Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Schwarzwald a Dunajsk stezka 2010


Zobrazit cestu na vt map

Petr a Jiina Sklovi

...Odkud to jede na Plze?!!!" hulkm podchodem na eiseboka labunicky si hovcmu na jetrce. A m chcete s? Elektrik?" op on. Prima fr...kdyby nm do odjezdu nezbvali dv minuty. ekl bych, e tu v praskm podchodu pad nejvce asovch rekord na krtk trat. I j jeden vytvm. Mme tst, m zpodn!!!" volm na Jiu lapajc po dechu pot, co popenela kola a bag do podchodu za mnou, abychom ji zase vynesli vzhru ke kolejm, kam prv pijd n" vlak do Marinskch Lzn. S mohutnm Uf" se bome do zelen koenky. Smjem se na sebe. Jak mlo nm sta ke tst...chytit jedin spoj.

Vlak se vln podl Berounky krsnou krajinou. Karltejn. eka zlacen sluncem s jezy, oblmi kameny, meandry a vodky. Lesy obrstajc kopeky kolem. Pojedem sem nkdy s dckama" spdme plny do budoucna.

V Plzni u je tma, a za Plzn plnoc. Na erstv zrekonstruovanm ndra Marinsk Lzn vystupujem hodinu po plnoci. Prothnem se zkejma dvema na ulici a ndrak za nmi cvakne zmkem. Jsme posledn z poslednho vlaku.

Nem cenu chodit nikam daleko", km Jie. Ta pokr rameny, jako e jo - co taky? Jdeme do parku naproti ndra. Nerada bych vytlpla ps hovno!" informuje mne m drah polovika. Kde by se tu vzalo?" eptm do ticha jako bych ml strach, e mne nkdo usly. Sp bych se bl tch lidskejch" eknu a oba zaneme vtit. J u bych zaleh, Jia vak stle jet hraje na ohae... nechm ji, asu dost, utkat nen kam. Jsem rd, e mne nenut stavt stan za arokrsn noci.

2.7.2010

Rno ns bud psisko na vodtku. Majitele na druhm konci vzdlenm snad ticet metr korem nen vidt. Pozr Ps!" ki Jia potvrzujc svoj pesofbii. Vyskakuje jak pro z divanu svin zahajujc dnen den. Pes zaskoen jejm vpadem" bere nohy na ramena. Je krsn sv rno.

Minerlkou z pramen vyhnme ospalky. Prv kdy pichzme ke Zpvajc fontn zan jej pedstaven. Z podzem zn Vangelisovo Vyhnn z rje. Vodn sloupce fontny se k, dl, spojuj, tt, propltaj, miz a zase opvuj. Moc se mi to lb. Psob to na mne sugestivn. Pichzme k n kolondou zalitou rannm sluncem a j si pipadm vtz z Nagna. Okolo stoj pr lid. Jen dv ensk nachz v sob odvahu, nechaj se zlkat a rozvln sv peky. Pidvm se k nim. Tikrt se zohnu a dvakrt zakroum paema...A ije Tai-chi!

Pan z Anglie stoj na pernu, ek na vlak do Plzn. Spoj vak je nahrazen autobusovou dopravou, tak j to vysvtluju. Nejradji bych el s n a ped ndra a posadil ji do busu, na to vak nen as neb my jedeme vlkem do Beova. Odjdme, a pan tam pod stoj jak pumpa. Bus j ujede, vlak j ujede, vechno j ujede... Tak bych dopadl j, kdybych jel tm vlakem z Lionu. Zstal bych tret na oputnm prn...

V Beov vylzme z vlaku a prolzme naped pknou zahradu, a pak i zmeek se slavnm relikviem Sv. Maura. Hez zlat truhla. Jsem rd, e jsem ji vidl. Nicmn, kdybych se vak sem pihrnul jen kvli tomu, jako Ostravci v na skupin, tak bych tko ukrval sv zklamn.

Stoupme do kopce cestou k Lokti. Na vrcholu Jie zasvt oika nad ipkou k jaksi rozhledn. To je jej parketa. Poj, pjdem tam?" kemr hlskem jeziky. Je to blbost! Je to do kopce! Je to daleko! Mme hlad!" odmtm rezolutn... a tak tam jdeme.

Kolo nadskakuje na koenech kc lesn pinku podl potku. Fakt super" cedm mezi zuby tak, aby se to citliv due Jii nedotklo. Pod finlnm stoupn zamykme kola a zanme strm stoupat. Pot co vylezem na planinu nad lesem se ped nmi vyloupne kamenn roubovice Svatobransk rozhledny. Super" volm tak, aby to slyeli i ti vzadu...

