Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Vandr "Pevn do Dolomit"
2005


Zobrazit cestu na vt map

Je lednov ter roku 2004, asi deset dopoledne. Zavedl jsem Terku na hldn k Peliknm, a jdu nahoru po Dvorsk do gare pro auto. Na vrcholu kopce potkvm dva zarostl pinav cyklisty. Oba vypadaj (ve vacch, palkch, pevnejch kalhotch a vysokejch botch) skoro stejn. Jen knrek a dredy(i bredy?) jednoho z nich je odliujou. Kola maj' stejn. Dmsk s torpdama, pedn brzdy pkov (model 1925). Mezi idtkama nkupn koky pln vc, stejn tak jako zadn nosie (tvaru tverce), k nim maj pivzanou bag doplnnou igelitkama a kusem pednho blatnku.

Kynu na pozdrav a volm:"Klub recesist m sraz, vemte mne s sebou!" hoi evidentn nerozum nicmn sv velostroje zastavili. Aha. Ukrajinci. ikm si v duchu a astuju je po jejich: "Vy ynnastranci!", chtc vyjdit sympatie co ve mne bud. Avak opt vedle. Pechzm do anglitiny a zrm co kluci ze sebe sypou. Jsou ji dva roky na cest z ny dom do Francie. Te jedou z Polska. Tep se mi zrychlil a srdce pooklo souznnm. Domlouvme se na tom, e zde chvilku pokaj, a potom j v aut a oni na kole pojedeme ke mn, do mho domu, na aj a jdlo (ta kostrbatost vty je autentick). Pospchm do gare a mm strach, aby mi kluci neujeli, abychom si sprvn rozumli. I kdy hlavou kvali dosti pesvdiv.

Doma jim snm modr z nebe a ukazuju fotky ze svejch vandr. Etapu z Turecka jeli zhruba stejn jako j ped pr lety take msta z mejch fotek poznvaj. "Tady jsme byli tyto Vnoce" ikaj u fotky, kde jsem na most nad Dunajem v Ruse (hranin most mezi Bulhary a Rumuny), a usmvaj se nad fotkou rumunskho povozu taenho oslem. Pi popisu sv pout sypou z rukvu Barma, Pkistn, Nepl, Indie, Irn, Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Polsko a te Sklovo (smjeme se) cestujce prstem po kolnm atlase. Kluci si provaj znmou beznadj, nad nedokonalost mtka 1:80 000 000 je scvrkv kilometry a gumuje msta.

Ptaj se na internet a j tahm z rukvu dal trumf. Nahoe nade mnou je toti v njmu Francouz, Eugennio Gabrielle D' Amico, a m internet! Je to souhra tch astnch nhod je in sterotyp cestovn dobrodrustvm. Jsem rd, e onen perod mu provat spolen s nimi.

Zavedl jsem kluky za "Amigem" a nechal je samotn (stejn nerozumm co si vykldaj).

Po dvou hodinch pili a zily. Spojen se svtem klaplo, pila i odpov. Amigo jako trumf neselhal. Kluci po dvou letech opt mluvili matetinou a etli noviny. e jsou skoro doma jim kouk z o. ikaj, e Amigo zavolal nkomu do Milna a domluvil jim tam ubytovn. Adresa je heje v kapse a obd v aludku.

Po obd by kluci chtli jet - jdou do finle a za tden maj bt ve Vdni na domluven adrese. Vzali jsme tedy mapu a spotali kolik to do t Vdn vlastn je, a zjistili, e vlastn nen kam spchat. Start je odloen na ztek. Odpoledne mi pomhaj se stavbou. Skoil jsem se taky zeptat, zda by kluky nesvez Sedlek do Olomouce s frou masa. Bohuel nesvez. Pak jsme zavezli Skorovi kratinu s n budou plky do plotu, stavili se pro Jiu v prci a pro Terezku a zajeli pro plechy coby krytinu na budouc pergolu za gar a je tady veee a po n jdeme na pivo do Pivnice.

V TV hraje Sparta pohr UEFA take je docela sprvn atmosfra. Mick jako k hrl fotbal v Olomouci. Kamard se jmenuje Eric a oba jsou od St. Etiene. Je to jejich prvn cesta. Do ny pijeli z Moskvy vlakem, tam si koupili kola a tak jedou. Maj stan. Utoej tak 30-50 denn (co je docela mlo, ale s takovm ninm...). Na jdlo si kupujou patiky a kdy se chtj rozoupnout, tak jdou do bufe na aj. Nejpohostinnj lid byli v Asii a ubv jich s blc se tzv. zpadn kulturou. J jsem po dlouh dob vyjmka. Zajku do Polska si udlali vlastn jen tak, z plezru, neb jeden z nich tam m holku a chtli ji pekvapit (nepochybuju o tom, e byli spn). A tak si rozjmme nad velikost svta a pravost Evropy. Chtj si projet treku jet jednou, tentokrt na motorce, take se nevidme naposled, slibujou. No uvidme, ikme, a berouce se za ruce se smjem krsn upm.

Rno kluky vyprovzm . Je jasno. -6 C. Mvm jim a chci volat za nima: "Arrevoa my friends", ale sele mi hlas. Po tvi se mi kutl slza... a tak alespo s Terkou v nrui mvm na rozlouenou.

Zatkem bezna piel Amigovi mejl, e dojeli a moc v dobrm vzpomnaj. Jestli bych nechtl pijet atp.. A tak se cestovatelsk semnko, je ve mne zaseli svou nvtvou, ujalo. A kdy se povedlo natrnovat a pemluvit enuku k obti spojen s hldnm dvou dt, tak zbv vykout pln, dofoukat kolo a vyrazit.

Pvodn jsem chtl do Santiga de Compostela a pi t pleitosti kluky obastnit svou nvtvou. Z tohoto plnu jsem ale musel ustoupit, neb dva msce se mi s Jiou nepodailo vyjednat. Usmlouvan jeden msc vyjde bu na Francii s klukama, nebo na severn Itlii a vcarsko. Definitivn rozhodnut "kam" pilo s monost svst se s buszjezdem CK Jaek pod Otscher, do Annabergu, s nim se rozhodla vycestovat Jia. Take hur do Dolomit. Od nvtvy kluk uplynulo pldruhho roku.

Sobota 20.5.2005 04 hod.

Kolo se do busu povedlo naloit lpe, ne-li verej rozlouen s Terezkou. Nepodailo se mi vysvtlit, e se msc neuvidme, a e by tta moc stl o pusu na rozlouenou.

Busem pchne koalka a j pemtm. Jet pod je as se vrtit a podlehnout tlaku okol, e normln je zstat u rodiny a zvelebovat nemovitosti. Na hranicch je mi patn. Cestovn horeka nebo vajeina co jsem snd na sndani? a nebo dokonce patn svdom!?

Pod Otscherem /dle er/ je nevolnost ta tam. Sp ne erstv vzduch zabralo krsno okolo a krev rozproudn pochodem. Vystoupili jsme v Erlaufboden a sraz mme na bahnhof Annaberg. Jaek ns vybavil ernoblou mapkou s vyznaenou trasou pochodu (barviky urujou znaen toho kterho seku) a ujitnm, e nen kde zabloudit, neb se jde kaonem z nho nen niku. Zkraje to tak i vypad. Sraz na ndru je v 16.00 na nikoho se neek, opozdilci nech vyhledaj konzult na Maria Hilfe strasse 180, Wien.

Pi vstupu do soutsky je cedule s prosbou pspvku do pokladniky. lenov na vpravy (vetn mn - pklady thnou) ji mj, jako jeden mu, bez povimnut. Nakonec mou bt rdi, e ji neukradnem, ikm si v duchu. Pohledem hledme vrcholky stn, a nebo sledujem ku pod nmi - to kdy jsme se po vysutm chodnku odpoutali ode dna propasti. Vprava se roztrhala a tak jdem skoro sami. Skuten nen kam zabloudit a tak nm nevad absence znaen. U vodn elektrrny doprava stle proti vod. Komplikace nastane u kiosku kde je plno. Jia tvrd, e "nai" li doleva i kdy Mirafal (cl) lze tuit rovn. "Ne ptt, se nem smysl" rozhoduje Jia. Jdeme vlevo. Stoupme do kopce a marn hledme buto znaky a nebo naince. Nakonec jsme vdn za skupinku domorodc co si nejsou vbec jist co nm maj radit. Tak se vracme a klejem nad nepehlednost znaen.

V kiosku potvrzuj Mirafal links, ale je to tak na pl hodiny tam a na pl zpt. Vhme zda se k nmu nevydat, ale nen na to as a tak jdem zpt - k elektrrn. Jika zkraje sice teskn (po vodopdech), ale stihnem to tak tak (a to si mm jet chystat biiklet). U elektrrny vpravo to je jasn zprva, ale pod je to hrozn daleko. Kdy pomujem co mme ujt s tm co jsme uli zjiujeme e nememe termn stihnout. Mme jt po erven, ta tady sice nen, ale jsme si jisti, e jdem dobe (ptme se toti kadho koho potkme). Stoupme do kopce (lpe roklinou). Konen jsme se taky dokali vodopd. Nejsou sice dn tda, ale na opit ns z Han sta bohat. Stezka se kouzeln vine kolem a skrz skly a roklinu pekonv s pomoc eleznch mostk. "Pozor ba" ikm Jice pekraujic mrtvolku. Neekl bych kolik energie tm uvolnm v zemdlelm tle sv mil. S reakc hodnou pilota F1, zane Jia energicky vyskakovat na pilehlou sklu. Ze skaln stny, s n splynula neekan hladce, sestoupila a po t, co jsem nebotko odprtnul pikou tenysky.

Hledme odboku s erven znaky (potkali jsme asi dv) na modrou. Jsme utahan, vystresovan asomrou a znejistn mstnm znaenm. Nemem najt ji, a ani nikoho, kdo by poradil. A po hodn chvli tpn neznmm ternem ns star pr s mapou posl sprvnm smrem. Kenou modrou jsme, ale ztratili u msta, kde se pelz ohrada, dl je jako lut. Pravda, rozhled je supr, ale el bohu nevme kde jsme a kudy dl. Nedalek rozcestnk se o bhf. Annaberg nezmiuje ani nznakem. Je chviku ped 16.00 a mi jak mraveneci nervozn pobhme sem tam. Natst je koho se zeptat. Star pan trh njak bylinky a mileneck pr stednho vku se objm za borovic. Je to patn. Do Annabergu je to asi hodinu (po lut) a nebo je to kousek na vlak a pak je to jedna zastvka. Nervozita nmi cloum. Nerozumme tomu, e poslednho z na vpravy jsme vydli u t elektrrny, kdy jsme li nahoru k bufetu. Kudy ty lidiky li? Pece nejsme vn posledn! Mlad pan z pru se nm povedlo vysvtlit v jak jsme situaci a ta se nabdla, e kdy chvilku pokme tak ns tam ten jej koen hod. To je pecka! Parda! Radujem se, a nedokav ekme a se mlad dostaten -a bezostyn- pocelujou. K autu to nen daleko a tak jedem. "Uvidte, budete tam prvn" ukliduj ns nai zachrnci vida nae sinal oblieje (je po 17.00). Blaho se rozlv po tle, kdy vidme n autobus. Okolo se sice nikdo nepohybuje a dovnit, skrz kouov skla, nen vidt, ale pokali a neujeli! Jaek je charakter, dkujem mu v duchu loue se s oplem astra.

"Njak pze, jo?" vt ns busman sestupujc ze schdk. "Jste prvn" dodv pochvaln a nabz kafe, limo, pivo. Dal jsem si dv zaslouen a jsem rd, e mm as uchystat byikletu. Krom trycly chleba jsem pobral ve.

Je krsnej podveer okolo 18.00 a m se chce vyrazit le je mi hloup nechat Jiu odjet bez zamvn. Vtou "Asi pojede, ne?" to m lska rozhoduje. Foto na startovn psce, nn objet, pr slov do ouka na rozlouenou a jsem na cest.

Z Annabergu to je do sedla Josefsberg (1012) 200 vkovejch metr . Jsem tam v 19.20. Fotm atmosfru msta s kirchdorfem a spoutm se do dol Mariazell(850). K Erlaufsee jsem dorazil vas na to, abych nemusel vait upln po tm (bude hovz konzerva a tstoviny). Zakotvil jsem u stolku s lavikama v takovm hjku mezi silnic a campem. Jezero s lokama a kopcem (1626) je pede mnou a veejn zchodky free nedaleko. Prost pohoda. U ve spacku poslm dom SMS s daji dnenho dne: A-Km celkem - 29, B-max rychlost- 51, C-prmrn rychlost- 15, D - Km ujet dnes - 29, E -ist doba jzdy - 1:35.

22. 5. Posndal jsem

zek a vyrm. Stoupnm na Neuhaus(1125) zahajuji dnen den. Nezd se, e bude tak pkn jako vera. Krajina vak stle pkn a kopce okolo vysok.

Ped Gostling a.d. Ybbs jede proti cyklista na galuski s vtrem o zvod a nepozdrav. "Nezdvok" ikm si pro sebe. A za chvilku dalch pt a po nich dalch nevm kolik. Aha zvodnci, ve je vysvtleno a odputno. Nedlouho pot pi vjezdu do msta m ta skupina s cvrkotem pedjd, je to fofr. Ve mst lidi mvaj i m. Pedstavuju si, co udlm a pijedu k oberstvovac stanici. Mohlo by tam bejt grilovan kue, usmvm se situaci le odbokou na Weyer Markt jsem se zejm od nho odpoutal. Pokrauji dle po 'tourist road' Eisenstr.

