsem j tu info zaifroval do esemesky. Napjat ekm co mi na bojovku"odpov. Odpov zn: " Truhliku. Narozeniny oslavime spolu. Mam je az za mesc". Tak to mn teda rozladilo. J konspiruju a te si pod tu postel budu muset vlzt sm.

V tom pichz kluk 25let s detnkem, omokl zda, kadee vlas vykukuj zpod plstnho klobouku. km Rusnovi co jsem kdo jsem. Ukazuju pas, popisuju zitky. Kluk m stejn mizernej chrup jako vichni. Koneky prst zaloutl od cigaret. Mlky poslouch, nijak nereaguje, ale rozum, protoe kdy se ho ptm, jestli mno tu oddych " souhlas. Pak vythne kl od tch dve a odemkne je. Oteve se pede mnou krsn tepl, such a vtru prost prostora, v n by se vyspal autobus cykloturist i s idiem. Tak te to pjde! Te a tady. S detm za zdy a vandrkem na krku, nejsou-li to legendy, mus bratr slovan ci: tak poj a vyspi se tady". Nic takovho se vak nestane.

Jen po pamti rozsvt svtlo nad nmi. Cvakne zmkem a ani by cokoli ekl - odejde. Mm pocit, e jsem m ne vzduch. Neekl jsem si mankovi z ekrny ve Vlatipili, jeho pes zakousne vlka. Neekl jsem si pastevcm v Ugrodskm prevalu. A ani tady tomu gumkovi jsem si neekl o nocleh. Mon je to m chyba, e hloup nekopnu" nicmn to tu pestvm mt rd. Vad mi pern silnice, pern poas a pern lidi. Ddci, co venej krvy na provzku, oustalky, je mne prskli hraninkm, babky, je sedj na chatrnch lavikch ped rozpadlejma plotama, ani by se usmly, zamvaly. idie na mne troubc - to jako abych vypadl z pruhu asfaltu na pruh otoliny. Kde jsou ti pohdkov ddeci a babiky z historek popisujcch Ukrajinu jako zemi kde ij Lid? Nebo mm jen smlu? Vem vechny ert. Pokud se vtr neoto, a j nebudu muset ve ti rno oblkat pltnku a spack cpt do igelit pytle, bude ve OK. Vc ke tst nepotebuju. Ve sv podstat to tu je supr msto.

13.6.2009

Pes dv kalimatky, spack a fleecee bundu jsem krabk pod zdy ani nectil. Vechno to jsou supr materily z akc Ldlu v celkov hodnot 150K. Matrace dormeo za ti litry by mi lep slubu neudlala a tak vstvm s vchodem slunce il jako rybika a rovn jako pravtko. Zvtzil jsem nad dal noc (nebo t dal noc mne nechala zvtzit). Vrac se mi vrozen optimismus. Na obloze jsou sice mraky - hrady, ale k tomu, abych na sebe hned od rna navlknul verej mokr, mne strach z nich nepinut. Radji budu ostrait v kontaktu s pltnkou, a suen vc ponechm na pozdji. Rozhodn ale neme dojt k tomu, e by mj jedin such bor zmoknul.

Nad rnem se mi krsn jede. Perfektn se dch co se hod neb silnice se oddlila od trat a zala strm stoupat. V Jablunikij preval (931) se nechm popem s obchodnickm duchem od stnku s ikonama vyfotit a klesm pke dol do Ivano - Frankivskaja oblas (Ukrajina se dl na oblasti, as jak R na okresy). V Tatariv na nenpadn kiovatce bom na jih - doprava- na Vorochta. Vorochta se u vjezdu pyn krom betonovho vtacho pilotu i bilboardem s informac vt Vs centrum zimnch sport". Kdy jsou in" mohli by tu mt pro mne kartui plynu. Jsem zvdav, i kdy velk nadje si nedlm. A dobe dlm. Msto je stejn ediv pinav a drav jako vechny ostatn. Star hotely volaj po rekonstrukci a nov po turistech, je se sem vak po ementlovch cestch nemaj jak dostat. Leda by je pivez Zil na korb.

Prchn ped detm se tentokrt zdailo. Nebudu vak riskovat ztrtu poslednch suchch vc a tak oblkm na sebe verej mokr. as pokroil a vykoukne-li slunko z po za mrak je chladiv lmec flanelky docela fajn spolenk.

Silnice se u del dobu thne do kopce, ani bych vdl pro. Nicmn u za hodinu to budu vdt. Prv jsem toti pekonal Krivopilskij Preval (1013), jen mi mapa opt cudn zamlela. Za nm u opoutm mapu Zakarpatsk oblasti. Dl pojedu dle avtoljachivu - autoatlasu Ukrajiny ze Sambiru. Jak jsem rd, e ho mm! Ale jet pedtm si vyfotm skldku smet v Karpadskm zapovdniku. Je to dal ok. V jak krsn krajin, je se zove Polonina, si zdej dokou udlat smek. Sta k tomu jen, aby dol bylo dostaten hlubok a mylen dostaten plytk.

Do Vrchovina pijdm po silnici je, opt, pozbv asfaltu. Shnm se po pohledech a tak musm na potu. Mm tst. Je ti minuty ped tinctou a poanda prv zavr. Je toti sobota. Koukm na pohledy s komunistickou tmatikou. Hroby padlch, kvtinov zhony, fontnky s lavikama. Ty hroby jo, ty beru, ale to ostatn mus bt fantazie fotografa. J ml pedstavu kopc, luk, pasoucho se dobytka, monastr, domk a studen, a te mm poslat fotomont s dldnm nmstm? Tdle ndle. Zbyten jste kvli mn pethli.

Ueten penze jdu promrhat do restaurnu. Dnes je tam ale uzaven spolenost a tak si kupuju v obchdku oblbenou kombinaci chleba + okolda. + mlko. S taxikem konzultuju kudy dl. M podezen, e cesta podl eky, kterou chci dojet do Vynicja, bude e plochaja" mi vyvrac. Podle smykujc se kresby na map to tam mus bt pkn jet. Pot tkv v pochybnostech. Neb sem jsem dojel po bezasfaltov silnici vyho ervenho" du, ne-li je ta lut" na n mm odboovat. Zatm ale nemusm init rozhodnut. Tak jak tak mm na Kosiv.

Za Vrchovina je krsn. Lem na paitu u eky. Vykoupal jsem se, vypucoval zuby i kotlk a relaxuju jak jen to jde. Nechvm se propichovat paprsky slunce, ale dlouho to nevydrm. Sta mi pl hodiny odpoinku, abych se zas til na dal cestu. A til bych se jet vce, kdyby tu byla asfaltka.