Obdvme za 65 a spoutme se k Lokti. Zceninu po rekonstrukci prolzme s paprem v ruce. Opt mraucm. Radji bych lapal... Jet to museum tortury, informuje mne Jia (jakoby mimochodem) a j jen doufm, e neobjev njakou dal komrku, viku i oknko... A tak sestupujem po schodech pod nzkm stropem do era podzem. Na stnch plpolajc elektrick svky. Nevtranm vzduchem chodby se nese zvuk skipce, chrastn etz, nek muench. V prvn kobce dobe iven sadista lme neboku prsty a kvl zkivenmi sty, v druh mu lme kosti a krev tee (fakt doopravdy!), v tetm mu vypchne oko a odsouzenec se naklon k oknku ve dvech kobky, aby se pochlubil drou do hlavy... Tak to ne, na to nemm, ekm venku" oznamuju tentokrt skuten rezolutn. Jia mne pronsleduje s jistm zpodnm: "Pokej na m! Nenechvej mne tady!"

Do Var jedeme lesem cyklostezkou podl Ohe. Krsa, romantika, radost. Prvn defekt (Petr).

Karlovy Vary. Hlava na hlav. U pramen, teplch jak aj, trdly spiar". Plakty, billboardy, rozdvan paprov letky. Ve unisomo hls: Dnes veer zan (ohostrojem) Mezinrodn filmov festival! To to jsme si tedy vybraly.Na ndra - dve a la Brusel" nyn a la Ukrajina"- je m nejlep lta u za sebou ekme na vlak do Chebu. Vezme nm kola?" ptm se pan. Nevm, kdy nemte rezervaci...". Vlak je narvanej vodkama. p z nich pivo, rum a dobr nlada. Souprava v sob nese znmky dlouhho putovn. Lahve, paprky, pna. A okny zapomenut vesnice republiky

V chebskm Kauflandu Jia kupuje veei a j potm cizozemsk echy". Je jich asi tak padest procent. Nm ze Zbehu se to o toleranci mluv..., kdy nemusme nikoho tolerovat.

Mysl, e bude nkomu vadit, kdy si tu postavme stan?" ptm se kluka v mm vku ukazujc pitom na pait u rybnka na nvsi vesnice. Rybnk pat strejdovi, asi by nebyl rd, jete za vesnici, tam je hit." Jene za vesnic hit nen. Vracme se k rybnku strejda nestrejda. Mokrm runkem strme tla (kad sv J) a prchme do stanu, ne ns sosci dostanou. Je to tu pkn msto, koda e neseberem odvahu jt proti bodlm a vyfotit si jej.

3.7.2010

Vstvme brzy a jedeme brzy v oekvn teplho dne. Pes rybnky, kterch tu je vc ne vesniek proklikovvme do CHKO Soos honosc se pzviskem Island ve stedn Evrop. V 7:00 je jet kasa zaven a brna poznn dokon. Zamykme kola a po devnm chodnku s fokem vyrme do bain. Obklopuj ns hordy komr vyhldlch dlouhou noc. Poj vrtme se" smlouvm. Marn. Jia v kraasech (chtiv po poznn) je nezastaviteln. Bainy vyschli a promnili okol v msn krajinu posetou sirnmi kvty. Je-li v jamce voda obas to v n zaperl asi tak jako kdy si pouknu ve van. O Islandu mm prmrn znalosti, ale ekl bych, e vidt to Islanan tak pukne smchy. Za nejvt atrakci tedy vyhodnocujeme jezrko u siiitho pramene s pachut zkaench vajec a vn" Velkch Losin. Jia nad nm stoj a vol naden: Tady to bubl!"

Stejnou cestou se vracme k rybnku, u kterho jsme spaly, a kus za vesnic potkvme" ono hit, podl kterho pokraujeme do Frantikovejch Lzn. Krsn mal msteko. Chodnky sypan pskem. Travika osthan lpe ne m hlava. Kvtinky jak vojci v pesnch tvarech. Fontnky zurc slunenm dnem. Lpy s doposud sv zelen. Palmy ve kopcch u venku. Na kiovatkch chodnk naepen smrovky poslajc lzesk hosty k pramenm. S vrazem znalce ve tvi degustujem co se do ns vejde vetn vody z potoka. Dokud ns sestika" obsluhujc mdn kotel, z nho jeden pramen vyvr (a zapisujc poit lku do karty pacienta) neupozorn na projmav inky nkterch z nich. Hlavn pozor na Graubnera!" varuje ns se smrtelnou vnost a my zpytujeme zda u jsme nepoili... O kousek dl je socha rajcho chlapeka, kter neuron ani kapku. Pinoura m ohmatanho dozlatova. Co sleduju ensk (a e jich tu je !) tak dn neopomene shnout si na onen pvsek. Pravda, zdvoduj to jeho lebnou schopnost, ale kdo by tomu vil. Kdy jej ulaj s takovou rozko!

Bol m zadek" hlsil mi sparing partner ped Chebem. A tak zatmco obh krmy shnje se po cykloortkch, j se nechvm vthnout rytmem ven bubn, esu a maoretek neb jsme se strefili a na chebskm nmst je v plnm proudu Fio". Festival pln lesklch trubek, hmotnch bubn a draznch rytm. Tlam se v davu u psky, za n se promenduj v naletnm sevenm iku heligny z cel Evropy. Pkn a sugestivn. Zuzance s ambicemi maoretky by tu vypadli oi z dlk. Jia m tst. Kalhoty kupuje za pt minut dvanct (i v penesenm slova smyslu) neb je sobota. Nmst, do kterho se opr slunko, se leskne plechem trubek a potem inkujcch. Prchme k Jesenici, pehrad, kterou lze pejt takka suchou nohou jak je plytk. Jia se koupe (?) a j j zvidm. Taky bych to chtl umt.