Bhem pekonvn rozvod Ybbs a Enns mi praskli dva drty zadnho kola. Zamrailo se . Zd se, e bude i pret a j ztrcm odhodln a touhu po cestovn. Pokud se chci vrtit ml bych se dt ve Weyer doprava k Dunaji a ztra veer bych byl doma. Drty plnuju spravit u kapliky v zatce. Na lavce odpovadla sice nen msto, neb tam ji sed ti star lid co se asi o tu kapli staraj, ale j se tam vetu taky. Nahoru jsem dokzal jet s odpojenou zadn brzdou, ale dol bych ml rd ty brzdy dv. Ne dchodci odjedou daj mi pepsi. Je sice dia, ale i tak potili. Nemou uvit, e jsem spal u Erlaufsee a te jsem tady. "Takov dlka" ik dma zakrvajce si pi tom sta. Zbytek kopce dotlam, ale je jasn, e se budu muset schovat ped detm. To se povede zase v kapli (tentokrt zanedn) kousek nad Weyer Markt. Za pomoci mobilnho opertora ONE poslm dom SMS: A-97,B-60,C-17,D-67,E-4:00. Zptn vazba oznamuje, e doma ve OK, a e vera odrazili ze stanovit Annaberg a v 19.30. Vtina astnk zjezdu pro asovou tse nedoshla kenho Mirrafalu (nkte ani stanovit a jelo se pro n do msta startu), a nepochopila princip tamnho turistickho znaen. Vichni byly strhan jak pra od budk a koalka u busem nesmrdla.

Pehka pela a j se dal ve Weyer (350) doleva proti Enns a podl kolej. Stoupn 17% std klesn 13%, take sp stoupm. Nen to tak dvno co jsem tudy jel v opanm smru a tak vyhlm elektrrnu. Jo pod stoj tam co stla. Udlal se vlahej podveer a j se raduju, e jsem jel doleva.

Dohrabal jsem se a do Altenmarkt. Pi myt tla v kan, jsem od pan co m sledovala vysomroval vodu a pedpov poas. Kolb se ze strany na stranu a ik 'S und S'. Kotvm v busekrn. Rno tady bude asi ivo. Ale m se u nikam nechce a regenerace je t dleit.

Ve spacku se snam poslouchat rdio. Vera se to povedlo le dnes nic. Navc je hned vybit take ho rno asi zahodm. V zsobch je evidovno jako "Zbytn".

23.5. Rno

vstvm dv, ne se dostav prvn bus. Ani tak nestihnu vypadnout vas. Dvtka postvaj cudn venku a hoov jsou pidrzl. Natst u mm po jdle a balm. S klukama se shoduju, e je 'monday'. Rdiem poastuju jednoho z nich, vypad nejslunji a vtu "Whots your name?" pitnul pouze jedinkrt narozdl od ostatnch dotr.

lapu a tlam po 117 stoupajce do sedla Buchauer (850). Rozhodl jsem, e se zbavm malho stanu (2kg) jim jsem modifikoval svoji leton vstroj. Nebude ho dn koda. Doma u mme jinej krsnej novej za ti stovky z Lidlu a tento, je po verejm zdailm bivaku neperspektivn. Stan ve tvaru kopule opoutm na mostku. Nen to ekologick, ale je to logick. Pece ho nebudu vlet na skldku pes kopec! Navc je pedpoklad, e si stan sebere njak silni a postav ho dtem na dvorku. A v Admontnu opoutm trasu, po kter jsem se ped lety vracel. Te jedu na Liezen zatmco tehdy jsem pijel od Triebenu. Dvm tm pednost vymu Solkpasu ped silnic 114 pekonvajci Nzk Taury prsmykem 1250 metr vysokm.

Zapomenul jsem pibalit sl. Krabiku jsem nael po cest a salz dostal od sedlka co spravoval traktor.

V Lienzen kupuju benzn a ped radhousem vam obd. Nohy svlauju ve fontn ( trysky chrlej vodu ze zem na mramorov schodit). Lidi projevuj vesms sympatie a nebo si nevmaj. Je moc pkn. Zbytek od obda nechm v eusu na odpoledn svu. Kopce okolo se stle zvyujou. Zatahuje se. Myslm na verej pan od fontnky - 's s'.

Prvn tunel je krtkej a prhlednej. Provoz je na dvojce a m se do nj vbec nechce, ale silnice na druh stran lk svou dosaitelnost. Nklak s kldama za mnou pibrzdil a troub. J lapu co mi noky sta, ale tomu, co je od kubiku, je to zejm pod mlo. Venku ho velkoryse poutm. Vm e prvo bylo na jeho stran (ceduli se zkazem vjezdu cyklistm jsem mjel nerad) a tak mu i mvm. Druhej, nsledujc nestoj za e. 30m lange to je radost a navc tam nebyla ani ta nepjemn cedula (neb stle platila ta prvn).

Vrky okolo maj nco mlo pes 2000. J se podle mapy pohybuju v 700m.n.m a u Grobmingu bom doleva opoutjc Enns. Nepr, ale asi bude. Zbytky od obda vejkm na rynku Stein a.d. Enns. Chlap u benziny, kde jsem byl pro vodu, se ptm na cestu do Solk passu. Dotaz je upmn rozesml. Nahoe pr sn a j tam v kraasech zmrznu. Mm i 'lange' kalhoty machruju nejist. Konen m jeden "t": "Nezmrzne. Ale sn tam!"

Stoupm nad dol a vtinou tlam. Kilometry mm pro dneek odjet a zbv jen vytvoit zkladn tbor pro ztej pejezd Solku. Vzhledem k poas bych rd njakej psteek (teba stan!), ale tch tady moc nen. Navc jsem u minul i St. Nikolai(1126) a dl tko nco bude. Asi se budu muset vrtit do vyhldnut jistoty a nerad pltvm vkovmi metry. Osud mi opt pl a j se nemusm vracet. tstna mi toti pihrla tunlek pod silnic co slou kravm coby podchod. Exkrementy jsou vyschl, e by se jimi dalo topit take pro dneek je otzka span vyeena (jet e se nevlm s tm stanem!). Na fotce je pkn vidt sklon silnice.

Vam vloky s plkou okoldy. Je to dobr a tepl. Nedaleko je devn podesta -vyhldka - na peejky ky vlvajc se do Dunaje, jeho povod nostalgicky opoutm. Nen to ale pravda, i ztej eka Mur a pozdj Drva vtkaj do tto velk eky. Po SMS dom A215, B49, C12, D93, E7:37 jdu na kut. Usnm a doufm, e se mi krvy vyhnou.

e Jia pe, e Zuzana vypadla z postlky m nechv chladnm i to, e Terezka bude spt na m posteli a Zuzka na jej a j tm pdem nemm kde spt.

Pastevci maj asi dlouh span neb mostn propojku pastvin opoutm zvonce kravskho neslye. Je ter (nebo ji steda?) 24.5. Datumem jsem si jist neb datumovka ve foku se zmlit neme. To, e na n je patn nastaven letopoet 2004 zjist Jia a doma. Poas je zamraen, chladiv, ale n patn. Ani nevm, jak bylo bhem noci. Pi oknu dokon spm jak dudek.

Silnice pokrauje ve svm stoupn a j sp tlam. Po rnu se nikdy nechce. Na pat svah jsou propleten hromady paez s klestm v nepochopitelnm mnostv. Jako by je njakej buldozer shrnul ze svah nahoe. Nejde mi to do hlavy (a te mne mrz, e jsem to nevyfotil). e by lavina? Nechce se mi to tvrdit, ale nic jinho m nenapad. Dopracoval jsem se celkem pustinou a pod finln serpentiny Solku a snh pod nikde. Jet e jsem vera nepodlehnul panice a nevrtil se dom. Poslednch 300 vkovejch sice njakej snh zbejv, ale na umrznut pi stoupn to nen, a na klesn mm zimn doplky. Ty oblkm v kaplice na vrku, resp. v sedle Solku (1790). Je moc pkn opraven. Vis v n provaz od zvonce na nj - samo sebou - zazvonm, a je v n i pamtn kniha do n se -samo sebou- podepu. Maart turisti mn fot a j jim oplcm stejnou minc. Jinak ani noha.Vrky (2500) okolo se ukazujou v protrhvajc se oblanosti a j klesm. Silnice je z tto strany kopce hor kvality take moc nefrm. I tak ale ctm teplotn rozdly. Jsou to takov vlny dan okolm. Les je zima. Voln silnice teplo atp.. Cesti mi mvaj, ale j se pevn drm idtek. Autobahn je tady vn pokozen. Klesn konm u hbitova vesnice Scheder. Slunce se do mne opr a v plastku je k nevydren. Otom ho naruby a sum. Na stoleku rozloen mapy, mi sfoukne vtr a roznese je nejen po parkoviti, ale i za el. ohradnk pilehl pastviny. Byl pod proudem. Neli se napojm na hlavn, co mne dovede do Murau fotm domeek slepenej z kamen krytej dokem. Je to oslava lidsk prce a dvtipu. Lb se mi, do t mry, e jsem kvli nmu zabrzdil, a jsem jel kopce. A to u je co ct.

Klesnul jsem o 990 vkovejch a jsem v Murau na 809 m.n.m.. Na 97 boim doprava a zanm pekonvat rozvod Mur - Drau. Ale to je jet daleko.

I kdy n zas tak. Te jsem v Stadl a.d. Mur (927) a do sedlka Flattnitz to je 20 km daleko a 463 m vysoko. V kvelbu kupuju kolena (dal bude a ztra) a pokrauju v pouti. Fotm se t u mstnho ndru, kim koleje, kde je maketa zmku vysok asi 160cm. Kdy mne pn vyfot pkn bez okol, budu vypadat jako ahoun. Bohuel se mu to moc nepovedlo, a jsem nkolikrt jednoznan zaartikuloval "nur ich, und schlossel".

Vystoupal jsem a k pehrad (vyputn) je pat, dle tabule, do systmu dvou peerpvacch ndr. S tou druhou, poloenou ve, ale pes kopec, je tato spojen potrubm co je v provrtanm kopci na prav stran (j jedu po levm behu) nad pehradou. A skuten. Kdy popojedu k hornmu okraji tak uvidm trubku maxi prmru jak chrl vodu do ndre z vky asi dvou metr.

V Kaltwasser nen nic, krom vysokm plotem oplocenho zamovanho objektu . Hldaj ho kamery. Cedule se zkazem zastaven a focen jsou kadch 500 metr ji alespo dva kilometry. Vojsko i kriminl? Provokuju a zastavuju hledc do kamerky. Od plotu mne dl pkop. Fok ale odvahu vythnout nemm. Smo e na mne klacek nikdo nevzal.

V lesch okolo se asi hodn t, neb skldky deva jsou co chvila. Nejedna je i nahoe ve Flattnitz 1390. Nen to klasick sedlo i prsmyk, spe nhorn planina. Je krsnej podveer. Jsem v teplkch a vtrovce. Perfektn atmosfra klidu a mru. Nikde nikdo jen jeden autokar na odpovadle s piknikujcma dchodcema. Je okolo 18.00 j se piobleen spoutm dol. Zkraje je klesn velice prudk, pak zvoln co mi vyhovuje. Na te brzdit a pak lapat, kdy mohu jet dlouho z kopce?

Od 19.00 se ohlm po span. Vyloen pod rem se mi chrupat nechce (zas tak krsn nen), a tak se posunuju dl a dl. Konec konc pod z kopce. Na hiti, v budce pro hosty, by to lo, ale vedle je gasthaus a tedy dn soukrom a ani jistota e mne nevyhod sprvce. Na odpovadle je stoleek, lavika a voda, ale chyb stecha, tak beru aspo tu vodu. A u jsem doklesal do Kl. Glodnitz (je to jen kiovatka) kde pojedu doprava a zase do kopce, co se mi vbec nechce. Navc v lesnch secch je u docela ero. Pro dneek mm odkrouhno a chci mermo moc kotvit. Ale nen kde. Obchzm psteek na stroje. Ten je ale tak nacpanej branama, pluhama, smykama a rznejma rotakama, e se tam snad u ani nevmknu. Nebo jo? Mon na kant", s vyfouklm bichem bych se vlez. Dvm si posledn monost. Pt minut jzdy, kdy nic nenajdu vracm se.

tstna se opt piklonila a zajistila komfort. U odboky na Deutsch - Griffen je vyzdnej informan kiosek - samozejm zasteen s lavikou a stolkem. Sedm si a je ze m tkej pohod. Zilvar z chudobice by ekl: "Sem to vdl, pnov". Jo, bylo to ale na pocledn chvli. Jet minutu a spal bych pod plekou a ztra si rval vlas i fous.

Vam ty kolena a koresponduju. Rodie jsou u Wendl a zajmaj se kde jsem. Pu Feldkirchen i.K., i kdy to nen a tak pravda a budu tam a ztra po dvaceti kilometrech. Dom poslm taky SMS A 304, B-53, C-9, D 89, E 7:37 .

V deset nastartovala zivka, aby osvtlenm nkresu flry a fauny ila osvtu mezi poutnky. Vyhrabal jsem se, abych ji pootoil, ale nedoshnu ani z opradla lavky. Zkoum spt pi svtle, ale nejde to. Navc svtlo vb hmyz ze irokho okol, vetn bodavc savc a kousavc. Inteligentn vzdvm boj s faunou stupem do lesa. Nen to daleko tak balm hala bala. Hlavn nic neztratit. N nenajdu u cesty - tak jako piksliku na sl, ale liku u jo. Po zbytek noci mne neobtovali komi ani fotoni.

Rno 25.5 se na mne mra

a j na nj neb jsem si rno piplil ji piplen hrnec hrachovou polvkou. Asi tu pochutinu se pekem vyadm z menu pro jej neschopnost se poslun uvait. Kdy nevzkyp, tak se pipl, ale nejastji oboj. S rajskou i gulkou takov problmy nejsou.

