Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Vandr A na okraj aneb Buena Fortna


Zobrazit cestu na vt map

esko

... jina loskej Vandr po zemch napravo od Dunaje kdy jsem ml monost porovnat nmeck, rakousk a vcarsk Alpy s italskma. Jezera s kopci, kterejm se k Dolomity byl sice supr, ale na mj vkus moc zimomivej. Pamatuju si, jak jsem lahviku s opalovkem zahodil bhem prvn tiscovky a po zbytek. vandru jsem na vzpomnal pouze co-by alternativn doplnk do such ovesn kaky. Navc mi pi nm chybla exotika Balknu a um Karibiku nebo aspo Stedozemnho more. Proto je o tmatick nplni letonho vandru rozhodnuto. Due si d exotiku. M ji tedy mt!

15. erven 1998 - umava - den prv

Pes orosen okno vagnu vyhlm stanici Nov dol. Jsem napnutej, protoe m v tamnm transitu m od verejka ekat "expedin materil" o vze 45 kg a mj nov bicykl Autor - Horizont. Kdy se vak za obloukem kolej objev vchoz bod mho epochlnho vandru, tak se m nervozita mn v as a nakonec v beznadj. Zazen ken stanice se toti sestv z esti kandelbr a devn boudy s npisem BUFET (mimo seznu uzaven). Tak to je v pytli, pomyslm si, tup zbet aiznboci mi odeslali caiky d neexistujcho tranzita. Epochln vandr kon, a s batoinovm listkem si mau akort tak vytt zadek. Vysvtluju prvodmu problm do nho mn jeho kmenovej podnik dostal. "J u to tu dva dny vozm sem a tam, u furt si proto nikdo nejde" k, zatmco splu jdeme k druhmu z pru vagnka, jen pat do "soupravy", s n jsme pijeli. "Tady na to nejsme zazen" hartus, kdy mi vydv moje poklady. "J vm" km trpn nemajce nladu vracet ohnivou slinu zptky pes praec.

Pi balen mi asistuje Josef z Brandejsa. Znovn kolo m sice stt po svm boku, nicmn k jeho pramlo vysportovan postav pivnho skauta moc nesed. Tv se jako svtk, a o velkm vandrovn na kole mluv s pehledem pana Vlaska (viz encyklopedie).

Naposledy kontroluju vci. Konstatuju,e jedin eho se nemau doptrat je cyklokompjtr. Zkoum svtka Josefa, a chci aby mi za platu podstoupil svj. Nepistoupil na to, co by Vlask neudlal, a tud je pro m Josef mrtvj mu (zvl᚝, kdy jsem ten pota nael v ponoce).

Hor je zjitn, e se m pi peprav ulomila takov dutinka na vaii, co se do n strk jedna ze t noiek hoku, take musm do nejbli vesnice (Stoec 4km - hls turistiko ukazatel) a tam nechat svait.

Kiuju oputnou vesnic. V mstn hospod, v n se to za korunu, marku i ilink, mi dali tip na gare. Mu s rdiovkou na kole ped nima mi rad Jardu Veselho, to e je jedinej sve ve vsi. "Bohuel nen doma",k pan Vesel. Ale tmdle bydl Ryavj, ten m taky sveku". Zvonm na zvonek a nestam se divit, kdy mi oteve pan s rdiovkou od gar, neekne vc ne "tak poj, j ti to svam".

Je asi pal osm veer, zanaj ltat muky. Zvauju, jestli pespat v esku nebo v Nmecku. Nakonec vyhraje Spolkov republika, protoe bych musel ztra ekat na osmou hodinu rann, a se edn otevou hranice.

Pny celnky na esk stran dm o potvrzen, e si z domu vezu videokameru. Pesvdujou m, e je to zbyten, a e u se to nedl. Nen toho teba. J jsem ale neoblomnej , trvm na svm a nakonec potvrzen o pevozu dostanu. Sm vm nejlp co potebuju, a jak situace mn mou potkat. V kukani nmeck, celnice Heidmuhle svt obrazovka televize na n se prv rozjd jeden ze zpas rozbhajcho se mistrovstv ve fotbale take jsem vputn do Dojlandu bez zbytench ceremonii.

Nmecko

Kousek za celnic, po lev stran, je infohaus s pknou verandou. Tam by se spalo, pomyslm si, ale jedu dl. Protoe se mi zd nereprezentativn zastat viset pod prvn nabzejc se stechou. Nakonec jsem zstal pod tou druhou..., pot co m v aut minul celnk ktermu v osm skonila sluba.

vejkm zek a medituju, e jsem chtl bejt sice dl za hranicema ne tchto dv sta metr, ale co love nadl. Bu rd, e jsi... na cest.

Do diktafonu, do nho si hodlm namlouvat zitky, si u ve spacku namluvm vemlouvavou vahu je se mi bude bhem prvnch stovek kilometr donekonena vracet - jestli nepichzm o to, co opoutm

Veer pily muky i detk, take jsem se musel stejn sthnout pod stechu infohauzu.

16. erven - Rakousko

Budk v pt bud spolehliv. Dky tomu, e nemusm nic vait jsem u v est v sedle. Mm po stejn cest jako loni do Passau. Po cest jsou pehky. Bavm se tm e pejdm slimky. Kdy mjm ekrnu, v n jsem pi loskm vandru do vcar spal (a lepil svou dui - prvn) volm do vtru: Nazdar ekrno! Zdrav t Skla! Vloni jsem se vrtil, a letos se vrtm zas!" Do hlasu dvm skuten slu. Potebuju se slyet, potebuju TO" slyet.

Do Passau pijdm v nepromokavm obleku. Regeneruju se v prjezdu na mramorovan lavice. Mm ze a prosm dchodkyni co podchodu o vodu. Prvn kontakt s lidma, kte pi mi budou npomocni pi realizaci mejch pln, myslm si, zatm co lmu" nminu. Pan mi gestem zna abych el s n. Jdeme ztmavlou chodbou do n vysuj dvee jednotlivejch byt. Klem odemkne ten svj a zve mne dl, kdy odmtnu nech ze zdvoilosti oteven dvee. Asi to je nebojcn dchodkyn. Takovch nen mnoho.

V loni jsem v Passau bloudil, letos mi cestu na Charding vtina lid ukazuje stejn - pes kopec. V jeho bo stoj kostel, od nho je nejhez panoramatico pohled na Passau. Zvauju jestli nenatoit pr zbr, nakonec se rozhodnu, e dl to bude jet lep. Bohuel jsem se pepotal. Nebyla a j nenatoil nic. Dl jedu po sle 142, tedy po lev -rakousk stran eky Salzach.

Rakousko

Hlavu skldm po dnench 130 km do rozlehl novostavby
v Ranshofenu. Tady zan 156, a po kter hodlm zejtra dojet
do Salzburgu.

l7. erven - Alpy

Pan co m vera veer vidla jak zajdm parkovat, byla rozumn a nedlala povyk pronic zanic, a j se tu v klidu dokal rna. Sndani chystm narychlo, ne pijdou zednci. aj s makovejma buchtama od Jiky. Vyloen nedln sndan. Jen kdyby beton vc hl a ka aje nesmrdla benznem.

Jet ped polednem jsem v Salzburgu. Silnici 156 po n jsem pijel, doporuuju tm, co spchaj. Je pravda, e ped Salzburgem se zmn na motor way, ale paraleln s n, i kdy ne zcela, vede cyklostezka. Tm druhm doporuuju trasu po n jsem pedloni toto msto opoutl, tedy pes Altersee a Trausee.

V Solnohradu pobudu jen krtce, polu vandrkartu a jedu dl po 159 smr Hallein, pass Lueg a Bischofshofen s hradem

V 18 hodin se rozpr, v tu chvli u mm najetou "povinnou stovku" take se zanm ohlet po lonici. Konkurz na ni vyhraje jednoznan devn boudka, zejm uren pro konve s mlkem (je to asi 4 km ped St. Johan vpravo). Je teprve 19 hodin tak si vam k veei teplou kaku znaky oves.

18. erven - Alpy, Vysok Taury

Zvon budk, ale taky pr, take lem dl a odjezd odkldm do nejzazho monho termnu-tedy do osm.

Tak potet v Alpch a vdycky na kole, pynm se sm sob zatmco lapu silnici 311 k n ji lze dt pzvisko alpsk. Mostn oblouk nad rokl s bystinou std tunel a opan (vdy to znte), take musm co chvli pohnt dynamo. Vdycky mm pitom pocit, e mi upadnou nohy. Sklon je sice proti kolu, ale slzt m nenut, take si lapu vce i mn v pohod. Stle proti ece Salzach.

V Brucku zanechm Zeli am See i Salzach po prav ruce a odbom na slavnou Grossglockner Hachalpen strasse. Po n hodlm proniknout do povod Jadranu. Jsem si vdom toho, e ta nen prv dvakrt nejschdnj varianta, ale kdy u jsem tady, nehodlm dlat okliku pes Vde.

Skuten Alpsk stoupn zane teprve ve vesnici Fusch. Mtnici ve Fereitenu km okolo 1\3 hodiny. Mraky jsou nzko, obas z nich nco spadne a monumentln pocit s hradby hor jim snhov epice zakrv neobvykle znanou st mi dodvaj pramlo elnu, zvlt kdy si vzpomenu na loskej pejezd vcarskho passa Bernina (2 300) kde jsem zatml protoe pedtm, nebylo kde hlavy sloit. Potm. Podle m mapy (1:300 000) to je na Edlweisspitze 13 km, 15 km istho sjezdu do Heiligenbludu na druh stran nepotm. Ujdu-li tedy dva kilometry za hodinu jsem nahoe okolo osm. Vzhledem k tomu, e je dlouhej den, a k pespn se momentln nabz ne dvakrt bezpen msteko (je tam i silnice) pod zkm mostkem (asi jako je na Bagr). rozhoduju se pro ste.

Cedule oznamuje ceny za prjezd. Auto je za 350 a motorka pak za 23O ATS. Cyklistm se zvora zved gratis (lze i objet). Z kraje se "jede" lesem, tam _kde nen les je pkn opasen louka. Hodn zrnitej, ale kompaktn asfalt, se zaezv do strn. Jsem v triku a tenkejch teplkch. Nechvm se fascinovat protilehlou, takka kolmou, stnou pokrytou snhem. Vdycky jsem slovo "tt" ve smyslu skly pokldal za metaforu, ale tady je skuten skaln tt v relu. S kamen vyzdn svodidla jsou hezk samy o sob, ale v kombinaci se svitma jsou supr hezk. Tlam monotnm tempem a km si, jak dole bylo pkn rovinato.

Vody si vezu co je nejnutnj - tak pl deci. Co chvli toti pejdm njakej potok se zaruen ledovcovou vodou. Ta star" dva tisce let je v kvalit kojeneck.

Zmizel les. Kolem je jen kle, trva, snad njak borv a nory svi v kamen. Vc toho pro mlhu nevidm. Kdy se zastavm, abych se dooblk, tak na m sviov dor. Drze si ode mne daj nco do tlamiky. I j bych si nco dal!

Pro snh pestalo bt vidno borv. Snhu nen mnoho, ale dost nato, aby pivodil (a hlavn zvstoval) ochlazen. M okamit rychlost peveden na displeji potae kilometr stle astjc na del vteiny pad na nulu. Znamen to, e rychlost klesla pod hranici mitelnosti (3 Km/hod). Nen mi vesele. Tko se orientuju v "asoprostoru", tedy "kde budu v kolik". Abych zkonzultoval situaci, zastavuju frka v tepetajc se vtrovce a ptm se: "wie lange", odpovd: "sehr".

Silnice je jenom moje. Poas zahnalo turisty v autocarech do nin. Je mi mizern, ale vm, e ne nejh. Snhu je mstama po ps (ne na silnici) a j si myslm, e zan snhov romantika. Kdy aranuju bicykl do snhu (f.8) tak si km, e nikdy a nikde neme bejt vc snhu. Jsem u toti na dohled Edlweissspitze - Protovej vrek, kterej povauju za vrchol.

Venku mrhol a j jsem vysvleenej do trenek v kamenn kapli na Protovm vrku, tedy 2 405 m.n.m.. Raduju se, e mm vyhrno, e dl u je skopec. Svlkm mokr zpocen a zavlkm se vm co mm. Dvoje silonky, vyeten tepl teplky, such triko, dvoje koile, teplou mikinu, na hlavu pod kiltovku tek, a pes to vechna jet plastik proti detku a vtru. Nepjemn je zjitn, e jsem doma zapomnl tepl vloky do gumovejch rukavic.

Je okolo 18-t hodiny. Jet kousek je cesta do vrku, ale pot se zlom. Jsem rd,e zan sjezd, a snam se nemyslit na prsty. Potm, e pi hladkm sjezdu budu za pl hodiny dole. Sladk pedstava. Mlha, vtr zima v tu chvli nevad. U pt minut sjdm a snhu neubv akoli jsem na jin stran. Spe naopak. Navc se silnice zan zvedat protiv mne, a j ctm, e se nejedn o obyejnou ternn vlnku. Tch pt minut sjezdu, m pilo zatracen draho. Ztratil jsem spoustu vkovejch metr, kter te musm dohnt (stle doufm, e ne vechny), a nohy mi bhem nich zdevnly. Uvdomuju si, e jsem se octnul v jakmsi kotli mezi dvma prsmykama. Mm obavu, e se zpotm a pi nslednm sjezdu prochladnu.

Postupuju zvl᚝ pomalu. Snhu je snad est metr, je podver a absolutn ticho. Pedstava, e bych se ze snhovho dolka nedostal, je do t mry mobilizujc, e pocit navy a prokehlejch prst v gumovejch^rukavicch je zatlaen na druh tedy posledn msto. Zakzal jsem si pauzi. Tachometr se ustlil na nule, akoliv jet ped tvrt hodinou, tam byla mil tictka (to kdy jsem frel na dno dolka). K ptiminutovmu sjezdu je ekvivalent hodina vstupu. ru krk peruuju jen abych se zhluboka nadechl, a nebo, abych se po projet, oprava: projdut, stoosmdesti stupov zatce napmil nad idtka a podval co bude nsledovat. Vtinou to vypad jako v snhovm bluditi jemu nen vidt pes stny. V Kotli, jak tomu tady km, je bezvt, jen maliko pad d隝 se snhem a vytv na silnici tajc beku. e jsem si nevzal snhule, msto kecek.

Hur! Hur! Hur! Konen je za zatkou nadjn tunel vstc zmnu reimu. Oprm bicykl do vyfrzovan snhov stny a fotm (f.10) /pozdji tudle fotku vyhodnotm jako nejvydenj z celho vletu/, u dv jsem si chtl vyfotit snhov bludit, ale to by znamenalo se zastavit, poruit disciplnu. V tto fzi, kdy u je nepochybn zlom na dosah, morlka polevuje. Svj el splnila. Kdy se vracm ke kolu, tak se v zatce objev mikrocar typu barkus. Zpomaluje, ale j mu kynu, e ve je O.K. Heje m pocit, e pece jen bych nezemel. Snad.

Ne vkrom do vysvobozujcho tunelu vyfotm si jeho "ttek" (f.11). Hochtortunel je 25O4 m.n.m. a je 311 m dlouhej. Vstupuju do nj s posvtnou pietou. Doufm toti, e je to naposled. Po stnch vis krpnky, vzduch je vlhkej a co chvli se ozve bluknut. Nejdokonalej jeskynn dojem je v mstech, kde nejsou elezobetonov vztuhy, a kde klenba skly dr sama o sob. Tunel je mrn do kopeka a je rovnej take je vidt na druhou stranu a nen dvodu se bt. Uprosted jsou velk ocelovejma ntama sntovan vrata. Pipadm si, jako bych vstupoval do tajnejch podzemnch zbrojovek Adolfa Hitlera.

Na druh stran je o poznn tepleji. Dvm se nad tunel, jak vysoko bych musel nebt jeho. Nevidm nic ne kotoue mlhy.

Je po 19-t hodin a j u sklesal na 210O m.n.m. Snhu, je-li jak, je poskrovnu a j frm dosti rychle neb za pl hodiny je tma. Za tu dobu se vak d do tepla Heiligenblutu (1288m.n.m) dojet, take jsem v klidu.

V klidu jsem do ty chvle ne se mi zane pod zadkem vlnit kolo. Asi praskl drt, pomyslm si, a brzdm abych nco nepodcenil. Kdy dobrzdm ozve se zlovstn zasyen a zadn kolo splaskne jak baln sira Curuse Smitha. Ze zvyku a s beznadj hnu na rfek. I pes rukavici zkehlou rukou ctm, e je nadmru zahtej. A jsem se s podobnou situac nikdy nesetkal, je mi jasn, e se brdnm hlinkovej rfek zahl a zmknul, a e due nsledn rupla - taky zahtm. Zvauju co dl. Pl a kik vyluuju v prvnm kole. V druhm pak pespn v tto nadmosk vce, za stvajcho nejistho poas a se stvajcm vybavenm. Rozhoduju se pro strastiplnou cestu do dol.

Za klen svdm kolo dol. Jsem na 2000 m.n.m. a pl᚝ se mi svezl z rfku a zakousl se do brzdy. Zablokoval kolo tak dkladn, e s nm nejde potoit tam ani zptky. Ironickej smv ve mn vyvol optimistick heslo, e nikdy nen tak patn, aby nemohlo bejt jet h. Kolo bez stojnku navc nen jako na sviu o co opt take ho musm poponst k pluhu na snh gigantickch rozmr, kterej stoj o kus dl. Bhem dneka m nlada kolsala jako sinusoida. Te je zase siln pod normlem. Znovu vyhodnocuju, situaci (po kolikt u?). Dojdu k zvru, e peci jen jsem o nco n, a e spnek je mon. Nechm kolo stt tam kde je, a jdu se po nem phodnm porozhldnout dokud jet je nco vidt. Zklaman se vracm. "Gigantickj ocelovj pluh je jedin pedmt pevyujc porost borv a klee, a pokud do nho neuhod blesk, je to velice phodn psteek pro penocovn", km si nahlas zatmco si pod nj ustlm. Na silonov pytel od osiva, igelitovej pytel a do nj kalimatku, spack. Aspo, e nemusm vait, raduju se z mla. Mm posledn chleba z domu. Rozdlm ho na dva dly. Veee. Sndan. Kdy snm veei, tak ulomm kus ze "sndan". Co je doma, to se pot. Rno me bejt chleba rozmoenej.

l9. erven - Vysok Taury, Herr Walnerr

Je tma, fouk a obas sprchne. Mechanicky ve spnku kontroluju jestli vada tee pod nebo pes igelit. Protloukm se noc - spnkem.

Svt. Jsem rozhodnutej vyhledat ciz pomoc v prvn chalup s koucm komnem. Nadvm si do tupc, protoe posledn chleba se mi skuten pes noc rozmoil. Hladovka je to posledn co potebuju tak strm noem chlebovou kai na hromdku z n ped polknutm vymakm studenou vodu. Na vaen nen ani pomylen. Balen je jednoduch. Mokrej spack nechm i s kalimatkou v igelitovm pytli a celej balk pehodm pes idtka bicyklu s provizorn nasazenm pl᚝em (pro tydle ppady se vyplat vozit tyry kousky drtu, kterejma by se pl᚝ pithl k rfku - vm te, tam jsem nic takovho neml).

Vydal jsem se na pochod - Pjdu dlouho?

Za zatkou se vynoil kouc srub na podezdvce. Sestupuju po venkovnch schodech k podezdn sti z n je slyet hovor a buen dobytka. V duchu dvm dohromady nco jako oznmen "ich schlafe drausn, mir ist zr kaltn, ich hbe problm mit maine frat, bitte varme tea".

Z kamenm zdn mstnosti do n jsem vstoupil pjemn sl chlvsk teplo dobytat. Ve chlv pracuje mu a ena. Hdm jim edest let. On kyd, ona doj. Na mj pozdrav a pednesenej projev dostanu jednoslovnou odpov. Arbait".

Abych se zapojil a zahl, pomhm vyvet hnj na kolekch za chalupu (klop se voln ze strn), odnet konve s mlkem a hebelcovat krvy (je jich dvacet). Kdy je podojeno, vyvede sedlk kravky na pastvinu a j (pozvn) jdu se selkou na frtyk".

Sum se, myji v tepl vod a pebohat sndm. Chleba, sr, uzeninu, zeleninu, aj. Hodn aje. Pn se jmenuje Wallner. Kdy mi dv ze uplete sv tepl ponoky s tm, e si je mu nechat, tak j mu dm na opltku ty moje promokl ka: "Present. Maine mutr trikn. ", on se zasmje a ekne:"Maine auch trikn". Za sndani a usuen je obdaruju brourou Zbeha.

Pan Wallner mi vysvtluje, e musej jet s mlkem, e by potebovaly abych vypad". Ale sta, kdy si vynosm vci na zpra - aby mohli zamknout.t Dv ne se rozloume, tak se vyfotme.

Adresu si nechm napsat do mapy pamtnku: Wallner J.u.r. Geigerhaus A-5724 Stuhlfelden 25 Austria. Se v e polu pozdraven z domoviny!

Osiel jsem u srubu. Vymuju dui a fotm pohled na dm, je byl pro mne San Salvtorem.

Do Heiligenblutu dochzm pky. Netroufm si na sjezd o jedn, pedn, brzd.

V Hailigenblutu lepm dui a poslm pozdraven s kilometru . 349. Pu v nm, e s prvnma problmama, pili prvn dob lid, a e to nebyl dnej veselej kopeek, ale podnej prk.

Zaujal jsem njakho mue. Zajm se o moji cestu, a jestli nejsem Rus, Ne se rozejdem tak mi koup v krm naproti dv bulky se salmem a sejrem. Je mi dobe a teplo. Dobrej pocit mi kaz zjitn, e mi chyb ve vbav centrovac kl. Take te musm sehnat oprave. V Hailigenblut (alias Svat krev), ale dnej nen.

Pozvolna klesm s vodou eky Moll. Jedu. D se to ubrzdit jednou brzdou.

Jsem v Lienz a nehodlm ho opustit bez vycentrovanho a brdnho zadnho kola.

Doptal jsem se a ped fahratservis pana Schneidera. Dnes u opravit nestihnu. Musm tady pespat do ztka. Pesn jako loni ve Svatm Moici u dlny Aiholcra.

20. erven - Lienzk Dolomity - den pt

Pan Schneider vyslovuje nzor, e rfek je kaput a ile obchodnicky mi nabz jinej. Jsem ochoten si jej koupit, ale naped se chci pokusit zachrnit ten stvajc (nevidm to na kaput). Jen potebuju vyprosit centr lsl". Za pl hodiny mm dlo hotov. Schneider m skld poklonu. I j si gratuluju, e to tak dopadlo. Kolo zase dr stopu a d se brzdit, take mu jet dl.

Dv ne opustm Lienz, koupm si v obchodku za odmnu chleba. Stoj 14 ilink a snm jej nadvakrt s Tourist salmem.

K Itlii se blm podl eky Drau. Na Italsko-Rakousk celnici, na t co m vloni tak peliv kontrolovali, nikdo nen. Ani stopa po kontrole. Zazen bval celnice je oputn a zaven, k mmu smutku, protoe se tam nemau umt a jt si na zchod jak jsem si plnoval.

Itlie

Dopracoval jsem se k rozcestnku na nm je Venezia a Cortina doleva, rovn pak Bolzno a Brennerro. J jedu do Dolomit, tedy doleva. Po cest jsem nasel tek s hndejma puntkama a zvednul jej pro Jiku.

V osm hodin veer jsem v Cortina di Ampezzo a hledm msto vhodn k pespan ve smru P.so di Falzarego. Jsem u utrmcenej. Beru vechno a rozvinuju spack v devnm koryt, kter se v zim mn na drhu pro skibobae.

Piel m vyhodit njakej opilec. Trpn se zanm balit. Neprosn na m chrl italsk slovka. Ale asi se mu srdce ustrnulo a nebo mu moje kamenn tv napovdla, e bych mu nejradji rozbil hlavu, a ukzal mi, e naproti mu spt. Tak jdu spt pod strom naproti. Spm jak dudek.

21. erven - Dolomity

V pt vstvm podle budku. Bude hezkej den stejn jako ty dva pedchzejc. Myslm na nvtvu kterou hodlm dnes poctt Leonarda Dalvit s nm jsem se seznmil pi loskm vandru.

Z Cortny to je do sedla Falzarego hezkejch 15 km v kterejch jsou i "rovinky"- pevn v druh tetin, kter jsem i j schopnej ulpnout. istej teplej vzduch, modr nebe, zelen lesy a barevn louky. Typick skaln masvy Dolomit z jejich stn se ozv cinkn karabin a voln o pomoc padajcch rdoby sklo lezc. V soutskch dosud le snh (emu se divm). To ve je realitou dnenho dne. Bhem stoupn se stdav pedjdm s jednm na kolekovejch bkch. Nezdravme se, jen se vdycky na sebe usmjem a mn je prma, mm ten pocit sounleitosti pro kterej to dlm. Je teplo a jedu v triku a trenkch. Intenzita slunce nen velk, nicmn se mau slabm opalovkem (abych uetit, tak jsem si kopii tvrtej faktor). km tomu, e se "pigmentuju" proti ostrovnmu slunci. Nahoe (2117m.n.m) se nechm slo zvnit od njakho pna (f.18), a pot i s dvma cyklotristama z Francie (f.19) kte sem pijeli pes Mont Blanc (resp. tunelem pod MB). Schvalujou mi Corsiku, ikaj e supr a jet nco emu nerozumm. Vymujem si adresy, e kdyby nhodou... /Lafont Stphane 23Rue Auguste Comte 16OO LE HHURE FRANCE/.

Brzdm stdav, potaje do t. Lev - prav - lev - prav, a za kadou vratnou zatkou zastavuju a chytm na rfky. Jestli se nehejou. Hejou se. Dal zptnou jsem u neprojel. Due praskla ped n.

Leonardo m siestu po obd. Sed na balkn a vid m dv ne j jeho. Hulk na m po taliansky a ze m pad nervozita plynouc z otzky o vhodnosti nvtvy.

Leoe obdarovvm loveckm noem a brourou Zbeha. Chce abych mu na koenou pochvu noe napsal vnovn. Ruka se mi tese, moc mi to nejde. Nicmn kostrbat npis "for Leonarda from Petr Skla - Czech Republic" je ocenn. Ped obdem, na kterej dostanu hodn pepenou vinnou klobsu, kue s tstovinama a zelnej salt, se mu vykoupat (tentokrt ve velk koupeln).

Konverzace je nemnoho, respective mrn nm spolen slovn zsob. Vyjaduju podiveni nad snhem v horch. "Ne, normln to nen, ale ped tema dny - tedy kdy se j byl na "GrosHochAlpenStrsse", celou oblast Alp a Dolomit prola vlna srek = imr regnet, imr n" .

