Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Francie, Wales, Irsko, Skotsko, Anglie

14.5 - 24.6 2015

Podrobn mapa
Zobrazit cestu na vt map

Francie

Kvten 2015: v hlav mi etzkuj otaznky, zda vyrazit tam: kde mne nikdo neek, kam jet nemusm, kde budu sm, kde to neznm... Jedin co v kvtnu 2015 vm je, e nic nevm, a e jsem zimn ppravu neodflk.

...ter: otaznky a skldm (s Jiou a Standou Friedlem) uhl.

...tvrtek: otaznky a zubaka mi nasad korunku.

...ptek: dopoledne vyhzm otaznky z hlavy, ... a kupuju si e-ticket do Pae. Kliknutm myi je rozhodnuto. Zda a kam - letos. Otzka zam zstane prozatm vyset ve vzduchu.

Odpoledne jedeme na rodinn cyklo vlet na Bozov - chytat raky. Bhem nvratu pi popostrkovn synka (abych zrychlil u tak svinou jzdu z Bozova dol) se mi Ondrovo pedn kolo zasekne o mj pedl...Zlovstn, studen, zarachot, zakoupne, zadrhne kov o kov. Po tiscin vteiny to trhne. Naped v kole... a pak ve mn, jak v pln rychlosti, elegantn ipkou opoutm sedtko kola, a po krtkm stavu bezte bhem letu v parabole..., tvrd pistvm na asfalt. Bok oden, kyel naraen, a prav ruka mi ped oima rudne, natk, modr. Jet ped vteinou jsme frely z kopce dol a te se tu s Ondrou vlme na asfalt. Obtn, rychle, bolestiv se zvedme. Ondra se omlouv. Jia se bl, zastavuje. Rukama ohmatv, tese synkem. Mnou ots pohledem a vitkou: "Vdla jsem, e to tak dopadne..."

...sobota: rno nemu pravaku tvarem pipomnajc pifouknutou gumovou rukavici sevt v pst. V osm hledm (a nalzm) pomoc u branky MUDr. Jurska. V deset jedeme na vstavu model do Olomouce. Veer balm do krabice kolo a smen pocity. Nacvien sestavuju partu osvden ooupanch vc. Novotou z jen stan Husky ultra. Stl desetkrt vce ne ten, s kterm jsem jel vloni. Slibuju si od nj, e mne nenech "ve tychu". e pro nj, tak jako pro levnjho bratka s kauflandu, nebudu muset hledat ochranu ped detm.

...nedle: s rukou pomazanou mast a omotanou obinadlem jdu na fotbal. Probhnout se, pijt na jin mylenky a odhlsit se z tch dalch. Ale m pod, jestli bych jeho znm - sbratelce, cestou nesbral przdn ajov obaly. "Jo, pro ne", ochotn souhlasm, ani bych tuil, jak to bude "oek".

...pondl: jdu na pinec. Libor by chtl jet se mnou. Pro ne?

...steda: Libor vol, e nepojede koda. koda.

...tvrtek: den "D". Opt se mi tradin vbec nikam nechce. Opt jsem naplnn sms obav, nechuti rozhejbat tlo a tentokrt i nedvry v pravaku. Pelvm tu smsku do Jii, kter mne s n posl "k pku". Nedivm se j, e ji m skuhrn leze na nervy. U abych se dal do pohybu.

Na ndra mne, tradin, veze tta. Pomh vyloit krabici s kolem. Tentokrt ji (krabici) nemm, na podvozku z koleek od in-line brusl, nbr na kolekch pvodem z hraky - golfku Zuzi. Ve pestane jt dle plnu, kdy mne po pr metrech v zbesk ndran hale pedbh jedno z koleek podvozku krabice. Ta se okamit odmt pohnout z msta s osikou zapchnutou do spry ndran dlaby. No to snad n! Pi zkouce po gari (1,5m sem 1,5 m tam) mi to jelo tak pkn! Jia utk do auta pro dv tinctky, zatmco j peroubovvm matiky na osikch. Pot se mi zda, tesou ruce. Obrnou, a nervositou zrove. Vlak mi zpodnm dv desetiminutovou anci. Natst! S levou nakldm kolo, nasedm do vlaku, nervozitu nechvajc na pern. Mvm z okna. Rodim. Jie. Se Zuzkou a Ondrou jsem se rozlouil u rno svm: "Do koliky pro jedniky", ped jejich cestou do koly. S tm, e se uvidme o przdninch. Zuzce se chtlo breet. Ondrovy taky. M taky. A Terce vbec, je zrovna v Pai. S rozjezdem vlaku se bortm do sedaky. Jsem rd, e petren pout k chalup a rodin mm za sebou. Neumm to. Praha - pestup na metro. Praha - pestup z metra na Florenc bus. Tam m dal koleko zrazuje tm, e se rozlme na padr dvanct metr ped autobusem Eurolines. Sunu, tlam, vlm, nesu, krabici tkou jako cent s nkm po asfaltu. levn ji vsunuju do kokpitu busu. Uf! Bom se do alounn busu. Ztra rno budu v Pai, kde pojezd krabice nebudu potebovat. To je jedin co vm. Dl jsou to jen pedstavy, chimry, oekvn. A j a lid a cesta a poas a ciz zem a tisce neznmch... Zanm se tit. Nic horho ne upadnut koleko u krabice na Zbeskm ndru se mi neme stt. Jisto jist! Jisto jist?

Rno 14. 5 2015 vystupuju z busu v Pai spolu s novomanelskm prem ze umperka. Pesedaj tu na jin bus, smr Bordeaux odkud chtj marovat do Santiaga de Compostella. Dvm jim na mne kontakt, e si po nvratu z cest udlme u m "cestovatelsk scuk". (Neozvou se). V stran, u popelnic, kompletuju Mion, zatmco halou zn, graduje, hit m zimn ppravy "Take me to church". Pipadm si jak na startu na olympijskm ovle a pitom jsem vem ukradenej. Jo, ta chvle, kdy jsem na kilometru, metru nula m svou atmosfru - jen pro mne. Zahazuju jednu ze dvou mikin - zas tak zima tu nen a vyrm vstc dobrodrustv.

Vera tu byla Terka se kolnm vletem. Poas nen ideln pro brouzdn mstem. Mraky clonc slunce mi hroz detm, take se zastavuju jen ped mohutn znjcm Notre Dame, abych Terce poslal sms do Londna, a mm na ndra Austernitz odkud chci, stejn jako vloni, vystartovat smrem na Orleans. V automatu si kupuju lstek, ekm na vlak, cpu se dovnit, bom se do sedaky. Uf! I posledn pestup se zdail. Uf! Uf! Uf!

Ndra v Orleans je prakticky v centru. Dv zatky a jsem u katedrly - tam co vloni. (To jsem ale vystoupil o zastvku dve - omylem. Letos u jsem holt mazk a vystoupil jsem na konen.) Dnes Francie slav sttn svtek - Na nebe vzet Jee Krista. Orleans je vyzdoben fanglemi, a obchody jsou zaven. Nevad. Mm makovec ze zbeskho Penny marketu. Nechm se vyfotit na startu ped hlavn katedrlou (Sv. Ke) a lezu do n, hnn nutkavou potebou modlitby. Katedrla je nevyfotiteln krsn nazdoben. Kvtinov koe, kvtiny v kvtinch, kytice ve vzch, miskch, na stolech, na kamennm sloupov, devoezbch, za rmy obch obraz. Moc pkn. Vloni jsem odtud dojel na jih do Maroka. Letos jedu na sever a mohlo by to bt snaz. Uvidme.

Spoutm se k ece Loira pod mstem. Zatahuje se, pr, leje. Zachrauju se u benzny, kde vodu na aj dostvm s smvem. Zrm do det a srkm tepl aj. Vera samozejmost. Dnes poklad. j se mm. Po pl hodin pebhm detm silnici k ramp protilehlho (zavenho) obchodu. Rozmotvm si karimatku na papundeklov karton, kter tu zanechal sp pede mnou. Po dnen "pokiven" noci v busu, a verej nervzn noci v posteli, se slastn natahuju. Fouk mi do tve. Zavrm oi. Zavrtn do spacku usnm. Je mi fajn. Lp ne v posteli.

lapu mezi msty Orleans a Angers, v ndhernm dol podl nejdel francouzsk eky Loiry. Moc o tomto koutu Evropy nevm. Vm jen, e se sem jezd "umkovat" na zmky. Jedu s vodou, stle mrn z kopce dol. Stdav po silnici a cyklostezce sypan kamnky. Od zmku k zmku. Podle pohlednice, kterou jsem si koupil prvn den v Orleans. Kdy "touristbyro" bylo zaven.

Na pohlednici onch zmk z devt. Ne vechny lze spojit jednosmrnou cyklojzdou. Take jich nakonec uvidm "jen" est: Amboise, Villandry, Usse, Blois, Chaumont a Angers. Nem cenu popisovat kad zvl᚝. Zdobn stechy s komny a vikami kryj zdobn lenit zmky obklopen udrovanmi parky. Z kadho dch historick bohatstv Francie. Do kadho se plat vlezn, kter se mi nechce platit. Sta mi pohled z venku. U to, e jedu tak krsnou krajinou mne napluje radost ze ivota. Jsem rd, e jsem tu. Ti stovky dlouh kilometrov sek projdm za ti dny s radost lovka zrozenho pro pohyb. Radost mi nedlaj jen ty zmky, ale i krajina. Mocn eka a jej mosty. Zelen kopce a mezi nimi drobounk vesnice. Vinohrady formovan prodou a lidmi. To ve je pirozen krsn a ist. Omel, a udrovan zrove. A je to i zem lid. Milch, usmvavch k cyklistm ptelskch. Kdy mi vtr shod kolo tak neastn, e se mi ulom nosi na kotlk, v prvnm servisu mi jej oprav. Kdy si mladk se mnou nev rady a nedoke vysvtlit, kde je fontnka, tak mi dojde koupit do Carerfouru vodu. K tomu je tu infrastruktura pipraven na turismu. Tedy spousta laviek, zchodk, odpovek u silnic s posekanm trvnkem, lavic se stolkem. V kad vt obci lze nalzt veejn tboit s monost postavit bezplatn stan na, zpravidla, pknm klidnm mst v blzkosti kadibudky. Jo, moc pkn jet. Jedinou komplikac je poas. D隝 std slunce absolutn nevypoitatelnm zpsobem. Tikrt v hodin se balm do igelitu a tikrt v hodin se z nj soukm.

Tet den mne dohn slib, e se budu ptt po ajovch obalech. Po prvnch pokusech zanm tuit, jak bude svzel tomuto slibu dostt, a njak ten pytlk od aje pivzt. Vdycky to je toti stejn: Potkm hospodu. Zabrzdm. Slezu. Opu kolo. Posbrm do hrsti neukradnuteln vci (dokumenty, penze, fok, mobil). Zamknu kolo. Vejdu dovnit (vechny nekuck). Vykm chvilky, kdy personl "nic" nedl a v tu chvli mu eknu koln anglitinou pedpipravenou prostoduchou vtu: "Dobr den. Jsem sbratel z esk republiky. Mohu zde dostat przdn pytlk od aje?". Po t vt se na mne obsluha zpravidla podv pohledem, pi kterm si pipadm jako bych piel do zeleniny a chtl lupku od bannu. Pidvm tedy slova, gesta, dovysvtlujc, e: nepotebuju - nemyslm pmo pytlk od aje, ale tu obleku, do kter se ten aj vkld. Piem takovm pytlkem, oblekou, mvm nkovi ped oima. Nae zpravidla nk zavrt tie hlavou uzavrajc tuto kausu a otvrajc mi dvee ven - z nich j uctiv vycouvm. Venku odemknu kolo. Poschovvm vci. Rozjedu se, litujc asu. Po kad nvtv v cafeterii jsem skeptitj a skeptitj, m dl tm mn sebejist. m dl tm vce pochybujc: o sprvnosti vty - vslovnosti, o sv dstojnosti. m dl tm vce si pipadm jako ebrk, kter se vydv za sbratele przdnch, a pitom adon o pln, ajov pytlky. Po kadm marnm pokusu (denn pt) m dl tm vce rozumm neochot nk "se mnou zabvat", sahat kvli mn do koe pro (mokr, pinav, zmuchlan) odpadek. m dl tm vc rozumm jejich rovnici: chci-li od nich "ajov pytlk" pak oni ode mne chtj "2e". Jo, kdybych sbral pivn tcky, korkov punty..., to jo to by tu chpali, to tu fr. Ty tu maj pro sbratele pmo pedpipraven. Ale przdn pytlky od aje?! To od nich nikdo dosud nechtl! A te! To mus bt chylka!

V Angers konm krasojzdu podl Loiri a odbouju na sever smr Douvres. Smr Caen. Smr Normandie. Smr ple pamatujc vylodn spojenc v roce 1944.

S vtrem v zdech pelm pknou silnic zemdlskou Franci. Vtr, d隝, slunce, vtr d隝, slunce. est den vandru nepze poas nevydrm - nejsem mlok, a v Decathlonu pikupuju pogumovan kalhoty do det (17e). Sedm den, ped Caen, jdu spt za det, spm za det a rno padaj kroupy. Pi prvn pleitosti brzdm u Carerfouru. Do tepla, a pro gumov rukavice s teplou vlokou. Jsem v Normandii.

Pjemn teplo infocentra ctm i pes pltnku. Ne si vyberu ten sprvn letek s mapkou, je pode mnou pkn louika. Pochopiteln, e i tu se ptm po aj pytlku. Pan rozum, chpe, je vstcn, bohuel msto aje, tu pij kafe. Take zase nic. V letku jsou zakreslen musea, hbitovy. Linky podl moe obtahuj ple: Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword, na kterch se vylodili spojenci. Pamtnch mst je tolik, e nemm anci je obkrouit. V podstat k tomu nemm ani dvod. Jsem tu, abych vidl "to msto". Abych vdl "kde to bylo". Abych se zahledl do stejnch vln, proel se po stejn pli jako "oni". Abych se na tom mst, na chvli zastavil. To je cel. Nic vc. Nic mi.

Jak se pibliuji k pobe, tm vce je krajina poset pamtnky, tanky na podstavcch. Z informanch cedul mluv mezinrodnm jazykem fotky o tom, co se prv na tomto mst udlo.

Rno v deti, a te v slunci jedu proti moem voncmu vtru. Smr Juno beach, kter je druhou pl zprava - po Sword. Je irok asi 10km a rozkld se kolem mal rybsk vesniky obklopen psenmi dunami Courseulles sur Mer. Udlalo se krsn. Prochzm se po pli, sbrm mule, kter zpnn moe vyhn na psitou pl Juno, spolu s chaluhama, kamnkama a plovouc plastovo polystyrenovou ka. Nhoda pede mnou vyplavuje as jako velk tal velkou krab ulitu. Je absolutn nepokozen. Beru ji pro Ondru. Uvm si tu chvli.

Kousek od moe stoj velk k rouben francouzskma a kanadskma vlajkama. Tam v obrannm betonovm bunkru, je nvtvnick centrum. Jdu tam. Uvnit je pehldka vojenskch suvenr. Tanky, letadla, lod atd. v miniaturn podob. Vlen vjevy ve fotografich i vyveden uhlem nebo olejem. Lkadla a hraky pro mal velk kluky. Pohlednice s mrtvmi, ivmi, astnmi i neastnmi oblieji. Suvenry pro turisty. V zadn sti bunkru je musejn expozice. Kdy do n chci vstoupit, jsem mladkem taktn pouen, e potebuji biletku. Zdvoile a smvem poodstoupm. Ne, do musea nemusm. Shodou okolnost prakticky vzpt pot, ani bych tak zamlel, do tohoto musea vstupuju zadnmi - vchodovmi- nikm nehldanmi dvemi. Vlen dje jsou tu promtny m neznmm zpsobem na sklo, kter stoj v prostoru. Na kadm skle b jin filmov smyka. Tee na nich krev. Umraj lid. Mrumilovn moe, kterm jsem se ped chvl brouzdal, na msto mul vyplavuje bedny, helmy, mrtvoly. Ve vitrnch pak, patin asem ohlodny, jsou zbytky, dkazy, toho dn. Zbytky vzbroje, vstroje. Lebka s vetknutou poln lopatkou... Sedm, a koukm na to. Mm as.

Ne nvtvnick centrum opustm (i tu pij jen kafe), vlom do knihy nvtv Ondrv obrzek znzorujc vzdun souboj. Pipu k tomu vysvtlujc text: "Tento obrzek nakreslil mj syn Ondra, pro vzpomnku na mrtv vojky. A j jsem ho sem pivezl na kole. Petr Skla". Vzhledem k m mkkosrdcatosti a porci film, kter jsem ped tm odsledoval, mm pi tom dojmav pocit.

Po dvou hodinch si vyzvedm u kluk v pjovn surf mobil a jedu dl. Smrem na Arromanches les Bains. Je krsn. Slunce svt. Jedu po zelenkav nhorn ploince ticet metr nad moem, pod n vpravo je 10, 20, 30 metr je zk pruh ple, a pak u jen moe, moe, moe s blavmi hebnky vlnek. Odkud nepjemn studen fouk. Jedu v mikin a teplkch. Silnice se mi vln pod kolem.

Zastavuju v okrouhl prosklen budov zc novotou nad Arromanches. Za sklennmi vitrnami je krsn teplo, a bezvtrno. Je to kino. Na bn LCD televizi b ukzka promtanho filmu - bez zvuku. Polo hran dokument vypad pkn, ale do kina se mi jt nechce. Ale taky bych si docela rd na obd sednul na njak bezvtrn tepl alounn msto..., a tak si za pjemnch 5e kupuju lstek s pedstavou, jak se v ptm zabom do sedadla s houskou v jedn a okoldou v druh ruce. Deset minut pot vchzm do kinoslu spolu se kolnm vletem anglicky mluvcch as dvanctiletch dtek.

K mmu zklamn nevstupujeme do klasickho kinoslu s pltnem, ped adou sedadel, nbr do okrouhlho slu o prmr cca 25m. Stny tvoc kinosl jsou rozlenny na vsee 5x4m. ady sedadel tu jsou nahrazeny adama zbradl, o kter se lze opt. Jedin sedtka jsou po obvodu. Okamit jedno zabrm. Pedstaven zan, kdy potemnl sl proz vlajka faistickho Nmecka zdoben svastikou. Vlaje na vech vsech souasn. Esteticky krsn vlajka se jakoby tepot ve vtru, zatmco j kouu do housky. V rychlm letu nsleduj dokumentrn zbry poznamenan asem vedouc k nstupu faismu v Nmecku. Prvn sv. vlka. Povlen hlad, chaos, bezvld, nezamstnanost. Inflace. Hlad. Pot se na divky ze vech stran dv stdav A. Hitler a lidsk masy zfanatizovan jeho rtorikou. Gesta, hlas, dikce, to ve mi pipomn prokurtora Urvlka. Nsleduje Kilov noc a zabrn eskch Sudet pak zazn rna jak z dla a mi zasko, a na pltn je vyhlena vlka Polsku..., Franci..., Anglii..., Rusku.... Nmeck vlajeky se rozlzaj po Evrop, severn Africe. Dje se na jednotlivch vsech odehrvaj kad zvl᚝, a nebo, se vzjemn prolnaj. Vzduch kina resonuje s obrazem. Vbuchy grant, bomb, vstely dl, dopluj obraz. Nevm. Nikdy jsem neslyel, jak zn vstel z dla, ale tu, v uzavenm sle to jsou opravdov "pecky". Velikost, vude ptomnost filmu a hlavn zvuku, psob autenticky. Dcka se chytaj za u, j pestvm moulat rohlk, a vichni si spolen reflexivn trhme hlavama. Vdy jednotn, ve smru odkud zazn zvuk ohluujc exploze. Reproduktory a obraz ns pen do bitevn vavy, ani bychom opustili svj reln ivot. Proti sv vli, my co jsme sedli, stojme na nohou vtaeni do dje. Pot pichz zbry z vylodn, postup spojenc a dsledky Hitlerovsk totln vlky vedouc k totlnmu znien Nmecka. Do tmy tmouc, do nejhlubho ticha jak jsem kdy slyel, zan nco nepatrn huet. Sotva slyiteln nabr postupn na sle... a pak to hu, hu, hu. m dl tm vc. Pmo nad nmi. Ano, jist. Bombardry nm thnou nad hlavama tmou kina. Je to asn sugestivn zvuk, pi kterm mi (i te kdy na to vzpomnm) bh mrz po zdech a naskakuje "hus" ke. Do hukotu letadel se pidv divn svitn... zakonen ohromnou, neekanou, nepedstavitelnou DETONAC. Pi prvn s sebou trhme..., ale v zpt na ns dopad druh, tet, dest, st. Sousto mi uvzne ve staenm hrdle. Doslova a do psmene. Nedoku ho posunout staenm hrdlem, a dlm, co dlm. Ne pro strach, ale pro tse. Pot, stejn pozvolna, tmu kinoslu zanou prozaovat plamnky, kter se s asem mn na plameny. V tu chvli stny kolem m ho a j jsem vprosted hocho msta. By stojm na koberci a nectm ohn r ani pach, tak jsem vprosted na mne se tcch mstskch zd. Obraz v nadivotn velikosti mne provz ruinami dom, z nich vyskakuj hoc lid, ulicemi na kterch le. Vidm na nich kad detail. Maso, kosti, zuby, krev, hnus. Zavrm oi. Ale ui zavt nedoku. Hukot ohn. tc se domy. Peden letadel. Vybuchujc pumy. tkot houfnic se dere do mne. Proti m vli. Je to hrozn. Je to stran. Je to dsiv. Dsn dsiv dsiv, tsniv pedstaven. Na jednom pltn se ruinami mst potc zapren starci, eny, dti. Na jinm pak umraj vojci. Na dalm spojenci osvobozuj mrtvoly v koncentranch tborech. Uprosted toho dje stojm j neschopen sevenm hrdlem polknout sousto. Nejde to. Pod jet nedoku polknout. A pak zase tma, a mru milovn ticho, do nho zanou znt housle. Dojemn, tkliv, skliujc fantasticky krsn housle. S jejich tny se na pltn rozbhaj dojemn zbry na mrtv - kte jsou zahrabvni, na iv, kte se setkvaj. V nadpirozench velikostech se kolem mne stdaj ustraen, vyden, hladov oblieje, slzy, kter pro sv slzy vidm m dl, tm vce rozmazanji... Normln regulrn nezadriteln se mi z o kutl slzy. Slzy jak hrachy. Slzy dojet, zmaru, tsn a ltosti nad bezednm utrpenm, kterho jsem svdkem. Nemu se dokat, a to skon...

ڞasn emotivn pedstaven kon zbrem do sluncem prozenho parku bezejmennho Evropskho msta, kde barevn kluci poslouchaj kazek, tan hip-hop a balej holky. Slem zn potlesk esk, zatmco j si - otoen ke zdi, strm z oblieje slzav zvoj. Pokradmu se dvm kolem sebe. Ne, stydt se nemusm. Uvadka otvr dvee slu. Vypout ns ven. Vchzme do sluncem, teplem zalitho prosklenho vestibulu. Klonme hlavy, zvlhl oi k zemi. Nikdo nevito, se nepouchuje. Dj pedstaven ns m stle ve svch sprech. Sedm si do keslka s houskou v kapse a soustem stle v hrdle proti velkmu oknu od stropu a k zemi. Koukm na moe a Dkuji, e to byl jen film.