Bude pkn, libuji si jedouce po 94. Modrou hladinu Ossiacher See mm po lev ruce. Oddluje mne od n eleznice a njak zstavba, ale tm, e silnice je v ne to vechno dohromady, mm jezero pkn na och i s panoramatem Alp okolo. Uinm pokus jet po fahrradweg" takka pmo kolem jezera, ale po chvli to vzdm. Proti plynul silnici je to sam zatka (i pravohl). Stoupnko std klesniko, a pan co ek a se pes vykad m zdvoil pitnut "Bitte achtung!" nesly, a nebo nebere dostaten vn. U laviek co jsou okolo stezky jsem posbral pr lahv. Avak sklo vlm v nadji zbohatnut marn. Ze tech modifikac je vykupovn pouze jeden (nae pivn). Za pt tchto jsem utril ostudnch padest cent (tj. 3K za lhev), co nen ani na kolnka.

Aglomerace neperuen pechz do Villachu. Stojm na erven vedle njak stavby. Psek, voda, tedy ve potebn pro myt ndob. Pravda, romantika zurcho potku chyb, ale el svt prostedky take slzm. Marn hledm hadr. "Stejn u bude jen krsn, ikm si v duchu" vyazujc z atnku zimn doplky. Narz je hadr dost, a nerez eus opt z novotou. T branm se vytdnm garderby ulevilo (hlavn co do objemu). Drau, tedy Drvu, pejdm, ani bych si toho vimnul. Minu odboku do Wurzen pass (tedy Korensko sedlo), jim jsme s Matym a Jiou, za vydatn pomoci Nisanu Micra, vnikli do klovstv Julek, ped dvma tema rokama.

Karnische Dolomitenstrasse zan za mstem a j na prvnm odpovadle vam kolena s rajskou. Bez piplen hrachov to chutn vborn. Jen je pak ve ulepen, neb na cukru neetm, co se pli nepotkv z gulkou co ji m stdat.

Postupuju smr Hermagor (603). Poas je supr, krajina taky, a j s nadj vyhlm sekaky na trvu mstnch rolnk. Trva je takka po kolena a mla by se dlat sena. Mstn hospodi vak pod nic. Jen aby nebylo chijavo" a m nechybli zimn doplky!

K ekrn, v n sedm a vejkm pijel bus se kolnm vletem. Vystoupily dv holiny, dti na mne jukly zelenmi pohledy,zalapali po erstvm vzduchu a bus odjel.

Po dvou kilometrech si v dal ekrn vimnu penenky. Brzdm a vracm se zpt. Dtsk penenka s dvinou na podobence legitimace uvnit. Velk pedn zuby, dlouh copy, kehk tv. Vhm. Je v n 15-ti eurov pokuen. Mohl bych ji nkam zanst (teba kousek odtud do kostela). Bude stait, kdy ji nechm kde je, vak se pro ni holina vrt (Eura jsem z n vzal. Samozejm ne pro moji bezcharaktern neschopnost vzdorovat pokuen, nbr pro ponauen dvenky, e si m dvat na vci pozor).

V Hremagor si zakufruju" obdivujc uliky. Nic vnho, mm pedstavu kudy dl, ale pro formu se na kiovatce ptm motorke. Kolega se potk s GPS co m pipevnn k idtkm dost dlouho na to, abych ztratil trplivost. "Asi tudy" km ukazujc doleva. Jo, doleva, odpovd mi mothorrader s jistotou.

Mjm odboku do P.so Pramolo. Ta m" odboka do passu pijde v Kotschach - Mauten (706). Tam bych to rd doklepal jet dnes (23 km). V podveernm slunci se mi jede pohodov. Jen kdyby ten selsk lid sekal tu trvu!

Tak se povedlo. V 19.30 jsem v Kotsach - Mauten. Pkn alpsk msteko. Ale mm starosti. Sehnat vodu na vabu, zchod pro levu, fontnku na umyt tla i chrupu a msteko, kde hlavu slom. Dramatizuju, ale klaplo to hladce. A jet jsem si pi tom prohldnul nasvtlen msteko a vyfotil Jawu 250 co maj povenou u jedn hospody coby pouta.

Bivakuju pod irm nebem, v parku za bankou. Kdyby prelo ustoupm do psteku k lut popelnici.

Roj se chrousti. Je jich asi tolik, e by se daly sbrat do kblu pro slepice - jak to znm z vyprvn tty. Obas njakho lovm z nudl. Gul z chroust? Mon v Laosu, ale tady, v Evrop?

Dom poslm SMS s obsahem dnenho dne a daty: A:413, B:52,C:15,D:127, E:8:17., a samozejm s pusou, je se zvtuje den ode dne. Jia pe, e dtem se stsk, jsou protivn a podlala" se praka.

Rno vam

o pr metr dl u stoleku s lavikou. U vera jsem si ho vyhldnul a kdyby nebyl u hlavn silnice, a kdyby tam byl psteek pro ppad det, tak bych tam i zstal. Na listech javoru, ze spodn strany, jsou pilepen chrousti. Asi dva, ti na jeden lstek. Vstval jsem v est a te o pl osm vyrm. ek mne stoupn na Plocken pass a nsledn sjezd do Itlie. Je opt moc krsn. Rann vlhk vzduch chutn. Kopec M. Coglians nad prsmykem m 2790 m.n.m..

Stdav jdu, a jedu. Prost cykloturistiim. Jsem moc rd, e jsem se na vlet vydal a rno si uvm. Pocit bezpe, zpsoben pzn poas, mi kaz pouze rolnci. Pod nedlaj sena. M tedy asi pret. Pedjela mne skupina pti cyklist na galuskch. Maj duhov dresy a je jim urit pes edest. Nejedou o moc rychleji ne j jdu, ale to nevad. Zdravme se zdvienm palcem. Posledn njak ztrc a j ho dohnal, a postupn i pedjel. T mne to. Je to poprv, co jsem nkoho pedjel, ale neraduju se dlouho. Pna se asi dotklo, e ho pedjel (spe minul) truck, a tak mi to se sebezapenm vrac. Cesta je msty kryt galeriema, obas se schov do lesa. K toly vystlen do skly za prvn svtov vlky. Nkter jsou zamovan, jin oteven, ale o kus dl zazdn.

Jsem nahoe. Italov nekaj Plockenpass nbr Pso. di Mont Croce. Tak jako tak to pod ale vychz na 1360 m.n.m. Hledm cyklisty, e si pogratulujem, ale nejsou k nalezen. Pokud se spustili do Itlie, a pojedou to jet opan, tak to jsou borci. To je potkm. Celnice Rakousko Italsk je oputn a vstup do jinho sttu oznamuje pouze cedule shrnujc kam pijdm, a jak rychle mm uvat mstn strdy". Pes celnici je vidt nedalek vtrn elektrrna. Ohromn lopatky tie a stoicky opisuj svou krunici. Moc se mi to lb. Ta jejich pomalost, vyrovnanost a nemnnost, jistota s jakou opakuj sv pohyby, na mne psob pjemn uklidujcm dojmem. Kdy se budu chovat stejn, neme se mi nic stt. Pokus navtvit mstn muzeum 1. sv. vlky nevyel. Je zaveno. Stejn by za vlez chtli moc penz.

Sedm na lavce a koukm ze sedla dol, do dol. Od kluka, co zastavil vedle s mikrokaravanem a chyst se na opalovaku, jsem vysomroval vodu. Asi tu, e bych se nechal poastovat chlazenou colou nacpanou kaloriema, a tak se omlouv, e mi me dt jen zbytek nedopit, neslazen minerlky. Je to sluk.

Klesm po Strada delle Dolomiti Carniche. Fotm si hada silnice a jednu zatku krytou galerkou. Vypad jako stlna, a vm tomu, e to tak njak bylo. Strategicky hld silnici, a cel dol pod n. Nepedstaviteln vc - dobvat takovou tvrz.

Sklesal jsem na 600 a ped unificio", radnic, v Paluzza ulevuju rukm. Nkoho bych se optal na cestu, ale jaksi nen koho. Jen pr babek plk u kostela. Poslouchm je a zn mi to exoticky, vm, e to opadne, ale te to supr dokresluje duch msta, genius loci. Nicmn budu muset nkoho vyhledat. Potebuju se poradit, jak do Pieve di Cadore. Monosti jsou dv. Po 465 a 619, pes Sella di Razo (1760) a Sella Ciampigotto (1790), vede bli varianta. A nebo del po 52, po n jedu, na Tolmezzo, a pot pes Passo della Muria (1295). Vzhledem k tomu, e jsem v 600 m.n.m. a ty dv vy sedla prvn varianty jsou tsn za sebou (snad dvousedlo jako jsem jel na Gross Glockneru), nen vyloueno, e je to i na vkov metry m nron varianta, neb u t druh, sklesm do Tolmezza, co je tm na 200. Nehled na provoz a pohledy do svta stran.

Klesm do Tolmezza podl irokho, na tn alpskch snh zvyklho, krsnho betonskho psku plnho, le nyn skromnho eit ky Buf. Toudle cestou m poslala pumpaka z Paluzzi. Nad prvn variantou drazn kroutila hlavou. Tak asto pouvala slovko znjc mi jako "brutln", e jsem ztratil dvru v teorii "dvousedla". T kopce okolo jsou spe lesnat, ne-li piat, jak by se na Dolomity patilo a tak klesm. Jedu jin proti vtru a tm se tm, e mi bude pomhat, a se v Tolmezzu pootom o 90 stup.

Na obchvatu Tolmezza je Udine znaen 40km. K moi to tedy je nco mlo pes 100 uvauju. J vak bom suvern vpravo, na Santa Caterina. Doufm, e do Maurii bude cesta plynn stoupat. e nebude jak houpaka, na n se metry ztrc a zskvaj s kadm otoenm pevodnku.

Praxe odpoledne potvrdila vtrnou teorii dopoledne. Fouk mi do zad, od Jadranu. Je krsn, a vedro. Vam u vodn kaskdky ve Villa Santina. Mosazn cedulka "Apa nonpotabile" mi nezabrn, abych si v n nesmoil triko. Mokr si ho obleu a trad dl. Silnice nestoup tak plynule jak bych si pl. Nezdka "zbyten" klesme. Sebral sem z krajnice telefonn kartu, Petra je sbr, a tebas takovou jet nem. Tunel, bez zkazu pro cyklisty. Jsem za nj docela vdn. Neb krajina je pevn listnat les, a silnice jako houpaka. Navc tady skoro nic nejezd, tak nasazuju blikajdu a pokrauju v krasojzd. Tunel je staeek. Na msto asfaltu vydrolen koi hlavy, dn svodidla i obvykl chodnek. O osvtlen nemluv. Stny ist kmen. Za zatkou se prosvtlil. Zubat okna vystlen vlevo z nj udlaly galerii. Za nm opt padm o pr vrstevnic, abych si je mohl jinde vystoupat. O pr set metr dl vidm, e nahoe za mnou se dl chtn novho tunelu. U aby to bylo a mi cyklist tady nemuseli klesat a stoupat nap vrstevnicm svahu.

Myju si nohy v kan Forni di Sotto a potom si sedm na lavice vedle. Nmstko skuten jako dla se svauje stejn jako cel vesnice. Njakej maestro hraje na balkon na harmoniku a zpv. Genius loci" mi opt uarovalo tak, e si nechvm devnt nohy. Mezi psnikama zpvaj ptci, co maj ostatn v klckch poven u oken (je to tu docela ast zvyk). Koupil jsem kolnka v "Marketo di plazza" a odhodlal se k popojet. Naped jsem jet zajistit vodu na vaen. Prolzm kivolakejma ulikama hledaje "el fontna i apa potabilea". Domy, pevn kamenn, stoj zmaten bez jakhokoli respektu vi ulici. Zuuj a krout ji vemi smry. A tak vznikaj sice romantick, le nepraktick zkout a zatky. Mrz mne, e jsem si v jedn z nich nevyfotil kamennou kadibudku.

Nohy se mi nepodailo pro nedostatek vle rozhejbat a tak sedm na lavce za vesnic. Podveern slunko nasvtluje zubatou hradbu Dolomit a m je pjemn po tle. Rozhodnut, e u se nebudu potit a zstanu tady pichz samovoln s klesajcm slunkem. Nen zde dn pkrovek" pro ppad det, ale je tady seno, co ho mstn nedali do kupek. Vszm na jejich zkuenost. Veer pret nebude. Hor je to s benznem. Zsobn flaka je przdn a ve vaii nedvryhodn zbytek.

Klukovi mho vku vysvtluju, e potebuju benzn do vaie. Rozum, ale nem as a posl mne do hospody. Ml pravdu, kdy tvrdil, e mi tam nikdo nebude rozumt. Tam mi nev, e vai je na benzn (tvrd, e je na 'gas'). Li, e nemaj auto mi berou nadji, e jsem narazil na ty prav a tak to balm s tm, e na veei benzin vyjde a rno se uvid.

Vam, a slunce se no za pice hor. Vm, e v pl hodin bude tma, ale to u bude navaeno. Navc bude jasn noc, take o nic nejde. Dom poslm A:513, B:55, C:10, D:80.

pica veer,

std pica rno 27.5.. Rann rosa neublila m, ani neskupovanmu senu. Dobe jsem udlal, kdy jsem se vera spolehnul na mstn. Noc byla pkn, pln hvzd a netopr. Benzn vyel i na sndani. Kolnko bylo sice obas nedovaen, ale o to dle se udr v tle. Benzn na obd nebudu potebovat a tak ho plnuju koupit co nejpozdji, abych se s nm netahal celej den.

Ze silnice nen u dlouho kam odboit, take m pivd do Andrazza. Zde zanaj ty sprvn piat Dolomity. Je okolo devt, vzduch supr, nebe azuro, silnice perfekt, tlo zregenerovan, kolo v kondici, prost parda. Passo della Muria lk. Dalo by se jet, ale j se nettm dotknout se nohou zem a pevn tlam. Nahoe - 1295m.n.m.- je oputno, a nevidm ani podnou vrcholovou tabuli. Jen takov turistick cedulka hls, e dl se jede z kopce.