Velkoryse pehlme nmeck leny, as, i osoby. Ve je v ase ptomnm, take nai hokejisti dobe hrajou hokej na olympid - k Leo, a j opm e Itlie dobe fotbal hraje. Kdy pednesu svou pedstavu, kam mm dl, tak se pan chytne za hlavu " mamamia- Krsika, Sargdea, ilia, Gria - o mamamia). Z rozhoru vysvitne, e minimln mzda je 19 000 lir/hod (co je 19 litr benznu, 19 kilo tstovin, 5 kilo chleba). Nae ti marky kter uvedu j jako prmr vyvolaj upmnou soustrast.

Foto na zvr situuju ped klnu, svou loskou "lfcimrft". Jet ne odjedu, tak si sundm s hlavy kiltku, a - tak jako loni - i letos, na jej kiltek napu podkovn s datumem a dm ji Leonardovi a si ji pitlue pod tu loskou. J naopak dostanu od pan marmeldu, a od Leoe novou kiltovku pro sebe a pardnj pro ttu, a pro mmu njak pero. K tomu mi kompresorem dofoukne kola, tady v barech, a pid soupravu na lepen, 5 000 lir a vyn" astnho nvratu.

Tlam do P.so Pordoi 2239 m.n.m.. V polovin kopce stoj oputnej nepojzdnej bus. Kterm smrem se asi pasai chtiv horskejch krs vydali. Nahoru nebo dol? Zvauju jestli nen as zbavit se zbytenejch svrk. Vzhledem k tomu, e psmo vnho ledu, a snhu jsem nechal za zdama rozhoduju se zastavit u prvnho koe. Teplky puma ztkl potem vyazuju automaticky v prvnm kole, z flanelky vyznu zadn dl zad na runk, a trika darovan drukou pana Wallnera dvaktrt otom (je to peci jen pamtka) ale nakonec ho taky vyhodm. Velk vci si daj velk obti.

Potkvm avii s lkovou pravou pkn jsme si zamvaly. Sjdm co nj opatrnjc (abych nepehl rfek) a pesto mi zase pod zadkem zstane przdn kolo. Beru to sportovn. Slezu a nadnejce jej, aby se pl᚝ nesvlknul, ho dovlm pod borovici u potoka kde si zbuduju kemp. Nedaleko je suprhotel". Snad jim nebudu vadit.

Opravuju, a zrove vam kai - potebuju spotebovat tkou marmeldu ve skle. Jm u za era kdy ke m pijde mladk asi 35 let. Chov se ptelsky, mluv anglicky, a j se odvauju vtou "do you wont eat?" mu nabdnout pro mn belsky dobrou kai. Zskal si m neopovrenlivm "no, thank you".

22. erven - Dolomity

Rno si vam kai a dokonuju opravu. Kdy pivdm kolo na silnici tak m mine ten verej mldenec na svm Harley - Davidson se zvukem traktrku. Pokyne mi s eleganc a silou svho stroje. Troku mu zvidm, ale moc ne.

Dnes m ekaj dv nvtvy, u "mechanika z msteka Perra", a u "strejdy v montrkch" - pana Felietyho. Je krsn a teplo.

Brzdm u takka poslednho barku msteka Perra ve smru na Pozza di Fassa. Oteven dvee do werktadu motooficny" se zamrovanou podlahou, rozhzen lesknouc se kle, nohy vyuhujc zpod auta na palkch, nasvtuj, e dlenskej je doma. Sklnm se pod prh auta. Le tam njakej ue. Slovama mistr a maestra jej nutm ke spoluprci. Zavedl m do skladu, kde jsem poznn. Mm u mistra od loska dluh, kterej splcm taky noem, krtk nvtva, splnila svj el - dala poctit ptelstv (f.23) a tedy jistotu.

Jedu dl dolm Canzei. Je vn pkn.

Oprm biiklet o zdku vedle starho lovka v klobouku, modr zste a s vypitou lahv vna v igelitovm pytlku. Lb se mi. Naped ho jen tak nenpadn obchzm s kamerou a pot ho podm o fotku. Nic nerozum. Pn malinko pebral", tak ho, jako mal dcko kdy spadne na zadek, beru za ruce a stavm ke kolu. Mrml nco jako autobusso". Za fotku zdvoile podkuju "grcia". A lpnu do pedlu. Kdy ujedu asi deset metr, tak pohodm hlavou dozadu, e mu zamvm, ale pn tam stoj tak, jak jsem ho tam zanechal. Jako socha.

Passo Costalunga. Zvonm na zvonek s popiskou Felicceti.

Pn m poznv a zve na obd do zahrady. Ukazuji mu kopii dopisu jim mn vloni vybavil pro mechanika a ovuju si, jestli dostal penze co jsem mu vracel potou. Smje se tomu a kve hlavou - jako e jo.

Po jdle ns jeho pan vyfot. e jsme na fotce takov malic je moje vina neb jsem tam chtl mt vechno - ns, dm, psa...a pod jsem pan poslal dl).

Pi louen, mi Felicetti, do "pamtnku" nape: "Per i qualsiasi problema chiamare Felicetti 0471-612417" a k nmeckmu vysvtlen, e to je kdybych v cel Itlii, Sardinii a Sciclii poteboval pomoct, tak a se na obrtm, mi pid dv telefonn - karty, a balek magnesia proti kem. J mu zato dm sichrpendlik ka:"sichr um sichr". Felcetti mi pod ruku. "J, sichr um sichr".

Jsem v Bolznu. Mst, kter lip zn ne vypad. Smrd smogem a zeleninou stejn jako loni. Za 6OOOlir jsem si tu koupil novou dui, made in china (co moc nepovzbuzuje). Due m jinej ventilek, ale d se foukat laukem na esk veloventilky. Kdy poslm dom pohled, (ptej se na tabai - tedy trafiku se znmkama) s kilometrovnkem 585, konstatuju, e jsem ve stopatncti kilometrovm skluzu.

Zanm se svet po dvanctce do rodn Pdsk niny. Za kopcem po prav ruce mm nejvt talinsk "lago", Lago di Garda.

Ped Trentem najdu na mlo frekventovan silnici dva detnky. Beru rovej. Je leh.

O kus dl stojej u silnice lpoty, pkn rostl vysok ernoky. Kdybych se nehonil za kilometrama, tak bych docela zastavil. Ne e bych hodlal subvencovat prostituci, ale krtkej rozhovrek v oddychov pauzice bych s nima zapedl rd. Nepochybuju o jejich mezinrodnch jazykovch schopnostech. Ale asu nen nazbyt. Tak se alespo zdravme italskm ao! - spestujc si navzjem prci.

Velk erven koule podobn rynglm z oputn zahrady, jsou m prvn ovoce na tomdle vandru kterej by si klidn zaslouil pdomek "ovocnej". Sladk va m tee po brad a dv mi zapomenout na potadlo kilometr. Cpu se doplna, a jet troku.

Lem v sad pod stromem, nacpanej ovesnou ka s rynglema a rekapituluju udlosti. Za dneek se mi podaila sthnout deficit kilometr na mnus 40. Zvm-li, e jsem projel nejvy st rakouskejch Alp a italskejch Dolomit, pitom se jet "zdrel" na tyech nvtvch, a mezi tm jet stihnul repasi u Schneidera a nesetn lepen, nezbv ne se pochvlit, a piznat si, e kae byla zaslouen.

23. erven - Pdsk nina

Smogov dol eky Adige, je zkou a skuten frekventovanou stezkou, spojujc Itlii s Rakouskem a potamo i Nmeckem pes Brennerpas. To je jedin dlnin spojka petnajc mnoha set kilometrovou frontu Alp. Posledn noc jsem tu strvil pod bom mukem u broskvovho sadu vesnice Arce. Tedy asi l0km od Verony.

tykolejn eleznin magistrla dotv dokonale prmyslovj dojem z krajiny kter je pvodn krajem sad (pevn jabka hruky broskve tesn). Jejich ploty, byly naped (severnji) velice celistv, pak u mn a nakonec velice necelistv. Snad i toto souvis hojnost vskytu ovoce chtivch vletnk na bicyklech z esk republiky.

Prochzm se sadem. Sbrm ze zem jen ty erveouk broskve, kter jsou rozeran od mravenc a vos. Jednak, abych mohl lehce obhjit sv nejlep mysly nezpsobit sadai kodu a tak proto e takov koule jsou podstatn slad.

Ped spanm, po 115 km, zvauju kudy pes poho Apenin na zpadn pobe Itlie. Jestli pes Rggio a nebo Modenu. Asi to vyhraje Rggio.

24. erven - Pdsk nina

Veron se vyhbm, snad mi Romeo s Jli odpust, a stihm to na Villa Franca kde se napojuju na 62.

Malinko jsem zakufroval pi napojovn na 63 a sjel na dlnici. Je to ne pli bezpen, vracet se v protismru nepehlednou zatkou pivade zptky, ale co se d dlat. Na dlninm krajnici le slamk. Padne mi jak ulitej co se m nramn hod protoe pod plou kiltovkou se mi na zpocenm zaprenm ele dl vyrka. Vylepm ho jen pidlnm tkaniky pod bradu a jsem s nm kamard.

Pole, sady, zelinstv. To je souasn krajina protkan starma zubem asu nahlodanma mnohdy u zcenma, ale leckde stle funknma, mimo rove se kcma, co do objemu rznejma, zavlaovacma korytama v promilovm spdu. Voda,v tch funknch, plyne jen taktak e se nezastav.

Mostem l 200 m. lange pejdm eku Pd. Kdy m na nm pedjdj kaminy, tak se pohupuje. Moc prma pocit.

nsk due mi praskla. Ke vemu v mst, kde jsou na n njak vroubky take nejde zalepit. Kdy si v obchod kupuju novou km "no china, no thaiwan". Od prodavae dostanu za 6000 lir mielinku z Francie. Tvrd, e bude bna - jako dobr.

Mstn zanaj pramlo znt jazyky. Jen erpadli vypadaj, e kdysi dvno umli doj (a engli vbec nikdy).

Za Rggio E. u je "mj" smrovnk. La Spiezia 120 km. V duchu u jsem u moe, a jet dl... Apeniny, po pestlm, nechpu jako problm a plnuju si, jak z pstavu ztra polu pohled se strunm - Tak pluju!

Nhle se mn zmocuje intenzivn touha se vykoupat. Neustl se toti natrm opalovkem kvli pigmentaci. Take prach a psek cest se na m lep vc ne kdy pedtm. Pocit z toho je stejnej, jako bych se oblk do kombinsi s jemnho smirkovho papru. Nepedstaviteln m vecko rozesvdilo, furt se podrbvm ve vlasech. Koupel kladu jako prioritu. Vzhledem k tomu, e monost moc nen, a touha je siln, sahm k t posledn. Zastavuju u benznky kde skonila pracovn doba, zdob ji cedule "qeso" (zaveno, oteveno je aperta) z kblu na ostrvku mezi stojany vydlm strku na skla, napustm si istou vodu a jdu se omt do kouta (doporuuju vozit houbu). Je pravda, e budm pozornost nkolika pr chodc, ale ve vtin jsem zstvm nezpozorovn, a blaho kter jsem si prv zpsobil je ve odiujc. Ani bublinkov koupel s levandulovou pnou, by nechutnala lip.

Nechci se u dnes zpotit, navc mm odjeto 121, take zastanu ve Spnze. Jako phodn se mi jevy msteko podl kosteln zdi. Ovem jen do chvle, ne se rozezn jeho zvony - je jich snad est. Zeslabit se to ned, a spt u toho taky ne, tak vechno jen tak hala bla hzm na kolo a klidm se do neznma.

Je tma, j u pl hodiny tpu nemohouce najt flek na span. Celej ulej zabom na poseen pole. Je mi jedno kde budu leet, pret nebude a rosu peiju. Jenom konen ulevit nohm!

Zden m probouz rachotc kombajn. Ze strachu, e mu lem v cest se zvedm s baterkou v ruce na spack. Chvli trv, ne se na protjm, ale nedalekm poli objev svtla jeho reflektor. Ne. J u nikam nejdu. Ale dokud vr neusnm. Alespo se o to pokoum.

25. erven - Apeniny - den dest

Od rna mm dv poteby. Dobt baterie do kamery a najst se. Ob se mi poda a k poledni u osamocen benznky.

m vc opoutm po 63 Pdskou ninu, tm vc se vzdaluju prmyslov civilizaci. Podle digitlnch desek je 3O stup celsia. Abych se ctil "pjemn", vyuvm kad monosti namoit si triko a hlavu do vody.

Pestoe mi etn, dobe osvtlen, tunely ulehujou projezd Apeninama, jsem zaskoenej jejich rozlehlost (patn psychick pprava). U se v nich trpm skoro celej den, a moe pod nikde. Jen obas vesnice s asto neomtnutejch kamennejch domk s ervenejma vlnitejma stechama a zavenejma pehrkatma velijak vyklpcma okenicema ze deva.

Konen jsem v poslednm apeninskm prsmyku P.so di Cerreo - dl u bude jenom skopec.

Sedm na lavice, v sedle Cerreto, batm brambrky co jsem ped chvl nael, a pu dom pohled s kilometru .915. Oslovuje mn Caorl, tedy Karel. Um anglicky a pt se m, odkud jsem a co jsem a jestli jsem byl nahoe na jezerech. Kdy mu vmluvnm gestem vysvtlm, e vbec nemm nladu na njak zajky, tak mi nabdne, e m tam zaveze. Souhlasm. Zamknu kolo k plotu, vezmu kameru a nasednu ke Kjovy do obstaronho eskorta.

Kja u na stedn kole a co chvli m viln pohlad po stehn. V jednom kuse mi opakuje, e mm atletico postavu a e se mu to lb. Co chvli si pilo ukazovek k uchu a malek k puse, ostatn prsty zaven v dlani, jako by telefonoval. Do imaginrnho sluchtka opakuje "Durme. Durme.". Zejm poizuju prvn ivotn zkuenost s homosexuln meninou a snad a moc rezolutnm "No" odmtm pijmat jakejkoliv projev nklonnosti. Kja je mrn otyl tyictnk take nemm obavu, s fyzickho nsil. Pemoct by m mohl jedin s pomoc njak zbran, a to nepedpokldm. S postupujcm asem, se barira mezi nma zan rozpadat. Kja mi pestal "telefonovnm - Durme Durme" nco naznaovat a uznale ocenil, e jsem poznal Mozartovu hudbu kdy ji pustil na kazet v pehrvai. Pot co, u jednoho z hornch jezer dokonce dovolil, e si ho smm pro pamtku natoit, pochopil jsem, e strach nen na mst. Uplynula asi hodina a jsme zpt u kola. Upmn m mrz, e musm odmtnout Kjovo pozvn. Slibuje mi lukrativn vci jako je sprcha, veee a postel. Bohuel bydl tam, odkud j pijel a zptky nepojedu - leda nsilm. Mrz m to tm vc, e si Kja mue myslit, e ho postavm nkam na okraj spolenosti.

Za hodinu bude tma tak shnm vodu na vaen. V liduprzdnm kraji zastavuju u barku ped nm sed pkn ustrojenej dda v klobouku. Podvm mu dvoulitrovou flau na vodu se slovy aqua" ani bych slezl s kola. Nechpe. Naznam gestem jako e piju a zetelnjc opakuju aqua". Aqua" tam - zvedne dda tce ruku. Chystm se pt do pedlu protoe vechna, co je "tam" je pro m "mimo" tedy daleko, ale stak m nenech. Neustle ukazuje rukou "aqua tam" a aby podpoil svoje vroky tak se obtn zvedne ze idle a chytne m za pai. Aqua - tam! Nesledky mozkov mrtvice tko utajit. Chci zanechat dobr dojem, tak slezu a jdu si pro aqu "tam". Pot co se vrtm si ddu vyfotm a tm dofotm prvn film.

Ubytovvm se opt na posledn chvli na mezice pod vestkou asi 6km ped Aulla. Chtl bych se jt vykoupat do nedalek eky, ale kolem obchz njakej chlapk a j mm strach nechat svj skromnej ivotn dleitej majetek bez dozoru. Take jdu spt smradlavej.

Zaloil jsem novej film.

26. erven - Rivira di Lavante

Prvn co je, tak rno spotm kilometry k Ligurskmu moi, do La Spzia. Napotm jich asi dvacet "s vodou", tedy s kopce (jak jinak kdy jedu k moi). "Take dnes se bude spt na Corsice" opakuju si tikrt vtu vonc exotikou pro poslen mysli.

Protoe na Corsice platj franky, a protoe jsem nael 10.000 lir, rozhoduju se podit si nhradn due. V La Spzia hledm "bii-mrket".

Pn prodava mi nese jednu nezabalenou neoznaenou dui a tvrd mi, e to je ten danej rozmr a e ve mst dnej druhej biimrket, a ani gumnistita nen. M se ta velikost nezd, a obchod rum. Nicmn si polohu tohodle biimarketu dobe zapamatuju. Pochopiteln, e dal obchod byl o ulici dl. Maj myelinky", tak beru dvoje.

Stojm u mola naproti palm, pod kterou m obrovitej ernoch v hubertusu a zmijovce ped sebou na dece rozloen njak cetky. Na mou opakovanou prosbu "Please foto" odpov vdycky stejn: "Please many".

Nael jsem konen st pstavu, kde kotvj loky co vozej za penze. Ped kadm molem je cedule na mi s nzvem spolenosti, trasou kterou loka s vma obepluje (vtinou se jedn o okrun plavby) a asama nstupu. Marn se ptm po lodn lince na Corsiku do pstavu Bastia. A jeden corzr mi dost dobrou anglitinou vysvtl, e "La Spezia - Corsica no. Livorno - Corsika every day, every night!". Ukazuju mu svou mapu na kter je vyznaen erchovan lodn linka La Spezia - Bastia. Krout hlavou "No, No".

Hledm Livorno na map. Je na pln jinm tverci. O 60km jinjc. Pemejlm jestli tam dojet, a nebo doplout. Volm jzdu podl pobe.

Nevydrel jsem, a jdu se vykoupat do moe. Konec konc, je to tady pro ten el uzpsoben a lidsk tla placatc se v psku vypadaj docela spokojen. A navc potebuju vyprat. Biikletu nechm na dohled a s uzlkem pny se jdu koupat do moe. Prvn pocity jsou ertovsk. Kadej pupnek a pchnut komra, kad odrka a jizvika po ostruin ve slan vod ov a zkou, kolik toho snesu. Asi toho nesnesu moc protoe se utkm do sprch - to je poitek.

Je mi velice pjemn. Slunce ztrc na intenzit a j jedu irokm bulvrem. Na prvo moe se sklnjcm se sluncem a vlevo bohat rezidence mstn Riviera di Levante. Velice kvalitn nalajnovanej asfalt na irok td olemovan stromoadm vzrostlejch palem s pohupujcma se listma mi miz pod kolrna tiadvaceti kilometrou rychlost. Drobnm pestrobarevnm lunm uvzanm u mol plesk moe o kly, a nasycuje vzduch moskou vn. Udrovan ple s npisy "onli for vizitors hotel Belvedere, rozloen lehtka a detnky ltkou, to vechno je prma - alespo do chvle ne zjistm, e portmonka nen na svm mst.

V osm veer jsem u "ikmotiny" v Pise. Jsem jenom v plavkch take se stanu na tak frekventovanm mst (asi jako na Vaclavku) terem pozornosti. Uniformovan muk mne nut abych se oblkl. Mm dobrou nladu (penenka se nala - okamit jsem z n odebral dl hotovosti, take tam zbylo tak akort na limondu, a skoval jej do vku na krku, kde mm pas, kreditn a telefonn kartu od Felietyho, zdravotn pojitn, hotovost v markch, ilincch, lirch, drachnch, a dolarech rovnajc se 15000k) a troku ho vodm za nos, kdy pedstrm nechpavho slova "dress" neznajce. Carabinr je vak dslednej. Stoj nade mnou dokud se komplet neoblknu, a teprve pot se vrt do auta.

ikm v je troku bokem centra. V arelu spolu s rotundou, a velkou katedrlou skryt za zubatejma hradbama. Vechny ti stavby jsou zasazen do pknho paitu kterej okupujou turisti z celho svta. Nzk podveern slunce dodv blmu mramoru staveb, v kontrastu se stnem, zvl᚝ jasnou barvu. Samozejmost je italsk, erveno-blo-zelen vlajka, na nejastji focen stavb. I m ped n vyfotili (f.27). Nejet do Livorna, do Pisa, pes ni se nevyhnuteln mus, bych se nedostal. Teka vm, o bych piel. Kalimatku se spackem rozmotvm u zaven benznky na silnici .l ve smru na Livorno. Neudlal jsem dobe. Soust benznky je i myka a voda zn je v tomdle poas rjem pro komry a velijak muky. Je teplo, e bych mohl spt jen v trenkch na spacku, ale musm dovnit a jet v koili take se potm jak snhulk v lt. A komi m stejn tpou. Navc nedaleko je letit. Burcejc obludy se snej k zemi nad moj hlavou. U aby bylo rno a j mohl prchnout.

27. erven - Den plavby

lapu tm, co je zzemm pstavu. Hangry, sklady, oplocen parkovit pln stejnejch zbrusu novejch aut, destky a stovky tirk z cel Evropy, ednick budovy ze skla a betonu, svteln kiovatky, vlakov ndra, ob jeby co penej vzduchem kontejnery. Dlnci a policajti to je Livorno. Ptej nejvt pstav Itlie.

Nikdy jsem na niem neplul (nepotm-li vodckej vlet na Dunajec jeho jsem se zastnil vce mn omylem a na kterm jsem dlal hka jednomu slabmu odhodlanmu dveti) a nevm jak se dl to, emu jsem pi spdn pln kal "nasednu na lo".

Ztrcm sebedvru, e bych mohl najt molo z nho se jezd na Corsiku. Ptm se kadho, ale nikdo nev. Natst mi pome ipka nastkan vpnem na silnici s npisem: PORTO CORSE, PORTO SARDEGNA.

Projdm pod zvorou, kterou hldaj vojci (nebo celnci). Kadopdn radji slzm a jdu se zeptat k voknku, jestli to je passport kontrol. Vojcl pikvne a otrven vejr jak lovm pas z vku na krku. Asi by byl radji kdybych projel a nezdroval.

Zamknul jsem kolo, a vybaven slovnkem vchzm do nevelk haly (asi jako jako je v uperku ekrna SAD). Dobrodrunho zjevu tam je pouze jeden sp na tyech nepohodlnejch tramvajovejch idlikch. Pepky jsou obestlan reklamnma brourama. Ne si stoupnu do ady, tak pozoruju, jak to chod. Pn mluv nmecky. k, e chce do porto Bastia (tedy jako j), e jsou dva dospl, dv dti a jeden pes, a e jedou autem s karavanem. Pan za pepkou jednotliv daje vkld do potae, zept se na jmna, zmkne enter a vyd si sumu. Ty vole, to je plka, asnu pedstupujc ped uvolnnou pepku.

"Ich will ticket in Corsika, porto Bastia" artikuluju a pomhm si reklamnm letkem. Pan kejvne jako e ek na dal daje. "Ich bin ainer und ich hbe fahrat". A co dl? "Ich will gehe today". "Whot is your name" pt se. Protoe nerozum hlskovn, tak ji podm pas aby si jmno opsala. Zaplatm 41 000 lirek a dostanu lstek na lo spolenost Corsica Serea odplouvajc po za rohem v 13.00 mstnho asu.

Mm ti hodiny asu. Tak se nathnu do stnu na kalimatku u mola k nmu mi m pijet kocbka.

Jsem napnutej, tak jen tak klimbm. Zchytn parkovit ped molem se postupn pln. Auta, karavany, autobusy. Vichni se sjeli z Livorna na hodinu odjezdu. I j se pichystm - tm e smotm kalimatku a sbalm vai.

Poprv v trobch lodi. Zd se, e to bude peci jen pravda - e popluju. Doufm, e si biletka vpoutjc na lo dobe prohldla lodn lstek, a nedopustila, abych se nalodil na lo plujc do Sa Francica. S kolem budu plovat j a jet skupina pti cyklist bez zjmu o kontakt. Msto kam mm uloit bicykl, mi ukazuje zzenec.

Celkov je v podpalub dosti fofr. K teplu prodnmu, se pidv teplo za strojoven a aut. Je tu jak v troub. Nevtranej vzduch nasycenej pachem nafty a oleje. Auta ve dvou patrech (to prvn se hydraulicky zvedlo) nraznk na nraznku, a lidi co kloptaj pes vysok kajutn prahy pi cest k vnitnmu schoditi. Zmatek na malm prostoru. Doba, kdy si lidi mvali pi nastupovn na lo z romantickho mstku nebo schdkch podl lodnho boku je u asi pry. Dnes se na lo nastupuje autama.

Gumicukem pithnu bicykl ke prdlen, vezmu kameru, fok, kalimatku a jdu se plavit.

Lo nen velk (te to vm, ale tehdy se m zdla bti velkou), resp. je tak mal, e pro sam lehtka ve firemnch barvch nen kde rozmotat kalimatici. Nakonec se usadm v klimatizovan hale na pdi, ale jet pedtm se nechm profi fotografem nabzejcm sv sluby veejnost vyfotit na svj materil.

Ped vyplutm praskajc lodn rozhlas v nmin, anglitin, francouztin a panltin oznamuje atention" - co dlat v ppad ztroskotn.

Bhem plavby se lodn ocel mrn chvje a pjemn pohupuje. Vtina haly sleduje na obrazovce fotbalov mistrovstv, a nebo nepetrit konzumuje kalorick a i alkoholick dobroty - s bezcelnho baru. Dav ped obrazovkou se rozum pouze kdy vypadne signl, nebo kdy je "zvar" ped brnou. Lod plujc kalem ns, ho nezajmaj.

Francie

Corsika

Opoutm pjemn klimatizovanou prostoru. Jsme na francouzsk Corzice v pstavu Bastia. Znm pouze ti Francouzsk slova: le pen je chleba, mesi je pn a bonr je dobr den.

Rozarovan pobhm podpalubm protoe nemu najt svou biikletu. Pomohl mi a zzenec. Poslal m o podla n...

Ptm se v info ofiss kde je mono smnit prachy. Pej u nikde, je pozd. Jako satisfakci dostanu mapu Corsiky.

Ztra m ek den volna, mm toti odkroucenej prvn tisc, a tomu pizpsobuju smr jzdy. Mm na ple Vacanes. Ne tam dojedu tak se zastavm u krmu se zeleninou. Prv toti zavraj a ovoce a zeleninu kterou nem cenu skladovat do ptho dne sypou do kontejneru. ek m valnj den bez pohybu a tak se pedzsobuju asi osmi kilama broskv, pomeran, paprik, rajat, okurek a sladkho zel.