Kolem tanku na podstavci se spoutm na nmstko Arromanches. Je krsn jasno. Gold beach je lemovna mrumilovnou krajkou utkanou z mosk pny. Dle v moi le torzo betonovho mola sestavenho bhem vylodn. Turist jako mku. V oputn ulice se nechvm vyfotit u oputnho npisu, k nmu jsou pikresleny dv siluety kolaek. Vypad to, jakoby prv te mraly na ze sv, m, nae, vae, jejich moudr pn: "Prosm ne vce vlek". Fot mne americk turista s krsnou ernokou po boku. Svuju se mu: "Zatmco u tank, dl, vsadkovch lun je tlaenice o fotku, tak tu se s nikm tsnit nemusm. Trochu smutn". "Yes", odpov mi on.

Po zitku z kina nemm chu, slu a ani motivaci pokraovat v jzd na dal pl - Utah. U te jsem zail vlku vce, ne jsem oekval. Vce, ne jsem sto unst. Otm tedy k moi zadn odrazku a jedu na Byeux.

Jedu mezi vtmi menmi pepeliv stienmi hbitovy. Hroby jsou na kadm jinak upraven. Nkde se blaj ke, jinde nhrobn kameny... lec, stojc srovnny uniform do ad, zkryt, ik. Na nkterch hbitovech jsou na nhrobcch jen jmna s vojenskou hodnost. Na jinch jsou do kamene vtesna filosofick moudra stavc smrt v boji nad ivot v porob. Jsou to pkn slova, ale umrat bych pro n v jinm koutu svta tisce mil od domova neuml, nechtl. U nkterch k, hvzd Davidovch le drobn dtsk vrobek s vnovnm. To njak koln tda si vzala "patront". Kontrast dtskho vtvorku a nhrobku na mne psob melancholicky mile. Pedstavuju si ruiky, prstky svch dt jak hntou pro nkoho cosi, a pak na stuku p JMNO, a pot to pietn pinesou a sem, na to krsn smutn msto, kde ten skuten lovk sn svj posledn sen o mru, lsce, rodin, cestovn... O tom vem co j dky jemu mm. A nebo alespo, pokud to sm nezorm, dky sob, mohu mt. Po zitku z kina vm v opravdovost, s n ty drky byly vytvoeny, pineseny, poloeny. Stejn jako ten Ondrv. Jsou dkazem naplnn citt pod nimi le: "On zemel, aby jsi ty il", "Zemel mld aby navky il v naich srdcch", " Ve chvli kdy na ns zapomenete, tu budete vedle ns" atp.. Tchto hbitov tu je vce ne hodn. Bodej by ne, kdy na seku nkolika mlo destek kilometr, bhem pr dn zemelo a bylo zranno na 200 000 kanadskch, americkch a australskch "solders".

Le Mont St. Michel je architektonick skvost, kter mi stoj v cest cestou do Bretan. Pijdm k nmu v podveer. Po tech vydatnch pehkch je mraziv jasno. Dky ledovmu vtru, kter rozhn mraky. Zmek na pomez Normandie a Bretan postaven na skle obklopen moem vidm z daleka, od Avranches, protoe moe moc pekek zraku neklade. Jedu k nmu. Naped vypad jako rozhledna sesazen z Jetdu na moskou hladinu. m vce se pibliuji, tm vce se jeho obrys - tvoen z viek, ochoz cimbu- vce a vce od uniformn jetdsk rozhledny li. Blm se k t krse krsnm podveerem dkladn chlazen vtrem. Kdy jsem na pstupovm molu, zazvon mi telefon. Vol Jia, e nefunguje bojler. Ne do sluchtka dovykldm instrukce co a jak dlat, aby tepl voda zase tekla, mm prsty zkehl zimou. Fun tu vn nepjemn. Lezu do hradu, prolzm podhrad. Bez vstupnho. To (8e) si mus zaplatit jen ti, co chtj do zmku. Po hradnm ochozu obchzm komplex zmku sedcho na ulovm ostrov. Kde jen to je mon, tak je hotlek s pidi oknky. Restaurace s pidi stoleky. Ob samozejm, za maxi ceny. Zcela zdarma jsou "jen" ty fantastick vhledy, pohledy, prhledy na zmeck kamenn zkout na pozad moe a zapadajcho slunce, na zkout. Bean pivinut ke kamennmu rohu. Nejsem tu zcela sm, ale dn tlaenice se nikde nekon. Obdivuju fen nastrojen dvata v lehkch atech, s nimi si pohrv ledov vtr. Zatmco j mm na sob teplky, teplky, triko, koili, mikinu, bundu, rukavice uren k plet zhonu a smnil bych kiltku za kulicha. Je tu na vtrn hrce vn kosa, a tak po pjezdovm molu, zase mizm. Proti mn jdou podstatn tepleji obleen Korejci s foto vbavou pro non focen, s n mohou udlat piloen snmek.

Zadnmi vrtky vstupuju do campu. Nikde dn stan zato autokar jako mku. Opatrn cinkm stanovma tykama, abych nhodou nkoho neprobudil. Opatrnosti zejm nen dost a z vedlejho karavanu leze ven penzista v opotebovanm pyamu. Ze schdk karavanu mne nminou informuje, e kad kdo chce v campu campovat mus zaplatit v pokladn u vjezdu. Dlm, e nerozumm. Pedpokldm (myln), e zaleze do budky na kolekch k telce a kovkm, a d mi pokoj. Jeho podkumilovnost ho vak nut sestoupit na peliv stien pait. V papuch pichz ke mn a znovu a drazn adresn opakuje svou vtu. Pohybem ruky smrem k recepci zdrazujc slovo: "Zahlen". Tu i j pochopm, e musm reagovat. A tak pehrm: "Herr. Ich fren z ganze nicht". Jenome tm se staka jen tak nezbavm. Zan mi tvrdit, e prostorn obdlnk obehnan krsn stienm ivm plotem je jeho. Nevm mu to "ganz majn". Kec. Msta tu je na ti karavany. Ale hdat se s nm taky nechci. Vm co dl, mne pesvduje, e, hnn nesmyslnm smyslem pro spravedlnost, je schopen v tch pantoflch a pyamu dojt na vrtnici pro posily. Kapituluju. Balm polo rozbalen stan a pesunuju se vn campu. I tam je zelen na kraouko stien travika.

Jedu Bretan. Ztra - pozt, to podle toho jak mi to pojede, opustm Francii a nemm dn sbratelsk lovek. Zklamn nespchy volm Aleovi, aby mi do francouztiny peloil ve uvedenou vtu. Nejsem si toti jist, e mi vbec rozum. Vta mi pijde, j ji pepu na papr a k n pilepm pro vysvtlen ukzku. ...a zase nic. Przdn pytlky od aje jsou prost ve Francii zkoprofilov zbo. lapu smrem na Roscoff. Co je posledn - nejzpadnj - pstav Francie, z nho lze plovat do Anglie. Od verejka vm, e do - nejjinjho anglickho pstavu - Plymouthu mi to pluje pozt ve ti odpoledne. To se d stihnout.

Do Roscoff pijdm obklopen poli. Pstuje se na nich cibule a jet jin, mn neznm rostlina. Doma mi internet prozrad, e to byl artyok a e mi nemohl chutnat. V carerfouru si kupuju na msto oblbench fazol v rajatov omce obdobn lacinou velkou pixliku Ratatouille. Bagety, dv piva, prky a kilovku brambor saltu na estihodinovou plavbu.

Po nkupu jedu do pstavu. Prv tu probh festival Kubnsk hudby. Dvacetilenn kapela fouk, bu, brnk, chrast nstroji, a do toho jet panlsky zpv. To aby se mi v stran pkn vail obd. ekm, co mi vypadne z plechovky. Vyklepnu z n takovou leo sms. Zeleninov jdlo z vaench rajat, paprik, lilku, cuket a cibule s chestem a malmi bramborami. Pidvm prek. Nemu se dokat teplho jdla.

Po tiscovce kilometr a deset dn pot co jsem v Orleans sednul na Missiona, jsem v cli francouzsk etapy, pesn jak jsem si pedpovdal. Jedu dle plnu. Uvm si atmosfru clovho msta. Lid mne sympaticky okukuj. Tak jako vude, i tu mm pocit, e autenticky vyhlejc Myo dobe dopluje mj oprel zevnjek. Takov dojezd m "tour" mi je po chuti. Nkolik z nich se d se mnou do ovilnho vatln. Pat k nim i Katrina Sloan. Je tu na vlet se svoj dcerou. I j nacvienmi vtami nad mapkou popisuju pbh sv cesty, ukazuju rodinnou fotografii, mluvm o sob, sv rodin, tak jako ona o t sv cest, rodin, ivotu. Kad slovo, vta zpevuje most mezi nmi. Je na n vidt, e mi upmn zvid mou cestu. k, e to je "Big project". Odpovdm upmn skromn: "Idont know". Sama od sebe mi pe na papr svou adresu. Bydl kus za Plymouthem. Teoreticky bych se u n mohl stavit - pojedu kolem. Ale nevm. Nic neslibuju.

Dv hodiny ped odplutm stojm ped pultkem Britanny Ferries a cca za 1526 K si kupuju lodn lstek. Pkn prodavaka v pknm kostmku po mn chce obanku. Rozvazuju si tedy levou botu, zpod vloky vyjmm ID card a se zdvoilm gestem, e: "trochu smrd" ji podvm pes pult. Fen prodavaka ji pijme dlouhmi nehty beze znmek odporu. Naopak - usmje se profesionlnm smvem, aby pot vyukala cosi na klvesnici. Dostvm lstek a ptm se, zda je na lodi sprcha. Nedoke mi odpovdt, ale osprchovat se mu i tu - za penze. "Pro sprchu pokm na lo, jsem na cest teprve deset dn", odpovdm j kostrbat, nae si vymnme chpav smvy.

Spolu se mnou ekaj na vputn do lod holky cyklistky. Chtl bych si s nima povykldat. Ale jim se do rozhovoru se mnou nechce. Zejm nejsem jejich typ.

Prvn mou "lodn" starost je obhnout zsuvky a strit do nich MP3 pehrva, telefon, nabjeku monolnk. Na lodi jsou zsuvky v proveden euro i british. Hned pot mau najt sprchy. Jsou pkn zait a dole u gar. Ti kje zej przdnotou. Zrcadlo pes celou stnu zrcadl jen mne a vzorn obloenou mstnost kachlky. Koupelnu 5x8 metr mm jen pro sebe. Slastn na sebe poutm litry tepl vody. Soubn peru teplky, triko, trenky, lapajc po tom vem chodidly. Vonm se, mydlm se pnivm mdlem. Po deseti dnech zase ve spre. Parda. Parda. Parda.

Nahoe, na lodi se opt potkvm se Sloan. Pedvd a u mne karetnmu kouzlu. J ji poutm z MP3 pehrvae nahrvky. Zuzka hraje na kytaru, Terka na fltnu a Ondrv pl nad tm, e nechce utrat ndob. Posledn nahrvka m nejvt spch. Pak se spolen koukme na pedstaven kouzelnka. Je to vystoupen pro dti, ale tleskaj vichni, i dospl, kdy se v kouzelnick krabice ztrcej a objevuj pedmty, mn barvy a vlastnosti. Na lodi, na tto stejn jako na vech dalch, je samoobslun jdelna. S pocitem pabrkujcho hladovce zskvm prvn pytlky od aje na odneench tcech. Hur. Hur! Hur! S przdnou tedy dom nepijedu! V stran se natahuju na koberec. Boty igelitku pod hlavou. Zda mi masruje mrn chvn rezonujcho ocelovho trupu. Mrn se pohupuje v rytmu vln. Koberec je pjemn mkk, tepl, laskav. Usnm..., pochopiteln.

Velk Britnie

Ve Velk Britnii, v hrabstv Devon, v Plymouthu, kotv lo o hodinu pozdji, ne by "sprvn" mla. V Anglii jsou toti oproti SE o hodinu pozdji. Celnkovi se nelb m obanka. Nkam s n odchz, aby mi ji poslze vrtil s: "Welcome to England". "Thank you", dkuju mu j za oteven vrtek do Anglie. Pipadm si pitom jako mistr svta amoleta.

Poas v podveernm Plymouthu je pesn takov jak mi pedpovdla ve Francii Katrin jednm slovem: "Worse" - hor. Jsem v bund, flanelce, triku, s knoflky a zipy nadoraz, kiltkou naraenou na ui. Od moe fun nepjemn studen. Mraky clon oblohu stejn dokonale jako kapuce mou hlavu. ekl bych, e nen vc ne patnct stup. "Tak jsi v Anglii", eknu sm sob nahlas pejdjc silnici ve smru ipky zprava doleva. Nezvykl jet zan. Nebude to tak obtn, jak se budu obvat. Naopak. Co-by cyklista slzajc, tlac, nastupujc vlevo, si jzdu vlevo oblbm. Ne s jzdou vlevo nebudu mt nejmen problm. Nejkrizovj chvle budou nastvat ve chvlch, kdy bezmylenkovit budu odnkud odjdt, nap. z parkovit ped obchodem. To se zhusta budu ocitat tv proti plechu kapoty a usmvav idice. Njakou chvli nezvykle budou na mne psobit auta, nklaky, kde na mst "idie", bude przdno. Jedinou "komplikac" bude, e si budu muset koupit zptn zrctko, neb to m, levostrann, tu bude mimo hru...

Rozhlm se po obzoru msta s horizontem moe za zdy. Ptrm po vch, kter, zpravila, prozrad, kam jet umkovat - historick centrum msta. Nic takovho ale nen vidt. Nemm mapu Anglie a Plymouthu u vbec ne, a tak zabjm as posunovnm sebe sama ztracen v oputnch nehezkch ulicch nehezkho msta.

Vtr bezcln prohn po oputnch ulicch odpadky - a m. Nikde nikdo. Dneek m ped sebou posledn dv hodiny svtla. Nebav m to bloumn odnikud nikam. Jsem na hran rozhodnut, zda nkde zalzt do tepla stanu - ale kde? A nebo jet dl - ale kam? Mm pedstavu, jakm smrem chci jet (moe vpravo), ale bez mapy nemm pont kudy to je. Potebuju informace, mapu, nejlpe GPS. ...a tak bloumm. V duchu mi k tomu "hraje" skupina Team: Bloumm si cudzm mestem...

Ne zas tak velk nhoda mne pivd k hospod. Chlapy sed na pivnch sudech, a hul. Z triek s krtkm rukvem jim vyuhuj potetovan pae, krky, hlavy. Kadmu. Je jich asi sedm a vichni do jednoho maj njak modr ornamentln zdoben ke. Je mi z tch krtkch rukv zima. Vytahuju adresu Sloan, a ptm se na cestu. Ne e bych chtl jet dnes k n dojet, to ne, ale kousek popojet v jejm smru bych mohl. Vybrm si jednoho z nich.

"What?", zept se m on pivnm dechem. V tu chvli uslym poprv anglitinu od rodilho Angliana. Zn trochu stejn a hodn jinak, ne jsem na ni zvykl z magnetofonovho psku. Dvakrt, zeteln opakuju svou otzku, koprujc fonetiku pan z kazety. Jsem pesvden, e sprvn, dokonale perfektn. Vta: "Prosm vs, kde je cesta na Exeter", nen toti vbec tk. Odpovd mi je ouchnut rukou a otzka: "A hele, jakm ty vlastn mluv jazykem?". "Doufm, e anglicky". "Ha. Ha. Ha. Anglicky teda nemluv!", uzemuje m pivn skaut k pobaven ostatnch. Bicha se jim tesou smchem. Ctm se blb, ztracen, nejist, chce se mi urat. "Ne, nemluvm", dvm smutn za pravdu potetovan pivn postav s b j, piem j strkm ped holou hlavu s obrzkem hada paprek s adresou Sloan. To mus pochopit i bez anglitiny... Pochop, a zane klt, chytat se za hlavu, chodit okolo m, jako bych byl pelud. Z doprovodnch gest chpu, e to je hrozn daleko. emu pisvduje i parta vlc se smchy na sudech. Opakuj njakou slovku (zejm) a slovo "majls". Vysvtluju jim, e mi je jedno, kolik to je "majls", jen chci vdt, kudy se mm z tohoto konkrtnho msta na ten Exeter dt zatmco oni ze sebe sypou nadvky, kter se u ns mou na ze, a kter jsem j naivo nikdy neslyel. Znj opravdov, pln, avnat. Asi bych se s nima nedomluvil, kdyby se mne neujal kluk v otrhanejch riflch. Jeho sluch je ke mn vnmavj, a e okletn od nadvek zn prost: "Dnes spnek - v parku (tam). Ztra Exeter (tam)". Dobe. Asi jo. Opakuju po nm: "Dnes spnek v parku (tam) a ztra Exeter (tam)". S petkou sebranou na ulici si jdu kobercem nap nekuckou hospodou (pubem) pro vodu. Mstnost dun hudba. Ped vepkem, s adou pivnch pk, je poloen lino pocmrndan pivem ze sklenic naplnnch rezavou tekutinou takka po okraj. Pnov pivn epice, se tu nenos. Podrkama botasek se pilepuju na upatlan lino. "Please wather", kim skrze randl natahujc pes pult ruku s petkou. Dostanu ji a pot, co jsem malou starou enou tikrt opraven ve vslovnosti slova "wather". Tikrt to musm zakiet jinak, ne vodu dostanu. ...a tak tomu bude pokad, kdy si v hospod pjdu pro vodu. Pokad mne budou nutit, abych to ekl sprvn, a pitom oni sami to slovo pokad budou moulat jinak. To dle toho, kde budu. Irsko, Skotsko, Walls, Anglie. "Wather", stokrt jinak. Nicmn po prtazch "vtrrr", skuten dostvm. Po plhodin konen jedu campovat do nedalekho Victoriina parku. Pr - anebo bude pret, jak jinak. Of corse.

Rno v parku je bez det. Bude pkn. Pejskai ven psi. Sportovci sportuj. Pr dcek v uniformch maruje do koly. Posprejovanej vlak kc park po viaduktu brzd ped ndram. Vstvm. Vam. Sndm. Na lavice na slunku. Parda. Balm. Jedu. Klasika. Jedu sehnat mapu, bez n nikam nedojedu.

Info ofice je "open", je v sti msta zvan Barbican (odtud vyplouval Darwin na Galapgy) a je open a za hodinu a tak se projdm rannm sluncem tvrt, kter je docela jin ne-li ta, do n jsme vera pipluli. Je podstatn hez - turistick. Neodolm lepkav lkav vni linouc se z pekrny a poroum si komisrek, pmo z pece. Pi placen se mi (poprv) proto panenky. Platm 4 pounds za odven komisrek. Odhaduju to na 3/4kg. Krouiv pohyb zornic se mi ustl a v informacch, kde za autoatlas Anglie platm dv (zlevnn z osmi) libry (libra a pounds je to sam, ale jinak - Great Britain Pound = Libra Velk Britnie). Star pan za pepkou je ochotn. Tiskne mi podrobnj mapku msta, kde najdu domek Katrin. Te, s mapou v ruce u vm, e se tam stavm. Pojedu toti okolo. Po A38.

Je pkn, v tuto chvli. A 38 vypad jako dlnice do Olomouce. Dva pruhy tam, dva zpt. Po krajch svodidla, uprosted svodidla. Jedu vlevo. Mm pocit, e jedu po dlnici, ale nejsem si vdom, e bych nkde ignoroval njakou dopravn ceduli. Pozdji se mi tento komfortn druh silnic tu v Britnii zaije. Cyklist na nich nebudou vtni, ale taky ne perzekuovni. Na phodnm mst ji opoutm odbokou do msteka, kde bydl Katrin Sloan. Trhm kytku, abych nedorazil jen tak s przdnou. Jsem zvdav, jak to u nich bude vypadat. Na lodi mi Katrin pipadala jako dma z vy tdy.

Nzev ulice sed, slo na oprskanm barku taky..., a tak otvrm branku. Vstupuju na ne prv upraven dvorek. Dtsk kola, trampolna prozrazuj, e tu bydl dti. Okolo oputn krlikrny prochzm prchodem do zadn, zahrdkov, sti dvorku. Na trv na dece tam sed Katrin s njakou kamardkou. Smje se, zved se, podv mi ruku, zve mne dl. Bezprostedn vstcnost rozpout ve mne pochybnosti, zda pozvn vandrka na "lunch" bylo formln i srden. Kamardka ns vyfot, a pot se rozlou. Mne Katrin zve dovnit. Domek je mal, malikat. Prochzme obvkem do kuchyn. Spac mstnosti jsou v pate. Rozhlm se kolem sebe. Vude kam kouknu se vl -evidentn del dobu- pedmty, ponoky, knihy, ndob, zbytky potravin, przdn obaly, taky... Ne, moc uklizeno tu nemaj.

Katrinin kuchysk koutek vypad jako po flmu party hipk. Z upatlanho hrnce na plotn mi m hostitelka nabr na tal ri a na pnvice vytaen z dezu rozdlv njakou zeleninovou pixlu. Nevad mi to. Naopak, lb se mi to. Lb se mi, jak jsem byl nhodou usazen do tto skuten kuchyn, v n je ve, tak jak to bv. Nehran. Pirozen. iv. Omastek na pnvice prsk, zatmco se mnou trpliv konverzuje (pochopiteln anglicky) jej syn Tom. Obd je chutn, vydatn, zeleninov. Na rodinnou nstnku za nj pipichuju Zuzanino vtvarn dlko. Fantasy dlko vytvoen ehlikou a voskovkami. M oprvnn spch. Vypad moc pkn. Sloan mi va aj, kter si nechvm pelt do dvou hrnk, abych jej nevybrndal. Uin tak, s milou pirozenost. S jednoduchost lovka, kter se nept, a pomh. U aje si protahuju jazyk povatlvnm blbol. Docela mi to jde - pokud se bavme o tom, o em chci j. Katrin mi dv telefonn slo, abych j dal obas vdt jak mj "big project" probh. Kadou nedli veer ji tedy budu poslat shrnut uplynulho tdne. Po dvou hodinch se zvedm. Z branky, na prvn kiovatku jedou se mnou. Moc mil. Sloans famyli thank you!

Veer jsem za kopcem v Exeter. Je stejn pinav jako Plymouth. I tu vtr rozn kem krem odpadky. Po upraven Francii se mi na to patn kouk. Jestli se to nezmn, tak se mi tu nebude lbit. Spt jdu do parku. Taky se jmenuje po Viktorii.

Bhem balen stanu konverzuju s pejskaem. M as, a ochotu, lmat se mnou vty typu: "V pes je mal a bl. Mj stan je zelen a mal tak". Atp...Vyuvm jeho asu a ochoty k lekci anglitiny. I proto jsem sem pijel. "Elderlyman", jak mu km, se mnou dvacet minut vydr vst takovdle stupidn vty k oboustrann spokojenosti. "Goodbay", z jeho st zn docela jinak ne z tch mch, ale pochopit se to d.

A38 se zmnila na skutenou dlnici. Take odbouju na Tiverton. Stdav pr, a svt slunce. "Little bit rain, little bit sun", pesn dle pedpovdi penzisty.

