Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Dunaj ns spojuje - Дунав нас спаја

Beclav - Bratislava - Budape - Zagreb - Ljubljaa - Koper - Pula- Rijeka - Senj - Biha - Banja Luka - Novy Sad - Beograd - Sofie

14.9. - 12.10. 2017

Noc na tento vandr prospal jsem neobyejn klidn, jako by patn bylo pro letoek vybrno. To se mi noci ped odjezdem s gradujc tendenc obyejn nestv. Vstvm 05:30. Pl hodiny ped Jiou, dle radiobudku. Vedle nj mi le lstek se vzkazem, kter jsem si vera napsal: VLAK 06:30. Sndm osamocen v kuchyni s tikotem hodin. Ta ivotn chvle m svoji neopakovatelnou atmosfru. Pozoruju posunujc se rafiku po nekonen kulatm cifernku. Sv mylenky. Porovnvm sny se skutenost tvoc realitu. Vdycky. Kdy hodiny natikaj do ticha, potebn poet vtein tak se zvednu, odrazm ze startovnho bloku. Nakouknu do pokojku. Terina postel je smutn przdn hnzdo. Pttko mi (ti: nm) letos vyltlo z hnzda, odltlo do Litomyle na pek. Zuzce s Ondrou dv ivot zatm odklad. Spokojen oddychuj ve svch brlozch. Jemn, pejemn jako koika hlad jazkem, si je pohladm na rozlouenou. Jen tak letmo, abych je neprobudil, a abych o to pohlazen nepiel. Pak se na chodb siln obejmu s Jiou v upanu. Je krsn hebk, voav, zvouc, rozespal. Jde mne vyprovodit, vyfotit, k brance. Tak se rozchzme. J pjdu na vlak a ona se oblee a do prce. Docela j zvidm. Tm vlet, kter jsem si minul tden vymyslel "Jugo 2017" pro ns zan.

Cestou na ndra potkvm na odenm kole Zdenu Janka. Rychle si kme pr vt a spchme. On do prce, j na vlak. Docela fest mi zvid. Jsem rd, kdy mi nkdo zvid. Posunuje mne to dl, tentokrt smrem k vlaku.

V Olomouci pesedm do krsn nov soupravy. Do Perova musm stt, pak se mi uvoln msto. Koukaje na mhajc se krajinu za oknem zase znova pemlm "kudy", kdy chci vidt: soutok Moravy s Dunajem, Budape, Istrii, Plitvick jezera, Blehrad. Zpt bych se nejradji vracel ze Sofie v odsouhlasenm termnu do 13.10. To rodinn slavme narozeniny (j + Ondra). Pvodn varianta vletu Ukrajina - Gruzie - Turecko, mi vypadla z hlavy, kdy jsme koncem przdnin sloili kauci na domek, kter mme "dokoupit" do 30.10 roku tohoto. Nemm nervy na pedstavu, e termn provihneme kvli malmu pchnut do due uprosted Turkiye.

V Beclavi vystupuju s dvma cyklo veterny s e-koly. Jednomu je 75 a druhmu 82 let. Fantazie. Dvm jim najevo sv sympatie a slib: "Taky tak budu jezdit pnov." Ped ndram ada kol jako v Dnsku. Ndhera. Pesunuju se do "pedndranho" parku, abych tam perovnal vci na kole (a v hlav) tam, kam pat. Je krsn. Chtl bych u toho bt sm, ale asistuje mi pitom pomocnk stre mstsk police Beclav "uit" z nejtmavj ke jak je v rodu Olah k dispozici. Ani bych ho o to dal, vykld mi pi tom svj ivota bh. Je o tom jak dve dlal lumprny, pak jej ale "osvtilo" on prozel a uvil, a te pomh policii a lidem. "A pro mi to vykld?". "No, abys taky prozel", ekne mi upmn, romskm pzvukem. Sedm a jedu, ani bych pochopil obsah jeho sdlen. Jestli je, nebo nen, blzen. Zda mi chtl vykldat o sob, nebo o nm.

O kousek dl, za Lanhotem, jsem u M eky Moravy. Z hraninho mostu je na jej vody perlc pod jezem pkn pohled. Za mostem, na slovensk stran sedm k odpovadlu. Abych se pevlknul do kraas a branm ulevil o jedno jablko. Cyklista dorazivi na star plece je esk dchodce. Vychvaluje slovensk drhy za to, e ho voz na jzdenku eenou "Ficka" pozenou za 1e a na Hrebnok (ano, plat i na tamn zubaku). Rozumm mu. To se neme nelbit. "Pro Ficka?". "Protoe to zavedl Fico". Dle mi oivuje v pamti m zitky se slovenskou polic vymhajc na cyklistech mezi obcemi helmy - anebo pokuty. pln jsem na n zabudol. Na SK budu jen chvli, helma se mi kvli necel dvoustovce kilometr kupovat nechce a na cyklostezce ji ani mt nemusm... "Budu tvrdit, e jsem o tom nevdl", km koukaje na dchodce s helmou pod info cedul cyklisty s helmou. "Tak na to zapome! Daj ti flastr za 15 ek a ani nemrkne!!" "Tak pojedu po cyklostezce". "Jo to me", ekne on a odfr zanechvajc mne o samot s jeho pravdou. Nepochybuji, e jeho pravda m vt vhu. Tady nejsem na vchodnm Slovensku v Medzilaborcch. Tu echky bez helmiek andi proklouznout nenechaj. Take si velm: smr Bratislava po cyklostezce podl Moravy, namsto jzdy po hlavn silnici!

Jenome cyklostezka je prach a bda. Po pr metrech po jejm kamenito-hlinito-drnitm svrku se vracm zpt na asfalt silnice. To nejde. To si tu helmu radji v bazaru koupm. Jenome ne se k njakmu bazaru dostanu, tak budu v Maarsku. Obava se stetu s polici mi brn najet na hlavn pmoarou bratislavsko znojemskou silnici. Klikuju podl n vesnikama. 98% cyklist m helmu tam, kde ji m mt. Prkrt zkontroluju povrch cyklostezky. Vdycky bda: kmen, hlna, hlna, dra, kmen.

K veeru dsn fouk. Zatahuje se, bude pret. Po sto kilometrech jsem v cli prvnho dne, v Dvnsk Nov Vsi. Campovit si vybrm na navigaci. Na cyklostezce m bt pod Cyklomostem Slobody hit. Jedu tam.

Ukryt ped detm v zelenm suchu stanu, rozdlvm oblku "pro tst", kterou mne vybavila na cestu Terezka ped odjezdem na intr. Krom pn astnho nvratu obsahuje i elviku, tubiku s blou emailovou barvou, papr s deseti nic nekajcmi slovy a vzvu abych ji zavolal, pokud soustavnost vc nebudu chpat. Nechpu, a tak volm z m cesty na tu jej. Tubika barviky mlo bt vteinov lepidlo. Sbrka slov se neve k obsahu a je ist nhodn. elvika je pro tst. Aha, tak jo, prima, dky. Uvidme se doma za est nedl... Pokud to ztra nezabalm a nevrtm se pes most Slobody dom. Nikam, nikam se mi nechce. Ani tam, ani zptky. Nikam.

Rno mne pi vztyovn tla bol zda, a to tak, e hodn. Prohbm je nsiln za pomoci lavice pevn ukotven betonem v zemi, a sv pevn vle pevn ukotven ve mn. Nedoku si tu bolest "zniehonic" vysvtlit. Spal jsem dobe, myleno bezbolestn. V ki mi zaalo loupat, pchat, bolet a pot co jsem zvednul tlo. m to? e by absenc druh karimatky? Normln si vozvm, pod tlo podkldm karimatky dv, silnj a slab. Letos jsem jako vihk lzesk vyrazil pouze s jednou...Po protahovacm cviku jsem celkem "ready". Nechce se mi vit, e by to bylo absenc druh karimatky. Doufm, e si tlo zvykne. Nedoku si pedstavit, e takhle sm sebe budu lmat kad rno.

Po perfektnm asfaltu cyklostezky jsem za hodinu pod Dvnem u sobe Dunaje s Moravou. Krsn msto, kter jsem chtl vidt. Nevsta Morava tu vedle enicha Dunaje na konci sv pout vypad bezvznamn, nicotn. Pod pomnkem Brna svobody sndm, vam si aj. Pomnk obtem, kter touha po svobod pivedla na komunistick drty - betonov pravohl brna, se mi moc nelb. Ale msto je to pkn. Te rno lidu prost. Zalito mkkm rannm slunkem hlad dui. Myslm na Kralick Snnk, kde moje Morava pramen. Na Hanuovice, Zbeh, Litovel, Olomouc, Krom a dal msta kudy protk. (Zbehem Morava neprotk, neprotkala, a nikdy protkat nebude - snad). Na to jak jsem podl n jel o przdninch s rodinkou do Krome, a ped tm proti n z Valtic, kde jsem byl s prma partou Selesin. Kochm se pohledem na viku Dvna vytrenou na ostrohu. Jo je to tu pkn. Jsem rd, e jsem se vera pohnul a jsem tu.

Po cyklochodnku zavenm pod dlnic pejdm na druhou stranu Dunaje - do Petralky. Po vyasfaltovanm hbetu hrze frm dl. Do bratislavskho starho msta nezajdm. Nechce se mi tam.

Pot co asfalt na korun hrze, proklikuje CHKO trefnho nzvu: Dunajsk Luhy, zmn se v pmku pmo lemujc vodn dlo Gabkovo. Neustle, ale stle, se cyklostezka na vrcholu sypan hrze zved nad okoln krajinu. Neustle a stle se dvm do daleka ped sebe, kde se zuuje, sbh, potkvaj se krajnice. Naped nad nzk jvy, a nakonec, dole u Gabkova, nad vysok topoly.

V Gabkovu jdu na obd. Dvm si menu za 6e. Supr jdlo, za supr cenu. Dal restaurace mi bude pstupn a nkde..., tebas v Bosn. Ale to nemu vdt.

I kdy mne za verejek i dneek policajti nkolikrt minuli, tak si m leben bez helmy ani nevimli. Pesto mi vdy zabrnlo tam, kde mm rajtofli. Znova na Slovensko bez helmy nepojedu, nepojedu, nepojedu. Vzpomenu-li. Kvli t helm, kterou nemm, pi prvn pleitosti (Medveov) bom do Maarska. Tam by s kiltovkou na hlav nemusel bt problm. Uvidme.

Do Gyor pijdm proti sv vli po silnici zakzan pro cyklisty. Z nieho nic toti kus za hranicemi u silnice vartuje znaka, kterou nemm rd, ani by nabzela jinou variantu. S pomoc GPS navigace bych zakzan sek dokzal objet, to jo, ale za cenu klikovan - co se mi nechtlo. V Penny kupuju fazole, prek, peivo, jablko, pivo. Za chvli budu nkde konit.

Po perfektnm svrku cyklo chodnku podl silnice .1. pijdm na posledn chvli do Gonyu. Na travice u laviky nad ekou rozdlm stan a plechovku fazol. Nikde nikdo. Nkladn lod se za dusavho zvuku dieselu sunou kalnm tie plynoucm Dunajem. Msc, hvzdy, lod svt. Prky von, fazole von, chleba von, pivo chutn. Ryb v loce houp lampikou kousek od behu. Nco ztratil? Lk ryby? Krsn noc tmavne krajinu. Vechny vci nechvm venku. U te se tm, jak si budu rno vait aj a dm si rohlk s nutelou. Do stanu lezu jako zdravej lovk. Jestli m zase rno budou bolet zda, jako vera tak se picnu... doufm, e ne.

V noci zaalo mrholit, a kdy zvon budk tak taky mrhol. Pekuluju se na bok - zda v klidu. Devt je bez det. Lezu ven, narovnvm se staten vzdorujc bolesti v ki. Pte si napravuji prhybem "vzad" zapen o opradlo lavice. Cele vnmm bolest a levu, kterou si zpsobuji jejm pekonnm vt bolest. Ve co jsem nechal veer venku je nekompromisn mokr. Nejvc mi vad kiltka. Budu muset jet v epici.

Z hlavnho tahu na Budape (BP) se odklnm ve smru cykloipky udvajc smr "Eurovelo 6". Vm j. Eurovelo est! To m zvuk! Po deseti silninch kilometrech, za trat odbouje EV6 do leva na poln cestu rozmenou nonm detm. epn pole se raduj, zatmco j si zoufm. Blto se lep na kolo, batoiny i na mne. Kdybych byl v Africe tak si to vyfotm a budu za borce. Takhle jsem za blba, kter zase jednou naletl cykloipce. V prvn vesnici kde lze, jej mazlav povrch opoutm. Tm pro mne EV6 pestv existovat.

Myju se a sndm ped zchodky pevnosti stec Dunaj v Komrom - Maarsk strana Komrna. Pevnost vypad mohutn. Podle cedule to je nejvt pevnost tohoto typu ve stedn Evrop. Je to obdoba Terezna. Dinosaurus postaven ve stejn dob "zaspal" dobu a nikdy nevlil. Nicmn j jsem rd, e tu stoj - kvli tm zchodkm. Oitn, vyitn, svaina s kafem... ve mi pilo vhod.

Svinou jzdu zasekvm v Esztergromi u ohromn baziliky na kopci nad ikanou, lpe: meandrem Dunaje. A doma se dozvm, e to je nejvt maarsk, a dle Maar i stedoevropsk chrm. Docela bych tomu vil. Ohromn stavba je vidt vn z daleka. Jej velikost jet umocuje mohutn opevnn, kterm je obehnna - stoj na mst bvalho hradu. A rzn stavbiky, viky, kapliky, kter ji pikrluj. Pokus vlzt dovnit vzdvm. Jednak se tam mus platit nemal vstupn. A pak taky e to nen na plhodinu, kterou mm k dispozici - pokud chci dojet do Viszegradu. Prohldka vak to mus bt pekrsn, zajmav a rozhledn. Na lstek je toti mono vystoupat a na ochoz u kopule, ke zvonm. A tak se spokojuji s prohldkou exterir. Pkn, msky monumentln. Ve Visegradu (alias Vyehrad) nic nen. Vyjma kostela - supr, a starho (jak jinak) nic moc hradu na kopci. ekal jsem, e mne tu zdej architekti udr dle. Nen vak co oumovat. Dl jedu podl pravho tu dvouramennho Dunaje. Do Dunabogdny dorm prchajc ped detm. Jet nepr, ale bude. A nebo u vlastn zan. Pi prvn pleitosti odbouju ze silnice na njakou pastvinu. Urychlen zrychlen stavm Huskyho a nahrnuju do nj vci a sebe. Je v nm mokro od rna, ale to va/neva. To se vyvtr. levn poslouchm, jak kapky dopadaj na vypnut stanov pltno. Pardn pocit mi kaz jen pedstava, e mne rno budou (ano budou, vm to) bolet zda a nikde kolem dn lavika, o kterou bych se opel a vyrovnal. Budu si muset zat vozit hl.

Rno pr. Do BP to mm 35, ale co tam, kdy pr? Kostru zvedm a kolem obda s tm, e to dnes zapchnu nkde na jejm okraji a ztra si ji prohldnu. Snad nebude pret. Stan stavm u beznky v Pomz, protoe tam je lavika a stoleek. Pumpa nen vbec rd a posl mne pry, na druhou stranu. Vychzm mu vstc, ale kdy mu v deset veer skon sluba a spust roletu, tak se pesunuju zptky. Je to tam lep - lpe vysekan.

Budakalasz, to u je vlastn Budape, je zasekan autama. Nkolik kruhk za sebou se ada aut nehne ani jednm smrem. Mohlo by se zdt, e mi to nemus vadit, ale vad mi to, protoe silnice je tak zk, e se podl auta a obrubnku a popelnice neprothnu, ani kdy vydechnu. A tak musm na chodnk mezi nerudn chodce. Nedivm se jim. Pi prvn pleitosti se napojuju na EV6, pak u mi to fr. EV6 mne st podjezd, nadjezd a zatek provd silnin, eleznin, komunikan infrastrukturou msta. Najet na stezku (obas) nen patn npad.

O Budapeti nic moc nevm. Jen to co si pamatuju ze koly - e to byla dv msta Buda (Budn) a Pe kter vzjemn splynuly a vytvoili tak hlavn msto Maarska. Jak se blm do centra tak pibv slunce i krsnch staveb a most. Z behu na beh. Ze hbetu zelenho ostrova vyhezlho nad hladinu macatho Dunaje na jin ostrov. V historickm centru jsem pesn v poledne. Architektonick krsa vude, kam se podvm. Uvm si objevitelsk radosti a la Livingstone. Jsem rd, e jsem sem dorazil nepolben jedinou BP fotografi. Navc mi k tomu bjen heje zda slunce. Chtl bych si msto projt, ale jat strachem o zbrusu nov kolo asem poktn na ro si netroufm ho opustit na dle ne vteinu. Nedoku si pedstavit, e by mi ho zase ukradli. To by se m blbost stala dvojnsobnou, a to u bych asi neunesl. Kdy mm jt po schodech do kostela tak bezmla couvm, abych Authora Airline (odtud ro) zcho novotou nenechal bez dohledu... Paranoia at ultimo. Poteboval bych se naas osvobodit od jeho doprovodu, ale jak a kde? Livrejovan porti vartujc slun ped vstupy Grand hotel a Grand bank svorn krout hlavama nad naivitou mho pokusu nechat jim tam ro stt. Jejich hran slunost nen pro mne. Nhoda mne pivd ped vchod do policejn stanice. Policajta vartujcho u vchodu se ptm, zda si tam to kolo u nj na dv ti hodiny mu nechat. Taky krout hlavou a spe gestem, ne slovy se mne zbavuje tm, e mne posl za roh. Jdu tedy za roh, ani bych pochopil. K mmu pekvapen je za vzdlenm rohem dlouh budovy dal (vt) vlez do policajtry - a ped nm ada stojan na kola.

Vojca se samopalem na krku a grantem u pasu na sebe upozoruju zdvoilm pozdravem a drobnm pukrletem. Vysvtluju mu, co od nj potebuju. Kve hlavou. Mm si to zamknout mezi ostatn kola a nemusm se bt. Ti hodiny tu bude dozorovat on, nebo nkdo jin. To by se mi v m nestalo. Tam by se bli, e jim vezu bombu. Supr! Nevm komu se divit. Zda tm tady, i tm tam.

ro opoutm s lehkm srdcem. Vm, e ho nevidm naposledy. Za orientan bod, kde ho zase najdu, mi poslou pomnk padlm sovtskm komunistickm osvoboditelm od nmeckho faistickho jha. Jeho velikost si Maai vykupuj svoji faistickou minulost. Zachrauj charakter.

Jak tak prochzm Budapet prolitou sluncem, tak se mi lb m dl tm vc. Krsn bl stavby umocnn mohutnou ekou, pes kterou se klenou dlouh kamenn, betonov, litinov zdobn mosty. Pkn poas, ve je super. Srovnn s Prahou rozhodn snese, a e je Budape hez ne Londn, za to dm ruku do ohn. Po tyech hodinch mm jej historick centrum promtrno kem krem. Hladov jak vlk mm zpt k bodu zakroukovanmu v infomapce. K m lev od drobnho napt je ro na svm mst - parda. Zase si marn zazoufm: koda, e obdobn ochotn, nebyly i obdobn lelkujc vojci v m... V parku u ve zmnnho pomnku padlch hrdin lan pesunu kalorie z cyklo braen do aludku a pak vyrazm. Dalm etapovm clem bude po 150 km Balaton, alias Blatn jezero, kter bych taky rd vidl.

Dopravnm chaosem se propltm ve smru ipek Erd a Shekesfekeshvar. V Erd v tesku kupuju veei a cyklocomp. Ten co jsem si nainstaloval ped cestou doma, toti funguje a nefunguje zrove. m mne vyvd z klidu po celou dobu co s nm jedu. Ped instalac toho dalho novho je poteba do nj zadat obvod plt z piloen tabulky. Jenome slka v tabulce jsou tak pidi, e je nedoku pest...Volm kvli tomu Sandlovi do Denali.

Za Erd, v Tarnok, kde chci najet na silnic .7 konm s dnen jzdou proti sv vli, protoe sjezd z kruhku na sedmiku hld zkazov znaka nenabzejc cyklistm jinou alternativu ne nvrat. Nerozumm tomu, protoe dlnice vede o kus dl a "m" sedma m mla pivst a k Balatonu... Jedu zpt - na hit. Jenome hit v navigaci je autocviit ve skutenosti. Utrmcen zitky dne stavm stan v kout pod bzou. Lavika stoleek nikde. koda. "Voco" si budu rno rovnat zda? O bzu. Dle moudra: rno moudej veera se vracm zpt na kruhk a ignorujc zkazovou znaku jedu dl po sedmice. Objzdn varianta dle GPS navigace je pro mne nepouiteln vzdlen. Potebuju fret. Sndm u bufetu z vlastnch zsob forint nemaje. V Grdony koukm na supr vlakovou soupravu zvouc k peprav kol na lince BP- Szekesfekeshvar. Ml jsem vyut jejch slueb a odpustit si verej vymotvku z BP. Szkesfehrvr jest do etiny pekldn jako Stolin Blehrad. Co nechpu. Jakpak Stolin Blehrad, kdy to je Szeke...? A jakpak Solu, kdy to jsou Thesaloniky...? Atd. Z tchhle peklad, kdy m kad ves jin pojmenovn v esku, Nmecku, doma vznikaj akort tak zmatky. Na prvn benzn v Szekeu zastavuju - pr. Na WC varnou spirlou vam kafe - pr. Sedc na palet s devnm uhlm - pr. Zvedm kotvy - pr. Ptm se obsluhy - pr a m pret - popren tlo oblkm do plastiku. Jedu. Balaton je na dohled, tam to nkde zapchnu. V Siofoku u podl nho jedu hezkou dku kilometr a n bychom pro hustou zstavbu a nemn hust porost rkosu o sob vdli. Nakupuju - pr. Promoen zalzm se stanem pod rozkolenou smuten vrbu. Dobr msto pro ilegalitu. Z vrstvy list hnilobou metamorfovanho na humus vytahuju vtve, plechovky, flaky, tvrd nemetamorfujc pedmty. Jak si ustelu tak si lehnu. Bez toho nedstva je m loe pvtiv hebk. A m svrky nevbn pinav. V sedm, o dv hodiny dve ne je tlo zvykl, jsem zachumln v spack. Nechce se mi spt. Poslouchm maartinu z rdia. Bhem hodiny m slechy nezachyt ani nznak njakhos znmho euro slovka - jako bych poslouchal vysln z jin zemsk polokoule, slunen soustavy. I policie se tu ekne jinak ne policie, je to: rendrsg.

Rno tlocvim bolestiv o prohnutou vtev - dnen bolest zd se mi men t verej. e by vrstvou hebkho teplho humusu? Nepr - parda, ale je kosa. Na zimn bundu, kulicha, rukavice. Kluk na benzn je na zdej pomry neobyejn ptelsk - nechv mne posadit ke stolku na idli, uvait si jeho elektrikou svoje kafe. Jedno druh tet. Pipojit se na wifinu, a tedy, vyzjistit poas. M bt podzimn. Pret, nepret a foukat. Pro pedpov pouvm od Norska 2013 aplikaci yr.no. S jeho typy jsem spokojen, i kdy mi nedl radost.