28. erven - Den volna

Den volna na pli po poledni je peklem. Slunce hne, mosk voda tpe, psek pl a leze vude. Kdy se jdu skovat do stnu soukromho oleandru, tak m pijdou vyhodit. Pranic nepomh m prosba, e je to jenom na jeden den. as zabjm vybrnm trasy pejezdu Corsikou. Zvolil jsem stedozem variantu s prmrnou nronost.

29. erven - Ave Corsika!

Nechce se lapat.Nutm se.

Dk nepozornost jsem najel na betonovej obrubnk spadnul, a na prostednku lev ruky si strhnul nehet tak neastn, e m v na kousku. Sbrm sebe a vci ze silnice, aby ns nco nepejelo. Ne ve posbrm, a vythnu lkrniku (pochopiteln, je a na samm dnu) tak je kolo, batoiny, ortky poznaen od lepkav krve.

Sedc na betonu si orezlejma ntikama na sthn zplat odpreparovvm votinu nehtu od tla. Kad (pro mne typick) zakubnut znsobuje bolest, take jsem tuze rd, kdy je dlo hotovo. Na zvr stle krvcejc rnu zasypu desinfekc a obvu obvazem. Jestli rna nezane hnisat, tak to bude O.K..

Mu bt rd, e jsem si poranil levaku. Na prav ruce bych zchromlou levou rukou tko nco podobnho provdl.

V Cassamoza si jdu do banky promnit penze. Nepotebuju mnoho. Jdlo mm, a kdy se to nebude sukovat, tak koncem tdne budu na Sardinii kde platj (zase) liry.

Ped bankovn ednici polom 10000 lir (to je asi tak na deset pohled- bez znmek ovem) ka: "en many pls,aj want fren frank". Mlad pan nen zejmn lingvisticky prv zdatn, tak si pozve posilu (sp mi jednodue nerozum). Ta mi taktn (prsty staenmi do petky) nazna, e tento " a litl many" nepokryje ani nklady spojen s transakc, a e kdybych skuten chtl "en many", tak mus dt ti takovto "liti many". A se mi od rna neda, musm se nahlas rozesmt. ednci se rozesmjou taky. Po vzjemnch projevech sympati z nich alespo vypm, jakej je kurz lira versus fren frank, abych mohl zkusit tst u pumpy.

rodnj, dostatek vody majc, ninn pobe Corsiky ze sadama pomeran, grep a kiwi opoutm po 193 a dolm vysychajc eky Galo stoupm do vnitrozemskejch hor a jejich prsmyk (tomuto pejezdu Corziky jsem dal pednost ped fdn jzdou po vchodnm pobe).

Stoupm do prsmyku nad Corte a plam jetrky. Nahoe ped domem si vyliju posledn deci vody na hlavu, e si v nm vyptm" novou. Pepotal jsem se. Voda je zaven. Dal monost bude, pokud peiju, a za hodinu v Corte - k pn. Fotm.

Prodlvm aklimatizaci a vzpomnm na mrazivej Gross Glockner. Teplota, kter mi v pevninsk Itlii pipadala nesnesitelnou, se v ostrovnm klimatu stv vedn zleitost. Ve splen trv pevaj jen ty nejvt stromy. Pevn pinie. Ovocnej strom je luxusnm doplkem zahrad boh. A tekouc voda zde v tomto ronm obdob prakticky neexistuje.

Pi vmn due jsem si jednu zniil tm, e se mi psek dostal do toho jejich sp ventilku..

Pijal jsem za svj, jednoduchej pozdrav mstnch cyklist: v!

Odboil jsem ze 193 na daleko m frekventovanou a u 69.

Kana u kostela vt vesnice Ghisoni nezklamala. Je funkn s vjimen chladivou vodou. Nevhm a konm hygienu. Naped zdrhav jen tak letmo smom sv znaven dy abych tam nakonec vlezl celej. Chladivou koupel po dennch trapch mi nemou znepjemnit ani soplat asy na dn kany.

Zejm jsem svou otuilost zaujal tamgasty s protilehl hospody, protoe mi poslali tetinkovou lhev muktovho vna a dv bulky s peprnm salmem. J jim na opltku poslal populrn brourku Zbeha.

30. erven - Kopce Corsick - den dvact

lapu kilometry liduprzdnou krajinou. Oputn domy, stren krajnice, rezav mosty bez zbran, karosrie vrak aut v hlubokejch propastech, kiovatky bez smrovnk, toulav psi vech svtovejch plemen a ras. Nohat prasata atletick a jalovice rachatick konstituce se voln prochzej po zanedn silnici a ivj se v rozlehlejch lesch jedlejch katan (ohromn rozloit stromy, porostl pnoucma rostlinama) jejich stav napovd, e nemaj a nikdy nemli pna. Studnek je alostn mlo, a vody v nich jet m. Kdy na zk cest potkm msto jetrky auto, tak je to zpravidla malej nklaek bez kapoty a s navijkem. Musm dvat pozor, kde oprm Biikletu. protoe krajnice je pln ostn z rostlin, kter vyschnutm zskaly pevnost oceli. Za Col de Verde /1289/ si chci uvait, ale zjistm, e jsem bez ohn, protoe sl na rose zvlhl se dostala k zapalovai a rozerala jeho kovovou st tak dkladn, e znj nevyjde ani jiskrka.

Po 13-t hodin se rozezvu cikdy koncertem tisce housl. V nastalm teple, spe vedru, je slyet jak se rozesychaj velk piniov iky co vystelujou sv vrtulky do prostoru. Na asfalte po m zstv mlk ra. Drobn kamnky se mi lepej na plt a zvonj o blatnky kdy je stram. Obloha je bez mrku, vzduch se tetel a mouchy li taj rychlost zvuku. Nepotm se, mm mlo vody.

Je podveer. A pozvoln stoupm do Col de la Vaccia /1193/ poslednho vrcholu ped moem. Na vrcholu poznvm stt kodu favorit. Pat manelm Vopailovm Sokolsk 3920 Zln 76001. J poznvm je podle auta, a oni mn podle esk vlajky kterou si vezu od prvnho dne volna zavenou viditeln v pedu. Jsem nakamerovn z monejch a nemonejch hl.

Dostanu najst jdla ohtho na butanu a napt piva chlazenho - nevm jak. Zajmm se o vsledky voleb (mrz m e jsem nevolil). Bohuel Vopailovi toho moc nevd, protoe kdy odjdli, tak byly znmi pouze pedbn vsledky.

Vhovy m dosti, a a budou za ti dny doma, tak podaj rodin zprvu, e iju a lapu. Na rozlouenou dostanu zapalova, keksy a gul v plechu. Vopailovi dky!

Jsem po jdle, take mu jet do tmy. Dojel jsem kousek ped Aullne prochladlej sjezdem bhem kterho jsem tikrt dofukoval zadn kolo. Rno se bude asi lepit.

1. ervenec 1998 - Corsica

Zjiuju, e jsem spal pod katanem na kraji men pskovny. Chlapy co m tam rno, pijduvi do prce, objevili na m koukaj jak na mimozemana. Asi mi pestal fungovat budk.

Obsah slova trista je jim zejm ciz stejn jako monost pouvat v zdejch horch bicyklu co-by dopravnho prostedku na vt vzdlenosti, a ne jen co-by kratochvilnou hraku pro dti na dvorku deset krt deset metr. Domluva s tmito dlnky kamene anglitino i nminou nen mon . Nerozum ani kdy jim na jejich "pr v francz" odpovdm zetelnm "nou".

Pevaluju na dlani pravidelnj ptihran velkej asi jako hrek. Z kad strany ouh osten asi osm milimetr. Vythnul jsem ho po sndani ze splasklho zadnho plt.

Stle po 69. Podl eit eky, irok asi jako Vltava v Praze - momentln z 70% vyschl, Chiuvpone a pot Rizzanese. Frm z kopce. Zprchnivlej povrch silnice m ots dlanma bez rukavic a znovu oivuje rnu po strenm nehtu. Bez rukavic jedu kvli obvazu na prst. S povdkem vtm napojen na nepomrn kompaktnj asfalt 196 v mst Sartene. Je opt jasnej pknej den a j zanm koketovat s mylenkou, e bych mohl jet dnes spt na Sardinii.

"Do you wont sendwi and wather" pt se m holka mho vku zatm co ji sleduje jej partner zpoza mini renaultka. Zastavili, na zanednm odpovadle aby se najedli, zatmco j tady lepm dui. Chleba od student pijmm. Lituju ty motorysty - jst v takovm svinku, to je teda dl. Stejn jako j maj "Holiday" a jedou do Bonifacia, jedinho pstavu z nho se d plavit na Sardinii. Pro n i pro m je to jet asi padest kilometr. Oni s pomoc expanze motoru budou v cli snad za hodinu. J, na traty vlastnch nohou, mon jet dnes.

Podl silnice je obas motorest i nco takovho. Reklamnm trikem s clem pilkat zbavychtivho turistu je asfaltovou barvou na neohoblovanm prkn vyvedenej npis "DISCOTEQUE". Chce-li majitel podniku efekt znsobit, zavs nad desku na dvoulinku houpanou vtrem stle svtic ervenou rovku. Nedoku si pedstavit, co by s mstnmi udlalo, kdyby ta rovka blikala. To by parket nestail.

Pedklonnej se peru s vtrem take teprve paraelnm vidnm zpozoruju renaultka mejch ptel kte se vracej z Bonifacia. Snad moje opodn zamvn vidli alespo ve zptnm zrctku.

zniv piju vodu na zchod benzny v Bonifciu. Porto dle pumpae najdu snadno. Sta kdy pojedu pod z kopce. Jsem naden logikou vci.

Do Sardinie, porto Santa Teresa di Gallura, se jezd se spolenost Moby Lines s.r.l. od 7 do 21 hodin co dv hodiny. Lstek m sice vystavili ve francch (68) ale platit si nechali lirama take nemusm "en many" co mn t. Ne v 19 nasednu na trajekt sthm koupit jet dva pohledy. Dom a Jiin. Zmrn vybrm se znzornnm ostrovem, abych do nich mohl vyznait kudy jsem se pes nj pekousal.

Na lodi pjemn pofukuje a j natm zbry se zakzanch prostor gar, dokud m odsud nevyke lachovitej nmonk v triku od oleje. Libuju si v pedstav, e si na druhm behu oheju gul v plechu zmnoenej bramborama.

Itlie

Sardinie

asu shnt idel ubytovn mnoho nen. Projel jsem okol vylodn 3x abych se nakonec se vrtil k prvnmu typu". Kosteln zdi. Myju se v nedalek plytk kan s bezstarostn sem tam plujcma ervenma rybkama. Mejdlo s jelenem tentokrt nepouiju. Nejsem si jist, e by ho snesly.

Poslm dom pohlednici Corziky. Tam jsem to nestihnul, oznaenou kilometrovnkem l 354 a s vyznaenou cestou pejezdu. Corsika = pknej, ale upracovanej ostrov.

2. ervenec - "Sargdea"

Sardinie, podle mstnch- "Sargdea" nen tak kopcovit jak Corsika. I z toho mla kopc vak utkm a pejezd smruju na vchodn pobe.

est kilometr ped Palau, to u jedu 125, seberu z pkopu pr lahv rozlinho tvaru. Chci zjistit jestli se vracej nebo nevracej. Pokud by se vraceli, byl by to zlatej dl. Lahve se ale nevracej.

U zadnho vchodu do zelinstv v lbia si vypabrkuju nco mlo (cca 6 kg) ovoce. Je na mst, abych podotknul, e zskvn ovoce tmto stylem, m spoustu vhod. Nehled na romantiku nepedvdatelnejch nalz, je zajitn irok a neustle doplovan sortiment ovoce a zeleniny v nejvym stupni zralosti, sladkosti. Skutenost, e se nezdk stane a prodava s fruty vm pinese chleba i nco jinho "na pilepenou" t nen bezcenn.

Zastavil jsem u meruky s vtvema pes plot, a z majitele, co na m kouk oknem si tud nedlm starosti. U jsem rozjetej, kdy vyleze z branky a mv na m s lahv piva v ruce a gestama mi ji pedv. Pivo maj na Sardinii v lahvch O.66 litru. Jsou to pivai.

Ubytuju se v Limpiddu po 110 km a konen vam gul s bramborem. Pochopiteln, e mi doel benzn a pochoutka zstala nedovaen.

3. ervenec - Genna Silana

Po lev ruce zelen moe, po prav skly nhle vystupujc na povrch zemsk. Jejich vyblen korunky propjujou krajin pkn neurovnanej vzhled.

Ped Orosei potkvm skupinu eskch cyklotrist. Vidm je tm radji, e mn zan dochzet lepidlo, a i dui bych koupil. Za skupinu mluv boreek o nco mlo star ne. V duhovm trikotu, na duhovm bicyklu bez blatnk, nosie i svtla. Na tvi m zrcadlovky kter mu propjujou masakov lesklej pohled. Zjevn mu lichot, kdy mlky naslouchm jak trapy museli pestt ne se sem dostali busem (zejm se domnv, e m sem na sv vlastn nklady dopravila Lufthasa), jak je na "jihu" (myleno ostrova), odkud jedou, vedro (nen mi doporueno tam jezdit), a jak si pedevrem vylpli na nejvy horu...S blazirovanost s jakou to vechno popisuje p pcha. S takovm lovkem se mi nechce bavit ani na Sardinii.

Co jedu italskm a francouzskm zemm, tak pozoruju kolik lid m vyvenou vlajku sv zem na dom. Teprve v Orosei se mi podailo vyptrat propak. Pinou je probhajc MS ve fotbale. Chlapi si vynesou ven domc televizor a se zpocenm pozadm sledujou utkn (momentln prestin ma Itlie s Franci). Zstal jsem chvli s nima myslc, e mi ukpne njak pivko, kdy budu fandit jejich squade aze. ...neukplo nic, akort m bolely nohy od pelapovn.

Sardinie nen zdaleka tak oputn, (aspo co j jsem zail), ne-li sousedn Corsika. O krajinu se staraj cinkajc a mec ovce a kozy. Perfektn spsaj suchou trvu a do strn vrstevnicovit vylapvaj zk cestiky. Na Sardinii je dokonce i njakej prmysl, hlavn kamenozpracujc. Tane o ix" npravch petahujou kvdry asi 3x3xl0m. Modlm se, _kdy m z temnm hukotem takov pojzdn skla mj, aby na trailu nco neruplo. Teba guma.

Jsem nad Dorgali v sedle Genna Silana tiscimetrov vky sleduju oblouk obzoru Tyrhnskho moe. Veee, kterou jsem si dnes dopl, mla hodnotu 12 DM. Ml jsem toti est jogurt po dvou markch najdut v odpad u zeline. Mli prol datum. A chutnaly vten!

4. ervenec - Info office na placa de Rma

Budk, zase budc, m bud v pt rno. Je mi zima (u jsem se asi aklimatizoval), tak si po dlouh dob oblkm fialov teplky. Vstvm brzo, abych si natoil vchod slunce. Zbry tto scenrie jsou posledn, co si dovezu dom. Vechny ostatn m ukradnou spolu s videokamerou bhem plavby do ecka.

V Tortoli, s pstavem Arbatax ne polu dom pohled s km. . l 600 vlezu do informan kancele na Placa de Rma abych zjistil, jak se Italsky ekne sl. Kdy to zvm, tak se naslepo zeptm, kdy to jezd s Caglairy na Sciclii do Trapani. Mldenec zalistuje brourou a ekne, e kadou nedli, co je zejtra, v 19hodin. Jindy ne. Take j jestli tady nechci tret tejden, a nebo pokud nechci plovat ve tvrtek do Palerma, tak musm mknout a zbvajcch 140 kilk odkroutit v danm termnu. K tto dleit informaci jsem jet dostal mapu Sardinie.

Krajina troku zervenala a voda pestv bt problm. V sadech rostou olivovnky. ensk chodj cel v ernm, vetn tku na hlav.

Koupil jsem si chleba (pane). Velk bublina z blho tsta za 4000 lir, se m tak tak vela do batoin. Snm ji takka celou, a pod mm hlad. Ekonomitj bude kupovat pate - tstoviny. Pytlk s oznaenm l000gr pijde na marku stejn jako 1.51 limondy a litr benznu do vaie. To se d.

Mm dv monosti. Buto budu spt pobl bzucho vosho hnzda, nebo nedaleko bzucho transformtoru. Vybrm elektrostavbu.

V noci se neekan zved silnej vtr. Ne se zmobilizuju k zchran vc, rozfouk mi je po louce. Natst je msc v plku a pome mi je hledat. Mapu, flaku, pytlk s chlebem futrl na spack, odpadky a vbec vechno leh ne pl kila dvm (pouen) k sob do spacku. Z onch 140 kilometr jsem vtinu odjel take zejtra mm jet 65. A dal noc pak bude na Sciclii. Ale to je tak daleko, e na to nechci myslet. ...ale nejde to.

5. ervenec - porto Caglari - den dvact

Rno je velmi pjemn. Stoupm pozvolna kaonem proti polovyschl sa Ficocca /ono "sa" je soust nzvu eky/. V jejm eiti se pasou neustle pochodujc stda umeenejch koz se zvoncema. Rozmanitost flry se zila na pestrobarevn kee oleandr - pod kterma odpovaj ovci, a zakrsl borovice v skalnch prohlubnch. Je vkendovej provoz smrem ven z msta, tedy proti mejm om, co je bezpenj ne-li opak, kdy nevidm za sebe (chtlo by to zptn zrctko) a vce mn se spolhm na ohleduplnost anonymnho idie. Kaon vrchol v sedle Areu 'Neridu. Jsou tam dva rychlocyklisti na galuskch. Jeden ji m przdnou a nem pumpiku. Jako by neznal Cyklista bez pumpiky je jak lska bez hubiky". Pokoum se mu pomoct se - svou vbavou. Akoliv na svm kole "tom" est du s tema rznejma ventilkama, jejich galusky nafouknou pro tvrtou variantu ventilku nedoku.

Akoliv jet nen ani poledne, a loka m plovat a v sedm ver, zan se mne zmocovat cestovn horeka, obava. Jestli nebude njakej technickej malr, jestli najdu porto, jestli pijedu vas, jestli se lodn lstky nemusej na tak dlouhou plavbu objednvat pedem a jestli jet vbec budou, co budu na lodi (pokud se na ni dostanu) pl dne jst (pochybuju, e by m tam nechaly zaplit ten mj benzinovej zzrak), jestli se doku v tomdle ztracenm svt domluvit, jestli jsem si dobe rozuml s chlapcem v informan kanceli a lo jede dnes v 19 a ne ve 13 hodin, a je vbec sunday" nedle (?). Prost mraky otzek m letj hlavou a deptaj zevnit. Navc, kdy jsem vyjel z kopc, zaal foukat silnej protivtr od moe, a m rychlost je sp na slezeni ne na jzdu. Vechno vidm ern. Je to v pytli a j pojedu s hanbou a ve tvrtek do Palerma, protoe dneska se to prost NED STIHNOUT.

Bloudm Cagliary, emu jsem ped dvma hodinama duen protivtrem nevil. Odboil jsem toti z hlavn silnice. Byla na n sice tabule porto" s obrysem lod znaen rovn, j se vak poradil" s mapou, sjel doleva... A tak teda bloudm. Nmecky, anglicky mstn neznaj (potvrzujou se slva pana Fellicettiho kterej m ped tmdle fenomnem varoval). Nkte to na m zkouej Francouzky, ale na to nezabrm zase j. Jedu podl vylidnnch tovrnch a chodnk. Uvidm-li chodce, hned to zkoum. Ptm se na dv vci: kde je porto (ukzan smry se rzn protoe porto je roztaen po trncti kilometrech pobe a pot to je "porto"), a kde se d koupit manre tedy jdlo (nsleduje zpravidla pokren ramen s tm, e je Dominika, tedy nedle, a tedy "non perto supermercati"). Je pal druh a jsem nervn a mm pod as - relativn. Tpu. Nemm ani jdlo, ani porto. Nkolikrt zkusm zazvonit u vrtek rodinnho barku. asto nikdo neoteve. Kdy jo, tak po italinsky vysvtluju, e je dominika" a manre supermercati non open" - pitom strkm pes plotek bankovku, jako e to manre" od nich nechci zadarmo. Nikdy to nevyjde.

pln nhodou jsem nael porto z nho se jezd do Trapani. Jel jsem kolem.

Jestli prodejna jzdenek na Corsiku v Livornu, mi pipomnala ekrnu umperskno busndru a prodejna lstk na Corsice do Sardinie by klidn mohla bejt oknkem zmrzline, pak klimatizovan hala do n m poslali pro lodn lstek se d pipodobnit jedin k letitn hale (znm z TV film). Stny s kouovho skla, vodotryskov zvlhovae vzduchu eskaltory s patra do patra, uzaven prostory prosklenejch restaurac, bar. Vude palmy a kvtiny. Po leskl mramorovan podlaze s bzukotem elektromotoru neslyn kloue vysava za jeho volantem sed socha ernocha. Destky pestrobarevnejch kukan obloenejch letkama rznejch "C K" kter zvou prv Vs, abyste jel prv s nima. Lid nen mnoho.

Uprosted pod stropem je zaven otiv peklapvac tabule, jako je na ndrach eskch drah. Jsou na n datumy a termny nejblich "pjezd a odjezd" s nzvem plavebn spolenosti. Se zaklonnou hlavou si pebrm pstavy Evropy a Afriky - Genova, Livorno, Arbatax, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trapani (je potvrzeno Sunday 19:OO hod se spolenst Tirrenia), Tunis. K dokonalmu dojmu letit chybj jen exoti, pohybliv chodnky a dopravn psy s adou kufr. A letadla.

Prvn co je, tak v tabai" koupm pohled pro Jiku. Neskrvan do nho vpisu svoje obavy. Nemu najt "post box", a tak svm lstek prodavace z tabai, kter mi slubu odesln sama nabdla.

C K Tirrnia m vechny tyi oknka zaven. Se sklenm pocitem, e vechny lstky u vyprodaly a li na prek se pdm po pin. Pr mho vku mi anglicky vysvtl, e Pepky se otvraj teprve tyry hodiny ped vyplutm, tedy za pl hodiny.

Nechpu, co ode mn pan za oknkem chce. Horen listuju slovnkem, ale je mi to prd platn, vychz mi to furt stejn. Pt se m jestli budu na lodi sedt nebo leet. Nechpav po n stlm" otaznky. Teprve kolega se m zept jestli chci "bed room" tedy lonici, myleno kajutu a nebo idli. Beru idli. Je levnj, u od 94 000lir.

Mm dv hodiny asu, a dn koupen pate, tak vam zlon balek. Je to ovesn kae co jsem si vezl z domu. Od te nemm nic z domoviny. Abych ji nemusel jst na lodi z ooudnho eku, tak ji (uvaenou) pelikuju do povoskovan krabice od mlka vylovenou z popelnice. Pitom vem m z vky sleduje idi traku co taky ek na stejnou lo. Suenky, co mi dal, obsahujou marmeldu take vtinu z nich pimchm do bezduch kae.

Za zvuku kvlen gum aut snacch se vyvlet boutky pvs po plechovm nadjezdu do druhho patra gar (doln je pro TIR) opoutm zamenou Biikletu. S sebou beru vci na pesvleen (chci si vyprat), mejdlo, pastu kartek, nky na nehty mainku na vlasy , videokameru, spack, kalimatku... Prost mm pln ruce.

Lo je skuten velk. M ti patra (paluby). Uprosted je recepce, kdo m v lodnm lstku zapsanou kajutu dostane kl s slem. Kajuta je mal komrka s postel. Ty s vcero postelema, maj i umyvadla.

Vykoupanej s vypranejma vcma (suil jsem za zclonou na parapete) a osthanejma nehtama (porve jsem pi koupn sundal f z prstu. Nejsem psn operatr ale pochvlil jsem si "jak dobe nm to srst"). Sedm sm s diktafonem na lavici, na zdi nejhornj paluby a sleduju, jak se proti potemnl obloze rsujou kopce ostrova Sardinie a na nich se zdnliv nesmysln klikatj, jako ilky tenk, cesty - moje cle. Jsem citlivka a uvolnn se podvoluju nostalgii, nad romanc okamiku v nm se nenvratn opout.

6. ervenec - Na samm okraji

Sleduju jak dlnci moe v nvlecch po lokty zaskladujou ryb trh. Pach rybiny. Jitn zima. Kalue na dlaebnch kostkch. Tskn beden. Neholen tv s cigrem v koutku. vitoiv ensk. Exotick melodie ciz ei. Kejhn rack. Pobhn ps. Dary moe uloen v bloskvoucm ledovm sarkofgu. Ryby, keble, chobotniky, asy, hvzdice. Barva std barvu, dnej tvar se neopakuje dvakrt. Zvon odbj estou hodinu rann. Jsem ani ne plhodinu na Sciclii, v Trapani.

Kdy ho opoutm smr na Marsala mjm rozlehl parkovit s kterejch vtr zved papry a igelity. Na parkovitch stojej auta vyroben v dob dvno nedvn. Vechny tydle oprejskan vraky jsou naloen k prasknut. U jednoho se zastavuju a diktuju si na zznam: "V aut men pedmty jako je sk, korek, televizor, postel. Ve peliv obloena konfekc ve stylu hippies. Na stee zahrdka a na n matrace, nerozmontovan stl a mal motocykl paggio, podl dve vozu vis pejetej suk na prdlo (stejn jako mme doma). To vechno je pevzan provzkem svzanm z jednotlivejch kus a oblepen nkolika rznobarevnejma lepcma pskama. Posdkou je takka vhradn jeden mu. Vdy ern pleti. Vichni ekaj na svou lo do rodn Afriky".

Bezprostedn za Trapani najedu na "salz-weg" jak hls cedule pro nevyskytujc se znalce nminy. Sl se tady vydobv odpaovnm mosk vody ve slaniscch. Fotm vtrn mln peerpvajc vodu z moe do laguny soliska. Vrt jsem se pro ni a dobe jsem udlal. Hezk fotka.

Cestou, a pak po cel Sciclii, jsou vidt edav kopule pevnostnho opevnn. Jsou podobn, ale zdaleka ne tak dochovaly jak ty nae sudetsk.

V Strassatti zvednu ze zem cornetto. Krom jednoho kousnut je komplet. Skoro vbec nen roztekl a tak mm jistotu, e je erstv. Oky kupou stejn jako kamnky, a obrcen. Tuze jsem si na nm pokmknul.