V Tivertonu nepochopiteln celkem svt, a tak sum, vtrm zatuchl vci, tlo, ponoky. Vam obd. As edestilet pan (dcera) si ke mn na laviku "odkld" svoji obtn chodc, as devadestiletou maminku, aby si mezi tm obhla obchody. I tato dma v letech v klobouku ochotn reaguje na m komunikativn pokusy. Vypad jako postava z knihy Agaty Christie nebo pan Kotlkov. Na drobounk hlav m naraen slamk, kter si mus, zkonit neustle, pidrovat. Napudrovanou ple rozr rtnkou obtaen sta, kterm je perfektn rozumt. Oddluje od sebe "zakulacenm" jednotliv slova stle se pitom usmvajc. Rozumm j. Ne, docela vechno, ale vm, e mi k, e ped tyiceti lety i ona byla v Edinburgu, e to je moc hezk msto, a e, tento vkend pojede do Londna na narozeniny krlovny... Na rozlouenou j pomhm zvednout se z laviky. Zatmco se odourv open v rm dcery a o hl, pidvm v nvalu konverzan euforie perliku: "Hellou, wery Old wohmen!". Obrac se na mne pomalm thlm potoenm celho tlem, a s smvem odpovd: "Hellou young boy!". Pak used do auta, a autko mi s mvnm s n odjd ped oima. A s nm i tento pbh, aby udlal msto dalmu. Olizuji lci. Obouvm boty. Balm vci. Jedu.

Po dlouhm most, pekonvm moskou ztoku Mouth of Severn oddlujc Bristol od Newportu. Po kladin zaven na lanech nad moem jdu pky neb vtr mnou nebezpen cloum. Lod plujc pode mnou vypadaj z t vky neobvykle prav. Jak modely, i kdy jsou hdn velk. Zsobuj nedalek 1,5 milionov Birminghem. Velkou hndou skvrnu na m map, kter se hodlm vyhnout pes Black Mountains.

Drobounkou silnikou, dolm, podl ky Wye se nom do Walesu. Mstn vlajka tu vlaje na kadm plot. Obdobn tomu bude i v Irsku a Skotsku. Mstn veltina bude soupeit s nadnrodn Anglitinou. Obdobn tomu bude i v Irsku a Skotsku. Lid budou mluvit s evidentnm pzvukem, take jim budu sp nerozumt, ne rozumt. Obdobn tomu bude v...

U obchodu potkvm partu Australan oviln lzajcch zmrzlinu. I oni vystartovali v Plymouthu (z letit) a i oni jedou na sever. Moc jim nerozumm. Nechpu, pro mi zdrazuj, e jsou z Perthu a jedou, do Perthu. Nevm, pro tomu, e se navrt dom - do Perthu, pikldaj takovou dleitost. Abych doloil, jak jsem neznlek zempisu, pidvm k jejich, svj rm: "Vy jdete z Petrhu do Perthu. A j zase ze Zbeha do Zbeha".

Australan je cca osmilenn slun svin jedouc skupinka. Vdy, kdy si myslm, e jim ujdm, tak mne doenou. Potkme se, za ten den nkolikrt. V dolku Wye, je toti nkolik zajmavch klternch zcenin, u kterch se kad zasekne. Jeden z nich si s sebou z Austrlie pivez i rozkldac trojnoku, na kterou si sedne pokad, kdy se skupina na nkter zadrhne, a ho to "neba" (a et nohy). On je m krevn skupina.

Neekan asto km, i jedu podl, njakho vodnho kanlu. Vtinou jsou tyto stavby oputn, zapomenut, rozhlodny zubem asu. V nkterch se vak voda dosud ln pohybuje navzdory vrstevnicm a dolm. Dve to byly dleit dopravn tepny. Novodob slou coby lkadla pro turisty, kter voz uzounk podlouhl loky po mostech pes dol. Vm tomu, e to je zajmav zitek. Plout lod nad dolm po "elezninm" mostu.

V Chirk em nad mapou dilema, zda jet doprava na Liverpool, co se mi i s ctou k Beatles nechce, anebo doleva na Holyhead (pes NP Snowdonia) odkud lze plovat do Irska. Po krtk rozvaze se suenkou a mraky volm odboku do leva. Do kopc! Do prody!

Jedu stoupm, stle mrn vzhru m dl tm vce oputnj krajinou. V obchodech, v nich znateln podrailo i na Anglick pomry, se ptm na dal obchod, hnn obavou, e mi suenky do nj nevydr. S nadmoskou vkou se ztrc lid, stromy, kles teplota. Krtk rukvy vak stle zstavaj. Lid jsou tu neuviteln otuil. Pibv ovc, mnoha smrnch vtr a oputnosti.

Stejn jako vtina rozlohy Britskch ostrov se nrodn park Snowdonia vyznauje tm nulovm zalesnnm. V nich polohch rostou jet normln (listnat) stromy, kter ale zhy a postupn nahrazuj men deviny, a ty zase, o nco ve traviny, mechy a liejnky. Nejvy zaoblen vrcholy tvo pouze kamen. A to nejsem zas tak vysoko ( do 800m.n.m.). Z njak cedule vytu e Snowdonia je tetm nejnavtvovanjm parkem v celm Spojenm krlovstv, a e tu je nejvy hora nejen Welsu ale i Anglie - Snowdon 1082 (nevm, zda metr a nebo yard over sea). Krajina tu je protkna ilnatinou potk, potok, ek a ek. Vodopdky, peejky. Bainy, jezera, jezrka. Pkn, koukav. Pehky, detky, det. Studen, nepjemn, neekan i oekvan. Dalm krajino tvornm prvkem jsou ploty nekonen lemujc silnici. ady kamen, tvrtc, dlc, krjejc krajinu na pastviny.

Dky tomu, e jsem si "odpustil" Liverpool, mm ti dny as proklikovat se Snowdoni leatou osmikou. Mm tst a na krajnici potkvm kulicha. Nevhm ani okamik a zvedm ho ze zem. U tden se nemu dokat, a mi zaheje ui nco jinho ne m dlan.

Veer stavm stan pod bukem na nvsi samoty. Bez det. Ne vak stan dostavm, mrhol. Do stanu, na bundu, na zda, na ponoky. Kapky skrp ve, co vythnu z nepromokavch braen. Do veernho kuropn svt pr oknek. Podveerem von kou ze splenho deva stoupajc z komnk. Opt budu spt v teplkch, teplkch, tlku, triku, flanelce, mikin, bund spacku. Navrch, na hlavu, si tentokrt dvm kulicha. Lem poslouchm pse det hranou na stanov pltno. Lb se mi to, obzvlt, kdy Husky nade mnou dr ochrann pkrov. Lem si v teple, suchu, zatmco za mikropltnem venku, mrhol. Jo, jsem rd, e letos nejedu se stanem proti komrm za 500 K z Kauflandu.

Ped dal noc jsem v Bangor. V Aldi si pikupuju tepl plstn rukavice. Po celkem pknm dni, kdy jsem sklesal opt k moi, mne dohn veern d隝. Take stan stavm za det pod Britannia bridge napnutm pes moskou inu. Vypad pkn. Klenut. I za det. Kousek, na dohled, je dal most Menai. (foto z netu). Na kterm je jednosmrn provoz, a to tak, e dopoledne je oteven pro provoz od severu k jihu - a odpoledne naopak.

Rno fouk, mrhol. Nikam se mi nechce. Ale budu muset, pro vodu. Voda mi sice plouch kousek ode mne, ale je mosk. Se sebezapenm lezu do det. Gratuluju si, pokolikt u (?), k astn koupi nepromokavch neprofouknutelnch kalhot a nov t, vtou: Dky Boe za dary, k pedverejmu nlezu kulicha. Ve vem co mm mi je v podstat teplo. A si fun leje, jak chce.

Rno mi s balenm stanu pomh pejska, kter se pichomejtnul prv v as, kdy jsem povolil kotven stanu a vtr mi stan slisoval naped do zk trubiky, a pot, kdy jsem z nj vythnul tyky, tak jej promnil na draka. Prav bestie vr, tk, koue..., pokou se afnout po pltnu. Dsm se toho, e se mu to povede tak volm: "Atention your dog!"

Nzvy vesnic mi ani nznakem nenapovdaj, e jedu pod jet Angli. Pipadm si sp jako ve Finsku. Kakofonie psmenek Veltiny, kter se diametrln li od Anglitiny, se pen i do ei mstnch. V Holyhead si za 1454 K kupuju lstek do Dublinu. Hur do Irska. Tam jsem jet taky nebyl...

Irsko

Na lodi nen sprcha, a tak se zavrm na prostorn WC pro handicapovan, abych si tu v klidu a (hlavn) teple obthnul tlo trenkama. ediv zbarven voda, kterou z nich pokad obtce vydmm, mi dv zapravdu, e u bylo na ase sett tlo kou. Chtl bych si i vyprat vc ne ty trenky, ponoky, tlko. Ale smoit "velk prdlo", flanelku a teplky, nerisknu. Za hodinu je budu pravdpodobn opt potebovat.

Do hlavnho msta Irska -Dublinu- piplouvm, po ti a pl hodinov plavb mlhou a Irskm moem, kolem sedm. O Irsku nevm zhola nic. Jen to, e jsem tady jet nebyl. Myln Irsko pokldm za soust Britnie. e je Irsko samostatn stt, se dozvm v prvnm obchod, kde zakroutm hlavou nad cenovkou v eurech a nikoli librch, a kohosi se zeptm: "Why?".

Dublin se podle cedule Irsky ekne jazykolamn: Baile Atha Claith, a Irsko irsky je Poblacht na hireann. Jak bude pbuznost Irtiny a Anglitiny? dn.

Jedu podl osy msta. Tu tvo mosk zliv a nebo u eka (?), s adou most za sebou. V jednom mst odbom k vysokmu thlmu storu pevyujcmu stechy dom. Stor se jmenuje Dublinsk jehla a stoj na mst pamtnku admirla Nelsona, kter zniila IRA. Jo, je to zajmav tyka (kuel), ale pamtnk Nelsona by se mi lbil vce. Jehla upout kadho, ekl bych, e info office nebude daleko. Jdu tam. Vyzvdt, co mohu od Irska oekvat.

V tourist Info vldne uvolnn atmosfra. Pipadm si jako bych vstoupil do gymlpck tdy o velk pestvce. Vude kolem omladina. Posedvajc, postvajc, oprajc se o ze zaujat rozhovorem, knihou, mobilem, plechovkou piva. Slena se zelenoervenooranovou hlavou mi skrz vejku zamotanou mezi zuby rozpait rad, kudy kam a pro mm dl thnout Irskem. Hlavn Irskou atrakc je dle jejho nzoru Dublin, kde te prv jsem, a kter, dle mho nzoru, dnou velkou atrakc nen - kam se hrabe na Olomouc, Krom o Krumlov nemluv. V itineri mm pro Irsko vylenno deset dn. Kter tu mu, ale nemusm strvit. Rozhodnut, kudy kam pojedu si nechm na veer. Te, se svazkem brour, potebuju prchnout z nezajmavho msta.

Venku ptrm po flecee rukavicch. Ped vstupem do "ka" jsem je zanechal lehkovn poloen na branch a te jsou v oudu. Vtr mi je odfouknul a zastavili se a v kaluin. Parda. Co nen pivzan, to sebere vtr. Jinak je pkn, jasno na zimn bundu.

Veden mapkou se snadn promotvm plmilionovm Dublinem. Na stadionu se prv rozjd rockov koncert. Jedu pmo kolem epicentra. Asfalt mi resonuje pod kolem jet dal dva kilometry.

Za mstem vtr duje svobodnou silou. Fouk opravdov. Intenzitou, proti kter nelze jet. To nejde. Fik ohb stromy, tepot vlajkami, smk cyklisty. e bude s detm, o tom nen pochyb. Do veera chyb jet dv hodiny, kter bych rd strvil poklidnou jzdou, a ne bojem (s protivtrem).

Hnn mylenkou, e dnen den potebuju nkde zapchnout, brousm zrakem po aglomeran krajin. Jo, tu za tou benznkou by to lo. Pak je kruhk, a za nm dal... Kdy si jdu na benzinu pro vodu, tak mi opt nut sprvnou vslovnost slova "wather". Mm chu je poslat do hje, ale protoe tu vodu potebuju, tak to jedno jedin slovko vyslovuju opakovan po nich tak dlouho, dokud obsluha fast foodu nen spokojena, a przdnou petku ode mne nepijme. (U) vm, e si (i) tu dkuj slengovm "fenx". Msto toho trvm na svm pelivm oddlen slov kolnm slovosledem: "Fenk j fr jr wather". To aby vdli, e jim na tu jejich lingvistickou ostraitost hzm bobek. Kousek opodl, pod jakmsi valem, kter pomrn vrazn brn plcek ped vtrem ze dvou vtrnch stran, stavm stan. Jdu spt. Vykoupan, odpoat, naten. Na Irsko. Jak asi bude?

Prvn den v Irelandu se budm v est, kdy se skrze pltno stanu zane dovnit vkrdat nov den. Vtisko tepot stanem, zatmco v m bublin je teplouk, hebouk, bezvt. "Ne, v tom nepojede", piku sm sob nahlas, a znovu usnm schoulen v prenatln klubko, vychutnvajc slastn nedostatek pevn vle! Usnm, do osmi. To u se musm ven vyvenit. Fouk. Vlajky se tepotaj, topoly ohbaj... Ne, v tom nejedu. Pithnu stanov ry a vlezu si dovnit, do teplouka, hebouka... Usnm. V deset se budm na sndani. Fun. Usnm. Ve dvanct za okny bl den. Probouzm se pecpn vyspnm. Ven lezu hladov po pohybu. Vn stanu vak fun vtisko. S: "Ne, v tom nejedu", se zasunuju zpt do futrlu...

Nad mapkamai, letkama, brourama kuju plny kudy, kam Irelandem. Infoslena mi vera zakroukovala nkolik rozeklanch tes na pobe Atlantiku, kter dle fotek stoj za to vidt. Vm j. Na obrzcch z vrtulnku vypadaly efektn. Jenome j nemm ani vrtulnk, ani loku - abych bouky na nich vidl z tak efektnch pozic, jako fotograf. Take mne ta msta njak obzvl᚝ nethnou. Ve ti si jdu prothnout kostru a jazyk: do fast foodu pro "wather" a na zchod. Na chees burger, vt prek v rohlku, za 120k si nechvm zajt chu. A si von, jak chce. Neiju, abych jedl. Je teba rozhodnout co s dnekem. Zatm jet neprelo. Ale vlajky sebou tepotaj, topoly se ohbaj pod stejn... Jsem rd, e jsem to veer zapchnul na pomrn dost (pro lidi i vtr) zastrenm mst, a pitom blzko zchodu, vody a jdla. S: "Ne, v to nejedu", si pedepisuju den volna. Boj s neinnost bude pro m tlo menm utrpenm ne boj s vtrem. O riziku pdu nemluv. V lehu se toti patn pad.

Po zbytek dne dlm zt ve stanu, dopnm ry a poslouchm. Svist vtru. Irtinu z rdia podobnou Pkistntin. Nahrvky neznmch tko uvitelnch pbh zapomenutch hrdin z MP3 pehrvae... U kadho si uvdomm, jak moc se mm(e) dobe. Zatmco si tie peju, aby Husky vydrel poryvy vtru, plnuju, kudy pekm Ireland. Plnuju to, i kdy vm, e stejn nic nevymyslm. Protoe vtisko za mne rozhodne: kudyma se ztra vydm - a zda vbec. Alespo, e mm toho kulicha. Chybl by mi k bund, mikin, flanelce, triku, triku, tlku, trenkm, teplkm, teplkm, ponokm, ponokm. Ne, nen mi zima. , j se mm. Jete jsem si na t lodi nevypral...

Rno lezu z kriminlu rozhodnut pohnout kostrou za kadou cenu. I kdybych ml jt pky. Nuda je nuda. Vtrn indiktory - vlajky lemujc benznu - se na storech sice pod tepotaj, ale u zdaleka ne tak usilovn jako vera, a co hlavn - tepotaj se jinm smrem. Ukazuj mi, kudy se vydat. Nechvm si od nich poradit a ustupuju z plnu objet ostrov tvaru elipsy po obvodu. Namsto toho zamm do jeho vnitrozem. e tm pijdu o Cork a pr stovek Irskch kilometr (tu se m v kilometrech) mi vad pramlo. Nathnu to jinde. Balm, jedu. Sbohem a teek, dky bylo mi tu fajn.

Dkazy sly verejho vtru lemuj silnici. Pevrcen popelnice. Rozmetan odpadky. Zulman vtve. Sms list a papr nameten do zvtrnch kout ekren. Fouk pod, ale zdaleka ne tak jako vera. Den volna bylo dobr rozhodnut.

V Tallaght mne oslovuje ojedinl cyklista, star pn. Poptv se odkud kam a jak jedu and so on. Nechv mne komolit anglitinu a pitom se tv, e je ve "ou kej". Zvidm mu jeho neoprnov rukavice a teplou zimn bundu. Ptelsk Thomas mi dv telefonn slo na sebe, a svho ptele - echa pracujcho v Irsku. Pr e kdybych nco poteboval. Jo, dky. "Fenx"

Zastavuju ped Teskem. Potebuju koupit kartui plynu, kterou jsem vera vyvail. I to byl dvod zvednout kotvu. "Jsi z eska?", oslovuje mne sloventinou Michal, kter v tom Tescu pracuje. Jsem mu vdn za osloven. Potebuju se vykecat. Ze zitk, z mlen, z Anglitiny, ze samoty. K mm stnostem na poas Mio jen pikyvuje. Je tu tetm rokem a pod to tu je pro nj jin ne doma - na Slovensku. dn zimy, dn lta. Stle plus mnus stejn. A k tomu pod pr, pod fouk. A poas se pod mn. Dvakrt za hodinu, dvacetkrt za den. "Verej vtr vak byl i na mstn pomry siln. Kvli nmu byla vera oranov vstraha". "Co to znamen". "Stupe nebezpe plynouc z poas. Varovn. To je tady v Irsku charakterizovno temi barvami: lutou, oranovou, ervenou. No a vera byla oranov vstraha. Tedy, druh stupe nebezpe". Vude se to hlsilo. Visely (oranov) vlajky. Kdo nemusel, nikam neel...". "Aha", kvu hlavou tak trochu nedviv, protoe vera foukalo, to jo, ale e by to bylo na vstrahu... A, nebo, jsem si stan postavil vn dobe "za vtrem". Po vykouen cigaret se otvr Tesco. Loume se podnm ruky. Mm pocit, e mi Michal tak trochu zvid, e se do krsn eskoslovensk kotliny za nedlouho, (na rozdl od nj) navrtm, zatmco on tu pravdpodobn "skysne" na cel ivot. M tu holiku s nejistou enou v nejistm poas... Slovensko je pro nj nepedstaviteln daleko. Pro plynovou kartui mne Mio posl do obchodu Woodies, take do Tesca ani nejdu a jedu pmo tam.

S epic pes ui, jedu ve smru, kter mi umouje vtr. Po N52 km Irisch island na Limerick (tu Luimneach. Irtina s anglitinou skuten nem mnoho spolenho). Kam oko dohldne vude avnat zelen vlnc se krajina. Vlnc se vtrem, kopci. Krajina rozparcelovan na pastviny, v nich krvy stdaj ovce a tak pod, pod, pod dokola. Kdy se objev k, zajsm. Zmna!

Pastviny vystdali raelinit. Jedu Rejvzem. Raelinu tu dobvaj rem, nakldaj do koleek (ppadn na valnk) a pot ji nkde su pod stechou. Anebo ji t strojem, za kterm zstvaj leet "hovinka" briket. e to je raelina, to vm, ale e se d pouvat i k vytpn to nevm. Pochopm to, a pot, kdy se kohosi v obchod na to (nad balkem divnch, raelinovch, briket) kohosi zeptm. "K emu to je?". "K topen". Pro je do briket vytlaen npis "COAL" (uhl), kdy to evidentn s uhlm nem nic spolenho, se zeptat nedoku. Vysvtlen, m top mstn, mi vysvtluje, pro se tu tak mud z komnk rodinnch domk. Nebt vudyptomnho neustlho vtru mydlcm krajinu, msta, ulice, tak se mstn udus kouem. Raeliny je tu v Irsku (i Skotsku) tolik, e tu maj i tepelnou elektrrnu spalujc raelinu. Mus to bt lacin narpat si topen na zahrad, na poli, v lese, kdekoli.

N52 mne pivd do msteka Tulach Mhor, po nm je pojmenovna irsk whisky poanglitn na Tullamore. I ta m dajn cosi spolenho s raelinou. Projdm mstekem s oima dokon, abych snad nepehldnul nco, co by stlo za vyfocen. Ale nikde nic. Je to absolutn fdn nezajmav tuctov msteko.

Doma, cestou z Bozova naraen ruka pod pobolv. Pod jet nedoku pehodit pohybem palce a musm to drobn hnut prstu suplovat putnm idtek a pkou hnout ukazovkem. Te se ke vemu v mechanice pehazovac pky cosi zaalo zadrhvat. Pohyb pky el pod t, a t, a te u nejde vbec. Pka se zasekla a pehazka ustrnula na nejmenm kleku. Zastavuju v autoservisu, abych si pjil nad. Po oddln krytky mi je pina jasn. Korlek ukonujc lanko se njak zaprtnul v mechanice. Lanko samozejm... nemm. Jezdm peci na Authoru. Do nejbliho velo servisu to je patnct kilometr. Jet e tak.

Mechanik se podob Marinu vecovi, i ochotou. Zanechv rozdlan prce a jde se mnou k Mioovi, protoe mu (pochopiteln) nedoku vysvtlit, e mi "prdlo" lanko v "iriglitin". Kdy vidm, jak je mechanik ikovn, nechvm ho vykonat dlo do konce. Za lanko chce 5e. Za plhodiny prce nic. Platm 10e, a nechci nic nazptek. Jsem rd, e lanko vymnil za mne. Urit by mi spadla na zem njak tko nahraditeln titrnost z mechaniky pehazovakov pky.

V Luimneach (Limerick) mm cestu nap ostrovem za sebou. Dl je jen moe a na dno slan vody a pak New York a stda bizon. Shnm se po elektrick redukci z Britsk na Evropskou rozte zsuvek. V honosnm opu, neustle pronsledovn "securitymanem" plastov nic kupuju rozmaile za 8 liber. Svmu nohsledu se vbec nedivm. Z pltnky mi kape voda, a z nosu kapka sople. Kdyby vdl jak se mi z vyhtho opu nechce ven! Nakonec boj asertivit vyhrv. Bodej by ne, kdy je na domc pd.

V Gaillihm (Galway) bych ml boit doleva do Connemara NP, kde jsou ty pozoruhodn tesy. J vak bom doprava na Roscommon. tesy netesy. Mrhol a fouk. Moe? Brrr! Ani za nic!

Hnn vtrem se zapichuju do liduprzdnch mokad nasklch rezavou vodou. Je to tu zapomenut kout svta, patc prod, nemnoha lidem a milionu hmyzk. Jakmile se zastavm, piltaj na mn hodovat roje komr, muek, jepic a co j vm eho jet. Ti, tyi vrstvy oblek, kiltku, soskem nepropchnou. O to usilovnji dor na obliej, ui a ppadn zadek (kdy ho musm ukzat svtu), pivbeni mm pimem. Zajmav je, e vdycky pesn vd, kde budu tboit a u tam na mne ekaj - hovada.