V mst, kde se eka odkln od silnice (hlavn) je kiovatka. Je sice znaen jako kruhk, le z vyjednch kolej ve tvaru trojhelnku je patrno, e auto tu nekrouilo u hodn dlouho. Polismen s kamennou tv vypad dvryhodn. ek na bus a bude tedy mstn a bude tedy vdt kakja zds darga?". To u se ho ptm ukazujce rukou doprava. Nlzj! Vlok nlzja!". Myslel jsem si to. Nebudu experimentovat, kdy prv skorozan" asfalt. Pokrauju na Kosiv. Hned za kruhkem" se silnice zan zvedat, m dv jasn najevo, e kdo chtl jet podl eky, krsnm dolm ml jeti vpravo. Tlam Biikletu do kopce a km si, jak m to tu nebav. Msto, abych jel dolkem podl eky, tlam do kopce, abych podl t eky jet nemusel. No m to logiku? Zanm se tit, a vypadnu do Rumunska. Jen aby pnm celnkm nevadilo, e do kolonky clovho msta jsem vepsal Sambir. Nen to tu pro mne. Pro m je dostatenm dobrodrustvm, kdy se mu prokousvat vyasfaltovanou Evropou po idii respektovan krajnici oddlen blou i lutou rou. S mapou, z n vytu kadou zatku. Svtem plnm pstnk nap hranicema bez celnk, a kdy, tak vzorn salutujcch. Kdy se po nvratu budu svovat s peripetiema cesty po Ukrajin strejdovi Sklovi. Bude se mi smt, a zahanb mne svmi historkami, kdy tam byl s autoturistem v dobch relnho socialismu. Ne, srovnvat se ned. Urit jsem to ml snaz. Pesto vak pt radji pojedu do Alp.

Pehka mne zahnala do lesa. Co jsem si na sob usuil, te na mne zmokne. km si pesimisticky soukaje se do pltnky. Ne jsem se vak dosoukal pestalo pret. Staenka, bos nohy v polobotkch z gumk, ee klackem do krvy, kter si stejn jde kam chce. Dal pehka. Silnice lemovan oblouky pneumatik - coby svodidla. Neustl stoupn. Kam a? Nevm.

A do Bukokovekij preval (835). Nahoe u je zas dobe. Pistanu u kldy, co slou za laviku, ale ledva na ni noku polom, u na mn pan z kiosku vol, e se to nedl, kdo si m na to pak sedat. J bych ale bez t kldy neslez z kola", km j esky. Neme to slyet, ale je to tak. Msto, aby mn pochvlila, jakej jsem chlapk, tet preval bhem sedmi hodin, msto aby si udlala, vrna, podn posezen, tak tady bude jeet, kdy si jeden s bolavejma zdama pome s nohou na kld. Nemm to tu rd. I kdy je tu pkn.

Padkem jsem spadnul do Kosiv. V krmku kupuju pivo, okoldu a banny. U pknch stolk, s nataenma nohama, dojm pek od Vasila a pro dal pivo si zajdu. Nechce se mi dl. Slunko svt, zadek na rovnm, noky soubn a chmelovina stoupajc do hlavy. To je lkav kombinace, je u zhatila nejeden pln. Proto vstvat! A cviit (lapat)!

Za Kosiv zan zemdlsk krajina s pdou barvy antracitu. V Kuti sed bba vedle bby a prodvaj jahody. Sbratel vah by si tu vybrali pkn kousky. Nepr a jedu dl. Na most zase zan pokapvat a to u je na mne moc. Otm zpt do nedalekho krytu

hned u silnice. Je to rozestavn gar. Dle smet u hodn dlouho. Pipozdv se. Zstanu tu na noc.

Chci se pesvlct do teplk, co jsem si usuil, a nemu je najt. Pastu a kartek taky ne.Nkde si to zabyl" eknu si a zbortm se na spack. Venku pr. Na m ne. Je mi krsn.

14.6.2009

A rno jet lp. Pestalo pret. Bude krsn. Tm se na cestu. Pjde-li ve hladce budu dnes v Romnii, je m proti Ukrajin tu vhodu, e si od n nic neslibuji a me tedy pouze pekvapit. Jen, aby celnci nechtli nco vyplovat. Toho se dsm. Bez pehnn. Vyfotm si nocleit a pdm.

Zelenm mostem, z nho jsem se vera vrtil, zan ernovick oblast a vrac se kopeky. Cestu jsem zkonzultoval s domorodci. Tvrdj, e tady jsou vechny cesty v podku. Ne jak v Zakarpadsk oblasti, o n mluv s klebkem. lapu tedy smr Vinicja, Storoinc. Kde si dvm obd. U tak nehm, tedy za 60k. Bljut" mi pinesli ve tech misko-hrnkch. Bor, kuec maso, hranolky. A pivo samozejm. ...a fotm pamtnk gerjam". Pamtnk padlm jsem tu vidl hodn. Znzoruj bu mladho vojna s odhodlanou tv pevn svrajc zbra nebo starinu s dttem v nrui, a nebo plac enu v tku v doprovodu dt. Je to pkn, a je to dobe. Jen koda, e jsem tu nepotkal" alespo jeden pomnek z dob 1.sv. vlky. Vm. Nebyla to vlka sovtskho svazu. Nicmn padlmi byli stejn tak i dti tto zem. U ns takov pomnky jsou i kdy to tak nebyla nae" vlka. Jinak pedstava, e nmci a rakousko-uhi zabrali zem a k Dnpru (tedy 2/3 ukrajiny) je nepedstaviteln. Musel bych ujet 1000 km zpadnm smrem, abych se tam dostal. A to u te jsem kus svta od hranic. A od Vdn nemluv.

Za mstem sebou plcnu pod strom, abych odpoal, a nechal slunko pejt pes horizont. Pot se zvedm a startuju smr Romnia. To taky km poukovi co mn pedjel na kole klikujce stejnm smrem jako j. Tak klikujem spolu. Klikuje, smje se, nco drmol. Prost pouk. Odmtm roztrchan pivo, co se mu heje a rachot v koku kola. Kdy jsme ve vesnici ped jeho chkou tak vak marn ekm, e mn pozve na laviku. Jen si zamvme. Jsme peci na Ukrajin.

Ped hranicema v opu kupuju kartek, pastu Colgate s azbukou a stejnou pan, co se smje z naich past, a njak jdlo. Od Rumunska mne dl 4. Od Moldvie 80. A od Humennho 900 km. Na zchod benznky (jedn z mnoha) se vypulruju a vyrm vstc celnmu dobrodrustv". S pocitem, jako bych el k zubai. Vbec se mi nechce. U od verejka, jak se ten pechod blil, tak jsem stle astji a bezdn kontroloval, jestli mm pas. Takov m cestovatelsk obscese - kontrolovat pas. A te je to tady.