Hospoda v Doubrav zklamala a je do 16:00 zaven. Na rozdl od smoky (vypad jako by se mla kadou chvli zavt) veden slunmi Vietnamci. Kupujem a vame tstoviny. Jsme vdn i za to, by jsme si posledn esk" obd malovali v avnatjch barvch.

Pot co se oteve jdeme na pivo a na kafe. V telce probh MS ve fotbale s JAR. Prv hraje Brazlie vs Nmecko. Tam jedem (jako do Nmec).

Proti rozvod Baltsko - ernomoskmu. Podl oputnch vybydlench kasren. Stle se horc asfalt se rozdvojuje ped hranin rou, aby podl ry" bel na ob strany. jako had krti. Pesn jak nm cestu popisovali dole v hospod: Ta zprchnivl cesta vedla podl ostnatho drtu". Po nm ani pamtky, jen ta cesta jak had krti bc na ob strany tu zstala. Kdybych tudy el ped dvaceti lety ml bych ped sebou posledn dva kroky ivota. K orezl ovln lutoervenoern ceduli, s dvouhlavou ernou orlic obkrouenou npisem Bundes Republik Deutschland, vede u jen poln cesta. A ije Schengen! A ije Evropsk unie!" kim do upravench pol vzrostl penice. Vm pli mnoho - o on pomysln e - abych si (to) jej pekroen neuil. Dlila zemkouli na dv planety. Jednou budu povdat svm dtem o elezn opon" a oni mi budou rozumt, ani by chpali... a j tomu budu vjimen rd.

Mvnutm kouzelnho proutku je ve jin (pod jet). Zeleno ist zelen lesy, hladk nalajnovan asfalt, dky ktermu se lpe jede. Z vylidnnch vesniek zn zvuk p횝al, trubek a bubn po kad vstelen brance. Nmci asi vyhrli. Jsem rd. Mm pedstavu karnevalu, kter ns ek. A taky e jo. V msteku Tirschereuth se u fanouci po zpase vyhrnuli do ulic. Mvaj vlajkama, troubj, skandujou do vypit poslednho piva. I my slavme. Zmrzlinou z Plusu.

Stan stavme na poli ped Weiden co jsme se pedtm umyli v kan. J bezostyn, Jia cudnji. Ale to nic, asem se vypracuje....

4.7.2010

asn rno hrzdn beanem porostl Weiden. Nikde ani noha. Jen metai. Rachot lopatama a ust koaty po dlab. Vera tu byl asi fotbalfest".

Nhlm kopcem stoupme vzhru k prvn odpovce. Na n Jia va aj z vody, kterou vyltala ve Weidenu od mye zchod pod nmstm. Mast chleby. A j lepm defekt od Kalovejch Var.

Thl kopec vzhru lesem, thl kopec loukou dol. I kdy jedeme po hlavn" silnici .22, provoz veker dn. J bych radji jel vce phranin variantu, na tu vak nen as neb jsme se nadrbali" prohldkou Soosu, korzovnm ve Varech, rozhlednou...Jia si libuje v cykloortkch . Cyklistick radost.

Dnes teda pee" shodujem se oba a klidme se z asfaltu do stnu strom. Na louce ve svahu (kde jinde tady) rozmotvme kalimatky s nadj, e usneme. Jsme mi to ale naivky. Hor msto jsme vybrat nemohli. Stn odpochodoval a slunko ns griluje na kalimatkch. Izoluj-li proti zim dobe, proti teplu vbec. Leje z ns vc, ne kdybychom jeli. Je kumt udret se na propocen kalimatce a nesklouznout. Na tlo se nm lep mouchy, stbla trav... O odpoinek se vydrme snait jeden a pl hodiny. Pot sedme na kola. Ztra to musme vychytat. Za prvn zatkou se objev vesnika s modrou lagunou veejnho koupalit...budeme si muset opatit automapu, kde jsou zachyceny.

Cpeme se hrkem nad Cham. Cle dnenho dne zd se bude dosaeno. Koupem se v ece Regen a prchme bydlet za msto, kter ns troku zklamalo. Vymotvka je komplikovan objkou pes motorovou silnici. Dobe e je nedle.

5.7.2010

Jika zahajuje den tradin make upem. Nechm se nakazit a prosnu si ktici rukou. Meme" hlsm. Ha. Ha".

Bude to nahoru dol" varuju Jiu ped nstupem na pici. Neumm jet pomalu jako ty". To dobr. Pidme. Podl Regenu, proti ktermu jedeme, vede cyklostezka. Bylo by pkn jet po n. Pot je v tom, e klikuje od kostelku k Bom mukm... Zstvme tedy vrni . 22 smr Regen. Stejn jako vera. Thl kopec nahoru, krat kopec dol. Ped Viechtach Jia v przoru strom zahldne koupalit. Je okolo jedn, mme vait. Osoba plat 2e za 1 hodinu. Nen co eit. Z arelku se temi bazny a vivkou se nm nebude chtt.

