Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Rodina v akci,

tak se jmenuje obansk sdruen sdruen kolem naich kamard Moniky a Ondry Sikorovch. Rodina v akci pod do roka nkolik celospoleensky bezvznamnch, avak pro mj ivot vznamnch "podnik". e tu bude o tech konkrtnch. Jarn a podzimn vkendov pobyt ns chlap se svmi dtmi s podtitulem "Chlapy potebuj chlapy", a przdninov tdenn pobyt celch (pokud mono) rodin s podtitulem "Rodina je zklad sttu".

Pobyty ns tt s dtmi (vede je Ondra) se odehrvaj na Bruntlsku ve Star Vod pektn po dobu stezky odvahy na Mrtvou Vodu. V chalup s "ratejnou" podkrov schopnou narz pojmout patnct sp. Pobyt dt a tt bez maminek je smsic voln plynoucch okamik, kterm dv tvar pouze as rozcviky, sndan, filosofickho zamylen o smyslu i posln lovka, obda a veee. Ve ostatn, co se odehrv mezi tm, je smsic npad, nmt, ponoek a nlad pichzejc ze vech stran rznorod, tak jak rznorod je skupina mnoina - uvnit chaty, v n jednotliv podmnoiny splvaj do jedn. Bhem vkendu, kter rychle ubhne, spolen, ale i rozdlen jak libo, vdy vak dle hesla: "Uij si svch dt", chodme do hor, na stezku odvahy, na bazn a stejn tak spolen, se starme o sven dti. Bos holika plakajc, e nem bakrku m hned pt nhradnch (pochopiteln kadou jinou..., a tak ve dl). Ani by nkomu vadilo, e tch pt dt pichz o bakrky sv. Je to vkend demokracie ohranien nemnoha, o to vak dleitjmi, pravidly: nestuj si, postarej se, nedlej to, poj, udlej, nese. My mui se toti domnvme, e v rmci tchto vkendovch pravidel se odehrv i ivot. V tom jsme za jedno. Vkend bez maminek je dkazem, jak my mui jsme vichni stejn. Samozejm, e i mezi nmi mui dochz k rozbrojm nap., zda do pudinku pat spe esnek i cibule. V zkladnch pravidlech jsme vak jednotn a tak ani srdceryvn pl dnho tatnka nepinut, aby opustil rokovn mstnost pot, co je po vyhlen nonho klidu zkaz vstupu na chodbu. Stejn tak nesm existovat dt, kter by neprolo stezku odvahy. Otec takovhoto dtte by byl kolektivn zostouzen. Po takovmto pobytu maminky zpravidla vtaj sv dti ve stejnch hadkch, v nich je poslali do svta. Komnky svrk v kabelch k jejich nepochopitelnmu asu se jim vrac neporueny. Nkdy i s nm, nkm navc. Vymnit si punoky, ponoky, dti u vak nen problmem tatnk. Ti u svoji povinnost splnili zocelenm mustva. Vkendov pobyt tatnk s dtmi u ns, u Skl, zan hlasovnm dt, zda chtj i nechtj jet s tatnkem co je "vynlez" m eny. J sm bych byl tak sml a vzal zodpovdnost za sprvnost rozhodnut na sebe. ekl bych toti, e nen astn uit dti pedkoln demokracii v situaci, ve kter svm rozhodnutm vdy jednoho z rodi poran. Buto tatnka pojede sm. Anebo maminku zstane tu sama. A si k, kdo chce, co chce. Ne, za sebe km, nechtl bych bt v jejich situaci a dkuji svm rodim, e za m o m kolikrt nedemokraticky rozhodli sice proti mmu aktulnmu avak v dlouhodobm zjmu. Proto, jsem s chlapama zaal jezdit se zpodnm, a naped jen s (nejstar) Terezkou to ona pektila Starou Vodu na Mrtvou..., (prostedn) Zuzkou a nakonec se k nm pidal i (nejmlad) Ondra. Pidvali se ke mn tak, jak se vkem vzdalovali od mateskho prsu a jak se jim zvtoval mozek.

Obdobnm "hlasovnm" zanal i przdninov pobyt rodin s dtmi. Slovo hlasovn jsem dal do uvozovek neb, ve sv podstat, do tto fze nikdy nedoel. Nedoel, protoe m en se s tou partou, jet nechtlo. Nepopinm si snad ist tt gentlemana, kdy zde na ni prozradm, e na vin tomu byla jist jej ...fobie. Nerozuml, nerozumm a pravdpodobn nikdy ani tto jej fobii neporozumm. M en se s nimi jet nechtlo, j bych se svoj neplnou rodinou mezi tmi astn plnmi nectil dobe, a tak jsme nikdy, k m ltosti a na nenahraditeln kod, s Rodinou v akci na przdninov pobyt rodin nejeli.