Husky (stan), se kterm jedu, m dv slabiny. Prvn. Pi provlkn prut se v mst potkvn takka vdy tyky do sebe a do ltky zaklesnou tak, e je musm vythnout ven a zat znovu. Vtr nevtr. Komi nekomi. D隝 ned隝. Nedoku se nauit grif prostren tyek tunlkem vytvoenm ikou v n v tenounk tkanin na prvn pokus. Samozejm, e ve chvli (vdy) kdy spchm nejvc, tak se to zasukuje taky nejvc. Nejhormi hmyzmi trapii jsou drobounk muinky. Veer chod spt pozdji ne j. A rno zase vstvaj dve ne j. Od rozbesku se v rannm chladu tetel, roj, raduj ze ivota v tepeln aureoe c se vkol mho stanu. Oblhaj ho s jistotou dobyvatel, e dve i pozdji bude muset hradn pn pevnost opustit - pak se na nj vrhnou a nalezou mu do u, o, vlas (to hlavn), nechaj se vdechnout nosem. Plat na n jedin recept. Za neustlho podrbvn sbalit mokr stan do jakhokoliv tvaru a ZDRHNOUT!. ...jenome jak se rno zanu hejbat, tak se mi obvykle zachce kadit po veern okultn veei, kter mi je hlavnm jdlem. Je to boj. Svrae itn s muinkama.

Druhou slabinou Huskyho je tenkostnn podlka. Nebezpen tenk je kvli vze. Je tak tenoulink, e se obvm jejho protren o kmen, klack. Proto u asi deset dn jedu s kouskem siln plachty v bran s tm, e si na njak farm vyebrm vt dl "this". Te takov igelit vidm. Vl se "bezprizorn" u stavby. Zakrv hromadu psku. Slzm. Volm. Nikde nikdo, ani tk. Beru n a z plachty pinav od psku a bahna si odezvm potebn dl. Kecky mm obalen jlem, a vbec celej jsem jak un. V tom pijd ryav fousat majitel v rozhrkanm offroadu. Vm, e se svma pti lekcema anglitiny nemm anci vysvtlit, pro potebuju kus z jeho plachty a tak vysvtlen zuuju na nejzkladnj: "I need only it". Nee Ir kvne a zane mne zasypvat chriv kostrbatm jazykem. Irtinou. Chvli se snam tu kostrbatou chrivku pochopit, ale nem to absolutn smysl, a tak mu vstupuju gestem dvou myjcch se rukou do chren. A on pochop... Natahuje hadici, pjuje mi kot, mv, chr mi na rozlouenou. Mvme si. Vc si ct nemusme.

S Info tabule ped WC u jezera Loung Machean pochopm, e se tu d (pochopiteln) hodn dobe rybait a e jsem pejel hranice do Severnho Irska. Netum, e Severn Irsko je oddleno od Irska a vlenno do soustt Velk Britnie a tak nerozumm nenadl promn vesnic, asfaltu, dom. Veejn zchodky, udrovan odpovadla u cest, anglitina. Nic z toho jsem v Irsku nepotkal. Co neznamen, e to tam nen.

Enniskillen. Prvn msto tak trochu s njakou architekturou, kterm tu v Irsku jedu. (opt) Vymrznut rann jzdou jdu (opt) do obchodu. Od Francie ve sv podstat mrznu, protoe dvoje teplky si rezervuju na span. A tak mm na jzdu jen jedny nohavice. A to je mlo. Kombinuju je sice s igelit kalhotama do det koupenma ve Francii, ale v tom se za "bezdet" moc jet ned. e ustm do kraje, mi nevad. Nepjemn mi je, e neodvtrvm, a veer pak smrdm i sm sob. Kdy to jen troku mraky dovol, tak na cyklokalhoty oblkm cyklokraasy, kter bych tu jinak vbec neuil. Ale nen to ono. Zebe mne od kolen ne. Pne m to pes zadek a v rozkroku. Vm pesn, co potebuju. Zateplen dlouh cyklokalhoty dole s gumikou z Lidlu za 350,-. Takov jak se mi hej doma ve skni. Takov jak etlek ve mn odmtnul koupit ve Francii za 1500,-. A tu zatm za n chtli 2500,-. Vechny jsem vdy vrtil zptky do reglku s tm, e si to budu vzpt vytat, a zanu ustit silnic a smrdt sm sob... A te v Enniskillen je v honosnm dvoupatrovm sport shopu nhodou maj. Po 70-ti procentn slev stoj 35liber! Dosud mi jet nebylo nikm vysvtleno, e Severn Irsko nen Irsko a tak se sm pro sebe divm pro liber? Kdy jsem ve stejnm stt vera platil v eurech... Ale o to nejde. Fouk, je mi zima, potebuju kalhoty a levnji u nebude. Zkoum si je v kabince, a i kdy nemaj dole gumiky, tak si je nechvm na sob. Jak jsem krsn isouk! Mm pocit, e se lesknu! Venku fouk a m je teplo. Obmyk mne krsn hejiv isounk voavouk teplko. Je to asn pocit.

Ped noc jdu do obchodu nakoupit. Nepr, ale bude. I v tomdle krm jsou ceny v librch. Mm as. Je tu teplo a tak si (konen) nechvm vysvtlit, pro jsem pedevrem v - Irsku - platil eurem a dnes - v Severnm Irsku- platm v librch. Shop asistent mi to vysvtluje. Jsem (dnes) v Severnm Irsku, kter je soust Britnie na rozdl od Irska (vera), kter je samostatnm sttem. Aha. Pro? Ptm se dl. "Becose, They are stupid people". Na noc kotvm na golfovm hiti. Samo sebou, e ne nkde u jamky, ale naopak, na nejvzdlenjm mst od n. I tu je nizouko stien zeleouk husouk pait. Nepr, a zd se, e ani nebude. K veeru bylo celkem pkn. Ale jak bude za hodinu, to si jen tak nedvryhodn tipuju. Jistojist vak vm, e ztra skoncuju s Irskem. Co nevm je, zda pojedu na Belfast, a nebo na Larne? Nevm. Ztra, na kiovatce, se rozhodnu.

Rno m bud sekaka. Slym ji, ale nedoku se zvednout, dokud se mj stan neoctne ve stedu soustednch kruh, kter kolem mne opisuje. Lezu ven. Zdravm "Good morning master". Zelen muk zalepen od trvy slz ze stejn zalepenho stroje. Mluv moc pkn. Rozumm mu, a vyvracm mu, e jsem "homelles". Abych ho ujistil, e nejsem dn pobuda, tak se ho nslednou vtou ptm po zchod a po poas. Zchod nen daleko a poas m bt lep. Pak se zeptm, pro je Severn Irsko oddlen od Irska? "Becose they are stupid people".

WC je v centru arelku poskldanm z nzkch budov za branou s npisem Golf Club Antrim. Arelek, stejn jako WC je voln pstupn vem, kdo pijdou. Veden ipkou s piktogramem nachzm v stran mal domek s WC a zzran teplou vodou. Jak se zd, dnes bude po dlouh dob skuten pkn. Drhnu si zuby, ruce, myju hlavu. Se sluncem nad hlavou a hlavn te, kdy mm dal tepl cyklokalhoty, tak mu ty star jet bltem vyprat. Ttdenn sms prachu, potu a oloupan ke znova a znova barv vodu do edo erna. Bude-li ztra zrovna tak, vyperu i flanelku. Zchod tu je vc, ale umyvadlko jen jedno. Uivatelm toalety pochopiteln vdy slun uvolnm msto, pokud jen nazna svj zjem. Te se mne njak pt, jestli se nechci vykoupat - rozumm-li dobe. Pochopiteln, e odpovdm:"Yes". Nae mi on odpovd nesrozumitelnm zpsobem do zvuku fnu, kdee se to mohu vykoupat. Tikrt se ho do zvuku suie lan ptm: "CO?", protoe mu krom slova "dvee" nerozumm. A on mi vdy nesrozumitelnm zpsobem odpov: "..............dvee..............". Potvrt, to u je plkrokem venku, nevydr moji natvrdlost, a skryt - tak aby to ostatn nevidli, uke rukou na to, co mi kal a j pochopm, co to bylo. kal mi: "Bathroom. Second door left". Beru mdlo, spac flanelku (na uten) a jdu tam. Kradmo otvrm "secon left door". Dvee bez npisu. Dvee, v nich sice nemm co dlat, ale taky dvee, za nimi by mla bt sprcha. Nejistm krokem zlodje zatenka lezu do tverat vykachlkovan mstnosti s lavicemi a hky na obleen po obvodu. Jsem v atn. Nikde nic. Nikde nikdo. Udlm ti kroky, podvm se za roh. Fakt. Sprcha! Otevu vodu a na plastovou vaniku sprchovho koutu zabubnuje rek vody (bohuel) studen vody. Nechvm ji tct a s uspokojenm ctm, jak se sice neochotn, ale nezadriteln mn na teplou. Jej pjemnost ve mne rozpout nepjemn pedstavy. Konec vhn. Vysvlkm se, lezu do sprch koutu. Nechvm se hladit letit lechtat konejit teplou vodou po tle. Po tech minutch vak nad slastnm pocitem zvtz obava, e nkdo pijde nebo mne tam zamkne, a vyapkm ze sprchovho koutu ven. elu bylo dosaeno. Ctm, jak vonm. Sm sob vonm. Runkem z hku vedle umyvadla si narcisticky hladm svaly. Mm z nich radost. Venku si sedm na laviku nasvcenou slunkem. Je krsn teplo. Po kolika dnech? Nemm tuen, e mi v tu chvli zan ndhern dka dn zalitch sluncem. Pochopiteln, zcela dle Murphyho zkona: otepl se, kdy si koupte nco teplho drahho na sebe. Sthm si nehty. vejkm rohlk s nutelou a skrze slunen brle koukm na golfisty. Jak j miluju tepl poas! Postav si mek na takovou piku a pak do nj ude v silou. Take mek let, let a let. Nepedstaviteln daleko. Pes cel stadion a snad jet dl. Vichni ti, kte spolu hraj (tedy ti tyi golfisti) odpl mek z jednoho msta jednm smrem a pak si ty mky jdou najt a znovu do nich vihnou. A tak se menmi a menmi, pesnjmi a pesnjmi dery pibliuj mkem k cli - jamce. Ve specilnch botch, kalhotch, svetrech kiltkch se isounce, neupocen, uhlazen pohybuj jak bl labut po mkoukm greenu. Hole si vezou v runch vozcch pohnnch autobateri. Nikdy jsem golf nevidl in natura a tak na tu zbavu koukm, hejc se na lavice. ekm, a mi uschnou vlasy a j budu moc znovu zpotit sv voav tlo. Je krsn, voav, teple. Pohledem hledm gentlemana, kter mi prozradil ono tajemstv. Nemohu si vak uvdomit jak vypadal - a tak se zubm na vechny. Nejstar golfistkou je vrsit baba. Sed na elektrovozku se stkou a hul cigaretu za cigaretou. Na tu se smju marn. Tv se stejn otrven jako jej cigareta. Golf je sport vn pro vechny. Po dvanct zvedm kotvy. K moi to je "pade".

Zatmco nohy toej klikama, oi bloud po map mezi idtky. Zvauju, zda jet na Larne i Belfst. I to rozhodovn mm rd. Do Belfstu se mi nechce - je to velk msto, ale urit tam bude vc spoj, ne z Larne - kam se mi chce, ale nerad bych tam ekal dva dny na molu. Vytm si, e jsem se nezeptal nkoho ve mst anebo na benzn, u vera cestou. Te se blm ke kiovatce, na kter u mus padnout rozhodnut a monost "se zeptat" pochopiteln ubv geometrickou adou vyjdenou liduprzdnost kopek. koda, e ovce nepromluv. Ale je to fuk. Krajina, den, poas, J ve je fajn.

Kilometr ped rozhodujc kiovatkou lezu otevenou brankou na udrovanou zahradu. Za oknem, od stropu po podlahu, se prohb stl jdlem. Kolem sed pkn ustrojen lid. Pn v obleku leze ven. Radm se s nm, zda jet tam i tam. Nev. Je tu na narozeninov prty u sv maminky. Internet tu nen. Bydl 120 kilometr odtud (ve znaen vzdlenost se Sev. Irsko shoduje s Irskem). Posl mne k sousedm. Ale pozor je tam pes! Jdu tam. I sousedovic brna je dokon. Pes na eezu hroz, e vytrhne skobu ze zdi a pak m seere i s kolem. Drdit ho pachem stedoevropana vydrm ti vteiny. Pak nazouvm nohu do klipsny s tm, e se pojedu potrpit s Glasgowem. V tu chvli vak pijd borec v kabrioletu. Podle nj to z Larne pluje co 4 hodiny. Nen co eit, jedu na Larne.

Padkem dol klesm okolo est po E01 - do Larne. Fi mi to. Dnes bylo krsn. Je to radost. Larne je krsn jednoduch. Jsem rd, e jsem se nejel zamotat do Glasgow! Larne je architektonicky stejn stroh jak vechna ostatn irsk msta, take dn zdrovaka. S nkupem rybiek, peiva a cibule se hrnu dle obch ipek "Ferry".

U pepky nikdo, za oknkem mlad pan. Za 140 minut trvajc plavbu do Skotska chce 34 pounds (1231 K). Jo ekal jsem to. Trajekty jsou hrozn drah. Jako by pro n neplatilo, e doprava po vod je tou nejlevnj. Platm kartou, dostvm lstek, smv a informaci, kterou si nechvm napsat na paprek. Do zvednut kotvy zbvaj dv hodiny. Lstek mi je vstupenkou do "hogofogo" ekrny. Rozkubl tenisky zabouju do koberce. Televize po obvodu bav ekajc sportovnm penosem - golfu, vt nudu jsem nezail. Sunu do elektriky sv elektro routy a jdu na zchod vyprat koili. V ekrn je mi, uvyklmu na venek, teplo, take, kdy koili vyperu a navleu na sebe na triko, tak j nezmrznu a ona skoro uschne. Vracm se pro ponoky - nhradu za chybjc punt v umyvadle. Bublinkov pniv obsah umyvadla barv flanelka klasicky: naped do hnda, pak do eda a pi dalm cyklu vbec... Koilka z von radostn do svta. Neda se mi ji tu vak vydmat tak dokonale jako venku, kde bych ji mohl navlct na roh idtka a kroutit s n obouru. Nato abych si ji oblknul, je mokr a moc. Vm ji tedy na idliku a lehm si za fikus na mkouk koberec s budkem u ucha, protoe vm, e usnu jako vdycky, kdy si bhem vandru kdykoli a kdekoli lehnu. Budk mi u ucha zvon zbyten. Neusnul jsem, kvli capartm co mi bhali kolem hlavy. Zato jsem poslal sms Katrin (druhou v poad neb je nedle) s tm, kudy li m kroky v uplynulm tdnu. Odpov opt dn. To je divn. tvrt hodinu ped vytaenm kotvy aktivuje ekrnu gong s hlenm, e je as se zvednout. Padestka ekajcch a j se hrneme k vchodu. M spolucestujc samozejm odevzdvaj kufry zzenci na vozk vmnou za lsteek. I m bere zzenec kolo z ruky. Chvilku se s nm petahuju o idtka, ne pochopm, e pasei pojedou k lodi autobusem, zatmco jejich zavazadla (a kolo taky) ve zvltnm nklaku... Tak to prr, nic proti tomu, ale naped si musm chvatn vybalit rohlky, rybiky, cibuli, margarn, nabjeku, koili, teplky, baterky, fok...! Zatmco to vechno chvatn cpu do igeliky, u kter se mi samo sebou utrhlo ucho, chlpek v helm nade mnou trpliv stoj. Drc Missiona za roh mi k nco v tom smyslu: "Dont efraid boy. The boat will not leave without you becoce you are veri important persn". Chvatn odpovdm: "Yes, Im hopeing", oblkajc si pitom mokrou flanelku, na such triko. Potebuju, aby uschla.

Autobusek mstsk dopravy ns veze ke vzdlen lodi. Promotv se s nmi pstavnm bluditm. Na kole bych to ujel, ale pky bych to jt nechtl, je to vn kus svta. Prvn lodn starost tentokrt nen sprcha, ale zsuvky. U stoleku v jdeln je zsuvka dle britsk normy - take tam bude stanovit m a telefonu. Na zchod u umyvadel pak je zsuvka dle euronormy. Tak tam zanechvm nabjeku AA baterek pro fok. Do kelmku se zbytkem margarnu vyklpm rybky v tomatu, na letk loupu cibuli a zanm drobit na stoleek. Udlal jsem blbost, e jsem si menu nepichystal u dv. Je s toho toti docela urbes.

V jedenct je jet svtlo, a behy Skotska na dohled. Kolbn lodi zpomaluje, a se zkliduje docela. Lodn gong hls, e do cle zbv deset minut. Proud pasar miz ve vtazch, na schoditch, smrem ke garm. J zstvm svtcky klidn. Mm to peci nacvien... Uklzm po sob svink, ale moc to nejde. Zplava drobk a cibulovch slupiek na mne aluje. Pt si musm koupit chleba a cibuli oloupit venku - pod se mm co uit. Pidvm se k chvostu proudu truckem mazk jako j. Jsme holt zvltn sekta. Jdeme okolo WC, kde by mla bt m nabjeka. Mla. Ale nen. Fakt. Vn. Skuten! Nen!! Rozhlm se, prohrbvm ko, hledm, ptrm, ale nikde nic! Nadvm. Nadvm si, vytm si, e jsem tu ldovaku nechal na tak blbm mst. No fakt! Debilnj msto jsem nemohl zvolit. Zsuvku u umyvadla! Zsuvku, u kter je vdycky jeden sm a m jistotu, e nen nikm kontrolovn! "Kurva! Kurva! Kurva! Jsi debil! Debil! Debil! A dobe ti tak!". Na chodbice se jet ujiuju, zda jsem hledal na sprvnm WC. Je to tak. iroko daleko dn jin nen. Prohledvn mne zdrelo, take jsem daleko za poslednm. Co mi zzenec dvv na srozumnou: "Go! Go! Go!" Zdrhm po schodech dol. Prvn patro gar - ne to nen ono. Druh patro gar - jo to je ono. Bm v ad mezi nastartovanma autama vstc otevenmu chtnu lodi, kde tum autobusek. Tam mus stt, protoe pijel jako posledn. Snad... Jo, je tam a vypad, jako by ml u u odjet. Naskakuju do nj na posledn chvli. Skldac dvee za mnou zaklapnou a autobus vyraz dve, ne dosednu na sedaku.

V sedace busu zpytuju svdom, e jsem nabjeku nechal na tak blbm mst. Na zchod! To tam je sebevdom svtka. Jsem jelito!

Pesn ten chlpek, co mi kolo bral, mi ho vrac. Rd bych se zdrel v ekrn, abych si do braen nahzel vci z igelitky. Ale jsem zn vyhnn, stejn jako ostatn. Smme si pevzt jen sv vci a vypadnout. Jist. Pe o zkaznka skonila. Zastavuju se hned ve veejn pstupnm vestibulu. Perovnvm vci na Mion. Jdu s petkou na zchod pro vodu. Jakmile toti vyrazm, budu potebovat co nejdve postavit stan. Na zchod tradin komplikace. Kohouteek je nzko nad umyvadlkem. Vracm se tedy zpt do vestibulu, kde prodavace jzdenek vysvtluju, e potebuju vodu. Celkem ochotn se zved. Nmonk co mi bral i vydval kolo mne sleduje z protilehl strany. Pes mstnost na mne vol: "Nezapomnl sis nco na lodi?". "Ne, ale ukradli mi tam nabjeku. Takovou stbrnou", nato j, ani bych si chtl, i mohl stovat - neb jsem vl a dobe mi tak. Mezi tm pichz biletka s smvem a vodou. Nmonk na ni vol nco, emu nerozumm, a ona mi podv skrze oknko nejen vodu, ...ale i moji "silver" nabjeku. Fenx za vodu. Fenx za nabjeku. Please o fotku. Biletka se pimkne k nmonkovi a j udl cvak a znovu "fenx". Za pl hodiny skon den, a zane nov. Skotsk.

Skotsko

Rozradostnn nvratem nabjeky opoutm pstavn budovu chvilku ped plnoc. S jedinou starost - postavit nkde pobl stan.

Pstav Stranaer, kde jsem pirazil ke Skotskmu behu, je absolutn mimo msto Stranaer. Krom mola a pstavn budovy nikde nic, ani obchod. Jenom silnice, kruhk, a dtsk hit s gumovm povrchem a pak u jen potemnl silueta kopce na slabounce svtlkujcm pozad. Elegantnm obloukem se vracm zpt pod lampu a v bran hledm elovku. Za chvilku utonu ve tm tmouc. Hledm ji zbyten, protoe nedojedu dl ne na to dtsk hit. Je to toti pvtiv rovn tepl mkk ploka. Stavm stan, koukm stdav na hvzdy a nasvtlenou lo co mne pivezla zrcadlc se v ernoernm absolutn nehybnm moskm rybnku. Je teplo. Nezd se, e by mlo pret. Je mi krsn, klidno - na tle i na dui. Jindy, kdy zatmm, v tomto ase chvatn spchm, jak se nemu dokat, abych u u sebou plcnul a ulevil nohm. Schoval se do tepla, pod stechu. Te ne. Dnes byl "easy day", take nespchm. Naopak. Okamik "pistn", bivaku, si po zitky nabytm dni vychutnvm. Exhibionisticky si uvm, jak mne z oknek aut sleduje nkolik ekatel na trajekt. Pipadm si jako unikt. Pedleit provlkm pruty, vztyuju kopuly, perovnvm, rozmotvm, perovnvm, vycpvm polt (futrl na spack). Jo, narcisticky si uvm sv jinakosti, autentinost okamiku. Tm se z ptomnosti. Mm za sebou Irsko a ped sebou ztej Skotsko. Jako gurmn na bek se tm, a se do nj ztra zakousnu. Ty kopce kolem na pozad irho pole hvzd vypadaj interesantn ladn. Mkce plynule. Ne, s tma nebude problm. Lezu dovnit stanu. Tm se na dvrouk ustiv hebouko teplouko. M tlko m rdo tu pjemnou chvilku, kdy se polo na znak na pohostinn spack, na polt. Chvli zstvm leet naznak. Lb se mi, jak se uvoluju, zastavuju, chldnu jak mslo. Pes ztmavl stanov pltno se rsuje rozmazan zelen, erven, ble osvtlen obrys trajektu co mne sem pivez. Do u mi bluk moe a zn nahrvky Terin fltny a Zuzin kytary. Mm to rd. Po chvli se ozvou startujc motory aut. Trajekt, kter mne pivezl, se chyst pijmout kolonu aut smr Irsko. Zavrtvm se do spacku. Je mi pjemn zima. S klimbn mne vytrhuje mocn sirna. Lo zved kotvy. Vypnm MP3 pehrva, mozek. Spm. Spm. Spm.