A taky e jo. Petahujem o hodinu, kdy u mme doplcet, tak a si to uijem. Mme vak tst. V kukani sed jin dchodce, my lupen nemme, take us autobus!"

To je posledn kopec! Te u to bude jenom dol" dopuju Jiu optimismem. Ped Regen mjme odboku na Deggendorf - mon nik do dol. Dlme dobe. Msteko Regen nm spravuje nladu. Nakupujeme a popojdme. Do kopc, kam jinam. To je posledn kopec, te u jenom dol!" ...j. Jia..."zase kec".

Slunce jde spt. Je as si trochu zatrempovat. Konme na poseen louce pod lesem s prma vhledem na kopeky Bavor waldu. Bodej by ne, kdy jsme na Schonbergu. Jia dopisuje denek, j vam, slunko zapad... Jak dva indini s plynovm vaiem a stanem s Lidlu.

Honem! Poj ven! lkm Jiu. Podvanou na rojen svtluek bludiek ji peci nemohu odept. J v trenkch, ona v kalhotkch a podprsence (nebo ne?) bhme okolo stanu obdivujc arokrso. Jen jestli nkdo neobdivuje ns...s triedrem.

6.7.2010

Chci se jt vyurat" mour na mne m amazonka. No a co j s tm?" . Jsou tam slimci". "Tak je odprtni". Ale je jich tam moc". Nech m spt". Dlj! J u vn musm!". Samo sebou, e nemohu svj dobr skutek v 05.30 prodat pli lacino a nechvm se jet chvli pemlouvat. Pipadm si, ne, vlastn jsem nepostradateln. Dl mi to dobe. Modr naeho stanu je dobr. Pro slimky urit.

Mlhav rno zvstuje krsn den. Te u to bude jenom z kopce!" zvyuji optimismem morlku drustva na msto trouben na ste!" polnic. Moc se mi tomu vak nev.

inem se do kopce (a la ervenohorsk sedlo) zasekan do svahu lesa. Nalepen na svodidlo nechvme projet auto za nmi ekajc na pleitost. V tu chvli se rachotem sval na vozovku z levho (vyho) behu jaksi sud od asfaltu, naraz do zadnho kola toho auta. Zapotc se, postav noiky a vystartuje a koptka zajisk vstc svodidlm. Opt nraz, po kterm se sud mn v gumu a protahuje se mezerou pod dosud rezonujcma svodidlama. Cel se to odehraje asi tak ti metry pede mnou bhem dvou vtein. Jia za mnou, majc od scnky odstup vydechne, lpe eeno vyjekne: Divok". Mme holt na ty zvata tst. Ted divok, rno slimou svatba, a vloni v Hensku jsme natrefili na jelena. Jeho mohutn postava, asi m vky, stla tie ve stnu strom s parom (jak z sovskho zmku) pyn vztyenm vzhru. Pl minuty jsme na pelud hledli, a protrali si oi, ne pelud zadupal, vzal do zajech, a my se srdcem v trenkch taky...

Za ikanou stoj auto. Pn jej starostliv obchz. Chce se mi zavolat Schwarze schvaine", ale neudlm to. Neb Jia by mne urit okikla pro moji vslovnost.

Radujem se z rannho krsna. Nad prvn vesnic se fotme. Pan venc pska je en a Jie cosi dlouze vykld. Tak co?" ptm se nsledn. Vbec nic jsem nerozumla..."

Umyt na zchodech, s kopcem pod koly klesme k Dunaji. Radost. Radost. Radost.

... dole v dol, svte div se. Tpytc se Dunaj. Objevuje se z nenadn za zatkou. Po kopcch, pes kter jsme k nmu dokloptali, jsme z nj docela paf" ( Jia troku vc). Jak je velk a irok. Jak lod po nm pluj...

V m znmm infocentru odevzdvme fok (kvli nabit) a parkujem kola. Bohuel m znm neaduje a tak se ped Jiou nemu blejsknout coby vude znm svtk. Vame na zapomenut lavice v stran a radujem se. Te u to bude vn jenom z kopce. rkn mstem mne ubj, zatmco Jiu nabj. Pltv bleskem a nenech si svou marnotratnost vysvtlit. Pravdou je, e i m se Passau lb. Jsem tu po tvrt, ale nikdy bych se sm o sob nepinutil si jej prolzt". Zlacen katedrly, dldn nmst, zdobn domy, ale hlavn soutok bahnitho Dunaje s ne o moc menm bratkem Innem.

Fotme se (jedin fotka se kterou souhlasm) v mst jejich setkn. Potkvaj se tu u stovky a tisce let, a dal stovky a tisce jet budou. Ob ty eky znm. Sjel" jsem je od jejich pramen, a mm je rd za vzpomnky, kterma mne pitom obdarovali.