Jedu. Fouk studen. Konen z nepatrnho vrku vidm "Bltatlon". Zda koukm na nejvt evropsk jezero nevm, ale velik jezero to urit je. Vlny na nm maj blav hebnky. O fotku zachycujc rozlehlost hladiny se nepokoum. Jednak by se mi to nepovedlo, a pak taky proto, e bych si musel sundvat rukavice. Jsem rd, e nepr.

Cyklistiku zakazujc znaky jsou tu stle ptomn. Silnii je sz i u silnic podadnch td, z nich nen niku jinam ne mimo asfalt silnice. Blzni cyklisti, kte je poslouchaj. A pak je tu jet jeden druh znaek, kter mi nic nek. Na jakoby tabuli oznamujc zatek obce je napsn jaksi vzkaz fantasknm psmem. Exotika se vm vudy. Pokus na domorodci vytit obsah sdlen takovto znaky dopadne vdy stejn - nic se nedozvm. Na jezdit do Vietnamu?

Ped Nagykanizsa (NK), ped koncem dne se mrholen mn na d隝. Abych uetil zimn bundu pro rann chlad pesvlkm se na krajnici do plastiku. O kus dl na mne auto zbsile troub, zastavuje, spolujezdec mi ukazuje za sebe, otm se, tam na krajnici le m krsn modr zimn bunda. Nevm, jak se maarsky ekne "Dkuji", ale jsem si jist, e mi rozum i kdy mi nerozum. Pkn nmst v NK mne nezajm. Jedu na ndra skonzultovat monost nvratu dom za pomoci vlaku. V hlav mi toti lakuje mylenka podlehnout rannm bolestem zad s vl jim vzdorovat. Na ndra nikde nikdo. A i kdyby jo, tak k emu to? V Maarsku? Tabule s odjezdy vak mluv jasn. Dnes u nikam nic nejede. Ztra v osm mu jet "pmovlakem" do Gioru odkud to je na Slovensko cobydup. Rno rozhodne. V Bille kupuju prky a jedu ven z msta. Vm, e rno vlakem nikam nepojedu. To bych se sob do o nemohl podvat. Do tchto mylnek mi pichz sms od maminky: "Petre, severni vitr je kruty. Drz se!"

Stan plnuju postavit v lesku za benznkou u vpadovky do Chorvatska, jak mi rad navigace. Kdy tam dorazm, tak realita potvrd jej pravdomluvnost, jo byl to dobr tip. Ne v lesk zapadnu obkroum ped benznou propagan koleko. Na zasteen such asfalt vykroum krsnou mokrou osmiku. U sleen si vyptm vodu a nsledn jim vnutm k nabit svoje elektrorouty. Za jejich blonatho kvn jim nechvm smotek kabel a ebanku, mobil, orandu (navigaci). Doufm, e je jim jasn co s klubkem maj udlat. Kontrolovat tak velk holky nebudu. Potebuju postavit stan, uvait prky, navlct such ponoky, spchm... "Domlouvme se", e si to rno vyzvednu. Vm, e rno to vechno bude naldovan.

Rno mi jin holky feandy elektroskrum vrac nazpt nerozmotanou, nenabitou. Nazloben na n si nadvm, e jsem to sm nenastrkal do zsuvek. Vbec nechpu co si husy mysleli, kdy to vera veer pijmali. Asi mi to vzali jako do schovy. Vtipy o blondnch mus kolovat i Maarskem. Prvem.

Dopoledne nen, ale odpoledne u je pkn - na kraasy. Jak se blm k hranicm pibvaj reklamn tabule ve slovansk chorvattin. Konen si potu. Na posledn maarsk "MOL" pump v Lentenye zastavuju. Je to ten typ majc pstupnou zsuvku zezadu na fasd. Navc je hned vedle lavika stoleek pro kuky. Take pestvka na hodinu. Na zchod peru smrdutou koili.

Na hranicch celnci, klid a mr. Maarsko mm za sebou potet. Ani jednou mne nenadchlo. Prvn dv nvtvy byly ist pesunovac - z Rumunska. A letos jsem sem vyrazil zmrn - kvli Budapeti. Co se mi vyplatilo. A Bltatlonu, co byl nesmysl.

Na Chorvatsk stran hned od celnice cyklostezka. Dlabu na ni. Jedu po silnici a pak se na ni vracm - cyklistm vjezd zakzn. Stezka je dobr, asfaltov. Thnouc se podl jabloovho sadu. Obtkan vtve si ulevuj upoutjc z tenounkch vtv sv b a bky pod sebe na zem. Strenm plotem lezu dovnit. Beru ti koule. Pi nvratu ke kolu mne zahldne traktorista. Zamvnm a smvem zlegalizuje mj lup. Radi bych si dal hrozny.

V akovec potebuju nutn zchod. V hospod je ed nahuleno. Od stropu a po podlahu. Nemohu napsat jinak: vn hnus. Chlapstvo co tam hyne "obdivuju". Zvenku hospody je zsuvka, take se na zchod vracm jet jednou pro hrnek vody a vam si spirlov kafe (pro pomalej tene: kafe vaen el. spirlou). Rozvalen na lavice si uvm jeho chut, vn a slunce tepla, beze moudu cigaret. Dobe, e u ns u je normln nekouit. Ped Varadyn pejdm docela vodnatou eku Drvu. Je na n vidt, e putuje, tee, rod se v horch s veklm "H" na zatku - z Alp u Spittalu (taky jsem tam byl, he).

Varadyn je pkn mal msto. Velikost, polohou, krajkovm kopc kolem se vrazn podob umperku. Nevm, ale nemu si pomoct, ale m se prost v Hungrii nelbilo i kvli t pitom epn placatosti krajiny. S kopeky kolem (a slunkem nad hlavou) se ctm o poznn mn placaat. Nedoku si vysvtlit verej npad jt se dvat na vlak dom..., ani npad! Z brany vytahuju letitou pozohbanou mapu, na kterou jsem se prolapal Hungri. Do te jsem jel ist a pouze dle navigace aktivovan toliko na uzlech a jinak spc. Pipadal jsem si jako automatick pilot. Radost z nudy zahnn bhem lapn umnm do mapnku veker dn. Te si to vynahradm. Stle aktivn mapa titn na tisciletm vynlezu importovanm do Evropy z ny pithne m oi magicky synergickm spolupsobenm ilnatinou utkanou s cest, ek, eleznic. Uhrane mne magnetickm psmem pojmenovvajc msta, eky, kopce. Ndhern ten. Pro nkter z ns, nikdy nekonc kniha.

Za Varadyn pejdm bezvznamnou ku. Jmenuje se Plitvica a vypad jako Szava v Lupnm. Pel k jihu, zatmco j si mau na sever. Zanouju se do kopek velikost (700-1000), nzvoslovm pipomnajc Beskydy, do nich jsem se dval z Varadynu: Ivanica, Gula, Velky Obrlik, Vilinska pica... Po ugrofintin v maarskm podn mi to nzvoslov zn ndhern, libozvun, matesky mile, otcovsky jasn.

V COOPu coopuju nudle, pivo, mlko a lapu dl stle mrn vzhru osamocen v osamocen krajin. Ndhern zitek. U za tmy dojdm na vesnick hit nabzen mi k noclehu navigac. Potm s tm, e tam bude lavika stoleek rovn msteko. Jo, ve tam je, a jako bonus stecha. Pi elovce za horskho temnho ticha si pod n stavm stan. Ne, protoe bych se bl det, ale protoe potebuju, aby po tech detivch vyschnul, vysmrdl, zlehkl.

Uloen ve stanu mobiluju s Matyskem, kter toho asu kon svoji yacht rallye po vlnch jadranu. Vzjemn si postujeme na poas, on mi slb lep, a j mu prci bez mzdy. Je to dobr. Mme se rdi.

Na dva dny dlouho ped kiovatkou se bavm otzkou, zda jet doleva, i doprava. Skrze Zagreb, i ne? Nevm pro, ale Zagreb, na rozdl od BP i Blehradu, vidt nechci, nepotebuju. Take doprava.

V Zaprai lezu do hyper modernho kostela. Hledajc zsuvku, a cosi. Zsuvku nenalzm a ono "cosi" je v tom psn geometricky omezenm prostoru ptomno v me vudyptomn. Take zase lezu ven na hnouc slunko. Ndhera. Opkm se. Nahvm se. Uvm si. Zagrebaka ulica mne pivd na slovinsk hranice. Na celnici zase celnk. Zasalutuje mi, ani by chtl vidt pas. Zejm mu sta m bl ke a smv.

Ve vsi za hranicemi kostel ndhera. Pro u takov neumme? Vudyptomn cosi tu je zkoncentrovno na zvenou mru. Vedle hbitov. Vstup na trefn hldaj dva smrtonoi. Metr dvacet vysok, as dlosteleck, projektily. Pes hbitovn ze na mne kouk k, jak chroupm jablko, posledn z tch vera sebranch. Dm mu ohryzek, kter bych normln dal sob a on mi zato zasth uima. (Svma, pro tene puntike). Zastavenm asem se ke mne dokolb ddula s konv. Slovinsky se mne pt (zejm), jestli nemm telefon. "Mm", odpovdm esky. Slovinsky mne o nj (zejm) d. Pjuju mu ho, a pak mi ho vrac: "Nie viejem telivo". (Zejm nezn slo). Prostota s jakou se to dje se mi lb, je nepopsateln. Nsledn ddula, zase kolbav, odchz. Pemlm, zda mu dolo, e nejsem Slovinec. Pemlm, jak moc to nen dleit.

O hodinu dl v Krko se pimykm ke krsn ist, vodnat, ece Sv. Vyhldnul jsem si ji na map, kdy jsem po n surfoval oima, posunoval mylnku: kudy kam. Vede pmo na sever. Potm, e mi bude dlat spolenici po dva dny. Dovede mne do Ljubjany, kde se od n odklonm k jihu - k Istrii. Ale nevm, teba jo teba ne. V Sevica v Lidlu nakupuju fazole, prky, pivo, jogurt, peivo, vodu. "Budeme konit", eknu venku ru. Dnes pt vt. Hovorn den.

Lesy kolem jsou pozemsky krsn hust, zdrav, dosud letn zelen. Podzimn barvikov prokvtn dosud nezaalo - dokm se pozdji, a se mahem fronty ochlad. A zima bude nejen mn, ale i listm strom. Te s tmou tmavnouc se jednotliv stromy mn v temnou neprhlednou tmavou masu oezanou hranou na dosud svtlkujcm obzoru. U za tmy dojdm na vybran hit v njak ddin. Tlo zrychlen omyju u voln pstupnho kohoutku za potkvn vzdlenho psa. Vodu v Lidlu jsem nemusel kupovat. Je (mi) chladno. Such stan stavm na dlabu sucha pod suchou stechu, aby Husky byl rno bez rosy. Tedy such lehk pardn voav. Tomu dm pednost ped spanm na trv, i kdy mne za to budou pi vztyovn tla bolet zda o nco vce. Vm to stejn, jako vm, e obratle rozhbu - rozlmu do ohebn ptee. Snad.

Mlhav rno obyejn prognostikuje pkn den. Doufm, e dnes nejinak. Jedu v bund, epici a rukavicch, a je mi akort fajn. Sva se podsouv pod mlhou jako had pod pekkou. Piivuje ji vydechovanm koumem. Stejn jako j. Ndhern as. Dnenm rnem se jistojist piblil barv podzim.

Za Zidani Most jsem spolu se ekou, silnic a kolejemi semknut mezi kopce sahajc k tisci metrm. J vidm tak dvacet, ticet vysoko. Sotva na vrcholky nich strom. Napj mne duch msta. Silniky, klikujc spolu s meandry perlc Svy a eleznic, co chvle se ztrcejc v tunelu, mostem kc eku mezi kopci. Do u si poutm jaksi zajmav povdn kohosi o emsi. Pemlm nad tm a motm nohama. Jsem rd, e jedu sm a nemusm nikomu nic. Cestou mjm tovrnu s vsokannskm komnem a do mrak - doslova a do psmene. Architektonicky se mi sem nehod, ale nevad mi. Protoe nesmrd a protoe tomu nerozumm. Nedlm si nrok rozumt vemu. Sta mi, e rozumm sm sob, pr nemu a pr nkomu, anebo si to alespo myslm. To dle toho.

Jak ji neuvedeno - kopce kolem jsou tu pke vysok, lesy huat, a srek v dnech minulch bylo dosti. O velik drobn vodopdky tedy bez nouze. Na benzn u jednoho takovho vodopdku se pesvlkm do ortek. Mlhav rno sluncem promnno na blankyt. Uvail bych si kafe, ale nemm kam zastrit el.spirlu, take dopjm verej petpivo. Lep by bylo to kafe. Na benzn v Litija jsem, co se kafe te, spnj. K WC tu maj nekryt pstup z tla budovy. Ze zsuvky pro vysouee rukou vyvdm elektriku prodluovanou ven za bark. Na trvnk. Po kafi, kafi, tam zastrkuju ostatn elektrorouty a tlo rozmotvm na karimatku. Se spackem pod hlavou zahvn sluncem usnm - se uvdm do klidu - na hodinu. Potm s tm, e mi nkdo pijde vynadat a nebo taky ne. Jin een mne nenapad. Po hodin odpoinku zvedm kosti. Nikdo nepiel, ve se "jaktak" dobilo. Za mstem nsleduju pm smr leskl cykloipky zatmco m silnice 108, po n jsem dosud frel, b pes moji Svu doprava. Z kraje to je dobr, pak patn a nakonec zoufal jet. Po otolin se drpu nahoru dol zatmco silnice na druh stran dr krok se stle stejnou vrstevnici. Rovn se: pi prvn pleitosti, u dalho mostu, se na stoosmu astn vracm. Ta se ped Ljubljanou mn na pro cyklisty zakzanou silnici. Alternativn objka klikuje mezi poli brambor, zel a epy ignorujc vzdlenost k cli. Jedu rovn.

Sva Lujubljan vyloen neprotk (pro kovke: Ljubljan protk . Ljubljana). Mine ji pi severnm okraji. Take. "Good bye Sva". Kdybych u n zstal i ztra tak, dojedu k jejmu zdroji. Ndhernmu Bledskmu jezeru, kter jsem u ml tu est zhldnout. Doporuuji. Skrz kostelk na ostrvku, kopce kolem, barvu hladiny jisto jist pat mezi ty nejhez alpsk.

Ljubljanu chci vidt, take jedu skrz msto, historick centrum. Je pkn. Snese srovnn s Olomouc, Krom, ale s Krumlovem i Prahou ne. Uvm si hemen lidiek kolem. Lb se mi sedt na lavce, pt pivo z Ldlu a koukat se po krsn architektue, sledovat bauke fotc desetkrt jeden bark. Pro ne? e bych nechal ro nkde a el nkam, se mi nechce. Moc, a ani nen kam. Hrad je daleko a vysoko, a to co tu je k vidn obhldnu z m sluncem zlacen, zadkem vyht, pzniv anatomicky tvarovan, laviky. Lenra mne lapila.

Z Jubljan vyjdm veden ipkami "Koper 100Km" po silnici 409, proti ce Ljubljanica. Protoe to je skrz kopce velikosti Jesenk, nejsem si jist, zda tam budu ztra. Ale snad jo. Uvidme, jak nm to pojede. V obchodech se ptm po plynov kartui. Pt pokus dn zsah.

Za tmy dojdm na vytipovan hit. Problm, kter mi GPS zamlela: je tu hospoda s pedzahrdkou kypc ivotem. Do hospody si jdu pro vodu (dostvm) a odpov na otzku zda si tu smm postavit stan, zeltn, dor, tent, tr - nedostvm. Servrka nev. Chlap opilec mne bere kolem krku tak ptelsky, e mi ji div neoddl od trupu. Mm jt s nm a uke mi msto pro stan. Dovl si mne o kus dl, kde stoj jeho kamin, jeho domek a jeho klna, u n si mohu stan postavit. to je dobr. Blb je vyutrovan povrch, na kterm si mm dle jeho nabdky rozprostt loe. Z toho u bych se rno asi nezvednul, nejsem fakr. On trochu zklamn, e dostal koem, j asten, e jsem se jeho nabdky umocnn tiskem kravaty vykroutil, se vracme na hit. On m na pivo . osm, j do zasteenho koutku u tribuny. Dv ne si zanu vztyovat huskyho a ohvat oblben fazole a la tomato sous, nesu do hospody na nabit eletrorouty. Zadozoruji nad tm, zda ve blik tak jak m. Pak jdu s kartkem na zchod. Chtl (ml) bych si dt pivo, ale nechce se mi v blzkosti mho fandy sedt. Potebuju se najst. Vnovat se sm sob. A krsn noci. Rd bych to nechal nabjet pes noc, ale pochybuju, e v sedm, osm, kdy budu zvedat kotvu, tu nkdo bude. A tak se s vrchn domlouvm, e na mne zavol, a bude konit. Je to prmov chpav blonat as tyicetilet vrstevnice. Ve 23:00 mne skuten vytrhuje z dmoty zatesen na stan. Nkdo mi od n nese ve, co jsem si u n ped dvma hodinama zanechal v mm pytlku d rohlk. Zpt si odn okoldu a: "Chvala Vam!". Je to prma jet krajinou, kde vm rozum. Kdepak Maarsko! Nic vidt, nic rozumt.

Vstvm dle budku v 6.30. Spal jsem dobe, klidn, bezbolestn, zatmco vstvm tce, patn a bolestn. Open o lavku propnm zda. Bolest mm proti bolesti. Funguje to. Pidvm krouen pnv. Pozici: shybem ble k zemi! Odkldm. Na pozdji, a budu muset (balit stan). Dve si to pikzat nedovedu. V sedm mm sbaleno a vam sndani. V sedm ticet jsem hotov odjet. Hospoda na hiti se otvr. Ml jsem tam ty drty nechat pes noc. Ale kdo to mohl tuit?

Vrhnika je na rovin, Logatec u mn a tistadevtka jde dle pedpokladu stle vzhru a do mrak. Obvm se, e dnes nebude tak pkn jako vera. Na jednom z nkolika stoupn se potkvm s nkladnm vlakem. Dv el. lokomotivy thnou adu kontejner do kopce. Jistojist si to inou z jedinho Slovinskho pstavu Koper, kter jim vyran Chorvati na jedn a stejn Italov na druh stran nechali. Je to tu hore dole. Na tom stu kilometr do Koperu musm nastoupat 2773m a naklesat 3065m (te u mn). A strojvdce na tom bude taky tak. To je matika.

Vystoupal jsem do finsk krajiny. Strkno jen pr metr. Jinak jzda. Nikde nic, nikdo. Jen proda a mraky nade mnou, a voda, mokiny kolem. Zajmav jet.

Klikuju Postojnou hledaje msto pro velkou pestvku. Tlo mi hls, e stavu zven navy bylo spn dosaeno. Nemm mu to za zl. Dalo se to ekat. Pemlouvm jej k dvaceti minutov spoluprci na hledn msta k spoinut. Domlouvme se, kdy nic nenajdu tak sebou plcnu, kde sebou plcnu. Hledajc vhodn msto v ulikch potkvm "bibliobus", alias knihobus, alias pojzdnou knihovnu. U jsem jednou jeden takovou busknihovnu potkal. To bylo LP2013 v Norsku. Vlezl jsem dovnit a mli tam teplo a apka, a kluina knihovnk mi dal na cestu kus sobho masa vysuenho sluncem. Tento bibliobus vozc pohromad vechny spisovatele svta m zaveno. Pi pohledu na nj vzpomenu na Terku. ekl bych, e tohle by ji bavilo. Vozit krsnm busem, krsnm svtem, krsn mylenky, za krsnmi lidmi a k tomu hrt na fltnu. To neme nebavit.

M obvykl tipy "k plcnut" mi nevychz. Vude toti dsn fi. Stle chmurnj obloha a unavenj nava mne zahn do gar nkupnho centra. Jo, i tady se d zregenerovat, ale to bv a krajn volba. Bv tam toti ostrait ostraha, pna, dn krajina a tvrd podlaha. Nicmn jisto jist tam nebude foukat. "A j u nikam jinam nejedu!", take jedu tam.

S tivm pocitem - e naposledy zamykm ro a jdu tonout mezi regly. Potebuju obd a tu plynovou kartui, a mon e i plechek, protoe drtek drc ouko toho mho hroz petrenm. Kupuju ve, vyjma toho plechku - zdl se mi drah. Kout msta, kam mne zahnala nouze, nen zas tak blb. Nefouk tu, je tu elektrika a wifi. Take, zatmco lem, va mi elektrika dotaen prodlukou od Kalouse a pod nos: kafe, obd, kafe a dobj. Horizontln uloen relaxuju zachumln do veho, co mm. Je mi teplouko hebouko. Usnul bych, kdyby kolem pod nkdo nechodil, nejezdil, nerachotil. A kdyby mi yr.no neradil, abych se zvednul radji dve ne pozdji. M pret s nepehldnutelnm srkovm hrnem. Nemm klidu ec v sob dilema, zda za sucha tu "nahoe" nkde zacampovat dokud nepr (kdy nebude tak je pedasn stop ztrtou asu), a nebo sklesat detm co nejne - bude tam tepleji. Po hodin nepohodlnho nepokojnho odpoinku se zvedm. Jsou dv hodiny. Do Koperu - k moi, to je cca 50 z kopce. To bych mohl dt. Auta jsou mokr, venku mrhol. Oblkm se do igelit obleku zakoupenho v pracovnch odvech za 200 K coby nhradu za goretex bundu za 6000. Prsty sunu do gumovch rukavic. Navigaci i mapu schovm do sucha by teoreticky to ve je vod odoln - nebudu to potebovat. Pojedu stle po jedn silnici . 409. Takto vystrojen, vyzbrojen se nechvm vyfotit tveic svac salm na stee auta. Jsou ze panlska. Skldm jim ped oima virtuln sv putovn po panlech. umj.