Siclie

Sleduju jak dlnci moe v nvlecch po lokty zaskladujou ryb trh. Pach. Jitn zima. Kalue na dlaebnch kostkch pln pny. Proti tomu kontrastn stoj dary

moe uloen v bloskvouc ledov drti v devnejch bednikch. Ryby, keble, chobotniky, asy, hvzdice. Barva std barvu a dnej tvar se neopakuje dvakrt. Zvon odbjejc estou hodinu rann. Jsem v Trapani.

Kdy ho opoutm smrem na Marsala s kterejch vtrnj vr zved papry a stojej auta vyroben v doba dvno oprejskan vraky bez skel, jsou

V Mazara del Vallo zaujmu kudrnatho pumpae do ty mry, e shn nkoho kdo by mu tlumoil. Seene engli mluvcho hoka kterej k funkci pestupuje profesionln. Nech si pinst idli. Pt se jestli mm pistoli, kdy je u ns vlka. Flintu nemm, a vlka u ns nen ikm a grimasou div toliko pedstrm protoe to nen poprv, co musm nco takovho trpt.

Na rozlouenou dostanu od pumpae prma kiltku. J mu dm tu svou, co jsem nahradil, ji osvdenm, slamkem. Ktermu ikm dvrn slmovnk.

Stojm na samm okraji Evropy, pod njakm zvltnm stromem na nevysokm behu kterej se nechv ln olizovat moem. Srzem pode mnou zan Afrika.

V Campobello se shnm marn po otevenm supermarketu. Manre dolo. Vechny maj staen kovov rolety. Divm se tomu, protoe nen dominika a je jedna po poledni. Teprve za as (myleno nkolik dn) pochopm, e pes poledne (bhem nejvtch veder) se spoleenskej ivot zastavuje (siesta) a obchody zavraj, aby zase v podveer oil.

Odboil jsem z hlavn silnice doufaje, e si nablm. Nepomohl jsem si ale. Vlnovkama kopruju silnici. Stle nkam stoupm a padm. Krajina pevn pat olivovnkm, a rv. Prmysl nulovj.Otzkou prestie je zejm pro mstn mt psa. m vt pes, tm vt lovk. asto se za mnou poutj. Nkte v dobrm, jin ne. Jeden dobrej" se mnou bel snad pt kilometr. km mu: "Brcho neblzni, a zasta doma, tam co j jedu se ned dobhnout". Jako by mi rozuml, zastavil se, zaenichal, a zaadil zpteku. Jedin mon nocleit v Sciacia je mezi panelkama. Kluci s balnem okukujou, ale nevyzvdaj. Naopak sami od sebe mi postupn pinesou docela solidn hromdku jdla. Dkuju jim po jejich - grcia bambini!

7. ervenec - Spm nkde na 54

Sciclie je chudej ostrov, nejvt ve Stedozemnm moi, patc zelinm, zemdlcm a sadam. Prchnivjc vysok, z cihel zdn, brny, s orezlou litinovou m ped vinohradama a sadama, dvaj svdit, jak bohatej to byl kraj ped prmyslovou revoluc. Dnes, kdy svt stoj na tovrnch, jsou z bejvalejch atribut bohatstv a pchy jenom ruiny. Kadej je tady zemdlcem, sadaem, nebo zelinem. A vichni nabzej k prodeji to co vichni maj. Tedy to ca nikdo nechce.

Ovocnej trh na Sciclii, a vude jinde na jihu, nen ulice, nebo nmst nbr ti nmst vedle sebe. Mlad dovej a sta prodvaj. Vyvolvaj, pekikujou se, cinkaj mdnejma miskama na etzcch. Povadl zbo je levnj, erstv dra. Vezmi si dv kila toho, a dostane pl kila hruek gratis. Plody podlouhl, kulat, hranat, zelen, erven, modr, lut, bl, mal, velk a nejvt. A veho kopce, ady, pyramidy. Nepestvm se podivovat nad rozmanitost prody, protoe tch druh co znm je maximln tetina veho. Mstn jsou zvykl, a mstn kuchyn je na tom postaven, jst hodn "kytikovho", take se tady nakupuje minimln po kilech, ppadn po lskch. Poloit na vhu jednu broskev, jeden bann i nejmen cukrovej meloun znamen ct si o bezplatn vzorek. Je bn, e se kotuje to, co se kupuje. Ne e by kadej kousl do broskve a pak ji nechal leet na pult. Nech si z n inteligentn uznout. Resp. nech si vnutit "prodejn vzorek".

V Agrigentu se odpoutvm od moe, a pu dom pohled. Kilometrovnk l 945.

Jazykov nedostatky mstnch m nutj nauit se po jejich alespo ty zkladn orientan hesla. Slovnk nemm - chyba. Tak se snam odchytvat. Pmo je sepmre drito, lev je sinstra a prav dinstra. Snad to je tak a ne obrcen...

Jsem dlnkem silnice. Jednotvrnost a vedro m ukolbala do ty mry, e jsem pi zastavovn, abych pomohl rozstrkat auto, nevythnul dnou nohu z klipsen a spadnul do betonovho ryglu. Jsem pokrbanej, ale nic se mi krom naraenejch eber nestalo. Natst... O kousek dl silnici od pol oddlovala alej opunci. To by bylo - zahuet tak do n.

Na zotavenou jsem si na veei k tstovinm - pate, koupil mlko - late.

Nem cenu zva vozit do daleka a tak shnm ubykaci. Na vbr nen mnoho, tak beru to co je - tedy temnej kout na parkoviti u non stop" benzny. Svm zpsobem je to i vhoda, mt toaletu kousek od lonice. Pi konn hygieny se sm sebe leknu. Potebuju osthat vlas i fous. Mezi ppou a umyvadlem je dost msta na hlavu co je velice phodn. Take stih hlavy mu provst ihned (k tomu elu si vezu mainku). Pkn jsem se umyl. Msto mdla pouvaj citrny, tak vonm citrny. Uklzm po sob svink, podlahu vytrm paprovejma runkama. Je mi dobe, ale jsem utahanej. Tm se na den volna. Spm nkde na 540.

8. ervenec - Centrln Sciclie

Moc jsem se nevyspal protoe na parkoviti zastavilo frigero" se sputnm agregtem.

Mm problm s Biicletou. Povolil se sted a pod se to zhoruje. Nutn potebuju motofficnu. Natst nen daleka do vt Caltanissetta.

Kde najdu opravnu, mi poradili u pumpy. Hnedka z kraje dynstra pak synstra a potom sempre dito (jak si ikm pro sebe). Oprave jsem nael, ale jestli to byl ten, kterho mi doporuili, nevm.

Kolo si spravuju sm ne prv vhodnm nadm, protoe spl" kl co potebuju nemaj. Po pl hodin opoutm motofficinu Luigi Giarratana ve smru na Etnu.

Na kraji msta fotm pna. Nechal jsem si dojt pna do hledku a zmknul spou. Zmrn je v pozad hbitov. Je z takovejch zdnejch domeka. V kadm domeku jsou z ela nad sebou obdlnkov oknka o rozmrech lovka v rakvi. To oknko, kter u je obsazen, je zavkovan pamtn deskou (nedovedu si pedstavit, e by za nm byla rakev), przdnmu oknku je vidt dovnit, jako do pece, a je przdn.Nedobr pocity z vykonan opravy se potvrdily a sted se zase povolil.

V dalm mst jdu na to stejn. U klukm co si tankujou pes automat benzn do sktru se ptm na oprave. Daj mi typ a vysvtlej, e te m poledn pauzu a oteve a ve tyry. Nevad taky se rd nathnu. Usnul jsem jak palek a bud mn a majitel po siest. Je to dobr. M ten sp kl co potebuju. Opravu mi udl sm a jsem ho dal pouze o nad, s odvodnnm, e nemm penze na zaplacen jeho prce.

Abych mu dal nco mlo vydlat, dm si dui. Bohuel nem mj rozmr, ale porad mi abych jel za guminstou. Je to ve smru jzdy.

Na vjezdu z msta je skuten dlna se symbolem panka mielin enoucho pneumatiku.

Na dln jsou ti chlapy. Nco brousej na stoln brusce. Jisk se, rachot. Odbudou mne mvnutm ruky nemaje nladu lutit o mi jde. Sedm e odjedu, ale ne se tak stane napadne m, e by mn mohli alespo nabrousit tupj n - to pochop i beze slov. Take jdu za nima znovu, mezi tm u pestali brousit, s otevenm noem v ruce. Kdy m uvidj jak jim jdu vstc s kudlou v ruce, kadej z nich popadne kus eleza a zvedne ho nad hlavu. Teprve nyn si uvdomuju nesmyslnost gesta "jt za nkm s otevenm noem" a myslet si, e pochop, e si ho jdu jenom nabrousit. Mu mluvit o tst, e m nepratili dv ne jsem ho stail zavt. N jsem si pak skuten nabrousil, ale pochybuju, e uvili istot m due.

Za Strreto Benesio pi stoupn do sedla Fortella Castro jsem pchnul. Navc jsem bez vody a ke vemu jsem k smrti utahanej. Vymuju dui a kolem jedoucm motoristm obrcenou flakou znam, e potebuju vodu. Marn. Psahm si, e posledn motorista, ktermu jsem pomohl byl ten, co jsem mu pedevrem pomohl rozstrkat kru. Nakonec vak peci jenom nkdo zastavil a vodu mi dal, byla studen z nedalekho pramene.

Ujel jsem asi kilometr, minul studnku, a zase stojm na przdnm kole. Nco zstalo v plti a znovu propchlo dui. Akoliv pepeliv prstama kontroluju vnitn pltno plt, ne nathnu dal dui, tak i ta po njakejch metrech ujde. Znova kontroluju pepeliv pl᚝, zase nic nenajdu. U nemm dnou nhradn, tak tam musm dt tu prvn pchlou - prvn lepenou. V na zempisn ce, by u lata, byla zaschl, ale tady v tch vedrech to lepen njak nefunguje take znovu foukm, jen tak maliko, aby nebyl moc tlak.

Vracm se do studnky pro vodu a kolo je zase mkk. Rezignuju. Opu kolo u svodidel pky dojdu pro vodu s tm, e dneska konm.

Vyvauju si u za tmy, kdy u m zastavuje vz - rachotina, vystoup z nj mladej pr a jeden starej lovk s dekama v rukch. Vysvtlujou, e ve tm vidli z vesnice ohe a z obavy ped porem ho pijeli hasit. Jsou to ovci a uznale hodnotj jak si chystm manre i kdy nejradj by to nevidli.

Nerozumm jim, nicmn z gest vytum, e m zvou k sob do vesnice, jedn se jim o to, abych tady nezpsobil por. Trva na troud. Penice na troud. Devo na troud. Nedivm se jim. To vechno je jejich vechno". Co mm dlat? Takov anc nco zat. Je tutov, e ta jsou lidi co vdycky hledm. Prost, troku ostchav s prostornou kuchyn a velkm stolem. Vztekm se na sebe, e je musm kvli nepojzdnmu kolu odmtnout. Ne se rozloume, tak mi dda d alespo mokrej pytel co m v ruce, abych si ho dal pod vai. Pochopiteln to udlm.

9. ervenec - Giussepe Trriscari z Catnie

Pestoe se pes noc zplaty chytly v Enna se shnm, kde bych koupil celou novou sadu ty du. V malm krmku na perifrii maj jenom Made in China. Dle prodavae jsou bna". Tak je vezmu. Vetn lepidla a zplat platm 30.000 lir.

plhm se do Leonforte po 121. Na zahrad, jedn vili, probh svatebn hostina. Nevsta, enich, svadeban. Docela jako u ns. Demonstrativn zastavm ped n, e "jako" vydejchvm. Ve skutenosti si myslm na vanec (nasytit hladovho pec pin tst).

V Agira zase poheb. Krtkej prvod smutench aut vede vudy ptomn ryka naloen ezanejma kytkama a vnm plamnkem. Pozad a kulisu tomu vemu dl kostel bez kudrlinek, palmy a citrnovnky v aleji.

Od jezera Lago do Pozzillo je porve vidt Etna. Zan Catnie (st Sciclie). Krajina se mnn. Kopce zeline a vinae nezajmaj, take vude je penice (leckde sklizeno u se oe) a sady pomeran, mandarinek, citrn, oliv. Ve toho asu nezral.

Koupn v oplocenm lagu" coby reservoru pitn vody je bohuel zakzno. S podveerem pijdm do Regabulto.

Chlapi bn sedej na idlch kter si z domu vynesli na ulici (via) nebo nmst (platza). Vtinou maj bl koile, bl vlasy, a u idliky bl vno. Za vyfocen" jsem dostal cocacolu.

Je as jt spt take si jdu k sadai se sklennm okem, je zareagoval na m zamvn pro vodu. M tam na nvtv zet kterej um engli take si leccos meme ct. Nech m vykoupat pod zahradn hadic (voda z n je a pli tepl), a kdy se rozhovor bhem veee prothne a do tmy. Tak mi nabdne cp sv zahrady na pespn.

10. ervenec - What is your name? - den dvact pt

Rno kdy vstvm tak sada u pracuje mezi svejma pameranovnkama, take se fotm jenom se zetm. Do pamtnku mi napsal adresu: S.g Giuseppe Triscari, Cautrade Eriscume, Regabulto 94017, Italy - Sciclia, j mu pochopiteln slbil poslat foto. Prci kterou mi nabzel za 10 DM na hodinu jsem odmt. Potebuju se vrtit, ne mi zane kola.

Jsem ve mst pod Etnou, v Adrnu. Pobolv m kaleno, ula m due lepen u studnky a u stovku kilometr mm nrok na den volna. Na koncm trhu si napabrkuju ovoce a dostanu kilo drobnejch rybek (km jim anoviky). V marketu koupm pate a late, a nathnu se nedaleko fontny (chcete-li vdt kde je voda, ptejte se na fontnu) do stnu barku.

Zorganizovat si den volna do stnu staveb, je stejnej nesmysl jako trvit ho na psit pli. Bejt celej den ve mst. Na jednom mst si vait, zavat prt trenky a lepit due se neme obejt bez asistence mstnch dcek pro n jste objev a kte na vs neustle z povzdl pokikujou "What is your name, what is your name?". Naped vm dcka nevad. Polete si je pro vodu, nebo s pohlednic do domoviny (myleno do schrnky s km..2 105). Pot vm zlhostejn, a kdy vm nakonec vylijou broskvovou omku mte na n vztek a alespo se s nima vyfotte

Z mumraje nezkrotnejch dt, navzjem si dodvajc kur, m vysvobozuje a v podveer (teprve te zan ivot na ulici i pro dospl), mladk se stejn patnou anglitinou. Pekvapuje m, e se m pt, jestli jsem z Prahy nebo z Brna. Tyto na mstn pomry detailn znalosti moj zem vysvtluje tm, e jeho "frend study at Brno" piem hriv vyslovuje R. Rad mi, abych vyuil jeho nabdky, a el spt k jeho pteli Oraziovy.

Orazio je mlad ne j, je mu osmnct. Venku m host melounama. Rad m, abych je tolik nevykusoval, e m bude bolet bicho. Sladk melouny zajdm dle mstnho zvyku blm chlebem. Pedstavuje mi svou dvku. Je to pkn patnctilet mulatka s drobnmi prsy. ern vlasy j splvaj na zda a jet vc zethlujou jej postavu. Mrn prothlej obliej zdobj ui s vcero nunikama, malej nos a nevinnej smv odhalujc oponu ped dvoustupem krsnejch zoubk. Prost abajzna.

 Pot m zavede do mstnosti, kde mm spt. Jedna rovka z zdeformovanho lustru osvtluje zdi se zpola otrhanejma tapetama. Zpoza jejich zbytk vylzaj brouci nakrmen celulzovm lepidlem. Sk s jednm roztpanm a druhm na jednom pante viscm kdlem hroz,, e se co chvli rozjede (ostatn uvnit le akort nepran zclona a teplky). Nad manelskou postel step zrcadla a okna jsou zatluen pytlovinou. Poloenho lina kus chyb a zubatou drou prosvt betonovou podlaha. V kout stoj stl s horou nesmyslu. Na zemi se vl rozbit flaka. Non stolek m asi nemocnou noiku protoe je naikmo... Ds a hrza.

Orzio rozpoznal m pochyby a omluvn vysvtluje, e "pap" (kouk mi pres rameno na mue kterej celou scnu sleduje z pedsn) nem "sioru". Aby to podloil, tak z hory nesmysl na stole (zase se jich pr rozkutl po mstnosti) vythne roztrhnutou ernoblou fotku eny. Jet jednou ji rozpl a trky upust na zem.

Zmtaj mnou pochybnosti. Pramlo dvryhodn pohostinstv se mi chce odmtnout, ale venku u je tma. Biikleta stoj open o tu sk a drtnka postele je tak svdn prun. Navc. kdyby to byly lumpov lc pastiky na cyklisty, tak si to tady zadj reprezentativnjc - snad.

Orazio odeel, e jde spt k siorit a nechal mn v de se starochem. Co dlat? Povsm si passport na krk, a v trenkch lehnu na svdn mkou matraci. Oi zavrm s tm, e kostky jsou ji vreny. Pokud by m ten spolek sciclskejch mafin chtl paralizovat, tak by m daly nco omamnho vypt - snad... Prt se? To je zbyten riziko.

Rozblikala se rovka. Staroch m nese v kalku kafe. Marya pila. Znajce osud Vvry kafe odmtm s tm, e ho vypiju "tomorow" a kafe dm na ikmou desku nonho stoleku. Staroch nerozum nic, ale sedne si vedle m postel a plochou dla m polo pes trenky na pirozen."Bna?" pt se. "Si, bna" odpovm, a odstrm mu ruku.

11. ervenec - Lvov pole nejvt sopky Evropy

Orcio m piel vzbudit, jak jsme si ujednali - v est. Na sndani m pinesl tepl koblihy a tm si m definitivn zskal. Pochybnosti verejho dne jsou pas. Pome mi vytlait Biikletu z brlohu svho otce (f.46), nape mi adresu Marreo Orazio, Adrano /Catania/, Via Ugofoscalo n.5, a zamv mi na pozdrav s pnm "Buena fortna!!!".

S obinadlem staenm kolem kolena, vc se spolhaje na zdravou nohu, objdm zubatej krter nejvt inn evropsk sopky Etny. T잚 variantou po 284. Ze sopky stoup pra. Vypad to majesttn. Monumentln pocity z n mm zvl᚝ kdy m obklop lvov pole. Pruhy erno ernho na pohled tkho magma, kter ztuhlo v bizardnch tvarech prehistorickejch potvor v nadivotnch velikostech. Studnek je dost, a voda chutn po se. Mstn zlobivci musej mt zvl᚝ silnej strach z ert...

Vymizely vlajky. Zejm Italt fotbalisti vypadli z boj a Nik.

Zase jsem u more. Tentokrt Inskho. Sleduju mue s estimetrovm prutem. M na nm splvek z hrub opracovan tvrnice polystyrenu a na hek v kusy chleba, kter j mm na sto edest kilometr. A te tam dal dokonce koblihu... Nemu se na to dvat.

Poslm pohledy prarodim, panu Hokovi a na charitu.

Spm pod lod naloen na pepravnk. Hrozn smrd.

12. ervenec - Lambrno

Rno se probudm a mm u hlavy prochladlho nosoroka a krabiku od estrfldek. Jika m dneska narozeniny, tak se to hod. Z obho jsem udlal prma drek.

Nathnul jsem si sval na t "zdrav" noze. Dlm jedin mon - stahuju jej obinadlem.

V Messna Marritima se nechvm petrajektovat spt do pevninsk Evropy. Do Villa san Giovanni to je za 5.000 lir.

V zkaznky oputn restauraci si jdu pro vodu. Nikdo m nevyhazuje, tak si sednu na polstrovanou sesli. Zan ve mn hlodat krize.

Hledm do mapy a msto abych koukal kudy dl, myslm na to, jak len vzdlen je ecko, a i pak to je jet kus. Jsem daleko, jsem sm, bol m koleno, bol m sval, neznm jazyk = jsem dvakrt sm. Zdej klma mi nesvd, vedro se pod stupuje a stv se bhem jzdy po asfalte nesnesitelnm, take od 13 do 15 hod se skrvm ve stnu a tm je m asu pro jzdu a tm vc se musm honit, kdy se jet d. Jsem pod kopcem - u moe, a musm pes kopec - k moi, a pak jet jednou, a pak jet. V restaurace se tak pkn sed, na mkkm, a nechce se, ach jak se nechce...

Prvn co je, tak si pestanu sumrovat dvody pro bych ml tady skonit. Ve druh ad si stanovm peliv venou trasu. Dm v n pednost nejkrat stedn tk variant po 18 a 110. Za tet se te hned zvednu, pestanu bt sm sob neptelem, a Biikletu zbavm veho zbytenho. Za tvrt (to u jsem v pohybu) si piku myslet na hezk vci a radovnky dn nedvno minulch.

Ze zbytenejch vc mi zstal pouze detnk. Zahodit ho jen tak je -koda, zkusm ho naped s nkm smnit za cokoliv. Pi nejhorm za ananas.

Calabria

lapu podl modrho moe pobem Costa Viola Calbri, oblast stolovch hor. Extrmn tk prce a prv dnes. Pijet pod horu. Vytlait ji. Nahoe projet vylidnnm starobylm mstekem, spadnout k moi, pijet pod horu, vytlait ji (stoupn 18%), projet vylidnnm mstekem, spadnout k moi... V jednom kopci jsem si ekl chlpkovi vyvalenmu pod pergolou o aqu". Ani se nezved. Prej e za uno kilometri je fontna". Slibuju mu pomstu.

Vystoupal jsem na jedn takov hoe. U cesty stoj krmek stluenej z prken potaenej bambusovou roho. Uvnit sed chlap a ensk mladho vku a prodvaj svj artikl - domc produkty. Maj ve co dm me dt. Zeleninu, ovoce, vejce, sry, med, houby, uzeninu, salmi, peivo... Zastavuju.

Zdravm "bonrno". Umj malinko anglicky, take mi sten rozumnj kdy opakuju "you have manre, I have detnk! en pls! yes?!". Musm svou vzvu opakovat nkolikrt, doplnnou patinmi posuky ne porozum co to je "detnk" (mm ho pidlanej peliv ke kolu, take demonstrativn pedveden vci uren ke smn nen mon). Pi vysvtlovn se manelata neustle pousmvaj, co mi dodv elnu do handlu ve smyslu, e jim nejsem nepijemnej. Konen po m prodava papoukuje v obrcenm gardu "I have manre, you hev lambrno (kdy nic, tak alespo vm jak se ekne detnk) and please en, mare - lambrno yes?". "Yes" potvrzuju a spolen se rozesmjeme nae mi chlapk pod pl tangle salmu. Detnk vak odmt. Pch se do hrudi s tm, e je "miliard". Pokoum se mu ho vnutit, abych se ho zbavil, ale nejde to. Obchod stvrdme podnm ruky a zivmi smvy.

Spm v rozestavnm barku pobl Mileto. Na veei jsou pochopiteln kolnka tentokrt omatn dlem salmu. Je peprnej nahrubo mletej a ve skopovm stev.

13. ervenec - Dlnkem silnice

Jsem dlnkem silnice.

Nael jsem pytlk karamel. Maj sice teplotou poznamenanej tvar, ale i tak moc chutn kalorie.

V Pizzo, bom na 110 kter mn dovede k rozvod Tyrhenskho a Ionskho moe. Taky poslm dom pohled je z tch vtch, tak se mu rozepsat: " 13.7 98, Km.. 2 238. Ahoj doma, tak u zase lapu pevninu. Tentokrt to je Calbria - zem stolovejch hor. J i Biikleta jsme dobe naladni. Poas nm peje. Technick problmy jsou pekonateln a okol - s nm se jen obtn komunikuje, je nm naklonn. Zatm ahoj - jdu obdvat" .

V Chiaravalle si utrhnu z ekrny na izolep vlajc parte funebri", o velikosti fotbalovho plaktu.

Ustlal jsem si u telefonn budky protoe v jejm svtle se d dobe kuchtit. Piel nkdo telefonovat. Neml drobn. J je ml. Tak jsem mu je dal.

14. ervenec - Dlnkem silnice

Jsem dlnkem silnice.

Objdm Golfo di Taranto po 106. Krajinou mrn se vlnc se podveerem rozlhaj zvuky traktrk Lamborgini, Fiatagri, Fort, kter s otevenou kapotou pes kardan pohnj erpadla studn v sadech oliv. Voda nen problm.

Opt se pokoum udat lambrno, tentokrt v pekrn. Vsledkem je pehrel teplho peiva, kafe v kalku a pica s rajatama a zeleninou. Lambrno mi zase zstalo v ruce. Takovto smnovn sa mi p".

S diktafonem v ruce jdu na cenov przkum.

Vozky jsou na minci 500 lir. Oteveno je S.30 - 13.30 a 16.3O - 2O.OO. Take ty ceny. Pivo 0.66 l 86O lir. Nutela 4OOg 3900. Kakao 75g 750. Mlko 11 900. Puding 80g 990. Marmelda 400g 2650. aj 25 pytlk 3280. Suenky 200g 1330. l kg chleba 25OO. lkg salm 6500. l kg tstovin 99O. lOOg omky v prsku 17OO. Keup 690g 1390. 8ks monolnk 9900. 1kg jemn prky 14900- 6ks vejce 1290.

15. ervenec - Dlnkem silnice - Den tict

Jsem dlnkem silnice.

V Taranto koukm na tyry bitevn lod edav barvy s vysokejma blejma slicema. Lbej se. Na focen jsou ale daleko, tak si je natom na video psek pes 14x zoom.

V info ofis" se ptm na lo do eck Igumentysi s italsk Brindisi. Se spolenost Hellenic Mediterranean Lines Ferries mu plout ztra, nebo pak a za dva dny. Jestli chci, tak m vystavj lstek. Nechci. Do ztka je vdycky daleko a pi tomto stylu ivota dl ne kdy jindy.

Bouka. S ist jasn se zathlo a leje jako z konve. Blesky kiujou oblohu. Vtr si pohazuje palmama. Skoval jsem se do prjezdu pod panelk (asi takovej jako bydl moje babika na SA), zavrtal do spacku a jal se spt. Nen kam spchat. Do Brindisi to je necelejch padest.

Budj m carabini. Jednomu hne cigareta v koutu do tmy. Je po deti. Myslm si, e jim jde o pasport a tak jej zanm dolovat spod trika. Gestikuluj a toho nechm, e jim o to nejde. Vzbudili mne, aby mne upozornili, e nemm zamenou Biikletu.

16. erven - Alibedeveri Italia!