Po levostrannm cyklochodnku opoutme krsn romantick Passau. Nakupujem v Lidlu a prchme. Mem se jen domnvat, zda jsme jet v Nmecku nebo u v Rakousku. Nikde dn cedule. A ije Schengen!

Pvoz (docela drah 4e za 10 minut jzdy) ns pev do Rakouskho Asbachu. Na loce nejsme sami, ale jsme jist nejmlad. Krom ns sam dchodci. Nemohou uvit, e sem lze dojet z Karl Badu". eka meandruje zalesnnmi homolemi, kola ust po hlaoukm asfaltu, kldek, chldek, teplouko. Nsledn vyhodnotme tento sek jako nejhez.

Stan stavme na plcku za campem s koloni nastlo zaparkovanch autocar. Divm se, e tu nen Camping verboten". Po ece pluje lo. Nad ekou kuel kopce, na nm v noci nasvtlen zmeek. eka um. Komrm smrd n repelent. Je tu krsn.

7.7.2010

V prvn vesnici museum rybolovu. koda e je zaveno" konstatuje Jia. Vdy ryby nej" na to j s oima v sloup. No a co, do musea bych la".

Zubujem se (kad zvl᚝ :-)) na zchod benznky, to abychom v Linz pkn vypadali.

Jia to vzala hopem a pes pechod pela, ani by si vimla e j zstal (pro ervenou) stt. Koukm jak jede suvern dl... to budou hork chvilky holka. Jako by ses neznala. Vloni jsi zabloudila v Dn na kuhovm objezdu...

Natst" mm defekt a tak nemusm po pamtihodnostech. Nic moc" hls Jia po nvratu. Tady nemaj vlohy?" rejpu.

Po sypan protipovodov hrzi do Mauthausenu. el bych do musea" ikm a myslm to smutn vn. Tam nejdu". Nedivm se ti, taky se mi ta moc nechce, ale mli bychom tam zajt...". Korigovan eka tu ztrc svobodu, krsu. Ped Billou mi Maart cyklisti dvaj koalku z hrozn. Je ostr a moc. Koupen preky vame u kostela. Pak se odpoutvme od Dunaje na Perg a v moc krsnm Grien se k nmu zas vracme. I dnes pkn jet. Sbrm sly na lavice zatmco Jia obh vkladn skn. Dle mapy je ped nmi soutska, do kter je Jia jako div - na rozdl ode mne. V informacch nm jej existenci potvrzuj (bohuel).

Chze nen moje hobby. Zato Jia je bez kola jak otek. Pobh. Nakukuje za zatky. S obratnost kamzka leze na utry. S pilnavost by ske pes kameny potoka, kterm se j brodm s botama v zubech. S obtn pedstranou nevol adonm o nvrat ke kolm. K m (tajen) radosti se po dvou kilometrech soutska rozevr do irokho dol a z bystiny se stv nudn potok. Jet nsledn kilometr lobuji za nvrat ke kolm marn. Jet kousek, jet kousek..." adon Jia. Po ptm kousku se otm o stoosmdest stup. Sraz u kol" volm pes rameno a to zabr jako vdycky. Jia smutn nad pedasnm nvratem a j ji utuji jak krsn se nm podveernm sluncem pojede...

8.7.2010

Veer jsme spotali kilometry a vylo nm, e kdy nathneme dnen den mohli bychom ztra spt doma. Pedstava sprchy a dt (nebo obrcen?) lk hlavn Jiu a tak je inicitorkou rannho vstvn. Nemm slu j sabotovat a tak vyrme dv ne krvy na pastvu. Do Ybbs pijdme pes Dunaj po staroitn pehradn hrzi. Velk lod, velk zdymadla... za n u neotevenho kiosku se zstrkou dobjme fok a vame sndani. J bych uvail i nudle, ale Jia mrouce, e u se j z vetnek krout ui. Holky prd vydr. Dnen obd tedy v jej reii.

Co jedem podl Dunaje cyklist den ode dne pibv. Jak u jsem se zmnil ve. Povtinou dobe udrovan dchodci v pestrobarevnch dresech. Kolo z pjovny s decentn vzorn uvzanou bag, z n nevykukuje ani cpek kapesnku. Na hlav trval, na trval helma... ne, j se nesmji. Konstatuji a tie zvidm. Vyjma t trval bych chtl taky tak jezdit v edesti, sedmdesti letech. Melk jich je pln. V porovnn s nimi vypadme s vlajcm runkem na zdi jak trhani. Budi jim ke cti, e se na ns smj mile jako by tomu tak nebylo.

Jia chce jt nahoru do kltera. Vdy u jsi tu jednou byla" argumentuju j proti. To neva. Poj bude se ti to lbit" slibuje spiklenecky... a m pravdu. Vskutku pkn zc v slunku novotou. Omtky. tuky. Dldn. Fontnka. Palmy ve kopcch. Ve se koupe ve slunku a j musm piznat e cesta vzhru stla za to. Pkn jsou i voln pstupn interiry (ne vechny jsou free). Hlavn kaple - ale hodn velk (spe kostel). Na to poas mme letos vn tst. Oskar dl co me. Zahrady se rekonstruuj a tak kde by se normln platilo se te neplat.