Prvn rann pohled pat jako obvykle nebi. Je modr. Ndhern pesvdiv dvryhodn modr. Dal, dce zamlench aut, karavan, nklak, depcch vydkovanch na parkoviti. ekaj na lo. S plechkem a kartkem s odmenm hovnkem pasty jdu na stejn zchod, kde jsem vera pokusn tankoval vodu, do haly. Je tu celkem plno. ouravm krokem si zpt nesu pllitrov hrnek vody. Nen tak tepl, aby obarvila aj, ale je dost tepl aby rozpustila kvovinu "Caro". Obloha je sympaticky pesvdiv molkov modr. Nikde se nehne strom, vtev ani lsteek. Stejn jako vera. Neuviteln! Fantastick! Krsn! Vydr-li to do deseti, vyperu mikinu. I kdy ji v soukrom (co nejvc) nosm cedulkou ven (naruby), abych lcn stranu udrel pro veejnost ve snesiteln istot, tak i pesto je ostudn flekat. Od rybek v tomatu, mouhat od ekren, jet potem a zubn pastou. Balm stan. Spack. Cirkus. Sedm na Mion a vyrm. Po N77. Na sever. Vc nevm. Nepotebuju vdt. Je mi pkn. Jako sportovci, kter potebuje bet, na startu dlouhho bhu pro radost.

Krsn silnika se vln zelenou krajinou podl moe. Vlnkovit se v nm odr slunce. Ndhern. V Ballantre, prvn vesnici dneka mjm obchdek Bricc, z nho pouit "tovar" petk ven na parkovit. e by bazar? Tam by mohli mt mikinu! Brzdm, lezu dovnit. Skuten. Na ramnkch v adch tu vis halenky, bundy, koile. Dtsk, dmsk, pnsk. Nevm, jak se anglicky ekne mikina a tak se vracm pro tu moji, abych pokladn vysvtlil, e potebuji: "This". Pan v ernm je ochotn, snaiv, vstcn. Bh a hled tak dlouho, dokud mi na est pokus nepinese kus pesn dle mch pedstav. Modrou stedn teplou mikinu m velikosti na zip. Nen na n cena, a tak se po n ptm. "One pound", ekne a jedniku mi nape na lsteek. "Ou kej", odpovdm svtcky a platm za ni jednou minc ve tvaru ptihelnku. Jako bonus pidvm svou starou flekatou miku. Kdy si eknu o fotku tak ochotn blondna sezve vechny z obchodu k focen. Je asn akn, vstcn, usmvav. Vysvtluje, e se jedn o charitn obchod. Dobrovolnci tu bouraj kapitalismus. Dobrovoln prodvaj dobrovoln darovan vci za dobrovoln ceny.

N77 nevede stle podl moe. Dosti asto tu toti pevnina vbh do moe prstem poloostrova. V tu chvli se stuka asfaltu plh pastvinami vzhru k nebi a j po n jako po ebku. Z hbetu polostrova jsou krsn rozhledy na moe, na pevninu, na svt. Nikde nikdo. Jsem tu sm za sebe dky sob pro sebe v krsn ist voavouk mikin uprosted krsn ist voavouk kvetouc prody. Fantastick. Ndhern. Nenahraditeln - alespo v mm ivot. Klesm dol. Brzdm. Zastavuju u supc cyklistky. Tla proti kopci kolo obloen bag, a za nm jet thne vozk se stkou. Je j tak padest plus. Zpod helmy, trika, rukavic se j po strnouc ki ine pot. Nabhl la na spnku. Je na cest 14 dn a jede do Snowdie. "Jo tam jsem byl. Pkn". Zanakme si na poas. I tu bylo minul tden hnusn "wery bad weather". Nakouknu do vozku - a tam pes. Vzrostl retrvr krsn zlat srsti. Patnct kilo iv vhy + vozk. Rd bych si tu lsku k psovi vyfotil, ale v kopci mi nestoj kolo. "Pro m s sebou toho psa". "Je to mj ptel". ""Pro nejde pky? M nohy.". "Je to mj ptel". "Pes a vozk, to je tk. To t zni." "Ne, je to mj ptel". "Tak jo. Bay!".

V Girvanu nakupuju v coopu. Nechm tam 150 kaek za mlko, tstoviny, cukr, margarn. Nemu se dokat, a budu vait. Shodou okolnost, kter lovk neme naplnovat, kousek odtud posdka v nouzi potopila rusk kink Varjang. (Na mst je nejen anglick, ale i rusk text, a tak to vm. Bylo to v roce 1912). Je tu lavika, stoleek, pohled na modr moe, pod jeho hladinou le (snad) onen vrak. Na moe, z nho vylzaj zelen hbety ostrvk. utry velikosti panelku. Vam, cpu se, inhaluju slunce, raduju se. Nen kam spchat. oulat se budu do desti a svtlo bude do jedencti - doufm. Mm to rd.

Koukm do mapy. Potebuju se rozhodnout kudy kam dle. Teoreticky, dle plnu z domoviny, bych ml jet nejkrat cestou na Edinburg. Tedy v Ayr, co za chvli pijde, doprava. Nevm kam jet, ale vm, e se mi nebude odtud chtt. Dky tomu, e jsem zkrtil Irsko, mm pr dn navc. Na rozmylenou mm jet ticet kilometr.

V starobylm Ayr u mm jasno a odboku na Eidnburg ignoruju. Jedu na sever na Stevenston, vstc ostrovn krajin vykreslen na map.

Na sklonku dne jsem dochvtal ped zvoru ve Steventsonu. Za n kon silnice - v moi. Vm vrtnmu, kter ji hld z budky. Skrze oknko mi k nco v tom smyslu, e "today no ferry to Brodick, tomorow ferry to Brodick possible". Kvm hlavou a nechvm si napsat na paprek ztej trajekty. Protoe skotanglitin nerozumm, a do hrajc televize u vbec ne, a protoe to do rna zapomenu. Touto informac kon m dnen krasojzda. V duchu jsem si jet plnoval, jak si pokm na trajekt, peplavm se a ustelu si na ostrvku. No nic budu muset pespat tady a tak poslm vrtnmu skrz oknko dv przdn petlahve. Opt mne nut vyslovit "wather", jinak ne "wather". Nerozumm tomu. Pro jsou ti Anglni k m anglitin tak poven?

Te v podveer od moe, ze severu od Hebrid, nepjemn fouk. Vera takov zima nebyla. Pohledem hledm nejbli zvtrn mkouk msteko od msta ztejho startu. Kokon sloen ze stanu a karimatky rozmotvm na nepli vhodnm mst. Je tu sice travika zelen, ale taky vtr, kter se poryvem zmocuje stanu i karimatky. Jsem to ale zelen! V jedn ruce mi vlaje ob bublina nafouknutho stanu hrozc rozkubnutm, v druh karimatka, zatmco obal na kokon -igelit pytel- pel po silnici kamsi do nekonena. Strce zvory sleduje drakyadu na vzdlenost 150 metr. Jo, je to napnav! Nejen pro mne a vy stanu. Tu to nepjde, konstatuju pikleknut na chumlu. "Jedu jinam", velm. Dal pokus dlm na kiovatce. V kout vytvoenm ze dvou, potkvajcch se, plechovch plot. Jo, tu u to pjde.

Rno mm lehro. Prvn trajekt zved kotvu 7:00 - to je pro m moc brzo. Dal v 9:30 - to u je relnj. Lem kousek od vera oputn silnice. Te od rna na n, za obrubnkem, tepe ivot. Kolem jsou asi njak fabriky a sklady, kter ij pes den a sp v noci. Dopravn chaos ped stanem zaobrubnkem mi je lhostejn. Nem na m soukromko ve stanu dn vliv. Ani kdy venku za stanem rm na plot. Nikdo ani nezatroub. Jo, je to super mt stan. V 8:30, po sndani lezu ven na dal rn. Balm, plivu napnnou pastu tak, abych si pokud mono nepoplival isounkou mikiku (pasta toti pern barv), tm se z krsnho rna. Obloha je azurov modr, nikde se ani lstek nepohne. Parda.

V 9 si za stovku kupuju lupen. Posazen na tyce ekm na odplut. Lb se mi, jak to do sebe zapad. V 9:30 se pvoz rozvibruje smrem k Arranu.

Na trajektu je velik jdelna. Jej pohostinnosti, kter nen v cen jzdnho, vyuv vtina pasar. Porce: smaen vejce+oka+chleba pijde na dv stovky. Dal bych to taky, kdyby toho bylo vc, a tak si v jdeln aspo strkm do elektriky MP3 pehrva, sbrm ajov pytlky a lezu ven - na vzduch. Koukm na moe, vzdalujc se pevninu racky. Vnmm pohupovn lod, vzduch, zvuky. Nmonci, co ped chvl navigovali, rovnali auta, odpoutvali rozhbvali lo, ji te zeleno, blo mode vlekem, ttkou ttcem natraj, natraj a natraj. Vzduch von moem a acetonem. Nmonci na sob nemaj pruhovan trika, ale reflexn vesty s pknm logem. Chtl bych tu vestu mt - na pamtku, jenome oni si mne, polun sedcho za pskou "nevstupovat" nevmaj, nevmaj a nevmaj. Chvli pedtm ne se ozve hlen: "U tam budeme. idii k autm" pestanou mudlat loku. Str ttce do kyblku a zmiz v podpalub. Zstvm sedt. Koukm na pibliujc se ostrvek. Je krsn zelen, krsn kopcovat. Potm, e to tam bude pkn.

Vtou: "Nevymnil by sis se mnou na pamtku dres" vyzvm nmonka v helm, podvajc mu mou reflexn vestu, ke smn dresu. "Budu ji mt na pamtku", dodvm na vysvtlenou. "Yes", smje se tomu npadu on s tm, e to je jak pi fotbalovm utkn. "Yes" smju se tomu j s jeho reflexn vestou zamazanou od barvy v ruce. Mm to rd.

V nov reflex vest vylzm na ostrvku Arran ve vesnice Brodick. Jdu do infocentra. Potebuju si ujasnit kudy kam a pro. Nejen tady na Arranu, tm jen projedu, ale "kudy kam" celkov - ve Skotsku, chci-li bt v urit as (23.6) na uritm mst (v Londn). Info office je naplnn turisty s hlkami. Jasn. Je krsn tak hur do prody. Za stolem sed star pan - bl jak kda a slin slena - v barv mahagonu a vlasy spletenmi do copnk. K m radosti na mne vychz ta slin slena. Ptm se j kolik kilometr to je odsud do Edinburgu, a pot do Londna. Odpovd mi je slovka, kter mi nesed. Aha je to v mlch a tak si dm jet pevod na kilometry. Vsledkem je slab tiscovka. "Oukej, fenx", dkuji ndhern gazele, na jejich tmavch och, blch zubech, plnch rtech, lalcch zdobench zlatem, splvavch copncch mohu oi nechat. Tisc kilometr. To je deset dn. Je devtho, take jet dva dny se tu mu zdret a dva dny budou rezervn. Taky jde o to, jak se rozhodne Jia. Zda spolu nkam na njakou cyklojzdu pojedeme i nepojedeme. Kdy jsme se v kvtnu louili tak jsme se shodli a rozhodnut odloili "na pozdjc", ...a jak bude v prci, poas, s dtma... Te u bych to poteboval vdt, jenome ona se pod nedoke rozhodnout (a to je rozhodn Rak, a nikoli vhav Vha, jako j). Dle poslednho -nedlnho- hovoru to vypad, e spe "NE", neb esko je suovno vlnou "nesjzdnch" veder.

Mohl bych, ale nechce se mi, Arran objdt poben cestou. Zas tolik asu pro nj nemm. Rozhoduju se pro nejkrat (22km) prjezdn variantu "pes kopec" -k dalmu trajektu - do Coillemore. Neuvidm sice zdej hrad, ale zato popojedu na sever. Sv vzduch mi pln plce, vysvlkm vrstvu za vrstvou. Nikde nikdo. Jen zk silnika a j, kopeky a pagt nataen z ohradnku na ohradnk.

Pi ekn na trajekt Coillemore se seznamuju s anama. Jsou ptelt, usmvav, mil. Protahuj si zda cviky a ikaj tomu, e cvi taji. Naped vykresl ve vzduchu imaginrn kruh, kter potom rukou rozpl. Jednu pli daj na jednu a druhou zase na druhou stranu. Maj k tomu takovou prpovdku o "wather" melounu v anglitin. Jsou komunikativn. Ned mi to, bych se i jich nezeptal zda-by pro mne nemli przdn obal od aje. Maj a pochopiteln pln. Dvaj mi dva s tm, e to je aj sesbran v Indii v nadmosk vce 2000 metr "over see". ekl bych, e dkuji - po jejich (nsky) se ekne: vej, nebo ej, nebo uj, nebo aaj... A tak to zkoum tak dlouho, dokud nezaberou. Nejbl je, zd se mi: "vej - vej".

Po uzounk hlaouk B8001 lapu skandinavsky neanglicky istou prodou. Vude kolem je jaro. Nezvykle skuten slunce. Ve, tedy i j, je dky jeho energii sv, ziv pestr, optimistick, ivotaschopn. Trva, kvty, cvrlikajc ptci krouc stdav nad ekou, lesem, moem, pastvinou. Jedu fantastickou jzdu, pi kter mne znovu potkvaj ti any v aut z pjovny. Zdrav mne palcem zdvienm vzhru. j se mm.

Na dalm odpovadle peru. Ponoky, trenky, dlouh teplky, take mi za zadnm kolem vlaj nohavice. Nen to moc chytr, protoe mi hroz jejich zamotn do pic. Ale lb se mi to. Zd se mi to elegantn tulck, vandrcky nespoutan. Vak se jen tak vleu - na sever, pod na sever.

Pomalou jzdou podl tu sladk, tu slan vody, sbrm kilometry fotek. Pestvm se orientovat v tom, zda se dvm na moe, eku i jezero. Skuten se v tom vudy ptomnm mnostv vody ztrcm, stejn jako v tom, zda dlouh most, po kterm jedu, je pes n deltu, anebo moskou ztoku. Skuten nevm, zda jsem na malm ostrvku - a za zatkou bude dal most, anebo na pevnin. Mtko mapy, podle n jedu, nedoke pojmout lenitost krajiny. A, upmn eeno, m to vbec nevad. Ba pmo naopak. Vyhovuje mi to, a lk k objevovn. K jzd za odpovd. Co bude za dal zatkou, mostem?

Hodinu za hodinou. Kilometr za kilometrem (resp. mli za ml) se krajina mn. Zved. Zatmco rno byl nejvtm kopcem krtinec, te jedu seven kopci se snhovou krustou. Nedoku z mapy vyst jak jsou vysok, protoe nevm, zda vkov daj na m map udv vku kopce nad moem v metrech, anebo yardech. Nevm to, a i to mi je jedno. Rozhodujc pro mne je, e jsou krsn a e to ulpnu.

S koncm dnem se ochlazuje. Citeln. Oblkm zateplen cyklokalhoty, rukavice, kulicha. Chvtm s blikakou a elovkou v pohotovosti. Stmv se tu sice pomalu, ale jist. Rd bych, dolpnul do Fort William. Ne kvli nkupu, ale kvli civilisanm vymoenostem. Jsem si jist, e tam bude stoleek a trvnek stien na krtko. Kdy do F. William pijdm, tak u okna svt skoro do tmy. (A rno mi prozrad, na jak pknm jsem spinkal mstu). Te, v tuto chvli nevidm nic, ne odlesk msce v nehybn, dle uchu mosk, hladin, protilehlou siluetu kopce, osvtlen msteko za mnou a modr plamen hoku olizujc hejiv kotlk. U se taky lan olizuju. Budou fazole, budu prdt. , j se mm. Dky Boe za ty dary.

Rno - lpe eeno v deset, koukm, kdee jsem to spustil kotvu. Msteko to je skuten pohodov krsn, nebesk mod bdc nad arokrsnou istou Zem slibuje pkn den. Neubrnm se pochvalnmu "whou" na adresu velkho Manitoua co ji vymodeloval, i svoji. Sm sebe chvlm, e jsem tu a tady. Mm ze sebe dobr pocit "whou".

V deset u je celkem cvrkot. Pobhajc sportovci, promendujc dchodci, pejskai, chodci jdouc odnkud nkam, dcka ve kolnch uniformch. Balit v jedenct je skuten ponkud trapn... Dle potu pohybujcch se treka, karavan, Harley, dle obchod s batohy, holemi, usky je celkem mal msteko Fort William velkm stediskem cestovnho ruchu. Vzhledem k poloze se nen emu divit. M moe, stejn blzko jako hory posypan snhem. I kdy celkem spchm, abych dohnal rann lehro a nkam stihnul dojet, odbouju ke kostelku. Ned mi to tam nezajt. Je mal, prav, skromn, zastren za rohem obchodku, obehnan zahrdkou. Seskldn s kamen a porostl liejnkem na mne psob pitaliv moude. Postaven je zcela evidentn v dobch, kdy tu slovo "turismus" mlo przdn vznam. Stl by za fotku, ale vm, e ve vyfotit nejde a tak beru za ochmatanou, vyletnou ocelovou kliku a otvrm devn, nezvykle nzk dvee. Musm se sklonit. V strohm chudm kostelku, postrdajc vnitn zdoben, je letit ticho, klid a mr. Letmo, pohladm zadkem lavici, zavu oi, semknu ruce a u zase otvrm dvee do sluncem zalitho dne. Potebuju pelit, chvtat, jet. Mm zpodn. Preventivn nakupuju v Lidlu suenky, peivo a nutelu na cel den. Na veei si budu muset jet nco pikoupit. Kdy nebude kde, tak namom eleznou zsobu - vloky. Ale to bych nerad. Mm je toti pkn vodotsn zagumikovan na dn braen, a ne bych je nael tak si radji popojedu do obchodu pro pixlu fazol.

Po A86, podl kolej a eky Spean jedu na Spean Bridge. Je to asn sek krsnou istou krajinou. Kolem mne jsou zelen kopce, bl hory a za mnou moe a F. William. Fotm si missiona na pozad t krsy, ale mj foto pstroj nen schopen pojmout to co vidm (a tak si nepomhm piloen fotky z netu - je na ni Fort William a plcek u moe, na kterm jsem spal).

e, ve Spean Bridge bylo za druh svtov vlky vcvikov stedisko pro elitn jednotky "Comandos", pochopm z informan cedule u obchodu. K pomnku, vztyenm v mst, kde stly devn barky, a po nich pochopiteln u nic nezstalo, nejedu. Nejen protoe jsem lnej tam zajet (je to cca 500m do kopce jinm smrem), ale i protoe nepotebuju bt exaktn ve tverci, ve kterm mli hoi postel. K pochopen "kde to bylo" mi sta, e jsem tu. V obchod kupuju, pu a rodim poslm pohled se sousom. Mon, e ztlesuje Kubie a Gabka. Kdo v, kadopdn, a u socha vysochal kohokoliv, tak to byly hoi, kterm nesahm ani po kotnky. Morln, ani fyzicky.

Odpovadla jsou poseta odpovajcmi penzisty v karavanech. V drtiv vtin se jedn o Anglny. Euroturismu se sem evidentn nechce. Nedivm se. Trajekty jsou drah a levostrann provoz, kter m, cyklistovi vyhovuje, jim vad a radji proto zam do velice podobn krajiny Norska. Zneuvm toho, e maj as a somruju na nich ajov pytlky. Udlal jsem si z toho sport. Celkem se mi to da. Bonusem mi je nejen, e mi zpravidla daj pytlk i s pytlkem ajoviny, ale i e si se mnou i pokecaj - co mi vyhovuje. vatlm s nimi o vem, co mne napadne (lpe eeno, co mi m jazykov zsoba pti lekc samouka dovol). Tedy 1. Lekce - o sob. 2 lekce - O rodin. 3lekce - O kole. 4.lekce - O cestovn. 5.lekce - O poas. A oni ochotn poslouchaj, pizvukuj a kvou hlavou. Mm pocit, e mi, e jim, rozumm. Pot, co vyerpm zsobu padesti slovek, nsleduje rozlouen. Nejastji frz: "Enjoy it"- Uij si to! Nae j, odpovdm svtcky: "Fenx", piem si pipadm (se tvm) jako bych spolknul vcedln anglicko - esk slovnk, a e bych mohl klidn v hovoru pokraovat dl na jakkoli tma.

Tak jako pibvaj minuty, hodiny, mi pibvaj kilometry, mle. Od Spean Bridge nejedu pmoae na sever, to bych pijel k jezeru Loch, ale podl meandr ttcch se o skly eky Spean. Na vchod. Pomalu a jist se nom do NP Cairngroms, kam mne lkaj pohledy do krajiny a pohlednice ve stojanech. Neuviteln - Jedu jen v kraasech. Opaluju a vtrm ki. Oden cyklista si na odpovadle smv vodou krev z nohy, lokte. Maso bez ke to znm. Krvav voda mu tee do boty, i to je cyklistika. Jsem rd, e m vedle sebe peujcho parka a e prvn pomoc nen na mne. Jedou z Edinburgu. Oni na silnikch, jejich eny v autokaru. Dobr kombinace. e odmtaj nabdnut obvaz, tomu rozumm, ale zasypat by si to krbnut mohl. Za chvilku tu stejn bude zchrann karavan. Jedu.

Moc se mi tu v t arokrse lb. Je to pro mne pod stejn krsn, naplujc. Kopce, eky, lesy, zvata, lid, poas. Velmi mi to tu pipomn Skandinvii. Vyjma domek, ty jsou tady emesln na podstatn vy rovni.

Na absolutn sever Anglie mi zbv tak tdenn lpnut, ... pak bych mohl navtvit souostrov Hebrid (na souostrov Orkney se mi nechce). Tato vzva vak je mimo rmec dn, kter mm k dispozici. Mm-li se vrtit ve smluvenm termnu a odjet s Jiou na Slovensko... Abych tu mohl zstat, potebuju znt rozhodnut svho sparingpartnera pro Slovensko, zda spolu nkam pojedeme (to bych se musel zat vracet), anebo ne (to bych mohl pokraovat v krasojzd na sever) a vrtil bych se o tden pozdji. Potebuju to vdt te hned, protoe se blm k dal kiovatce... Usedm tedy na lavku pozlacenou sluncem, vytm slo Jii, ani bych vdl, kter z mch "chtn" je silnj - zda jet sm na Hebridy, a nebo zda jet s Jiou na Slovensko. Sedm, v mobilu pp. Zatmco j se koukm na poho od obzoru k obzoru, Jia sed v prci a koue do tuky. j se mm. Kdy mi ekne, e " je pod vedro", tak si v duchu pomyslm na Hebridy - tam bude fajn. Kdy si vak polo enickou otzku: "A co bychom dlali?", tak vm, e je rozhodnuto, e msto Hebrid pojedu na Slovensko. Co by za to Hebrian dali! Je rozhodnuto. Vzpt pot volm eurolines, abych se poradil, kter spoj z Londna do Prahy zvolit. A vzpt zase volm Jie, abych j ekl, na kter spoj chci koupit lstek. V Londn musm bt nejpozdji za tinct dn - 24.6 v 19.30. Ou kej.

...mm tedy jet spoustu asu a tak odboku na Edinburg mjm. Nechce se mi pedasn opustit krsu eky Spey - a bt v Londn zbyten brzo. V Grantown on Spey u se ale musm otoit. Jet jet severnji, kvli asovmu limitu, nemu.

Ocitm se na vchodnm pobe Skotska. Kopce tu nejsou zdaleka tak vysok jako pedpedevrem na zpadnm pobe. Pesto tu na tch krtincch porostlch vesem je spousta lyaskch lanovek. Asi to tu je lyask rj.