Neda se m z Taranto vymotat podle vytyenho smru. Kdy se ptm na Brindisi, tak m vichni poslaj na motorway kam taky smujou vechny smrnky zelen barvy. Pod tlakem stejn nervozity jakou jsem si proval ped Cagliary kapituluju a nechm se zavst ipkama na dlnin dvojpruh. Vm, e se to tikrt nem -lapat dlnici- a tak se do pedl oprm se mi nataenej sval (je to lep a koleno u nebal vbec) dovoluje.

Z dlnice sjedu a ve Francavilla pro ovoce. Vude jsou v erven pd zarostl olivovnky. Krsn vrsit stromy s nzkm, asto vykotlanm, kmenem z nho se u nad zem oddlujou koeny. Nejhez, a tedy nejstar kmeti jsou ve stedu sadu obklopujc obydl sadae. Na zdobnch domech je vidt e sadastv majitele dobe iv.

V Ltno, pabrkujc u fruty, ke m pijde atlet. Jestli mi jde o manre - pt se. S, manre" eknu j a on mi nazna abych pokal. Za chvli mi pinese dva chleby a popeje "bona sra".

Na konci Masagine m zve prodava meloun z nklaku - vyber si. Dostvm dv koule. Kdy je vezu tak mm problm dret balanc.

V info ofis na kraji Brindysi je zastoupen Hellenc Lines take, si hnedle za 37.000 koupm lupen Brindis - Igumentisa. Daj m plnek vyznaenou cestou ke kanceli, kde se dl evidence pasar (dost dobe to nechpu). Po cest m plnek vezme vtr a zafoukne pod auto. Natst el vythnout.

V evidenn kanceli m daj jinej plnek, na cizineckou policii. Tam musm, aby i do lodnho listu na jmno, dali raztka "bez viny".

Kdy to vechno s patinm bloudnm prodlm, jdu utratit posledn drobn liry. Mm jich asi 4.000. Na dui to nen, tak utrcm za pohled /km.. 2 731/ kilo cukru a litr mlka.

Nemm u vbec as, ale chci jet zavolat Felicettimu do dalekho passo Costaluga, e jsem v podku, a e dkuju za patront kterej nade mnou drel. Dvakrt zvedne telefon jeho pan kter nic nek moje jmno a Tschechische Republic a dvakrt ho polo aby ho u vc nezvedla (kdy jsem se vrtil, tak jsem Felicettimu o tomto telefonnm pokusu napsal. Co by odpov mi pijde dopis s parte funebri - od jeho pan - z nho vyplyne, e to dobou u byl po smrti...). Ped budkou adon usoplnek o telefonn kartu. Kdepak hoku, tadle karta s potpema je pro Petruku.

Podle tetho plnku hledm to sv nstupn molo. Nael jsem jej za pt minut dvanct, nebo i po... Asi na m ekali.

Nechvm Biikletu na kraji gare, hnedka za vratama, a povzbuzovanej dlnkama, kte v trobch lodi upevujou njakej nklad. Opt mm pln ruce a beru jenom nejnutnj: spack, kalimatku, fok, hygienu, melouny a chleba na jdlo, flaku vody. Ruce mm pln. Poteboval bych pytel.

Osamocen vstupuju do schoditn achty v okamiku, kdy se lodn vrata definitivn zavraj. Pem hlomoz ocelov lodn zvuky.

Exotick kvliv hudba, kakaov eny v tcch s uhbavm pohledem, v kalhotch jim nohavice zanaj u u kolen a s nunicema v nose. Turkov, ekov. Balknci.

Vykoupanej sedm v ad kdysi pohodlnejch dnes rozezanejch sedadel (jako jsou v letadlech - znm z filmu) v sle kde se chyst k spnku asi sto mu, en a dt. Vm, e vyhraje ten, kdo bude chrupkat jako prvn a zaberu docela prima mlo exponovanej flek na konci uliky.

Lem na spacku a vnmm kolban a chvn lodi, a divadeln um kolem promchanej plem nemluvat. Soused vedle m se chyt za nos - jako e mi smrd nohy. Dvm mu za pravdu a dlm e nerozumm. Lkav pedstava v kontextu penen vc nen zas tak lkav. Nechvm se masrovat pedstavou, e jsem si prodlal krizi, a e plovu na Balkn. Bna sra Italia! Buena fortna italino! Alibedeveri bambini!

17. erven - Den chyby

ecko

Veker osazenstvo lodi se rad do trdlu ped jedinejma otevenma vrtkama do gar a poslze na pevninu. U vrtek stoj pasovk a kontroluje. Dl to peliv. Trv to dlouho, a u dva pasary poslal do separ. Sleduju ho pes sklo slu. Na prolustrovn jdu jako jeden z poslednch. Jsem napnut, a mj pas se mnou tudle proceduru prodlal u mnohokrt. Prochzm bez mrknut oka.

Schzm po zvonivejch kovovejch schodech a pomhm njakm islmskm manelatm s korkem. Moc bezbarirov to teda nemaj.

U z dlky mi na Biilklet nco nesed. No jo. Baterka je venku! Pro?, vdy vm e jsem si z n vybral monolnky do diktafonu a e nesvt. Zanm tuit nco neblahho, a na branu, kde by mla bejt videokamera kterou jsem tam ve verejm spchu nechal, u sahm se staenm vyschlm hrdlem. Oprvnn, videokamera s kazetou na kter je Sciclie, Calbrie a kus Sardinie je v oudu. "Kurva do prdele" zakleju a jet nejm tikrt shnu na splihlou branu jestli se mi to nezd. Nezd. Co dlat? Vedle Biiklety je ko na odpadky. Prohledvm ho stejn horenat jako okol doufajce (naivn), e si ji tam nkdo skoval. Nachzm akort svj kl od zmku... Lidi, auta vechno kolem m plyne ven pry z trob a nzorn m dokazuje, jak marnej boj je "cokoli" dlat pro jej navrcen. I kdyby nebylo pozd, a j se svou jazykovou vbavou (a dokladem z esko-nmeck hranice) dokzal nkoho zmobilizovat k njakmu zkroku, tak ji zlodj hod do moe a zase z toho nebude nic. Rezignuju nechvaje se unet davem.

Lem u kany pod stromem a nechce se m nic dlat. Je v podstat rno, pluli jsme pes noc, take by se mlo pracovat, ale j mm tlum. Intenzivn si vam. Potebuju nacpat do tla ten kilogram cukru. Tam m bude tit vc ne na nosii.

Pi invente zjiuju, e m okradli jet o vercaik a przdnou penenku s telefonn kartou pro Petruku. Ke vemu jsem ztratil kl od zmku, co jsem nael, take nemm m zamykat Biikletu... Jako jedin plus vidm, e mi zbyly dv nahran videokazety a tyry audio kazety s poznmkama.

Dln, dln, vechny smutky zahn take naped kupuju zmek, aby m jet nkdo nepipravilo kolo. To jde lehce, jako ve, co je otzkou penz. Pokud je mte... Obtn se mi vak shn kl slo patnct neb v krmech maj akort sady.

Na dln je na m chlpek pramlo zvdavej. Nicmn, kdy si na ponku vyberu prstnkovou patnctku a podvm dvst drachen pochop o m jde. Poaduje dvakrt tolik. To je tyicet korun za posvaovanej vyvejkanej kl. To je moc. Stril jsem kl hluboko do brany, dvst drachen poloil na ponk, a nedemokraticky odjel.

Chmury rozhnm na E92. Cedule u pumpy oznamuje: "prodej nafty za esk koruna!"

Spt jdu nkde na kraji vesnice v kopcch na nich se pasou ovce. Je tam pramen a kousek od nj hospoda, tady kaverna. Sedej v n chlapi. Pijou pivo, poslouchaj kvlivou hudbu a v dlanch si pohrvaj se rkou korlk. Kdy si jdu do hospody na zchod, tak m sthnou k sob na pivo. Ptaj se m, kdo jsem. Turek? Albnec? Bulhar? dvaj mi vybrat. "ech" odpovdm. Z jejich reakce mi je m jasn, e mm plusov body. Pivo nechutnalo.

U lem na spacku a dvm se na Malej vz, kdy kolem projde mec stdo koz a za nm nahrbenej ddek s babkou s dlouhejma holema a s frou zelenejch vtv na zdech. Jsem v jinm svt. Na Balkn.

18. ervenec - Kalispra!

Kdo nebyl v eckch horch, nebyl v ecku! Troufm si tvrdit. Prsmyk, do nho prv stoupm rozdluje povod Adriatiku a Egejskho more a je nejvy v ostrovn i zvan Hellas. Zvedat se zan od jezera (zde Limn) Ioanina.

Teplo je stle m pijateln. Nen se co divit, vdy lto vrchol. Asfal netaje jen dky tomu, e to je sp beton, i co. Sklon silnice odhaduju tak na 8% co je dlouhodob sjzdn, pokud by byl vc, tak bych musel obas slzt. Energii mi, krom chleba a ovoce, taky dodv vize, e v cempu "nedaleko" mm - snad - bednu s proviantem.

Vude se pasou kozy, ovce, kon. Pastevce tady dlaj Albnci. Lidi jako mi.

Sssssss. Bhem sjezdu v pln rychlosti m ulo kolo. Brzdm i oima. S rukama od mru spocenej jak my, konstatuju, e se odlepila zplata. Lepit nem cenu, chce to teplej flek.

Neochotnej elastik" mi dui lep lepem. Moje protesty, e jsem si objednal ehlen nebere vn.

Na krajnici stoj batoh. Oputnej pknej batoh z ern ke. Nikde nikdo. Hulkm s batohem nad hlavou. Nikdo se nehls, tak batoh pivu viditeln z lev strany na batoiny. Cestou mvm na kadho protijedoucho - jestli se nevrac pro zapomenutej batoh. Motocyklista s dvetem zabrali. Dostal jsem nlezn. l.000 drachen (ti chleby).

Od rna stoupm do prsmyku Ktara a moc se m dnen etapa lb. Fotm a libuju si v samot v hezkejch horch. S podveerem i z pjemnho poas. astn jsem zvolil, kdy jsem si pro pejezd poho Pindos vybral tudle tu nejt잚, ale nejkrat, variantu.

S podveerem si zanm dlat starost o jdlo, take mi je vhod shluk t maringotek kter suplujou vysokohorsk kiosky. V jednom je zelenina ovoce. V druhm sladkosti a pitivo. V tetm peivo a ov, koz produkty. Provoz je nulovej a obsluha (dva mui a jedna ena) se hejou u ohn v sudu od asf altu.

Automaticky mm za maringotku se zeleninou, kde sprvn pedpokldm lsky s potluenma broskvema, rajatama atd.. U mm navybrno a drm se Biiklety, kdy za mnou dozadu zhurta pijdou prodavai. Musm se obhjit, e nedlm nic nekalho. Tak jim ukazuju co jsem si vybral - "manre" ikm. Kejvou hlavou, jako e rozum, a posukama m zvou k nzkmu vratkmu devnmu stolu, kterej byl dv elektrikskou cvkou. Mm si sednout (katz!) na palek. Nen to moc pohodln, ale u ani nevm, kdy jsem dnes sedl naposledy, take se ctm maximln spokojen - s nataenejma nohama.

Pan mi pinesla zbytky njakho neprodejnho kole. To m ale vbec nevad. Je plnnej ovm, nebo kozm tvarohem s hrozinkama. Hrozn se drob, tak jm s hlavou nad paprem a drobeky pak slznu. Asi poznali, e mm vn hlad tak se pan znovu zvedla, aby za chvli pila s talem re zalit njakou mlnou omkou. Mm k -tomu jst rajata (tomato) a chleba (psoni) naznauje mi mu v koen bund a nemusm spchat (sega,sega). Mezi sousty, jim v mezch jazykov pbuznosti etiny s etinou, s prstem na map pamtnku popisuju, jak jsem se k nim dostal. Oni jsou pastevci a prodvaj tady pebytky okolnch samot. Jsou ekov.

Vytrm tal chlebem a pan mi nese zbytek kae i s hrncem. Asi se j lb jak mi chutn. Mus bejt radost vait pro vyhldl cyklovandrky. Kdy se fotme, je u tma.

Maringotky ve tm osvtluje etz rovek havenejch agregtem vrcm opodl. Pijel nklaek s ovocem. Bicho mm jak buben napnut, ale skldat pomhm co mi sly sta. Dokud meloun nesu, tak to nen problm, hor je ho poloit. em ta komickm depem v pedklonu.

ekm, e zavou krm. Zhasnou rovky, a pjdou spt. Oni ale sedj a bavj se. A ne jen to. Lid u ohn stle pibv. Ovci. Zahnali do ko a pijdj za kulturou v rozhrkanejch gruzavicch i s rodinama. Mezi nima i njakej obchodnk s prothlejma trnkama v lku (byly to olivy). Dal mn jich plnej pytlk v domnn jak si mn uct. Nechutn mi to, tak to rozdvm mstnm. Ti se nich mou utlouct.

I kdy to je exotick veer vka mi tknou. Omlouvm se a gestem znam, e jdu dmat. Spolenost vol "kalispra!, kalispra!". A j opakuju po nich "kalispra, kalispra"- dobrou noc, dobrou noc!

19. ervenec - Tureck toalet

A m vee neobtoval jenom agregt chlazen, ale i dti kter si na m ukazovali se eptnm: "ka, eko". Zejm se tu ije nonm ivotem, a dospv se bhem pasen. Rno ovky opoutm tak trochu nucen. Po tch tech verejch, co mne uvtali, nakrmili a jet veer vybavili men na tden, nen ani stopy. A ten kter je nahradil, m te neurvale bud a naznauje, e tady nemm co dlat, a vypadnu. Asi mu o m neekli a te nad rnem n objevil kdy el moit spcho za jeho" maringotkou. Je mu odputno. Ovkm z Katarasu povst nepokaz.

K jetrkm i 30 cm dlouhm pibyly kobylky. Jsou velk, skou vysokm obloukem a u jsem (bohuel) ti pejel. Je z nich spousta krve (za morbidnost se omlouvm, ale je to tak).

Stle vce pibv tzv. tureckch zchod. Jejich pouvn jsem zkraje posunoval a do meznch situac. Rozhodn to je dobrodrustv dept na kluzkch keramickch lapkch a soustedn clit do otvoru pod vmi. O vysokm stupni obtnosti svd zeteln zaznaen chybn pokusy.

Tzv. tureck zchody jsou spolen pro mue i eny. Co je jedinou vhodou pro cizojazyn cizince, kterm odpad peklad dvou slov - mu a ena. Jejich dvee zpravidla nejdou, nebo jen obtn jdou zajistit proti nhodnmu oteven, nebo vyvrcen prvanem neustle proudcm zespod vzhru s tahem teplrenskho komnu. Tlesnou potebu konajc m tedy pln ruce prce. Prsty jedn ruky jist, za neju prkno, doshne - li vbec, dvee. Prsty druh ruky mtr po zdi v pnliv snaze najt neexistujc zchytn bod, by zpevni svou pozici. Me hovoit o tst, je-li toalet vykachlkovn a prsty lze vklnit mezi kachlky.

V tomto postoji s toaletnm paprem, nezapomenout (!) vlastn, v stech - aby si jej nepromoil o vlhkou podlahu dve, ne jej sm pouije - sezn, e jeho obava, e se na dky turbolenc pilep jin, ji pouit toaletn papr, vynesen prvanem z trob, jest lichou, neb jedin zazen interiru, tedy igelitov pytel povtinou prhledn, umstn v rovni o lovka v depu, kterto jest obklopen bzucm hmyzem s lesklmi zadeky (vy jej pro tuto chvli nezajmte ani trochu, maj voavj zbo) je uren pro separaci tohoto zhndlho papru. Klimatizace u socilnch zazen tohoto typu je vertiklnho smru a je zajitna vnou ve uvedenou cestou.

O tom, e si za sv subjektivn nepjemn pocity je se u vs pravdpodobn dostav mete vy sami, svd kratochviln pedmty nap.: nedolutn kovka, rozeten asopis, krabika cigaret atd. kter jsem na onch mstech nalzal...

Poznmka na zvr. Ten Evropan, kter svou potebu vykan dve ne si pivod svalov kee, si me ct: "lo to jako po msle!". To byla jedna z vah kterma si krtm chvle samoty namsto loskejch zpv (nen to tak nron na dech). Udlal jsem si malou odboku na kltery do Meteory. Mal klterky na pikch "Prachovskjch skal nebo Adrpachu". Hezk, a zajmav - doporuuju. Poslm dom a Jiin pohled kilometr . 2 953..

Potkal jsem manelata na kole. Na mj vkus jedou svou "road of Griechenland" z Athn kam piltli, dost na tko.

I pesto jim zvidm. Pochybuju, e si to taky budu moct ve tyiceti s rodinnou zodpovdnost dovolit.

lapu do noci abych zejtra stihnul dojet do campu St. Panteleimon.

20. ervenec - 25. ervenec - Camp San. Panteleimon - den tyict

Cemp Hellas 6OO 65 San.Panteleimon,tel: 003O-352-4149O (41491) Cemp (f.59-61), je soukrom oddlen piplenejma utrkama, plavkama, a runkama na posvazovanejch rch. Cemp je mravenit splench tl, nervozity a pot cigaret zbvajcch do odjezdu. Dospvajc dcera je netvan, e nemohla jet s partou, ale musela s rodii. Otec je natvanej na mmu, e si od pojzdnho prodavae zeleniny s megafonem nechala prodat msto dostatench 500g brambor nadbyten kilogram. Mma je natvan, e se j nenapluj sny o dovolen u moe, kter dl a vlny neakceptujc jej plavebn styl. Milenci jsou pak natvan na celej svt, protoe soukrom, kter mli doma na irok vlend za zdnou zd, se jim za deset tisc smrsklo na uchzejc matraku s mravenitm, a pepkou ze stanovho pltna. A vichni tito lid jsou natvan, a naten na nvrat, protoe je vyvd z mry ticetipti stupov teploty a nemonost udlat si na tenkostnnm aluminiovm pnvi oblben palainky. To vechno nemae zachrnit ani lacin vno popjen pi oduevnlm Vole lehni".

Ale i zde jsou vjimky. A jednou z nich jsem j. Lem, jm vepovky z charity (sponzorsk dar), a chodm se sprchovat co dv hodiny. Mezitm snovm plny kudy dl. Nabdku jet zpt busem , kterou mi tu u vedouc zanechali rodiov (byly tu ped 14-ti dny, nechali m tu onu bednu) zamtm. Stejn tak zamtm i teplotn nronou variantu jet dle pvodnho plnu pes Pelopons na Krtu a nsledn zpt pes Turecko. Dalch variant je mnoho. Vechny maj dva spolen rysy. dn z nich nen pod dva tisce stejn jako dn nen dvakrt bezpen. Kdy volm dom, tak oznamuju nsledujc pln: objet ecko a nahoru k Turecku, pot na sever pes Bulharsko do Rumuska, a pes Karpaty dom. Turecko zbude na pt. Hovor je krtky, strun, drah. Se srdenm pnm na zvr.

Abych si zpestil cempovn, vypravil jsem se pod Olymp do Lithro. Podle dvou praand, (u m vidli v Meteoe - he), je vstup na deset hodin.

Cemp opustm rno 26.7 na novejch pltch Barum. Jedin Barum.

26. ervenec - Barumky vrnj

Nov barumky co jsem si doma nachystal do bedny" a kterou mi rodiov dopravili do campu si krsn vrnj po eckm asfalte. Ty star si sv spolehliv odkroutily a nle jim za to mj dk.

V Kateriny mj krsnej "hust zabydlenej" hbitov. Jednotn vysok bl ke, zele, mrnice s tstupovou zvonic (v kad vis zvon). Jedu po E 75.

Bloudm po Thessaloniky, Solun, mstem vrozvst. Marn hledm v druhm nejvtm mst ecka nco, co by m zaujalo. Snad jedin Albnci umjc Rusky.

Zalehvm, i kdy bych mohl jet jet, na vjezdu ze Solun po 12 - E 90. Mm odjetou svou stovku a koupel nabzenou ped noclehem v nedalek kan nelze odmtnout. Na veei je kae (z bedny). Podle mapy by mohlo bejt zejtra hezk koukn.

27. ervenec - Dlnkem silnice

Kraj pat zemdlstv, a tak trochu i naim zetorm.

Kupuju 50g tstovin za 140 draen", ale prodava mi tuje 240. Odmtm zaplatit a "vytahuju" jej od pokladny k reglu kde je lstek na 140. Pochopil a zbo mi vymnil ve stejn grami za stejnou cenu. Na zvr- dokonce pidal i obchodnick smv.

Z koukn na krajinu jsem zklamanej. Malinko to zachraujou letm ohldnut na krat i del prsty" poloostrov - Chalkidik. Klidn me, kamnkov ple, Skly padajc stemhlav dol do nich moe vykotlv bizardn okna, oblouky a sloupy.

28. ervenec - Louen s lambrnem

Vstvm. Na blikajc tabuli problkv o hodinu posunutej as, a teplota: 32st... Mimodk se zanm potit.

V Caesarapolis siestuju ve stnu krmu. Pijde obchodnk. Zajm se, tak mu vyprvm stejn nedokonale, jako ovkm. Pesto od nj dostanu jogurt, peivo, ovoce. Odejde a vrt se s engli mluvcm dvetem. Jestli prej nemm nco na smnu. Prsten, etzek, dolary. "Ne nic takovho nemm, ale mm lambrno" ukazuju lehkovn detnk, a ani mn nenapad, e bych se s nm mohl rozlouit kdy jsme spolu spjat tolika zitkama. Obchodnk kejvne, e ho vezme. "Co za nj chce", pt se mne dve. Co te? Nabz a prodat nechce!. Jedin monost jak s toho vybruslit je ct si o penze, ale zase ne o mnoho, aby si obchodnk, kterej m pedtm poastoval nemyslil, e jsem nevdnk. Asi jsem si ekl mlo, protoe j mm plitk prachy a on hlubokomyslnej detnk. Asi mi chtl vn pomoct...

V Kvala poslm pohled dom a Jiin oba s kilometrovnkem 3 443, od domoviny m dl 2 000 kilometr. V obchod si chci za utren prachy kupit imbus, kterej mi ukradli s vercaikem a bez nho nejsem schopen vymnit dn lanko, a dostanu jej gratis. Prma pobe ped Kvala je idel pro kempovn na erno.

Oko nem kde spoinout ne na ovnech. Jsou to pedlouh nzk stavby dsledn koprujc vlnitej tern na nm stoj. Poskldan jsou z desek, kul i plkulu, pobytch plechem z rozstihanejch sud. Ta spolu s igelitem pokrvaj plochu stechy. Aby to vechno neuletlo, tak je to zaten kapotama, stechama a jinma doslouivma karosarenskma dlcema. Nkter jsou ikmj ne ikmotina v Pise.

29. ervenec - Rodopy

Za Xanth chcp pes. Pole s kukuic, stdaj vinohrady a lomy na kmen. Vpenec se t ve stejnejch kvdrech jako jsem vidl na Sardinii. Tady je ale oproti Sardinii vidt zzem lomu. Pily na ezn kamene, jeby a vrakovit rezavejch bagr o dinosauch rozmrech.

Podl cesty a na odpovadlech, v bambusovejch chch s prynou, prodvaj pevn eny a dti ovoce a melouny. Kdy nemaj zkaznka tak trykujou nebo napichujou na metrov jehlice listy (doma se dozvm, e to byl tabk). Chci-li broskev pozdravm calimra, dobr den, (nedoporuuju zastavovat u dt, asto mi nic nedali - nemai nakzno) vezmu do ruky men broskev (co je obtn neb mlokter je "men")"postupn eknu "uno, on, ain" a zpravidla ji dostanu i s ndavkem (srpeek melounu a nebo pytlk ji- neprodejnejch plod). Vtinou je na mst snm - o kilometr dl budu zase. Pitom hodn chvlm: kalo - kalo, bona - bona, supr - supr.

Poho Rodop dlajc hranici s Bulgarisnem kter mm po lev ruce je dominantou mstn krajiny, stejn jako obasn liturgick stavbika z vltnho tvaru. SIamnn stavbiky jsou vevnit vybaven jednou kruhovou lavic a vyhaslm ohnitm vprosted.

V obchodku udlm cenov przkum: pivo-181, limo 1.51 25O, mlko 1l - 320, jogurt 220g 252, 250g margarnu 366, 5kg cukru 1385, 0.5 marmelda 277, 1kg re 742 (?), 0,5kg krjenej chleba 375, 5 housek v pytlku 381, 1kg tstovin 166. Jsem v ecku, take i ceny jsou v jejich drachnch!

Nocleh mi vychz do vesnice p. Na kadm storu jeden. Jsem opt v zajet dt tady s tma se d domluvit. Umj rusky. Jsou to toti Albnci.

Tradin je zajm kadej mj pohyb. Nen jim hloup m koukat do huby kdy jm. V kluinovi tkv zejm budouc cestovatel protoe kdy se na vechno dovyptv zept se "to tbj ndo", kdy eknu e "chljeba" pinese mi dva bochnky blho chleba.

Jedna z jeho otzek byla: "Paem ty Petr ujl z damj". Nevm jestli m vysvtlen, e jsem "nujol", nbr e se "tolko paguljju pa Evrop" dokzal zcela vstebat.

Rozhodn m pravdu. Vypadm jako bezdomovec, iju jak bezdomovec, vyjaduju se jako bezdomovec a pitom jm nejsem. Domov mm v srdci, na nosii, vude kam hnu mm domov. Tm vc, m vc se viz blm bezdomovci, jm nejsem.

Pro bezdomovce je domov koul na noze. Dnes je tu, ztra onde. Pro mn je domov zkladnou. Startem i clem zrove. A se vzdaluju, ve skutenosti se vracm. Vandruji kamsi do neznma abych to vdl- a se vrtm dom.

K vandrovn je teba dvou vc. Za prv mt tak mlo penz, aby lovk byl zvislej na lidech a ne na penzch alias mt tak moc odvahy a vystoupit z jistoty penz a nechat svj ivot ztit abstraktn lidskou sounleitosti (nelze brt do slova). A za druh vit na nhodu a nebt se tmy.

30. ervenec - den tyict pt - V Turecku

Pes noc ve mne uzrl blznvej npad. Zmnit trasu na vchod. Dojet do Istambulu. Poslat pohled z Asie. Nechat se pevst pes ern moe do rumunsk Constance. A dl pokraovat dle plnu. Uvidm Istambul. Vyhnu se (pr) zloinnmu Bulharsku. A kilometrov si nepitm.

V Alexandropoli, prvn minaret, prvn zavoln mezzuna, a prvn muslimky v sli.