Je as obda, jsem zvdav co vymysl" rejpu. Tak se zeptej kde je obchod s jdlem"

Bite ich zche geaft mit lbe". Opakuji nkolikrt po sob sestrojenou vtu. Marn. Slena nerozum. Odchz. Tzav se dvm na svou drahou, kter mne uzemuje: k to blb". Tak si to ekni sama" urm se j zvdav co bude nsledovat. Bl se jin ensk. Jia rud a ke konkm vlas ze sebe vyraz: Supermarket?" pan mvne rukou smrem, ve kterm skuten obchod najdeme. M prohra je dokonal, j se vak nevzdvm. Jsem zvdav co vymysl, hldm kola" hlsm ped obchodem bojkotujc nkup a ppravu obda. Po chvli Jia pin gulovku, housky, a... maliky msto vetnek, take m vtzstv nen dokonal... Jen nerad piznvm Es mak gut!". Po obd mi sparing partner usn na lavice, aby kalorie mli as pej do krve. A pak nem mt z naehlench dchodky mindrk...

Malebnch vesniek a zmek na ece pibv. Kopce ztrc na vce a za Waisekirchem i na pkrosti.

Smrky,na nich nahrazuj m dl vce vinice (ve) a sady (ne). Lezeme do vody, j na Adama. Jia mne s holou prdlkou odmt vyfotit. koda byla by to pkn fotka. Pod jedeme po cyklostezkch a do Krems, kde naposledy kme Dunaj po ocelov konstrukci mostu.

Te bychom mli zabojovat" hecuju Jiu, zd se, e to bude potebovat. A docela se mi to da, take se dlouhou podveern jzdou Dolnmi Rakousy posunujem neekan a ped Eggenburg. Co je slibn vchoz pozice pro ztej dobit sttn hranice. Stan stavme na posledn chvli, na posekanm vojtkovm poli pod lesem. Byl to dobr den. Ztra budem doma" esemeskujem rodim hldajcm nae dti.

9.7.2010

Vstvme nahaveni na ste. Shodujem se, e i dnes bude pak a tak vyrme vstc domovu, a dtem (hlavn Jia), ne se Oskar rozpl dobla. Jedeme po silnici 35. Sobotn provoz. Tedy dv auta za hodinu. V odpadkovm koi nalzm noviny, z nich pochopm e do semifinle MS se probovalo Nmecko, panlsko, Brazlie a Holandsko (?).

To to je dobr. Ztra uvidm finle. Na hranicch nen koho bychom podali o foto a tak se na km. . 677 fotme samospouov. Je ped polednem. aludky naten na mastnotu ns enou do Znojma. V Kauflandu kupujem svainu do vlaku. Na ndra lstky a obd. Do odjezdu nm zbv nco asu tak jdem do msta. Mme (opt) tst a na p zn probh njak folk fest. Jia je jak pokropen ivou vodou. Shn nco pro dti v mstnch obchdcch. Vbec ji nepoznvm...

Ped plnovanm odjezdem vlaku se nm samovoln zvyuje tep. To u je instinkt zait zkuenostma. Cestovat s D a s kolem nen jen tak. U muste jt!" vol na ns labunicky sedc na lavice v chldku vestibulu) pan z poza oknka. V ns hrkne. Buto neznme hodiny, nebo jim jdou ty jejich patn. To je jedno, prchme na pern. S D jedin s cestovn horekou na max. Myslel jsem, e pojedem na Brno a jedeme na Beclav, kam pijdme s t minutovm zpodnm. Nikdy si na ten pestupov stres nezvyknu! Sthme to o fous. V Olomouci u vak ne. (Pravda je takov, e by se to stihnout dalo kdyby se mj park nestydl otevt klapaku a zeptal se dostaten hlasit). Trochu se za to na nj rozvzteklm, ale (snad) vas uberu. Tu u o nic nejde. Ani se nestihnem vydejchat a u nm jede dal spoj. Na oprskan bl ceduli je napsno Zbeh.

V chldku domova se schzme s mmi rodii, kte ped chvl pijeli z chalupy z Potunku. A protoe babika dti bezostyn chvl, dostanou za odmnu - JZN KOLO! Co jinho by od ns mohly ekat...

Ve uvedenmu pbhu pedchzel jet jeden zaznamenn hodn, ne mn astn pbh.

Ten jsme si proili bhem tzv. zimn ppravy, kterou jsme absolvovali, vzhledem k mimodnm snhovm podmnkm, v bl beck stop...