U prvn zvory dostvm lstek, s nm projdu a k druh, od n m vojaka vyhod, e mi tam v tch oknkch na bumke chyb raztka. Oknek je pt a v jednom u mouha je. Ty raztka se zskvaj v rznch bukch v arelu pechodu. Vude to odsejp. Jen v jednom ppad m pedbhl chlpek. Vidm, e zapomnl" v pase pedasti griveku a tak se s hranou naivito ptm paem ty ngi zabyl v pasaprt"? Nedlm si nadji, e zareaguje. Je to malichern msta za to, e m pedbhl. Posledn raztko dostvm u vojaky, co mne ped pl hodinou poslala pry. Ta mi za vyraztkovanej paprek, do nho vlepila posledn, pizvedne zvoru a jsem z toho Ukrajinskho srabu venku. astnej, jak tn nad miskou mlka. A ani bych musel vzt do ruky tuku!

Rumunsko

Cedule varuje, e do unie se nesm vozit unka, sr, mlko, chleba.... A j mm sumky pln. Snad to projde. Ani si mne nevimli. A mn to mrz. oviln se pivtm s cedul matky EU. Jak jsem rd zase doma. Vechno je tu krsn. Silnice bez dr, z lajn, pkopy bez odpadk vyseeny, neorezl znaky. Prost super, a nebo to vidm rovmi brlemi, ale tomu se po pestlm nelze divit.

Potebuju se zbavit ukrajinskch griven, potebuju rumunsk leiky, shnim se tedy po vekslkovi. Naped ale zjistit kurz. Pumpa k 1:4. Vypad solidn, a hlavn sm nesmuje, tak jdu do baru, kam m posl. Asi mi to kouk z o neb 130kilo iv vhy se pt lei?" ani bych otevel papulu. Kvnu, e jo a vythnu 200 Gr (600K). ekm e dostanu 800lei. Dostanu vak pouze" 50. Tedy ne 1:4 nbr 1:0,25 a vysvtlen, e jsem to dostal v novch penzch. km: Dejte mi star", ale je mi to prd platn. Baek sed na idli, pije mal kafko, rozafn se bav. J s nm nehnu. Chlapi dl hraj na nkolika stolech deskov hry. Nikoho nezajmm. Vrtule se pod stropem to a j jsem leh o est set, bduji si v duchu. Sedm na kolo a jedu k benzn neastnej jak afv dvoreek. Ukazuju pumpai, jak jsem pochodil, ekaje na jeho soud. I podle nho to je OK. Da?", ptm se nedviv a skolko dgi - chleb"? 1-2 lei" ukazuje na prstech, a j zanm vit e KO se ot na OK.

Vlnc se penic do Siret na jarmark. Hudba hraje. Prky vonj. A j nic nemusm. Cle dnenho dne bylo dosaeno. Je mi sladce. Obzvlt kdy zjistm, e chleba skuten stoj to, co m stt. Mm tedy hotovost na ptadvacet kilo chleba. Na to musm dojet a do Oradei. Odkud jede v sobotu 27.6 ve 21.00 mstnho, tedy 20.00 naeho, asu bus CK Jenda smr Brno (lovk 800 K + kolo 300 K, ale pouze v tento akn brzk termn). To stihnu zcela jist. Zkonzultoval jsem to toti s mapou Rumunska (co jsem si pivez z Vandru A na okraj. Zahlela doma, tak jsem ji vzal provtrat).

Parnej den plynn peel v teplej veer. Pesn takovej, co zve k jet. Naten sedm na Biikletu, z hlavn odbouju na Radaut. Po lev ruce mm modern devozpracujc tovrnu ze sendvi panel a s npisem evrithing from wood". Obasfaltrovan fabrika je obrovnan devem srovnanm v perfektn zaezvajcch tvarech. Jet nikdy jsem tolik deva nevidl. Ani vyfotit se to ned - jsem moc blzko. Tu fabriku mou Ukrajinci Rumunm zvidt. Takovou jsem tam nevidl ani jednu.

Jedu podl kolej, na pejezdu nco cinkne. Chlapi volaj. Jedu dl. Chlapi pod volaj, tak se vracm. N! Nenahraditeln dar od ddy Sklovho mi vyskoil z bon kapsiky na zem. Jeho ztrta by mne mrzela vc, ne prodlek na valutovch trzch. Romnia super" odvduji se chlapm co na mn zavolali. To je universl zabrajc vude.

Podl kolej pijdm do Radaut. Msto, as jak umperk, h zelen a vodotrysky. I to jim mohou soused zvidt. Seberu ze zem kus ohlvky, co-by suvenr (ti tsniky) pchnouc koninou a jedu, u s blikajdou, nkam bydlet. Vlnc se obilnit jsem nechal za zdy. Tady u to je dol s tmavnoucmi lesy po stranch. V phodn okamik mi pivd pou do cesty rozestavnej bark u poty. Je tu i sofa a stl, nen co eit. Ne vybalm, ekm na prech, zda nkdo nepijde.

A piel. Hlda z nedalek poty. Ukazuju mu pas a gestama vysvtluju, e bych rd na tom otoman pespal. Kvne e jo, a jde sledovat telku. Dnes byl supr den. I to koleno pestalo bolet. Asi podnebm Sucevity.

15.6.2009

Rno jedu dl ..." notoju si Gotta i kdy po rnu tlam Suevitou. Je to tu zase troku jin, tak poumuju. Atmosfra kolem est rann mi dv pocit tulka, e nejsem bn oumovatel. Stejn jako ta veern. A pipadm si tak, i kdy se brodm rosou pro fotku monastru. Oumovat" se jezd autem, a a po sndani.

V serpentinch do Pasul Ciumirna m pedjd konvoj snad ticeti karavan s francouzkejma espzetkama. I to mou sousedi zvidt. Nahoe (1180m.n.m.) je ptimetrov plastika ruky. ekl bych, e se sem moc nehod. Sed na n dva kluci, piem jeden vyleze a nahoru a je dobe 3 metry nad zem stojc na ploce palce. Plastiky je koda, ale je to borec. Pojdm nutelu z ukr. zsob. U krajnice zastavilo auto, vyloilo dva sbrae s igelit. pytli a ti zaali sbrat odpadky. Jev na ukrajin zcela nemysliteln. A po nich prek cyklotuan. Mme ze spolenho setkn radost. Anglicky se bavme o proitm. Chrlm to ze sebe maje potebu se vykecat. Stejn jako s eskm pastevcem. Oni jsou vcai. Na sv velk map Balknu ukazuj svou cestu.

Z domova vlakem do Itlie a pot do ecka - do Igumentisa. Ale tam jsem byl, a okolo jezera Ioanina a pes Catara pass - kde jsem spal u albnskch pastevc, jsem dojel do Thessaloniky" sypu z rukvu, skoe jim do ei. I my jsme ten sek jeli na kole" ikaj kamardi. Je to souznn du se vm vudy. Sdlujeme, a sdlme, si sv zitky. Omotvme se pavuinkou utkanou z gest, smv, tanen prstu po map...Kolo, maj jako doplnk. Hlavn jezd vlakem. Vysekvaj mi poklonu, e doku jet nahoru - dolu stovku denn. K adrese pidvaj nejen pozvn, ale i triko pro Jiu, je si pan koupila co-by suvenr u ernho moe a chtla si ho pivzt dom. Je to drek s obsahem. Te m na Ukrajinu. Pn je botanik a chce se nkde kouknout na njakou kytku. Varuju je, aby se pipravili na nejhor silnice. Vracet se budou vlakem, a mon se stav. No uvidme Good bay, Gutte fahr! Mm z toho setkn radost. Opoutm je v cestovatelsk eufrii".