Gesty jsem zvn do kaverny. Na odmtat? Dva co mn pozvali mi dali vychlazenej meloun. Jsou o mlo star ne j. ikaj, e jestli jsem Petr, tak po jejich jsem Petra a budou mi tak kat. Pro ne.

V rohu kaverny pod stromem se na roni opkaj a voej placiky skopovho masa. Vtr - se to provonv okol jak rozhn kou. Smai ot masenko hlkama a co chvle do ilavho nebo na maso stkne z njak lahviky co m vedle na stole. Te k masu pidal i brambory.

Kdy mezun zane svolvat islmisty k modlib z ve minaretu, tak se v kesansk kavern automaticky zesl reprodukovan hudba ili ten nahoe nem anci. Zklad nboenskjch tenic je na svt.

Dostanu tyry ty placiky. Jsou velk, asi jako dla, a malinko tuh. Zdaj se m peprn, ale to se mn zatm zdlo vdycky, as dky m vlastn strav postaven na tstovinch a melounech, krom krm od ovka, kdy jsem nco dostal z kuchyn t kter zem. Na pit je voda s citrnem. Ptm se na Turecko a jsem varovn. Tam nejezdi!

Na cestu mi dali dv klobsy a meloun.

U jsem se nauil na dlku poznvat co roste na poli. Take zbyten nezajdim ke kukuinmu v domnn, e si odvezu melouna.

S blc se Tureckou hranic, pibv vojensk techniky. Ta vyazen pomh v polch, ta souasn (pedjely mn tyry tanky = hrza ) jezd po silnicch.

U benznek se ptm, a po karpch rozhlm, po map Turkye. Marn.

Petrhla se mi rka od vku s penzi a pasem. Natst jsem si toho vimnul , dv ne jsem ho ztratil. I tak m dn zamrazilo.

Obstaral sem si zaruen prav pravoslavn eck parte. Do srie k tomu italskmu. Utrcm posledn drobn drachen. Rd bych okoldu, ale do jej pln ceny mi jich chyb pajda. Mm jet skovanejch 500 papirovejch drachen a doufm, e za n podm mapu Turecka. Prodavakami ji odpust. Venku se potkme jet jednou protoe jsem se zdrel diktovnm do "fonu", a ona la se smetm, nabzm j ulomenej kus tabulky, ale nechce. koda..

Mapa nen ani v posledn eck vesnici Frs s rozshlou vojenskou osdkou. Tak kupuju dva pohledy a jednu znmku. Navc to nezbylo. Zvauju, komu tu znmku a pohled poslat. Nakonec polet dom (km. 3 650). Zaplatili si je pedem. Jice ho polu z Turecka. Plnuju. Na kole mm samolepku s Charitnm logem - tedy k. Z obavy abych neprovokoval v islamistickm Turecku samolepku pelepuji.

Turecko

Odbouju, a v podstat neodbouju do Turecka p stle lapu E 90. Jen silnice se odklonila ze severn orientace na vchodn. Zvauji zda dlm dobe "kdy chci jet Tureckem".

Pestal jsem u potat pekonan rozvod. Vm jen, e tentokrt m ek Egejsko - ernomosk. Tedy nvrat do rodnch vod.

Vstup s ecka je na oputn celnici bez problm, a na to, e jsem si tam pchnul trn do nohy, a akoliv jsem ho vtah, stejn m rna pi kadm lpnut bol a pot mn v n tpe jet pr dn.

Hnedka za celnic je asanan vana. Kad auto j mus projet. O cyklistech to neplat, alespo ne o tch absolutn hloupch. K hranin ece Evros se pijd turniketem z pletiva z nho nen niku. Pes eku vede mast (30Om), kterej nespojuje, ale rozdluje dva svty. Teritoria kostel a meit (podotkm, e jsem vidl vc meit s plmscem ve znaku na vi v hjenstv Vatiknu, ne kostel s kem v hjenstv Mekky. (konkrtn dnej) Uprosted mostu je zedl ra a na kad stran od n (asi 50m.) stlna obloen pskem s posdkou v palebn pozici (to, co je na tom pohledu, je romantickej nesmysl - divadlo pra turisty). eck stelec, narozdl od jeho muslimskho kolegy, optoval m pousmn.

S oknka budky za mostem dostanu njakej lstek. Je na nm slo, hodina datum. Podle pohledu ednka je to asi dleit lstek (dleitost ednka je dna dleitost lstku kterej vydv. Pravidlo plat i obrcen). Za budkou se prostor (stle oplocen) roz do "buzer placu". Octnul jsem se toti uprosted jakchsi podivnch kasren se zvltnm reimem dovolujcm stnky bezceln zny a poboky bank. Jdu skrz tm vm k zvoe, kter je cestou ven. Jsem vak od n odehnn s tm, e nemm v pasu vlepen vzum, kter se dv tmdle v tom barku(- ukazujou). To je mi novinka, e potebuju vzum, podivuju se a strachuju, co to bude obnet.

Jsem v hale velk asi jako aula tet zkladn koly. Na strop se to vrtule, do nohou mne pjemn stud ornamentov dlaba. Okolo jsou ooupan devn pepky s vylepenejma vyhlkama vyvedenma v latince a arabtin. Podek udruje celnk v uniform s revorverem a voskovou tv (jde-li to u Turka). Pipad mi, a poslze se to potvrd, e hraje oblbenou hru "Rybiky, rybiky lovte se". Fronty u t otevench oknek nejsou dlouh a j na sebe nechci zbyten organa upozorovat, tak se adm do fronty za rznobarevn mue v propocench koilch ani bych vdl, e stojm sprvn. Pemtm, kolik me takov vzum stt, a jak vlastn vypad. Zejm jsem se ukrval mlo intenzvn, protoe si m "ryb" vybral (bodej by ne svm vzezenm jsem mu to pmo ukldal za povinnost) a te mn odvd nkam do kancel v zadnm traktu.

Tv se, e mu bejt rd, e m nenasad pouta. Pilep mn na rozpranou koenku dyvanu s vyhezvajcm molitanem, kouce: Interview" a ne m opust odebere mi passport a zanese jej do dve protilehl kancele. Neprotestuju. Nepjemn pocity, kter tak dobe znm, se njak nedostavujou - a j dm na podvdom.

Mrn otylej mu nacpanej do o slo men bledmodr errn koile se mn anglicky pt a j mu anglicky, v zkch mezch svejch schopnost odpovdm. Zajm ho cl cesty, finann kryt, a jestli jsem stopa. Kdy se ochotn zvedne, e se rd podv na mj "byke", zan vit v spch jednn.

U oknka mn obslouej pednostn. Turistick vzo stoj l0 USD a je to v podstat kolek do pasu s vyznaenou dlkou platnosti (jeden msc).

V celnm prostoru mnnm dolary, abych nebyl totl bez penz. Za l USD je 268 700 tureckejch lir. Vzhledem k tomu, e jsem smnil hnedle pt americkejch penz, mm v ruce nco pes milin. Zbytek dne trpm hlavu pepotem.

ek m prvn noc v nejchud Evropsk tvrti.

31. ervenec - Tekir Dagi

Nevynechvm jedinou monost ptt se na mapu Turkye. Z jedinm vsledkem. S reklamnho bedekru jsem vytrhl strnku na kter je malovnka evropsk sti Turecka (Anatolie je asijsk st). Nen to cyklistick idel a indinsk malvka mapujc indinskej poklad na stbrnm jezee, vyveden na bizon ki barevnejma hlinkama byla nepochybn vrnj realit, ale co se dlat. Podle neho jezdit musm. "Z hlavy" se do Istambulu dojet ned.

Keovit drm smr a lm na mstn idie. m vc jsem v Turecku, tm je to hor. Nklaci troubj tak usilovn, e m, donutili se prkrt ohldnout a tm se uinit zodpovdnm za svj ivot. Docela by se hodilo dt si dozadu symbol hluchho. Faktem je, e v Turecku jsem jin bicykl v akci ne-li ten mj, nevidl. Neustle oekvm, kdy m spadne na hlavu njak cihla s vysok bonice a nebo zachyt hroziv vc okrasn poklice. Velice nepjemn jsou nklaky s pskem, se s slmou. Ti prvn, m zasypvaj prachem, a ti druz pichlavejma votinama, Zvl᚝ nebezpen jsou auta pedjdjc v protismru. Szej na to, e se koukte Ped sebe, a ne po krajin a nebo na ru, a e se tedy ve vlastnm zjmu vas odklidte nkam do karpy. Do asfaltu jsou vyjedn hlubok koleje. Jednotliv asfaltov plotny, jsou k sob pivlcovan bez zvltn pelivosti, take mezi nima jsou i pti centimetrov schody. Sprvnost dopravnho znaen je vce mn zvisl na sle vtru, a sle vtve i stromu na nm vis, a nebo jej podpr. Alkohol se ped jzdou sm pt "v jist me" zejm oficiln. Dvakrt jsem byl toho svdkem.

Pejdm poho Tekir Dagi vysok a 3 000. Fotm se s jednm etnch prodava malejch cukrovejch melounk. Fotil ns jinej co ml stt vleku naproti.

Spm kousek od budky zeline. M tam u sebe viset obraz njakho atamana. Jmenuje se Ataturk a prej mu pat celej svt. I eko.

1. srpen - "Ve - ve."

Tekirdag. Prvn vt msto na behu Marmara Denizi - Sea of Marmara. "Sehir Mekezi" je po naem sted msta, stop je "Dar" a voda je "S". Tak njak se zuuju do taju turetiny zatmco se v nm marn shnm znmku na pohled pro Jirku a mapu Turkye. Ulicema elegantn chz prochzej prodavai preclka. Tc se zbom nosej na hlav (promarnn monost fotit). V rukou si nos idliku na n tc slo pi odebrn.

Jeden preclik mi bhem vaen obda prodava vnucuje. Odmtm, ale marn. Chpu-li dobe m si jej vzt. Kdy vak do nj kousnu je s kamardskho prodavae neptel. Vyhrouje, e na m zavol policii - jestli nezaplatm. Dvakrt mlasknu a pedmt dolin pestane existovat.

Konen mm mapu. Zbloudil mototuristi z Holandska (otec a syn) m vyslechli a obdarovali m autoatlasem Evropy a chlazenou Coca Colou. Prvn co je, tak vyhledm, jestli je v map lodnch linek zanesan erno mosk spojka mezi Istambulem a Constantou. Nen.

Svam u mlna na mouku. Dlnci nakldaj bl pytle na nklak. idi pokuuje. Prej jede do Burganistnu. Informace m napluje nadj, e se d plout do Bulharska a Rumunska. Konec konc, jak by se tady vzaly ty spousty dci v nich se voz mstn policie? Uvauju. Dlnci m nabzej, jestli se nechci okoupat. To je mi hloup otzka.

ekal jsem vykachlkovanej sprchovej kout nebo aspo plentu. Take tmav vt mstnost bez intimity s devnm rotem na betonov podlaze vyspdovan ke zdi a sudem na stee mi na chvli vzala dech. Nicmn jen na chvli. Pod ric z konve se zejm umv i ndob p na zemi le ajov lika. Seberu ju jako prima suvenr.

Vykoupanej dkuju mlynovi co mn to zprostedkoval. Mezinrodnm gestem m nabz jestli si nechci (te nevm jak to napsat) "zaoustat". Nevm zda pitom myslel na svou, i jinou, pan. Tak jak tak - vypad zklaman - kdy odmtnu.

Na krajnici stoj nepojzdnej traktor a na druh stran pod fkem sedej chlapi pijou pivo. Mvaj na m. Nabdnut pivo s bedny jsem pijal vce mn ze zdvoilosti. Vdycky m toti po pivu ztknou nohy. Zastavila u ns dka s emblmem na dvech. Chlap ve stejnokroji se asi se zemdlcema zn, protoe mu automaticky nabzej pivo kter se samozejmost vypije. Koukm na to s divem a osmluju se zeptat: policist?". Deset minut jim trvalo, ne mi vysvtlili, e je hasi.

V kadm, i menm, mst je meita hldan vojkem ve zbrani. Voln mezzuun vak mstn pijmaj stejn pasivn, jako my zvonn zvon.

Vojk je v Turecku spousta a dokonale vytvej dojem vojenskho sttu. Jsou vyloen nekomunikativn. Nkolikrt jsem se pokusil od nich zskat textiln knoflk z apky, barva udv hodnost. Marn. Byl by to prma expont. Tstovinu 500g nakupuju za 86 000, limo 1l za 193.000, mlko 1.l - 80000, margarn za 80.000. Chleba stoj 150.000 a buchtov se bl tomu naemu. Platj tu tureck liry.

Na cest spousta elv pejetejch pi pokusu pekonat ivinej svrek. Nevm, e se to nkter povede dvakrt za ivot. Jedna je pejet dost ikovn. Hlavika zmizela a krun je celej. Byl by to primovej suvenr. Kdyby tak nesmrdl.

V okrajovejch tvrtch mst se rozprostraj trhy. Zbo na dece pod pltnm, vtrem nadmanm pstekem. Od popelnku s elvoviny pes marihuanu, mstn provenience (oficil) a po kulomet z Ruska. Banny na konci skladovatelnosti stojej 2k/kg. A rd bych, vyhbm se tmdle trhm. V davu je zlodjna snaz ne v lese.

Benzn do vaie nen problm. PHM jsou tady lacin motorin, nebo-li nafta, 11.870, norml 18.600, super 20.050,bleitfrei 19.570.

Vtr se to a hroz mi shozenm. Je to o drku.

Mezi motocykly kraluj znaky Minsk a Jawa. Divil bych se, kdyby s nima lod nepiplul, i njakej tank.

Situace s hlednm msta vhodnho k pespni zan bejt vn. U hodinu jedu zstavbou market, dom, hotel, parkovi. Tak dlouho jsem se piblioval Istambulu a mne pohltil. Ze dne je ero, z era tma. Nezbv, ne pokusit se vett nkomu na zahradu.

tylen rodina v tureckm sedu vee u malho stoleku pod rovkou na perskm koberci. Dotlail jsem a pod svtelnej kuel a pozdravem "Salm alejkum" vyerpal zsobu tureckejch slovek. Odpov "Alejkum salm" mi dodv nadje e se semnou budou ochotni bavit. Rukama sloenma pod ucho gestikuluju, e bych jako rd pespal pod jejich oekem. Souhlas mi dali obdivuhodn brzo.

Vam si vodu na tstovinu ale Mohamedn za mnou pijde a vezme m muliky - e mi je jako uva. Prima, s vody dlm aj.

Muliky m tie pinesl na plechovm tcu spolu s kanystkem vzcn vody. Ne odeel, popl: "Ve - ve", asi dobrou chu. Jinak dn obvykl zjem.

Konstatuju, e pro nj jsem pouze naplnnm litery kornu, z n vyplv povinnost pohostinnosti.

Tc odevzdm spolu s brourou Zbeha. O foto se ani nepokoum,

"Jakou cestou jde, takov lidi potkv".

2. srpen - Nvrat do srdce Evropy

Provoz zhoustl a silnin svrek se zlepil. Napojil jsem toti na osmiproudou dlnici Evropa - Asie. Jsem na prahu nejvtho Evropskho msta. Pestrl letky uvdj 7 650 000 obyvatel.

V "mch" tyech pruzch je neustlej pohyb. Auta se neustle tlaej z, nebo do, ptho pipojovacho - odpojovacho pruhu take m mjej velice nepjemn z obou stran. Vudyptomn trouben je absolutn bezeln a anonymn. Dopravn situaci ovlivuje stejn inn jako mj zpv. J se vdi nmu stal imunnm, co je sice nebezpen, ale logick. Do tohoto zmatku v teplot pesahujc 30 stup ve stnu se neorganizovan propltaj pci a mvaj na rzn velk busy, kter v podstat nemaj zastvek. Zastavujou na znamen kdekoliv a kdykoliv. Prvod na schdkch jsou vyklonn do prostoru dlnice a ze stuptka oslovujou potencionln zkaznky. Kasrujou a vyslakou dvaj idii pkaz k zastaven. "Zastaven" znamen zpomalen, maximln pibrzdn pes spojku. Invalidi a starci nemaj anci a musej pky. Dopravci zdob sv orezl pomakan busy naten ttkou, rznmi reklamnmi triky. Nejastj je npis "Expres". J se drm linek oznaench Uskudar Expres tedy historick centrum. Silnice co chvli vede po most pes moe kter zabh hluboko do pevniny kde vytv plytk slan jezera pln rostlin, ptk, odpadk a leklejch ryb.

"Tak lape hlavn msto Osmansk e", opakuju si nahlas a Evropa se m zd, myslc na to vecko co u jsem projel, najednou hrozn mal a najet kilometry mn plnj dojmem, e dom u je to jenom skok. Ve skutenm vychutnn si triumfu m pouze brn pedtucha, kterou marn zahnm. e autoatlas nelhal, a e se do Constance se po moi odtud nedostanu, a j e budu muset po svejch okolo ernho moe.

Za 500.000 jsem si koupil mapu Uskudaru, protoe jsem sjel z dlnice a octnul jsem se uprosted spleti silnic. Nikdy jsem nevdl jak to je bloudit Babylnem. Dnes u to vm.

K man jsou poprv voln pohledy, ale bez znmek, za dolar. Taky si koupm. U mm vymylenej i text: "Mal pozdraven z Mal velk Asie", ale naped do t Asie musm dojet. Co je otzka pr kilometr.

V info office nevd kdy a zda vbec se pluje. Mm se zajet optat do pstavu na admiralitu, je sice nedle, ale snad tam nkdo bude. Pej to najdu lehce, kdy pojedu podl tramvajovejch kolej pod z kopce.

Pejdm padac most. Na druh stran je pstav a v n m admiralita.

Ped vchodem stoj malej policajt a velkej civilista. Hala je przdn, oknko s informacema zaven. Pes prosklen dvee vidm ve vedlej polovin haly lovka za pepkou. Jdu za nim vyzbrojen mapou lodnch tras z autoatlasu. Tikrt se ho ptm a vdycky mi odpov stejn "patn". Do Constance ani dnho jinho rumunskho nebo bulharskho pstavu se nejezd. Vysvtlen - embargo. Mu jedin do ukrajinsk Odsi (za 1OO USD) odtud pak do Constance. Ale ani to nev jist. Ztra m pijt ukrajinskej konzul a ten mi to snad doke ct, stejn jako kolik stoji, a zda mi vbec poskytne, potebn ukrajinsk vzum. Dalch otzek nen teba. Obava se prv zhmotnila v realitu. Euforie pedchzejcch hodin se hrout jak pslovenej domeek z karet. Dom je najednou nekonen daleko. Jsem na samm okraji Evropy s Asi za patama. Tak takhle vypad neorganizovan cestovn. Cestovn neplnovan cestovn kancel.

Dkazy cestovatelskch schopnost, kter m rno nadnely, m te skldaj na kolena. Nebetyn Alpy a jejich Hochtor. Rozlehl Apeniny s Caorlem. Hory Corsiky. Nervozita ped odplutm ze Sardinie. Namoenej vaz v koleni i nataenej sval pod Etnou na Sciciii. Tabulov hory Calbrie. Ukraden videokamera. Parno v ecku. Duevn napnut s rozhodovn. Kudy a kam dl, kde spt kvli komrm a kvli vod a kvli lidem i odjetm kilometrm. Co jst. Komu vit. Koho se bt...

Ctm jak svejma nohama podprm tendle imaginrn sloupec a jestli si nesednu, tak se sesypu.

Sedm venku na schodech a apaticky potm kilometry. Te, kdy m nepluje loka to mm o vc ne pl tisc kilometr dl (a to jsem nepotal kilometry, kter jsem odkroutil pi cest sem do Istambulu, kamto jsem dojel pln zbyten). A jet k tomu po Balkn kterto cestovn nelze srovnvat s cestovnm po cyklostezkch v zemch EU, pi kterm je nejvtm dobrodrustvm, kdy na zchod tanktele Aral nen rov toaletn papr.

Mou situaci by nevye ji ani machr na vechno doktorka Qnov. Se smutnma slovama: "Jede se dom Biikleto" se otm o stoosmdest stup pr kilometr ped mystickou Asi, na sam hranici dvou svtadl opoutm Istambul.

Pohledy za dolar jsou nhle drah a pramlo exotick. O Istambulu kter mne zklamal tm e mne nedopravil do Constace u nechci slyet ani slovo. Vytm si zajku kterou jsem kvli tomu podniknul. Ani se mi nechce potat kolik set kilometr jsem si zajel. Mm pocit, e vechno je patn.

Cestou fotm meitu a sebe ped sochou mulimskho mocipna v turbanu. S tureckou avl v prav, a s levou rukou na zemkouli ztlesuje mrov pojet "Zemi svou, jak slovem, tak i meem dobvati bude".

Na parkoviti stoji autobus znaky Jelcz". ern espzetka s blejma slicema mi rozradili, e to jsou Palci. Napad mne, e by m mohl kousek popovst. Kdy ale pijde k jednn tak m ta mylenka njak nejde s pusy ven. Vnutm jim alespo pohled pro rodie, protoe nemm znmku abych jej sm odeslal (je to ten pohled co jsem nestihnul odeslat Jice z ecka). Pu na nj telegraficky vvoj poslednch dn, a hlavn hodin. e pojedu del treku ne jsem jim do telefonu v Kateiny nadiktoval, a e se o pr dn opozdm. Polci kejvaj, e pohled polou z rodnho Polska, (pohled nikdy nedoel).

Dr se mn njak j cyklista na horskm kole. Veze se v zvt . Pibruju, aby jsme si role vymnili, ale on ne. Furt je druhej. Ve sv natvanosti na svt mm neodolatelnou chu zastavit a vynadat mu. Dopadlo to trochu jinak - stvaj se ns ptel. Chlapk je ing. Um englisch. On si chce povdat, j zase svit. Tak zastavujeme a sedme na trvnk. Erkan mi kupuje porci zmrzliny a rad abych do Edirne jel po bl" tedy modr silnici (dle mho autoatlasu). Je to sice dlnice, ale povrch m gilett". Nad otzkou policie jenom mvnul rukou.

Erkan mi nabz sv triko a svou kiltku s npisem Turkie Jockey Kulubu. J mu, cht oplatit, dvm svj talisman - slamk kterej jsem chtl dovst dom ddovi Sklovmu.

Fotme se (f.80) a mnme si adresi : ERKAN SGIG, Merkz Mah Gorgorn cat.Jsou Emeli Apt. , B BLK D:J2, Bagcilar, ISTAMBUL, tel: 569 S410 a PETR SKLA, Kozinova 3, 789 01 ZBEH, CZECH REPUBLIC. Pot si zatesem pravicema a rozejdem se kadej svm smrem. Erkan se nech petrajektovat do asijsk tvrt Bagcilar, a j odkroutm prvn metry z cesty dom, do srdce Evropy.

Veer se do m dcka strefujou kamnkama. Stoj mne hodn pemhn, zstat leet.

3. srpen - "I am your children Hasan!

Pokrauju v tku" z Istambulu po stejn trase jak jsem pijel.

Marn se snam pekiet ruch ulice a pozdravit prodavae meloun z vleky, kterej stoj na stejnm mst jako vera, kdy mn hostil melounem.

Sebral jsem z asfaltu rku korlk, kter se po celm Balkn z dlouh chvle pebraj v dlani.

Jedu okolo krmu. Venku vystaven zbo veho druhu. Od textilu a po datle. Chlapi z laviky mvaj - a jdu za nima. Obchod pat HASAN BKAL, Silivri Celaliye, Istambul, TURKYE, tel.:902-28852240.

Ani bych co ekl, tak m Hasan - typicky pravej prdelatej Turek s plekou, host chlebem, srem, olivama, zeleninou a ajem. aj se dl tak, e se vychladl koncentrovan ajovina zed velou vodou. Slad se hodn. Konverzujem" spolu prostednictvm jeho syna. Ten mi taky mi tlumo ttovu nabdku umt se pod kohoutkem vyvedenm ven. Prma lk na svrbc hlavu.

Zchromlou rukou mi drbn vlas moc nejde. Kohoutek je toti kousek nad zem take se pi naklonn pod nj v klee oprm o zdravou ruku. Hasan chpe kter bije a hlavu m vydrbe v chladiv vod perfektn sm. ikm mu s smvem: "I am your children, Hasan!"

Na rozlouenou, krom proviantu, dostanu nov triko a ortky. Nlada se diky verejmu setkn s Erkanem a dnenmu s Hasanem zan lepit.

Focen probhlo nkolikrt, naped ve pinavm triku a trenkch (f. 82), pot vichni pni Bakalov (f.83) a nakonec cel rodina a j v istm. Alejkm salm famili Bakal!

V Silivri odbouju na dlnici. Pokud tam je mtnice, tak m returnujou zptky a j se jenom zdrm zbytenjma zajkama. Ml jsem se na ty mtnice optat Erkana. V dolku pode mnou je vidt napojen na dlnici - pes mtnici.

Zkoum trik, kterej jsem porve praktikoval v ecku. Ze vzdlenosti sleduju mtnici a vyrazm a kdy k n pijede dlouhej kamion a zaclon oknko. Vylo to, stejn jako pedpoklad, e se za mnou nikdo nepoene.

Chlapi na odpovadle mn pozvali na polvku, je rajatov a j se s blm peivem z plitk mistiky. J jim za ni dal olivy od Hasana. Mou se po nich utlouct, stejn jako ekov. Ptaj se odkud a kam jedu. Jsem pro n hvzda a sami od sebe mn nabzej tyiceti kilometrov svezen do Corlu (ikaj rle). Odmtnout se neslu.

Tak jedeme. Arab, Uzbek a Turek v kabin a ech, na rozplen korb. Hz to tam tak, e jsem si raradji dal mezi zuby roubk (botu) bych si nepekousl ret nebo jazyk. Na odboce v Corlu se loume podnm ruky na mezinrodn rovni. Za fotku (f.81) i svezen dkuju ruskm spasba". Do Burganistnu mi prej zbejv 140 km.

Dlnici do Istambulu Turci vystavli vskutku reprezentativn. irok krajnice a povrch dilet" jak sliboval Erkan se mi lb.

Na odpovadle je vodotrysk, prlezky, a parkovit ve stnu platan. Tatam je chudoba venkova, kde nen voda ani ve splachovai.

Mm ze, e bych se o ni mohl opt. Posledn odpovadlo jsem opustil ped pti hodinama. Jejich rozmstn neodpovd rychlosti posunu cyklist. Stejn jako je konstruktry pramlo pamatovno na to, e by nkde chtli sloit hbet. Jsem vdnej nhod kdy na zemi le rozpit butilka vody a nikoli sladk tepl cocacoli.