Ji od rna 31.3 2010 jsme mli tst, neb jsme na posledn chvli stihnuli zpodn vlak. Vysedli jsme na Ramzov kde jsme nazuli bky a zali uvat bl nadlen. Pes Petkov, na Smrk odkud jsme pokraovali pes beck okruh tzv. Mal engen na Paprsek. Radost. Radost. Radost. Tam jsme si objeli Kun okruh, sndli polvku, a vzhledem k ne prv idelnmu poas se rozhodli pro nvrat. Abychom se (u pokolikt) nevraceli stejnou cestou, rozhodli jsme se pro sjezd do Lipov Lzn. Pes Travnou horu a Smrk jsme se dostali cca v 15.00 ke srubu U Matesa s rozcestnkem, kde Lipov ob. byla vpravo po cyklostezce, a vlevo (resp. rovn) byla Lipov s. po lut znaen piktogramem jako beck trasa. Po zkuenostech ze erku, kdy jsme sjdli po nesjzdn cyklotrase, jsme zvolili jzdu po prolpl lut. S kraje bylo ve v podku. Postupn se vak stopa vedouc nesjzdnm ternem ztrcela a se ztratila docela. Po ptm sundn u jsme bky nenazouvali. Od t chvle jsme se brodili snhem jak opodn turisti. Bez nadje, e stihnem plnovan spoj, avak s nadj, e dojdeme svpomoc do cle. Modrou odboku vpravo do Horn Lipov jsme vidli, le ignorovali v nadji, e dle peci jen bude tern sjzdnj. Peli jsme Lv horu (ani bychom si vimli oznaen) a nzkm asi 20-ti letm smrkovm lesem jsme se prodrali (stle po lut - beck) do lesa vzrostlho dubovho. V tomto lese jsme potkali trojlennou skupinu, kter la z Vapenn, co ns zaskoilo. Nicmn jsme vytrvale sledovali lut znaen, je ns pivedlo na zpevnnou vozovou cestu stle mrn klesajc. Obuli jsme tedy bky (16.00) a sledujce lut turistick znaen jsme se po n, a stopch pedtm potkanch osob, spoutli dol. Domnvajc se e po n vede bkask lut. Freli jsme s asem o zvod. Minuli jsme vcemstn Land Rover zaparkovan u otevenho senku s npisem "Hajzlov Pytlck", a po pr metrech pijeli na kiovatku. Na n nm instinkt velel dt se vpravo, stopy pedchdc (kterch?) vedli vlevo. Poprv jsme eili kudy kam. lut znaen se nm ztratilo nevme kde. Nechtlo se nm vracet. Byla to mon klov chyba pro jej pozdj npravu u nezbval as. Rozhodli jsme se pro jzdu vpravo. Pekili jsme lanovku ta a pijeli k dalmu rozcest a dalmu senku (zamenmu). Dali jsme se vlevo z kopce dol. Cesta v tom mst pestala bt dostaten vysnen a tak co chvle jeden z ns padnul na zem jak podat s toho, jak se mu lye nhle zabrzdila o kamnky cesty. Nicmn jsme pod klesali dol, dokud nepilo mrn stoupn...To ns (mne) znejistilo. Nechtli jsme vzhru nbr dol. Pravda, silnice mohla za zatkou nabrat sprvn klesajc smr, ale taky nemusela. Stejn tak dobe se mohla rozhodnout pekonat horsk heben...rozhodli jsme se pro nvrat k jedin jistot - k onomu autu je, jak jsme se domnvali, mohlo patit jedin lovci. Myslivci kter el zaloit seno do krmelce...Chvatn jsme pospchali zpt pohnni obavou, e se mineme. Auto tam doposud stlo, co ns sice uklidnilo, ale nezachrnilo. as plynul (17:00) a pracoval proti nm. Rodie hldajc nae dti se dotazovali na n nvrat, a my jim, ale hlavn sob, nedokzali dt odpov. Chodili jsme kolem ernho Land Rower-u a volali. Naped nesmle: "Auto!", a poslze hlasit na pln pecky:"Pomc!", nevm jak Jia, ale j vskutku do evelen vloek, a smrkajcho se lesa volal jak o ivot, a proil si zvltn, skliujc pocity, sebezchovn pudy. Nikdo se nm neozval, a my jsme nevdli, kde jsme a kudy dl. Mli jsme sice sebou mapu, ale ta spe pipomnala dlo reklamnho designra, ne-li kartografa. V ten okamik (17.15) jsme poprv vythli telefon. Zjistili jsme, e jsme v zn Polskho opertora (Plus), co ns znejistilo jet vce. Vzpomnli jsme si toti, jak jsme se nahoe, na Malm engenu propltali mezi hraninmi kameny. A monost pejet do Polska se nm nezdla nereln (navc vzhledem k map). Vyukali jsme 112. Ozval se polsk hlas a j jsem mu nedokzal vysvtlit, e potebuji spojit na HS Ramzov, aby mi poradili kudy se vymotat z vozovch cest. Dali mi vak jinou radu, zmte stanovit, aby jste byl zpt v sti eskho opertora. Ve strachu, e lov odjede bez ns, jsme napsali nsledujc vzkaz: "Ztratili jsme se zde cestou z Paprsku do Lipov Lzn. Nalhav potebujeme Vai pomoc. Ped odjezdem zavolejte prosm 776141649. Dkujem Sklovi 17.15". Dopsali jsme vzkaz (dopsala nm tuka) a ten zavsili v igelitovm pytlku na kliku vozu. A vydali se s lyema na nohou hledat signl. Tentokrt jsme na kiovatce pod autem jeli vlevo. Ale jen kousek ve strachu z odjezdu auta a tak z hloubky dol, do nho jsme se zadvali. Nen to nhodou Polsko? Ptali jsme se sami sebe. V strnch porostlch snhem poblenmi buky bez list se jak ilnatiny zeteln thli po zbytek roku neviditeln"cesty. Kili se, propltali, ztrceli a obvovali... Chodit by se po nich dalo nekonen dlouho...Vrtili jsme se k autu, schovali do senku vyhlejc myslivce. Noc se blila nezadritelnm tempem. ekl bych, dostaten bezpen toit pro blc se noc. Tu je na mst abych vyseknul pochvalu Jie - e nehysterila.