Pr dsn, dsiv. Chladn, chladiv. Boty se mi promnili na dv konve. Svrky pod pltnkou na houbu sajc pot, pod gumou rukavic je prstm zima. Kdy jedu do kopce, tak je mi teplo. Kdy frm z kopce, tak se mi kdosi chce drkotat zubama. Kdy mm lapat, tak se mi nechce. lapu, abych se zahl a nenudil. Prtr mraen se zmnila na d隝. Ped odbokou na kocjansk jame zavhm, zda tam neodboit. Urit tam bude camp se stechou a mon i s volnou chatkou - to bych si pl. Jenome tento pokus by mne stl seup o hezkch pr destek vkovch metr, kter - pokud by to nevylo- bych musel pro sebe zase vydobt nazpt. Take jedu rovn: Koper. Rozzlobil se na mne zub... Pesn nevm kter z mch dolnch levch. Zejm ten zdokonalen ped dvma lety korunkou. Bol na skus, a nebol jednoznan. Bol? Nebol? Podezvm se, e si bolest vymlm. Kouu naprzdno. krkm o sebe sklovinou, abych odhalil, co je pravdou. Je to "dobr zbava" odvdjc mozek od pomylen na to, kde v tom hnusnm mokrm poas budu nocovat. Krajina, kopce kolem mus bt krsn - pokud je vidt. J vidm silnici, trvu a zevlujc krvy. Celkem: dvacet ticet metr vkol sebe. Nic vc. Kdy pekonvm sedlko v sedmistech metrech nemm pont. Mlha, pro kterou nen ani d隝 vidt. V Kozina vydejchvm rozkroen nad tangl pod stechou benzny, do n bubnuj kapky det. Lidi v autech na mne koukaj jako bych byl z jinho, mokrho svta. Nemaj zcela pravdu. Nejsem z jinho svta jist. Z jinho tsta snad. Rd bych slezl z ra. Vylil si vodu z bot. Vysvlkl se z mokrho, posadil se na zadek a uvail si litr kafe. Ale zrove se mi do toho nechce, protoe bych se musel znovu zvedat, pevlkat, pemlouvat tlo rozumem. Uvauju jako star k, kter neodpov vlee, pro obavu, e u by se nemusel zvednout. M 409 jde zase nahoru, zatmco A1, s n se neustle proplt, miz v dalm tunelu. Pl bych si jet po t dlnici stdav bc, po mostnch pilch nad dolm - kde ji podjdm a tunely skrze kopce, kter musm j pejdt. Kdy u ne na kole, tak alespo autem. Hrlo by mi rdio, hlo topen a strae mi dlali cestu provazy det. Jak pu: zas tak jin to tsto, z nho jsem uplcn, to m nen. Jo to by bylo prma. Jen nevm, m bych pak - pipraven o intimn sblen s krajinou, krvama, poasm a trikem popsal bl papr, ivot, kter mm te prv ped sebou. Nevm, vn ne, k emu by mi takov jzda byla.

V rni Kal u nepr nebo chvli nepr. Nevm. Ale kadopdn, j se opt blm ku konci rezerv. Po celodenn hore dole jzd s jedinou pestvkou si potebuju odpoinout od kola. Zaht se, t jinak ne pohybem. Nejlpe vlee, ve stanu, na suchm mst. Strhat z tla mokr trenky, tlko koili, teplky, ponoky, boty, rukavice. Vydrbat se runkem a zavlct se do suchch propriet, kter si vezu pro druh djstv dne v nepromokavch branch zabalen do nepromokavho igelitu. To ivotn dleit kritrium - aby to bylo such a hejiv je jedin, kterm sv obaly posuzuji. Zda jsou strakat i mdn pro m nen vbec, ale vbec dleit. Mda, je dle mho soudu slep stevo v projevu kulturnosti lovka. Slep vvojov ulika - uvm li kolik mnoho energie (v podob obleen, aut, nbytku...) padne j za ob. Nenvratn, neodvolateln napod. Osobn md podlhm pouze pod tlakem m eny, kter k tomu umn zneuv okolnost a zaklnadel. Byla doba, kdy jsem se tomuto brnil i v jejm podn. Dnes, po kapitulaci, ji tak neinm.

Lan rozhlm se po vsce vystavn v pkrm svahu, kiovatce rni Kal, kde bych tu hlavu sloil? Vn vhm, zda nejt do hospody nezeptat se na "voln pokoj" a vyadit tak dal nepsan pravidlo velkho uitele Honzy Vlaska: za nocleh se neplat. Nemu si pomoci od piznn, e dve (dnes, te a tady) anebo pozdji i toto pravidlo porum (kdy, kde, pro?). Vhodou mi je, e aktuln nepr a stavt budu such stan = such polezu do suchho, a mm novou kartui plnou plynu, kterm si navam aje co studen tlo r. Mraky si ulevily a vystoupaly ponkud ve. Dky tomu vidm kostel pod adou vpennch skalisek nad nm. Pkn. Vude kolem pkr svah vyluujc monost stanovn. Dtsk hit je dobr, rovn, travnat, ale pro mj el pli prav a okat. Zabouju do uliky. Vede z n odboka nap vrstevnicemi k rozestavnmu barku. Dchavin oprm kolo o barel na vodu. Je est veer. Nikde nikdo. Dle lebedy je voln pstupn stavba oputna del as. Dvee zamen. Obchzm ji. V jej druh odvrcen stran objevuji msteko pod stechou a la veranda ekajc na mne nyn, pozdji na letn piknik. Nevhm ani chvli. Vracm se pro Authora a rumiskem jej vlm k vklenku se stolkem. Bacha na drty a hebky! Pardnj msto s vhledem na protilehl kostel si stavbai nemohli zvolit - jsem si nemohl pt. Kotlk pstupn deti se promnil v mobiln srkomr u v Maarsku. 25 mm mi tam bhem pti hodin nenaprelo nikdy. Nebylo tam zas tak patn. Jet v plastiku mokr od det stavm Huskyho. vacht mi pitom v botech a z nosu kape, jak vodnkovi ze osu. Stan je krsn, ndhern, voav such. Dobe, e jsme nocovali pod stechou, te se mi to nramn hod. Tm se do toho bejvku. Nepopsateln. Teprve kdy mne zve svoj nru, tak se vysvlkm. Pevleen za adamitu si vytrm ki runkem. Stoup ze mne smrad, pot a pra. Nsledn se zavlkm do suchho. Na nohy nazouvm ponoky, podkolenky a pidvm mamininy huat ponoky. Trenky, tlko, teplky, teplky, triko, triko, koile, mikina, bunda, kulich. Blahodrn teplo mne ukliduje, napluje sebejistotou. Ztkl boty nechvm v kout. Dobe, e jsem si letos vzal vysok kotnkov. Stavm na aj. Vody nemm dost, ale mm tst. rek z okapu mi j do uznut petlahve nar kolik libo. Teplotn stabilizovn lezu do sv komnaty. Dvrn znmm, nejhezm zvukem dne zadrhuju zip. Zase si gratuluju, jak je ve stanu ndhern sucho! Za dvrn znmho ustivho zvuku se zavrtvm do hebkho spacku. Natahuju se na karimatku. Pod hlavu si dm jedinou monou, volnou oblou vc - osvdenou petku. Lem, a uvm si. Je mi teplo i bez hnut svalem. Ndhera! Uvolnn a pirozen usnm. Vzbud mn a hlad. Vm to a je mi to jedno. Te potebuju leet, pijmat teplo a dchat. Na nic jinho nemm energii.

Hlad mne vyhn ven do chladnho pe. Vam nudlovou polvku a v n prky. Chutn to fantasticky - jak jinak, kdy to je slan a tepl, tak to neme zklamat. Pak aj. Chutn fantasticky - jak jinak kdy je sladk a tepl. Mimo pdorys domu - venku - mrhol, pr, leje. Kopce kolem, temn masa. Mraky nad nimi kupovit vlknit trhance nedvajc nadji na zmnu. Vesnice bez poulinho osvtlen. Oknko, svtlko, ivot, sem tam nkde. Pehldka tkotu se nekon - pes stoen v boud do klubka netk. evelc ticho, kam se lovk ztracen podv. Dokrmen, pedkrmen a vyrn se po tyech hrnu do tepl tmy stanu. Bylo by mi fajn - kdy mi svtek jdla svcen kousnm nekazil bolav zub.

Jaty nudou se m elisti, proti m vli, zaobraj neustle testovnm bolavho msta. U stokrt ji rozumn mozek pikzal, aby to tak nechali bt! Ale ony se neustle mus tt o sebe, aby si dokzaly, e to bolav msto je stle na svm mst! Ml, chtl bych spt a nemu, protoe svj mozek neustle aktivuju tupou bolest, kterou sm sob, proti sv vli, psobm. Nedoku to obscedantn chovn ovlivnit. Nedoku svmu jazyku zakzat nutkavou potebu ohmatvat, promatlvat, olizovat bolav msto. Nedoku z mozku vyhnat dotrnou otzku: co zub ztra? Bude lep, nebo hor. Sprav to plomba, trhn zubu, i ezn elisti nerezovou pilkou? Nebylo by mi lpe doma v blzkosti mho zubnho medicinmana? Bolest zub me bt krut. Rno mne budou bolet zda a bonusov i zub. A j nemm na bolest nic, ne odhodln dokonit tenhle vandr. V lkrnice mm jen obvaz, nplast, on kapky a hemoroidn mast... Vc nieho nic. No nejsem j blzen? Sm sob nebezpen fatalista patc do blzince? Hnn pochybnostmi lezu rozptlen ven ze stanu. ern krajina evel detm mrnm stle a stejn vytrvalm. Poznm to. Vm pesn "jak" pr. Pocitem hnka si poctiv znovu drhnu zuby jat pedstavou, e bolest ze zubu vydrhnu kartkem, jako skvrnu z koberce kartem. Po oistnm itn je zub jet citlivj. Na opanou stranu trvcho traktu si aplikuju hemeroidn mast. I s tmto koncem bych ml nco dlat. A vbec! Se vm "J" bych ml nco dlat!

Hrtkami se zubem se protloukm noc, rozhodnut, e bude-li mne rno bolet, (Ano bude, vm to), tak to zapchnu, a pojedu dom vykonat generln drbu zub, zad, konenku a veho svho. Basta fidli! Konec debat! koda jen, e mi to nepadlo na rozum dve. V Ljubljani. V Zagrebu. V Budapeti. V Beclavi. A nejlpe - v Zbeze!

Den mne bud rozednnm. Lezu ven. Bol mne zda, bol mne zub, bol mne cel lovk. Kam se kouknu vude kolem: mokro, koumo, detivo, chladivo. "Zabalm to", piku si zlomen. Vlezu do stanu, vezmu telefon a zavolm to Jie s prosbou, aby mi nala bus, kterm se piblm k zubaskmu keslu MUDR. Hoka a teplmu mkkmu loi s matrac pruinovou, obtm enskm. Odpov je pzniv. Z ticet kilometr vzdlenho Terstu jezd bus do Vdn den co den ve 21:00. Tedy. Pokud s nm chci dnes jet tak ve ti musm z tohoto postu vypadnout. Uvidme. Moc se mi nechce ustupovat bolestem, kter se daj vydret (zatm). A protoe "zatm", volm zubai Hokovi, abych s nm zkonzultoval situaci/objednal se k drobnmu kupnut provzejc extrakci nsiln vyjmut zubu ze sanice. Hoek diagnostiku po telefonu nekon - ale asi vek, bolestiv ppady denn do osmi hodin. Prognza bolesti je vesmrn, ezn elisti nerez pilkou vak nehroz. "Jak jste na to piel". "Nevm". "Tak se toho nebojte". "Dobe. Dkuju. Nashledanou" (Stejn se pilky bt budu). Lem, ekm a nevm na co - na sv definitivn zlomen. Stdav krkm zubama, zda to nen lep a stdav si to vytm a zakazuju - jak se to m zahojit, kdy tomu nedopeje klidu! A pak zas vrz, vrz, vrz - jo pod to bol... Jedenct je bez det. Mrtvoln - bez chut i nlady- vam obd. asu, vody, plynu dosti take: tstoviny, vepovka, keup, cibule. To neme zklamat. Je to chutn, zato j jsem bez chut. Navail jsem toho klasicky normln a sndl jenom polovic. Chce se mi nic. Jsem nervn, neposedn, nerozhodn, nesvj, nezlomen, nalomen. Pohled do mraen dv mi nadji tuit, e u se vyprelo. Potebuju pohyb pro svaly. Podnty pro mozkovnu. Zmnu v postaven obratl. Potebuju jet, abych byl zase svj. Kudy kam se rozhodne pozdji. Te nutn a nutkav potebuju vypadnout. Te hned! Tepl such svrky mnm za studen mokr. , jak lehko se to nape. Huskyho motm do hledn ruliky spolu s karimatkou. Je krsn such. Gratuluju si k tomu, e jsem jej uchrnil ped detm bhem noci. Zbytek jdla nechvm v kotlku na pozdji. Co pipr, bude omka. Fotm a jedu. rni Kal je dvst metr nad moem a ticet kilometr od moe. Padm dol jako meteorit.

Po hodin jzdy jsem na rovni mosk hladiny. Vyasilo se, vyjasnilo se, slunce svt, vnek vane, na stromech vis z ista jasna zrajc fky. Boty, nohavice i koile je such. Neuviteln such. Pardy kopec. Jet do Terstu na bus se mi nhle nechce - ztrta asu a munosti. Oi by chtli vidt a svaly zdolat, Istrii. Zub mlky souhlas. Take doleva.

Do Koperu na umendu nezajdm, protoe pi pohledu z kopce dol do jeho centra nebylo vidt v i kopul. Vyhbm se mu klikou po obchvatu. Lidi, vvsn tty u silnice mluv italsky, slovinsky, chorvatsky, anglicky, velijak. Nad mstem jde silnice pke vzhru dlouhm thlm stoupnm. Svou pomalou jzdou jsem vyplail dravce pikrenho v pkop. Sedl tam na bobku do posledn chvle, ani bych o nm ml pont. Odrazil se, rozthnul, zamval velikmi kdli, a vzltnul do ve..., v patech drc kroutcho se metrovho hada. Zastavuju, sledujc ndhern vjev. Te dravec (kn?) krou nad dolm. Nad dolm, kter jsem opustil, ve kterm se pevnina potkv s moem. Had pod nm se stle zpuje seven, z nho nen niku. Krout se do smyek. Nen to daleko, vysoko. Vidm kad pohyb. Krsa. Ndhera. Krsa. Naproti v kopci je rni Kal, jet v hnouc slunce obklopen oblohou barvy blankytu. Let nad tm dolm mus bt pro pzemnho hada tko pochopitelnm zitkem v posledn chvli ivota. Krsn se na to kouk. Dobe e jsem se zvednul. Je vn pkn. Na zub ani nevzpomenu. Zapomnn, nejlep analgetikum.

Na jet slovinsk benzn si vam spirlkafe, pevlkm se do cykloortek. Pak u je Chorvatsk, Istrijsk, Katl. To u jsem rozhodnut, e do Puly nedorazm po "tourist road" trase lemujc pobe tedy Umag - Novigrad - Pore - Rovnij, nbr, vzdlen od pobenho turismu oputnm vylidnnm stedem poloostrova, kter bych spravedlivji, vidl v Slovinskch, ne v Chorvatskch dravch. GPS navigace mi slibuje, e budu-li se dret silniky 5209 na bezmla sto kilometrov etap nastoupm 1780metr. Bude to hore dole. Pojede-li mi to, budu v Pule ztra.

Uprosted Istrie nic nen. Krom kopcovat prody. Stromy, kee, vinice, pastviny drobn polka. Vesnice po dvaceti kilometrech, take v Buje nakupuju. Vodu a nco na noc. Vait nebudu. Sta bramborov salt. Po zbytek dne si uvm jzdy po prma asfaltu obklopen teplm poasm. Z vrcholk stoupn v prhledech dolm, mezi stromy, koukm na ne pli vzdlen moe zltnouc dopadem stle n a n se kloncho slunka. Rmus cikd vyplujc den utich. Nahrazuje je tbetn ptk. Pro mne exotika jako emen. Jinak ticho a j. Pi ken ky Mirna zavhm, zda na travice u n nezstat na noc. Ale komi..., a do tmy mm jete pl hodiny. Jedu dl. Sil mm na rozdvn. Po pl hodin zastavuju u oputn, zaven restaurace uren k prodeji. Dle ostruin u dlouho. Nikde nic, nikdo. Na dlab pergoly, pod stechou, stavm stan. V kov za rohem objevuju ergonomickou plastovou idli. Parda. Uveleben na ni koukm skrze tmu na vesmrn vzdlen hvzdy. Opatrn vejkan salt prolvm pivem. Nechyb mi vbec nic. Zub bol stejn jako vera, rno. A nebo u ne? Nedoku si upomenout, jak moc mi bolel. Kadopdn na zubn urgenci to nen.

Noc byla klidn. Nikde nikdo. Rno bolej zda, jako vdycky. Krut. Nedoku si to vysvtlit. Spm jak mimino a kdy mm vstt tak zlazarovatm. Slunko svt, vesele se na m smje na pozad blankytn oblohy. Ne, z toho pret nebude. Vyperu si. A bude kde.

Pokrauju ve vjezdu na kopec, kter jsem vera peruil. V dol pode mnou se vl mlha. Dobe, e jsem tam dole, u t eky, nezstal. Pi focen mlnho dol mne nklak mine o pr decimetr. Moj vinou - vstoupil jsem kvli t fotce o pl krok do vozovky prv ve chvli, kdy se neslyn "pitil" z kopce dol. Chudk ofr! Nestihnul ani zatroubit. Bude (me) si to pamatovat! Dle GPS navigace m bt na kopci vesnice Baderna s benznkou. Smuju k n jako velbloud k oze. Kdy k n dorazm tak jsem zklamn. Jsou to samoobslun tyi stojany pod stechou. WC nikde. Automobilisty se ptm poitaltn po "servciu", tedy zchodech. Posl mne do baru naproti. Maje rafiku v ervenm poli jdu, bm, tam. Servrka si mne nevm, ani podruh, ani potet. A nebo vm, ale nic proti tomu mmu producrovn nedl podruh, ani potet. Po pl hodin mm vyprno a v hrnku kafe.

Hled do mapy hledm kudy kam dl z t Puly. Lpe eeno kudy, protoe v tom "kam" mm jasno - k Plitvickm jezerm peci. "Vokrug" kol jadranu pes Rijeku se mi nechce. Radji bych se na druhou stranu moe petrajektoval v linii vyznaen na map erchovan nap Jadranem co by trajekt linka Pula - Zadar. Mon e by po t lince mohlo nco "chodit". V dal vesnici, Sveti Lovre obklopen vinicemi, maj na kiovatce infokancel s dvemi dokon. Brzdm u nich. Info kancel je spe obecnm skladitm odkladitm. Za stolekem obklenm vm monm sed kluk invalida na vozku. V duchu zajsm s tm, e to je zruka obtavho pstupu, profesionality v oboru: hledn na internetu. jak jsem zklamn. Hoan nev, nedoke, nenajde vbec nic. Tvrd mi, e "Pula no ferry". Vil bych mu to, kdyby mi to tvrdil sebejistji. Kdy se vak na nj koukm, jak nev, co m vlastn kde hledat, klikat, tak vlastn nevm, co si mm myslit. Z pochybnost mne vysvobozuje piduv pan, se kterou tam m asi sedt. Bhem tech pti minut mm, co chci. Trajekt Pula - Zadar m ped sebou pedposledn plavbu leton sezny. Vyplouv ztra v 7:00. To se d stihnout.

O destku kilometr dl se m 5209 potkv s D75 a moem po norskm zpsobu, tedy fjordem, zaznutm do pevniny poloostrova. Nerad sklesvm k mosk hladin. Vm, e to pak bude zase nahoru. Na nehnutm kaln hnd zelenm moi se povaluje pr lodk. Srovnn s norskm fjordem nen na mst, ale fjordem se to asi nazvat d. Lesy kolem jsou krsn huat. Od pat a po vrek. Z nieho nic pibylo turist, cykloturist. Pomr normlnch lapacch a elektrickch je dosud vyven. Nic proti el. kolm nemm. Pokldm je za prma dopravn prostedek. Pokud na nich sed oban zvrsnn destkami let ivota. Taky tak budu jezdit, a budu vc vzpomnat, ne jezdit. Po m D75 vede cyklo staza: "Staza Kapitana Morgana", to m zvuk. Proto tch cyklist tolik. Vtina z nich mi sptelen kyne, odpovd na pozdrav. Jsme peci jedna parta!

Kosteln v vysoko nc nad okoln stechy a krajinu vedle kostela ve Vodnjan tko me zapt strn funkci. Za drnen, inen a kosti tasen jsem k n dokodrcal po dldn z valoun. Otesn zitek, na rozdl od kostela. Ne pli vyzdoben svatostnek je ndhern, klidn a chladiv. Pietn se pomodlm za nezhoren bolesti zubu a zad, slbm dennodenn itn. Pak se zvednu a odejdu. Aby mi mezi tm nkdo neukradl kolo.

Na trvnku za mstem se natahuju obklopen jogurty a banny. Odevzdav sv starosti jinmu, usnm. Mm as. Do Puly to je deset z kopce dol.

Po D75 rovn jako pmka stle mrn sklesvm do Puli. Msta vyhldnutho na map co mi vis v gari. Rackov krouc pod slunenou blankytn modrou oblohou mi dlaj ovace. Jo je to pkn pocit. Pirm k moi. Voncmu smrdcmu plouchajcmu vesmrn velikmu rybnku. Koukm na tu krsnou krsu. Saju tu smrdutou vni. Je to ndhern. Je ke tvrt odpoledne, lo mi pluje ztra. asu mm tedy do sytosti. Pesto se hned hrnu do t sti pstavu, odkud mm ztra zvednout kotvu. Mm tam, protoe potebuju (zoufale) nabt sv elektrorouty. Mm pedstavu, e je vnutm do oknka prodavace jzdenek, kde si je ztra ped odjezdem zase vyzvednu. Bude-li se to nabjet dvanct hodin v kuse. Bude to akort. Jen aby tam bylo oteveno!

Kancel, kde se prodvaj lstky pro mou ztej plavbu: Pula - Cres - Mali Velky Loi - Olib - Molat - Zadar, m jet chvli oteveno. Nen to klasick pepka. Je to klasick kancel. ukm na dvee, vstupuju dovnit. Mlad slena s prsingem v nose, uchu, a pro jistotu jet v obo mne ujiuje o sprvnosti cedulky na dvech, kter jsem otevel. Odpovd: Ano. Plujeme. Ano. Ztra. Ano v sedm. Tak jo. Poteboval bych nabt telefon a tak. Nechte mi to tu do ztra? Vyzvednu si to pi placen lstku... "Ano..", ekne a rozpait mi uke bezradnm gestem nacpanou zsuvku nekonenm potem rozboek. Nae se j zatvm jet rozpaitji neastnji ne ona, a ona z klubka el. r jednu vytrhne. Do uvolnn zsuvky vsunu j svoji prodluovaku s roztrojkou na konci... Vyhrli jsme! Spokojen se odmujeme smvy. Jinho pro sebe nemme. Slena jde spolu se mnou ven z kancele zaplit si ubalenou cigaretu, ze kter ouhaj ttiny tabku. Jsem rd, protoe ji tm pdem budu moci ukzat svoji chloubu - naloen ro. Kdy na pohldne, tak se zaraz. Naped ona. A pak j. To je vae kolo? Jo. kal jsem vm, e jsem tu na kole. To jo, ale nechtl jste lstek pro kolo. No..., to ne", piznvm j netue problm, e ztej lo nen trajekt v mm pojet tedy loka, co pojme auta, nklaky cyklisty, lidi. Nbr e to je jaksi mezi ostrovn taxk een "katamarn", kter zcela jist nepojme navc auto, nklak ba ani toto moje kolo. Nedoku to pochopit, ale je to tak. "Ne. Nepjemnost. Lituji, e s tmto kolem ztra do Zadaru cestovat nemete", k do plouchotu a vn moe ta pjemn slena jasn, zeteln, nepochybn, zatmco vyfukuje nosem sty dlouh kou, kter hrav, odn, rozpout sv vnek. Vm j. Pochopiteln. Jinho mi nezbv. Nu co, mm kolo, pojedu jinudy. Pot co slena dokon pemnu tabku v kou a proene jej tlem, jde mi vydat zpt m elektrorouty. Beru si je bohat o jednu starost - kde je nabiju? Pstav nefotm - nevejde se mi do zbru a jedin vse z celku, za celek nepromluv. To obecn zchodky se mi do zbru vejdou cel, i s okolm. Pesn takov bych postavil v Zbeze, umperku, Olomouci, a tak dle.

