Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Kapodakie 2012

4. 9. - 11. 9. 2012, 280 Km


Zobrazit cestu na vt map

 

Posilnn spnm jarnm nvratem z Azurovho Pobe vyrm na cestu do Turecka. V krabici mm Missiona. V hlav pak smlou pedstavu: Do Istanbulu busem dle jzdnho du, dle pak improvizace. Nejlpe, opt busem do oblasti Kapodicie. Sloit kolo, nasednout a dojet k jezeru Van. Tam udlat plobrat na sever, dojet do Gruzinskho Batumi. Kde nasednout na lo a pes ern moe doplout na Ukrajinu. Odkud, u to je pes Moldvii dom kousek. Tak njak, v osnov dk m vypadat mch budoucch tyicet dn, a ti tisce kilometr...

4. 9. 2012 sesbrm zbytky odvahy a vyrm. Je ve mn mal duika. Opakuji si: "Cesta dalek s Authorem nelek", ale njak to nezabr. 5.9 veer vystupuji v Istanbulu na "otogaru" Bayrampasa. Zde mi kon jistota jzdenek (1800 K) a zan ona improvizace. Nejsem tu poprv a tak celkem vm rady a bez vtho problmu nalzm spoj je mne (25e) pibl ke Kapodicii. Dal den rno bych ml vysednou 200km za Ankarou, v Hacibektas.

6.9. skuten na pokyn stevarda vysedm. Nikoli vak Hacibektas, ale v Kirsehir. Kdo chce do Hacibektas, si mus pesednou do "dolmue", a nebo nasednout na bicykl. J volm druhou variantu. Krajina je vcemn takov jak se mi uchovala ve vzpomnkch z pedchzejcch dvou nvtv Turecka. Vyprahl, sluncem splen nekoneno. Nekoneno, pipomnajc stdav pskovnu porostlou travinou, i nizoukm obilkem, z nho tu a tam vytruje roh skaliska. Jet toho dne (pes Hacibektas) dojdm k vstupn brn do nrodnho parku Goreme, do Nevsehiru. A tam se stane to, co hned v potku zvrt prbh celho putovn. Kvli krsn fotografii toti zajedu s Missionem do onoho sice dce trstnatho, avak hust pichlavho porostu, abych jej z nj nsledn vytlait, neb ob kola sed na rfcch. Otm jej tedy "vzhru nohama", lpe eeno kolama, a zjiuji, e oba dva plt "zdob" etzek ostnatch kuliek. Pesn tch, kter se mi nachytali na ponoky a boty... Trnit kuliky peliv vytrhm, vnitn stranu plt peliv pepeliv zkontroluji a obuji dv nov ze t nhradnch du, je jsem si s sebou pivezl z domova. Ty pchnut pak u prvn benzny naplnm vzduchem z kompresoru a ponom pod vodu ve vypjenm kyblku. ...a ta se rozbubl jak Ondrovo akvrium... Ti nhradn due, kter se mi doma zdli byt dostatenou reservou, mi v tu chvli pipadaj zoufale mlo.

7.9. projdm Kapodici. Oblast, kde lid "vyklovali" sv pbytky, modlitebny, a nmst do skal. Pskovcov homole a patvary vypadaj neskuten roztodivn, u sami od sebe. Jet psobivji pak na pozorovatel zapsob kdy se podv do jejich "oken". Kdy do nich vstoup po selapanch schodech. Vdechne jejich chlad. Pohlad zdi. Podv se ven. Aby se na vteinu zastavil a uvdomil si, kolik to muselo dt prce. A e tu bylo tisce let ped nm, a stejn tak, snad, e to bude i tisce let pot, co on odjede, odejde... Do Kayseri pijdm jet toho dne veer. Dnen i verej den slunko plilo jako ert. Teplomr na tachometru mi dobe dv hodiny v kuse ukazoval 40st. Zapchnul bych to, kdyby bylo kam. Veer ve 22.00 je pjemnch 25st.. Pevaluju se na spacku a zrm na nebe. Existenn starosti mi nedvaj spt.

8.9. Kiuji Kaysery. Dle mapy to je prvn, a na 1000Km zrove i posledn velk (1,2 mil.) msto. Okukuji cyklisty a hledm market s jzdnmi koly. Pro dal krasojzdu potebuji koupit tyi nov 28"due. Co v patncti tiscovm Zbeze snadn zleitost, tu v 1,2 milionovm Kayseri, (kde se jezd pouze a vhradn na 26" kolech) vylouen vc. Postupem asu, jak opt zan slunce pci, a jak opoutm obchod za obchodem s przdnma rukama, zanm tuit, e je rozhodnuto. Finln rozheen otzky zda tu doki sehnat nov due pro mho Missiona mi daj najevo zakroucenm hlavy, fachmani v montrkch obklopeni hromadou kol. Pot mi je jasn, e kdy ne tu, tak nikde. Vyfotm si to msto na pamtku, a zmnm pln o 180st. Na msto nhradnch du se zanu ptt po "otagaru", nebo t po termnlu, neboli po autobusovm ndra. Kde si bez vitek svdom kupuji lstek na trasu Kayseri Ankara Istanbul Sofie (1100 K).

Dal den, 9.8. za asistence policisty a jinho cestujcho zabalm kolo do stanu, a stan do "streky", abych tam zapoal cestu mn slavnho, pesto vak astnho, nvratu.

11.8. tedy tden po mm odjezdu, jsem zpt doma.

Kamard Milan to zhodnot nejtrefnji: "Tak to byl takovej up sem, up tam vlet." "Jo", pisvdm j bez uzardn a beze smutku nad neujetmi 2700 kilometry. Neb n sebran z krajnice v Kayseri nen tm jedinm co jsem si pivezl. To dleit je, e mne:

CESTA DALEK S ATHOREM NELEK!

A e jsem naplnil pn ptel z fotografie:

Gule Gule! tastnou cestu!