V Pieve di Cadore, sklesn na 500 m.n.m., kupuju v marketu limo. Vybrm podle kalori. Ty co maj nejvc kalori jsou i nejlevnj a stoj takka jako tady. Vody kaloriprost je vude dost v hlubokch starobylch kanch, i modernch plitkch fontnkch. Nad mapou se rozhoduji, jak do San Martino di Castrozza. Bezprsmykov pes Belluno nebo prsmykov skrz Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunessi? Vzhledem ke vemu ve eenmu vyhrv prjezd parkem. Prsmyky Cimbiana, Duran, Franche a Cereda maj vhlas, je si nemu nechat ujt. Mezitm m pn korektn vyhodil od stoleku u cukrrny, (byl snho pkn pohled na skupinu Marmarole) ka:"Only for customers". Udlal to s smvem, s eleganc, a to se mi lb. Ve Venas di Cadore fotm kostel a odbouju ze smru Cortina d Ampezzo na Agordo. Pojedu po 347. Ale jet doplnit benzn. Pumpa co mi ho epnul do cyklolahve m dvakrt pi pedn, varuje: "Nicht trinken, ja?". V Cimbiana di Cadore (z mapy nedoku vyst co znamen 'Cadore') je pomnk obtem 1. sv. vlky. Takovejch je tady mnoho a jsou nejen ve vesnicch, ale i na kiovatkch silnic i odpovadlech. Ne vechny jsou peliv udrovan, ale drtiv vtina je v perfektnm stavu. Nezdka na nich jsou zvnny jmna naich prapraotc. Tendle ten je ale vyjmenej tm, e u takov devn plastiky le ovlnej eus s poklikou. Autentick svdek. Do eusu je vyryt panorama hor, hoec, a nmeckej text (mohl jsem si ho poznamenat, te by se to hodilo). Zd se mi to jak z jinho svta. Mu vzt ek do ruky, a inm tak, a klidn s nm odjet. Samo sebou jsem ho poloil zpt. Nen na svt msta, kde by se vyjmal vce. Nicmn si fotm pomnk i hbitov co je pes silnici.

Den konm na odpovadle v lese 5 km pod Pso Cimbiana. Je tu lavika, stl a rovinka vystlan hrabankou. Pret nebude, bude se klidn spt. Esemeskuju s domovem. Maj se taky krsn, Jarda je vzal cestou z prce na Korunu. Jsem rd. Jie se odleh. A:573, B:46, C:10, D:59, E:6.07h.

Svezen nahoru

nabdnut 28.5 jednoduchm gestem, jsem hrd odmtnul. A dokonce dvakrt!!! Jednou popelm, a pot traktoru s vlekou. Slyel jsem jej dlouho za mnou a rozhodoval se, zda si zamvat i ne. A kdy mne dohnali, a mrkli na mne, tak mne tak zaskoili, e jsem zakroutil hlavou. I tak jsem v 8.40 nahoe. Cedule hls Pso Cimbiana 1530 m.n.m.. Cesta byla lesem nahoru, a te i dol. Oblkm si teplky. Je pornu. Budu klesat na 850 m.n.m a spocen mi tedy nehroz.

Pi sjezdu mi slz oi i kdy mm brle. Poteboval bych si je oplchnout (od rna nebylo kde) neb rann vymnut ospalek naslinnmi prsty - dola voda- tentokrt njak nesta.

Konen chrli. Voda r do devnho labu (vydlaban kmen) a pak do strouky, kterou zan potek. Je to prma pkn se umt. Tlo dostane formu a den d. Po takov rann hygien se ctm jak pokropenej ivou vodou. A jak krsn vonm mydlinkama a pastou! Prost svest jara! Obd vam a v Pso Duran (1601). Vedle silnice s povrchem "Gilette". Pedtm jsem potkal prvn eskou SPZ. Oni mne, ale nemohli vidt, neb pedtm odboili po slep k vodopdu. Nen to daleko, mohl bych se vydat za nima a zkusit odkoupit 'bravov vo vlastnej ave', ale nechce se mi po t otolin co tam vede. Nahoe v sedle je spousta motork. Vtina mne pedjdla pi cest vzhru. Nkte si nevmaj, jin uznale kynou rukou na pozdrav. Jsou to vtinou ti, co mne zdravili, kdy jsem se hrabal nahoru. Buto jemn zatroubili, nebo vymkli spojku a na vteinku i dv rozbublali motor naprzdno, a nebo prost jen svsili levaku se vztyenm palcem.

Spoutm se dol do Agordo (611). Zkraje to je padk, ale pak se to srovn do pjemnho klesn. Kopce okolo, jejich blost v kombinaci s azuro nebem a zelenou smrkovho lesa, jsou asn krsn, ladn a monumentln. Tko popisovat. Prost opt supr.

Ve mst odpovm. Koupil jsem kolena neb nevm, jak to bude dl. Motorki sedj rozvaleni v pedzahrdkch u stolek plnejch jdla a limond. Podlehnu tlaku konzumu a jdu si do fruty koupit jabko. Je velk a i s nlepkou New Zeland stlo asi 70 cent. Krjm si ho na pltky a vychutnvm ovocnej cukr. Chutn skvle. Jet nikdy jsem si pi svejch vandrech kupovat ovoce nemusel.

Pro cestu do Mis volm sedlo Franche m 990 a je o 300 ni ne-li sousedn Aurine. Pochybuju, e se tam dostanu jet dnes. No uvidme.

Chlapm co dlaj psteek na auto km o vodu. Ztknu sice narz o 4kg, ale bez n neuvam. Zvou m dl a nabzej pivo. To m ale nelk. Zdevnm po nm. Odmtm a nevm co si pt, kdy m k tomu vybz. Jedin co mne napad je sprcha, ale to je blbost, neb se jet zpotm a zaprm. A kdy se rozloume a j kus ujedu, tak m zanou napadat takov uiten pnka jako jabko, okolda, sl, cukr. Kroutm sm nad sebou hlavou jak jsem dnes poleno. Rno se nenechm svst, pak si srabcky" koupm jabko ve frut, a kdy se mi regulrn nabz pohostinnost tak si peju vodu, kter tu teou potoky. No nen to rozmailost?

Ke vemu jsem se t vody stejn po cest zbavil. Je u toti jasn, e doku Franche pejet, a tm pdem i sjet do Mis, kde voda na tuty bude.

Ped Mis pestv kolo jet a lapan jde m dl tm h. Slzm s obavou, e jsem pchnul. Natst ne. Zkoum znovu jzdu, ale jde to vn tko. Slzm a hledm zdrhel. Zkoum, co se d. Kola se toej lehce... Teprve pi pm pochodu si uvdomuju, e klesn se poznenhlu promnilo v stoupnko. Koukm do mapy a je to tak. Zjitn, e Mis je o 120 metr v ne Franche, je pro mne nemil nvum. Jsem hold zelen. Smiuju se s tm, e v Dolomitech se po rovin nesvezu a adc leh pevod se dobvm do vytouenho Mis.

Hledn ubikace konm v odlehl a smutn oputn ekrn na okraji vesniky v 19.00. Nestojm ani tak o jej stechu, jako o jej lavku. Proti depu, je o vait s nataenejma nohama.

Mm pocit s dobe vykonan prce. Nen a tak pozd, mohl bych jet jet, ale nejsem ochotnej tu laviku, oporu celho tla, dobrovoln opustit. Ujetch 63km nevypad a tak ostudn, kdy si pipomenu vkov metry (te doma jsem jich napotal 1690) je jsou v nich skryty a je teba je t zohlednit. Dom poslm A:630, B:47, C:8, D:63, E:7.15h. Na Korun je t krsn, dti se rchali v baznku - pe domov.

"Bonrno",

zdravm slun skupinku sedlk co ekaj s mlkem v konvch na svoz na parkoviti vedle ekrny. Vtinou to jsou u zaslouil senioi - snad zakladatel farem. Povdaj si nevnujc mi pozornost. Nezd se, e bych jim vadil. Je, zejm, nedle 29.5..

Rann nasvtlen se zrctkem msku psob kouzeln (opt), a tak fotm mnoho fotek. Je to vc ten digitl. Vyplcat bez uzardn 30 fotek na kus utru. Do eredy (1369) to mm 3km a 250m na vku. Je krsn a k co se pase se nech trpliv fotit. Prost parda rno.

Padkem jsem se spustil do Fiera di Primero (766). Bom doprava na S. Martino di Castroza(1466) a nsledn P.so di Rolle (1970). dolm Primero opoutm park Bellunesi. Stle po 50. Nen kde zabloudit.

Svrek silice je perfektn a co chvle mne pedjd njak galuska. Ne vichni zdravj, a nejm ti nejrychlej.

Mm ve zvyku vozit si co nejm vody, neb se mi to zd zbyten, ale te se mi to vymstilo. Je teplo, studnky se njak nekonaj. Martino i jin ves v nedohlednu a j mm ze jako trm. Dvakrt se mi povedlo potkat vz na vyhldce, ale ani jednou pro mne vody nemli (ve druhm ppad ji mli urit, vidl jsem rozpitou petku). "Chrti v plechu" pliju na jejich adresu pnu. Patnct kilk s pevenm 700 se nejede hodinu, tak jako stejn treka po rovin. Od nepjemn zn mn vysvobodily a cesti. Dnes sice nedlaj, ale zapomnli na bedn s vercajkem petku z ple plnou vborn broskvov limondy. Hned je den veselej.

Jsem zejm nepolepitelnej, ale za San Martino em problm s vodou znovu. Te ale potebuju tak dva litry ist vody na vaen. Stoupm do Rolle a nadvm si za svou lenost. Vdl jsem, e vodu budu potebovat, ale pod jsem to odkldal, a te nen kde natankovat. Vyschl potoky nedvaj moc nadj.

"Perfavre, apa potabilea?", prosm o vodu hlavu rodiny piknikujc na dece v lese, kousek od silnice. "Si", bere mi lhev z ruky a s velkorysm gestem upout kohoutkem z kanystru. Tak to je dobr, libuju si v duchu. Tlam hledajce msto pro vabu obda. Jene vechny vhodn msta jsou obsazen piknikujcma rodinama. J u ale vaen nechci odkldat, tak jsem se vetel k vtmu stolu, kde sed star dvojice. Oni si pivezli studen obd a j vam sladk kolena s margarnem. Nabzej mi vno, to ale nechci. Je teplo a -hlavn- z plastovho kelmku, bych to ani neuml vypt. Pomeran a chleba, to je jin kafe". Komunikace vzne neb neumm italsky a oni zase esky. Pan o sob k, e je Ukrajinka, ale rusky mluvit nechce. koda, hlavn, e mi nebudou ujdat.

Kousek pod vrcholem na mne nkdo vol. Jasn slym 'nazdar!' a te vidm i mvn. Kroutm krkem, pchm do sebe prstem... Jo, plat pro mne. Bude vepovka! vracm se kousek. N, bohuel, ei to nejsou, ale jsou to m fandov. Vidli m rno na ered a te zas tady. Vkon oceuj 1l ionku. Doufm, e po nm budu mt svaly jak po tdenn rekreaci na Ibize. "Grcia, prego" vracm jim przdnou sklennou lhev do kufru. Nechci se s n tahat.

V 15.30 jsem nahoe. Poslm pohled panu Hokovi, autorovi pednho nosie. Je pkn, jasno, ale fouk. Dojm zbytek sladkejch kolen a trad dol. Pedtm jsem jet zavrhnul monou propojku otolinou na Pso Vales (2033) s nslednm P.so di San Pellegrno (1918), nejsem offroad. Cedule hls, e vjdm do Parco Pianaveggio - Pale di San Marino.

Prud klesn kon u regulrn odboky na Pso Vales. Nemm zjem, ale se zjmem sleduju veterny co tam startujou v jzd do vrchu. Bugatty a fiat jsou nejastj. Je krsn. Nevm pro jsem nco nevyfotil.

Mrs. Felicetty, byl lovk, je mi pi jedn cest vnoval penze na nov pl᚝, a pi dal m cest (na Siclii a dle) mi vnoval telefonn kartu ka: "Bude-li problm, zavolej mi, nco s tm udlme". Kdy jsem se s t cesty vrtil, a psal mu podkovn s fotkou, tak mi jeho pan poslala 'parte funebri'. Mrs. Felicetty, pro mne klasa, zemel. Pedsevzal jsem si tehdy, e a pojedu do Dolomit, zajedu na hbitov v P.so di Costalunga (1745) a dm mu tam eskej praporek pro radost. A te, sklesn v Predazzo na 1014 m.n.m., ztrcm eln to splnit. Odklon od smru a nadbytenejch 730 vkovejch metr je vcn argument. Jsi srab a lenoch ikm si mjc odboku "Felicetty".

Pokrauju dl Val di Fasa. Hodn se tady stav rzn drhy, a mstky pro zimn sporty. Na jednom mst, je i digitln cedule o dpotvajc as do zatku zimnch her. Nevm co to m bt za sout.

Dva cykloturisti zajeli na skldku deva a stav stan. Kdybych vidl eskou vlajku zajel bych k nim. Tu jsem nezahld take jedu dl. Na mn je jet brzo. .

Projdm vesnic a vidm kluinu od hnoje, jak nese konev mlka z chlva do mlnice. Krvy za nm bu, pod vhou se mu prolamuj kolena. Brzdm a volm nauen: "Cao! Perfavore, apa potabilea?" a nesmle dodvm "or late?". S mladkem se shodujem, e 'late' bude 'bna' a tak mi nabr mlko z velikho tanku rukou od hnoje. Dva litry plnotunho mlka! Chutn vborn a tak chci kotvit, abych navail sladkch kolnek s mlkem.

Prolzm dtskej domeek u panelku ve Vigo di Fassa, neb se mra a stecha se me veer hodit, ale je malej a plnej hraek. Nicmn ho beru jako zlohu. Spt budu nedaleko pod stromem a kdy bude pret, tak se pesthuju. Njak pan m vidla jak to obhlm, a te mi to zakazuje slovem 'private'. Shodujem se, e strom nen private" a mu pod nm zstat. Snad na udobenou mi pjila plastov keslko s toho domku. Navail jsem, najedl se a plcnul sebou na spack, kdy pila jet jednou. Aby mi pinesla mi polvku v misce s velkm kusem masa. J j na opltku ukazuju odkud a kam, a taky fotky rodiny. Ona je taky Terezia", jako moje Terezka. Pan "rozhovorem" nad fotkama dcek a rodiny pookla. Klade mi na srdce, abych dval pozor na auta. Shodujem se, e jezd "prsto". Slibuju, e kdy peiju, polu pohled z domoviny.