Kousek od zchodk za vtvovm parku prosvt obrys bl obloukovit stavby. Jak k n mm tak se zvtuje a zvtuje, a je nakonec velk k neuven, a j chpu coe to je za stavbu. Onmle zrm na oblouky, arkdy, ete - kolosea! Vypad ndhern, zachovale ist. Ned mi to, abych se ho nedotkl. Kvli sob, kvli manm. Tm jeho prohldka pro mne skon. Jt dovnit, vylzt na ochoz, pedstavit si gladitory zpasc v jeho ringu nemusm. To u pro mne nen dleit. Copak ale stlo v Praze, kdy se tu bili gladitoi? ekl bych, e nic. Maximln tam mon tesal kdosi jaksi prh, a jinak nic.

Zastavuju, a jdu nakoupit. Do Ldlu. Dvm mu pednost ped vm ostatnm, ale nikterak zsadn. Kupuju, prky, peivo, na veei. Suenky na jzdu. Pivo pro ihned. Potebuju se zastavit a rozhodnout kudy uniknout z vrcholu trojhelnku Istrie, v nm se v Pule nachzm, do Rijeky. Na pskoviti mm jasno. Po zvolen trase do Rijeky najedu 108 km a nasbrm "neuvitelnch" 3350 vkovch metr. Nejv budu ztra v 1005 m.n.m.. Plechovku od piva pak nechvm sevenu mezi vko a rm popelnice. Tady v Chorvatsku je toti o "odpadkov" plechovky, petlahve, atp. svdn (nejen) dtmi popelnicov boj. Je to toti zpeniteln vratn artikl (cca 3K/ks). Pak se obuju do klipsen, opu do klik, a hur do toho. Jsem odpoat. Tm se, jak mi to pojede.

Dothnul jsem to o kus dl, ne jsem ekal. Ani podn nevm kam (doma zjitno - Barban). Utrmcen zastavuju u mal benznky kolem sedm. Pl hodiny ped tmou. Zalbilo se mi toti msteko pod stromem vedle na mkkm vyseenm paitu. Jdu za pumpaem na konzultaci. Je to dobr a jet lep. tr si tam mu postavit. Vdu mi dv. Elektrorouty pijm, a za mho dozoru je vsunuje do jedin voln zsuvky pod reglem. Mm si je vyzvednout: "Jutrom". Kvu hlavou, e chpu. "Jutrom", tedy jitrem, tedy rno. Vechno klape. Pro veern vyrn nejdu na relativn vzdlenou benznu, ale za podstatn bli keek. A tam, ve fe smet objevuji tydln molitanov plov lehtko s drobnm kazem ve vu. Okamit mm jasno, a zkoum, na em dnes budu spt. Na super mkkm "sendviovm" povrchu se mi le suprov! Je to pjemn neobvykle mkk. Tetelm se na tom oblku jako miminko v povijnku. Venku do tepl tmy z lut hvzdy a mode mj sluha - plynov plamen. Ohv mi prky a nudlovou polvku. Ndhern vn. Nechce se mi spt. Chce se mi jen tak mkce leet, tak mkce leet (!), a jinak nic. Z klimbn za hranou spnku mne vrac zpt do reality pumpa. Vol na m, nevm co. Vykukuju ven ze stanu. Do tmy tmouc z jeho benznka, kterou prv zatahuje etzem. Gestem mi ke: poj sem! Jdu, v ponokch. Co me chtt? Zaskoen chpu, e chce, abych si vzal k sob elektrorouty. "Pro? Kdy jsme se smluvili na JUTROM?", ptm se smutn. Zatmco on vytahuje a cpe mi ve m do nrue. e by "jutro" znamenalo veer? Z gest nemm pochyb. Kon mu smna, zamyk budku, jede dom. adonm na nm, aby mi to tam nechal do ztka, e mi to jeho kolega vyd. Krout hlavou, e ne. Sed do auta. Odjd. Ne zalezu do stanu obejdu beznku dvakrt dokola, jestli nen z venku njak zsuvka. Nen. V ponokch jdu smutn zptky. koda.

Rno v est mne bud zvuk zprovozujc benznu, rachocen etzu. Koukm ven. Jitro je krsn, slunen, nebolav, pardn. Dky tomu dravmu plovmu molitanovmu lehtku. Ne se zvednu k odjezdu, nesu pumpaovi elektrorouty. Slubu m jin ne vera. Nen ani nznakem tak vstcn usmvav jako ten verej. Vymlouv se, e to nem kam strit. Ale to vm j. Kouk na mne, jak mu jisto jist ukazuju volnou zsuvku pod reglem - z toho u nedoke vycouvat. Znovu si lezu na kut. V mkouku si vydrm rochnit do devti, pak zanu pomalu sndat, balit, zvedat kotvu. V deset si beru elektrorouty. drb seizujc tankovac stojan mne posl do Rijeky. Pr je ndhern. Nevm. Pes Rijeku urit pojedu, to jo, ale e bych oekval, e tam tentokrt nco extra uvidm?

Za ekou Raa jde silnice nahoru z nuly na ti sta. Do Labinu. Pak zas dol, pak zas nahoru. A tak pod dokola. Nahoru se vleu jako nek. Dol brzdm jako as. Svho asu jsme sem na Istrii skoro zavtali s Jiou spolen. Natst jsme se kopcm vzdali u na ostrov Cres. Te kdy tudy jedu vidm, jak astn bylo tehdej rozhodnut. Notn kus za Labinem se m D66 pimyk k tichmu klidnmu Jadranu. Mm jej po prav ruce, stejn jako slunce. zk silnice pecpan auty se thne zasekan do skly nad temn modrm inkoustem. V nm, kousek ode mne se v nm vl onen Cres. Pkn kopec. Zase mi napadne: "Jete jsme tehdy zstali na jeho druh stran, pivrcen k autu". Cyklist nikde nic. Nedivm se. Provoz na D66 je pro otrl. Silnice bez krajnice. Drm se idtek, koukm na svt skrze brle, poslouchm sluchtka, polykm suenky a kilometry. Parda, ndhera, fantazie, radost z pohybu mi dv zapomenout na bolav (?) nebolav (?) zub. Obas spadnu spolu se silnic a pln k moi, do njak vsky. A tam je plno na druhou. Plavc v moi mnoho nen, ale bronzu chtivch lapa slunce si na plch lebed zstupy. Te aktuln tu je pkn as. Teplota mrn zven. Slunko mrn. Vnek povv palmama. Supr pohoda. Lovran. Ika. Iici.Opatija. Volosko. Matulji. Rijeka. Ta vechna, na map sekulrn msta, tvo jeden celek navleen na moji D66. Hladov dojdm do Lidlu ve kterm jsem za pomoci kola potet v ivot. Mm z toho, sm ze sebe, dobr pocit. Kupuju si regulovanou hromadu jdla - kilov bramborov salt a dv piva. Zasloum si.

Cedule uprosted aglomerace mi hls, e jsem v poslednm z ve uveden skldaky. Projdm Rijekou. Auta, kiovatky, autobusy. Pod to je stejn jako posledn dv hodiny. Tentokrt se vak dvm vc doleva po mst, ne doprava po moi. Vyhlm "nco" - ve historickho centra. Nikde vak nic. Rijeka je skuten i letos stejn pro m oko nepozoruhodn, nezajmav pro mozek. Zvednu-li hlavu jet v nad ni, tak vidm kopce a hory. Jsou utrov, mrtvoln blav, jen sem tam se zelenaj. Maj lehce nad tisc. Abych peruil stereotyp jzdy, odpoinul zadku, lezu do obchodku. Zatmco mi kolo hld securite man. Shnm se po veei a ochrannm skle na smartphone (orandu). spn jsem ve druhm "telephoneboutique". Na periferii msta mjm lodn doky. Stoj v nich edav vojensk kocbka. O kus dl je njak ropn rafinrie, a nebo shromaovna, a nebo nejspe ob zrove. Z tenkho komna leh vysok plamen.

Se soumrakem vzdlenm za obzor sjdm z m run D8 k moi do oputnho tichho nic nedlajcho msteka Bakar. Moe plouch pmo do nspu silnice. Von, nebo smrd? M von. Nikde nikdo. V baru beru vodu. V parku za nm stavm stan. Fouk neobvykle siln a tak huskyho proti zvyku kolkuju do drnu trvnku. Jde to pkn. V jeho pedsce si pi elovce, v zvt vam veei - fazole prek. Vtr lomcuje stanovm pltnem a uvnit bezvtrn pohoda. Kdy se nacpu, lezu ven vyistit si zuby a zuba maroda obzvlt. Zd se mi, e u nebol. Pak se natahuju na mkounk blaho. Ti centimetry siln vrstva molitanu je k nezaplacen. Tm se, a budu rno vstvat. Neobvykl to zjev.

Budk v sedm ignoruji. Zvonn o pl osm u mn. Kuka vz popel v osm u vbec. Nechm je vysypat popelnice a pak lezu ven. Je pkn, krsn, ale vtrno. Sndani nevam. Zrealizuji ji a nkde cestou. Potebuju zchod. Zatm nenalhav.

Ped Kraljevica, v Bakarac. Jsem kdys dtem zastavil, aby se semnou poprv dotkli moe, z nho ve iv vzelo. Vm pesn, kde to bylo. Te stojm pesn na tom samm mst a bezspn hledm: kdy to bylo? Msto je stle stejn poutav. Vzpomnm na jejich zc oi. Nezapomenuteln zitek.

Od rna mne trp krut vtry, nikoli ty fazolov. Du proti tomu prodnmu ivlu s chodidlama mimo klipsny, protoe neptel se co chvle oto a kubne mi rovnovhou neekanm smrem. To pak zavrvorm, chapnu po brzdch. Rozkroen doiroka vydejchm. Zapemlm zda toho pro dneek nenechat. Rozhodnu se e ne, e je jet brzo, vyhnu vichr pznivjho smru a pomalouku, tce vyrazm schoulen v aerodynamick tvar kupedu. umm metr ped sebe, take krsnho pohledu z Jadransk magistrli na kamenitou, sluncem na kost vyblenou skldaku ostrvk, vystrkujc sv hbety z modrav hladiny, si mnoho neuvm. Takov "jzda" je pltvn energi. Nic jinho.

Vesniky a msteka navlknut na magistrle jsou rozmazlovny turisty thnoucmi sem s cel Evropy. A podle toho taky vypadaj. Vude neosobn uklizeno. Vypiplno, vyasfaltovno, vyuito, vylito betonem do poslednho detailu, koutu, plcku - aby se turista ctil nleit opeovvn. I v pln mal vesnice je velk spr mrket s podzemn gar. Jist, Evropan dosud lapajc slunce na plch to hrav zaplat. Nebt toho vichiska, tak by to byla arokrsn etapa - to je stedn mylenka kadho dnenho otoen ozubenm soukolm. Od rna do odpoledne, od odpoledne do veera. Zoufale pomal tkopdn sunut vped. Po prav ruce se mi placat temn modr moe a po lev se a k mrakm pke zvedaj vysok blav stny kopc Velebit. Chci-li k Plitvickm jezerm budu se muset nkde skrz n prosmknout. Mapa mi rad a tlo vol po nejjednodu variant: odbom-li do vnitrozem v Senj bude to 100 km daleko s pevenm 2800 m. A tak se v Senj pro letoek loum s moem, nadmoskou vkou nula, a kolem Senjsk pevnosti zanm stoupat vzhru. M tvar kostky. Je pt veer. Za dv hodiny soumrak. Za dv a pl tma. Jasno je, e na noc zstanu tret nkde v njak zatce. Tm se na to, a sebou nkde pratm a tu mylenku zrealizuju.

Naped vede silnice podl ky, kaonem. V okamiku, kdy ku silnika opust zane serpentnama stoupat nap vrstevnicema kopce nade mnou, lesem.

Cestou nkolik vesnic existujcch pouze na map. V relu oputnch ivotem. Star kamenn barky zarst vemocn flra. Stechy bez drby reznou, reznou a proreznou a neunesou ani sebe sama. A sem tristi penze nevyvezou. U nkolikrt jsem chtl zastavit na noc, ale nebylo kde. Vude svah od zhora a dol. Les prorostl kopm. Jdu, jedu, jdu. Spe jdu. Ufoukn dnem jsem se vyhrabal ptset metr vysoko postrkovn nadj, e v osad pede mnou Perdasi njak plcek bude.

A je. Rovinka je prv a u statku hned z kraje osady Perdasi. Pt chalup okolo zatky. Mm tst, venku na slabou rovkou osvtlenm dvorku, v prdlo njak pan v obnoench, prac upinnch teplkch a mikin. Lb se mi jej garderba. Rozhodn v n nevypad jako majitelka hotelu na pobe. Zajdm k n a vyjednvm msto pro "tor". Celkem ochotn mi na prvn dobrou ukazuje, kde si ho mu postavit. Nabrat vodu. Zastrit do elektriky elektrorouty. Parda. Lem na mkkm, zatmco stanem lomcuj poryvy vtru. Uvnit ndhern bezvt. Doufm, e se mi nebude chtt rno kadit. Nemlo by, byl jsem odpoledne. To by tu byl svpomoc tko eiteln problm.

Rno vstvm dle budku, v sedm, abych nebyl za lenocha. O pl osm jsem pemluven venkovnmy zvuky. A v osm jsem venku ze stanu. Pn v letech, kterho pokldm za tatnka on pan jde ke mn. Za jeho uznalho pokyvovn hlavou mu jmenuju msta odkud jsem pijel - a ty kam mm. J mluvm esky, on chorvatsky. Docela si rozumme. Vysvtluje mi, e ona pan je jeho ena. Nalv rakiju. Nae pojmenovn - sliva, zn. Ptm se po obchod ve smru m jzdy. Krout hlavou, jako e to je daleko. Oni jezd nakupovat z kopce dol - do Senj. To je pro mne vylouen varianta a tak se ptm po chlebu, po jejich "kruh". Dv mi cel a nabzen penze odmt. Jako bych ani nebyl v tom tristy dmajcm Chorvatsku, kde se na kolem jdoucho ebrav kouk jako na chodc pokladniku. A tak sedlkovi tesu tlapou a platm: "Vy jste prvn kdo mi na m cest nco dal." Nae se on zatv krsn lidsky, dobrosrden upm, spokojen.

Ze silnice, stle vzhru, je krsn pohled na Jadran pode mnou. Vrchy a kopce kolem mne. Jdu, tlam jedu. Ve stnu strom mi je chladno. Libuju si jak jsem vera dobe pochodil s tm spanm. Jednak protoe kolem iroko daleko nic rovnjho nevidt, e se mi konen dosytosti naplnili akumultory a pak taky ty lidi. K delmu oddechu zastavuju a nahoe na kopci, v sedle. Vtr se tu ene nad moe rychlost rychlku. Vzal by mne s sebou, kdybych se nedrel Authora. Je tu rozbit, oputn, hroziv zdevastovan, pern vypadajc restaurace. Hosty oputna stoj na mst s efektnm vhledem na moe skrz ohromn bezeskl okna kdys sahajc od podlahy po strop. Naproti pes silnici je zschtral strn v koukajc stejnm smrem - na moe. Oputn, ohlodan asem, vypad moc pkn. Prolzm ji s naptm - aby mi mezitm, nkdo nemajznul nehldan nezamen kolo. Paranoia se vm vudy. Nikdo tu toti nen.

Za sedlem nsleduje krtk sjezd do oputnch rovin. Nikde nikdo. Pole nikoho nezajmaj. emeslnci mnc okna na barku mne mvnm pivolvaj k sob. Jedu za nima, je as na pozdn sndani. Jejich elektrikou si vam svoje kafe. U stoleku vystaven slunci dlouze sndm, svam. Nikomu nevadm, to mi sta.

Kopce kolem jsou oble Beskysk do 1000 m, nekonen rozlehl. Chtl bych se dret njak eky, ky. Ale mj cl mne nut jet od jedn k druh. Nahoru dol. V nkterch vesnicch stoj rozstlen ruiny dom. Bude jich pibvat s blcm se Srbskem. Ale o tom nemm pont. Objev tohoto, mne teprve ek.

Dusiv vtr verejka ustal, take jedu jedu jedu, letm jako nebrdn vagn. Uvm si lehkosti. dn z kopc, kter mi stoj v cest od eky k ece mne nepinut slzt. To je prma. Vize, e bych dnes byl u Plitviek se zd hodinu od hodiny relnj. V Gorni Grabin Potok u to je jist. Nakupuju na noc, protoe potm s tm, e dnes u se do dnho obchodu nedostanu. Za nm odbouje z D52 doleva do les. Nsleduje sjezd k Plitvickm jezerm, k nim pijdm "zadnmi vrtky". Po silnice pepaen zvorou. Nedbm j stejn jako vstrahy: "VIDEOCONTROLA!".

Prohldka Pl. jezer probh tak, e se pacruje po chodnku podl behu a oumuj se vodopdky a vodopdy, kter pepadaj z jednoho jezera do druhho. NP Plitvick jezera je tedy vlastn kaskda jezer nad sebou. To nejde absolvovat s kolem a tak ro zamykm v kov a ilegln, bez vstupenky se vydvm na pochzku po chodnku. Jo, je to pkn, ale zadarmo. Pi pedstav, e dm Chorvatm penze za pohled na ronc vodopdky stejn jako korejt trist, si klepu na elo. A to si nemu stovat, e jsem pijel v obdob sucha. I tak, porovnvm-li skutenost s reklamnmi fotografiemi profi fotograf z neobvyklch pohled za neobvyklho vodnho stavu, tak to je nic ne zlodjsk podvod. Zklaman, e to nebylo to co jsem oekval a poten e jsem uetil (cca600K), po dvou hodinch odemykm trpliv ekajc kolo a jedu bydlet - nevm kam.

Hotely a penziony lkajc tristy mne nezlkaj. Potebuji njak plcek, a to tak e okamit, protoe soumrak dne si vezu na zdech. V relu ani na GPS nen moc z eho vybrat a tak to zapichuju u oputn chtrajc hbitovn zdky. Nepedpokldm, e bych tu mohl nkomu, e by mi tu mohl nkdo, vadit. Navc hromada tlejcho i nov spadanho list je pjemn pvtiv hebk. Na nkolika mlo hrobech obrstajc travou rud mihotaj plpolajc plamnky svek. Ptci vito. Mrnice obestoupen vzrostlmi cipii pod lesem skoro nen vidt. Pohoda. Klid a smr je vudeptomn.

Rno lezu do krsnho podzimu. Barevn, strakat list mi zapadalo stan. Tak jak to bv, znieho nic. Nechce se mi do t zimy a tak vstvn - odjezd, prodluuju vaenm pixli gule, kterou si obas kupuju za odmnu. Je dobrej. Moc dobrej. ekm a slunko povyleze a osu mi stan, oheje den. Pomoc prstu a mapy plnuju dal dny. Kam vm - zpt k Dunaji a nsledn do Blehradu, kter bych chtl vidt, ani bych vdl pro. Kudy nevm - ale ne moc pes hory, bude tam kosa jako dnes a m dl tm vc. Vslednic vah mi je trasa dlouh 616 km s pevenm 5183m.. Pt tden, na den pesn, bych tam mohl bt. Uvidme.

Je ndhern, krsn a teplo. V porovnn s verejkem a pedevm pedverejkem, nefouk skoro vbec. Kopce kolem jsou krsn jesenicky vysok, lesnat. Dlouhm sjezdem do niny je nechvm za zdy. Uvm si to. Pede mnou je rovina a v n celnice a za n BiH. Bosna a Hercegovina.

Hned za hranicema minaret a pak v kad vesnici. Hned od hranic vrazn pokles "ivotn rovn". Dal jsem to do uvozovek, protoe nevm, co to vlastn znamen. Vesniky najednou kyp ivotem. Nad. Lidi. Povozy. Zvata. Mini restaurace. Mini obchdky. Maxi ivot. Polka okupuj ohnut hbety sbra brambor. A nebo, dosud stojc ustc stvoly kukuice. Life style, kter v Chorvatsku, u ns, nevidt.

Po trochu zvtralm asfaltu dojdm do Bihae. Prvnho vtho msta Bosny. Lezu do info centra pilepenho k silnici, abych se zeptal na penze - oficiln mnou je marka, ale platit lze vude eurem. Na poas - m bt pkn. Prohldnul si fotky z msta - nic moc. Zvil kudy kam? Rovinou i kopcem? Volm cestu pes kopec, na Bosensk Petrovac - po E716 podl NP Una.

V Biha nen co fotit. A na krmek brane. Fotku dlm pro radost kamardovi brani, kter mi na cestu spchnul brany smle konkurujc tm ORTLIEB. Bude-li se vce snait bude mu ped dlnikou taky brzy stt takov mercedes. Nebude-li ovem marnit as charitativnm itm cyklobraen...

Kopce kolem stle pat k poho se souhrnm nzvem Dinrsk hory. Dinrsk hory jsou vymezevy trojhelnkem ek: Soa - Sva - Velk Morava, kter kopruj jaksi tektonick zlomy. V labyrintu dlch poho tohoto kmene se pod pohybuju. S istm svdomm bych po Dinrskch horch mohl pojmenovat i tento zitko spisek.

"Mm hlad!", ze aludku se mi teskn ozv. Hlava mi pipomn motivan slib ze Slovenska, e k obdu si v restauraci sednu: ...a bude levnji. Jsem v BiH. Nen dvodu se "inrovat", a slib si nesplnit. oudc, vonc, grilovit pilepen k m silnici a stolekm lkaj usednout k porci skopovho. Restaurant, kter jsem si vybral dnes griluje pouze pro uzavenou spolenost. Pro obsluhu grilu jsem vak za exota a abych od nich neodjel s hladovm aludkem a doma je nepomluvil, tak mi dvaj chleba a podmsl. Ani bych je k tomu vyzval, ani by za to nco chtli. J, tu nejsem v Chorvatsku. Grilova mi pedvd "jak na to". V soli a koen a oleji a bylinkch atd... naloen maso se pee uloeno v litinov pnvi, pikryto litinovou poklikou podsypno a zasypno havm popelem cca 2-3 hodiny. Abych vidl o pichzm tak eznk, uzen, grilova, pohrabem odkryje s nleitou hrdost jednu pnev. Zaplav ns vonc moud. Grilovaovu bosentinu, kter nerozumm mi mladk pekld do anglitiny, kter nerozumm taky, ale mn. e to von a vypad moc pkn pochopm i tak.

M podrdn chuov a pachov organeli mi vel zastavit o kilometr dl. U dalho koucho komnku. alik u sice nevypad tak lkav jako flk masa, nicmn m se o kilometr dl nechce. Pchnutm prstu beru tyi iky velikosti klobsy a k tomu si dvma prsty objednvm dva "garande" aje. Kdy mm platit tak po mn restauratr, pro nho jsem jedinm zkaznkem, chce pt euro. To se mi zd hodn. Domluvme se na tyech. Nicmn i ty tyi jsou hodn. Pt budu platit pedem: dm dv a vykm co se mi nabdne na tal.