Pestoe se zdrm na focen dvtek, tak jim mohu zamvat jet jednou, neb vydreli na kopci. A z poslednho msta odkud jsou vidt co-by mravenekov. Tam nahoe mvaj mikinama Marcela a Cladia Furer (Im Werk 4, CH - 8610 Uster, Schweiz) a tu dole kiltkou Skalk ze Zbeha. Spojeni nadenm pro spolen. Spojeni pavoum vlknem. Uvidme se, kdy? Snad. Pokud ano, padneme si do nru. A as se vrt na Pasul Ciumirna.

(Domu mi pijde od nich dopis s fotkou na kter jsem zase j jako mraveneek...) Sklesvm poklidn do dol v triku a trenkch. Seno se su na drtech nataench mezi kly. Strn, rozdlen devnejma ohradama, poset senkama ( v njakm Marcel a Claudia dnes spali). A velny podl cest, a podl silnice. Z tch ale radost nemm. Velka se doke lehce zachytit za triko i nohaviku trenrek.

Od eky Moldovita zase stoupm pes hebnek, abych sklesal k ece Moldova a Campulung Moldovenesc. Tam zanm stoupat do Pasul Mestecanis po E576. Frekventovan silnice se opravuje. Je tu frmol. Silnice se zan svrat mezi kopce 1850 vysok a nakonec mn elegantnmi oblouky vyvede a do 1098m.n.m.. Prvn sedlo, v nm sklon kopce mrnili ostr zatky silnice, za ni by se nemuseli stydt ani Italov.

Den kon, tak se koupu v ece Bistrita proti n jedu od Iacobeni a kter mn pivede do Pasul Prislop. To bude ale ztra. Pro dneek u toho bylo dost.

Poklidnm jetm jsem dojel do Botos. Kus cesty nic (na span) nebylo, a kus cesty zas nic nebude. Tak vybrm, ale moc nen z eho. ekrna je dost blzko u cesty a od lesa daleko. Prozatm jdu do hospody. Pije se tu plechovkov pivo - a z plechovky j neumm pt, a mluv se tu divnou e, a t nerozumm i kdy se vichni sname, tak se vracm do t ekrny. Z E576 jsem odboil a non provoz tu nebude dnej. Rezonujc plech vycpu igelitkou a je klid a u se kuklm. Ztra mi zanou starosti. Bude toti muset padnout rozhodnut kudy dle.

16.6.2009

Rno zan pkn. V dolku se dr mlha vtc pkn den. Umyl jsem se u pramenku a u povozu svejcho mlko smnil okoldu Afriknu za mlko.

Proti UA to je pokrok. Tam mlko pineli ( v emkoli co neteklo ) do devnejch boudiek s npisem Zbjernyj punkt molok". A nkdy to bylo kusanec cesty, ne tam hospodyn dola. Dt si mlko do baniky, a baniku na vozejek, to jsem tam nevidl. Pokecal jsem o tom s ddoukem a bbukou, co se pihnala s trychtem, a mau dl Muntii Rodnei s kopcem Pietrosul 2303. Pi focen jsem pozbil kiltku. koda j.

Oceuji patnky s kilometrama do dal vesnice. A tady takov jsou. Pivdj mne do Pasul Prislop 1416m.n.m.. umkuju ped monastrem v sedle, kdy z nho vychz pop, i mnich (co j vm) v ern sutan s ovlnou krabic" na hlav. Fous s havranma vlasama mne pi mjen nco k. Nevm nerozumm, ale z posuku - znacho vkldn si cosi do st pochopm, e mne zve na jdlo. Pro n?

Zavedl mne do kuchyn jdelny. Tam co se va je nepodek, pinavej spork, a hromada ndob. Tam co se j stoj u stol sestavench do psmene el" est chlap (ti v civilu a ti v sutanch). Stoj a modl se pod koberci na stnch.. Tak taky stojm a ekm. I kdybych chtl modlen pedstrat, tak by to nelo. Drmolen std kiovn a to std opakovn po pedenkovi v tak rychlm sledu, e reagovat na to nelze. Pti minutov modlitba skonila. Jde se jst. Hur!

Mstnost oila rozhovory stolovnk mezi sebou. M si nikdo nevm a tak se mu vnovat sv plechov misce s hovz polvkou. Na druh je houbov smaenice s chlebem. Jako plohu si mu vylovit fefernky ze sklenice. Jsou dobr, ne moc pliv. Na pit voda, aj. Lce, kterou mi dali, je nachlup stejn jako ta, kterou jsem ztratil pi Vandru nkolik jezer alpskch. Chtl bych si ji nechat na pamtku a tak ji dn olzanou, a pede vemi, strkm do kapsy koile ka: present, reglo, podrok". Nerozum, ale chpou a kejvaj hlavou. Venku se fotme a j slibuju poslat fotky (i oni odpov). Jeden pop se chce vyfotit za kadou cenu u dvou snnch sktr na msto u monastru.

Pak se rozchzme. Oni, aby nalovili signl do mobil na hromadch trku, a j, abych se ladn spustil do dol eky. Jet pedtm ale pedm jednomu milodar 10 lei z 20, kter mm v penence.

V Borsa fotm pknej kostel a rozmaile kupuju salm a limo. Z expedin pokladny to vycucne vc ne bych ekal. Leiky dochzej.

V Moisei bom doleva, na jih - proti dalmu kopci . Pm jzda by mne toti pivedla do dol Tisi, je jsem si projel po Ukrajinsk stran. Je pozdn odpoledne. Sedlci s konkama svej ne jen velk fry sena, ale i pev ve co dm potebuje. Nbytek. Lednici. Motocykl. Senomet. Te sleduju jednoho, jak se lopot do kopce s frou psku. K m msto chomoutu pltn popruhy, je se mu pnou na potem se lesknouc hrudi. Nen to o z Vclavku. Je asi polovin, takovej konek. Vl bemeno proti kopci. Pohled na nj mi sta k tomu abych pochopil jak to je dina. Po urit vzdlenosti zape vzadu jdouc sedlaisko tyovinou vz tak, e ji zape o silnici, vz a sv rameno, a nech konka spoinout, kdy u i on zbruntn (neme vhu udret) mlaskne, konk podhrbne a z pysk mu zanou odkapvat blav pna slin... Z obou se ine pot urkem. Je-li pro Vs k, tak jako pro mne doposud zvtkem co dl h" a ske pes kldy, zajete si sem. Prozte a poznte jak vznikla vazba mezi lovkem a konm - kamardem pi osaml prci na poli, zdrojem pevzcn energie. K je pohyb Hipo e hipo, pohyb je ivot Hypo e vivat (mon to je patn napsno, neb jsem to te stvoil, nicmn pravda je to urit...).