SMS dom A:780, B:63, C:8, D:72, E:8.13h.

Misku od polvky

s propaganm letkem Zbeha (vypad mizern) jsem opustil pod stromem kde jsem penocoval. Na letek jsem sesmolil Gracia prego signora! Bona Mangare! Bona Fortuna! Alibedeveri!' m jsem vyerpal v podstat vechny taliansk slovka u nich tum vznam. Spac domeek jsem nepoteboval. Je opt krsn rno. Jen to nezakiknout! V Poza di fasa mjm motooficnu znmho mechanika. Zmh se, m nov rolovaci vrata. Nicmn m chusio", je hold brzo.

Po hodin jzdy odbouju k umvrn. Je to kousek od cesty, a u se tm, jak zas budu sv a voav. Je 30.5. 8.01h..

V Canazei se stoupn zan vnji zvedat. Startuje tam lanovka na Col Rodena (2485) tyc se nad P.so di Sella (2244), kam smuj m kroky (na 10km nastoupm 800 m vkovejch). Po cest mjm jezrko - je naproti toho domeku co je na fotce, v pozad Gruppo di Sella - u se oteplilo do t mry, e si troufm umt si i nohy, co jsem rno v umvrn nedokzal. Zatky prsmyku jsou slovan, v kad daj s nadmoskou vkou, cesta pkn, lidi mvaj, panoramata perfekt. Co vc si pt. Nen kam spchat, ale neflkm se. Na odpovadle u odboky na P.so Pordoi (2238) si ani nesedm. Ale bez nostalgick vzpomnky na Leonarda Dalvit, s nm je spojen, ji nemohu minout. Silnice pimknut k pat Selly. Kdy chci vidt lezce, co zvonj ninm ve stn, musm hodn zaklonit krk. Konce lan maj pivzan ke svodidlm. To je fakt zichr. Lidi co mne vyfotily se ptaj, jestli nco nepotebuju. J, to se v e 'fruit'. Regulrn dostvm dv jabka. Puzen touhou po dalm ovoci se nechvm fotit pi kad pleitosti, a kdy mi lid vrac apart - kontakt navzn - tak somruju. Dostal jsem 8 jablek a 2 pomerane. Je to vc ten digitl. Jen tak pijt a ct si o jabko, bych neuml, ale podat o foto a po t, po krtkm rozhovoru, o jabko, to jo.

FORZA!, to je nejastj npis na asfaltce ped vrcholovm stoupnm. M se pobdnut netk. J jdu celou cestu pianisimo pky a ani te se nenechm vyhecovat neb k nmu nen pipojen moje jmno.

Nahoe jsem ve 12.30.. Nechvm se fotit od dvojice motork, co mne zdravili jedouc vzhru. Nmoui si pjili mainy a dva tdny cestujou. Ve skupin je jich vc, pod to njak 'raisen byr'. Za den j plat 150 euro (benzn, servis, ubytovn ve vlastnch stanech, co pev skupina tlovho zajitn) a 50 euro daj za pohledy a jdlo. okuju je, e m raisen" stoj 1euro na den. Je pravda, e ta cena zahrnuje pouze tsto, co si kupuju, a nikoli gulky, cukr, rajsk atp..co si vlm z echie. Chlapi chvlej nae fotbalisty, hokejisty a hzenke. O tom neml tuchy. Sami hrajou tu hzenou, tak jim vm a neprotestuju. Loume se s tm, e se uvidme v Deutschlandu na fotbalovm ampiont. Nabdnutou nektarinku od kluk krjm s dalm nakekovanm ovocem do kolnek na odpovadle Miramonti u odboky na P.s di Gardena (2121) - je to kousem pod P.so di Sella.

Po prav ruce mm severn stranu Selly. Skaln tvar sem tam zpestuje stuka vodopdu, je se zpravidla zmn v zvojek a pot v mlhu, take se ned ani vyfotit. Turisti se tu jaksi nevyskytuj, a kdy tak na nesprvnch mstech, take trik s focenm zakonen happiendem v podob jabka nemm na koho vyzkouet.

Zastavil u mne Slovk na bicigle". Mjel mne pi cest vzhru, nevidl vlajku mezi idtky take jsme si jen obecn pokynuly. Te jedouce proti zabrzdil. Bydl dole ve vesnici. Stav njak domeky pro sportovce a vyjel si po prci. Varuje, e poas se m kazit.

V Garden zkoum fotit, ale 'baterie loued' hls display.

Cestovn budu muset pro dneek zapchnout. Dobit apartu m pednost a v lese moc monost dobt nen. Pan v info ofice msteka La Villa (1387) m ale nechce vyhovt, podezr m, e jsem dlnk (i zde se chystaj na njak hry). Nicmn po zhldnut Biiklety pijm apart. Domlouvme se, e ztra rno, mi ho vyd.

Mm spoustu asu. Tak jdu nakoupit. Kupuju si limo -0,8e, tsto 0,5kg - 0,6e a 1kg cukru - 1,15e. Na public toalet za info office se myju a tankuju. Nkde bych sebou plcnul, ale nen podn kde. Je jet brzo a msteko ije. petku soukrom mi poskytnul a pkrov vtv velkho smrku uprosted louky. Na span to nen hlavn kvli rose, co by mi zmela boty, a bych se rno dostval na cestu. Mm odvaeno, odservisovno a odesemeskovno A:756, B:48, C:7, D:48, E:5.43h.. Lem na kalimatce a ekm a nadejde as, kdy bych se mohl nkde uloit k spnku.

Jia pe, e Jarda, je vzal rno dom, kdy jel do prce, a e dti budou asi nemocn. Ach jo.

Samozdejm, e jsem s plnm bichem usnul a probudil se a za tmy zimou. Pesunul jsem se do spacku a spal dl.

Kapky det

mi sm spack. Na kalimatce se dlaj louiky. Pro ppad mrnho det sebou vozm igelitovej pytel, do nho si vlezu celej i s pytlem spacm, ale todle je jinej ppad. Budu muset balit. Ale fofr! A tak do toho igelit pytel hzm vci nepodn neuklizen. Oblkm obleek do det a jdu, tlace kolo s pytlem nezbytnost, do spcho msta hledat psteek. Nhoda mi opt peje. Pod pstekem restaurace i obchodu jsou roty, skrz n stoup vzhru tepl vzduch z chladrenskejch vmnk. Celkem luxusn span, a na ten rmus. Avak teplo a sucho je nade ve! Vatu do u, tek pes hlavu a spt!

Spal jsem dobe, dokud nepijeli popeli. Chovali se hlun a vzbudili mne. Je est a fok mi vydaj a za dv hodiny, tak si v teplm prvanu hovm dl. Dobrovoln dv neodejdu i kdy nepr.

Nikdo mi nepiel vynadat, take tsn ped osmou stepuju ped info. Fok mi dali a nakonec i zamvali. Je to od nich pkn.

Klesm vesnicema co maj dvoj nzev (italskej a nmeckej). Moje La Villa byla nmecky Stern, a smrovky jsou z toho docela zamotan. Sam ipka. J ale jedu jisto jist sprvn, tedy dol na Brunico. Slunce svt, a j se nechvm zlkat ipkou na Via panorma za San Martno. Silnika pro jedno auto je kouzeln. plh se vysoko do svahu. Vytm si npad projet se po n. Pes stromy nen nic vidt a za tu jednu fotku co zde dlm nmaha rozhodn nestla.

Ped Brunico (850m.n.m ) bom do leva na Bressnone, u ns znm jako Brixen. Frm po E66 cesta perfekt, obas tunel skrz nj je vidt - dnej problm. S ovocnejma sadama se objevili i prodavai ovoce, vna, medu atp. Problm s avitaminzou zaehnn. Te u kurdje nedostanu. U jednoho vam obd.

Kdy jsem dlabal na Feliettyho, tak dlabu i na Brixen (Brixen je vc, ale domnvm se e tento je ten pravej) Borovskho a pes vysokej most pejdm dol . Esack. Fouk na nm bok, tak jdu radj pky - i kvli koukn.

Jedu proti vtru, po sle 12 smr Vipeteno i Strezing (948) a provoz takka dnej neb paraleln vede dlnice. Je to hlavn propojka Itlie - Rakousko skrz znm placat Brennerpass (1375). Sbrm vkov metry, ale hlavn kilometry. Dnes mn dnej vznanj kopec neek. Jde jen o to se co nevc piblit tomu ztejmu Mt. Giovo (2099m.n.m.). Kopce okolo pkn, nco pod 3000m vky. Takka za kadou zatkou hrad, zcenina, oputn kasrna i alespo nhrobn kmen. Toto dol je asi proskl krv. Msteek moc nen. Podoba vejce vejci a Tereznu. Gotiku, i baroko nen vidt. Me, beton, pravohl geometrie. A pna. Ze soubn dlnice, pevn na pilotech a asto mizc v tunelu, se pr.

Je 17 hod. a rd bych ve Vipeteno spal a nakupoval, ale pi tomdle protivtru to je daleko. Bojuju udrovnm tempa. Pomh mi v tom potn a sledovn rychlosti na tachku. I tak brzdm u ekrny. Sed v n cyklotuan centrujc pologalusku. Je ohromnej a pinavej - stejn jako jeho batoh. Nmec. Jede od moe, dnes z Bolzna (k tomu si mme co ct). M pes Brennero do Garmisch-Partenkirchen, kde bydl. Se pinavm obinadlem na kolen, chraplavm hlasem (sp ept), narvanej do cyklodresu a s polobotkama, co maj drtek msto tkaniek, vypad na pokraji sil. Kdy k, e jede non-stop" tak na nj vrhm pohledem otaznky. Vysvtluje to tak, e jede jede, a kdy je tma tak sebou plcne do pkopu a sp. Aha. Tak to taky jedu non-stop, km si a doufm, e nevypadm tak ztrhan. Dal jsem mu pl jabka, sm si nechal tu se skvrnkou hniloby - abych neurazil. Zitn nadhazuju tma "Garmisch" - neb bych se skrz nj mohl vracet - v marn nadji, e mi kolega d adresu. Adresu mi dal, ale www strnek na n budou fotky z jeho cesty. Fotm si ho pro pamtku, ale tato fotka, stejn jako mnoho dalch, se nepovede pro vadnou SD kartu, na n fotm a proto jsou tyto dky bez doprovodnch obrzk.

Poslednch deset kilometr s pevenm sto metr zdolvm ist silou vle. Navc ve finle se siln protivtr zmnil na tak siln bok tok, e mne pinutil slzt a dokonce mi i utrhnul mapnk z podloky. Natst nic nejede, a tak mu poloit kolo na silnici a mapnk zalomen o patnk na druh krajnici sebrat. Vylil se mi pi tom benzn z flae (v koku), take Biikleta te smrd jak ropn ploina.

U prvn benzny dokupuju benzn. Na WC tankuju vodu a peliv se kontroluju v zrcadle. Konstatuji e nevypadm zpustle. Pkn smv mi nekaz zaloutl chrup, mohu bt se sebou spokojen.

Ve mst se shnm po obchodu a lonici.

Pi odjezdu od Billy m shodil vtr. Rozplcnul jsem se na parkoviti a pan, co jela za mnou v aut, je cel vyden. A, a nem dn dl viny, tak mi pomh, co j ruce sta, sbrat vci rozsypan z braen okolo.

Marn kiuji mstem vtho Zbeha, hledajc msto vhodn k spnku. U jsem si ho prohldnul, u jsem se i umyl v kan na p zn, ale krom jedn pinav ekrny u hlavn silnice, do n se mi nechce, nic vhodnho. "Zkusm tst za mstem", km si pro sebe opoutje Strezing.

Minul jsem autoporto" (?) a dojel do vesniky Casatia. Vtr se uklidnil, a j taky. Dl nejedu. Tam je stoupn do prsmyku a po dnen noci nechci bt bez psteku. Do vhodn ekrny s cennou lavikou chodj mstn do bankomatu, a na dtskm hiti chyb domeek.

Vaenm v t ekrn se zbavuju dlku z nov kilovky cukru, "gutte essen" pej mstn, a pesthoval se naproti mezi skldku deva. Nebude-li pret nezmoknem, a kdy bude, tak ustoupme do pedem vybranch pozic.

A:845, B:47, C:18, D:88, E:6-39h. Jia pe, e dti jsou nemocn, Terezka m tyictky a se Zuzou byla na pchn u . Ach jo, ach jo.

Veern pehka,

mne pinutila ustoupit do pedem vybranch pozic - tedy ekrny. Nyn je pkn, krsn, vlah rno. Z pknejch fotek (kopce 2500 - 3 000 vysok), je jsou pln mkkho slunce a opar bohuel nic nevyjde pro vadnou SD kartu. (Dky emu kon obrazov ploha pbhu).

Tlam do prsmyku Jaufenpass, i P.so di Monte Giovo. Hned z kraje se zved docela strm. Nem hold moc asu. Mus na 18-ti kilometrech nasbrat 1151 vkovejch metr. Pi myt tla, zkoum kluka co vyel ze vrat: "Milch, bitte or late perfavore?". Piel jsem pozd. Milch" u odjelo.

Pkn vhledy zakrv les, a tak mn napad, e bych si ekl o svezen traktoru s vlekou, je stoj vedle mn. Oba ekme na erven v mst, kde se spravuje silnice. Pak to ale zamtnu. Je to srabrna (samozejm, e mn to nsledn mrz).