Z hlavnj odbouju na mn hlavn, a na jet mn hlavn "road". Kopeky jsou tu porostl nanejv tak borvm a vesem. Rno bylo jet pkn, ale te, jak den ukrajuje hodinu za hodinou, pibv mrak, ubv slunce. Silnika se neustle dr njak ky, potoka, ohradnku. S jednm stoup vzhru, aby s jinm padala dol. Je to tu z kopce do kopce, doleva doprava. Neodsejp to. Mrhol, pr, je hnusn. Zase se navlkm do obleku proti deti. Zase nevidm dl ne na 500 metr. Zase teplky na teplky. Zase mokr kecky. Ploum se krajinou erloka Holmse. Nikde nic. Nikde nikdo. Jen chome mlh petaen pes krtince vesovi. Co chvli mi zuby zadrn pi pejezdu prlen poloenm nap silnic, skrz kter nepejde koptko ovce. Obas je oputn pidi vesnika s koucm sem tam komnem. V kad vt je palrna zvouc na kot prav skotsk whisky. Nevm, z eho to plej, kdy tu nic neroste. Snad z borvek. Motorkka ke mn dobh a podv mi svainu. Ped temi dny m vidla nkde jinde - jo to jet bylo "nice weather". Vysvlkm si gumov rukavice a pijmm potujc projev sympati. Dkuji svtckm "fenx", a pipadm si jako borec. Ze dve restaurace, t. zaven - ekajc na zimn seznu, odlepuju samolepc Skotstkou vlajku a lepm ji na mion - jo na Skotsko budu rd vzpomnat. I kdy mi aktuln vacht v keckch.

Co jedu Skotskem, tak na vech info deskch tu, e jsem v krajin "highland" - vysoina. Pedpedevrem, mi to, seven u eky zasnenmi kopci a nad hlavu, nedvalo smysl. Dnes, tady, te to je vysoina tak jak ji chpu. Nahoru dol, nahoru dol. Nahoru dol, nahoru dol.

Na noc pijdm do msteka Braemar. Hrad nad nm vypad jako vt chalupa s cimbum v kadm rohu. Spchm do obchodu, pro proviant. Do hotelu - vykemrat vodu. Vyukat msto pro stan... Prima plcek je v centru, vedle domku se zchodama. U tu stoj pr karavanist parazitujcch na vod, zchodech a parkovn. Je tu lavka, stolek, pait. Ve zdarma. Ale taky tu je na mj vkus a moc plno, a tak se po vyvenen vracm zpt na parkovit, kolem kterho jsem se pihrnul, ped msteko. Tam stoj jen jeden karavan. M italskou espzetku. Okupuje ho pupkatej padestnk a slin, as ticetilet, ernoka. Jak se zanu omotat kolem stolku porostlho liejnkem, kter pokldali za svj, tak se thnou dovnit, za aluzie. Maj po soukrom. Ti mi "kvu" (italsky voda) neohej. U dv ti hodiny nepr, take vam venku a jm u stolu sedc na igelit pytlku. Nataen nohy - luxusn prma. Pod parkovitm je slyet eka, kter skrz houtinu nen vidt. Italov jsou pod vevnit. Jestli vystr nos, eknu jim o pivo, kter jsem si s spornch dvod v obchod odepel. Ti se vak nehrnou ven. Sledujou m jak exota z bezpe karavanu. Potm, e zvauj, zda zariskovat noc v m spolenosti, anebo zatoit klikovkou a poodjet kousek dl. Nakonec vytrvaj.

Rno se zdravm s pnem "bongiorno". Zatmco j se chystm na cestu, tak on jde s pejskem. Odpov mi "bongiorno" a nic vc. Ona, za nm po chvli pelejc s takou, vbec. To teda ao! Jedu si na zchod vyistit zuby a ulevit stevnmu tlaku. Je tam plno, pesn dle pedpoklad. Udrovan free WC s umvrnou v nerezu, lk turisti vech kategori jak vosy tureck med. Pak u vn jedu. Potebuju fret.

U chvli mne smrovky vedou na Perth. U chvli tedy rozumm tomu, co mi Australani na opanm konci Anglie chtli ct tm, e jedou s Petrhu (Australskho), a jedou do Perthu (Skotskho). V obchdku v Perthu na nmst kupuju kartui plynu. Na lavce na nmstku vejkm svu z Tesca a rozhlm se kolem v nadji, e Australany znovu potkm v jejich cli. Nepatrn pravdpodobnost se vak nenapluje a tak pejdm eku a frm dl - na Edinburg. Ne tam dojedu, budu muset spt jet jednou - tentokrt na fotbalovm hiti. Ideln situace. Jete jsem o ten kousek popojel a nezstal tret u t chalupy. Tam to tak pjemn nebylo.

Pret vydr celou noc. Rno nen moc jist, ale nepr. Deov kapky zdob Myon. Zatesu s nm a vechna ta tpytiv krsa spadne do promoklho, vodou nasklho paitu. Z Huskyho kapiky nejdou setst tak lehce. Pod se na nj lep. Balm ho zamokra a jedu. Spchm.

Pohledem kontroluju stdav vlnc se zemdlskou krajinu a oblohu. Krajina se od verejka, pedverejka mn z oputnch zvlnnch hndch kopek porostlch borvm, vesem a kle na avnat zelenou, zemdlskou. A poas se mn taky. Slunko mi nad hlavou vysou mraky. Rann zataenou, mn na modrajc oblohu. Sum se. Raduju se.

Cestou do Edinburgu musm pekonat moskou inu, anebo by se taky dalo napsat fjord, Firth of Forth. Dle mapy pes ni vede silnin i eleznin cesta. Dle mstnch vede po most cyklostezka. To je dobr. Patnct, dvacet kilometr ped mostem se doprava zahuuje. Aut, odboek, ppojek pibv. Zuby nehty se drm krajnice, dokud to jde - po zkaz vjezdu cyklistm, kde mne ta nepjemn znaka vyhn z hlavnho tahu a posl na cyklostezku, na kter se pochopiteln ztrcm ve zmti vedlejch silnic, odboek, kruhk, obrubnk, zatek. Poteboval bych GPS. Jedu z vrku dol - k moi. V jednom mst zastavuju, abych se potil pohledem na dva mosty kc zliv. V dlce pede mnou, pode mnou pekonvaj dva pes 2 500 metr dlouh mosty, konzolov eleznin z roku 1890, (pr) druh nejdel most svta, a vysut silnin z roku 1980 Severn moe. Soumost silninho a elezninho mostu pes ztoku vypad interesantn, svtov, pkn. Jsem rd, e hnusn bylo vera a pkn je dnes. Dlm si starost, jak se k mostm dostanu. Njak dobr ena u obchodu mi na svm mobilu ukazuje, kde opt najedu na cyklostezku, kter mne provede a k mostu. Pak u to bude znaeno jako Edinburg. Bezpen oddlen od bagr, nklak, karavan, se sunu po cyklostezce ve smru ipek Fifth bridge - Edinburg. Na cyklostezce mne to zoufale nebav. Neodsejp to. Aspo e je pkn. Konen se mi da dolpnout k mostu. Ne se na kladinu zavenou nad moem vyvihnu, musm ji naped podjet a pak na ni vracekou vystoupat. Vraceku cyklostesky strkm. Je pke vzhru. Kdybych sml zstat na silnici, na kter jsem byl, tak bych tu byl u ped hodinou a s polovin nmahou.

Na most zavenm nad moem na lanech si pipadm jako mistr svta amoleta. Vpravo od mostu, kter se mi pohupuje pod nohama, se z moe zanaj vynoovat pile dalho. Vlevo mm ten eleznin. Zajmav konstrukce naten na erveno vypad pkn. Pomrn dosti fun z boku. I kdybych chtl, tak by se nedalo jet. Preventivn pitahuju emen drc koili na kalimatce. Mapu pesunuju do braen a kiltku vm na roh idtka - aby mi neufrnkla. Pomalouku se sunu po most vped. Dchm sv vzdouek a raduju se ze svta krs a rack co kolem mne krou. Obas pode mnou podpluje lo. Obas se mne zmocn poryv vtru. Hlub pode mnou mi to hlavou. Potkvm pr turist, kte se sem pili jen tak projt, a vyfotit se - to chpu. Co nechpu je, e si sem na most pijde nkdo zabhat. To je jako by bhal ped vtrkem. Stle rovn tam a sle rovn nazptek.

Za mostem se mi chce ignorovat ipku pro cyklisty "Edinburg" a jet po hlavn, co mi - jak pedpokldm- hned vzpt zakazuje znaka, take se neochotn napojuju na "cykloroad". Vm, e budu bloudit. Docela se do Edinburgu tm.

Poas se od rna, hodinu od hodiny, lep a lep. Zatmco dneek jsem zanal v igelitu, tak te jedu jen v, pod jet, isounk mikince. Klikovan cyklostezky do centra nen tak zl, jak jsem se obval. Naopak. Jednodue vede parkem, podl kolej. (dnou GPS potebovat nebudu) a pmoae podl nich se zapichuje do pl milionovho hlavnho msta Skotska, take jsem prakticky ihned v centru. V obchod s pohledy potkvm (druhho, prvn byl v supermarketu) pna v sukni (tu een kilt), ochotn se nechv vyfotit.

Edinbursk hrad stoj na skle asi jako Vyehrad v Praze. Pod nm je park. Te v tomto poas zaplnn lidikama, turistama, piknikujcm vebarevnm studentstvem, artisty, dtikama v korku i bez. Sedm mezi tm vm mumrajem, vejkm rohlk s nutelou, cucm kafe, poslouchm hlas kytary promchan se zvuky msta. Pikldm mapu k map, zatujc jednotliv tverce kamnky vybrajc cestu do Londna. Je to tak na tden - co je akort. Na pohled Sikorm pu kostrbat (mnou) zdokonalenou verzi Obamovskho hesla "Me": "You can, if you are ready" (me, jsi-li pipraven). A je mi fajn, a je mi dobe, u protoe mi je teplo, mm such boty a mm rd tepl sladk kafe s mlkem.

Nasvtlen hrad, skla a msto mus nepochybn vypadat taky pkn. Zvauju, zda tu nezstat na noc. Ale to bych tu musel dept dal ti hodiny, a to se mi nechce. Chce se mi jet, fret, polykat kilometry, mle - naplnit as. Pi chzi po North Bridge (pes koleje oddlujc Star a Nov msto) plnm turist (je odtud vidt hrad mne oslovuje poetn esky mluvc skupina ech. Jsou tu na zjezdu. Gratulujeme si k pknmu poas. Ale spe gratuluju j jim, protoe vsadit tu hromadu penz na Skotsko, a pak umt do mlhy - co je tu celkem pravdpodobn, bych odvahu neml. Kdy se se mnou fot, tak si pipadm jak Karel Gott - nen to zas tak patn pocit, ale jen chvilkov. Dlouhodob bych tkou roly ldra hrt nechtl. Spe ne plnit oekvn, mne bav pekvapovat.

Celkem pohodln a bez zdrhel opoutm Edinburg po A68. Vybral jsem si ji, protoe tipuju, e to nebude ta nejhlavnj, ani ta nejvc vedlej cesta na jih. "Im going to the London!".

Dal den mne ve vesnice Jedburg zastavuj udrovan trosky opatstv. Uprosted stienho zelenho paitu s poskakujcmi zajci vypadaj moc pkn. Brzdm, koukm a jdu do pilehlho infocentra. Potebuju: 1, vytisknout lstek na bus, kter mi mezi tm zakoupila a emailem poslala Jia. 2, spotat plnovaem tras kilometry do cle 3, zjistit, v kter sti Londna je zastvka busu, z n mm za tden odjdt 4, zmnit rytmus dne. Infocentrum funguje jako ochutnvka a muzeum. Je pln vitrn, step, knih, obraz. Jestli tomu rozumm, tak jsem natrefil na nejkrsnj pozstatek normansk budovy ve Skotsku. Jo, vm tomu. Slena mi ochotn tiskne lstek, pot kilometry, ukazuje na netu, kde je zastvka, z n budu fret dom - je prakticky v centru, co mi vyhovuje, peje astnou cestu. "Fenx".

Pelm vlnc se zelenou krajinou. Stromy jsou tu (dnes) podstatn koatj ne na severu (ped, ped, pedevrem). Pomalu, ale jist, tak jak lapu, nechvm Skotsk pbh za sebou. Silnice se stle mrn zved smrem k Anglicko - Skotskmu pomez. Kopce pede mnou se vln mrumilovn stejn, jako pehazovaka pede. Je to tu podobn jako bych jel od ns do Bruntlu, i kdy, do Bruntlu to je pes vt kopec (Sktek 850m.n.m). Je to tu pjemn obydleno. Jedu, nakupuju. Jedu nakupuju. Jedu, nakupuju.

Pro fotku brzdm u obstaron benznov pumpy. Oprm kolo. Fotm. rm. Protahuju zda ztuhl monotonm posedem. Pichz chlpek jak hora v dnch, triku a kiltce. Kolem nho se omet pes. smv na rtech, dobrosrdenost v och. Vyhovuje mi, e sm zan: "Hellou! Kam jede?". To the London". Whou! A odkud? Z Edinburgu? "Yes, Z Edinburgu, Edinburg is nice city. A ped tm jsem byl ve Skotsku. Skotsko je nice land, very nice land! Ml jsem tam pkn poas, very nice weather". "Jo, bylo pkn, moc pkn. A kde jsi byl ve Skotsku?" "Jedu Z Fort Williams". Whow. A pedtm?. " Ze stranaeru". "Whou! A ped tm?". "Z Irska". Whow!! A ped tm? Z Walesu, ze Snowdiie". Whow!!! A pedtm? Z Plymouthu." "Whow!!!!". A ped tm? Z Francie, z Bretan". "Whow!!!!! A pedtm?" " Z Nomandie". "Whow!!!!!!. A pedtm? "Z dol eky Loiry. "Whow!!!!!!!" "A pedtm? "Autobusem z eska, j jsem ech, jsem z esk republiky. ", tak ty jsi ech. Nepotebuje nco?." " Ne, ale sbrm przdn pytlky od aje, ale ne pytlky, ale ty obleky." Chce aj?". "Ne, potebuju pytlk od aje". "Tomu nerozumm. Poj se mnou". ...popojdeme kousek, k jeho domu, kde si s levou sedm celou plochou zadku na lavici a slastn natahuju odlehen nohy, whow! "D si pivo, nebo whisky?" Volm pivo a Mc. Gregor, jak se mj hostitel jmenuje, mi pin, dv tvrtlitrov pidi lahviky s pivem. Whow!!". V nslednm rozhovoru se mi da mu vysvtlit co sbrm, a tak jde zpt do barku a pin mi velk ajov obal vonc ajovinou a dal dv pidi piva. Whow!!!" Zvauju, zda si nect o sprchu. Vm, e by s tm nebyl problm, naposledy jsem se koupal v kabinch na golfovm hiti v Irsku..., ale ne, nechce se mi vysvlkat. Stejn se jet zpotm a zaprm. Take se po patncti minutch zvedm a tepu obrovi tlapou s "Fenx, for all" a mau dl. Po pti kilometrech na kole mne dostihnou vitky svdom..., e jsem si s Mc.Gregorem nedal tu originl schotich whisku. Jsem si jist, e by mi ji nalil se stejnou hrdost, s jakou mi nalvali samogon pastevci na Ukrajin, s jakou se u ns nalv slivovice, s jakou se v Maroku nabz hai. Jsem to j ale truhlk!

Proti ce, potoku a nakonec pramnku Jed water se dostvm na Anglicko-skotsk pomez. Podle mapy jsem ehosi 417(jakch jednotek?) ower see. Nikde nic. Nikde nikdo. Jen vtr tepot vlajkami na storech. Je tu vztyen utr, pr laviek a stolek, parkovit, a jinak nic. Ml by tu bt pkn pohled do kraje, ale neekl bych. Ne protoe by bylo patn vidt, ale protoe ne na pastviny a hje nen na koukat. To konstatuju, zatmco se u stolku oblkm pro nsledn sjezd do Anglie. V tu chvli na osamocen parkovit zajd dvojice autek. Uvolnn, polman se z nich souk parta hippk. Odpadky co z nich padaj ukznn sbraj. Jsou mlad, hovorn, uvolnn. K by vichni, co odnkud nkam jedou obrovitmi karavany, byli jako oni. Jedou z njakho festivalu do Leeds. Mm to dl, a tak mi uznale dvaj ze svch zsob pivo, esnek, zzvor a pomerane. Po pr slovech startuj, ek je dalek cesta. Osiele si zapnm bundu a ke krku..., teplo vypad jinak.

Anglie

Klesm podveerem. Spolu se silnc se zanouju do Anglie.

Pomalu tom klikama a frm pem listnatch vtv naklonnch nad vozovku. Uvm si snadnost pohybu - z kopce dol. Uvm si pocit tulka, ztracenho na pknm asfaltu v pe nejlesnatjho, nejsevernjho a nejoputnjho NP Anglie - NP Northumberland. Uvm si pocit dobe proitho, dobrem naplnnho dne. Nechvm se plnit radost, e jedu s minimlnm energetickm vdejem. Splvm s Myonm. Jzdou. Silnic. Prodou. Vzduchem. asem. Zvuky. Pjemn tlumenmi, dvryhodnmi zvuky. Letm zplavou ptach projev. Jemn cvrlikn. Drobn ppnm. Opakovan trylkovn. Zaplcn kdel. Zbystm pi kupnut vtve pelomen neviditelnm zvetem kdesi mezi stromy. Nechvm se konejit ustivm zvukem pneumatik otranch o silnici. Naslouchm tomuto neustlmu monotonmu slabounkmu hukotu, mncmu se dle toho, kudy kolo vedu, jak rychle jedu, jak mm nafoukno, naloeno, jak mi to jede... Ukliduje mne spokojen peden pehazovaky, vcekoleka a etzu. Tlumen cvrkot cvrka, kdy nechm Missiona bet vlastn silou - kdy m veze, a nebo zeslen, kdy jej musm popohnt - aby m vezl. Citliv ucho promnn na radar sleduje pijdjc, pedjdjc, vzdalujc se auto. Velk, mal, stedn, motorka... Poslouchm m vlastn zvuky. Jak dchm, tie a pravideln. Frkm a plivu. Sleduju elegantn letc plivanec, a poslouchm, jak se s mlasknutm rozplcne. Poslouchm sm sebe. Ndech, vdech, prdnut. Fazole, pod jm fazole s prkem. Vechny ty drobn stpky spoluvytv kulisu jzdy. Lesem. Loukou. Podl moe, potoka, eky. Detm. Dnem. Noc... Kulisu, kterou poslouchm i tvom. Kter jede se mnou. Projdm tmi zvuky jako tunelem. Ptm rozmrem prostoru, kter se pede mnou rozprostr, pede mnou otevr a za mnou zavr. Prostor, kter ije se mnou, i beze mne. Pro mne, i pro sebe. Dl mi spolenka. A chci nebo ne. Den za dnem kilometr za kilometrem. Pokad je stejn a pokad je jin. V kad sti dne stejn, v kad sti dne jin. M rd toho nohsleda. Dobrho, hladcho, i toho zlho, varujcho. Tm dobrm se te nechvm kolbat, plnit, obklopovat, stejn jako se nechm plnit hejivm teplem linoucm se z obleen, rukavic, lesa... Je pro mne asnm bohatstvm - to vechno dn kolem vstebvat i uima. Slyet.

Na zvr dne pijdm do vesniky. Bez obchodu, bez hospody, bez lid. Jen zapren telefonn budka, zastvka (u kter zastavuju) a pak u zase les. V domeku zastvky je lavika na sednut a vedle plcek pro stan. ....a milion drobounkch muek, kter mne pomaliku nachzej, obklopuj, zahnj do stanu - ani bych si uil komfortu laviky. Alespo, e mne nechali chvatn dovait (fazole s prkem, budu prdt).

Rno je mokr vydatnou ivotadrnou rosou. Rno je ozvuen ptam tbetnm. Muky nikde. Muchlm mokr stan. Vam aj. Jedu. Sem tam auto, jinak klid.

Odnkud z dlky dun detonace. Jsou to rny "jak z dla". Leknul jsem se nejen pi prvn, ale i pi pt, osm, dvanct. Pokad jsem burcivm, dunivm zvukem vytren ze svho monotnn se pokyvujcho svta. Podle cedulek km mrn klesajc, mrn stoupajc linkou silnice njak vojensk prostor. Krajina se zmnila. Lesy vystdali pastviny s hovzm a peste kvetouc louky. S tm se zmnily i zvuky, rozhledy, vechno. Na pr kilometrech je vechno jinak, a to je to co mne bav. Kdyby tu byly i pole s epkou, kukuic a epou vypadlo by to tu jako u ns, na Zbesku.

Podle mapy budu muset pekit tzv. Hadrinv val. Shodou nhod jsem o nm v televizi vidl njak dokument. Mm tedy pedstavu, e jde o blostnou dku utr sestavench do nevysok zdky bc nap krajinou. Takovch zdek jsem u bhem tohoto vandru vidl na sta, tisce kilometr. Tato se vak od jinch li tm, e byla sestavena many v roce 122. Vyloen ji (tu dku utr) vidt nemusm, ale kdy u ji km, nechvm se svst odbokou s lkav nzkm slem dojezdu do cle. Maj tam bt pozstatky mskho opevnn nazvan "chesters fort".

Na kraji vesnice, kterou projdm, na mne z vrat zr umudlan dlensk. Kottem v ruce v prach. Zajdm k nmu. To je postava, kterou u del as, asi tden, vyhlm, protoe mi optovn prdnul nosi na kotlk. S: "hello. I have got this problem" mu ukazuju prasklou vzpru nosie, pikldm prst coby elektrodu, prskm na msto el. oblouku... Fachmam mluvc divnou e kve hlavou, ani se mu nepokoum porozumt. Vc se mi zd nm obma jasn. Sundvm brany. Pipnme kostru. Pikldme vztuhu (hebk sebran ze zem), a u to jisk, moud, smrd! Parda! Na msto podkovn kvu hlavou a smju se j. Parda! Smje se na mne on. Ani ne za pt minut mm brany pinrovan nazptek. Pokus o zaplacen vynechvm. Msto toho dobrmu umounnci podvm ruku frm dl. Parda.

(Opraven nosi vydrel a do cle, do Zbeha).

Oppidum Chesters fort si man postavili na pknm vyvenm mst v meandru eky. Pochopiteln e tu po nm nen zhola nic. Mluv o nm jen cedule u parkovit se schematickm plnkem.

O kousek dl pijdm do msta Hexham. Parkuju u infooffice. Potebuju vyzvdt, zda jet, i nejet na umendu do nedalekho Newcastlu. Ochotn pan mi dv letek. Most. Katerla. Ndra. Pstav. Racek nad moem... nevm, vhm. Asi ne. Nechce se mi z prody do ruchu velkomsta. Ze zamknutho kola beru suenky a toalek. Ob budu potebovat, a jdu ve smru ipek k WC a "minster" - jak tu kaj katedrle. Potebuju se vykadit a projt. Jen tak, bez kola. Ano, i takov mm chvilky. Po nvratu k Mionovi mne ek pekvapen v podob svainky zanechan kmsi na podezdvce. Pi na ni vzkaz tukou "thank you" a jedu dl. Newcastle upon Tyne mne nezlkal - ani nznakem.