Thlm kopcem thnu na Bosansk Petrova. Nikde nikdo. Jedna vesnice. Jinak pastviny a lesy, ale sp ty pastviny. Naveer jsem v Petrovai. 55 kilometr ukousnuto na jeden ztah. Pkn jzda si zaslou odmnu. el bych do restaurace, ale njak mne dn nepotkv. V supermarketu tedy kupuju gul, peivo, pivo, a vracm se zpt na benznu s prosbou o pespn. Sympatit hoi mne nesympaticky poslaj mimo arel benznky, na pastvinu. V podstat mi to je jedno, hlavn e mne nechaj na WC spchat hygienu a zastrit elektrorouty do zsuvky. Vzhledem k tomu, e jsem je vera u sedlka ldoval celou noc, tak to ani moc nepotebuj, ale to u je takov moje obscese - nevynechat dnou, ale dnou pleitost, protoe kdo v, kdy bude jin?

Rno mne bud krvy. Slym je, jak s funnm okusujou silnmi zuby drny trvy kolem mho stanu. Vypout mo proudem. Upoutj kravnce. Zvuky jsou bl a bl. M se ale nechce prchat. Lem, dokud mi nezanou enichama ouchat do pltna stanu. To u musm ven. Aby mi nezavadili o ru, neprotrhli stan, nezkcely a nelply na kolo. Zas tak unavenej nejsem. Venku je podzimn rann kosa, na kterou nejsem zvyklej. Bunda, epice, rukavice, dvoje kalhoty - a je mi fajn.

Rno lapu osamocen zamlenou krajinou pastvin, les. Kopce kolem maj nco mlo pod dva tisce. Jsou to takov dokola kolem se thnouc oblouky. Oskar protlauje skrz rann mlhu loue paprsk. Vm, e a se mu ji poda rozpustit docela, tak bude pkn a ndhern. Tm se na to. Vysvlkm se postupn, po tvrt hodin. Lesy, pastviny, kopce. Nikde nikdo. Jen j, silnice a pbh poslouchan ze sluchtek. Parda. Ndhera. Relax. Pibruju ve vesnici na lavice. Dal bych si kafe a tak jdu s przdnm hrnkem a elektrospirlou ke dvorku naproti. Je tam njak dda. Nerozum mi ani slovo. Napoutm si vodu, spirlu strkm do zsuvky. S vac vodou se vracm do pti minut. ekl bych, e otzku: "Kdo jsem byl a kde jsem se mu na dvorku vzal?", e dd dodnes. Nerozumli jsme vn ani slovo. Dal kafe si vam na WC benzny. Tu u je vaen podstatn jednodu. Sta mi otevt dvee na zchod.

Minarety stdaj podstatn hlednj kostelky. Vesnici od vesnice. Z letmho pohledu se zd, e to souit tu funguje. Ale vm co vm, moc tomu nevm. Jsem rd, e mu jet od minaretu ke kostelu a nikdo na mne nestl. Kvli WC a vod radji zastavuju u meit - to maj muslimov dobe oeten. A kvli sednut na zadek zase v kostele - to zase maj dobe oeten katolci a nebo tu spe pravoslavn. Protoe na lavice v meit nenaraz. Tam se mus kleet.

Nahoe je podzim. Z barev kolem mi je zima. V Kluju mm monost, pimknut se k ece Sana, vyklouznout z tch kopc, a nebo ono vyklouznut oddlit o jedno sedlo - k ece Vrbas. Je pkn. Jede mi to, a tak se rozhoduju zstat tady, v kopcch. Ale jen bhem dne. Na noc chci u bt nkde dolejc. Libuju si v tom, jak se kole mne mn krajina. Dopoledne jsem lapal pastvinama. A te, v druh pli dne, lapu krasovmi kopci hore, dole, podl potok. To je rznorodost, kterou mm rd.

Za tmy a se svtlama dojdm do Krupa na Vrbasu. Po zpadu slunce se ochladilo pro mne nepjemnm zpsobem. Jedu do campu vyznaenho na map. Potebuju se vysprchovat. Bude-li monost zaplatm si postel v chatce. Dv stovky jsem ochoten do t rekreace vrazit.

Camp je voln pstupn, przdn, oputn. Chatka nikde ani jedna. koda. Fakt bych ty prachy za noc na posteli smnil. Nikoho nevidt. Zajdm k domeku, kde tum socilky. Dvee se otevraj po ouchnut. Svtc si elovkou postupuju chodbikou. Po lev ruce mm adu zavench kabinek. Kdyby z nich na mne nkdo juknul, tak bych mo ...a tak dle, jisto jist svraem neudrel. Napnav ticho a tma vude kam pchnu lou baterky. Za rohem chodba st do vykachlkovan mstnosti. Prozkoumm ji svtlkem - umyvadla na jedn, sprchy na druh stran. Na stn vypna. "Cvak". Svtlo! Konec napt. M stdm zahulkn, aby se o m vdlo, se odr od modrch kachliek. Nikdo nic - jsem tu sm, snad? Otm kohoutkem u umyvadla studen voda tee - parda..., a tepl taky fantazie.

Postavm stan, vezmu mdlo, runk, trenky, dokumenty, penze, fok a jdu se vykoupat. Je tak deset stup. Moc se mi nechce, mrn eeno. Ale potebuju to, mrn eeno. Vysvleen donaha si v t studen ciz ne pli ptelsk umvrn zaapkan od blta pipadm obzvlt zraniteln. M nahota mne zbavuje pirozenho sebevdom. Nevm si s tm pocitem rady. V podstat bych byl radji, kdyby tepl voda netekla a j ml sm pro sebe aliby pro se nekoupat. Jenome ona tee - a krsn tepl. Tepl tak, a se z n kou. Vstupuju do proudu ndhernho mdia. Blaen teplo mi smv smradlav, lepkav, potr. U jsem to poteboval, hlavn na zadku, a tam. Spchm. Bojm se fantazie. e nkdo pijde a zave m tu, vybere stan, polo n na krk..., bu bu bu. Zl neodbytn fantazie mi brn zstat pod zvojem tepl vody o vteinu dle ne je nezbytnost. Bojuji proti n rozumem. Moc mi to nejde. Utrm se, oblkm se, spchm ped neexistujcm nebezpem a existujc zimou. Ta na mne zle dor. Ctm jak m kouc tlo, nezadriteln pohlcuje. M tlo si bere okoln chlad. Ml bych s tm nco dlat. Spchm s oblknm, ale vude ptomn zima je dotrnj, rychlej ne m termoregulace. Venku u stanu mi drkotaj zuby. Do pedtm objeven zsuvky, zasunuju proluovaku. Nsledn nom el. spirlu do kotlku. e funguje mm odskoueno. aj je hotov za "nekonench" pt minut. Pt to musm udlat opan. Naped uvam aj, pak se pjdu koupat, vymrznu a zachrnm se ajem. Na noc pesunuju stan pod psteek k socilkm. Jednak, aby rno nebyl mokrej od rosy, a taky proto, abych si do nho mohl zavst prodluovaku. Luxus. Je steda, volac den. Jenome telefonn hovor z Bosny lec mimo EU je neskuten drah (50K/min). Take jen sms: Krupa na Vrbasu /BiH/. hovor drahy. vse ok. ahoj.

Rno je krsn, studen, mlhav. Bude pkn. Lem ve stanu dokud to jde. Do devti. Pak u nervozitu z neinnosti nevydrm a zanu se zvedat. Vam si krlovskou sndani - tstoviny s cukrem. Vrbas je pro dneek moj ekou. Vlv se do Svy, a ta zase do Dunaje. Protk Banja Lukou, kam mne dnes dovede. Je krsn, ist pln peej a tiin. Meandr vytvoench krasovmi kopci kolem. Mus bt rjem pro vodky. Konec konc, kemp na jejm behu, ve kterm jsem dnes nocoval, je pro n stvoen.

Z prkenn ohrady, kterou je obehnna pastvina sundvm ern triko. Mnostv drobnch nek, kte v such pasti uvzli svd o tom, e nikomu del dobu nechyb. Je na nm Miloevi mc do mne prstem obkrouen pro mne nerozlutitelnm vabachovitou azbukou psanm poselstvm. Beru ho. Jako suvenr. Rozporuplnost Miloevie mi je znma. Jedni ho uznvaj, a jin jako j zatracuj... to mi brn si triko z jeho podobenkou tady oblct. V esku u to bude kadmu "umk". Tam Hitlera v Srbskm proveden ani nikdo nepozn.

Kus ped Banja Luka mne vt cedule v Republika Srbska. V dal vesnici u kostela vis Srbsk vlajka, jako bych ani nebyl v BiH. Jsem z toho tak trochu zmaten. Ptt se na vklad nen koho. Doma, pi psan tohoto textu, mi to vysvtl veznlek internet. U tak mal Bosna je jet rozdlena na dv sti. Tomu srbskmu vklnnci do jejho zem se k odborn "entita". Nevm pro.

Banja luka je krsn msto. Meity, kostely, nmst, holubi, slunce, lid, stnky, trhy. Co se jdla te, tak tu jsem v mizern as. Od svainy mm pln aludek. Nikam se mi nechce. Zastavuju na nmst. tylen cignsk kapela (buben, trubka, housle, klarinet) hraje i na mj vkus pern. Ve vech smrech. Falen, rytmicky, podnm. Muzikanti zvldaj kouit, hrt a zpvat soubn. Vypadaj jak parta ze sbrny druhotnch surovin. Zpacky vyhlejc trista si je fot, pak jim za jejich pankovn nco vhazuje do pouzdra od housl. Za stlho "hran" se nad bakiem postupn vichni naklon jak nad kotlkem gule. Nsledn po sob pokukuj, pomrkvaj, v duchu se dl. Pipd mi to zoufale uboh. Vechno. U bby zelinky, u kter jsem si kupoval jablko, zamykm kolo a jdu se podvat do bazaru. Koupil bych si do foroty nhradn rychlovarnou spirlu, protoe tu kterou pouvm jsem si pokodil tm, e jsem si na jejm kablku neopatrnou manipulac proplil izolaci. Ani po deseti pokusech nejsem spn. Maj jin, rzn, zpravidla vt. Nedvaj mi nadji, e jinde pochodm lpe. Na vjezdu z msta lezu do dlny, z n p sra a jisk sveka. Drtek drc ouko plechku u korpusu se mi definitivn petrhnul. Sve mi vysvtluje, e to je na sven "nkoe". Perfektn mu rozumm, jako bych ani nebyl v Bosn. Msto od msta tu mluv kad jinak. Babylon svta. Balkn. Hrnek budu za chvli potebovat na kafe. koda, e jsem na nj nevzpoml na tom bazaru. Take lezu do obchodu. Za rozumn penz kupuju plechek oznaen rkovm kdem ve smaltu 0,5 l. A ten nerezov zavm na dno batoin. Doma si ho sntuju.

Jedu, jedu, jedu pknou dlku. Pravoslav vude kolem. Krsn kosteli obdivuju jen zven. Maximln se jim piblm na rychlou fotku a jedu dl. Fr mi to, bav m to. Toho elnu je teba vyut. Silnice se mot dolm spolu s kolejema a kou. Jedu proti jej vod.

S noc na krku dojdm do docela msta. V toy toy budce u super marketu si ulevuju. A pak jdu nakoupit na veei. Kdy vylezu ven, tak u to je na svtla. Kluk na benzn se ptm, zda si u nich nemu postavit stan - nemu. Policajta v uniform co zrovna pijel natankovat se ptm zhruba na to sam. Odpov mi pokrenm ramen, nasedne a odjede. Klukm uku, kde budu nocovat - za plotem benzny. Moc se jim to nelb. Poradm jim: zavolejte policii a vce se s nima nebavm. Potm s tm, e nikoho a nikomu kvli mn volat nebudou a e na mne bhem non sluby budou dohlet, alespo neoficiln.

Z hlavn silnice R476 odbouju na pln vedlej zapomenutou silniku. To je luxus, kter si mohu dovolit jen dky GPS navigaci, kter najde i posledn lesn stezku. V tom j normln mapa tko me konkurovat. Obzvlt ta m, zachycujc cel zpadn Balkn. Od ecka a po Rakousko. Od Itlie a do pli Bulharska, Rumunska. Kombinuju ty dva navigan prostedky dohromady. Rmcov jedu, plnuju podle mapy, kterou mm neutle na och. Neleskne se. Nepotebuju elektriku. Kdy se mi vak silnin s nyn nezd dostaten hust, a nebo kdy chci veer najt plcek na span nebo bhem dne benznu, tak shnu po GPS navigaci. Silnika vede absolutnm krsnm istm venkovem s minimem asfaltu, betonu, pltvn a petvky. Ve vesnicch jsou vidt lidi, zvata, psi. Krsn lesy a krsn polka s ustc kukuic vude kolem. Ndhera, klid a mr. Mezi vesnicema Rakovci a Ostruna Gornja se vzhled krajiny vrazn mn. Projdm hndouhelnou pnv. Pod skrvkou zeminy se v matice zemi rpou rypadla, bagry, nklaky. Hned vedle stoj elektrrna. Hodinu projdm chomutovskem. Nepkn pohled na svt mi nevad. I takov pat k ivotu. V Sanari na benzn si za asistence pumpae vam v novm plechku kafe. Lze s nm mluvit sms slovantiny. M m za cyklo star. Uvm si roli vtze.

V Rudanka se napojuju na M 17. Ml bych jet doleva, s vodou eky Bosna, ale omylem jedu doprava proti vod. Zjistm to a po osmi kilomtrech, kdy dorazm tam kam nemm, do Duboj. Zlobm se. O tch pr kilometr navc mi nejde. Vad mi kolck chyba, kterou jsem si to zpsobil. Cestou ale zase bylo pr pknch kostel..., take to zas takov chyba nebyla. Odpoutm si. Toho, e jsem v Duboj, vyuvm k tomu, e pes most pejdm na druhou stranu .Bosny na vedlej siniku. Na M17 je toti dsnej frmol.

V ase obda lezu do hospody. Vypad pkn. Udrovan. Chlapi sledujou televizi, kouej, pijou lahvov pivo. Normlka. Dvm pan 2 eurovou minci a pn: "alik?", kdy s: "Da", kejvne hlavou, tak pidvm dal: "aj?", Kdy se zase ona po sv pokvnut zept m: "Kartfel?", tak kejvnu hlavou j. Jsme domluveni. Usazen v pohodln posez v plastikov idli ekm na obdnan menu. Luxus, kter mi cestovn po zpack Evrop odpr. Uvm si to. Jdlo je krsn, tepl voav, stejn jako dneek. Ten je taky: krsn, tepl voav. I to poas si uvm. Vechno si uvm. Pi jdle koukm kudy kam dl. Vzhledem k tomu, e bych poteboval telefonovat s Jiou, co z Bosny ani Srbska nen dn lce, jak u jsem si tu jednou postoval, pokldm za rozumn cestou do Srbska se jet na skok stavit v chorvatskm vbku, kter je vklnn mezi Srbsko a Bosnu a zavolat dom za cenu mstnho hovoru. Nen to ani trochu zajka.

Jedu, lapu mrn a pesto frm docela svin. Jestli jsem to tu jet nepsal - uvm si to. Kopce kolem ubraly na vce. Te jsou tak do pti set metr. Kadm lpnutm ubrm ze vzdlenosti 65 km, kter mn dl od amac, kde je hranin pechod do Chorvatska.

Mostem pes moji starou znmou Svu opoutm Bosnu. Je u pozdn podveer. Na svtla to zatm jet nen, pl hodiny. Na druh, chorvatsk, stran je podstatn men Slovansk amac. GPS navigac se nechvm pivst na hit. Nikde nikdo. Nikoho nezajmm. Za "docelavtru", v zvt barku, stavm Huskiho. V jeho zvt, pak hladov jak vlk, vam veei. Pak teprve rozvalen na mkkm loi volm dom. Lb se mi jak vechno do sebe zapad.

Kout Chorvatska, ve kterm jsem se octnul je pln jin ne to Chorvatsko jak jej zn euroturista. Psob na mne normln, lidsky, osobit, jihoesky. ivota schopn proda tu slou i bez turist ivota schopnm lidem. Vude kolem ady hrun. Z nkterch se plody lut sypou na zem. Na cestu si neberu vc ne jednu. Za chvli bude dal vesnice. Do Vinkovci pijdm podl eky, a nebo zvlahovho kanlu. Nevm. Stojat zelen voda se v nm nehne ani jednm smrem. Rybi bobkujc na behu ste tie a pozorn sv nvnady. Nad hlavou mi neustle krou nkolik p. Placatost jinch ech vude kolem. Zase jedu, jak jinak, po eurovelo .6.. Jinak t po silnice oustce nejni tdy - 4221.

Na odpovce ve Vinkovci stvoen pro cyklisty sndm. Pomalu a dlouze, tak jak to mm rd.

Za Vinkovci mne pedjd ob traktor thnouc ob siln vz. Maliko pidvm, abych se za nj "zahknul". Kdo nev, tak nev, e vr za vozem cyklistu prakticky thne. Udrm se v nm 15 km, do Vukovaru. Kde hned z kraje traktor odbouje.

Oprm Authora o tank stec mstn vojenskou posdku. Potebuju si vykartovat prach z vlas, vyprit si triko. Vojka za branou se ptm jestli si mu tank vyfotit. Velkoryse pikvne.

Nakupuju ve vukovarskm kauflandu a kafe si vam tamt u voln zsuvky za kafe automatem. Pak se na hodinu natahuju na pait. Je krsn. Usnm.

Cesta od kauflandu vede kolem vukovarskho ndra. Je ponien. Rozbit. Rozstlen. Vypad jako kulisa z vlenho filmu. Koukm na tu ndran budovu pevlcovanou granty docela vyjeven tm vce, e jinak ve kolem je nov, upraven, zdobn. Chodnky. Ulice. Domy. Nikdy, nikde jsem nic takovho dosud nepotkal. Pedpokldm, e uchovn tto relikvie je zmrem mstskch architekt. Memento na vlen projev lidstv v pvodnm tvaru, psob varovnji ne-li hledn navren vzpomnkov hrob s mosaznou cedulikou. Obdobn psob i ohromn vodrensk (?) v na kopci (kopeku) nad Vukovarem. Rozstlen a podepen leenm, vypad jak vyhasl, opvovan pochode. Omel nepochybn autentick npis napsan ttkou na zdi barku: "Vukovar nee biti Вуковар", z nho jako kapky slz stkaj pebytky barev. Je tak dlouh a patn iteln, e nejde vyfotit. Ale je tam. Bohuel.

O kilometr dl, v polch za mstem, je velk vojensk hbitov. Vlaj nad nm fangle, moudra o mru a obtovn - a hldaj ho dosud iv vojci. Doma se dotu, e bitva o Vukovar byla jednou z nejvtch bitev vlky v Jugoslvii.

Jedu po D2, uzounkm kraonkm vbkem Chorvatska vklnnm do Srbska, jedinou silnic na Ilok. Vinice. Sady. Vinice. Sady. Psit pda skt monost hloubit do kopek sklepy. Nkter jsou pkn, jin zcen, je to tu pkn. Nad obecnou rovinu porostu obas vytruje plechov posed v barv khaki. Pod nm zpravidla zaparkovn dp podobn povrchov pravy. Khaki panek z nho dalekohledem dozoruje nad Sbskem za macatm Dunajem. Katolk hld pravoslavnho... kesan. Kesan? Balkn. J jsem spe prosrbsk a protichorvatsk. Pu to tu doufaje, e to nebude peloeno do chorvattiny. Jsem rd za astn npad nejet v Miloeviov triku..., to by ten vojcl sletl z posedu.

V Iloku kolem policejnch hldek jsem kolem tvrt. Mm odjeto nco pes stovku. Jdu si pro veei do obchodu. COOP m ve veern slev 50% grilovan kue. Polovic mi bude stait. Pikupuju hoici, pivo, peivo a jedu to zbatit pobl k hradu vztyenmu nad Dunajem kdysi, kdysi dvno. Vypad pkn. Hrad je ale v rekonstrukci. Nepstupn obehnn plotem. Od pohledu se nezd, e byl ponien blbmi lidmi. Spe na nm zahlodal zub asu zmlazujc svt obecnm, neideologickm zahlazovnm projev lidsk innosti. Snst kue jedu zpt na nmstko. Dokud je tepl. Nmstko je krsn, upraven, kvtinov. Ospale przdn.

Kousek od hranin ry, celnice. Stoj tu bledmodr domek. Zaujme mne jeho cedule prozrazujc eskoslovensk kolonizan proces tohoto koutu Evropy. Dm pat Slovenskmu kulturnmu spolku Ilok. Berjem tedy za kliku branky, le u je zatvoren. o se d robi?

K pejezdu z Chorvatska do Srbska slou dlouh most. Na kad stran vartuje jedna celnice. Tu Chorvatskou mm za sebou, tu Srbskou ped sebou. Slunce, kter mi dnes plo, prv zpad. Vude klid a mr, a ticho, a rozum. Ndhera.

Pejezd z Chorvatska do Sbska na mne psob stejn jako pejezd na Ukrajinu - index ivotn rovn okamit kles. Protilehlm ekvivalentem opravenho upravenho Iloku je rozpadajc se Baska Polanka. Rozpad budov, silnic a plot, zanednost ulic, na kterch psi proichvaj stokrt pebran odpadky pke kontrastuje se sousedskm, lpe eeno sousedcm Ilokem. Ml bych, ale nechce se mi ten urbes fotit hned te z kraje. Mm jin starosti. Potebuju vodu a msto na span. Pro vodu jdu ke svtlu do automiky. Cign v prac unavench montrkch mi dv vybrat zda chci pitnou/nepitnou. Beru 5 litr pitn - pochopiteln. Ulv mi z barelu a s cigaretou v koutku se na mne smje. Bude se mi tu lbit. Bude se mi tu lbit? Nevm, mm rd isto a podek. Uvidme. Potebuju to zapchnout - nkde, tak prchm za msto. Ke span - tu ve mst: v parku, na hiti, i tak nkde, mi chyb dostatek srdnatosti. Vytm si, e jsem nezstal v tom Iloku. Smrk se rapidn rychle. Pod rychleji pibv tmy, na kor svtla. Z kraje vandru mi to nepilo. V tch poslednch minutch dne si lovk uvdomuje, jak rychle den, a on s nm, strne. Ze silnice odbouju do lesa, e nco najdu. Palouk, i co. Shodou okolnost, tam ek jaksi voln ptupn konstrukce se stechou nad vybetonovanou plochou. Kdyby k tomu vedla cesta, tak bych ekl, e to je kryt stn pro pt aut... Takto, bez cesty, ale netum k emu ten psteek obklen stromy ze t stran, me slouit. tvrtou stranou je pivrcen k pehledn louce. Pro mne to je v tuto chvli dobr "palouk". Chyb jen lavika, stoleek...