Potkvm Slovany. Star pr je z Litvy. Razgavor je docela plynn a drun. Spj v aut, etej, obdivujou krsy Alp a mej do Dolomit. Jsme na tom skoro stejn. Dali mi oko tyinku a litrovku octov vody, co si mchaj na ze (domnval jsem se, e to je kalorick bomba). Traktorista, na kterho jsem zamval o svezen (pod lesem), mi gestem vysvtluje, e u to nestoj za to. Je to hodn diskutabiln co stoj a co nestoj "za to", a tak sleduju, kde se potkme. Marn. Provoz je slabej, a stoupn, pohledem neproniknutelnm lesem, nuda. Vn se ohlm za kadm autem, co jede za mnou, nem-li pvs...

Vypracoval jsem se nad 1900 m.n.m a nad lesy a vychutnvm si (konen) pohledy na kopce a dol. To jsou zase ty sprvn Alpy, kde irok dlouh dol kon kopcem "prkem". Poas je supr a Monte Giovo je perlou. Ziskuchtiv se nechvm fotit. Funguje to i tady, le umil nen tolik a j vyzskal toliko dva ovocn exemple. V posledn zatce ped vrcholem stoj u restaurace mohylka. Zd se, e je hodn star, z textu rozumm jedin jmnu Napoleon I. Bonaparte. Text i mohylku jsem si vyfotil - zbyten.

Ne se nahoe ( 2099m.n.m.) zlomm dol - nen zde moc msta - tak se kochm krsou hor. Je tu pln istej pohled na svt. Kopeky a dolka pode mnou, vrky na dosah. Vechno ist bez jedinho kazu vypad jak ob nstnn tapeta. ..a autama. Konkrtn tyma kabrioletama se trem ve znaku. Pijely chvli po m a nespravedliv vzbudily vt rozruch ne j.

40 km dlouh klesn do Merna (324m.n.m) peruuju u obchodu. Kdy z nj vychzm, tak kolem prosvit cykloturisti s eskou vlajkou na vysok lamintov tyce. Voln "NAZDR" optuje jen ten druh z nich, ale mus mastit, za prvnm, aby se neroztrhli. koda. Pravdpodobn jedou z Rakouska skrz P.so Rombo (2509).

Obt vam na plcku na lavice pod katanem. U ndob na kolekch, co v nich vozej farmi mlko ke svozu, je kyblek s vkem a v nm smetana. Je to pokuen, jemu nejsem schopen odolat. Omlouvm sm sebe, e v tomdle teplm poas by stejn nemohla vydret, a skonila by ve labu vepe.

Pedjel mne kamin s eskou SPZ. Symbolicky jsem Eurotrotlovi zamval. O pr kilometr dl mjm frontu aut. N eurobnk nezvldl zatku, zachytil plachtou o pevis skly a te se z toho vymotv. Jedu dl maje silnici 44 pouze pro sebe. A kdy to "odpuntuje" tak se uklidm na kraj, abych nezavazel.

V Meranu se drm ipek P.so di Stlvio, ppadn Stilfser Joch. V obou ppadech to je stejn vysoko, tedy 2757 m.n.m, a stejn daleko 78 km. Provoz je lenej. Letmo projdm msto s nadj, e potkm kluky.

Silnice dl pivovar Forst, ve tvrti Forst, na dv poloviny. Za pknou erveno zelenou hrzdnou budovou se silnice zane prudce zvedat. Tu je jeden pruh stdav uvn obma smry. ekm a auta pedemnou zastav erven a vydvm se stoupat. Osobci mne pedjeli. Uvznul vak za mnou kamin. Silnice zk, sam klika. Lep se mi nraznkem na zda. Zeteln slym cvakot ventil. Lep se na mne, ale netroub. lapu rytmicky, le pomalu. I kdybych zastavil, tak se podl mne neprothne. Konen se silnice rozila a j mu katuli na kolekch, dre se svodidel, pustit ped sebe. Trucker to ocenil zabliknm smrovek. T mne takov spoluprce. Pipadm si jak editel zemkoule. Za kopcem se cesta srovnv, roziuje a provoz ukliduje.

irok prosvtlen dol eky Adige (Etsch) orientovan vchod - zpad, a dostatek vody co dodvaj okoln kopce dl z krajiny jeden velk sad. Tovrnu, pole i pastvinu nen vidt. Sady, pevn jabloov, se intenzivn kropj. I mn njak tryska obas skrop, a je to fajn.

Stojm ped tunelem za Naturno (je na map). Je ovnen zkazama a cedulkou 3km. Nasadil jsem blikaku a vydvm se po chodnku. Je tak akort pro pka s kolem. nikov ipky po sto metrech mi odpotvaj metry do cle. Moc to neodsejp. Odhaduju, e se budu v de dusit hodinu. Aut moc nejezd, ale slyet jsou z daleka. Nejvc rachot motorky. Tunel to je vdycky zitek. V polovin je oboustrann rozen silnice - tzv. zliv, asi kdyby njak porucha. Minul jsem ji, ale auto co jelo doprotivky se na nm ot a kluk s holkou na mne z nho erem tunelu mvaj. Vracm se. Co se stalo? Nabzej mi, e mne a kolo nalo do svho kombi a zavezou na konec. Supr! Dky! Asi tam je policie, napad mne a v chvatu zavrm kapsy braen, aby nco pi t manipulaci nevypadlo. Flau s benznem beru do ruky aby se nevylila a mem fret. Je to chvilka a jsme venku. Rozhlm se marn hledaje hldku. Naloili mne jen proto, e to je tak dlouh tunel. Kadopdn je to od nich pkn. Varuj mne, e za chvli bude jet jeden, krat. Napad m, e m skrz nj mohly taky provzt, kdy si mn nakramaili do vozu, ale nic nekm, nebudu nevdnk. A skuten. Asi po dvou km opt blikakuju po chodnku tunelu 1500m lange. O nic nejde, snad jen o tu policii. Opt to je zitek tajemna. V Ciardes (652) jsem u docela zbytej kilometrama, vkovejma metrama a zitkama celho dne, e se mi chce konit, ale krm je zavenej a v hospod mi polotovar prodat nechtj. Posbrm sly na lavice a jdu hledat spasitele. Nael jsem ho po pr metrech. Louil se s nkm ped domem a j mu vysvtluju e chci koupit 'pate - teigwaren". Klaplo to. Dostal jsem ne jen vetnka ale i jako bonus chleba se salmem, jabko, raje i vodu do flaek. Rd bych se jet umyl. Jsem toti dost pinavej od toho, jak jsem se protahoval mezi stnou tunelu a plastovejma patnkama co oddlovali vyvenej chodnek. A tak se ptm na kanu. Pn mi asi chce udlat pomylen, a tak mn vede k sob na zahradu, kde se mu umt pod hadic. Tepl voda je moc prima. Zahrada je velk, s krsnm trvnkem a jezrkem s rybikama. Pnovi se zjevn da. k, e je bankovn ednk, ale SOB nezn. Nomuru vak ano. Kdy mu km odkud jedu, tak sly na Strezling, na rozdl od mlaoch z Merna, ti slyely na Vipiteno. Ztrapnit se minc co mu nabzm za "manre" se nenenechal, take platm podkovnm a slibem, e polu pozdrav.

Zatboil jsem v jablosad" nedaleko od barku ouady. Siln kmeny a vtve jednotlivejch strom propleten navzjem. Pkn msto. Fotm - samozejm zbyten. Jen, aby nespustily zvlahu, i kdy tady je voda rozveden hadikama po zemi, take mi pm jma nehroz.

Pro ppad det, jsem si vyhldnul kared zaprenou ekrnu. Doufm, e ji nebudu potebovat, je docela daleko.

Dom poslm A:920, B:48, C:4, D:75, E: 7-30min. Jia pe, e nm nkdo ukrad houpaku povenou na lp (prkno na prdeln e), dti e jsou protivn, a pod po n lezou. Ach jo...

Rno 2.6 jsem dovail zbytek tstovin.

Moc toho nebylo neb 2/3 pytlku jsem sndl na veei. V litrovm eku se takov objemy patn mchaj, budu si muset vozit vt hrnec.

lapy, lapy stle po 38. Silnice se zved od eky a tak v Silandro najdm na cyklostezku vedouc kolem Adige. Pi prvn pleitosti ji ale opoutm. Je to stejn jako nad Villachem.

Po lev ruce mm, dle mapy, Parco Nazionale dello Stelvio s kopci hrav nad 3000 (nejvy Orles 3905). Za nimi jsou m znm P.so Aprica a P.s Tonle, kde jsem v deti sbral sv prvn cyklozkuenosti. Ty kopce nade mnou, ale nejsou vidt. Nen zataeno, le oblanost je nzko... vsledek je stejn. Dnes mne ek "To" Stelvio. dajn tet nejvy aplsk prsmyk. Z Trafo, kde do nj mm nastupovat to je nahoru 1907 vkovejch, co je dajn alpsk rekord. Ale bude-li takhle, tak nevm. Jet mlhou do kopce mne 'neba'.

Bom doleva na Prato. V msteku chci nakoupit, ale obchody s tstovinama jsou zaven. Zmaten ptrm v pamti, co me bt za den. Na Dominiku", tedy nedli, mi to nevychz, ale kdy je chusio-zaveno? Majitel honosnho cykloopu, mi sice na zaklepn otevel, ale nabz pouze ionky. Vm, e do kvelbu, piel z barku vedle, a je mi smutno, e v nm nen ochota jt dom a pinst cyklistovi z daleka krabiku makarn. Tob pohled urit nepolu" cedm skrz zuby svoji pomstu. Jet h dopadnu u sedlka. Pozdravil jsem ho u ped Prato, kdy jsme se mjeli, a te na tom chci stavt. Marn. Sedlk m docela agresivn odhn od dve s gestem kter si vykldm jako, e mm myslet hlavou a n bichem. Nakonec jsem makarony sehnal od mladho prku, co el po ulici. Je to k nim kus, ale jdu s nimi za vidinou jdla. Ptm se pro market chusio". Je fiesta-svtek. Zhrzen aroganc sedlka velkoryse platm za krabiku paget minc 1euro (v krmu 0,5). A m sedlo vztek!

Vam na liduprzdn "zna pedonle" skoro celou krabiku. U mi je patn z hladu. Mraky nade mnou, a chmury ve mne. Ta absence lovenstv, co jsem si proil, mi vad vc ne protivtr, pna a praskl pice. Bere chut. Nsob navu. Bhem jdla se vzdvm Stelvia. Kvli mrakm, kvli nlad.

Vrtil jsem se do Spondigna a zaboil doleva. Na dal kiovatce jedu rovn - zpadn- na Schweiz neboli Suise neboli Svizera po naem vcarsko. Silnice, po kter jsem jel, se odkln na sever do Rakouska. Z mapy se zd, e to me bt pkn jet podl jezer.

Ofenpass - Strasse. Lesy stdaj louky. Na nich kmitaj s hrabma rodinn klany. Vichni spolen. To se mi lb.Provoz dnej.

V Mustair je prvn celnice, na n m kontroluj. Penze a pas. Celnk mi vysvtluje dotaz na "Znu Francu" kterou jsem vyetl v m map, jako bezceln znu. Do n se vak skrz tunel nedostanu. Za nm (celnkem) je vcarsko a v nm otevenej krm, kde kupuju tstoviny a smuju 5euro. Na tdenn prjezd k Lago di Magiore a Lago di Como mi to mus stait. Veksl zdrazuje "no provize". Jen m neokra-km si v duchu.

Poty, zda mne okrad, se bavm jet prvn kilometr, pak mn to pestane bavit neb nejsem sto dt tu trojlenku bez tuky dohromady, nicmn piblin to vychz.

Zastavuju u batohu na kiovatce. Pak si vimnu dalch dvou, a je mi jasn, e z toho mi nlezn nekpne - jako v ecku - tak jedu dl vesnic s docela eskm nzvem: Valchava. Dl se krsnej podveer a troku si vytm, e jsem nejel to Stelvio, ale moc ne. Jsem utrmcenej a dost bych se tam trpil.

Ve Fuldera shnj krvy k dojen. Le dvee od chlva zaklapnou dv, ne-li se stihnu dostat k honkm s prosbou o mlko, a u dve se mi klepat nechce.

Zasnhovan pice okolo maj slab pod 3000, slbnouc slunko, klidno, bezprovozno. koda e se fotky nepovedli.

Na kilometru 64 jsem docaprtal do ekrny v Tschierv. Vam, koukm na krsn hory a sladce natahuju unaven nohy. Kontextu dne, tch 64 odpovd, nicmn i tak plnuju na ztek den volna. Nejsem dostihov k.

Dom poslm A:984, B:39, C"12, D:64, E: 6h-34min. a pusu. Zprvy z druh strany nejsou nejlep. Dti zlob a teskn. Jia si koupila praku (to, aby se zahojila).

Ve spacku vzpomenu Krylv ver: " Pro sladkost z usnut, dkuji za navu". A usnu jako palk.

Vchoz pozice, dobit verejho dne,

se mi te hod. Chce se mi toti jet m ne vera. ek mne 6km do kopce a pot sjezd do Zernezu, kde si udlm to volno. Rno mne vzbudil bus. Ml rm na zaven pti kol vzadu na motoru. Pak byl klid a j spal a do devti - vjimen situace.

Offenpass, Pass dal Fuorn, m 2149 m.n.m a je docela oputnej. Nahoru m vyzvedli pouze dv stooomdestky, co je nezvyk.

Po cest dol mjm chtn tunelu do on Zony Franci. Auta ped nm ekaj na zelenou, j ale klesm dol.

V parku u koly Zernez jsem nael pkn msto na regeneraci. Okolo fontnky jsou laviky, za nima pruh trvnku. Jen stn strom chyb. Vrtm se sem a nakoupm. V blzkm obchod kupuju vhodn 4kg rodinn balen vetnek za 5CHF (asi 90K). Myslm si, e je to drah (byla to dobr cena v podstat jako u ns v Lidlu 0,5kg za 12 k). Cestou na laviku jsem se stavil v info centru. Obloha bez mrku, absolutn indigo. Zvauju, zda se msto ninnm jezerm, radj nevnovat horm. Pan pede mnou rozloila prospekty na dkaz, e vcarsko m co nabdnout. Nakonec jsem si nechal ofotit jednu strnku s mapkou nadepsanou "Top ten". Je na n deset nej-vrchol s prsmyky a vyhldkami na n.