Situace se u ns, u Skl, zmnila o, tko zapomenutelnch, przdninch roku 2013. Rozhodnul jsem se, e s partou spe mch kamard pojedu. Tebas i bez dt, abych si odpoinul od hledn een neeitelnch situaci, k nim mne ivot proti m vli a snad i skutkm nut. Nae dti Ondra + Zuzka (Terka byla rozhodovn uetena tborovm pobytem) v t chvli akutnho ohroen celistvosti rodiny eili otzku, ke komu se piklon (Jia jet nechtla), ...a rozhodli se jet se mnou, nezstat s maminkou. Domnvm se, e si tak pro sebe v sob vybojovali, vce ne li, tden pknch zitk... Poas nm tehdy vylo. J jsem spal ve stanu (na chat u pro mne nebylo msta) a dti s kamardy. Kamardstv jim kvetlo, napjet s dobrodrustv stdalo zbavn uvolnn, jst jim, chutnalo. A kdy ne, nikdo nikoho kvli tomu nevinil. Zkrtka ve bylo OK, s "drobnm kazem" na krse: v pevn rodinnch disciplnch Rodinn olympidy, se museli v aktivitch, a spolu sdlen zitk, oprat o jin maminky. I pesto se nm tehdej przdninov akce Rodiny v akci lbila, a hned jsme si slbili ast na t dal. T bude po roce pedchzet, celo rodinn hlasovn - tentokrt z m iniciativy- uveden moj vtou openou o rozum a historii dti: "Maminko. J a dti pojedeme...., pid se k nm?". Uvdm to zde, protoe to tak bylo, a i na to budu (eme) vzpomnat. Uvdm to zde, abych vyvil jednobarevnou sladkou pachu mch vzpomnek. Protoe historii nedoku zmnit. A taky, abych nebyl za pokrytce. Stejn to vichni vd, a tak nem cenu hrt si na schovvanou. Litera skripta manet.

U Rotter

16. a 22. 8. 2014

Praka pevkla, slunko usuilo a Terka peehlila hromadu prdla a po, ani ne tdnu po nvratu z Budjovic, se znovu balme. Tentokrt jedeme na tden na chatu u Rotter s Rodinnou v akci.

16. 8. 2014 sobota

Vci do auta rovnme nacvienm zpsobem a mme na Uniov. Mme v plnu navtvit tamj bazn. Ten ns bohuel vt zavenmi dvemi a tak si jdeme projt msto. Shodujeme se, e nmst je nad oekvn pkn (me-li bt nad oekvn pkn nco co vidte po nkolikt).

Silnice na Bruntl, po n chceme jet, je uzavena a tak se shodou nhod pichomejtneme k motokrosovmu rejdn ve strni nad Dlouhou loukou. Motory burciv trhaj vzduch na kusy stejn jako drny, hlnu a kamen. Sidecary skou pes muldy, a se nm zved aludek. Zan mrholit. Prchme do auta. Prchme odtud. Smr Jikov. I v Jikov Galerii dda Pradda u jsme byly a pesto (ti proto) jsme tu zas.

Drobn, mal, stedn, velk a i ob, barevn i bezbarv, vonn i pro nos vypl, zvec, floristick i lidsk, sedac, stoupac, dotykov i bezdotykov, atd... devo sochy kam se podv. A k tomu iv flra, iv fauna. Je pkn, svt slunko, je nm pkn. Pot co se nabame sochainy a nasvame chleba, nasedme do auta. Pes Sovinec, na kterm prv probh jaksi masov akce nic pro ns mme do Rmaova a do Doln Moravice na chatu U Rotter. Kde mme objednn bezmla tdenn pobyt zanajc dnen veei.

Chata u Rotter le uprosted pastvin u Doln Moravice. Je to pomrn velk dm. V pzem m jdelnu, kuchy, socilky a dal nezajmav mstnstky. V pate pak podkrovn pokojky a socilky. Nae cca tyicetihlav parta ji celkem spolehliv obsad celou. My rodie dostvme "svj" moc pkn pokojk, stejn jako dti holky, a dti- kluci. Terka, Zuzka, Ondra pirozen splvaj se svmi kamardy, stejn jako my s tmi svmi. Zan se rozbhat spolen ivot.