Jedu vc nahoru, ne dol. Fouk mi sp do tve, ne do zad. Silnice je sp u, ne ir. Poas je sp nejist, ne jist. Sunu se tce vped. Les. Louka. Pastvina. Zoufale mi to u druh den nejede. Mm pocit, e mi Mio nevrac, co by ml. Sp se sunu, ne jedu. Bav mne to jen pro, e mne to mus bavit.

Ve vesnici na kopci tankuju vodu u pna zalvajcho kvtiny. Zahrdky se zeleninou tu moc nefr. I s nm svdm boj o ajov pytlk ...a i od nj dostvm dva, ani by pochopil, pro je vlastn chci, kdy mu nutm jin dva nazpt... Nerozumm mu. Kdyby m nebylo blb se ho zeptat: "Do you speak englisch", tak bych se ho na to zeptal. Ale ptejte se Angliana v Anglii, zda mluv Anglicky... Nicmn: Thank you", rozum - snad. Nejsem si tm jist neb s piblblm smvem a s dvma pytlky aje v ruce vypad nejist jako by stl ped skrytou kamerou. Zatmco on se tv "Piblble", j se tvm naden. Mm z jeho pytlk radost. Proti sv vli propadm sbratelsk vni - mt "ehosi" co nejvc i kdy mi to "cosi" je k niemu - pokud je k niemu udlat nkomu "msi" radost - co nen - a tak mm z toho "ehosi" radost.

Po natankovn vody kolo nepjemn ztkne a m posunovac rychlost jet vce poklesla. Zapchnul bych to, ale nen kde. Proti sv vli se musm pod sunout dl, protoe pod, pod, pod jedu podl ohradnku, zdky, ivho plotu... Ped pl hodinou mi to nevadilo, ale te u mi to vad. Zatahuje se, fouk a j chci jt spt suchej. Je to pesn ta situace, nad kterou jsem doma mval rukou, kdy mi ji tlumoila Jia od Di: "Vude tam maj samej plot nataenej tak dkladn, e nen kde postavit stan". Na konci (oplocenho) lesa, ne zane (oplocen) pastvina, ne zane pret, a ne-li se docela setm, zahbm do uliky k barku. Protoe vm, e dalch pt, osm kilometr bude zase jen jzda podl provzku, plotu, obradnku... Na zaukn na okno za n blikot televize vychz z barku pn, a po nm pan. Zatm co j jsem v bund, mikin koili a s kulichem na hlav, tak oni jsou v kratkm rukvu a teplkch - tak jak se sed u televize, kdy vm top kamna. Vtou: "Hello, good evening. I need same place for my tante, for sleeping, for one night", se ptm po mstu k pespn na jednu noc, piem se obrtm k jejich oplocenmu lesu s tm, e "I think that there it will be posible". Manel nepli ochotn svoluj a slavnostn mi otvraj brnu do lesa s tm, e: "there is not toalet. "yes, of corse. I dont need toalet becose i was on the toale at Haxham". Borov lesk je krsn mkk, voav. Zatmco vtr lomcuje stromama a stanem, j si lem a usnm, tstovinkama nacpn do polosyta. To aby se hned rno nechtlo kadit. To by bylo trapn.

V noci pr, v sedm rno pr. Znovu usnm na mkounkm jehli. Nikam nejedu. O osm nevm. V devt se mi nikam nechce. V deset se zanu pemlouvat a v jedenct zanm balit, protoe ruika tlakomru stevnho laku leze nahoru. Fotkou hostitel a msta, zanm dal krasojzdu. Do etapovho Yorku mi zbv stovka. Na to, abych se tam dohrabal jet dnes -jak jsem si vera myslel- vyjdm docela pozd.

Jedu. Jedu. Jedu. Vleu se. Vleu se. Vleu se. Zemdlskou krajinou. Kde mu tak zastavuju, nejastji v obchodech. Dvod se vdycky najde. Suenky. Jabko. Limonda. pek. Peivo. okolda. Bann. Jogurt. Kombinovat mu pln vechno. Kad zastvka u reglu je pjemnm zpestenm jzdy uniformn krajinou, vesnicemi.

Pan se sekakou na trvu mi kyne na pozdrav. Elegantnm obloukem se k n vracm. Na takovou vzvu ekm. Potebuju zmnu. Potebuju cukr. Ona vypn el. motor sekaky, aby pokecala. J slzm z kola, abych pokecal. Ona moul anglitinu absolutn perfektn, neobvykle srozumiteln. Pouv-li slova, kter znm, tak j rozumm pln vechno. Mluv, vypad jak Mrs. Prokop z uebnice anglitiny. Tak jako j jsem naden z jej anglitiny, je ona naden z m cesty. Jej zc tv mne nenechv na pochybu o upmnosti obdivu, kterm mne zahrnuje, "nakopv". "Nepotebuje nco?". "Cukr". Jako bonus pidv tyi ajov pytlky - i s ajovinou. Doporuen: "Mus vidt YORK". A typick rozlouen: "Enjoy it". Jedu, nakopnut povzbuzenm. "Uij si to", u jsem to poteboval.

Den konm u kostela tu klasicky gotickho stihu. V devt veer nejsem pln na konci dne, svtlo je do deseti, tma od jedencti. Ale je tu plac pro stan s trvnkem stienm na krtko. Lavka a stoleek. K cukru jsem pikoupil margarn a tstoviny. Nemu se dokat, a to vechno uvam, smchm a seeru.

Vam s nataenma nohama. Koukm, jak po zelenm paitu poklidn pankuj pidi krlci. Poslouchm ticho, klid a mr, kter mne obklopuje. Ctm, jak se do mne pelv, jak se stv mou soust, jak se stvm j jeho soust. Miluju to splynut. S mstem, asem, navou, klidem. Nikde se nepohne ani vtvika, ani lsteek. Do toho zavon margarn rozpoutjc se v kolnkch, cukr, oteven krabice mlka... parda. Krlovsk veee za pr kaek. Je-li spokojenost clem byt, pak jsem v cli. Jdu podkovat. Kosteln klika se ale ani nehne a tak za milost, e mohu provat, vidt, ctit, slyet, mt..., dkuji ped nm. To u je tma, protren matnm mscem deroucm se skrz pochodujc mraky. Mm to rd. Zimomiv ospale lezu do stanu. Mm rd ten zvuk zipu. Vlee se pak jet nenasytn docpvm. Miluju sladk kolena. Posledn voln msteko v aludku zalvm zbytkem mlka. aludek mne tla v bie. Nemu se pohnout, ohnout, otoit. S heknm vlka, co seral babiku, se nasoukvm do spacku. Rno budu potebovat kadit. Pochopiteln. Tu nebude problm - kam s tm. Usnm. Mm to rd.

Jedu po A19 take York, velikosti Olomouce, musm projet nap, a chci nebo ne. Pro ne. Od Edinburghu jsem v dnm vtm mst nebyl. Z asfaltu sjdm ped katedrlou. Je neobvykle velk, obvykle gotick, a pochopiteln obklopen turismem. Na chvli lezu dovnit. Sp abych se schoval ped vtrem, ne abych si v pozltku turismu zameditoval. Na to je tu moc lidu, mlo klidu. Do parku v sousedstv nejdu ze stejnho dvodu. Je pln lid - na to jak je kosa. Radji se sunu ulikou na jedno auto ve smru jzdy - na jih. Je tajupln klikat. Zdoben vvsnmi tty. Turisty vyhledvan. Sedm si na schod, koukm na artistu. M na sob dlouh splvav hadry a pohrv si elegantn se sklennou koul. Posl si ji z ruky na ruku. Koul si ji po tle, po hlav, balancuje s n na pice nosu. Vypad to, jako by k nmu byla vzna neviditelnou silou. K tomu mu hraje mysteriosn hudbu kazek. Sedm, koukm, vejkm suenky a nechvm se plnit eleganc jeho pohyb, jsou vln jako kynut tsto. Mysterizn hudbou vyzvajc k zastaven. Turismem co plyne okolo mne, od nho se lim zaprenost, unavenost, naplnnost. Stejn lehce jako on s koul si j pohrvm s vdomm, e jsem v Yorku. Na pli cesty z Edinburghu do Londna. Pede mnou je posledn dlka tohoto vandru. Na vahch stejn mysteriosnch ta hudba co poslouchm, porovnvm to, co mm za sebou, s tm co mm ped sebou..., jsem spokojen. Pot co artista dokon sv pedstaven pt, deset lidiek mu zatlesk. Nerad se zvedm na unaven nohy. Jdu za nm. Chci mu dt pr suenek a shnout si na tu kouli. Je vn sklenn. Dl jdu kivolakou ulikou. Historie z n, stejn jako Yorku samotnho, dch z kadho rohu, domovnho prel, dlaebn kostky. Oividn to je star msto. Dech se mi vak nad jeho krsou netaj. Architektura dom seskldanch z kamene je veskrze stejn bezfantazijn jako jejich "kamenn" barva. Pro mne to je dal, omlouvm se - klasicky nudn, Anglick msto. S barky bez fasd nalepenmi k sob. S zkmi ulicemi bez slunce.

Prolzm obchod (stodolu) nacpanou vete. Zbo je prezem vech obdob, ktermi si Anglie prola. Od verejka, pes hippies, a po krle Eduarda. Mm cukn si koupit lci, ale je to (drah) blbost. Radji okoldu z pilehlho Tesca.

Pes nkolik nevelkch, ale pknch most (V Yorku se stkaj dv eky) opoutm koi hlavy historickho stedu msta a najdm na vyhlen asfalt. Vren A19-tce se promotvm smrem na Selby. S Yorkem za zdy, ani bych cokoliv vdl o jeho minulosti, konstatuju, e Olomouc je lenitj, rozmanitj, barevnj, slunenj, zkrtka hez (A doma, pi psan tohoto textu se dozvm, e York byl zaloen v roce 71 coby hlavn msto msk provincie Britania inferior, a -nsledn- byl York hlavnm mstem Anglie ped dnenm Londnem...)

Za mstem, pede mnou na krajnici zastavuje kluk. Stahuje oknko a podv mi elegantn ochrann ir brle. Jo, to potebuju. Sv elegantn pozen za esk ceny jsem (pochopiteln) ztratil, a tak jedu v tch nejlevnjch, kter nabz zdej trh. Jsou pramlo elegantn a hod se sp pro brusie kov. "So fenx".

V dalch dnech mjm msta: Leeds, Sheffield, Nottingham, Leicester. Obecn, se mi nikde nechce do mst, a tu v Anglii u vbec ne. Nelb se mi. Vlcovny gotikou a prmyslem na mne psob netuln, ed. V porovnn s tmi naimi nemaj anci obstt. Co se tk i unifikovanch vesnic vystavnch z "Baovskch" domk s malou pedzahrdkou zpestenou zlatou koul. Nechce se mi do nich zajdt a tak je objdm, lesy, poli, klidem prody. Za poslednm jmenovanm (Leicesterem), pece jen drobn zavhm u odboky na Peterborough, s nslednou variantou jzdy na Cambridge... Moc to toti hrnu, a v Londn budu zbyten moc brzo. Po jogurtu nakonec jedu rovn, pmoae, te u podle smrovch ipek: na Londn. Pmoarou jzdu peruuju u odboky na Oxford a vydvm se tm smrem, potebuju "zabt as". Jedu vn moc rychle, asi jsem ml vn jet na Peterborough... Dal den z tahu na Oxford odbouju zpt na londnsk smr - nebude to tak moc proti vtru, a bude to vc v kldku. Ml jsem jet na Peterborough... To jsou mylenky, ktermi se zabavuje mozek, zatmco nohy svin to klikama.

Pede mnou je pedposledn noc ped Londnem. U hodinu brousm zrakem pilehl okol silnice. Koukm, kde by lo zapadnout. Chtl bych u zastavit, abych v cli nebyl moc brzo. Pesto pod jedu, jedu, jedu, ...protoe m to polykn nekonen silnice nekonen bav... Obzvlt nyn, v podveern as s nulovm provozem, a tak jedu a jedu v nadji, e nkde kousek pede mnou na mne u silnice ek odpovadlo se stolkem a lavic. Nen..., a tak zajdm do osikovho hje. Z nho mne vyhn roje komr, a tak jedu jedu a jedu... Na odboce odbouju ze silnice, z n mne vyhn svtc auta, do vesnice. Maj pravdu, za hodinu je tma, musm se klidit.

Zastavuju u udrovanho trvnku. Od krajnice je oddlen prlenm, ohrdkou z tenounkch kld. Plotem. Jo, tu - za nm- jsem u cle dnenho dne. Farma, kter pait pat je vzdlen cca stopadest metr. Ne, tak daleko se pihlouple ptt, zda si "u nich" mu postavit stan na noc, nejdu. Zatmco slunko zapad, tak j vybaluju, rozbaluju, stavm stan, vam veei, lezu dovnit. Pospchm. Nevm, po kolikt u pesn. Zato pesn vm kolikrt jet. Posazen na prdlen plotku batm chleba s patikou a zalvm se ajem. Komi, muky ani jin hav tu nen. To vechno miluju. Za polotmy lezu do stanu, pod stanem mkouk travika. To bude poleenko! Usnm. Zpozornm, jen kdy po cest ke statku kolem projdjc auto pibrzd, a nsledn zase upadnu do klimbu, kdy se zaburcenm motoru zase zrychl. Mm za to, e tm je mj pobyt na tto ploce zemkoule zlegalizovn. Po pti minutch se stejn zvuk vrac, tentokrt auto zastavuje, ...e by vezli veei? Why not?. Na: "Hello", doprovzen zatepnm stanu lezu ven. Nerad. Jsem syt. Lezu ven a v klee zdravm kluka mladho ne j, stejn jako jeho doprovod - maminku. Kluk jde pmo k meritu vci: "Tady neme spt". V duchu zapm, nahlas vak eknu: "Pro?". "Je to mj pozemek. Mj trvnk". V duchu zapm, nahlas vak eku: "Nic neudlm. Rno odjedu". "Tady neme spt". V duchu zapm, nahlas vak eknu: "Pro?". "Je to mj pozemek. Mj trvnk". V duchu zapm, nahlas vak eknu: "Nic mu neudlm. Rno odjedu". "Ne tady neme spt..." V duchu opt zapm s myslem nahlas pokraovat v asertivn he, kter na majitele greenu psob oividn neasertivn, take mne nenech nic ct a s: "GO, OUT!!!" mi zane balit vci okolo stanu zpsobem, kter se mi neme lbit. ...take se i j zanm chovat a vyjadovat neasertivn: "Nemm kam jt! O nic nejde!! Rno odjedu!!!", piem za kadou vtou pidvm na vykinku. "Ne!!! Tady nebude spt!!!! Spt MڎE TAM! Na MM poli", kikne po mne ten apalk, a s blahosklonnost Boha mi uke rukou na pole pes silnici. Na to pole, na kter se mi nechtlo, protoe je stejn hroudovit, drnovit, pichlav, ujedn jako kad jin pole. Nebyl jsem tam, ale vm to. S paitem, na kterm mm te ustlno, nejde srovnvat. Tm jsem si jist. Je to asi jako spt na bramborch, nebo na koberci. Schopnost vzdorovat nesmyslnmu hnvu kluka mi bere pud sebezchovy a strach o stan. Blzen vytahuje kolky ze zem a hz je dovnit, jako by ho plili. Abych ho zchladil a stan zachrnil, uznvm, e tu spt nemu. Operativn vyuvm jeho nabdky, e mi pome penst stan pes silnici. A tak neseme stan pes silnici... Msto hrbolatho pole volm krajnici s nahrubo posekanou trvou. Nsledn se vracm pro Mion a s elovkou prohldnout plcek, ...ne zd se, e tu nic nezstalo, jak by se tu spalo!!! Kdy se zabydlm na druh stran silnice znovu mi nkdo tese s "Hellou", stanem. Lezu ven ochoten neustoupit a domhat se policie. Je to vak jinak. Brcha toho blba mi pin litrovku mlka, kafe v termohrnku a dva obloen chleby. Podstatn mrnjm tnem mu opakuju, co u jsem kal jeho neoblomnmu bratrovi. Tedy: odkud kam jedu a e po takka 40 nocch a 2200 mlch mne nkdo poprv takhle hrub ekl: "Go out!". Tenhle hok je podstatn smrnj. Vysvtluje bratrovo chovn, tm e tu jsou cigni, e se tu krade... varuje mne a jsem "carreful" opatrn... Dkuju mu za veei a projev dobrho srdce. Tmou tmouc nasvceni mscem si podvme ruce. Usnm, metr od krajnice, s drnem pod zdy, petlahv pod hlavou. Doufm, e do m nkdo nenabo...

Rno vstvm. Balm. Umvm ndob, termohrnek, istm si zuby a vyplachuju flau od mlka. Se vzkazem "Thank you" pokldm ndob tam, odkud mne vera veer vyhodili. Pidvm k tomu pl kila cukru, kter mi dala "frendly" pan se sekakou, a kter u nestihnu spotebovat. Dalo by se na nj ujet dalch pt set kilometr. Ale ty u nemm j kde nalapat.

Po silnici v protismru se bl autko povdomho tvaru i zvuku. No jo! Je to koda MB 110, zelen hrkov barvy! Takovou (hndou) ml strejda Radek. Po tomto, historickm voze, jede dka dalch vetern. Je vkend a maj zejm nkde sraz. Stihnu si vyfotit a ten posledn. Tkopdn pomalu se sunouc, supc, moudc, parn nklaek. Jisto jist se blm k Londnu. Te u hndou aglomeran skvrnu na map nedoku objet, minout.

I kdy mi do centra, k zastvce busu, chyb tak stopade kilo tak ji jsem v zajet londnskho pedmst - venkova. Jedu po absolutn bezvznamn oustce A 4146, kter mne protahuje chalupskm venkovem. Pi focen chalupy vylz ven pn. Je tm poslednm, od koho vymmm ajov pytlky (mtov). Domek je pvodn, on ho uv jako chalupu, jinak bydl v Londn. Ukazuje mi na m map kde je kemp. Jo, to je dobr typ pro "base camp". "So fenks".

Sm o sob vm o Londnu jen tolik, e to je velkomsto na Temi, a e mi z nj ve stedu jede bus. To za dvojtekou se dozvm, a s plronm zpodnm, kdy budu spisovat tento pbh: Londn spolu s New Yorkem a Tokiem pat k nejdleitjm mstm svta. Je to tovrna na penze produkujc 20% DPH spojenho krlovstv. Obydlen 8 mil. obyvateli.

Zaseknul jsem se v malm polskm msteku, kter je malm kamnkem tvoc pedprs Velkho Londna. Ve, a na nzvy ulic a SPZ aut, tu je polsk. V "sklepu spoivim" kupuju polsk potraviny za "czeny hurtowe". Ped obchdkem sed polk somrujc cigarety. Ptm se ho na zchod. Posl mne do "Polskego puba". Od stol zn poltina a na epu je krom britskch bezpnch i nkolik krsn napnnch polskch pivek. Za pidren dve u kabinky dkuji "dzenkuji bardzo", stejn jako somrkovi za pohldn kola. "Do pole se ti nechce?". "Ni".

Je mi tu v t polsk enklv domcky bezpen. (Co je iluzorn). Zstanu tu na noc, bude-li kde. Kiovn mstekem bez pvabu konm u nepvabn vypadajcho kostela. Nem zvonici, a naopak m v zastrenm koutku u kompostu plcek akort tak pro stan. Po padesti dnench dvod zstat tu pod vtvemi javoru na noc. Nen kam spchat. Londn nem noiky a od zaloen many (r.43) dl stle na svm mst. Jen je od t doby ponkud naboptnalej.

Podjezdem velikosti my dry podjd silnika, po kter se vezu, vceproud autodrom M25 obkruujc rybnk zvan Mal Londn s 8 mil. obyvateli. Na kruhku mm monost jet vpravo: na letit (jedno z pti) Heathrow, rovn: do msta, anebo vlevo: na odpovadlo. Je krsn, sluneno, nemm vyitn zuby a poteboval bych si (a se) vyprat, ped nvtvou city, teplky a prosolen triko, take se nechvm zlkat a zajdm k odpovadlu, na kterm se mstsk obchvat k s dlnic M1.

I kdy kapacita odpovadla nen zdaleka naplnna, tak tu rozhodn nejsem sm. Projedu parkovitm autobus, nklak, karavan, osobk a motorek, abych opel Mion o halu plnou obchod, restaurac a zchod. Lidiek kolem je jako mravenek. Vichni jsou jako j cestujc odnkud nkam, a vichni jsou na rozdl ode mne, jako ze katulky. Beru vci, mdlo, kartek, pastu, doklady, telefon, nabjeku, klek od kola, a jdu se ztratit v lidskm lu. Nabjeku s telefonem se mi nepovedlo vnutit slen v informacch a tak ji strkm do zsuvky za masnm keslem - a pod kiltovku. Na zchodech si vybrm posledn umyvadlo v ad, ucpvm ponokou umyvadlo a peru flanelku, triko krtk, teplky, trenky. Pak se vysvlkm do naha a trenkama se narcisticky obtahuju. Od hlavy a k pat. Na pny vonc kolnskou ostentativn vytahujcmi paprov utrky ze zsobnku psobm nepatin. Oddluj se ode mne na pt umyvadel bez ohledu na barvu pleti. Po koupeli po sob utrm podlahu. Je mi fajn. Naposledy mi tak bylo v Irsku na golfovm hiti. Ne, tam mi bylo jet vce fajn. Venku svt slunce na pln pecky. Zkontroluju telefon a posadm se do voln, slunci vystaven idliky u stoleku, postavm na kafe, vythnu rybiky, cibuli, n. ekm, e mne pijde nkdo vyhodit, ale ne, maj mne tu rdi. Nechaj mne v klidu osladit si jejich cukrem, ze zsobnku si vyzvednout tyi pixliky mlka, posndat, posbrat drobky, pobalit, odjet. Je mi fajn.

Mou silniku, stejn jako spoustu dalch, spolkla t a vceproud severojin high way M1, nataen z Londna pes Newcastle do Edinburgu. Celou dobu jsem se j vyhbal, a zrove ji koproval. A te, ve finle, jsem nucen se nechat strhnout ekou aut, nklak, rypadel, autobus. Bezpen se ctm jen uvznn na zkm pruhu asfaltu mezi svodidlem a krajnic. A nebezpen, kdy svodidla po m lev ruce ustoup pipojovacmu - odboovacmu pruhu. V tu chvli toti musm pekit smr aut se pidvajcch, se odpoutvajcch..., ne nen mi to moc pjemn. Ohledupln idii brzd, neohledupln troub, a vichni na mne zraj jak na exota. Na kad kiovatce mne cedulky varuj, cedulky odvd pry na cyklostezku, na kterou se mi nechce, nechce, nechce. Nechce se mi tam, nkde, spolu s n klikovat, bloudit, pejdt, podjdt, zastavovat, znovu se rozhlet, rozjdt, brzdit. A protoe nikde nevidm dnou zkazovou znaku, tak zstvm na M1... Tu si frm, v provozu, hnn provozem. Kontrolujc ukazatele nad hlavou: "CITY, City, City", blc se nraznky ve zptnm zrctku, velk prdlo schnouc mi ve vtru na nosii. To ve svraje idtka a konenk. Dlnice na pilch je vyzvednuta nad Londnsk pedmst, v jejich ulicch, bych se dozajista bez GPS ztratil.