J, na rozdl od nich, si odpovm dle libosti, ale tak abych se nahoru dostal za svtla. V pasul Setref 818 se silnice lme a j se spoutm dol spolu s prameny eky Salauta. Je to zvod o pekot. Potek zur, j brzdm vemi deseti u boudy neznmho elu. Je prostorn, s lavikou. Jen stee chyb k dokonalosti pr azbestovch vlnek. Dl u ale nejedu, i kdy tu nen signl a rodina bude bez informac o pohybu jezdce.

U klimbm, kdy slym, jak se do kopce ene s rachotem ada povoz. Je jich alespo est za sebou. Kryt vozy thnou jeden i dva konci. Zpoza plachet vykukuj dcka a klimbajc ensk houpajc se v rytmu silnice. Cigni - koovnci. Vichni tu jsou koci.

Je tma jak v pytli a pr mi do lonice. Pesunu se v rmci boudy tam, co nen stecha drav, ale tam zas voda pitk rkem po zemi. Sednu si tedy na laviku a umm do tmy dokud nepestane pret. Ml jsem si vzt letos ten stan. Nikde se nic nehne, nezaleskne, neozve. Ve jen monotnn um. Mraky zakryly msc a hvzdy a jsem tu sm a sm ztracen uprosted vehomra. Nikdo o m nev. Jen j, ahasvr, sm vm kde jsem a sleduju sv j" z pta, nebo jet vy, perspektivy.

17.6.2009

Rann budek jsem po keroulakovsk" noci zaspal a tak mne bud drvotpov schzejc se v m" boud, i kdy se chovaj ohledupln. Vichni vypadaj stejn, a pitom kad jinak. Zpst zpevnn koenm nramkem, kolem pasu irokej ps na 3-5 pezek, na hlav propocenej klobouk a na zdech batoh s vyuhujc Huskvarnou i sekerou. Bav se mezi sebou, pokuuj, dokud nepijede traktor een rumun" a vech pt narz neodveze. Jet e s sebou nemm ten stan, bval bych o tu rann atmosfru piel.

Sklesvm cignskma vesnikama, v nich se ije na dvoreku" u vodovodn trubky.. Je tu pomrn hodn aut z dalekho panlska. Pkn dolko kon ped Salva a tak, svinm tempem, jsem na obd v Beclean. Na kiovatce si dvm poledn pauzu a koresponduju s rodinou. Dl se teplo a trenkokraasy ztracen na UA mi budou opt chybt.

lapu do Dej (230), zvaujce kudy dl pot. Do odjezdu busu bv jet hodn asu. Co s nm? Zabednout do Rumunska, nebo jet do Koic na vlak?

Jsem v starobylm Dej. Musm sehnat leiky. Je to vt msto. Piva, salm a milodary vycucli expedin penenku. U kus cesty si s sebou vezu kamarda hlada, a tak hledm magazin mix, kde berou karty a nebo smnrnu. Nemu najt ani jedno ani druh. A tak zkoum v krm smnit. Prodavaka ale nechce a posl mne pes ulici do Volksbank Romania. Chtl jsem se tomu vyhnout - abych uetil za poplatky. Za pt euro dostvm 24,74 jejich penz (bez poplatku). Vekslo z hranin ry mne tedy nathnul o 35 lei. Vce potebovat nebudu neb pozt budu na Ukrajin hit hivnama, kter jsem nestail prostolovat, provekslovat" .

Jedu proti slunku kloncmu se za horizont. Oskar svt do o nejen m, ale hlavn za mnou jedoucm frm. Doku si pedstavit, jak jsem pro n neviditelnej a tak se koukm po stechch. Nhoda mi pivd do cesty chtrajc novostavbu bez psa kus od cesty. Nevhm, dbaje na besip, a bom k n, i kdy nejsem vykoupanej a vody mm tak na napit. .

Domek m jedinou chybu. Nen tu signl.

18.6.2009

Rno vstvm ile jak rybka. Smotm kalimatku, spack a prchm. Nocleit nefotm. Ze 400 fotek jsem vyplcal 300. Kde je ta doba, kdy jsem na 5500 km dlouh trati udlal 100 fotek? ivotn rove hold stoup a pokrok nelze zastavit (jen na D).

Na ukrajinsk hranice to je nco pes 100. Tak lapu na Baia Mare, abych tam ztra byl. Z mapy vytu, e dnes bude ist cyklistick den. Kopce za zdy, roviny a poloroviny pede mnou.

V Mesteacan bom doprava, na sever. Do Ukrajiny. Mohl bych se na Slova dostat i pes Maarsko, ale pro Ukrajinu hovo fakt, e mm jejich penze, mapu a znm e. Co se o Maarsku ct ned v ani jednom bod.

Po sto kilometrech mi zbv na hranice 13 km. To u zmknu. Je est veer a pohn mne ne jen touha po poznn, ale (pro zmnu) i hlad. lapu a vysnvm si jak si za hodinu zvm sebevdom v hospod u jdelnho lstku.

V poslednm obchdku ped hranicema mi chybj dva desetnky, abych mohl koupit dv piva. Jedno sob, a jedno ddulovi sedcmu ped obchdkem. Tak kupuju dv okoldy Afrikny. Jednu vezu dl a jednu rozdlm dckm, a maj na cyklistu prma vzpomnky. Ne je maminky zaenou do postel.

trdl aut ped pechodem Cidreag napovd, e funguje. Po kolejch profrel vlak mm smrem. Tep se mi zvyuje pi vzpomnce na vyplovn bumky. Obavy mrn vdom, e u vm, co kam napsat a e to vlastn nikoho nezajm.

ekajc auta pedjdm s aroganc ofra trucku. Tu jedinou chvli, kdy mi zvid, si vychutnvm do chvle, ne mne zastav zzenec plcakou STOP". Mm z dnenho dne radost, a tak se na nj zubm zatm co on mi nco k. Naped rozpoznvm anglitinu (!) poslze i obsah sdlen, a smv se vytrc s tm, jak zanm chpat vznam jeho slov: NO FOR BIKE". Ptm se snad tikrt, jestli rozumm dobe:"Car yes, train yes and bike no?" Yes" odpovd obtloustl hok s lenonkama. Troku omluvn dodv, e oni by mn pustili, ale Ukrajinci mne nepijmou. S oima plnma pochopen mi rad jak a kudy na Slovensko. A jedu do nedalekho Satu Mare a pak do Maarska. A nebo a mne nkdo nalo do auta a peveze. ekl bych si. Jene komu? Auta jsou osobky narvan lidma v montrkch a po stechu. Dodvka, i alespo pickup v nedohlednu... O pechodech diskriminujc cyklisty jsem u et. Jene st o tom je jedna vc, a prot si to je vc druh. Pipadm si jak na konci svta. Nemm (opt) penze, mm (opt) hlad, za dv hodiny bude tma a j (opt) nebudu mt kde spt. Ve se to odehrv ve stoje a j ctm, jak mi zanaj nohy (opt) tvarohovatt. Tlo si vol po sedu. Tak sedm (opt) na Biikletu a ploum se zpt, abych se sesul na prvn laveku, kterou potkm.