"HUR RNO DO TRIKA, U ZAN ROZCVIKA!". To je ver Lenky Ozorovsk, kter se zcela absurdn rozcviky nikdy nezastn a s kterm j budm rann spe a enu je vstc Ondrovi, rozehtmu vbhem na "nedalekou", avak pro bh dosti vzdlenou a hlavn nevhodn situovanou, vyhldkovou v Nov Ves.

Po rozcvice, jej astnci se postupn povytrceli, mme na sndani ala vdsk stl. Tu, stejn jako dal krmi nm pipravily kuchaky Hanka a Hanka. Nerozcviujc se maminky samozejm t piloili ruku k dlu. "To tu mme dt", asne Ondra ironicky pi vzpomnce na to, s kolika z nich se vidl rno na rozcvice. ...a tak to bude kad rno, s tm, e mj rann povyk: hur u je rozcvika... bude zajmat m dl tm mn lovk.

Je nedle a tak ti co chtj, jedou do Rmaova na Bohoslubu. Jsem mezi nimi. Neodpustm si spoleensk fp, kdy si i j, bez nleit ppravy, stoupnu v samm zvru me do ady jdouc stedovou ulikou a vystojm si frontu na svtost. Mimodk tm vytvom tma pro veern diskusi. Po obd j a Jia zanechme sv dti svm kamard a jedeme se projet na kolch. Mme na vyhldkovou v nad Novou Vs. Od n jedeme lesem do Moravskho Karlova, kde, shodou okolnost, probhaj Borvkov hody. Dvme si knedlky plnn borvkovou marmeldou z kauflandu a vracme se. Den kon. Turnaj ve stolnm tenise zan...

"Hur do trika u zan rozcvika! Zan nov den! Hola hola hej! Nikdo nezmekej!" Po sndani se balme, zavrme do aut a vyrme pes Tvrdkov k cli v Rud.

Od kostelka lecho v horn sti obce vede moc pkn kov cesta vyveden do pskovce. Skuten neoekvan monumentln dlo pro ns doprovz napnavm slovem znalkyn biblickch taj a zzrak a neskutench Marta. Je pkn poas. Na prochzku i poutn draka. Od poslednho souso je zajmav pohled do dol Han. Skuten nutno vidt.

Kdy u jsme se pesunuli do tto sti svta, tak si pidvme prochzku podl Reovskch vodopd. Dti ve skupin vrstevnk lapou moc pkn. Cesta k cli v Tvrdkov ns vysl do t mry, e nm nezbv sil potebnch k nvratu k autm. Mme tst, nael se obtavec (Ondra) kter si "zabhne" pro to sv, vrt se pro ns kroku neschopn mue, zaveze ns k naim vozm, ktermi mi hrdinsky zachrnme svoje rodiny..., jet e ho mme.

"Hur do trika u zan rozcvika!" Zd se, e bude zataeno a tak po rann porad volme tento program: Dopoledne rukodln prce pro mal i velk, ikovn i neikovn. Odpoledne vlet do Bruntlskho aqua parku s nvtvou Rmaovskho baroknho klenotu kaple V Lipkch. T nutno vidt.

My Sklovi, jsme sebou pivezli dv velk cukety a bednu drobnch brambrek neschopnch oloupn. Brambory uvame ve slupce a cukety oflambujeme na grilu (njak barbar tam pid i kabanos). Zahjme tm "tradici", e kad veee bude vrobn v reii jedn rodiny, piem jho zodpovdnosti za zdar ponese mu. Neoekvan tak vznikne sms jednoduchch jdel. Nzkonkladovj neli my, vak nebude nikdo. Vyhrajeme nad Ozorovskmi, kte si to samy prohraj tm, e do smaenice pro tyicet lid pidaj jedno vejce.

"Hur do trika u zan rozcvika". "Tento den, budi zasvcen hrm a sportu! Kad z rodin bude reprezentovat jednu z planet slunen soustavy. Kad rodina utvo drustvo, ve kterm bude soutit a zskvat body!", zahajuje Ondra dal den. Los ur, e my Sklovi budeme z Marsu. Jsme spokojeni. Nikdo se nm nebude posmvat tak jako Uranm: Urani! Urani! To jsou pkn burani!

A tak soutme. Sklovi (2+3) Sikorovi (2+3) Hojgrovi (2+3) Vodikovi (2+2) vanarovi (2+3) Rznarovi (2+3) Ozorovt (2+2). Bhme. Skeme. Penme rodinn pslunky (Hojgrov diskvalifikovna), nafukujeme balnky, stavme rakety z lidskch tl patcch k sob... Neflkme to, dvme do toho ve co je v ns.