Neinn ekat jsme vydreli jen chvli. Nic nm nebylo, nic ns nebolelo. Jen lehk obleen pozvolna pestvalo ht zpocen tlo...S pedslm 0420 jsme zavolali:Ahoj tati! Poslouchej! pln vn jsem ve srabu. Cestou z Paprsku do Lipov Lzn jsme sjeli ze lut turistick do njakho dol. Nic nm nen. Je tu i senk. Potebuju od tebe abys zavolal horskou slubu na Ramzov, dal ji slo na Jeu, to z kterho volm. A nm zavolaj. Potebujem poradit kudy dl. Rozum?". Dobe. Hodn tst. Ahoj"... Tta samozejm neml slo na HS Ramzov, tak zavolal tsovou linku 112 a ti skuten zase zavolali nm - pro oven, a pepojili ns na pracovnka HS Ramzov kter (jak se domnvme) byl prv na Paprsku. Asi ne tak urovnan jako nyn, nicmn s podobnm obsahem jsem mu vylil co se nm stalo, a e potebujem jedin. Aby dle mho popisu (domnvm se dostatenho) nm od svho stolu, ze sv mapy poradil kterou cestou se na kiovatce dt, a kterou na t dal atd...."Jedin co pro Vs mohu udlat je, e sednu na sktr pojedu po lut na kterou se vy vrtte a nkde na n se potkme" navrhnul mi zchran v 18.15... a j toto z povdkem pijal. Kdy jsme se rozhodli zavolat HS nemysleli jsme na zchrannou akci, e by pro ns jel nkdo na snnm sktru. A skuten jsem se domnval, e mj popis putovn z Paprsku je natolik detailn e v souladu s podrobnou mapou (z n je patrno, kde lut splv a vede po vozov cest, kde ji opout, a kde ona vozov cesta pichz k prvnmu rozcest nad nm jsme stli) me vst k tomu, e ns zchran zachrn pouhou radou".

I kdy mi nebylo jasn jak se sktr proplete smrkovm mlzm, byl jsem rd. Bylo to een. Vdli jsme e posledn lut znaka byla kdesi vozov cest na kter nyn stojme, a i kdybychom mli jt nekonen dlouho. Okamit jsme zali balit bky do sponek s vdomm, e tu spt nebudeme. Kdy tu nhle svteln kuel prozli houstnouc ero lesa. Auto! Zchrani! To je teda fofr! Napadlo mne v zblesku poslednch dojm a zdrhal jsem na kiovatku, abych jej nepropsl. Auto to skuten bylo, nikoli vak zchran, nbr Vti Crzi kter jel za kamardy (jim patilo auto u kterho jsme ekali na myslivce) do srubu v lese za nmi. Byly jsme zachrnni. Poprv, a snad i naposled, v ivot. Takka okamit Va zavolal 112, aby zruili po ns ptrn a bhem 20-ti minut jsme byli na ndra. A tak jak jsme den zanali prkem na vlak, tak jsme jej i konili. Motork (18.35) s adou oken svtc do tmy skuten prv pijdl...

U jednou jsem se ztratil. Bylo mi tehdy asi 10 let. Hrl jsem si s dckama v lese zatm co rodie pracovali na poli. Bylo to v Orlickch horch v dob kdy se rodina spolu schzvala aby spolu pracovala. Zachrnila mne tehdy ttova pouka. Ztrat-li se b dol. Tam bude potok. B podl nho a dojde k vtmu potoku, a ten t pivede k lidskmu staven. Tato pouka plat, a bude platit dokud lid budou pt vodu...

Bohuel nen a tak pouiteln v zim kdy "jt dol" kolmo na vrstevnice znamen brodit se snhem, riskovat zaklnn nohy do neviditeln spleti vtv, blunknut do potoka...

Ani bych se chtl i poteboval obhajovat, domnvm se, e jsme se vzhledem k asov tsni rozhodli sprvn pro nvrat k onomu autu, krytu senku (by odni v lehk, propocen, beck obleen) , stejn jako kdy jsme se rozhodli zavolat o pomoc ne jen do lesa, nbr i do svta.

Po nvratu dom, jsme poslali Vovi a horsk slub dkovn - vysvtlujc email s popiskem pbhu.

Ponauen pro pt: vozte sebou sirky, mobil... a vru.