Nechvm na jazyku rozpoutt jednotliv tvereky Afrikny. M to na m asn uklidujc vliv. Bohuel jen krtkodob. Rozhoduju se pro kvapk do Satu Mare, kde se d pravdpodobn platit kartou. Je to tam 32 kilometr. enou mne pochybnosti. Bude tam obchod we accepted visa cad"? Bude oteven? Pijme kartu?

V Satu Mre jsem v 21.30. na tacho rekord 135 km v bichu orchestrin. Prochzm se ervenolutou Billou zasaen nkupn horekou. Vozk lehce kloue po dlab, prostora je pjemn klimatizovan, ozvuen a osvtlen. Jsem vtzem i kdy mi nikdo netlesk, nikdo to nev a nikoho to nezajm. To mi ale neva. Jsem svtem pro sebe. Sm sob trenrem, sudm i fandou. Kok plnm pivem, salmem, bonbonama, chlebem, tstovinama, bannama, salmem a limondou. Nakupuju tolik, abych s tm pejel Maarsko ani bych musel mnit penze a nebo hledat op pijmajc visa karty. Tedy na dva dny. Platm neuvitelnch 270K. Oceuju pitom samonafukovac schopnost braen. M bezzipov koncepce se osvduje.

Lem pecpanej jak frajer Lucke u zdi v parku. Bude-li pret pesunu se pod stechu nedalek benznky. Nebude-li, strvm tu neruen noc. Snad.

19.6.2009

Noc probhla hladce. Rann hygienu pchm na pilehl benzn a vyrm smr Hungria.

Pan mn poslala blb a tak jsem si dky n projel nkolik svtelnejch kiovatek dvakrt. Rozumnj mne informuj, e rozhodujc je pejet ponte" a pak doleva dle cedul.

Rumuni zejm jet nejsou v engenu" a tak na celniti vartuj celnci. Je pkn rno. Slunko svt. Uniformy z a j taky. Mm radost - tak ze veho, a hlavn e ztra budu na Slovensku, v bezpe kolejit. Na hranicch postv pr celnk jak vodnci hldajc svj rajn. Feand celnkov se marn snam vnutit pas. S smvem na rtech mne pust do svho rybnku ani by do nj pohldla.

Maarsko

Hned za hranicema zan viovej sad, konc po pti kilometrech a i pak je to tu sam vie. Od hranic lapu vesnikama vchodn na Mtszalka, kde se stm na sever. Ve Vsrosnmny po padesti kilo si dvm pauzu na obd ve stnu parku. Na m rumunsk map mi Maarsko kon nkde" pod Slovenskem. Potebuju si vyjasnit kudy se na tu Slova dostanu, a tak jdu do benzny nahldnout do mapy. Pjm si ji, vytu z n, e jzdou na sever nic nepokazm. Tam je na Slovensko vedoucch nkolik cest, i kdy jsou znaeny nevraznou barvou jako by to byly poln cesty. S klonkem mapu vrtm a pokrauju v krasojzd podl kolej na Zhony, ped kterma se budu muset uhnout doleva, na severovchod, abych neskonil na trpk Ukrajin.

Slunko svt jako o zvod. Vzduch se tetel. Pykm za ztracenou kiltku, a rozmailost. Ml jsem si tu co leela v Polsku na sfalt sebrat do foroty". Nechal jsem ji tehdy leet, e byla doista placat. Myslel jsem si Bude jin", ale u nebyla. Natst jsou ve vesnicch podl silnice pumpy, u nich sta stisknou pku a u tee ivotodrn voda. U takov ozy naped omyju tlo, pak namom flanelku, e z n rkem tee voda, a tu si obleu. Priznicov zbal vydr vzdorovat teplu akort tak do dal vesnice, k dal pump.

Je to tu zapomenutej kraj. Provoz, kopce dn a tak se bavm cyklistikou. Pojmu npad, e bych si, ve vyetenm tdnu, jet pejel Slovensko. Pod Tatrama to me bt t pkn jet. A hned to zkonzultuju esemeskou se zkladnou. Hjstn" souhlas s podmnkou, e budu na Teriny narozky doma. S tm, obratem, souhlasm j, a nen tedy co eit. Pedasn nvrat se nekon.

V Manok mm odjetou stovku. Mohl bych sebou nkde zaslouen plcnout, ale jet je brzo, jet popojedu. Dl se podveer, v kterm se pkn vyklusv.

Je as zat se tlait" doleva - abych nedojel do Ukrajinskch Zhon.

Jdu si do hospody pro vodu, a radu, kudy dl. Marn se vak snam vysvtlit, e chci vodu. Nedoku pochopit e nikdo z onch lid nev jak slovo voda", v jazyku jejich soused, peloit do toho svho, diametrln odlinho. Kdyby tu nebyl kohoutek, vodu bych asi nedostal. S ptanm se na cestu to je jet hor. Mapu nemaj - anebo nev co chci, a tak si musm vystait s jejich ujitnm, e tam" ped nosem je Ukrajina, a e tam" vlevo je Slovensko. Jedu tedy na Tuzser, kde mi kon mapa a to je blb zvlt tady, kde nevd co se chce, kdy se ekne voda".

V Tuzser mm tst. Hok zn vznam pti anglickch slov, a doke mi s nima a rukama nohama vysvtlit, e: Slovensko, pes Tizsu. Pes Tizsu do Kisvrda". Kisvrda?" ptm se nedviv neb jsem ji ped dvma hodinama mjel. gen." Kisvrda, Dombrd, Cgen, Sarospatak, Storaljhly - Slovak" odpov mi, jist arujc prstem v map. Marn se mu snam vnutit krat cestu do Szropotoku" dle mapy monou."No - Tizsa" odpovd pod jistojist a j mu vm. Protoe mi nic jinho ani nezbv.

Z Kivrdy sem to bylo ticet, do Kivrdy odsud to je taky ticet. Tedy edest kilo navc. To mi kaz radost z jinak spnho dne. Volm cestu po E573, na n je pohyb cyklistm zapovzen. Bude to o cennch pr set metr ble. lapu ostrm tempem, abych se co nejdve odklidil. Soustedn lapu, dchm, udruju tempo a tacho na 25. Nkolik proti jedoucch cyklist s motykama, hrabma, mi jsou nadj, e se to d projet. Na konci asovky je Tesko a Alda. Pesn dle kluka. Kivrda opt dobyta!