Rno. U jsem vzhru a balm, kdy skrz louku k "mmu" leen pijd mal obstaron renaultek pvodn erven barvy, velikosti "S". Pot, co z nj vystoup dva chlapci velikosti XXL s minimem tuku na tle, tak se jeho pruinm podstatn ulev. Z kufru vythnou motorov pily. Dolejou olej, benzn. Pilnkem petahuj etz. Jeden kou, druh ne. Kuk m chu se bavit. Pt se. Ptm se. Vysvtluje mi, e to tady je stelnice a psteek je pro stelce, a stl se tmhle a zvedne ruku a uke pes louku dozadu. Jeho slovantin je perfektn rozumt. Jeho kolega byl vloni na Slovensku. "Za rabotoj?". "Nt! Kak turist!". Sndani tradin odkldm na pozdjc. A bude lavika kafko a pod stoleek nataen nohy.

Po silnici . 12, po n shodou okolnost vede i EV6 frm na Novi Sad. Tam to mm necelch tyicet. Do Blehradu nco pes sto. Krajina je vrazn zemdlsk. Placat pole s epou std placat pole s bramborama. Ve je v celku upraven a obdlan, i kdy ne s takovou dokonalost jako u ns. astji ne u ns se do obdlanho celku vkln neudrovan zarostl pole ln. Nebo pole nen vyuito od ouvrat k ouvrati, pro mlad tene: od okraje po okraj, kultivar nen zapojen po cel ploe. ivotadrn Dunaj mi tee po prav ruce za adou strom. Pole jsou na nj zniv napojena nesetnm rafovnm utkanm z hadic, trubek, rour. He na tom, co se vzhledu te, jsou rozvrcen, zapren, opotebovan vesnice. Na prvn benzn zastavuju, zkoumm monosti dle zaitho scne. Mm tst. Lavika, stoleek, na WC el zsuvka. Vam kafe, sndm. Chlpkovi, kter mi je sympatick tm, e mu jsem sympatick, ukazuju triko s Miloeviem - aby mi peetl a peloil jeho poselstv. te: Генерале бојиш ли се некохо само Боха више Нико. Pekld: "Generle, krom Boha se nikoho neboj!". Co jest obdoba poselstv. "Gott mit uns", kter mli faouni vyraeno na pezce opasku. Myslel jsem si, e to tak njak burcujc bude. S plagiorstvm nikdo nic nedlal. Ani Bh. Kde je poptvka jei nabdka.

Novi Sad (NS) se pyn krsnou pevnost nad Dunajem. Abych uetil pi placen jdla ve stncch, lezu do smnrny. Za dvacet euro dostvm cca dva tisce dinr. Na pt dn mi to bude tak tak stait. Rozafnmu placen obd eurem je konec. Mnu co jsem dostal jdu hned vyzkouet. Do stnku. Za housku velikosti mal pnviky plnnou sekanou a zeleninou platm 150 dinr, dle rozpisu na cenku. Chvli se bavm pepotvnm kolik to je na nae a pak to vzdm. Kdy vm, e to stoj jako u ns a nebo m, tak mi to je v podstat jedno.

Za NS v Sremski Karlovci se odpojuju od Dunaje, zatmco ipka ve smru EV6 b k nmu. Nevm povrchu, na kter mne posl. Zstvm na asfaltu silnice a zanm stoupat do kopce, kter Dunaj obtk. V Velika Remeta zastavuju u ndhernho katolickho kostela, kter jsou v Srbiji v menin. (Pravoslavn jsem v Chorvatsku nevidl ani jeden. I to je dvod pro jsem spe prosrbsk). Jdu dovnit. Je pirozen starobil. Nen nhoda, e jsem tu pibrzdil. Po dvou hodinch pohybu mne dohn hlad na jdlo a chu na kafe. To je pod dokola. Jedin kultra dne. Buto jedu, nebo jm, piju (vam kafe), a nebo spm. Mezi to se mi u nic nevejde. Zsuvka je a u olte - pro mikrofon, reprobedny. Je mi to trochu inantn vystoupat po tech schdkch nad rove patc prostmu lidu. Vlst a takhle blzko na pracovit farovo. Jin zsuvky vak skuten podl vlhkch zd nen. Nikde nikdo. Jen obrazy a sochy svatch dozoruj nad tichm prostorem. Pro jistotu tie proptrm prostor hlasem: "Hal!". Nic. Skuten, nikde nikdo. Jsem tu sm. Je-li to v kostele mon. Poslun, po ministransku poklekm, narovnvm se na ti kroky a zasunuju spirlu vsunutou do plechku s vodou. Pak zase "vycouvvajc" poklekm ped monstranc na obtnm stole ped oltem a usedm do lavice. Ne voda doshne klokotu (3 minuty) pemlm a pemlm..., jestli nkdo nepijde a nevyhod mne, a tak. Kdy se z hrnku zane kouit: poklekm, beru hrnek, vycouvvm, poklekm - z cty ke zvykm a s podkovnm, e la elektrika. Ne vyjdu ven ehnm se kem svcenou vodou z mistiky u vchodu. Je to jedin svtost ("svtost"), kterou si dopvm. Lb se mi na n, e je k mn pro vechny. Bez ohledu na intenzitu, druh jejich vry.

Obstojn silnice .100 se mn na zoufalou panelku. Vytm si, e jsem nejel po EV6. Hor bt nemohla. Kdy jsem "nahoe" - nahoe jsem dal do uvozovek protoe to "nahoe" zna nahoe na kopci dvst metr vysokm - tak je kvalita silnice vrazn vylepena asfaltem. Frm po nm dol, ...a brzdm. Proti mn dv pkn holky, cykloturistky. inou do Nmecka (udlm Whou!). Nemaj v plnu jet pes echii ale pes Rakouskou (Whou! Whou!). "A odkud jedete?", ptm se j. ""From Beograde", odpov mi oni. "Od kdy?". "Od verejka". "U jste takto -by bike- nkdy cestovali?". "Ne, to je n prvn vlet". "Hmm..., jedete pozd, bude vm zima", ujistm je j pi pedstav sloty ped kterou j ujdm a kter ony jedou vstc. "Mme dobr tepl kabty". Podvm se jim na brany. "Kde?". "Tady", ukou na mal uzlky na nosii. Nechci jim to "nic" prohledvat, ale vak, kter budou v alpskm prsmyku zcela jist potebovat, se jim tam vejt neme. Nemnm je vce zrazovat. Zkuenost je nejlep uitel. Jsou mlad, odvn a jsou-li i odhodlan, tak to i vydr. Kdy je podm o fotku, tak se nastilizuj do nacvien, rozvern vesel formace. Take vypadaj jak s cykloturistickho asopisu. I j se nastilizuji pro jejich objektiv (mobil). Doufm, e ani zdaleka nevypadm tak rozvern. M image je zcela jin: zarostl vlk samot! Jsem rd, e jsem holky potkal. Mm jistotu, e EV6 od n jsem se odpoutal, byla hor variantou cesty na Blehrad. Chvli pot zastavuju, a fotm se, ped cedul obce jmenujc se Indija. To m zvuk: Indija!

Po krsnm cyklochodnku frm s vtrem v zdech podl krsn silnice .100. Na Blehrad Vvro! Na Blehrad! Kdy pojedu takto svin, tak tam budu u dnes veer. Chci to, nebo ne? Nen mi lpe zstat na noc tret nkde v lese, mezi poli? Nevm a lapu. Vtr mi krsn duje do zad. Chudk holky, ty dus.

Silnice rovn a pm. Vidm daleko ped sebe. Tam se vped sune jaksi dvoulenn proces s krou a vlajcm praporem. S podivnost v hlav se k zdm pochodujc dvojice blm. Dojdm ji, zastavuju, zastavuj se. Slzm. Dvojice je a jde ze vdska - neuviteln. Kolem svta - neuviteln na druhou. li pes esko a dosud maj eskou verzi kartiky, na kter sv putovn popisuj. Krom popisu: odkud, kam, pro a jak, je na kartice napsna i prosba o jdlo. Nerozumm tomu, by to je v etin. "Vy nemte penze?". "Ne". "A z eho ijete?". "Z jdla, kter nm dvaj lid", ekne mi on, zatmco j se dvm na ni. Slena mi pipad thotn, to se anglicky ekne "pregnat", ale nechce se mi na dal podivnost upozorovat - kdy to vidm. "A kde spte?". "Mme stan nebo u nkoho zazvonme". "Jeden mj kamard Petr Hirsch, taky chod po svt pky. Byl v m, Compostele, Jeruzalmu, proel Skandinvii... taky chtl obejt svt, ale njak z toho selo. Neznte ho?", zeptm se j a jim se rozjasn tve, protoe Hirsche znaj. Mme spolenho kamarda! Neuviteln. M oi neustle pipoutv bl, snad ametystov, pvek visc j na krku. Naklnm se k n, beru ho mezi prsty... Nezd se mi pravdpodobn, e by to byla miniatura toho, co mi pipomn. Chci se ujistit, a nevm jak se ona intimn st enskho tla, kter ns mue tak fascinuje a vb (obzvlt v jistm vku) pojmenuje anglicky. A tak se sleny ptm. Piblble, prostodue, pmoae, piem svrm jako by muliku na jejm krku stle v prstech: "Je TOTO, ono msto, kudy pichz na svt dti?". A podvm se z talismanu tzav na ni. Pikvne, e jo s takovou pirozenost a moudrem, e m se ten pvek najednou nezd vbec blb, perverzn, obscnn, jak se mi pvodn jevil. Zrakem pejdu se na jejho dvoumetrovho partnera. Lascivn se usmje. Sklouznu mu pohledem na krk. Nic tam nem. Po drobnm zavhn jim dvm z mce na krku dvacet euro. J si to mohu zcela jist dovolit a oni je budou zcela jist potebovat. Nejlpe na autobus do vdsk porodnice. Nedoku si pedstavit mru odhodln potebnou pro takov podnik. Thotn ena na pm pochodu kolem zemkoule! S muem a cedulikou, dajc pste a oechy!! Jsem mal, mal, a jet men.

Na okraji Blehradu zavhm, zda dojet do jeho centra na noc. Ano nebo ne? Nakonec se rozhodnu - e jo. Na GPS navigaci je toti zakreslen velk park v mst soutoku Dunaje a Svy. Potm s tm, e se tam nkde zaiju.

Soutok Svy s Dunajem je velkolep ozen mscem v plku. Vody dvou ek se sr do nehybn hladiny. Symbolika eky, co by plynut asu, zde neplat. Zde je as vn. Neorientuju se, kter je kter. Ptm se. Zjiuju, e soutok je jet o kousek dl. Toto, e je jen samotn Dunaj s ostrovem. Nben promenda - bulvr Nicoli Tesli- je te v tepl noci vyhledvanm korzem. Kupuju si vaenou kukuici, pisedm si na lavku k dvma kytaristm. Lb se mi jejich brnkn, chraplav hlas. Tepl slan mastn kukuice je vborn odmna. Mm pocit, e zpvaj rusky, ale nevm. Nerozpoznm srbtinu od rutiny. Rozdlvm si pivo a uvm si atmosfru toho msta. Zase jsem rd, e jsem tu, tmto zpsobem. Slun vypadajc pan se mnou dv do ei - obecn plky o cestovn. Stvrzuje mi mj zmr se tu nkde na noc zat. Policie tu pr na to je zvykl. Lb se mi jej bezprostednost, smch, msc v plku, vechno.

Posunuju se dl k tomu soutoku. Ten je utopen ve tm pod nasvcenm hradem, na kter se mi u upmn nechce. Jsem utahanej jak kot. Ztra je taky den.

Stan stavm na pedem vyhldnutm mst. U laviky na vrstv list. Bude mkouko, hebouko, teplouko. Ped "zlezem" si dvm lehkou veei. Aby se mi rno nechtlo kadit. Kam s tm tu?, by byl rno neeiteln problm.

Pr. Poslouchm. Usnm. Pr. Poslouchm. Usnm. Kdy spm takhle nkde ne pln odlehle, tak nezaznu tak tvrd, jak mi je zvykem. Nejtvrdji spm doma v posteli pod peinou s poltem pod hlavou zamknut dvma zpady dvou zmk. To se spanm za stanovm pltnem v blehradskm parku s petlahv pod hlavou nelze srovnvat. V est potebuju rat. Moen mm vyeeno tak, e rm do za tm elem pipraven petlahve - baanta. Odpad mi tm zdlouhav obouvn vyzouvn postvn chldnut a pohorovn u stromu. Takto si levnou potebu odbudu pkn v kldku a teple. Jen to troku zasmrd. Pi t pleitosti vykouknu ven. Chuchvalce mrak hust zkrp zem ivotn nezbytnost. Jedin lovek, kterho zahldnu je neastnk s polmanm detnkem. Jinak nikde nikdo. "Br, v tom se mi nikam nechce", eknu si nahlas a zalezu do tepla stanu, do tepla spacku. V osm mne probouz ticho bez det. Ml bych bt rd, ale nejsem. Mobilizuju v sob sly. Lezu ven, koukm na oblohu. Pret jen pestalo, zase bude. Je teba vyut pleitosti bez det. Balit stan, vci v deti to je ta nejm lkav pedstava. A e by mne tu blehradt nechali kempovat do ztka, to je krajn nepravdpodobn. Tae: get up!

Balm, spchm, aby mi nezaalo pret do roztahanch hader. Putnik s polmanm detnkem, kter od rna krouil kolem, doputoval ke mn. Od pohledu to je bezdomovec s letitou prax. Ountl sako, roztrhnut nohavice, drav bota, zarostl obliej, tdny a msce pinav ruce. Za dlouhmi nehty erno. Ve chvli, kdy hledm plynov vai, kter jsem vera jistojist nechal venku u kola, mi zane tvrdit, jak mne zde celou noc hldal, aby se mi nco neztratilo. Jenome mn se prv nco ztratilo! Mm v ppadu jasno. Veer mi ukradnul vai a te si jet d baki za ostrahu!! Jsem na nho natvanej, nazlobenej, nabrouenej. A k tomu to zoufale podzimn poas. Kosa mi nen jen dky tomu (vemu) co mm na sob. Take balit v podstat ani nen co. Kdy vai najdu v bran, tak se mj pomr k nmu vrazn zmn. Zaposlouchm se do jeho drmolen. Vykld mi, e mu jako klukovi umeli rodie. A e a on bude mt as pro "smr", tak si vykope hrob: "Takov mlk", ukazuje rukama, lehne si do nj se skenma rukama a ume. Pipad mi zvltn, e mu v celku rozumm, pestoe jednotlivm slovm ne. ekal bych, e se pid k mmu ehrn na poas. Je na tom obdobn, podstatn he, ne-li j. J mm kulicha, rukavice a zimn bundu, proti jeho krtkmu sku. Jenome on je rd, e pr: "U tomu bylo poteba", ekne njak a j mu zase rozumm, ani bych vdl, jakou to bylo e. Ani by si o nco ekl, tak mm potebu mu nco dt, se s nm rozdlit. Penze mu dvat nechci, neb drobn euro mince u nemm, a srbsk paprky si etm, abych znovu nemusel do smnrny. Take mu dvm kolnka (tstoviny), ty ale odmt. Nem si je na em uvait. Nem vai. Tak mu dvm plkulov pytel suenek. Kdy jej ode mne pijme, tak mi jej zase vrac - e to je hodn. Pemlouvm ho, ale on trv na svm: "to mngo". Pytlk rozdlvm a do jinho mu odsypvm. Pi odsypn poloviny mne zaraz. Znovu mu je nabzm vechny, on je zase odmt. M filosofie je z jeho smyslu po nebaen po nadbytku dokonale zmatena, zahanbena. Kdy dopakuju zan znovu pret. Zlomenm detnkem mne posl pod stechu jakhosi ne pli vzdlenho stnku. Jdu tam.

Stnek je devn, prosklen. Za sklem vevnit je nepodek, bordel, pna litinov lavika pvodem z parku a jin dva bezdomovci povalujc se na jedn velk dvoumatraci. Jeden nco pe tukou, druh si bal cigarety. Koukm na n skrze sklo, ani bych je zajmal. Pod rozpadajc se stechou vytahuju vai, chystm na aj. Na plynu to vdycky, v porovnn s el. spirlou, zoufale dlouho trv. Nicmn, tepl sladk ajk v kombinaci se suenkama (viz ve) je pjemnou vzpruhou. Kdyby se tu objevil "mj" bezdomovec tak bych mu dal napt teplho aje ze svho hrnku. Vm to. Nemohl bych jinak. Ani bych prosil, klepal, adonil, tak mi ti vevnit otevraj dvee. Pochopiteln, e jsem rd. Pt aj vstoje a ekat a pestane pret je zdlouhav. Lpe se ek vsed. Nejlpe pak vlee. Ptm se po elektrice. Nen ptomna. Take dal hrnek, tentokrt pro kafe, vam zase na plynu. Po oku sleduju ty dva. Zaboeni do matrace, obloeni svinstvem spdaj bezzubmi sty rozhor, ktermu nerozumm. ekl bych, e nen o m. Nerozumm tomu, pro si ten svink neuklid, nevyhz, nenahrnou na jednu hromadu, do jednoho kouta?! Jist. Odpadky jsou vci neist, a proto se jimi nebudou zabvat. Pohled na n na mne psob hnusn. Nen to tak, e bych se v jejich spolenosti nectil dobe, protoe bych se bl. Je to tak, e se v jejich spolenosti nectm dobe, protoe se mi ekluje ten bordel, ve kterm se rochn, ij, hnij. Jenome, zatmco za oknem pr leje fouk vtr, tak tady v tom smrdutm hnzd je sucho a lavika... Zatmco j sedm v suchu, tak "mj" rann bezdomovec krou v deti parkem se zlomenm detnkem. Jak km: Sputnik. Park je velk rozlehl. Stromy vysok daleko od sebe. Sleduji jeho pohyb skrz velik okna. Soustavou cestiek se pibliuje, pibliuje..., a se nakonec pilpne jako mra na sklo a zane ns uvnit teskn pozorovat. Pipadm si pitom jak rybka v akvriu, nepatin privilegovan. Chtl bych ho vpustit dovnit, ale nemu. Nen to tady moje. A ti, kterm to tady toho asu pat, jm evidentn pohrdaj. Dvaj mu najevo, e je z ni kasty, hrub ho odhnj pry a on se nechv, aby krouil se zlomenm detnkem po parku a nsledn se pilepil na pohled do sucha a nechal se odehnat... Je mi ho lto, ale nemu s tm nic dlat. Myslm na verej chodce. Kudypak vedou kroky jejich? D隝 polevuje, chce se mi vypadnout, jet. I bezdomovci, kterm dlm "spolenost", se zvedaj. Otvraj kufry, s vypenmi zmky. Kufry, kter nebalili. aty z nich jim padnou jako ulit. Nevm, e nhodou. Vlasy si pisnou hebnkem. Do podpa, st, vstknou deodorant. Na ist ponoky nazuj ist boty. Z nieho nic vypadaj desetkrt lpe ne-li j, a tisckrt lpe ne-li Sputnik, kter opt doputoval k ostrvku sucha. Gestem mi pokynou, e soar je u konce. Po zaven dve a cvaknut zmku je prosm o to, o jsem se uvnit neodvil, o fotku. Kamardsky mi zapzuj ped svm bungalovem. A hrd vynadaj lidsk trosce se zlomenm detnkem. I toho bych si rd vyfotil jet jednou, ale odmt mi to gestem, kter nelze nepijmout. Ten lovk m v sob zvltn fluidum. Nebo alespo na mne tak psob. Zvltn. Vyrovnan. Klidn. Jedu. Za jinm pbhem.

Do Blehradu jsem pijel, protoe jsem ho chtl vidt. A te tu jsem a nechci ho vidt, protoe poas je pod psa. V pizzerii hlsajc dobr ceny a "Free WiFi" si kupuju housku s msi a pivo. Je tu zrdn teplo. Top. Radm se s yr.no.. Pret bude urit dneska, mon i ztra, a pak u by nemlo. Kdybych chtl, tak bus do Brna jede za dva dny - v nedli. Je tvrtek. Chci? Nechci? Nevm. Do cle, kter jsem si doma naplnoval: Sofie, to je pes elezn vrata kolem Dunaje cca 500 km horizontln a 6700m vertikln. Podtreno seteno. Ujedu-li denn sto a nastoupm-li 1200, budu v cli v ter a pak mi poas i zuby mou vlzt na zda. Je tvrtek (stle jet). Dojdm a nevm co mi libo. Pod jet. Dojm a vm. Jedu podvat se na elezn vrata. Tento kout Evropy bych chtl vidt. Nechvm se vyfotit s jedinou pknou budovou, kter mi stoj v cest ven z msta (parlament). Hrad v deti mne nezajm.

Zastavuju se na bazaru u koucho kiosku voncho smaenou vaenou, peenou rybinou. Pes vdejn oknko koukm do hrnce na polvku vypadajc jako gulov. Pkn pan v pkn zste na ni ukazuju prstem. "rba?", pt se ona nejist. "rba!", odpovdm j jist, ani bych jej slovo kdy slyel. Teplou polvku mi podv v krsn hejc plastov mistice. Plitkou plastolci odmtm, ale chci "chleb". Dostvm dva rohlky a platm, snad necelou dvacku. Ale to je jedno. Polvka je vborn, chutn. Tepl, pln zeleniny, ryb mastnoty a rybho masa. Moje dti (ani Jia) by ji nejedli, dali by si hranolky. Opakuju si slovo: "orba". To si budu muset zapamatovat. Po polvce a dohod s bufetkou si zamykm kolo. A jdu se probhnout mrholenm po trnici zasvcen zelenin a rozlinostem nutnch pro ivot a hospodstv. Pod shnm tu varnou spirlu. Ndhernch vc pehrel. El. spirl nkolik velikost od velkch a po nejvt, zatmco moji "nejmen" nemaj nikde.

Za hldn kola dlm bufetce dal trbu: kupuju si ryb zek. Zase fantazie chut, vn, teplo. Jedinen blehradsk zitek na cel ivot nebo na dva dky - ani ne.

Pedmst Blehradu se zved, vln spolu s kopcem nad nm. Vypad jako jedna velk nekonen vesnice. Drobn domeky, kad se svoj stechou jsou namakny k sob a na sebe, pes sebe. Vypad to jako upaworkovan deka. Silnice 153, po kter B opoutm je zk a rozbit. Mon jsem ml jet po druh stran Dunaje. idii v autech, kter by u ns u dvno nejezdili, tolerantn. Po promrholen hodin zastavuju pod stechou obchodo - hospody, protoe mne upoutali WC dvee a nsledn el. zsuvka. Vam si kafe, vyprazduju steva, istm zuby, nakupuju patiku a peivo. Svam, koukm, jak pr. Faktick pocit chladu rozpoutn ajem umocuje pedstava, e na kopcch za nimi na mne ek Sofie, dozajista sn. Jestli tam nkde uvznu na noc, to to mi bude ouvej jako vloni.

Ped Poeravac pejdm eku. Cedulka ji pojmenovv: "Велика Морава ". Jede mi to, dokud d隝 nepid na intenzit. Prv jsem u njakho hndouhelnho lomu. pny, smradu, smogu kolem na dv hodiny.

V est veer mne dohn obvykl, blzce veern starosti: kdee hlavu na noc slom? Neustl dnen d隝 mi dokonale nahlodal morlku. Mm toho dost. Chce se mi zalzt do stanu lehnout a ani se nehnout. Rozhlm se po mokr, promoen krajin. Vyhldky na pkn such msto minimln, lpe eeno, vbec dn. Kemp? Kde by se tu vzal?