Ve vhodnou chvli hlavn proud M1 opoutm smrem doleva na Enfield - kde m bt ten camp. Dnes se do centra nepoenu. V tu chvli jsem ztracen a musm znova a znova hledat nkoho, kdo mi porad. Ptt se, co mon nejjednodueji: "Enfield?". Nechat se odbvat. Nechat si ukazovat. Vracet se... Je to navn, zdrujc. Jete nespchm. Zoufale mi tu v tom klubku ulic, zatek, silnic, kolej, podjezd chyb GPS pstroj. Zoufale.

Konen, v podveer, po navnm bloudn od nikud nikam, si nkdo na otzku: "Enfield?". Pchne pod nohy s tm e: "Enfield is here". Je to ernoch, ern jak bota. Stejn jako vichni kolem. Z deseti lid na zastvce m devt ernoernou ki, vystoupl rty, ne docela bl blmo, kudrnat krtk vlasy. Pod posprejovanmi zdmi se po chodnku, trvnku vl odpadky. Tak jako jsem byl vera v polskm, tak dnes jsem "hostem" v africkm svt. Chci-li do campu musm pes koleje. M tam bt park a voda a tam to je. Chtl bych si tu Afriku v Londn vyfotit, ale z obavy, e by se to nkomu nemuselo lbit, si nechvm zajt chu a jedu do campu. Cestou se potebuju stavit v obchod a tak se po nm ptm blocha s plnou nkupn takou. Odpov mi otzkou: "Do you need some food?", na kterou j kvnu a on mne obdaruje dvma polskmi salmy a paklem slovenskch tatranek. Svoji drnost mi vysvtluje tm, e pracuje ve skladu s potravinami a jdlo, kter mi dv, m dnes prolou lhtu - bezva. Camp u nen daleko - tam mezi stromy. Jedu tam s tm, e camp je pro mne dobr varianta. Je nedle veer a odjdm ve stedu veer. Budu tedy muset tu - nkde (?) strvit ti dny a ti noci..., a camp mi poskytne komfort bezpe - pro mne v noci, a pro m vci pes den, kter tam budu moct opustit. U se tm na sprchu, kuchyku, dez, rychlovarnou konvici a ru na prdlo.

Camp za kolejema v Enfieldu je na pknm mst. U eky, obklopen zelen. Nic nedv tuit, e za kolejema je ernosk msto. Najednou, z nieho nic - evropsky ist proda. Bude se mi tu lbit. Na recepci jdu s vdomm, e u vm, e Anglie je pomrn drah zem. V duchu se smiuju s tm, e mne noc tu bude stt cca 5x asi vc ne na umav (130 K/noc). Rychlm propotem, jsem ochoten do sebe investovat do 500 K/noc, (tedy 110 liber) - ale to u je max strop. Pohled do vyvenho cenku mne uvd do reality: za noc chtj nadlimitn stku - bezmla tiscovku! Mm cukn jt za recepnm s tm, e nepotebuju lstek, e mne tu me nechat jako na erno. Nakonec za nm nejdu, protoe by mne tu stejn nenechal a j bych na sebe jen upozornil. Je tu toti jet monost, e se do campu vetu ilegln. Problm je vidt na prvn pohled. V campu nikdo se stanem necampuje. Stoj tu pr autokar, mezi nimi by mj stan psobil asn nenpadn... Zklaman opoutm arel lkav zelenho paitu smrem do divoce zelenho psu podl eky.

Silnice, po kter jedu kon parkovitm a zvorou. Za ni, po panelce, mohou jen sportovci, pci, anebo cyklist - co mi vyhovuje. Objdm zvoru a jedu vyhlejc "free" msto pro stan. Jo tu, na tom posekanm mst, by to lo. Dle info tabule tu sice dn "free" msto pro mj stan nen, ale j nemm jin varianty. Peci nedm tisc kaek za noc bez pein a na zemi a pod vlastn stechou!

Stavm stan, vam kolnka se salmem a keupem. Nikde nikdo. Jen mrumilovn proda. Stromy a eka, kter nen ekou, ale plavebnm kanlem, po kterm obas pomaliku probubl hausbt. Nebt zkazov cedule (a afrian za kolejema) tak to tu je celkem romantick msto. Takhle si vak hraju na ilegalitu a krm se pokad, kdy slym zadrnet kolo. Pochybnosti, zda jsem ml pestat kudlit a dopt si noc v kempu jsou neodbytn. Nezahn je ani nastal tma, kdy u jsou kostky vreny definitivn, stle mm v sob jaksi napt, divn pocit. Take sp klimbm, ne-li spm ...a tak slym jak nco (?), nebo nkdo (!), trach kolem stanu - bhem vteiny mj mozek procit z pirozenho uvolnn a pechz do nepirozenho napt...Poslouchm, tajm dech, hdm? Co to je za zvuk kter mne obkliuje? picuju ui, lapm po informacch. Ne, to nejsou bn non zvuky, na kter jsem uvykl. Je v nich i neobvykl, ohroujc, elestn. Te! Te jsem zaslechl kupnout vtviku. Musela bt slabounk..., ale kupla! Opatrn, abych nezavadil o pltno stanu, tie jako indin, plae jako dt, si klekm. Strnule zrm do tmy stanu pede mnou, ...a ekm, ...a poslouchm. Jo je to tak. Venku se nco dje... Jestli je to lovk pak je nesmrn opatrn. A jestli je to zve, tak jak. Psa vyluuju, toho poznm. Ten se pohybuje hlun, neohraban, vr, fun, tk...., tady to (je-li to zve) nedl nic z toho. Mohla by to bt koka - na tu vak zlomen vtvika vydala moc siln zvuk... Co se venku ksakru (!) dje? Poslouchm. Poslouchm. Poslouchm, napnut jak struna. m dl vc se piklnm k tomu, e to je zve, protoe lovk by nedokzal tak rychle mnit smr, a pitom obezetn neslyn nalapovat, tak lehce brnkat o nataen stanov ry... Bhem tchto nkolika minut, provm vt pocit ohroen ne bhem celodenn jzdy po M1. Jist jsem si ve chvli, kdy se zvtko prozrad typickm zvukem drpk krabajcch na brany. Ne, lovk nem drpky... UF! Kmen mi pad ze srdce. Jo, jsem si jist, je to zve. Pichystm se, a ve chvli, kdy mm pocit, e zvtko je ped stanem, nhle, jak jen to zip dovol, lezu ven. Jsem zvdav, co to je za zve. Mihnut zmiz ve tm. Jo, je to zve. Svtlem baterky proznu okoln tmu a kuelem svtla probhne stn - e by lika? Stojm ped stanem a svtm porznu do tmy, dokud se mi z n svtlo nevrt zformovan do dvou hnoucch uhlk - o. Te jsem si definitivn jist. Je to lika, kter mi s kolem neodjede, penze neukradne, tlo noem nerozpe... "Je to lika", eknu si na uklidnnou pro sebe nahlas a zalezu zptky do stanu, do tepla stanu, do hebkosti spacku. Uklidnm se, ale jenom na chvli. Protoe slym, jak mi naped sebere suenky, pak se pokou vythnout pixlu margarnu - jenome ta je k jej smle zapasovan tak, e ji nevythne... a pak, jak se zane packou dobvat na salm (kter j von) zanechan v pedsce stanu. Nebav m poslouchat ji, jak mi krade vci. Kdy zahulkm tak utee, a zase se znova vrt. Jednou, dvakrt, tikrt. Take pestanu hulkat a nechm ji trachat packou v pedsce stanu. Pak se zanu bt o stan, znovu lezu ven, znovu svtm do tmy...a v n, kus od stanu, svteln kuel baterky na trvnku objevuje moji botu! Moji pravou kecku, ve kter mm obanku, penze - vechno! Pedstava komplikac, kter by mi lika zpsobila, kdyby mi ji odnesla (do eky) mne nut podkovat nhod, e se tomu tak nestalo. Boty, stejn jako salm a zbytek jdla z pedsky si dvm k sob do stanu. Peliv pitahuju emnky na sumkch. To vechno lika sleduje vytrvale oima svtcma na mne ze tmy jako by to byly dva uhlky, z nezvykle blzk vzdlenosti tech metr. Je tak krotk, e si mu vzt fok a vyfotit si ji. Jej krotkost mi je podezel, m nebo nem vzteklinu? Nevm. Usnm po plnoci.

Rno lem - dlouho. Nespchm. Je pondl, bus mi jede ve stedu v 19:00. Do obda lem, pospvm a povaluju se v otevenm stanu. Pijde-li mne nkdo vyhodit odejdu. Te ve dne u se nebojm ani liky, ani ernoch za kolejemi. Po obd mne hra na lenocha pestane bavit. Sbalm si saky paky a s podkovnm za pkn msto ke span jej opoutm. Plnuju, e bych se sem mohl vrtit i na tu dnen. Nevm. Uvidme.

Drm se kolej, jedu podl nich. Projdm jednou nekonenou ulic. Nekonc adou kiovatek ve smru ipek CITY. Jako dortov n projdm rznmi svty. Arabskm. idovskm. Evropskm. Indickm. nskm. Kad tvr je zasvcen jedn komunit. Jinmu podku. Jinmu stylu oblkn. Jin modlitebn. Atd... Tyto msta ve mst se do do sebe nevpj, naopak. Jsou od od sebe striktn oddlena. Vt kiovatkou, mostem, kolejema, dlnin, anebo skutenou ekou, podjezdem. Jejich nzvy, (a na Tottenham) mi nic nekaj. Je to to zajmav jzda. Zastavuju se u u vkladn skn, za n sed u icho stroje mu. Potebuju toti zat teplky roztren v rozkroku. Podvm mu je. On se pt bosse, (ten k asi e jo), j jdu ven udlat fotku, dostvm teplky, platm smvem a podnm ruky. Super!

Vped se sunu po zkm pruhu vyhrazenm pro cyklisty, ctm se na nm bezpen. Nemohu neobdivovat idie autobus. Poschoov autobus je opticky vy a snad i del, pesto jej tu ofi, a ofrky, koruj s pesnost na decimetry, a nkdy i centimetry. Dvaj si pednost, zpomaluj, zrychluj, respektuj se, tak jak to je poteba. Je na ten cvrkot docela pkn pokoukn. A v tom jedu j na svm kole ve finle sv spanil jzdy..., jo mm sm ze sebe dobr pocit. Uvm si to finle Tour de Great Britain.

m vce se blm stedu mst, tm vce se zvedaj, rostou do nebe, okoln domy. O tom, e je Londn mstem mrakodrap nemm pont. Ne, ani na Londn jsem se dopedu nijak zvlt nepipravoval... A tak s divem m dl tm vce zaklnm krk. Sleduju, jak se letit secesn budovy m dl vce ztrcej ve stnu mrakodrap. Tady se nemu neztratit. Potebuju mapu London - city, a tak mm do prvnho infocentra. Je pobl krsnho, velkho kostela ( Sv. Pavla). M, na Anglii neobvykle zdobnou blou fasdu a stejn tak neobvykle zaepen stechou tvaru kopule. Lem na trvnku s likou v jogurtu a poslouchm. Je tu takov kuka, ve kter je kytara (na etzku). A kdo pijde, tak si me zahrt. Um-li to. Klukovi to moc nelo, ale holka hraje docela obstojn.

Mapka mne vysvobozuje od bloudn. Mm na London bridge. Na most le pestrobarevn koberec. Jako by, mn na pivtanou. Za mostem pch do blch oblak sklenn mrakodrap (Krystal). Z mostu je pkn pohled na eku Thems, na bitevn lo Bristol, na Tower bridge. Je sluneno..., 22.6 v 16.50 jsem na km. 3800 v samm stedu Londna, u konce Velkho projektu - jak kala m cest po Britni Sloan v Plymouthu. Jak to uteklo. Nemu se nechat nevyfotit.

V 19.00 zanm myslet na to, kde budu spt. e bych vyuil nkterho z hotlk, nepichz do vahy. Rozhoduju se pro zpten jzdu na dnen nocleit. Podl plavebnho kanlu tedy vyrm zpt na Enfield. Veden spe intuic ne-li mapkou, kter mi kon po pr kilometrech jzdy. GPS pstroj, kter by mne pivedl zpt k mstu pro stan klubkem cest, nahrazuju orientanm smyslem. Od jist kiovatky jedu po stejn silnici, kter mne pivedla do centra. Poznvm obchody, ndra, mosty..., bohuel v jednom mst koleje nepodjedu, nbr se vydm podle nich ..., a tak se, doslova a do psmene, ztratm v ulikch neznm londnsk tvrti. Ve 21.00 jsem pod jet na cest k nocleiti, a podle rad mstnch podn kus ped nm. Orientanm bodem mi je vysok komn spalovny odpad, kter byla kousek od mho plcku. Ve 22.30 s blikakou na zdi nakonec skuten svj plcek na svm mst nalzm. Jsem utahanej, unavenej a vystresovanej pedstavou, e bych musel zstat na noc nkde v nkter z tch pinavch tvrt cestou sem. Tady to je jedin msto, kde doku pekat do ztejho rna.

Rno protahuju do pozdnho odpoledne. Pak sedm a jedu, s tm, e nemm kam spchat. Hlavnm dnenm programem toti m bt non Londn, ve kterm plnuju strvit celou dnen noc. Protoe bych pmoarou jzdou byl v centru moc brzy, tak se jen tak potuluju. Zajdm do rznch tvrt s jistotou, e ve vech najdu smrovnky "LONDON - CITY".

Optovn se mi potvrzuje verej zkuenost. Londn je nejkosmopolitnjm, nejpestejm mstem, kter jsem kdy navtvil. Za kadou kiovatkou tu je jin svtadl, jin kultura, jin lid. A s nimi jin zvyky, jin podek, jin zpsob obchodovn, prodvn, komunikace. Lb se mi ta pestrost. Von mi exotikou. ernosk bazar, stejn jako indick stnek s jdlem, stejn jako ulice popsan nskmi znaky. Lb se mi, tm multikulturalismem za dennho svtla projdt, pohledem se pehrabovat v t lid pestrobarevn palet. A obavu mi nahn pedstava, e bych tu nkde - za rohem, v parku, pod mostem, vera veer uvznul na noc, protoe bych nenael cestu k cli... Pod musm myslet na to, jak jsem vera cestou "dom" bloudil. Ne, dnes u cestu zpt nerisknu, a zstanu spt v centru u Teme.

Ve 20.00, tedy akort, jsem na dlouh p zn, kter je nataen podl Teme. Je to hlavn turistick korzo, kter jsem si prohldnul u vera, v dennm svtle. Te ekm, a se mi uke v prsvitn non koilce prosvtlen zblesky, odlesky, z mrakodrap, most, hradu. ekm a poslouch hudebnky. ekm a poslouchm a vbec nikam nespchm vychutnvajc si tepl veer. Noc se dvm do pohybu. Korzo je pod pln lid. umil, kte si stejn jako j vrvaj do pamti Londn svtc do tmy. Prodava zavrajc stnek mi d prek v rohlku. j se mm. Na noc se zavm pod irk do kouta parku, pobl Londnskho oka. Pret nebude.

Rno mne bud joggujc Londn. Pokud veer patilo korzo romantikm a hudebnkm, tak te, rno, pat sportujcm, pobhajcm, klikujcm Londanm. Zatmco mne tpou v och ospalky, na hlav mm vrab hnzdo a na tv pti tdenn vous, kolem mne se to hem super sportovci, super puls metry, super lehkou obuv a super elastickm obleenm. Mourm rozespale na ty vysportovan postaviky ve svm super omelm boru vac si rann super kafe. Pod jet zavleen do spacch vrstev se vyhvm na vychzejcm slunku bez myslu hnout sm sebou. Srkm kafe. Batm svu koupenou vera u Ind. Koukm na sportujc veejnost, msto, Temi... Je to pkn. Bude pkn. Je mi pkn..., jdu si jet lehnout. Bus mi jede a v 19:00, z nedalekho autobusku Victory (Victoria coach stacion), kter je nedaleko. Usnm. Znovu se budm v deset. Slunce svt naplno. Sportovci se te pletou mezi turisty a opan. Zvedm kostru. Loum se s plckem, odjdm. Dal noc bude v buse, a dal doma - je to vbec mon?

Cestu na autobusk peruuju v parku ve tvrti Chelsea.

Do parku, obehnanho krsn kudrnatm na erno natenm, vysokm litinovm plotem na podezdvce, se nesm s kolem - co mi zakazuje hlda v "nmonickm" mundru. Bez kola tam, ale mu. Na rozdl od arelu Westminsterskho palce, kde se jako vude plat vlezn, se tu nic neplat. Tak tam lezu. Na obd, na zchod a na zabit dalch dvou hodin.

Je to zvltn park. Sp to je arel, sloen se zelen a komplexu budov z cihel. Vypad to tu jako kasrna v Terezn. Lidi, kter tu potkvm, jsou buto jako j - poflakujc se veejnost v civilu, ale takovch ns tu je nemnoho. Vtina postaviek potulujc se parkem je v uniformch. Rznch. Pipadm si jako bych se octnul mezi komparsem, nebo mezi herci, nebo nevm... Nevm, pro maj vichni na sob njakou uniformu? A tak se na to ptm staka (taky v uniform), kter dotlail chodtko a k volnmu mstu na "m" lavice a unaven na ni dosednul vedle m. Zajmalo by m pro m ten ddeek vchtek na sob tu uniformu, a tak se ho na to ptm: " Pane, prosm vs, j nejsem Anglian. eknte mi prosm, pro maj vichni tady ti lid na sob uniformy?". "Protoe to jsou vojci". "Vojci?". "Ano, vojci. Tmdle to (uke rukou budov) je domov pro veterny". "Tady to nen veejn park?". "Ne, to je domov pro veterny". Musme si ty vty nkolikrt opakovat. Protoe pn mi nerozum. Nerozum mi, protoe patn sly (m naslouchtko), nerozum mi, protoe j patn mluvm. Nerozumm mu, protoe patn mluv. Je to svzeln konverzace, nicmn v n pokrauju - mm as. "Aha, a, pane, vy jste byl tak vojk?. "Ano". Zamyslm se, protoe mne nenapad, v jak vlce by tento staeek mohl bojovat. A tak se zeptm: "A v jak vlce jste byl vy?". "Ve svtov vlce". "Ve svtov vlce (?)", opm j, abych se ujistil, e jsem rozuml sprvn. Po jeho "Yes", se ptm dl (piblbe): "Ve kter - svtov vlce (?)", protoe tu informaci nedoku vstebat. "Ve svtov", trv na svm ddeek, kter by mi vzezenm pasoval spe do pohdky ne na vlenou frontu, nicmn zanm pomalu procitat. Rozumt tomu, s km mne svedla dohromady nhoda. "Vy jste byl ve svtov vlce?". "Yes". "V druh svtov?". "Yes". "V t, ve kter bojovala Anglie proti Nmecku?". "Yes". "A jako co?". "As pilot", ekne ddeek a na dkaz svch slov vythne z chodtka apku s odznakem sloenm z perut nad stntkem... To abych snad nepochyboval o tom, kdo vedle mne sed. Tomu odznaku nelze nevit. Skuten. Sedm vedle pilota RAF! Kdyby vedle sedl Karel Gott, nectil bych se vce poctn. Zavm v tu chvli zvltn nepenosn pocit..." A prosm vs, pane, jak jste star", ptm se dl zvdav, protoe, mi to nevychz (pokud mu je osmdest, jak odhaduju, a to by mu ve vlce bylo tak patnct, a nebyl by letcem). "Im hudertfive years old". "Are you hundertfive years old?", ptm se nedviv, protoe nevm, zda rozumm patn, nebo neznm zkladn slovky: sto, a pt. Staeek, ped kterm smekm kiltovku, trv na svm. "Yes, jsem stopt let str". "Stopt let?". "Ano, stopt let!". "Sire! To je neuviteln! Sml bych si vs vyfotit?". "Yes, sir", ekne ddeek, a j udlm chvatn fotku, jako by se ten lovek ml kadou chvilkou vypait. " A, sml bych se s Vmi vyfotit?". "Ano", odpov a j zanu shnt nkoho, kdo by ns vyfotil. Prvn na koho narazm je podobn kmet v uniform o holi. Na hlav m i on "masariku", ale s jinm odznakem. Pravdpodobn tedy i on je mohyknem svtov vlky. Nerozum mi ani slovo, nicmn se mnou nech vmanipulovat na laviku. Jeho fotku chci, pochopiteln, taky. Kdy seenu fotografa, tak si sedm mezi ty dva pamtnky. Nechvaj, abych je chytnul okolo ramen. Whow! To je zitek. Vt, ne-li by mne pijala k audienci krlovna a nechala mne polbit svou ruku. Setknm s nimi se mi evokuj pocity s kina v Normandii. Zase se mi tla do o slzy...

Potebuju si jet nakoupit. Te na obd, a na pak. Na veei do autobusu, na cestu, a tak se zvedm. Jemn tisknu tepl dlan. Hledm do pvtivch lety zakalench o. Loum se s podkovnm. Za fotku. Za vtzstv nad Nmeckem, a v duchu za nhodu, kter mi na zvr pihrla vc, ne jsem mohl oekvat. Pilot RAF se se mnou lou zdvienm palcem... Whow!

Venku ped branou na mne ek Mio, okukovan jinm, podstatn mladm, veternem. Netaj se, a neet slovy obdivu smrem ke mn, m cest mmu kolu. Nabz mi njakou pomoc. Jenome j u nic nepotebuju. Za est hodin toti odjdm dom a tento undr se stane minulost. Zavhm, zda si mu nect o "sprchu", abych v busu nesmrdl. Nakonec to zavrhuju. Koupal jsem se ped temi dny na benzn a v bran mm nov ponoky i triko. Ale o nic si nect to je hloupost, a tak si po odmlce km o njakou drobnost na pamtku..., a dostvm ocelov ttek s logem pensionu pro vlen veterny v Chelsea - London.

Jedu nakoupit, a pak na bus terminl Victoria. V koutku u zchod sundvm brany, tdm, vyhazuju, perovnvm, zabaluju. Obmotvm Mion strekou, kter se tu nek stre folie, ale "film". Potm se v dusnm vzduchu autobusov haly. Jsem od mru. Jsem nervzn. Jako vdycky. Provm si ped nstupov stres. Nakonec vechny batoiny k sob zamykm zmkem a jdu se na zchod oplchnout a peslct. Myju se krsn a dlouho. Vonm.

Hodinu ped odjezdem se otvr oknko. Jdu si pro jzdenku, kterou mi tu daj na zklad t vytitn z emailu. Mu za pepkou mi tikrt ledabyle nco k, a j se jej tikrt s gradujc zetelnost artikulace ptm: "What?". Absolutn mu nerozumm. Ale absolutn. Po msnm pobytu v Anglii mu nerozumm dv pitom slova! Fronta za mnou na mne tla..., ale j neodejdu, dokud nepochopm, co mi k! Po dalm: "What?", si pipadm doista jako debil. Bojm se, e odpov zase nepochopm, a mj bus odjede beze mne. Natst se za mnou ozve esky: "Jede to ze trnctky"... a j uvolnm frontu a rozlutm tajenku. Mu za pepkou mi kal: "Gate fourteen". "Brna slo trnct".