Jdu si do Aldy udlat poten. Kupuji si dv piva, kilo bann a pt jogurt s 50% slevou. Zbv dojet nkam, kde se d buto pmo penocovat, nebo alespo kloudn sedt.

Sedm v Kkcse ped potou soukajc do sebe cenn kalorie. Sleduje mne pitom bu cign, nebo hodn oplenej bloch. Zvauju, a nakonec jdu za nm. Podvm mu pes plot ty moje dv piva v nadji, e mi je vymn za jeho dv - z ledniky. Nem cenu cokoli kat, tak posunkuju. Jako, e jsem ucenej (utu si elo), mm ze (vyplazenej jazyk) a chci studen pivo (otevrm ledniku, otevrm pivo v zklonu a dlm slastn mlask). Stzlk naped mysl, e chci penze - kroutm hlavou. Pak si piva vezme (to vypad nadjn!), aby se z domu vrtil s mm jednm a se sklenic. Kdy zakroutm hlavou (mon e to zna ano - nevm) odnese ve zpt, sedne si na schody a pestane si m vmat. Vytm si, e jsem nezstal sedt na zadku. Nohy m sotva nesou a nadrobm si takovou polzanici. Kdyby tu byla hospoda to by bylo sna. el bych tam, a smnu nzorn pedved. Ale co tady? A co te? Nem psa a tak si smle otvrm vrzajc branku ukazujc na prstech 2. Chlap mn m za pitomce. Roziluje se, asi e co jako pod chci. Rozhazuje rukama, hartus, pro pivo vak nejde. To jedno, co mi nesl se sklenic, zahldnu otevenmi dvemi v chodb, tak si pro nj zajdu, a uberu jeden prst ze dvou. Chlpek se na mne dv jako e nev co si m myslet, pak vybouchne a nco hnviv ki. Hledme si do o. J kejvu i kdy nevm na co. Mus to bt komick a tak se usmvm jak blbeek a to ho asi vyt. Nakonec se dovtp, nebo nevydr hru na mrtvho brouka, a donese mi i tu druhou pikslu. Klanm se jak nek mizc ze dvorku. Na lavce vyerpan usednu. To byl tedy npad! Toho drahocennho asu a t energie co to stlo! Nikdy vce! (to si km a vm, e pt to zas zkusm. Ned mi to).

Nacpanej jak ok se sotva hnu. Spt budu za potou s vhledem na oprskan domek stzlka. S pemhnm se mi poda rozmotat kalimatku, a dt pod hlavu spack. Pro sladkost z usnut dkuji za navu..." recituji si oblbenho Kryla, v tom ke mn pijde kluk statn postavy, as v mm vku. Sprvce mne piel vyhodit, myslm si, ale nen tomu tak. Maar mluv toliko maarsky a j chpu e on-na kole, a j-na kole, pojedeme k nmu dom. To by byla lkav nabdka, kdyby na nm nebylo vidt, e je opilej. Byl-li by stzliv, el bych s nm hned, ale takhle vm, jak to bude vypadat. On bude chtt pt a t zatmco j bytostn toum po klidu v horizontln poloze. Nikdo si nedoke pedstavit ,jak se tm na chvli, kdy tk vka nechm sklesnout, tk nohy si nathnu, pnut v zdech povolm a s bichem naplnnm budu minutku leet a se asy onch vek propletou a j upadnu v hladiv sametov spnek... A te tady to nadlen. Lkavou nabdku proto zdvoile odmtm ani bych se zvednul. Maar je tak neodbytnej, e si ho fotm (na to vysvlkne triko a zaujme pzu a la Rambo). Gesty varuje, e dostanu do drky (ukazujce na dm stzlka), ale se mnou to nic nedl. Teprve kdy pivol anglicky mluvcho kamarda a domluvme se e no drink, only sleep" se dvm pesvdit. Anglian odchz a j s Uhrem balm saky paky. Jde se bydlet. Na prvn kiovatce potkvme njak (jeho) kamardy. Samo sebou, e zane nekonenej rozhovor, v nm jsem zejm hlavnm tmatem, ale vbec o to nestojm. Je u tma jak v ranci a j si bytostn peju nestt na nohou. Odpotm do deseti a pak sedm na kolo a bez rozlouen mizm. Ani se neohlm. Dopadlo to pesn jak jsem pedpokldal. Only drink no sleep.

Je teplo, pret nebude a spt se d tedy kdekoliv. To je na tomto vandru poprv, co si troufm spt pod irkem. A tak bezstarostn kotvm u kostela pod smuten bzou. Tet pokus, doufm, nebude nutn.

20.6.2009

...nco mi pad na obliej. Spack, igelit pode mnou ust. Pr. Polobdle, polospce se stavm na nohy. Je to vak njak divn. A zeteln slym evelen det, tak ve je such. Dobe pl minuty mi trv ne se dovtpm, e evelen nen od det nbr od svinstva padajcho z bzy. Prv se rozednv, vtr vane mm smrem, a - hlavn- v bichu ctm pnut, je mne ponouk k urychlen balb" a startu za vesnici. Stihnu to v rekordnm ase a se zpocenm elem. Odmnou mi je leva pro bko a pocit dobe vykonan prce. Zahladm stopy a s pocitem lehkosti sedm na Biikletu. Vtr u ale nen tak ptelsk. To se. Nebezpen poryvy usiluj o moji rovnovhu. Dokodrcm se do Dombard, kde s levou zaparkuji v ekrn. Siln vtr ohb piky topol. Kee se ep. Ptci pestali ltat a cyklist cyklistovat. Nem to cenu. Naped ekm v ekrn, a jm, a pak si lehnu za ni a usnu. as na cestch strven jdlem a spnkem nen asem ztracenm.

Probouz mne slunko hnouc skrze mranou dru. Vtr vak fu pod a mn se nikam nechce. Mm odjeto hrubo pes tisc a tedy i nrok na den oddychu. Vodu z pumpy mm pod nosem, brany pln z Satu Mare... Navc pojedu jet pes to Slovensko a musm zat etit sly. Ctm se pomrn unavenej. Verej, a pedverej zvren sprinty mne zmohly. Absence zimn ppravy je znt. Nejel bych s n vce a rychleji, ale snze bych se regeneroval. Neml bych (snad) doprovodn bolesti" tu pod kolenem, pak v ltku, v zdech dole v ki, a nakonec -jako te, v lev pli zadku. U te je jist, e se letos nebudu vracet s obvyklou svest, a e po nvratu nepjdu hrt fotbal.

V podveer se zathne a zane pret. Prchnu do ekrny, kde ekm a se smrkne, abych si mohl i tu lehnout. Ve vesnici se toho moc nedje. Jedinou zbavou mi je sledovat, jak obas nkdo projde s detnkem ve tvaru trychte, slepici kter vyuila poryvu vtru a emigrovala pes plot do svobody, jdlem a kutm pln. Dnes je sobota, v ptek jsem slbil pijet dom. Bude-li takhle i ztra balm to. Na Slova -nebude-li opt pekvpko zpsoben absenc mapy, to je ticet, a na ndra to snad dl nebude. Ztek rozhodne. Kadopdn budu muset ztra popojet ke kvelbu, protoe jsem se projed" - eeno slun, a na dno.