K vdechu zastavuju na benzn - pod stechou nepr. Vody pln kecky. Pedstava, e v tom hnusu budu nkde stavt od rna mokr stan a pak se do nj ve zmen pltnce nahrnu, a najednou "jakobynic" budu v suchu a v pohod je blhov. Pod stechou benzny mne napad een: stan postavm tady, pod stechou, a pak jej do sucha vyten vynesu na d隝 na tmhle ten kousek paitu za benznou. Pedstavu zanu realizovat ihned. Okamit, tak jak jsem: v pltnce, rukavicch, mokrejch botch s kapkou u nosu jdu za pumpaem, kter mne sleduje z bezpe vytopen kancele. Je ochotn a vstcn, kve hlavou: "tor mno tam". Starost mi vypadv z hlavy. Jsem rd, e u nikam nemusm. V suchu pod stechou pumpy vztyuju huskyho. Msta je tu dost, zkaznk dn. Vydenho pumpae m ponn vytahuje z kanclu. Drazn mi vysvtluje, e to jsme si nedomluvili a j mu zase konejiv, e "tor", tu jenom postavm a pak si ho zanesu "TAM" - na to msto, kter mi odsouhlasil. levn mi dkuje za to, e si stan nepostavm pmo u stojanu. Pomh mi s prostrenm prut. Mokrm pltnem to jde dsn blb. Runkem do sucha vyten stanov podlka vypad lkav. e venku, mimo stechu, pr, mi od toho okamiku vad podstatn mn. Z nejhorho jsem venku. Na WC si vytrm tlo do sucha, pevlkm se do suchho. Ndhera. Spirlou vam kotlk aje - fantazie, a i s nm zdrhm co mon nejrychleji bydlet. Dky such podlce mm ve stanu krsn sucho. Husky je dvoupl᚝ov stan spchnut v n ze supr materilu. I kdy svrchn pl᚝ je mokr jako hadr na zem, tak je stle zzran vododoln. A i kdy je vnitn pl᚝ mokr stejn tak, tak je pod paro propustn. To je taky dleit. Dky tomu mm ve stanu svoje teplo, a nikoli svoje vlhko. A tak si v suchu a teple uvm komfortnho leen, soukrom. Nedoku si vysvtlit, e jsem kdysi dvno jezdil, dokzal pet, na vandru pes pt tisc kilometr dlouhm bez stanu. Jak to, e u to neumm?! Je nco mlo po sedm veer. Spt budu dvanct hodin. Tm se na tu dvanctihodinovou smnu/zmnu. Budka si nedvm. Pro nedostatek pevn vle.

Nevstanu v sedm, v osm, ale a v devt, a to jen protoe mi je trapno bt za pecivla, kdy kolem rachot auta, ivot. Rann bolest zad od nlezu druh matrace na Istrii nen tak dotrn. Open o kolo ji kad rno rozlmu na kousky. Rno je bez det a tedy pkn, ale studen. Od st se mi ale nekou, zatm. Kdy pobalm, poskldm, zaroluju, pivu, zavu, piemenuju, spakuju, tak se jdu rozlouit s obsluhou, vyzvednout elektrorouty. Pumpai, kter mne stril celou noc, kupuju krabiku cigaret z jeho nabdky. Maj kolek jako u ns. Kdy se pt, kam mm nameno dle, tak mu eknu po pravd: "Sofja". "Sofja?". "Da! Sofja!". "Sofja overz planinu! Na planinch sng!". "Chvala vam i strno". "Strno". Nevm, jestli si to nerozmyslm. Doku si tu kosu tam nahoe pedstavit. Nejsem na ni stavnej. Jakmile mi zane bt zima na prstky, tak se mi zane stejskat po stednm topen.

Po . 34 dojdm v ase obda pknm poasm z kopce dol do Veliko Gradisko (VG). Dunaj, od nho jsem se vera v Blehrad odklonil zkratkou pes kopce, jet nevidm, ale uju, e nen daleko. Ve stnku si kupuju plnnou placku. Koupil bych si i aj, jenome ten pan neprodv. Tak mi va vodu - zadarmo. Pikupuju si tedy jet jednu placku. Je to dobr, tepl, zeleninov. V marketu nakupuju dn jdla na 24h.. Dle mapy se do vesnice s obchodem dostanu a ztra odpoledne.

Tu ve VG mi zan jzda podl Dunaje po Eurovelo 6. Na map to je znaeno po asfaltce uzounk silniky, kter za Golubac m bt leckde prostlen sklou. Bude to pkn jet. Vydr-li poas. Zatm je fajn.

Cigni proti mn vezou dv naloen na korcch. Kad korek z pti obsluhuj ti. Vtinou eny a dti. Nen mi jasno, odkud to devo vezou, kdy vude kolem jenom pole, pole, pole. Asi z eky. Jedu a do u si poutm cosi. Parda, zbava, odmna. V Golubac jsem v podveer. Obchody dosud oteven. Pikupuju pivo, z rku vody prtcho trubkou ze skly plnm lahve. Trubka je obrostl mechem a opaten cedulkou: "Вода не пије".

Za Golubac podjd silnice, alias EV6 pod strnm hradem. Skly kolem vysok. Abych dohldnul jejich vrku, musm si notn zalomit krkem. Tunelem pod hradem pronikm do soutsky elezn vrata, kvli kter jsem tu. Rumunsko srbsk hranice tu b stedem eky vymezen srbskmi a rumunskmi skalnmi masvy stojcmi proti sob. Daleko od sebe, po miliony let podl mocn eky. Vypad to efektn. Dunaj, zklidnn kaskdou pehrad ne po proudu nikam nespch. Naopak, leniv se rozlv. Hebce a blukav vlnami hlad beh pod silnic. Spe ne eku, pipomn mocn jezero.

Zatmco brka Dunaj nikam nespch, tak j se enu vped. Uvm si pkn jzdy v reflexn vest. Stmv se, za chvli bude teba nkde bydlet. Ne to ale nkde zapchnu, chci jet pr kilo na tacho pidat. Dohnm verejek. Moc mst k bydlen nen. Vpravo skla plhajc do nebe a vlevo srz k Dunaji. A tam kde je srz pkr jen trochu stoj chatka, srub, i takov njak plechov psteek chatae - rybe. U jednoho z nich zastavuju, pekrauju nataen drt - zvoru. Jo tu by se to dalo..., v ppad nouze, kter jet nenastal. Jedu dl.

Po deseti minutch jsem u dal boudy. I tu by se to dalo zapchnout, ale nechce se mi vstupovat do soukrom nkomu. Znovu proptrvm GPS navigaci. Po piblen objevuju kemp umstn na drobnm poloostrov vstrenm do toku Dunaje. Mm to k nmu cca 7 km. Zajsm. Roznm erven svtlko na zadnm blatnku, elovku pigumikovanou k hlav a velm: "Jedu bydlet!"

Reklamn cedule "CAMP" vyveden na prkn ttkou je jen jedna, v posledn chvli ped odbokou. Po oputn hlavn silnice mi otolina pod kolem roztese tlem, rem. Hrkm, rachotm, drnm. Stromy kolem cesty zahuuj tma je jet neproniknutelnj. V lese dva domky se tkajcmi psy a tma. Nikde ani rovka. Oekvm, e se mi kemp prozrad z rovek, ale ne. Nic. Nikde nic.

Dle navigace je kemp pr destek metr ve tm pede mnou..., ve skutenosti tam je mrtvoln tma tmouc. Vypad to sp napnav, ne lkav. Vytrvalost mne vyvd z leska na plcek v pe. Navigace nelhala. Kemp je na svm mst. ada pti chatek, socilky a domeek recepce, kuchyky, restaurace v jednom, tvo jaksi tverec. Jsem doma, eknu si pro sebe, a nahlas: "Hola! Hola!". Nikde nikdo. Ticho, plouchn vlnek. Kuchyka kempu pod pergolou je voln pstupn. Kdy do n vstoupm, tak se rozsvt svtlo. Ztuhnu naptm... Svtlo je ale ovldan fotobukou..., leva. Nevm jestli mm bt rd, e vidm kolem sebe, a nebo bt nerad, e mne nkdo me vidt. Svtlo mi odkryje nepodek kuchyky. Vypad to tu jak v katastrofickm filmu, ve kterm lidstvo chvatn opout sv bydlit. Pohzen ndob, neumyt hrnce, pinav utrky, ve vypnut lednici plesniv zbytky v hrci, olezl vejce. Vad mi to (pochopiteln) pekonateln, protoe voda tee a el.zsuvka je funkn a j nemm jin volby. Fotm zpad slunce. Zlatav ze dnenho dne se ztrc za moem Dunaje, za kopci na zpad. Oskar dv o sob pod jet vdt, i kdy pro tuto ku el spt u ped desti minutami. Dnes bylo pkn. Podle ervnk soudm, e i ztra bude. Vam prky v nudlikov polvce. Blzkost rumunsk mobil st mi zajiuje lacin spojen s domovem. Vol mi tta. Pesn mu popisuju, kdee to jsem. Najde si to na netu. To je dky modernm technologim mono. To co natst (dosud) net neum je zprostedkovat zitek z msta. Chu, vni, teplo prku s hoic. Barvu nebe mncho se na non oblohu. Vtk ustc listm. plouchn vlnek. Pach rybiny. Pohled na m dl tm mn zeteln obrysy okolnch kopc. Odplatu za pekonan den... To vechno saju do sebe usazen v plastikovou idli. Jestli je sprcha funkn mne ani nenapadne zjiovat. Na to je velk kosa. Lezu do stanu. Odmuju si dvku spnku. Budka dvm na pl sedmou. Take deset hodin klidovho reimu. Rd spm.

Rno lezu ven jako vystelen prkem. Veer jsem toti nechal u zsuvky nabjet elektrorouty. Zabalil jsem je sice do t nejhnusnj utrky, kter byla toho asu na tom mst k mn, ale stejn... co kdyby u nich byl nkdo dve ne-li j? V dennm svtle vypad kemp podstatn mn tajupln neli v noci. Lpe eeno, vypad pkn. Kdy dojdu s rnm a k vod, tak tam objevuju pohozen kotlk a nsledn o kus dl trojnoku. Tkm komplet v ruce. Je to kvalitn materil, poctiv prce. Hmotnost a rozmrnost nlezu je tm jedinm, co mne zdruje od toho, abych si to odvezl dom jako suvenr. Nakonec se rozhoduju, e ho sbalm. Ti dny ten trempsk skvost uvezu. Pro sebe. Pro Ondru. Pro vzpomnku. Vbec se pitom rozhodnut nectm blb zlodjsky. Kdyby kotlk vysel spodan nad ohnitm. Kuchyka byla uklizen. A byla tu kasika pro samoobslunou platbu, tak bych zaplatil a s podkovnm odjel, ponechvajc ve na svm mst. Ale kdy si ten kotlk odnese prvn vt voda, a nebo hastrman? A v lednici jsou zbytky? A zchodky zaven? To mi pak je tk odolat pokuen a dodrovat vy principy mravn.

Chvli ped osmou kemp opoutm. Pedpokldm, e spolu se mnou tu kon leton sezna.

Podzimn rno je studen. Jedu svin, v rukavicch, kulichu a bund, abych se zahl. Slunko je pod jet nkde za kopci. Kopec, kter nen probourn tunelem, nbr nese silnici po svm hbet, mi stran tepla pichz vhod. Pkr stoupn mne provuje a prohv. Na jeho vrcholu zanechvm ro u krajnice a jdu si pro fotku. Je na n oputn klna a Dunaj smujc do Kazask soutsky, kde se scukne ze stovek na destky metr. Jeho tok zpomaluje, a zastavuje, ob, svho asu nejvt Evropsk hydroelektrrna a pehrada stejnho nzvu: elezn vrata, ne po toku. Vlevo je Rumunsko a Karpaty. Vpravo Srbsko a Star planina. Nahoe nade mnou slunce. Za mnou Dinrsk hory. Bude pkn.

Pi focen fotky dozoruju nad vzdlenm rem. Obh ho, oufv pes. Bojm se, e po nem chapne a kolo se mi s achnutm skc. Take hbitov, kter jsem ml pi focen za zdy, neprolzm. Vypadal unaven, oputn, neudrovan. Kdysi bledmodr plechov ke pohltila, pokroutila, onmla rez. ulov nhrobky vykiveny dosud promlouvaj k ivm bukvami. Zdku rozvrtil zub asu. Poklidn tok rozpadu naruuje jen nkolik mlo hrob vzdorujcch poloasu rozpadu poslednm zbytkem sil. Vesnice, ku kter pinle je sama hrobem. Nen-li koho, kdo by v n il, pak ani nen koho, kdo by se o jej hroby staral. To je jednoduch rovnice. Mlad to thne do mst. Vude. Nemm jim to za zl. Nejsem jin.

Do Donji Milanovac pijdm v ase kafov pestvky. Na nvsi pr stnk jako o pouti. Ve co prodavai na pultech nabz, se njak ve k ivotu vesnice. Ov rouno, med, soka vyezan ze deva, kus utru ze skly, n vsazen do kozho rohu - levnj, do jelenho - dra. Prodavai by prodvali, ale nemaj komu. Divm se jim, e tu stoj. Pro koho? Rno v kempu jsem vyuil situace: pstupu k elektrice, a kolnek si navail do foroty. Jst se mi nechce, ale odpoinout si zadkem od kola jo. Jistotn mm ke kosteln vi. Tam bude vodika, travika, lavika. Kostelk je pravoslavn. Z venku nemnoho, zevnit pak velice, velice zdobn. Vystln koberci, vyzlacen zlatem, vyzdoben ikonami vypad pohdkov ndhern. Ze stropu vis ndhern korb lustru. Pochopiteln taky zlat. Uasle nad pokladnic, v n jsem se octnul, asnu. Liturgie pravoslavn, je jin ne nae katolick. A tak tu nen to u ns typick uspodn: obtn stl, stojc proti ad lavic. V Moldvii jsem byl jedn asten. Pravoslavn se kolem popa pednejcho psmo shlukli. Pi obad obchzeli mstnost. Lbali, hladili artefakty, kterm j nerozumm. To nebylo lze s pouh nvtvy, bez vkladu, pochopit. I j lovk snad modern obdivuju, nechvm se ovlivnit tou krsou kostelka ve vesnice s 3000 obyvateli. Otzka mi napad obvykl: Jak asi musel reagovat lovk ped dvou stem let, kdy uvidl, shnul si na nemon? V kostele nikdo. Jdu si pro hrnek, vodu a spirlu. Zsuvek podl zdi tu maj nespoet. Kafem provouji venkovn altn. Je ndhern. Teplo. Jasno. Sluneno. Po jednom, pidvm druh. Dojdm rann kolnka a u studny za pomoci psku a sena drhnu kotlk. I po msnm putovn se mi jeho hlink leskne novotou. Stl i s poklikou jak nerezov tlak - nepochopitelnch est stovek. Dobr investice. Kdy jsem hotov k odjezdu, pichz ke kostelku z nieho nic poetn skupinka evidentn cizozemskch trist. Pan v letnm klobouku s irokou krempou a vlajcch atech se semnou dv do ei. Anglitinou mi odpovd na otzku, kdee se tu vzali. Jsou Amerian, ona z Arizony, a putuj vletn lod po Dunaji. Vidli Vde, Budape, Blehrad... Jo, Dunaj ns spojuje. Poslm ji do kostela. Bude koukat. Takov kostelk v Arizn nemaj ani jeden, to se vsadm.

U stnk na kiovatce, ped hodinou zvajcch nudou, probh il smnn ruch. Stnkai se dokali. Americk dolary se mn za srbsk drobno radosti, tak to m bt. Rouno do Ameriky nikdo nepothne. To d rozum.

Cedule za vesnic mi vzkazem: "Srean put" peje astnou cestu. Zkrceno do slengu: "Srno". Je mi to hladivj ne "Good bay!". I proto se mi tu lb.

Silnice, po kter jedu, se odpoutv od Dunaje podl ztoky. Na jejm konci se don vlv njak eka. Mocn vtr mne siln ene pmo vped, do hor, smrem na Sofii. Na konci zmnn ztoiny pejdm dlouhm mostem onen ptok. Te bych se zase proti tomu vtru ml dt, a nebo vyut jeho fuku, odpoutat se od Dunaje vjet do kopc Star planiny. Kdy pojedu proti vtru vtisku, uvidm tu nejlukrativnj, nejzenj st Dunaje a do hor odbom ztra. Kdy si to odepu a pojedu do hor, tak mm zajitno spojenectv vtru a poas. Po zral vaze, kterou vyem bhem jzdy, bez zastvky odbouju do hor. Jsem rd, e je pkn a e mne vtr sune vped, ani bych musel lapat. Vce mi neteba. Pipravuju se tm o dlek soutsky, ve kter za man stval Trajnv most. Most, kter svoj celkovou dlkou 1135 metr pedstavoval nejvt soudob most. Toto prvenstv si podrel po dalch vce ne tisc let, akoli byl znien ji ve druh polovin 3. stol.. Jeho artefakty jsou v pilehlm muzeu. (Pokud teni pipadm chytr tak pozor, ve chytr co tu je, je opsno a zjitno a zptn, doma, pi psan tohoto textu).

Vtr mne tla vzhru do kopc. Kolem loutnouc bukov lesy. Podzimek na dosah, kolem vude. Vesniky vypadaj jako vystien ze skanzenu. Hlavn stavebn materil: devo a mazlav hlna. Na dvorcch ivotodrn nepodek prozobvaj, prohrabvaj jejich uivatel: lid, slepice, ovce, krvy, psi na chrastivch dlouhch, krtkch, etzech. Ploty se tu moc nestav tak jednou za sto let, a dle toho po zbytek stolet vypadaj - symbolicky. Pod si v hlav vezu obrzek toho krsnho, ndhernho interiru kostelka. Hlinnost domk navyuje jeho zlato tpyt. Vichni venku - nco dlaj. Kolem dobytka. Kolem pole. Kolem domku. Kolem sebe. Lb se mi to. Vesniek dnes je vzhledem k pvtivosti krajiny vc ne vera, ale pod celkem mlo. Povtinou proti ce jedu sm mezi lesy. Obas zahldnu bunkrovit stavbiky z cihel. Maj tvar mile. Stedovkho transformtoru deva na uhl bez uit milin let. Naped mourm do daleka a vhm, coe to vlastn tam pod lesem je. Kdy mi vak d silnice sjet a k takov bni, tak mm jasno. Ano skuten, jsou to mile. Vtina z nich vyhasle ek na obiven ohnm. Dl cestou mm tst. Nkolik oivlch dmcch golemovch hlav vydechuje ze zem oxidy sry a dusku a jin v kotouch. Nemohu nezastavit, neopt ro o kl a nevkroit do ohrady, ve kter jeden z takovch moudcch smrdcch bunkr stoj. Ovce se shrben vnuj okusovn posledn leton, tikrt opasen trvy v jejm protilehlm rohu. ekal bych, e u mile nkdo bude. Ale ne. Nikdo tu. koda. Mil m tvar plkoule o prmru cca 3 m. Nad nm je pochzn stecha. Kdy na ni pohodln vystoupm po dlouhm njezdu, tak se koukm na velikou "pokliku", kterou je ze shora uzaven plnc otvor. V jednu chvli se vtr oto a zahrne mne moudivm smradem. Rozkuckm se a skrz uslzen oi netrefm skrz oudu oblak na erstv povt. Ze zajet jedo plyn mne vysvobozuje a vtr z jin strany. Prchm do bezpe, ne se vtr zase oto.

V Donja Bjela Reka v obchdkohospod "MIX" se vm nakupuju na noc. Pes pult zarovnan zbom si objednvm: "pek. Hleb. aj". Pi vyen slova "aj" odtajuju plechek v ruce. Prodavaka je absolutn chpav. Vyzve mne jen k tomu, abych j ukzal, kolik toho peku chci. Uku si asi tak na ticet deka. Pak mi do plechku z kohoutku nato na kafe dosti tepl vody. Z dalho reglu pod chleba. Na kalkulace ve sete a cenu mi uke. To by se mi v Tescu, a tak dle, nestalo. Lb se mi tu. Pod stechou u stolu s lavic spodm plku sprvn slanho peku, chleba a dva hrnky aje. Kdy se zvedm tak pichz ptice chlap ve vkem a prac unavench atech. Ti vrsit a dv mlad tve. Jsem rd, e jsem stihnul pojst bez nich. Mm rd u pevykovn klidnou samotu. Na stl roztahuj svj nkup: pivo a koalku ve dvoudecovejch sklenikch. Nabz mi pivo, to nechci, a koalku, jo tu si dm. Je to klasick vodka. Moji dnen cestu z Dobr znaj. Dokazuj mi to jej charakteristikou: "Hore - dole", rukou znac gesto nen poteba. Hore dole je prost hore dole tady i u ns "v eku". Metr nasbranch za dneek mm cca 1500. (hlt koalky) a odjetch kilometr cca 100 (hlt koalky). Ne odjedu, jdu koupit hlt koalky v plastikov dvoudecce, kterou po sob, krom (snad) dobrho dojmu zanechvm u stolu. Po zaplacen mi zase ubude z hromdky dinr. Budu ji muset doplnit. Od chlap se odpoutvm zvolnm: "Strno na Zajear". Mvaj mi tce upracovanma dlanma. Ve svch upracovanch atech vypadaj nezvisle sv. Jinak to nelze nazvat. Mm tak hodinu a pl. Cestou nkde to zapchnu.

Krajina se zmnila - pozvoln kopeky porostl buk lesy vystdny za vpenat pke lomen skaliska. Po stromech ani pamtka. Kopce porostl pichlavou kle se rsuj na pozad podveernho nebe. Maj nco mlo pes tisc metr. Nejvy z nich Stol (1190) mm po prav ruce. e bych cestou k veeru narazil na njak kemp je vylouen vc. Kdo by tu co kempoval? Vzhledem k mnostv utr vude voln rozsetch po kraji nemu nechat hledn plcku pod zda na posledn okamiky dne. S elovkou zpravidla vechny utry neptelsk vi lecmu tlu tko odhaliti. Tsn ped samotnm koncem dne zstvm na oputnm asfaltu odpovadla. Jsem za to rovn placat msteko vdn. Je nejlep z toho, co mi proda nabz.

Skrz oteven vchod koukm ven do oteven utrovit krajiny pod tm Stol-em. Nikde, iroko daleko ani lou paprsku. Jen nahoe na Stolu svt cosi erven. Verej noc jsem trvil na doista jinm mst, jin planet. Ta rozmanitost mne bav, oarovv. Kdybych jel autem, tak by mne minula. Tahle, vydupna ze zem, na mne psob stvoen, arovn. Rozhycovn, rozpumpovn dnem, nechce se mi spt. Hvzdn nebesa nade mnou z, z a z. Myslm na konec vletu. Dva, ti dny (?) pohybu v takovto a vy krajin a jsem doma. Jsem rd, e jsem dnes dojel a sem. S podporou vtiska to nebyla takov robota, jak jsem se obval. Jen aby vydrelo poas... Mylenky mi skou z jedn na druhou v krtkm sledu, tak jak je pinel nejen dneek. Tak jak jej pin mylenky na ztek. Dui mi net zhola nic. Zato do boku mne spravedliv tla skrze vrstvu matrac nkolik pehldnutch "kamnk". S tm te u nic nenadlm. Jak si lehnu, tak se nehnu.