4. srpen - Edirne

Spal jsem jako skutenej houmelesk. Za svodidlama, pod dlninm mostem pikrytej dlem pltna suplujc moskytiru. Pltno je potitn velkejma pestrejma psmenama protoe jsem ho vyznul z reklamnho transparentu u cesty. Pravda, je trochu zapren a pramlo ohebn, ale proti komrm a mukm by to mohlo fungovat. Proti nim jsem si taky koupil Reid ve spreji. Kdy je nejh, a to je kadou noc, tak se s nm nasprejuju. Vlas i triko, a je na chvli pokoj. Pvodn zmr koupit repelent njak nevyel.

Po oputn dlnici se it sousednm dvoj pruhem modr dopravci. Zastavuje na m rovni (ve svm levm jzdnm pruhu!) a chlpek na mne cosi vol. Dlm, e nerozumm.

Je po poledni a slunce mn sma na dlninm omastku na kvarek. Nemm vodu. Kdy si "na nkoho zamvm - o vodu - tak mi v stodvaceti kilometrov rychlosti maximln odpov zamvnm na pozdrav.

Na asfalte le chlupat perka. Ozdbka na sklo s psavkou. U jsem takovejchdle cingrlat minul spoustu, ale dn (na rozdl od tdle) jsem nezvednul. Snad to je dlnin samotou, kterou trpm.... Budu ji kat Kolombna.

Jsem rozhodnutej na sjezdu Babaeski opustit dlnici, a ztra dojet do Edirne po vedlej stinnejma, vodou oplivajcma vesnicema.

Koukm. Pede mnou zastavila dodvka Hiunday. Chlpek vystoupil a skrp svodidlo. Musm ho dohnat a vypit znj "s" (vodu)! Stihnul jsem to prv kdy nasedal. Bylo to a fous. Mluv engli. Weather nem, ale je ochotnej svist mn do Edirne. Sm tam jede. M tam "shop" s ltkama. Tak to je trefa! - libuju si. Biikletu polome na ltky dozadu a frme. Za hodinu jsem v Edirne.

Krsn mal islmsk msto (asi jako umperk) protkan ulikama zlatnk, cisr, cukr, hodin a prodejc, devnho uhl, koberc, nbytku. Vichni sedej ped dlnama a pracujou. Cisi tepou, zlatnic ohbaj spojujou drtky. V zaparkovanch adch aut stojej oslov a drobn konci s hlavou utopenou v pytlku ovsa, kterej maj povenej na krku. Davem se, stejn hbit jako vude jinde, propltaj prodavai koucho aje a orosench limond nesouce svj nklad na lesklm ovlnm tcku zdvienm nad hlavu davu. V katakombch meit jsou bazary. Vude je zele. Krsn syt zele.

Rychlm postupem uplynulejch dn mi zbejvaj prachy (30 000 000), kter mi o kus dl budou k niemu. Bral bych za n nejrai mapu Bulharska (v atlase nic moc) nebo pohledy. Nemaj ani jedno ani druh tak beru cokoliv. Z nabzenho zbo (e ho ale je) jsem si vybral kombinaky. Pokus usmlouvat cenu mi nevyel. Prozradil jsem toti Bulharskmu obchodnkovi, e jsem ech. Na to se on oividn zaprajcoval, e "ei bogate". I tak mi pod jet ale pr tiscovek zbejv a j musm do obchod. Nemu vak nic vybrat. Vyloen mn zmh plan chozen po obchodech, co bych dal za hdinu strvenou v sedu (!) tak utrcm za sladkosti a pamten samolepku TR v elipse.

V ajovn, kam si jdu pro vodu, jsem pohotn ajem. Pije se z vinnch tenkostnnch dvoudecovek postavench na keramickej talek, aby neplil. Je rznobarevnej. Od zelenho pes ervenej a po modrej.

V ajovn uinm posledn pokus vylkat textiln odznak z apky bojcnho vojka, kterej si tam piel s kolegou zahrt dmu a ek na nj. Marn, vbec neodpovd a nakonec si i odsedne.

lapu poslednch dvacet plmsnch kilometr. Rekapituluju si, ve sms kladn, zitky a pemejlm s km vlastn Turci na vchod hraniej. Napad m jenom Irk, Persie a Rusko. (Pat tam jet Irn a to Rusko je Armnie a Gruzie).

Sedm rzn dleitch kontrol je mezi Burganistnem a Turky. Opsal jsem si oficiln kurzy valut. Za marku nabzej 1100 lei.

Bulharsko

V hospod prvnho msta (z kraje je plastika na n je lec vojk v npahu s grantem a pes rameno mu vrn kouk vlk se slechy ve stehu) Kapitn Andrejevo zkoum cenu na ernm trhu. Vekslci o marku zjem nemaj. Ale prodavaka v obchod je smuje" radj mi. Smna probhla ve stejnm kurzu jako v bance. Smnil jsem 10DM a za 1 USD si koupil "krtu" Bulharska.

"Darga v strjce" hls prvn cedule a dodatkov cedulka zakazuje vozm TIR pohyb po silnici, pokud je teplota nad 3O. Mstn cesti jsou asi znan najivn, kdy doufaj, e jim tady bude njakej Turek ekat na podzimek.

Ped Svilengradem potkvm po dlouh dob cykloundrka (Nadiv Alvarez, 3.av Miran, 1225 Chre - Bourg, Switzerland). Jede ze Svcar, pes Itlii, Croacii, Maary, Rumunsko a Bulharsko do Istambulu, odkud chce lod do Bentek. Zatm m najeto 2 300 km. Studuje vysokou - njakej biologickej obor. Dv mi rady jak pes Bulharsko (je nadenej pohostinnost mstnch), Rumunsko jel pes "elezn vrata" - j bych radji pes Karpaty. Uvidm dle kondice. Radm mu, aby jel do Istambulu po motor way, e to je jedin silnice, kde se d jet v relativnm klidu. Jeho pochybnosti nad bezpenost, musm potvrdit. Risk to ale nen o moc vt ne jzda po oby silnici.

Nabzm Alvarzovi mapu Turecka s varovnm, e tam dnou nekoup. Odmtnul, ale dal mi svou maarskou.

Rd bych se s Alvarzem vyfotil, ale marn se pokoum nkoho zastavit. Nakonec ns zachrn ovk. Na to, e to bylo jeho prvn focen, se mu ivotn premiera docela povedla.

Dal bych si meloun, ale na pole se mn jt nechce. Tady peci nemusm. Ale asi budu muset, protoe tun pan co sed s jedinm melounem v bednice ped svm rozpadlm plotem chce za kilo dv marky. Neubrnm se smchu. To je vc ne v Ber li n!

Zastavuju u obstaron benznky. O jej stojany by se mohli klidn oprat Werichovi Ti strnci. Marn se rozhlm po kompresure. Ninkde nikdo. Jenom pes na etzu na m tk. "Luft, Air, Compresre" ptm se pjduv obsluhy. Chlapk uke rukou a dod "dva kilometry" s tm znmm akcentem na posledn slabice.

Foukm pumpikou a zvykm si na Bulharsko.

5. srpen - den padest - Na pt"

Sndm chleba rozeranej od mravenc, nebo i s nima, kte tboej pod stejnou tesn jako j.

Na silnici mn vt zvonivej zvuk dvoutaktnho motoru limousny ze Cwikau. Brouka vchodnho bloku. Vn dvoutaktnho motoru mi pipomene, e u jsem skoro doma.

Odboil jsem z E 80 na E 85, podl SezlijkyT a tm se odpoutal od tepny TIR. Aut nejezd mnoho, o to vc j osl s blm monoklem a svenejma uima. Konen jsem si ovil, e- osel skuten dl - a ne obrcen. Oslci tahaj mal lehk vozky s devnejma kolama. Besipckm vrcholem je, kdy m osel v ohlvce zasazenou ovlnou ervenou odrazku.

Je-1i dopravn znaen pak tedy v azbuce.

asto suplovan npisem na nejbli zdi s vce ne dostatenm pedstihem. Kdy se rusky ptm mstnch na cestu, tak m vtinou poslaj pln jinudy po svejch oslch stezkch. Bl, nebo dl?

Krajina je ideln pro zemdlstv, le zemdlstv se jaksi nekon. V zarostlejch polch stojej, vraky od oleje povstn bezztrtovejch kombajn Don. Dojeli kam dojeli. Na dvorech kolchoz stojej dva - ti Zetory (jednomu chyb kola, druhmu motor, a tetmu ob). A pr rumun (pro analfabety - to je typ traktoru) v podobnm stavu. O co je jak tak postarno, jsou drustevn vinohrady. Ale kam se hrabou na Italsk nebo eck.

km ddovi openmu o vrata gare, e mn ndo klju dsja" - na sezen brzdovho palku. Dda se ztrat za vraty gare uprosted kter je tank na mlko. Dokud se nevyno spt nevm co si myslet.

Spravuju si a pozoruju, jak lidi dovej mlko v rznejch ndobch a kanystrech, a dda zapisuje do ountlho seitu. Ndoby se rzn co do vzhledu i objemu. Vbec bych se nedivil, kdyby nkdo dovez mlko v sudu od asfaltu.

Vyzkouel jsem si bulharsk koi hlavy. Je to perfekt top spin" povrch.

el jsem si pro vodu a jsem pohotn jogurtem zednm kefrem a to cel oslazenm mm vlastnm cukrem. Zajd se blm chlebem. Strejc ovld jenom bulhartinu, take razgavor nicmoc. Obdivuje autoatlas. Nikdy takovou kartu nevidl. Zvauju, jestli mu ji nedarovat, zbyten mne t. Nakonec si ji nechm, kvli Rumunsku a taky co by vzpomnku na Holanany.

Zanaj dozrvat vestky. Mirabelky u padaj.

Podl silnice se prodv ov sr Balkanar v plechu.

Jdu na Ptu". Musm poslat dom zprvu, e iju, e se mm fajn a e pdm dom.

Pota je zazen jak etnick stanice z ernoblejch film. Uprosted mstnost velkej tkej stl s ohrdkou, na nm dva telefony s vidlikou, lampa z bakelitu,. Trezor s rukou, v kout pod vkem. Vedle umyvadla lavice a na zdi s vynechvanm vlekem hodiny s kyvadlem a otrhanm kalendem.

Pod stropem plechovej lustr (bez mucholapky) pinav zelen barvy. Udlte-li krok zavre vm pod nohama prkenn podlaha. Natst se tady pot s cizineckm ruchem a um se rutina. Zanm. "J by chal damj, do echye, pasl mlenkuju kartnku (udlm prsty tvereek neb vm, e pohlednice se ekne jinak - ale jak?). Nt balje psmo (kroutm hlavou zleva doprava), tlko mlenkuju kartnku (zamotvm se do rutiny)". Pikr (dodvm anglicky aby rbus nebyl tak snadn). Tetky za stolem koukaj napjat stdav na sebe a ne m. ekm marn na tu sprvn chpavou reakci. Pism" u je na stole. J vak chci kartnku". "Palsta, Pakt mn razline pism, j vm paka to j nazyvju kartnka". "U ns nt razline pism, u ns tlko eto pism" promluvila poprv od pozdraven vceslovn vtou pomistrov. Vzdvm to a beru pism" i s markou msto pohledu. Konec konc zejtra budu v Tarnovu, co je mstn velkomsto, a tam snad kartnku pakupju i vkladju do pism.

Jezero Zrebevo m stejnou funkci jako Lago di Garda i Lipno. Sjdj se sem rekreace chtiv Bulhai. Movitj v prorezlejch daich, chud pak na motocyklech Minsk s lodikou a pvem. Stroje s irokejma idtkama upraven pro cempingovn . Nepochybuju e se d pod nimi i spt.

Jinak cempingovn je v Bulharsku stle jet v plenkch hlavn po strnce vybavenosti. Skldac idlika je skuten novum a stan jin ne zelen vojensk je nezvyk. Mezi karavany suvern kraluj posledn modely znaek trabant a warthburk. Jdu spt kousek odboce z cesty, kter mn dovede do sedla Prochod na Republika".

iju z penz. Take nevam, a nakoupil si ve odpran: rybky olejovky, pivo, jogurt a chleba.

6. srpen - Polsko Kosovo

Nerozumm tomu, ale je mi divn, e nkter zdej auta maj dv, a jin dnou espzetku.

Bulgaristn je plnej postkomunistickejch omelch skulptur, kter u dvno nevzbuzujou budovatelsk naden. Radostnej smv u dlnka jdoucch kolem s konvikou do slvrny. I na m vechny ty rezav (plechov) a (ed) betonov abstrakce psobily depresivn, vrcholem hnusu jsou fontnky", s otskanejma kachlikama pln ne jen odpadk ale i a mrin. Bulharsk msto je hnusn msto. Bulharsk panelk je hnusnej panelk. Bulharsk ulice je hnusn ulice s jednou prorezlou dci a moskviem zaparkovanm v roce padest u neexistujcho chodnku. Obchody jsou zaven a skrz pinav me a stepy vloh jsou vidt pevrcen regly, pokroucen trubky trc ze zd, konzoly po raditorech. Tato velk" obchody nahrazuj mal kiosky nabzejc chleba, jogurt, rybky a tstoviny. Uzenina je drah (i pro m) tak se moc neprodv. Dva druhy z jedn sorty zbo jsem ve venkovskejch magaznech nezail

Veliko Tarnovo. Sehnal jsem pohledy s motivem mstnho Monastru (jin nemli). Byly pomrn drah a fotograf musel bejt skuten machr na retu a kompozici, protoe monastr je v relu v troskch. Pohledy jsem prvem nadepsal kilometrovnkem . 4 337). Na potu se mi je nosit nechce, to bych musel nechat Biikletu bez dozoru ped n, a svit je zdeformovan potovn schrnce taky ne. Rozhoduju se odeslat je z njak vesnick men poty - jako byla ta prv.

Chlpek z ulice mi anglicky nabz sleeping". Odmtm, a by mi dajn dlali spolenost jin dva ei co pijet stopem. Nevm.

Na kiovatce kde je Varna doprava Romania rovn, se napojuju zptky na E 35.

Dnes u pohled nepolu. Poty maj u padla.

V Polsko Kosovo je magazn vedle hospody. Koupil jsem si jogurt s chlebem, a jdu si vedle na pivo (500 lei). Zaposlouchvm se do rozhlasu. Mluv polsky. Polsko Kosovo je v e s n i c P o l k .

Pochopiteln e si rozumme.Zvl᚝, kdy pijde ech z Perova. Zbava je veobecn a nestoj jenom na m, co m t. Pijeme na smrt Teodora ivkova kterej dajn dnes zemel.

K pivu se msto brambrk jako chuovky jed mal nasolen vyschl rybiky. Jsou dobr. Sedme venku pod pergolou a informaci, e studuju sociologii mstn zmrn zkomolej na sexuolgiju". V tu chvl, je z toho prima fr, protoe kousek dl u silnice stojej prodejn holky. Zanem jim kat "tavr sexuoloka". Naladni pivem, kter chutn, se tomu mem uehtat. Pod opakujem do koleka "tavri sexuolka".

Z pastvy se vrac dobytek. Naped kozy, pak i krvy. Z pran cesty se zved prach. Stdo me, cink a pin ssebou mouchy a dobyt pach. Vznikl atmosfra se m lb. Tista kus ik Perovk. Stedovk, ikm mu j, a nemyslm to zle.

Rd bych se vykoupal, ale u Perovka nemaj sprchu, chodj stejn jako cel vesnice do potoka nebo studny. Nicmn mi to domluv s kamardem. Jdu s nm.

Chladn mstnost je koupelnou, zchodem a mlnc zrove. Od dcery dostanu runk, kl a pkaz etit vodou.

Mdlo mi vyklouzlo z ruky a dopadlo pmo doprosted ohromn poklice. Cinkot znsobenej przdnm prostorem nejde utiit.

Pn u do hospody nejde, take pivo za koupel mu koupit nemu. Tak dkuju domnlou poltinou: "Dzenkuji".

Span mm zajitn ve przdnm sklad hospody nabdnut pinglem mho vku / BALGRIA, grd Lviov, l. 33 sv. polk No 102, Evgenij Ivanov Ignatov/. Dv mi kl a se veer zamknu, zevnit.

Rno mm dt kl na smluven msto.

7. srpen - Ruse

"Thank you my friend, wheer it is very good sleeping. You must vizitor me at Czech Republic. Your friend Petr Skla, Kozinov 3, 789 0l Zbeh, Czech Republic." Todle jsem namral na lstek a spolu s klem dal na smluven msto. "Dn dobry. Polsko Kosova, j jedu do Romnie".

Jsem na stejn zazen pot a drmolm natrnovanej text: "Zdrvstvujt, j by chatl pasl eto pism v ekoslovkii...". Pan mn obdaruje stbrnm smvem vezme drahocennou zprvu rodim a polo ji na lednici oblch tvar mezi jin odloen vci. Koukm, co bude jako dl, ale asi nic. Pani si sedla ani by promluvila. Vc zejm povauje za vyzenou. Otm se svm dasvidaja" prv ve chvli, kdy se lednice za zvuku kompresoku otsla, a "maj psmo v radnju stran" se svezlo ze svetku a zapadlo za lednici. Poaka to vidla natst taky, take nemusm nic vysvtlovat.

Asistuju pi loven dopisu. Byli jsme spn a dopis jsme spolen vythli. Slovo "ostorono" podrhvm zdvienm ukazovkem. Zabralo to a pan ho dala do uplete psacho stolu m zvila jeho ance na doruen o polovic. (Dopis s pohlednicema doel den ped mim nvratem 14.8)

Ve stejn vesnici utrcm posledn leiky za dva chleby (jeden snm hned) a takovej hndej, rdoby kvovinovej odpornej npoj.

Mstn maj kupny a s tma platj chleby. Ptm se, pro j kupny nepotebuju. Vysvtlen je jednoduch: mme pole, na nm re", re" dme pekai a ten d kupny, za kupny je chleb". Tak njak funguje smnn obchod na sklonku dvactho stolet v bohat Evrop.

Objka prej neplat pra cyklisty, tak jedu silnin stavbou. Je to do kopce, jedu pomalu. "Ahoj kamarde, poj a sedni si k nm" oslovuje mn cign s tm opanm pzvukem. U na m i vybalil co ode m potebuje: "J kamarde mon pt msc pojedu zase k vm pracovat, jestli vzum dostanu, dej tvoji adresu - j t pijdu navtvit (s kamardama). Nic mu nerozmlouvm a pu na krabiku cigaret: Petr Skla, Nov sady 114, Perov 125478. Abych dokzal pravdivost smylen adresy najdu mu v atlase eskou republiku a v n Perov.

Jsem v Ruse, opoutm Balgrii a krom zitk si neodvm dnej hmatatelnej prezent. Jsem rozhodnutej zvednout prvn vc kter mn zaujme. Je to mosazn sumka z vojenskho opasku s vylisovanou hvzdou. Bude phodn reprezentovat svou zemi.

Na hranicch se ptaj na drogy, na pistol. Zbn m proacujou kolo a prohldnou ly (neb jim je podezdel jak se neustle chvji) a pot propustj.

Dunaj co prv pejdm je absolutn nejir eka jakou jsem kdy vidl (nen se co divit, je druh nejvt v Evrop) a hranin most pes nj v Ruse je nejhez z litinovejch.

Pejel jsem u hodn most. ada z nich byly vy a del ne je tendle, ale proti tomuhle to byly lvky. V Ruse maj most Monument. Na mohutnejch pilch vyzdnejch z vodn, ln tekouc, masy je sntovan masivn litinov konstrukce naten na edo. Ta se jen mrn zachvje, kdy na ni vjede vlak po kolejch zavenejch pod silnic. Zbradl z nho vystupuj se thlou eleganc po ix" metrech dvojlampy je taky z litiny ulit do ornamentk. Uprosted ra nap silnic a za n npis Romnia.

Rumunsko

U na rumunsk stran se potkvm s dalm kolegou. Na leatm kole jede do Singapuru (automaticky se m vybavuje apkovo Singapr). M cestovn jako dop, je dopisovatelem holandskejch novin. Nevm pro, ale njak m ten chlapec nesed. Nechce se mi vit, e by byl sto dojet do Singapr. Ale je mon, e stejn se dv on na mne. Nicmn mu pat dk, e mn vyfotil.

Na pravou stranu Dunaje, tedy na tu sprvnou - na tu nai, u jsem vputn Rumuskmi celnky v absolutn pohod. Bankovn kurz je l USD = 8 660 a l DM = 4 811, jsem si v rychlosti poznamenal na mapu - jet Bulharskou. Hnedle za hranicema stojej vekslci. Zkoum ceny, ale mou se s nima jt vycpat. Za marku m dvaj 4 000 rumuskho leva. Jdu do banky a mnm 10 USD a 5 DM (desetimarkovku mi nevzali protoe je malinko, skuten jen malinko, natrhl). Nebylo by marn koupit od veksltu tu marku za 4000.

Mapu Rumunska kupuju bez problmu u benznky za 45 700 leva. Bloudm Giurgiu sem a tam. Poteboval bych si srovnat mylenky - kudy dl, kolik to bude kilometr. Jak moc mu utrcet, co mne ek, kde budu spt, jak budou kopce, silnice a lid...

V Rumunsku, je pt eskejch vesnic. Gernik, Aigen tal. umce, Rovensko a Sv. Helena. Vechny le (pokud si nesednou) v okrese Karas Severin. Rd bych pi prjezdu Romani navtvil alespo jednu z nich.

Gestama mn pivolv Marian Jordache, Strada Soseaua Bucuresti, Bl.&-D Ap.51, ' Giurgiu Cod. 8375, ROMANIA. Je to plo turek, pl cign. Pat mu pekrna za jeho zdama. Vzhledem k jeho kvalitn nmin bych ekl, e si na ni vydlal coby gastarbaitr v Nmecku. Host mn chlebem, a kafem a hrozn ochotn mi pomh vybrat trasu kudy pes Rumunsko (z nkolika variant jsem si vybral osmiset kilometrovou skrz Karpaty - ctm se dobe), a sm mi navrhne, jestli se nespotebuju vykoupat a e bude rd, kdy u nj dnes budu spt. Je vstcnjj. A moc, a je mi to podezel. Srovnvm-li, co jsem ml za majetek, a snm spojenou zodpovdnost, kdy jsem vyjdl, nemm nyn prakticky nic (ml jsem: videokameru 20.000 K, kreditn kartu bez omezen a na. n 30.00O K, nov kolo 15.OOO K, finann hotovost 15.000 K). Te, na konci, mi zbejv oden kolo a 6000 K v hotovosti. Kameru mi ukradli, a creditku s dlem hotovost jsem si nechal odeslat dom bezpenou cestou z campu. Pesto mm pod na krku, tady na Balkn tolik cenn, cestovn pas. Mt pas jin ne Balknsk, znamen nepotebovat vza, nebt se policie, bt synem bohat zem. Mon a pehnan siln si uvdomuju, e to je potenciln dvod pro by m chtl Marian Jordache, a nebo kdokoli jinej pratit sukovitm klackem po lebeni. Nikdo nev, kolik u sebe mm penz, ale kad pozn, e jsem cizinec. Cizinec s cestovnm pasem.

Vykoupni odmtm, nocleh vyluuju. Ptm se kudy se dostanu z msta. Jordache mi vnucuje, e frd nalome do jeho auta, a e mn vyveze za msto. Nabz mi to, pestoe m olcita, tedy vz maximln nevhodn pro pevoz nadmrnejch nklad, jakm Biikleta nepochybn je. No nen to podezdel? Rozmlouvm mu ten npad, on ale mus bt lenej fanda do cyklistiky (a nebo lump) protoe se nevzdv. Usmlouvm to na to, e j pojedu za nm k vpadovce msta kde se rozejdeme (a nebo popereme). Zmrn jedu co nejpomaleji. Olcitek se mn furt dr, drd moje nervy. Pijeli jsme k rakm, jsou dole. Dkuju Marinovi za doprovod a e jako me "curk gehe", e u si poradm i bez nj. On vak trv na tom, e mn mus doprovodit a za msto. M podezden kulminuje. Bude zle, jestli se mi nepoda se ztratit. raky se zvedly, proti sob stojc kolony aut se hnuly. Te nebo nikdy! Obracm Biikletu do protismrn jedoucho trdlu aut. Vyvolal jsem trochu zmatku, ale havrie z toho nebyla.

Tak jsem se rozeel s Marinem Jordachem. Es ist zu ende. Jedu po trase vytyen Jordachem po 5B-61. Dlm dobe? Nenajde si mn, kdy v kudy pojedu?

Je u podveer, a krajina se pkn stnuje. Napomhaj tomu mrn kopeky, sp jen muldy, mez nima se jako stuka proplit cesta. Krajina je zemdlsky udrovan. V polch jsou boudky. Asi pro hldae rody.

8. srpen - Koovn cigni

Rumunsk vesnice je irok dlouh ulice (asfaltov i hlinn) obestavn domy. Rumunsk vesnice je, proti Bulharsk, pkn vesnice se zvltnm stavebnm slohem vyuvajc oblouk a podloub ze deva a zbarvena do prodn pastelovejch barev. Opraven oplechovan pravoslavn kostely s vyobrazenm svatch mu pod hodn pevislou stechou. Studny (u jedn byl ttek s hloubkou 36m. ) podl cest s tkm plechkem na etzu k nim si mstn dochzej s krkou pro vodu. Kachny. Kaeny. Husy. Slepice. Krty. To vechno se pase ve vsi. Leton teltko uvzan u kolku ped plotem taky. Ovoce oran od dobytka (snad) vracejcho se z pastvy, tak vysoko, e nedoshnu. Spousta malejch kon (nahradily bulharsk osli), kte u vc nevyrostou zapaen do ebik (vpedu maj gumov pneumatiky - aby to nedrncalo). Vozej velk fry slmy, a mal fry cihel plench na slunci. Vesnian chodj ve slamcch a buto nejsou vidt, anebo jsou vidt vichni na lavekch ped plotem u silnice. Asi podle toho jakej je den a as. Takle njak vypad vesnice Rumuna. Ne Cigna. To je rozdl.

Mjm se s karavanou dlouhejch thlejch voz s pltnou stechou do oblouku. Do vozu nen vidt, ale po stranch maj pidlan kotlky, lampy a velico jinho. Snd vozkov povtinou sp pod pohupujc se eulkou bie nad hlavou. Za vozem je uvzno pr ps a dal pr bh navolno" kolem. Koovn cigni. Smrd koninou, tabkem, ...a bdou.

Je as jt spt. Mm strach se jen tak voln nkde nathnout a tak zkoum oslovit blou" rodinu. "Ne pespat t u ns nenechme, ani na zahrad" povdaj. A tak se v tichosti a nepozorovan zavm" na konci vesnice Prislopu Mare. Hnedka u plotu. Snad alespo ronou, kdybych volal o pomoc.