"Hur do trika u zan rozcvika" (Lenka zase chyb). "Sndan, obd a veee jsou jedinmi, ne zas tak pevnmi body, pro tento den. Take rozchod!", roztroub rno Ondra to, co jsme si veer u vna a kytary smluvili. Dti zstanou s dtmi a my prolenome den na pokoji. Ten koho cel den neuvidme, dostane veer tvereek okoldy. Bjen!

"Hur do trika..." Cvienc ubv tak, jak pibv proitch dn. M hrozba: "Nebudou body", u sotva koho vyene z postele.

Rozdlujeme se na chodce a hldae zkladny. Chodci Sikora +3, Vodika +1, Skla Sklov +3, Hojgr +3 (vkov prmr dtte 5let) vyrej na bus a jedou na Ovrnu. Fotme se na Ovrn. Pemlouvme Martina, a s nmi nejde, anebo a zde, hned z kraje zanech alespo jedno (nejlpe dv) ze svch dt. Slibujeme mu svdectv pro Maruku: potkal ns velk zl medvd a ten mu dv dti seral i s nostkem. Na sedmncti kilometrech, kter ns ekaj, nepochybn nkter z jeho dtek zane zaostvat a bude potebovat pomoci. My, co u Martina znme, vme, jak to dopadne. Pud sebezchovy ns oddluje od Martina a jeho party. Terka Sklov bohuel nepochop nai strategii a spojenecky pome Martinovi, krejcmu s smvem na rtech letnmi Jesenky s nejlehm zavazadlem na zdech, dovlet na Jelen Studnku Eliku za ruiku. Na Jelen studnce nm Martin a jeho dti hladov jak etiopsk saranat snd svainu a rozhodnou se spolu s nmi pro sestup do dol. Na Alfrdce nemme sil, a ani co jst. Navrhujeme tedy Martinovy, e snme jedno z jeho dt. Osudov los m urit, ktermu z nich uhodila soudn hodinka... O tom vak Hojgr, ze strachu ped Hojgrovou nechce ani slyet. N argument, e u stejn ek dal, ho neuspokojuje. Naopak. Vsazuje m a Ondrovi po jednom dtku za krk s tm, e si je mme po pti kilometrech prohodit. Marn se mu brnme, e hry, v nich jsou dti perozdleny mezi dospl, dnes nejsou a nebudou na programu dne. Ne, s nikm nem Martin slitovn...., jen se svmi dtmi. Mme my to ale kamarda. Pi prvnm kontaktu s asfaltem volme Karla: "Pije pro ns". Nechce se mu vjet do zkazu vjezdu na lesn cestu, ale Martin ho argumentac: "Neboj, veze dopravka", pemluv. Soukme, rovnme se do jeho vozu, tak dlouho a se tam vichni nakonec porovnme. V uzavenm kokpitu auta vznikne fotka, kter nakonec vyhraje v souti o nejlep fotografii akce.

Pedposledn den soutme rbus od rbusu. Prochzme vesnic, ve kter jsou domky opateny keramickmi cedulkami, na msto jmenovek, piktogramem ztvrujc obyvatele domu. Tedy, nap.: Peinovi maj na brance destiku s peinou, z n koukaj tyi nohy. Npadit.

Na posledn rozcviku u nikdo nepijde. Ve spje ke konci. Zametme, uklzme, vytrme podlahy, vysvlkme povleen, nosme, penme, odnme, hledme, nalzme, fotme se.

Na focen se srocujeme u elektrickho obrubnku. Lenka se mn pt: "Meme se toho dotknout?". S chrabrost ryte se tedy, hnn tzavmi pohledy, dotkm ohradnku a ono nic. Provm si vteiny slvy, dokud se obrubnku nedotkne Kajoek. Rozbre se. Udiven se znovu dotkm drtu, a ono zase nic. Uplatuji veker svj pedagogick um a pesvdm Kjoka k jet jednomu pokusu... a dostv druhou rnu...

My, Sklovi, si pobyt jet prodluujeme vletem podl Bl Opavy. Zan pret. Obracme se o stoosmdest stup a prchme do vozu, do Zbeha, dom. Na Sktku se prv stav triumfln oblouk nad clem dobhu Jesenickho maratonu, ve kterm Ondra Sikora dobhne na destm mst s tvrtminutovou ztrtou... Dve ne zastavm motoru chod nechvm demokraticky hlasovat o asti na akci v roce 2015. Mj nvrh je jednomysln pijat. Hlasovn se nikdo nezdrel...