Rno budk 6:30. K rann bolesti obvykl -zad v ki- mi kiuj tlem bolesti z neobvyklch smr. Od lopatky, kyle, stynch ploch tla s plochou zemkoule. Jak si kdo ustele tak si lehne, dere se mi vytav z mozku na rozum, zatmco se morln pemlouvm, fyzicky pelamuju smrem ven. Venku krsn studen tich erstv den. Ticho. Ptci ml, jako by nebyly. Neobvykl. Zavlkm se do bundy, hlavu strkm do kulicha, ruce do rukavic. Na teploty, pi nich se mi kou od st, nejsem zvykl. Mln rann opar rozpout slunce, zatmco j balm rosou zmenho huskyho. Bude pkn.

Krtkm, ale pkrm sjezdem sjdm k . Brsk. Mlha. Mlha. Mlha. Les. Les. Les. Kosa. Kosa. Kosa. Devn vesniky stluen z prken obmazan hlnou. Vyhlnn ulice, vyjma t hlavn, po n jedu. iv lid. Sypajc slepicm, tpajc devo. iv skanzen. Na poli kouc hnj trhaj vidlema z vleky za samoinn popojdjcm traktrkem, rozhazuj v kydancch kam dohod. Nepedstaviteln tk prce. Vykydat, naloit, rozhzet... Ne, nechtl bych to dlat, tu t dle ne na pohled. Ovoce nikde. Hrun, jablon, vestky, cokoliv. Nic takovho nikde cestou. Dnes, stejn jako vera i ztra. Nevm pro, ale vysvtlit se to asi njak d. Mstem to nen. Toho je kolem vude dost. Na vin budou zimy. V zim tu mus bt dn zim. Ped Zajearem se m . Brsk vlv do . Timok. Zn mi to po indinsku: "Timok", te bude "moj" ekou a silnic zase .35. V Zajearu se rozdluje Timok na Bl a ern. Mj bude ten bl. Za Zajearem u mi je teplo od slunce, od kopce. Zastavuju na benzn na sndani, na pevleen. Vam dva hrnky XXL velikosti. Sladk kafe a rohlk s nutelou to mm rd. Infrastruktura WC je dobr. Umyvadlo, punt tepl voda. Vm poas = peru mal vci a jedny dlouh kalhoty. Naposledy. Pak u budu doma a vandr roku 2018 Jugo bude realitou minulosti. Je to mon? Asi jo.

Msty ir, msty u dolko svr Bl Timok, koleje a moji ticet ptku dostaujc kvality. Etapovm clem mi je 40 km vzdlen Knjaevac. Nateluju si do u sluchtka, zapnu nhodn vbr, usadm sedinku na sedtko, vklnm pravaku do klipsny, vyhodm blinkr pohledem, rozjdm se. Jedu pomalu a vytrvale. Soustedn zevlujc kolem sebe, do sebe. Slzm jen jednou, ped hospodou. Otvrm dvee, vstupuji do pjemnho tepla. Top se tu. "Dobr den! rba jes?". "Nt. lik jes". "Chvala Vam! Strno!". "Strno!". teluji sluchtka do u, sedinku na sedtko, pravaku do klipsny. alik nechci. rbu, teplou mastnou polvku, tu bych si dal.

V Knjazevac jsem pod kopci 1700 - 2100 vysokmi. Le na nich snh. Konec srandy. Jak j nemm rd zimu! Vbec! Sofie je na jejich druh stran. Pi vaen kafe na benzn mi pistane podnosem vkvt ikovnosti zmenk. "Hybridostroj" jsem kal sloeninm: motoru, kabiny, nkladn korby a ty kol propojench dlouhou traverzou, kdy mne pedjdli a mjeli cestou. Chlapka, co z nj vylezl, se fokem ptm, zda si jeho stroj mohu vyfotit. Dovoluje mi to, piem ale zapomn, e dnes nejel na pole, i do lesa, ale na nkupy, a e mu v kabin zstala sedt jeho mu drah polovika. I j si j vimnu a pot co od n stojm na vzdlenost dvou metr. Ozv se, nadv, chce utct z kokpitu vozu, jenome se j njak zasekv otevrac mechanizmus. Tzav pohldnu na chlapka s otzkou "Co te?". Smje se na pln kolo. Srabcky zvyuju odstup od vozu, zatmco pasarka trh klikou u dve. Fotm, a si bba nadv.

Maliko a cudn se vnouju do msta kvli smn valut a pozdnmu obdu. "Menjlnica" tu je na kadm rohu. Mnm deset euro. Ztra budu v Bulharsku. rbu nikde nenabz. Take zstanu u oblben placky "Pljeskavice" plnn sekanm masem. Dvm si dva kusy. S nacpanm bichem se vracm zpt k benzn a odbouju doprava na vedlej silniku 221, kter mne nejkrat cestou pevede pes hory do Sofie.

221 je vedlej silnic. Hlavn pro silnie. Jej dravost, zplatovanost, zprchnivlost o tom svd. Vesniky jsou pod stejn, z mho pohledu prvobytn pospoln. V jedn se zastavuju u svbytnho projevu ivotnch schopnost vesnice - rachotc, kouc staven je zvenku opedeno soustavou vzjemn proti sob bcch irokch emenic. Z nsypky se na nklak sype rot. Zaujme mne to, zastavm, ale fotku j blbec neudlm. Smrovka uren vletnkm mne lk k monastru Sv. Trojice. M to bt 500 m. Podlehnu lkadlu, odbouju z hlavn silnice, jedu na exkurz. Nuda. Na monastry je Rumunsko. Ale je tu jablo. Beru ti kusy. V Jalovik Izor nakupuju na veei: pek+hleb+mustard. Za ajem mne prodavaka posl do restaurace vedle. Ve vytopen restauraci mi dojde jak je venku zima. Objednvm dva velk aje a zstvm venku, abych si nezvyknul. Pkn den kon zataen. Ochlazuje se. Doufm, e nebude pret. U poslednho staven si adonm o vodu pes plot. Kdy mi ji pn pinese tak se naped z pet lahve pede mnou napije: snad abych mu vil, e nen otrven. Navenek kvu a uvnit vrtm hlavou.

S mylenkami na noc, dojdm k celkem pohlednmu dvoj vodopdku. V Plitvicch jsem takov nevidl. Kdo chce pln k nim, mus po kld pes ku. Nejdu. Nejsem dobrodruh. Je tu takov jako by tboit. Ohnit, stl, drnit plochy pro stan kolik chci, popelnice, na konci louky kadibouda. V Chorvatsku by to vypadalo docela jinak: placen parkovit, buty, WC, devn chodnek schdn jen se vstupenkou. Tu tato varinta se mi lb vce. Pesto vak, kvli tm drnm. Kousek jet popojedu.

Nakonec zastavuju na vrstv tlejcho list pod vtvema na okraji pole. Je to kus od cesty. Rno budu mt mokr boty od rosy.

Vykukuju ven. Autorck ro poslun ek na svm mst. Zvedm se. Balm. Jedu. Sndani zrealizuju cestou. A si bude kde sednout na zadek.

Veer neprelo, a ani dnes nebude. Silnika je uzounk. Domeky skanzenovit devn. Zdn istou cihlou jsou v menin. Den se vybarvuje do modra. Parda. Zastavuju chlpka. Dle spz auta je mstn a dle foto vbavy to je machr na focen. Chtl bych se nechat vyfotit. Je z New Yorku from "jesej". Povdn o rodin je v prvn lekci, take to mm docela nacvien. Jeho otec je pmo odsud, maminka z Rijeky, on sm u je USA-manem, auto m pjen od strce, u nho bydl. Vychvaluje, pochvaluje, chvl dolko svta, kterm jedu, v kterm jsme se potkali. Souhlasme spolu, e to kolem je " naturel lovely". Zn to tady. L mi barvit, jak silnice dl bude semknuta v kaon spolu s kou. V kaonu mono vidt orla nebo andla. Ta slovka si jsou tuze podobn a ani mvn rukama - kdlama nedv jasno. Ten i onen je maj. "Road" bude "Up", a pak "Down". Tm se na oba smry. Up i down. Silnice je dobr. Fotku jsme zamluvili.

V Pirot jsem v ase obda. Penz mm jako elez, take polovinu penenky mnm za pln menu i s polvkou. Pak jzdou "pes" prohldnu msto. Zaujme mne hrad obehnan hradbami a plaveck bazn. Na hradby hradu nemm nladu, to si radji sednu. Na bazn bych si skoil. Vykoupat dozajista potebuju. Jenome na to mi je zima. Na pump za mstem zjiuju, e do Sofie to je devadest. To je Supr. Pi t informaci mne zasvrb chodidla. Budu-li tam dnes, co je reln, pak je reln, e ztra budu v busu, a pak je reln, e pozt budu doma... Je to vbec reln? Pirot le v rozlehl rovin 350 m vysoko. Kopce, ktermi je rovina obkrouena, stoj v uctiv vzdlenosti. Stedem roviny vede silnice - dlnice rovn jako pmka. Autoplachty nesou zhusta popisky psan azbukou, latinkou i turetinou. J frm podl dlnice po vedlej silnice. Vtr se mi opr do zad, jako by chtl, aby reln stalo se skutenm. Dost mi to jede. Uvm si to. rodnost pdy prozrazuje jej barva. Tady je antracitov ern. Mal traktrky ji obracej malmi pluhy na malch polkch. Vlastnictv je vymezeno mezemi prorostlmi kovm. Prvorepublikov hospodstv. Po ptaticeti kilometrov jzd jsem v poslednm msteku Srbska: Dimitrovgrad. Projdm zbytek penz: klobsa, chleba, aj. Pi placen si za spropitn beru ajovou liku na pamtku. Je dlouh. Praktick.

Na vjezdu z msta mjm nevelk tbor bez pochyb uteeneckho lidu. Je pln ernoch, ernoek, ernouk, vichni do jednoho jsou ve svch ivotech obehnni plotem. Nikdy v ivot jsem nevidl pohromad tolik ernoernch ernokoc. Ani v Maroku. Tam byli Arabov - vy kasta Afriknc. Silnice, z n do tbora vhlm je o nco ve, ne-li tbor sm. Mm pehled blho shiba. Podlouhl bl unimobuky slou za WC, sprchy, prdelny. tyi velk vojensky zelen podlouhl stany za ubytovny. Pestrobarevn prdlo pehozen pes plot schne na slunci vtru. ekl bych, e tam je tak 200 ernch dvounohch mravenek. Byla by to pkn dokumentrn fotka, ale pipad mi trapn fotit ty lidi za plotem jako zvata v ZOO. Tak si to "vyfotm" jen do sebe, pro sebe.

Ped hranic ada kamin. Turkov, Bulhai, Srbov, Rusov, Rumuni - Balknci. Zpadoevropan ani jeden. Na vjezdu bez problmu, na vjezdu drobn komplikace u oknka: "Ty jede do Sofie na kole? Tak daleko?". Za hranicemi stejn ada kamion ek na vjezd do Srbska. Jist. Kapacita uteeneckho tbora m omezenou kapacitu. Ml jsem si ho dstojn vyfotit a odjet. Trapnost, netrapnost.

Na Bulharsk stran nepokrauje dlnice dlnic nbr silnici E80 s konfortn krajnic. To mi vyhovuje. Co kamin, to pomocn tlakov vlna s "pusch up" efektem. Kopce kolem jsou zase na dosah. Rovinu jsem nechal za zdy. Sunu se vzhru do sedla, za kterm je u jen sjezd do Sofie. Pedstava ztejho nvratu mne in nenasytnm po jzd. Jistotu, ale jet nemm.

Sofii jsem si za nvratov msto nevybral nhodou. Denn z nj toti odjd alespo jeden spoj do Prahy. A ztra, ve stedu, pak dokonce ti! To u je dvod pro vykink. Te u to dobe dopadne. Klid se mi rozlv tlem. I kdybych nestihnul ztej bus, tak stihnu ten dal, a ono se zase nic nestane. Vdom tohoto podku mne nechv klidnm. Jedu, lapu, peru se s kopcem, a to je ve co pro ztej odjezd dlm. Bav mn to. Do u mi hraje hudba a mylenkami koluj projet kilometry. B si svm tempem. Jednotliv vjemy se pekikuj jako by soutili o dleit postaven v m hlav. Urovnvm je do dky. Vechny jsou dleit. Mm na tu inventuru as, po zbytek dne, byt. Pod je budu pehrabovat, rovnat do pihrdek podle tmat: span, lid, ovoce, cesty, zem, kopce, jdlo, zvata, ei, as..., a srovnvat zpt do asov osy tak, aby vedle stly, sedly, leely tak jak vedle sebe stly, sedly, leely, kdy se dly.

Jsem za kopcem. Nzev stepn krajiny opasen kozami Planina je pilhav. Je to vn planina. Nikde nic. O tyicet kilometr dl a o dvstpadest metr ne pozvolnm klesnm je Sofie... Na vzdlench kopcch obkruujcch dol, ve kterm je Sofie uloena, snh. Hlavn na tch jinch kopcch pinleejcch k poho Vitoa. Deset z jejich tt m nad dva tisce. Kousek od Zbeha je Vitoov se svm kopcem. Co m s Vitoou spolenho Vitoou?

Zastavuju na benzin v Dragoman. Tentokrt ne na kafe - na to pi trapu nen as. Za cenu mstnho hovoru volm Jie, e to dnes asi dothnu do t Sofie, a e bych ztra mohl sednout na bus. A mi najde njak a pole mi to esemeskou, e si to veer peberu.

S mylenkama ve uvedenma jedu do tmy a pak jet hodinu po tm. Svtm, blikm, v reflexn vest za irokou krajnic oddlenou od jzdnho pruhu reflexnma abkama nastelenma do asfaltu. Je to bezpen jet? ekl bych, e jo. Pipadm si jak velk tirk, jak plnon kovboj. Do u mi stle hraj Teriny nahrvky. Supr ist. Supr zitek. Pocit. Take jedu, jedu, jedu a nebo spe letm, letm, letm a do Bozhuriste, to u jsem na pedmst Sofie.

Smoku sthm na posledn chvli. Kupuju prky, peivo, pivo a za odmnu ipsy. Mm je rd, obas (jednou ron) se jejich chut odmnm. Kupoval bych si je astji, ale bohuel astji si nevytvom ten sprvn dvod. Obava, e mi nkdo lohne nco z kola nebo kolo cel, mne popohn k rychlmu tempu. Lid kole obchodu bylo jako much a tma kolem jako v pytli. Ideln podmnky.

Z Bozhuriste to je do centra Sofie 12 km. Nen dvod natahovat dle krok. 130 je u tak pkn vsledek. Na GPS navigaci vybrm plcky. Lb se mi ten mezi kostelem a hitm. Nen to daleko, jedu tam. U bez svtel, abych nebudil pozornost. Cestou se zastavuju v kov. Potebuju vyprzdnit steva. Tu je pleitost, kter se nemus opakovat.

Park u kostela je dobr tip. Vysekan hust trvnk, dobr loe. Poulin lampy v pimen vzdlenosti - akort aby mi svtily a neruily mne ze span zrove. V jejich svitu, na lavice a u stolku si ohvm prky, vypjm pivko, natahuju nohy. Tie pevaluju v sob pocit: Jsem v Sofii, na konci tohoto vletu. Je krsn, jasn, tepl noc. Hvzdy svt ndhern, nemn a zase jinak ne-li vera (vera nesvtily). S kadm posunem se ta hvzdn krajina mn. Jedin noc nen stejn. Recituju si vere. Nohavicovu Kometu... Vydejchvm tempo dne, vletu. Nechvm se plnit poklidem. Jsem rd, e jsem tu sm. Nikoho, ne-li sm sebe, k tomu netebuji. Ani po telefonu. Vbec. Ctm jak chldnu. Dechem okolnch kopc posypanch snhem. Jsem 500 m vysoko. ekl bych e Sofiie je z tch velkch hlavnch mst, nejve poloena. (ano je). Za era vzdlen poulin lampy zahajuji veern ritul: rozbaluju huskyko. Je mokr od rann rosy. Vztyuji ho, podlku vytrm runkem. Ztra ho (runk) zahodm a pozt budu spt ve sv posteli. Neuviteln. Kdy mm ve nakramaeno dovnit, pijd ke kostelu auto s npisem "SECURITAS". "A jejda", eknu si pro sebe. Kdy mui vystoup, aby si zaplili, tak jim jdu staten v strety. Na se tajit? Div se, pro jim to vykldm. Divm se, e se div. Jako by nepijeli kvli mn! Ne, skuten ne. Pijeli hldat ten kostel. "A to tu budete pes celou noc?". "Da, erez noju". "Nu vot, chara. I pasmatrt polsta tke moj tor?". "Da. Pasmatrme". "Spasba!". "Ne, nda! Spakjno addychj!".

Rno okrasn, jasn, ist. Vstvm o pl osm. I bez budku. Bus mi sice jede a o pl pt, ale dle se mi leet nechce. Vam posledn sndani tohoto vandru - nostalgie. Pot jdu do kostela. Je pravoslavn zdobn. Hldaka uvnit chce vlezn. Kroutm hlavou - jako e ne a ona krout hlavou jako e jo. Kdy se tak astujume gesty tak se dovtpm a vyjednm to: "Dngy, Nt!". Je z toho krtk, ale nutn nvtva.

Cestou do msta se zastavuju v pneuservisu. Pjuju si profi nad a potm rouby, kter budu muset na ndra povolit. S pidinadm co si vezu, by to mohl bt problm. Hlavn u pedl, ty bvaj utaen fest. A j navc nikdy nevm, na kterou stranu se povoluj, kdy kad na jinou. Ale u jsem to vychytal: hebkem jsem si vyryl na kliku ipeku. V drobnou zpletku se promn shnn ruliky stre flie. Povede se mi to a ve tetm obchod. Piem pokad trnu, jestli mi bhem nakupovn nkdo neukradne kolo osamle ekajc ped obchodem. Anonymnch lidiek, potencionlnch zlodjk, je vude plno a s Authora dosud z novota. Pro mne nov i vzpomnka, zkuenost. Za celou dobu dn problm, ani jeden defekt, spaden etz, nic. Po takovchto zkuenostech pak nevolejte do svta: Cesta dalek s Authorem nelek!

Na hlavn bus ndr Sofie - Serdika Bus stacione- pijdm kolem 12:30. Slunko pl. Od minule se tu zmnilo k nepoznn. Podobalo se to Brnnsk Zvonace, doslova. Velk vysok vzdun vstupn hala psob rozlehle. Kam se na ni hrabe Florenc! Pipadm si ztracen.

Ne se vak stihnu nadechnout, zorientovat, ihned, okamit, bez vyzvn ke mn pistupuje mal, do snda oplen, chlpek v del dobu nepran koili. Budu mu kat ipes. Podob se mu. Na koili m jakousi visaku zavenou na zclonov abce. Ptelsky, usmvav a profesionln mn zdrav nacvien deseti evropskmi pozdravy zrove, aby nezdroval. Vybrm si z nich: "Ahoj, kam jede?". Nen to esky, ale zn to tak. "Brno, esk republika". "M jzdenku?". "Ne". ipes reaguje okamit: "To jede ve ti a o pl pt. Kdy chce jet?. "O pl pt". "Tak poj, jdeme koupit jzdenku". "Co s kolem?", zeptm se ho drc Authora za idtka. "Nechej ho tady. Nic se ti neztrat". Zamykm kolo k lavice a jdu. ipes mne vede kousek mimo budovu, vedle do ady kiosk (dopravnch kancel). Vtzoslavn mne pedv slen za pepkou. Oividn se znaj, a oividn upraven, navonn slena nad mm zprostedkovatelem ohrnuje nos. Nevm, co mu v bulhartin k, ale vidm, jak to k - pohrdliv. Komplikace nastv ve chvli, kdy se mne zept na poet spoluzavazadel a ipes j vyzvon to, co j bych zamlel, e mm kolo. Tato informace peru do t chvle stereotypn jednn biletky. Zpozorn a ekne: "Jestli mte kolo, tak to bude problm. Kola nevozme., ...musm zavolat bosse". Znervznm a kared se podvm na ipesa. Pohledem mu vytm, e j to vykecal. Neoficiln cestou se kolo vejde do busu sp ne tou oficiln. Zatmco slena vol, j jsem poprv nervzn. Sbalen a odjezd ml bt rutinn nacvienou zleitost. Pokud boss ekne: "NO!", bude vechno jinak, jak? K m radosti je m zleitost vyzena pozitivn. Platm 47e. Slen se zamlouv a tet bankovka. Ty ostatn jsou pokren, pinav, nedvryhodn. ipesovi dvm vrcen ti eura. Venku se mu to zd mlo - jak jsem oekval. Chce pidat. Smlouv o prmie: e m dti, e m pomohl, a tak dle. "Nepoteboval jsem tvoji pomoc, ale dky. Za pl hodiny tvho asu to je a dost", trvm na svm drazn. Kolo je k m lev na svm mst. Divm se sv blbosti (naivit), e jsem kolo tam v t ndran hale opustil. Kdyby ipes byl s nkm domluven..., tak moji leton blbost mohli kletmi umocnit. Co bych si vzal na ochrance prochzejc kolem? Velk nic jako v m, slun eeno. S kolem po boku. Jzdenkou ve vku na krku, ujitn informac, e mi to kolo vezmou, jsem v klidu. Absolutn. Nevm, co by se muselo stt, aby mj pesun dom nevyel.

Pesunuju se co nejble nstupit, odkud mi to bude dle numera na lstku odjdt. Je to dobe zastren - a vzadu, v kout. Naped vytahuju svainu a pivo. Potebuju se najst a napt a ut si ten okamik ivota.

Dvm do pakovn. Ve ven z braen. Co mu, a doku, tak zahazuju. Te je k tomu jedinen a jedin pleitost. Petsm dvrn znm obleen. Pebrm vciky. Vyuvm situace. Doma si to vzhledem k pbhu, kter budou ukrvat, k nim nedovolm. U molitanovho lehtka zavhm. Ne, to nedm! I kdy tum domc konflikt: na co to je! Rozmontovan ro svzan lepc pskou pokldm na igelit plachtu, na karimatku. Zbytkem vc plnm brany. Nsledn lepc pskou stahuju plachtu, do jednoho tvaru, ktermu vak chyb pevn seven. Od toho mm tu steku. Vdy se zatm nael nkdo, kdo mi s tm pomohl. Tu se k tomu nikdo nem. Nevad. Balk vznikl obmotanou strekou vypad dobe, pevn, ist. Nic se z nho nesype, neouh. Na zvr k tomuto balku pidlvm popruh - abych to mohl nst pes rameno, a abych to mohl k nemu zamknout. A je hotovo. Jednotliv kroky si prbn fotm - abych jednou vdl, jak jsem to dlval. Tm kon pbh tento, a zan jin. Tak to je spravedliv. Tak to m bt. Dky za ty dary!

Jo jet nco Authorci dky, e:

CESTA DALEK S AUTHOREM NELEK