Lem a poslouchm zvuky z chlva. Dojej.

9. srpen - De unde!"

Strach m velk oi. Noc byla klidn a rno je krsn. Dda (pipomn mi toho mho) z barku, u jeho plotu jsem spal se po delm pozorovn osmlil a staecky opatrnmi krky se pioural za mnou. "De und" pt se co (asi) znamen nco jako kam, nebo odkud. V mm ppad to je stejn, tak ikm damj". Nerozum pod "de und". Zdruje mn, ale nechci bejt nezdvok, a vedu dl rozhovor bez spolenho jazyka. Dal bych si mlko na sndani tak ikm "malak" a strkm si pitom palec do pusy a dlm mezinrodn srozumiteln "b". Dda jednoznan nev co chci. Odchz. Asi je rozhovor u konce, i j se dvm do pohybu, ale je mi naznaeno-klid,klid. Pokej, pokej.

ekm co dda vymyslel. Pinesl mi chleba, raje a hrudku sejra zabalenou v igelitu pevzanou zvonkovm drtkem. Penze odmt. Vyfotm si jej (f.91) a z t fotky, z jeho postoje a pohledu na mn dejch jeho bohatsv v ochot pomhat. To je to c bohat chud nemaj. Maj penze, ale to je asi tak vechno... Velice m mrz, e jsem si nevzal ddovu adresu, abych mu mohl poslat fotku. Ml by se m chlubit.

Za Ramnicu Valcea zanaj Rumunsk Karpaty, tato jejich nejvy st (2 500) t zvan Transilvnsk Alpy po Rumunsky Fagara.

Silnice je pkn. Kvalitn. Proti ece (rum. raul) Qlt. Vyloenej idel pro vodky. Vkol lesy, skly, pohoda, klid.

Nezastavuju kdy projdm ciknskejma vesnicema. Presto se m jeden cignek chytil za batoiny a pel se mnou a je bos. U jedu dost rychle a furt se m dr. Nemm zjem, aby m sthnul ssebou a kobrtne tak se za sebe ohnm pst se zasyenm: Jede siku! Teprve na potet se pustil.

Spt jdu v Calimanesti. U veee mi dl spolenost krsnej sametovej podlouhlej brouk s tykadlama a k zadeku. M snad osm centimetr.

10. srpen - den padest pt - U cign na smuten hostin

Pokrauju dolm Oltu. Silnice je vysunut na pilotech do eky. eleznice se zavrtv do skly. Hezk etapa vrcholc v Pasul Turnu Rosu nad Sibiu.

Podl hlavn silnice se chleba prodv za 3 000 a na vesnici stoj l 500. V Apoldu de Sus proto odbouju k vesnickmu obchodu. Je v domeku vedle kostela, z nho prv vychzej lidi. Mui v ernch oblecch s kloboukama. Zeny v tmavejch zstrch pes bn sty a ernejch halench. Vichni si v rukou nesou velkej suk z rohlkovho" tsta uprosted nho je zapchnut svka. Vichni do jednoho jsou cikni. Nkte jdou dom, nkte postvaj ped kostelem, nkte se spolu se mnou nahrnuli do obchodu a ekaj se mnou ve front. Obchod je stejnej jako ty ostatn vesnick - tedy malej soukromej. Chleba (u jsem zampomnl jak se ekne po jejich) nemaj. Mu stojc posledn v ad mn u vchodu bere za loket. Chleba? Jst? Pod' dm ti chleb" ik rusky. Vhavm krokem jdu s nm. Konec konc nejdem daleko. Do kostela. Do kostela, kterej je vlastn kostelem jenom z venku. Vevnit ta je takov sokolovna s vytrhanou dlabou. Tam, kde bych ekal olt je pdium, msta kazatelny jsou velk kamna (jako mme na teletnku), a msto lavic souvisl ady stol potaen blejma ubrusama se zbytkama peiva, papriek a nedopitejch sklenic. e se tady konala njak ranice by napadlo i nasycenho, nato pak mn. Na jdlo myslm i kdy spm. V mstnosti mch vn hospody se zatuchlinou.

Posadili mn do kouta. Cignka s rozkouenm cigrem v koutku v ern silonov zste pede m drazn ( jako by mi chtla ct, e nesouhlas s mim pozvnm) poloila hlinkovou lci, kterou pedtm sebrala u vedlejho stolu a pedemnou ji peletila mm" ubrusem. M smlu to na mn neplat. Bude manre. Tepl jdlo, a navc u stolu, jsem neml ani nepamatuju. Zelaku ze sladkho zel mi pinesla jin "servrka". M kivou pusu, ochrnutou ruku a kulh. Je mlad ne j a k polvce pidala vno a koalku. Nabdku pidat si polvku jsem pijal. Vypad to, e bych mohl dostat jet i druhej chod, ale co je doma to se pot. Dm si jet radji jeden tal polvky.

Lid nen mnoho, vtina nich odela prve, a nestaraj se o m. Maj si co ct sami.

Po polvce jsem dostal slepici na obrn. Dve mi nechalo celej kastrlek. va s peivem je vinikajc kombinace. Na zapjen mm vno, koalku, nebo vodu. Vno mi nechutn, koalka jo ale je zrdn, tak piju vodu. Je dobr. Chutn. Mastnota mi kape koutky ven s pusy do rendlku. Na jazyku evokuje blaen pocity. Mastn huba to je vc !

Vechno jsem vyjedl, vypil, ruce si utel do ubrusu podvolujce se mstnmu zvyku, ndob zanes do kuchyn, podkoval a rozlouil se. Na cestu mi dali pesn takovej suk se svkou, jakej maj vichni ostatn. Zbejv jedin, vyfotit si msto hodokvasu (f.95). Blejsknu bleskem, a tak jak si mn do te nikdo nevmal, tak jsem stedem pozornosti. Vichni se ke mn hrnou a chtj se fotit. Kdyby udlali pyramidu, tak je vyfotm rd. Byl by to i pro mn hezkej snmek, ale oni chcou velijak skupinky. S tetikou a bez ddeka, sestry bez bratra, brati bez otc a matky pln samostan. Vechno zamtm. Mon nevdn, ale m zbejvaj na negativu mon tyry oknka na celej zbytek cesty.

Venku mn obklop dti, kter a dosud byly bokem hry". Somrujou. Pro tento ppad s sebou vlm celej pakl vejkaek, kterej m stl spoustu penz (asi stovku a vezl jsem ho pln zbyten protoe guma, jak ikaj dcka, se d koupit i v Rumunsku kdekoliv - je to jenom otzka penz). Rozdvn nabralo neekanejch obrtek. Z deseti kluk je jich najednou padest. O gumu bojujou i dospl. Naped rozdvm po balcch, pak po jedn, a. nakonec po plkch. Rozdvm halerky, tuky a samolepky od Leonarda Dalvit z Dolomit, prost vechno. Kdybych ml lambrno, tak bych ho tam urit nechal. Cignka se pt jestli nemm "kuky, kuky" a na oi si pikld krouek stvoenej z prst. Brle mm a dokonce dioptrick. Jsou to docela elegantn brlky na ten v ernch obroukch. Do dlky se pes n d koukat vrchem. Nael jsem je na Sardinii pjoval jsem je lidem, aby se jim lip koukalo do mapy. Cignce zaz smv, kdy jsem je vylovil s brany. Hned si je nasadila a vbec ji nevad, e jsou na ten. Se zaklonnou hlavou chod po prostranstv ped kostelem a vychutnv si triumf nadazenosti plynouc z vlastnictv. U skuten nemm co rozdvat. Abych to dokzal i tm nejzarytjm dtskm somrkm svlknu si koili a podm ji m konkurece schopnmu cigankovi v zadn ad s holejma ramnkama. Je mu asi deset. Vbec nechpe, pro mu jak tu koili dvm. Doslova mu ji vnucuju. Te stoj pede mnou, ve dvou prstech takka ttiv dr koili a uaslm pohledem jako by kal: "A co jako? Koili? Na koili? Vdy j jsem peci ikal: Guma! Guma!" Pak poodejde a koili, mimochodem velice pjemnou, upust mezi kopivy za kosteln ze. O Kolombnu m zase zjem dve s kivou pusou co mn obsluhovalo. Mohl bych j ji dt, je to cetka, ale njak jsem se (j) zaek, e ji dovezu dom Jiin a kdybych ji teka odevzdal, nebyl by ten mj nvrat nebyl kompletn - chybla by Kolombna. Nicmn jsme na tom tak troch stejn. Sympatizuji sn. A tak ji slibuju focen. Jednu fotku, zdrazuju zdvienm palcem. Zavedla mn k bratranci a j je fotm ped jeho di. J bych fotku situoval jinak. Do krajiny, ke kostelu, na kamenitou cestu... Totoi Maria, str. Cinepi Nr.625, cod 245S Jud Sibiu, Lac, Apord de Su, ROMANIA.

Bratranec um anglicky a potvrd mi moji tuchu, e jsem byl astnkem na cignsk pohebn hostin. k:" Vem nm nkdo umel, m ddeek". Bratranec stl bokem somrovn. A te se zdvoile pt jestli bych neml nco pro jeho matku, e m keov ly. Dvm mu co mm v lkrnice. Dv obinadla (obdivuje gumiky se zptnejma hkama), obvaz a dezinfekn zsyp. Ve mu dvm a pipadm si jak UNRA. Z lkrniky mn zbyla jenom poltkov nplast. Loum se s moc prima cignama.

Jedu a dvakrt pedjedu kravsk dvojspe s frou slmy. Sedlk lape po svejch a zdrav, selce na fe jen hlava je vidt. Krvy nesou jho smlivm pohledem. Promarnn fotka.

Nocleh jsem zvolil ist nhodou, za jejich stavenm. U se smrkalo, kdy dojeli dom. Jeli z daleka. Mli asi tkej den.

11. srpen - Krsn Karpaty

V Alba Iulia, mst kvtin, bom na 74. Nepojedu po hlavn pez Cluj - Napoca, jak to melo bejt podle plnu, ale vedlej silnikou pes Abrud.

Jet pod horama, v Micesti, fotm (f.93). Malho kon s velkou frou. V zadu jsou vidt hora kter mn dlej od Maarska. Sedlci posekali, tak se ptm, jestli by nechtli poslat fotku. Nechtli.

tyicettyi kilometr panelov cesty mi vzalo eln. Snad jsem peci jen ml zstat na hlavn.

Dominantou v Zlatana je komn postavenej na kopci. el svt prostedky. Lem tam pod vestkou a kolem jde borec, na triku npis Koice. Pookeju a volm: "Hej! Kosice! Ahoj!". Borec se oto, je Romnia", ale v Koicch byl na mistrovstv v dudu. Nevad. Za chvli tam budu.

Krajina je krsn, krsn, krsn. Vesnice jsou z devnejch domk, a lce co mi nabz pochodujc obchodnk taky. Krajinu bych si nedokzal pedstavit bez mlad siln dobe rostl cignky v karmnov sukni s plnm ivtkem, kter stoj ped rozpadlou devnic a mch nco v kotli nad otevenm ohnm. Dlouh havran vlasy m pevzan kvtovanm tkem a m si m ernma oima. Chtl bych j ct o fotku, dti kolem a ta chatr..., ale nakonec to neudlm. S tratil bych ten pocit sounleitosti a splynut kterej momentln cejtm.

Krajina se m asn lb je krsn, krsn, krsn.

12. srpen - V chrmu prody

Spal jsem v rozestavnm srubu. Dalo by se ct v novostavb. Krajina si zaslou jedinej pdomek - ist.

V Alpch se mi taky lb. Ale tam je zkostliv uklizeno. isto je v Rumunskch Karpatech. Stoupm dolm do Pasul Virtop podl kilov eky Aries. Krajina je skuten pekrsn. Svahy kolem i ty nepstupn opasen ovcema. V tch pstupnch jsou kopky sena na tych. Skly, meandry eky a samota. Jsem sm v chmu prody. Nejde popsat krsno.

V jedny vesnici narazm na potu. Zkoum to a vylo to. Mm ti pohledy, na vechny znam kilometrovnkem 4 953.

Kousek, asi 200m., za vesnic fotm ti cigata. Seli jsme se u pramene. Udlal jsem docela dobrou fotku, ml jsem na ni as. Zaplatil jsem poslednma vejkakama co jsem ml pro sebe.

Ve foku mm pli vzcnej film, na to abych si mohl dovolit nechat si jej ppadn ukrst s apartem. Take fotm posledn oknko celkem zbyten na vrcholu Pasul Virpol (f.100). Je to ob bezpenosti negativu. Je na nm k se svzanejma pednma nohama a senky v pozad.

Pi sjezdu mi praskl drt v zadnm kole, take musm odstavit zadn brzdu. Zan se mn zmocovat touha po finii. Zvl᚝, kdy se mi v Lunca, kde se napojuju na E 79 a obracm mapu, objev vlevo nahoe Oradea. Vysnn msto. Tam u budu skoro doma.

Jdu si pro vodu protoe se njak vytratili voln pstupn studny podl cest. Dda mi otvr rozpadl vrtka, za kterma stoji k mmu divu, modern Renault. Je jeho dcery, kter se provdala za Francouze a te je u tty na dovolen. Jsou na zahrad a vykopvaj brambory stylem Dvou psa". Pan je asi ptaticet a vyzauje vitalitu. Mluv anglicky, take si docela rozumme. Chvlm rumunsk Karpaty, a francouzskou Corsiku, chvlm zeleninu kterou mi dali. "Nevc m trp vnej nedostatek penz" odpovdm na otzku."I am student"dodvm na vysvtlenou. Rumusk paanka se zasmje, oteve auto a pod mi tsek bankovek. Odmtm je pijmout. Nen v tom nic neupmnho. Zejtra bych rd spal v Maarsku a prachy budu mt sotva kde monost utratit" vysvtluju sv odmtn. Mlad pan se ale ned odradit. Za bankovky ji dm posledn brouru Zfaeha a slib poslat dopis. Familia Pintea, St Simbata n.r. 32, 3600 Com." Simbata, Jud. Biho/-, ROMNIA.

Provoz zastavilo stdo dobytka. U jsem si zvyk a vm, e chvli potrv -ne se jednotliv kusy sami rozejdou do svejch otevenejch vrtek v nich u ek selka s proutkem.

Mohl bych se na rozdl od motoryst zadkama protlait, ale nechci. Lb se m to. Narozdl od TIRk, kte troubj a jim to nen nic platn. Silnice je potom pln kravnc kter naschvl projdm, protoe to chci (nkdy se m zeptejte pro).

Spt jdu do novostavby asi padest kilometru ped Oradeou.

13. srpen - Vytouen ORADEA!

Vkup obil sjednv s hospodem. Obchod se neobejde bez koalky s hranat flaky. Ped vratama ek pr robusnch ernejch vol s irokejma zadkama a mohutnejma vroubkovanejma rohama. Jsou zapaeni do ebirku s nkladem pytl. Tak se mnou lou Balkn.

ORADEA. Jak daleko, a jak blzko!

Mm ty prachy a potebuju je utratit. Ptm se po "benzin paltnke". Nikdo mi nerozum. Nev, e to je rusky benznovej vai. Nakonec nakoupm jdlo, abych nemusel v Maarsku smovat a za zbytek klakson s balnkem na kolo.

Rumuskej celnk mn vyt, e jsem pekroil dobu pobytu po kterou nepotebuju vzum. ik to vak pramlo drazn nato, abych ho vzal vn, otoil se a lapal do Bucureti na konzult dat.

Maarsko

Ten cpek Maarska, kterej m ek, je asi tak na dv lpnut. Nepichz do vahy, e bych nco dlal s prasklm drtem zadnho kola. Na to nen as. Jde se do finle!

Jedu podle Alvarzov mapy. Od Koickho ndra mn dl 268 kilometr do mrnho kopeka. Kalkuluju. Pedstava, e u zejtra (!) bych mohl bejt doma, po edest dnech samoty a askeze, je vc ne lkav. Ta pedstava mne svrb jak Kainara uhry pod mdlem. Chci-li se zejtra nechat kolbat ddlj-ddlj elezninma pracema musm dnes dojet nkam mezi Hajdboszormny a Polgar. To je jednoznanej zvr dopoledn seance nad rozevenou mapou. Takovejhle "seanc" jsem u absolvoval destky. Denn ti, bhem tech jdel. Ale tadle je jin. Tato je o dobit" Koic, o pokoen vrcholu. O posledn dlce, o n nebyla dn jin ped tm...

Jsem v Debrecen a z dneka mi zbejvaj mi posledn ti hodiny. Pak je tma. To co te promekm, u nikde nedohonm a bude mi to chybt zejtra ped Koicema. Pedstava, e bych mnl spt deset kilometr, ped ndram, e bych zstal tret na prahu domova a musel na nj ekat do dalho rna jenom kvli pr kilometrm (kterejch byly v konenm soutu stovky a tisce), se mi zd nepjemn triskn.

Sedlo mn tla do zadku, co se mn jet nestalo. Dost mi pomohl runk kterm jsem ho oalounil (pot je poteba sedlo snit).

as se zrychlil a kilometr se zd bejt del. Vypustil jsem pestvky. Odpovm tak, e po pl hodinov trisku" na deset minut slevm na patncti kilometrovou rychlost (jet vera jsem jezdil s tincti kilometrovm prmrem) a pak se vrtm na "konstantnch" 23 km/h. Odevzdvm vechno co mm. Ne vechny posledn sly - o to nejde. O to pi tomto stylu ivota nesm jt nikdy, ani v ten nejposlednj den. Jde o to, te odevzdat vechno co je mon odevzdat - a to je velkej rozdl,

Rozbolela mn kel a auta u hezkou chvli jezdj se svtlama. Slunce u zapadlo ped dvaceti minutama (pl hodiny po zpadu slunce je ero) a jestli se nechci nechat namotat pod auto musm se odklidit z cesty.

Osud mi pro tuto noc nadlil jedno z nejhorch noclei (i kdy tady to je asi vude stejn). V nedalekm zavlaovacm kanle se lhnou kvkajc by a komi, kte se nade mnou tetel radost. Ke vemu lem pod borovic na pichlavm jehli. V sebeobran kolem stkm reid. inkuje vdycky jen chvli, ne se rozplyne do vesmru. Je to jako na lodi co mne vezla do ecka. Vyhraje ten, kdo usne.

Po dnench 160 kilometrech, kdy jsem z Maarska udlal mouhu. Jsem 10 Km ped Polgar.

14. srpen - Den posledn dlky

"Bitte, ich will schlissel von toalet" je posledn cizojazynou vtou na tomto mm vandrovn. Jsem v Miskolc u benznov pumpy. Do Koic to je jedenaosmdest po E 71. Doufm, e u vce nebudu muset lmat Mozartovu nminu, ani Shakespearovu anglitinu. Tm se na etinu stejn jako na domov, rodie, a kamardy.

Dlouhodob lapu proti ce Hemd. Je to pknej kraj - jet to opan, a nespchat mus bejt jet prmovj.

Krajina je poznamenan oboustrannm nacionalizmem. Dvojjazyn npisy pestkan sprejem. Vesnice utopisticky touc bt jednoznan maarsk a nebo slovensk. U ns nrodnostn problm vcemn vyeil odsunem nmc. Jinak bychom se, v touze po neexistujc absolutn spravedlnosti, chovali stejn hloup.

Slovensko

"Ta viz nje tak ist ak na podobenke. Nchcist sa is do zadku oholit'? Mme tam naozaj pekn umjevrn". Koul na m oima slovenskej celnk. Tak konen mm troku viz cestovatele vandrka a hned mm zas nasazovat Plesovou masku. To na mn nechtli ani na "Turkey ambassi office" . Natst je celnk "sprvn chalan" a nedothne vc a do konce. Nicmn, ct si mu o raztko do pamtnku, jsem si netrouf.

 Hned za hranicema velkej billboard. "S HZDS do daljeno tiscroja". Smje se z n tv pana Mejara s hustou dlnin st na pozad. Na ukrajinsk pole maj vst ti dlnice. Schvaluju to. Tm vce msta bude pro mne.

Bl se end" a snad bude happy".

Kdy jsem zanal, ml jsem expedinho materilu, jak jsem tomu tehdy kal, do dvou pytl od osiva (vzal jsem si ty losk). Te toho mm tak do jednoho, ale nemm ani ten, p jsem se tch svejch zbavil pi krizi na Calbrii.

Vjel jsem do JZD dle varujc cedule steenho njakou bezpenostn agenturou. Jdu hlavn brnou, take snad mu doufat e cesta nebude zaminovan. Przdno, nikde nikdo. Konen se objevil drobnej muk, edest kilo iv vhy. Vhm jestli si mm "pta vrjecko" a nebo si "ct o pytel".. Nakonec si "eknu o pytel". Ze strachu, abych nedostal lopatou, e jsem Maar pevleenej za Slovka. Dostal jsem pytel od rotu. Je men. Bl ve o se ote a pr se z nj. Nicmn tch pr drobnost co mi zbyly pojme.

Ejchuchu, Ejchuchu. Udrovan skulptura mn vt ve mst mru Koicch. Skuten bych pochopil i bez vysvtlujcho npisu.

"Cho se pozrie, aku peknu mme peu znu. Taku ani v Prahe nmt. iadn uta tam nechoja a dokonce aj Pavlarotti ke tuna bol musel is 'na koch". Druhej rdce co stoj vedle je racionlnj a odpovd bez prtahu na otzku: Ndra?" Slibuju, e jestli budu mt as tak se podvm.

V ndran informan kanceli jsem dostal vskutku vyerpvajc informace. Jestli chci vdt zda lze platit visa kartou mi eknou v pokladn. Kolik si mm smnit penz pokud by to nelo mi eknou tamt. Jestli lze poslat kolo do R mi eknou v tranzit a stejn tak jak mm postupovat a kolik mn to bude stt. Na odjezd smr Praha jsem se neptal. U ped tm jsem si peetl e Excelsior jede v 18:00 tedy za dv hodiny. Stryko" by mn stejn docela jist odkzal na rotan vlce.

Visa kartou platit nelze (resp. lze, ale ne tady a j ji stejn u nemm). Lstek stoji 349 Sk. Penze slovensk jsem koupil za drachen (hezk velk penze) v kukani veksltbe" kter je soust ndranho vestibulu. Kolo poslat lze. Dobr ena v ndrack uniform mi rad, abych si odmontoval blatnky nebo mi je nkdo ukradne. Naped si vak musm koupit lstek. Cesta potrv deset hodin, take honem k jdlo ssebou...

Kvapk zan. Prot se mn matika na nosii. schovna batoin mimo provoz. Nem m pevzat stapec pytla do kterho se vechno njak neme vejt, V rychlosti tdm a zahazuju ve co tmto okamikem stra na hodnot. Igelit. Tropiko (pltno z istambulskho transparentu). Nezalepen due. Poltek od muslimsk rodiny. Propocen trika. Roztrahan trenky. Velijak drtky a motouzky (jet se budou hodit k zavzn pytle). Zbrana proti vtru k vaii. Zbytky tstovin. Igelitky. Flaka na vodu... To vechna, jsou ivotn dleit pedmty, kter mn jet ped osmatyiceti hodinama drely nad vodou. Te je konec. Doslouily. Pila si pro n smrt. Jedin funkce pro n mon je vystavit si je v muzeu a nechat je evokovat vzpomnky na doby minul. Ale takovejhle "hezkej dchod" mu dt jen nkolika drobnostem. Lodnm lstkm-, pr pedmtm, fotkm a hlavn mapm. V tch kdysi plochch malvkch je narz vechno trojrozmrn. Cesty nevedou "od" a "do". Ale "okolo" a "pes".

as co se potal na msce, dny a tdny se te pot na minuty. Jede mi to za osm minut a j se jet chci umejt. Do vlaku nasedm v plnm pracovnm vypt, take ani moc nevnmm, e jsem te prv tam, kde jsem chtl celou dobu bt.

esko

ei?" pt se celnk. ei" kme sborem vichni ti a pasy mem skovat. U jsem pekraoval hranice pky, na kole, lod te i vlakem. Take m zbejv u jen ten eropln, a koskej povoz.

"Odkud zase cestuje" pt se

mne pan Holkov kdy mi na

pern Zbeskho ndra mn Biikletu (i s blatnkama), za lstek. "Z

Istambulu, pan Holkov z Istambulu" ikm klidn, prost jakchkoliv pocit. Prost jsem pijel z Istambulu...

Pkn se mi jede ztichlm nonm Zbehem. Zadn kolo bez nejednoho drtu se mi vrt pod zadkem. Nesvtm (svtlo jsem ve shonu zapomnl i s pednm nosiem v Koicch na ndra - budu muset pana Hoka umluvit o dal). Pytel mus pidrovat rukou. Je mi zima. Je mi "klidno". Tak dlouho jsem si o tom snil, a se to stalo skutenosti...Skla Petr se vrac z Istambulu...

Jsou tyry hodiny rno. Zvonm na zvonek. Jedin co najdu poslepu - SKLOVI.

15. srpen 1997

Maminka vykoukne z okna do non ulice. Z jejho strohho "Kdo je tam" adresovanho pod stku u zvonk je ctit, e ekala nkoho jinho (opilce) a nebo vbec nikoho.

To jsem j - Petr! Mami!" volm do druhho patra tie. Koukme na sebe krsnou nezapomenutelnou pl vteinu..."J, to je n Petr!", vol zpola mn a zpola ttovy do postele. Jej tv, to nejjasnj souhvzd, z do tmy, a ta je nhle mlo tmav...

Tisknu si ruce a objmm se s ttou v pedsni. Oba dva do ty peeti dvme hodn resp. vechno co mme na srdci, co si mem dt. Je to jako oteven hrz Nilu. Celou dobu de drela, svrala, nemohla povolit. A te, kdy me, tak otvr stavidla a vechno z n se ine ven. Te a prv v tudle nenvratnou chvli se mnn "nava v sladkost z usnut (Kryl Karel)". To, co celou dobu, svralo srdce, trznilo dui, je nyn v jedn sladk vtein zapomenuto a pohbeno v nenvratnu minula.

Dv ne pjdu do kuchyn - z n pot dlouho nechci vychzet, musm si jt skovat Biikletu. Tta by to taky vydil, ale to nejde. Na hk ve sklepn kji ji musm povsit sm. J jsem jej pn, a j j skldm vdk. J ji chci pohladit po sedle a j ji chci zaeptat "Dkuji" a dt polben. To za m nikdo neudl.

S tachometru mau nic nekajc numero pt tisc tistaticetdevt.

Je konec. Skonil edestej den vandru. Skonil Den Biiklety.

NEN PRAVDA, E I CESTA MUE BT CL,
PRAVDA JE, E CESTA JE CLEM SAMA O SOB.