Mm pln bich a konen si mu lehnout. Je asi 14hod.. Z volnho dne mi moc nezbejv. Po rozvaze zda jezera i top ten", vyhrla varianta 'top ten'. Spolu s A:1012, B:53, C:10, D:28 a E :2-46min esemeskuju Jie, e Matterhorn dostv pednost ped Magiore. Jia mi na to odpovd: " Dti stle protivnj. U to dlouho nevydrm. Pupk (njemce bytu) chce dt vpov. Co mm dlat?" ...tak s tm (vm) jsem nepotal, nicmn, je-li situace tak vn, mu bt za ti dny doma (ha, ha) a zat s pestavbou pdy na garsonku. Nco v tom smyslu odepu Jie a odevzdan ekm na odpov. Sm nedovedu trojboj Magiore v. Matterhorn v. nvrat rozhodnout. Odpov "pije" to ostatn rozhoduje za mne.

Je sobota 4.6. Vstvm v 6 hod.

Mrhol u od plnoci, kdy jsem se musel pesthovat pr metr pod psteek, a svm zpsobem jsem rd. Lpe se mi bude vracet a nebude mne zdrovat focen. Vam a tdm vci. Nepotebn zahazuju. Trenky, runk, rozbedlou sms mdla a solviny, pipalovac hrachovky ... . Teplky, co jsem chtl mnit, nechvm na sob, nhradn ist si nechm do vlaku. Po vaen sndan vam jet obd, vetena XXL sladk.

Na Biikletu nasedm v plastiku - obleku do det, pvodem to agrochemick ochrann pomcka. Pod nm trenky triko, pod kapuc kiltka. Do bot na ponoky jsem navlknul ern podlouhl pytlky, je visely u nedalekho koe. Co na tom, e je na nich pn sbrajc exkrement? Je to m velikost. Na ruce lut pogumovan rukavice (t ACHP). A trad na Innsbruck!

Klesm silnic, j jsem ped lty stoupal do Sv. Moice. Tentokrt mi dl nazelenal dobrk Inn spolenost zprava. Kopce v mracch, mrhol a tak se bavm lapnm. I kdy se to nezd, jsem rodinn typ a tak spchm. Setu-li ve dohromady, docela bych se nechal svst. Chvli po tto mylence, mne pedjede auto s vozejkem (zjevn przdnm) s eskou espzetkou. Mvm za nm marn. Asi vodci, utuju se. Pro klid due pipevuju vlajeku, co jsem ml pro Feliettiho, viditeln na zadn nosi. Teba nkoho upout. A marn koukm, kde je uvidm lovit raft. Dal esk SPZ jede proti. Oroenej mikrobus s kolama na stee. V galerii ped hranic potkvm hledn kolegy z Holandska. Potebuju fiet, tak se zdravme jen krtce, pokynutm rukou. Skly svraj silnici m dl vc. V nejum mst je Staatsgrenze s Zollkontrolle. Projdm jak n mslem a v prvn Rakousk ekrn slzm na svu.

Mezitm se nebe doprotrhalo, vyasilo! a j mu jet bez plastiku. Z les, silnice, luk, eky a ze mne se kou. Za Pfunds (972) se ta silnice, po n jedu mn na "motorway" kde kola, koe a traktory nemaj co dlat. Bez vhn jedu dl. Krajnice je hladk irok, provoz mrn, kolo svit. Tempo mne promnilo v dostihovho kon. Je to radost. Ovem do t chvle, ne mne pedjede mstn zelenobl policejn vz. Chlapy gestikulujou, e tam nemm co dlat. J chpav kvu hlavou, a oni se rozjdj. Ulevuje se mi jen za prvn silnin odboku za n stojej na han". Nezbv ne se nechat lapit. Nejsou to a takov sympaci, jak bych si pl. Chtj pokutu. Funfzig. Bezbrannost, je mou jedinou obranou. Cenm na n chrup, e tolik penz nemm, e u se vracm, a e ztra musm bt doma (te zas cen chrup oni). Nakonec opustili i od zwanzig s podmnkou, e u mne neuvid. Pidali upozornn, e patrolujou a do Landeku. Netv se vbec pjemn. Krev v ilch mi netuhne, smv vak ano. Pedstava, e se budu muset sukovat po vedlejch cestch mi ubr nlady.

Je to tak jak jsem pedpokldal. Klesn std stoupn, zatka zatku. Navc znaen stezky je mlo iteln, respektive zanik v mnoha jinejch komernch cedulkch, a stane se, e se musm vracet neb jsem po perfekt povrchu dojel nkomu na zahradu. Pitom silnice na pilch v dosahu, je tak pkn plynule modelovan. Smutn mjm kadou ipku Landeck se siluetou auta. U nejsem dostihov k.

Sedm na lavice, pojdm rno uvaen tstoviny, a pestvm vit, e se dnes dopracuju do Innsbrucku. Nladu mi spravuje pan co mi na tu laviku pinesla dva rohlky pmo z Beckereistube. Bu je hodn hodn, nebo vypadm hodn zdrble. Kadopdn mi pidala chut do ivota.

Jsem v Landecku a svam na p zn. Ptm se pna sedcho vedle na 'forschag nach vetr'. ik 's, s'. Do "Brucku" to je jet 70km. Provoz je sveden na autobahn, je co chvle miz ve chtnu kopce, kter si j mu "pkn" vychutnat. A tak do Imstu (828) padm docela z vysoka. Projel jsem ho jako stela. Pode mnou se znovu objevil Inn. Prv na nm plujou raftai na svejch kolch. Je to tady asi prima dob. Tch vlek, co lunky tahaj nahoru, jsem potkal mnoho.

Mjm pravou odboku na Solden a dle P.so Rombo. Myslm na kluky, co jsem pod nm na Italsk stran potkal. Zved se vtr, bohuel proti. To mi chyblo ke tst. Du kilometry a jsem v Zirlu. Kdybych ml adresu na cyklotuana zpod Brennera, tak bych jel doleva (Garmisch PK 65Km), takhle ale jedu rovn. Do etapovho msta to je jet 12km. Jsem skeptik a zastavil jsem u benznky. Potebuju se umt a natankovat 4l vody na veern a rann vabu. Biikleta vdy znateln ztkne.

Za mrholen se mi povedlo dojet do Innsbrucku. Jsem rd. Je to na posledn chvli. Navc se mi chce na zchod a tak se jejich hust vskyt hod (jen kdyby mi to netrvalo tak dlouho, bud to podezden).

Plcnul jsem sebou v koutku zasteenho parkovit ped Billou Heute. Pes silnici je runway letit.

Poslm SMS A:1176, B:54, C:20, D:163, E: 9-00. Ale nejsem si jist, zda ji doma dostanou protoe display mobilu potemnl dv, ne by stail signalizovat "zprva odeslna". Chvilku zkoum hledat zstrku na barku Billy, ale pak to vzdvm. Jsem ucaprtanej, a mm obavu, e bych tm obhlenm, mohl na sebe pivolat ostrahu. Ta je tou posledn, po kom te toum.

Hodn rann Insbruck,

je plnej odpadk. Jsou po ulici, na trv, v kan. Zjevn se tu konala njak prty. Pracovn morlka rakouskch meta je stejn jako tch naich. Ze tech metou dva, ppadn jeden. Bezprizorn sbraj zlohovan lahve a zbytky. Zjem maj hlavn o ty ve skle.

Laviku se stolekem, k uvaen sndan, jsem nael na druh stran msta, v parku. Pkn by se tu spalo. Nemrz m to ale, neb zde nen psteek.

Oprm se do pedl. Clem dnenho dne je vydobt post, pro ztej pechod esko - Nmeck hranice. Bude to tk boj proti vtru a -hlavn- asu.

Pi projdn Kolsass hledm pohledem farmu family Schweiger, u nich jsem jednou spal. Jednu takovou vidm, ale nejsem si jist zda je to ona. Nicmn j symbolicky mvm. Na vt 'freindschaft' nen as.

Ve Schwaz k vozovku zkaz vjezdu s ipkou 'Umleitung'. Nemusm mt slovnk, abych pochopil, e jde o objku, co povede bhv kudy. Jedu tedy rovn.

Slym njak drmolen, a potom dohnm a po chodnku pedjdm prvod. Zadn ady tvoej civilisti ve svtenm. Ti si vykldaj 'o zajci na smetan'. m ble k elu, tm zetelnj a jednotnj je opakovn a odpovdn, farovi na pici. Nad nm baldachn, okolo opentlen obrazy na erdch, ke k nebi zdvien. V prvodu jdou skupiny rznch profesnch a zjmovch skupin oddlen. Kad m svj obleek s kloboukem a prapor. Hasii, fotbalisti, myslivci, policajti, zemdlci, hokyni atd.. Prvod doel ke kostelu, trubai troub, a jednotliv formace se seaujou ped kostelem. Sleduju to s jet jednm cykloturistou, pak to ale vzdvm. Je to na dlouh lokte. Za Schwazem jedu okolo hit, kde byla -dle nepodku- asi zbava. Tyroldorost uklz, dojd, dopj. Nezd se, e by se chtly dlit. Pesto jsem nevyel naprzdno, neb jsem ve karp nael pivn pllitr "Kaiser Bier", tetinku "Edeweiss - Weissbier" a tvrtlitrovej sklennej hrnek na kvu s oukem (bohuel bez barevnho potisku). Prima presenty pro rodinu, a v prav as. Z Dolomit bych se s tm nevlel. U jsem sice nco nasbral (dv muchoplcaky, nkolik automobilovejch symbol, titrnej roubovek pro ttu, plastov srdko Terce atp.) nicmn dnen nlezy budou zlatm hebem vybalovn.

lapu pod proti vtru. ilhm po autech svitcch po dlnici vlevo. Kdyby mne tak njak svezlo. Ale je nedle a beznadjn jezdj sam osobci. U tch nemm anci.

Nael jsem n. Je to macek s ernou stenkou dlouhej 30cm. Do braen ho schovat nemu neb by je propchal, tak ho nechvm koukat pic ven. Vypad to ale dost blb, tak na nj navlkm ponoku. Pi tom perovnvn jsem zase vytdil pr vc, tak je jdu hodit do popelnice. Je oputn na konci kravna, pmo proti m. Jak to pro mne radost, kdy pod vkem objevm sbrku peiva. Ne, ve je ztvrdl, nakousl, plesniv. Vybral jsem jet mkk buchty s nlepkou Mus v neporuenm obalu (byly to povidla) a nanut krjen chlb. Ten u je sice tvrdej, ale i tak chutn vborn. Vc toho neberu. Vlm sebou vetena ze vcar a ztra si koupm umavsk bochnk (ha, ha). Mon, e u kadho konce takovho kravna je takovto oputn trula poklad. Budu se na to muset pt zamit a rozit si slovnk o pojmenovn rznch npln. Teba tvaroh, narozdl od mku, nemusm.

U aquaparku ve Worgl vam rajskou + tsto. Tubus tobognu naruuje pdorys barku. Proti slunci jsou vidt plavci jak j fi. Potrubn pota. Nepr, tedy je pkn, ale jsem zbitej protivtrem a nejistotou, zda verej SMS dola dom. Pokud ne, m Jia jist nervy na pochodu. Povede se mi nahavit telefon le k potvrzen odesln zprvy opt nedojde. Nikdy vce s neuitenm telefonem! Je to pouze komplikace.

V Kurfsteinu (499) fotm (zbyten) hrad na skalisku nad ekou Inn zhlejc do dol a oputnou celnici v dol. Je v tom jist paralela. Star i nov hlda sttn hranice ve vslub. Piem star hlda je v lep kondici ne-li ten mlad zapren a posprejovan bratek.

Pospchm na Rosenheim, dlnici tentokrt po prav ruce, krajem pipomnajc nae chalupsk vesniky. Rozloit domy s balknem vystdali mal domeky s oknky a pedzahrdkou za plotem z plaek.

V silnici krter a u nho cedulka s objkou. Dchodci na jeho protj stran mi gesty rad, a se vrtm na ndra. Tam pejdu koleje, a vrtm se cestikou po druh stran kolejit. Jsem jak Alenka v i div, kdy na dvojkolejnm bezejmennm" ndra v poli je nejen podchod, ale i vtah z letnho nerezu, do nho se j s Byikletou hlopn vejdu. Jsem rd, e chlapy na druh stran pokali, a j se jim mu odvdit alespo ruky podnm. Nepochybuju, e to je 'better als umleitung'.

Po 120 km protivtrem jsem se dohrabal do Roosenheimu (Domov r?). Marn se pokoum vnutit mobil s nabjekou obsluze benznky. Stailo by mi, kdyby mne to nechali pes noc strit do veejn pstupn dvojzsuvky za bankomatem. Nic. Rozum. Ale nesly. Vstc mi vyli kluci v centrle kamionov dopravy. Maj slubu non stop a nic nenamtaj.

Bivakuju na asfalt u zdi na okraji parku. Ped nonm detm mne chrn balkn pesahujc jej pdorys.

Tak mobil nefunguje,

konstatuju pot co ani po celoveernm dobjen nenaskoil. Pro tento ppad mme s Jiou domluven spojen prostednictvm kredit karty. Princip je ten, e zaplatm kartou, a m sestra na potai SOB zjist, kde a kdy jsem se pohyboval. Problm je ten, e ani v jednom krm ze dvou navtvench, moji VISA kartu neakceptuj. Jsem z toho nervn. Nevm, jestli mm hledat dl obchod, kde mi moji kartu vezmou, a nebo jet dl krajem vesniek. Nakonec jedu dl v blhovm domnn, e nejpozdji veer budu v echch. Msto hladho jet po frekventovan 15-tce jedu po lenitjch vedlejch silnikch. Zd se mi to ble a bezpenji.