21.6.2009

Bhem span, nespan sleduju, jak se erti en. Vtr ene proti m boudice provazy det. Jet e je tak astn situovan a dovnit pronik toliko mlhovina z kapek ttcch se o vozovku. Nadje na zmnu je miziv. Plnovan mm odjet. A vzpomnky na nedvn louen pli iv na to, abych v sob nael vru v obrat poas. Zbv jen vyeit, jak se dostat k Slovenskm drahm. Po dnu volna m toti bol cel lovk vc ne po dnu jzdy.

O pl pt jsem nedokavec na nohch. Jako posledn den kadho vandru. Vtr sice dl ohb topoly do oblouku, ale lijavec zkrotl na d隝. Poprv na vandru oblkm hned od vodu igelitoblek. Vyrm k domovu. Na jzdu ale nen pomylen. Fu neskuten, pevn proti mn. Opt pykm za ztrtu kiltky. Kuliky z toaleku, co jsem si vera narval do u, neb mn zanala bolet hlava, na vodu stkajc po ele do o nesta. Kad auto (a nen jich mnoho) sleduju dokud nezmiz za horizont. Ze smru jeho jzdy toti vytu zda se silnice nhodou nesto po smru vtru. Nestoila se ani jednou. Azyl proti vtru mi poskytl a vylidnn Sropotok, kde v prchodu domu si vysvlkm obleek do det. Pr. Ale drobounko. Zceniny hradu si nevmm i kdy by si to zaslouila. Nedln ulice liduprzdn. Ze zpadnho smru bom na severn a tak nemusm kolmo elit vtru. Cedule oznamuj, e jsem v kraji Zempln, ale taky Tokaj - i kdy jsem neminul jedinou vinici. Na Stojehli vede cyklostezka podl silnice. Najedu na ni a tm si nadrobm. V jednom mst je toti pes ni spaden vrba. Natst lze skrzev ni proniknout. Jsem prvolezec. Pro m to je dvod, abych stezku na nejblim mst opustil. Pede mnou jsou opt kopce ve tvaru klobouku. To u jsou ale Slovensk Zemplnsk vrchy.

Slovensko - esko

Nco po osm jsem Storjehli. astnej jak blecha zjiuju, e Slovensk Nov Msto je slovenskou plkou toho samho msta, a e tam je i ndra SD. Jsem dokonale vyerpanej ranm pochodem. A nejistotou plynouc z jzdy bez mapy konc za ropotokem. Nedoku si pedstavit, e by to tu ndra nebylo a j musel jet kousek dl. A cesta nap Slovenskem se mi u vbec jev jako utopie. Musel jsi bt chor mysli" ikm si v duchu sed na lavice chmue se na svt. Vlak do Koic, kde si musm koupit mezinrodn jzdenku mi jede za dv hodiny. Pan pokladn mi ani s pomoc tlustho jzdnho du a silnch brl nedoke ct, jak se do Zbeha dostanu. S depe dom tedy jet pokm. V hospod si dvm aj, kapustnicovou poljevku a pivo. Na epu je Rebel z ech. Je to radost. Sedt v teple na idli s nataenejma nohama a koukat se ven, jak je tam hnusn. A nemt dn starosti s pohybem, spanm, jdlem, e, zchodem, penzi ... Ani pocit borce, co nco dokzal, nen k zahozen. Vichni potebujem sport" - ve kterm alespo obas vyhrajeme.

Ne sundm z Biiklety sumky, tak ji vyfotm na finlnm kilometru. Je obdivuhodn kulat 1600 ani bych to chtl. Na 16 dn, docela slun vsledek Zvlt pak vezmeme-li v vahu, e je zapotno i den volna v ekrn, zahlen den u Vasila a dva dny vlakovnho". O ternnch vlokch , a vrchaskch prmich nemluv.

Pr, stejn jako na zatku a stejn jako bhem celho vandru vyjma poslednch dn. Nahlas Biiklet podkuju: Dky. Drela jsi se staten". Jet e mn jedin defekt hned v vodu v Humennm neodradil. Byla by koda si to neprot. A je po vem...

Do prunho zavazadla pibaluju drt na zajitn okna ve spacm voze a litr vna coby hypnotikum. Pedpokldm toti, e pojedu v 18.00 z Koic ravou. Co je spoj, kterej jsem si u doma pro tento ppad zjistil. Plnuju koupit prostedn lko ve smru jzdy. Jsem mazanec. Proto taky z osobnku v Koicch vysedm posledn. Vlak klikoval Zemplnem dv hodiny. Byl to oputnej kraj. Pi pohledu z okna skrz oroen sklo jsem si nedokzal pedstavit, e tudy jedu na kole. Te hm rekonstruovan hale asem. Ale jen do chvle, ne mi pan u pepky ekne, e mohu jet za pt minut. Tep se mi zrychluje tlac kolo s pytlem vc na idtkch podjezdem. Do odjezdu zbv minuta. Je to radost sedt a nechat se kolbat v alounn koenkovho sedlala. Koukat se ven jak je hnusn a tit se na rodinu, a dal pestup... v ilin. Ve Vsetn si ke mn sedli dv by. Jedou do Prahy do njak restaurace, kde se zaplat poplatek 1500 K a me se snst a vypt co hrdlo r a bicho snese. T se na lane, anoviky, henesi a sak a co j vm jet. Doufm, e moje holky nebudou taky tak pitroubl a e ty penze vraz radji do tstovin na cest skrzev Evropu. Finann to vyjde na stejno le tch zitk si uva" vce. V kup nechvm pytlk Maarskch bonbn co-by litbu bohm. Dckm beru kadmu dva. Vc jim z toho vandru nevezu. Pominu-li sm sebe. V Olomouci dal pestup a pak u je Zbeh. Je okolo 18.00. Na pern tta s kamerou, aby zachytil radost dt nad pjezdem tatnka. Ta u ale nen jako minule, kdy byly dv a o ti roky mlad. Vskali, tanili nad ttou. Te holky svazuje trma z lid na n umc z oken, a Ondra si vc ne tty vm vpravho. A sp ne tst z pjezdu tty prov netst z odjezdu vlaku, do kterho nenasedl. Dti maj v rukou praporky, kamera vr" ve, jak za pjezdu tatka Masaryka.

Prvn fotku vandru jsem situoval na ndru v Humennm k soe vojna Josefa vejka a tak i posledn foto vandru je ped sochou. Tentokrt J.E.Welzla. Na obou fotkch jsem to j. Jen na t druh nejsem sm a snad i proto mm podstatn jasnj obliej...

P.S. Datum na fotkch neodpovd skutenosti na rozdl od obsahu