Vitky, e jsem podlehl strachu o svou bezpenost, mm pouze do chvle ne pijedu k dopravn nehod. Natst nejsem prvn a o bezvldn ensk zkrvaven tlo se star posdka sanity, je mne pedjela ped chvl. Jeho obrzek se mi vrv do pamti, pestoe jsem jej zahldnul jen na zlomek vteiny.

V Altotting vam obd opt ze vcarskejch nudl. Mm za sebou nronch osmdest, a stejn porce mi dle smrovnku zbv do Passau. Kolik to je s Passau na hranice pesn nevm, neb mi v Passau kon mapa, ale odhaduju to na 35 km. Nedoku pochopit, pro jsem si myslel, e v posledn jistojist odeslan SMS jsem psal dom, e budu za hranicema dnes, a v noci doma. Vytm si nesmyslnost, a nesplnitelnost termnu, ktermu jsem se zavzal. Vytm si nejistotu, kterou zpsobujou Jie m neodeslan zprvy. Vytm si, e jsem se nepokusil domluvit se s idiem nklaku, je odjd z parkovit, kde vam, smr Passau. Navc ten protivtr co nebere konce ... Na Biikletu sedm dokonale pochybujc nejen o sob, ale taky o tom, zda doku dojet alespo do toho Passau.

V Lidlu na vlas stejnm jako je ten n dlm posledn pokus s kreditkou. Opt marn. A to jsem se na ni chtl pvodn 100% spolhat. To bych asi vn musel jst kru ze strom.

Dl jedu po 12-tce v nadji, e nkde potkm kamin nejlpe s espzetkou SU. To by byl skuten happyend. Vtr zmn obas smr. A pome fouknutm do zad. Mozek zabavuju tm, e vytvm teorie spojujc dru v mracch se smrem prv vanoucho vtru.

U za era brzdm u benznky. U stojanu tankuje ech do eskho tiru naftu. Zd se, e mm vyhrno. idi vypad sympaticky, a svezl by mne, jen kdyby nevez nebezpenej nklad. Mj argument, e nem zaplombovno, odplkuje tm, e u dvno se neplombuje. Vypad pesvdiv. Nezlobm se na nj a mvm mu, kdy mne po pr minutch pedjd a zdrav lodn sirnou.

Je u pozd. Jedu s pipnutou blikakou s vdomm, e Passau dnes nepokom. Pestalo foukat. Je klidnej hodn pozdn podveer. Kdybych nebyl v asovm presu, tak bych si ho docela uval.

Bivakuju asi 10km ped Passau v "pedoku" pro vozejky oputnho krmu. Vodu jsem natankoval v Mc Donaldu za krmem. Mrz mne, e jsem idie nepodal o odesln SMS. Podstatn by se mi ulevilo, kdybych vdl, e doma vd, e jsem OK. Utuju se tm, e jim ztra zavolm z echie.

Nedokavost vstvm v pt.

Ptci evel velebce pkn vlah rno. Vam posledn sndan, posledn svu s pesvdenm, e na obd bude vepo-knedlo zelo. Balm posledn spack", naposledy po sob uklzm msto nocovn. Je to stejn a zrove to je jin jen pro to, e to je naposledy (doufm, e jen pro tentokrt). Ne odjedu dlm koleko louema na parkoviti na rozlouenou - a pro kontrolu.

Klesm padkem do Passau (290). Rd bych nkde shldnul mapu, kudy pojedu. Jet ist podle smrovnk se mi nechce, nejsem trucker. Zednk obkldajc sokl mi konen me pjit mapu Bavor. e jsem se zmlil v odhadu vzdlenosti, a msto 35km, to je 50, mi nevad - pli. Dech mi ale bere peven. Do Strnho (834) musm nastoupat 544 vkovejch, s nimi jsem nepotal. Za situace, kdy potm as na minuty, to je docela zdrhel. K podkovn se mi neda pipojit smv. Takov plka! Odevzdan projdm Passau. Drm se smrovnku Freyung, po 12-tce. Jsem bez vy. Ani se neobtuju rozlouit se s dobrkem Innem, je m svou pou, splynutm s Dunajem, za sebou.

Hned prvn kopec za mstem m nut slzt. Dynamika sval u nen takov, stejn jako naden pro vc. Pochybuju, e jsem sto vas do Strnho dojet. S celho srdce si peji potkat kamin s hodnm idiem. Natst po strmm vodnku" se silnice pokld, a d se jet. Pomalu, ale jedu. Obas minu cedulku s oznamem, e se ploum po Bayerische Ostmark strasse. M se nezd silnice nijak zvltn (krom toho jak protivn vytrvale stoup). Okolo pole, louky, pastviny. U silnice sem tam auto s plaktem "Verkauf" za pednm sklem. Postupn jsem dojedl svainu i posledn dv jabka co vezu Bh v odkud. Hladovm a jsem nervzn (nejhor kombinace). Zastavit, odpoinout, navait? Nebo se potrpit a stihnout vlak, je mi mon kvli vaen ujede. Trpm se rozhodovnm a dobe vm, e nezastavim. Provoz nic moc. Pravdpodobnost, e bych nkomu ekl o svezen kles s kadm ujetm kilkem, nastoupanm metrem. Te u je pro mne otzkou cti, to sobstan dojet. Projdm poslednm tunelem. Je krsnej novej. Rovnej a nasvtlenej, a bez zkazu vjezdu. Dl mi radost. et sly a as. Navc jsem za nm nael silonovej pytel od osiva. Bude se hodit, a se na ndra budu pakovat. Za Freyung se silnice opt pizvedla, ale je 'jeteln'. Pastviny vystdaly lesy, palouky, mokada. Do Philippsreut to je 14.

U tet den lapu tak, jak bych si to jindy nedovolil. Smuji energii za as. 20 km ped clem si to mu dovolit. Avak hladov bich, vycucl tlo a zpetrhan spojen s rodinou, mi spolen zabrauj si nvrat ut.

"Prosm Vs, kde je nejbli ndra?" blekotm celnkovi do kukan. Musm mu to snad tikrt opakovat ne pochop smysl otzky jak se mi kiv pusa. Ztrcm sebedvru. pinavej, vyfluslej komunikace neschopnej. Pipadm si jak dement. Celnk nev (pak kdo je dement) neb dojd z Vimperka autem. Tam ndr maj. Radost, pompa, eufrie je zahluena starost o bich, rodinu a as odjezdu vlaku.

Strn je mal, liduprzdn msteko promnn na rink". Basy piv vyrovnan u, dve, chalup. Armdy trpaslk u kiosk. lej z holek, co u se nevely do night clubu Laura sdlc v chyce. Vepo knedlo zelo je za 250,- a gulassupe za 40,-. Nechm si zajt chu. V krmu kupuju jogurty a rohlky. Prodavaka je na tom mstopisn lp. Ndr je po 6-ti km v Lenoe. Mobil mi je ochotna puit, ale ve Strnm nen signl. eho jsem se obval celou cestu. e na konen dne sebou plcnu na kalimatku do jehli v mst, kde nebude signl a rodinna o mne nebude vdt. Nestalo se to nikde v lesku v horch, ale a tady v esku. Natst je venku budka na mince a tak mu Jie zavolat. Tn vyzvn a Jia to nebere. Tak z toho pstroje poslm SMS. Je potvrzeno jej odesln. Po tech dnech nejistoty si jsem jist, e se o mne v. Jdlo do vlaku plnuju koupit v Lenoe. Tebas se tam i levnjc najm.

Pastviny se ovkem lemuje rozpadajc se ohrada. Kravn s vymlcenejma oknama a vyvrcenmi vraty je dominantou zpustlho statku. V kop reznou vraky pluh a bran. Vypadaj jak kostry jetr z tetihor. Otluen posprejovan ekrna. Krajina rozryt stavbou silnice do Vimperka. Vychvalovan, istou krsou oplvajc umava je asi nkde jinde.

Zato ndran budova v Lenoe je velk a pkn spraven. Bohuel bez obsluhy. Jedinm pomocnkem mi je plakt s odjezdy. Bez mapy vak nedoku vyst, kter ze smr Horn Plan, Prachatice, Vimperk i Nov dol (ten urit ne) vede do Prahy. Nicmn nejbl힚 spoj jede za 15 minut tak radji balm. Co kdyby to byl on. Silonov pytel radostn sebran za tunelem se napchovn trh - rozpad. Leel ve karp pli dlouho, a ve svitu slunce zkehnul. Pn co piel z hub potvrzuje, e vlak co za deset minut pijede je ten pravej. Sedm na kolo a jedu sehnat pytel. Pan plejc zhon mi me dt akort mal tenkostnn pytlky do odpadkovho koe. Beru je a mau zptky. Samozejm se roztrhaly jako ten silonovej. Hzm vci zpt do braen a s pomoc gumicuk dlm ze veho jednu kouli. Pn mi slibuje pomoci s kolem do vlau kde jej pedm drahm, a dl si s koul poradm.

"To kolo si budete muset pekldat sm" upozoruje mne prvod a vysvtluje, e drhy u tuto slubu neprovozuj. Nechce se mi tomu vit a tak si to nechvm nkolikrt zopakovat. Pak e pokrok nejde zastavit. Zanm mt hlad, ze. Nic jsem si do vlaku nestihnul koupit.

V Horn Plan mi pn pomh pesedat. Nesu si svou kouli do vlaku s cedul Praha hl.n.. Po cest do Budjovic pistoupily asiati. Je jich asi dvacet, chovaj se drun. Rozdluj si jdlo. M dali sami od sebe pytlk s ervenejma rozinkama. Nevm co to je a tak dlek obsahu schovvm dom (byla to suen kvikev). Kamardi jsou Japonci.

V Budjovicch se pepah lokomotiva. Vyuvm as a utkm koupit bagety a pit. Japoncm kupuju smaen brambrky na revan. Jsem posledn, kdo si nco koup, po mne pan kiosek zavr... Mm vn tst.

Pjezd do Zbeha mm ztra rno neb budu v Praze ti hodiny ekat. Prosm pana uitele co nastoupil s dtma (jedou z baznu) aby mi poslal dom tuto SMS :"Pijedu v 4:32 Petr". Pn dopluju vysvtlenm sv situace a ptikorunou v ruce. Ten ale nem mobil, tak prosm jeho kolegyni. Marn. asnu nad tm, e je sto mne odmtnout. Nevysvtliteln absence empatie. Natst uvolnily vagn a msto nich si sedla slena s laptopem a dlouhma nehtama. Po zkuenostech s pedagokou bych na ni nevsadil, ale zmlil jsem se. Ani minci nechtla!

Pi vystupovn v Praze mi mladej Japonk nabz pro nic za nic stovku. S bohorovnm smvem odmtm. Vera -na vandru- bych si ji vzal, ale te u ne. Pi zdolvn schod podchodu hlavnho eskho elezninho uzlu nemu nevzpomenout na pedverej nerez vtah dvojkolejnho ndra. Penm etapov vci smrem k schovn zavazedel. Pokrok nelze zastavit a schova kola je v cen dopravy msto pekldky. Pan z schovny mi bere kolo a rad kouli nacpat do boxu. Je to levnj. Pot si jdu prohldnout non Staromstsk nmst. Je pkn a pivo s hamburgrem je dobr a cenov pimen (50k). Zbytek v kelmku nechvm somrkovi. Jako litbu bohm za astn nvrat. Je 7.6 2006 hodinu ped plnoc.

Seznam vc

z = vci zbytn uren k zahozen

Jdlo

 • 30 x polvka pytlkov

 • 30 x pytlk aj
 • sl
 • 1 kg cukr mouka
 • 0,5 kg margarinu
 • 0,5 kg vepovka (1. den)
 • 0,5 kg vloky (zloha)
 • 0,5 kg kolnek (1. den)

Obleen

Na sebe:

 • trenkokraasy - z
 • tlko - z
 • ponoky - z
 • trikokoile - z
 • teplky tenk - z
 • fleece
 • vtrovka
 • kiltovka

Do batohu:

 • plastik do det
 • rukavice tenk - z
 • rukavice gumov - z
 • rukavice cyklo
 • kulich - z
 • brle cyklo
 • siln teplky - z
 • pepito komplet - z
 • teplky tenk - z
 • tlko - z
 • tek
 • 6 x ponoka - z
 • trenkokraasy

Vaen

 • vai
 • flaka na benzin - z
 • 2 x eus 1 l a 0,5 l
 • zapalova
 • lce
 • n
 • otvrk
 • miska

Servis

 • lepen (laty, lepidlo, smirek, svorka)
 • montrpky
 • kle
 • roubovk
 • centrkl
 • lanka
 • pice
 • olej
 • vazelna
 • 2 x nhradn due
 • 2 x nhradn rovka
 • 4 x monolnek
 • blikaka
 • pumpika

Hygiena

 • kartek - z
 • zbytek pasty - z
 • mdlo + solvina - z
 • hadra - runk - z
 • indulona - z
 • WC papr - z

Zdrav

 • pojitn
 • IZIP karta
 • lky
 • nplast
 • obinadlo
 • zsyp
 • mast na p. hemeroidy

Ostatn

 • fok
 • mobil
 • nabjeky
 • mal rozdvojka
 • elovka
 • pagt
 • gumicuky
 • mapa ve futrle
 • pas
 • tuka
 • zmek na kolo + rezervn kl
 • gumiky
 • penenka s kreditkou a 100 euro
 • itko
 • star obanka
 • stan - z
 • spack
 • kalimatka

Cestovn vdaje

jdlo    400 K
velomateril    600 K
aku mobil    259 K
SIM karta s kreditem    600 K
+ 500,- K vdaje bhem cesty
Celkem    2 359 K

Ztrty

Pi penen "koule" jsem ztratil mapnk s adresem. Tmto se omlouvm vem, kte ekali avak nedostali ode mne dkovn dopis.

Cykloturistice zdar!!!