Slovo vodn
Poptvm - nabzm
Cesta dalek s Authorem ...
Pehled cest
Cykloundr (1997)
A na okraj (1998)
Dolomity (2005)
Nkolik jezer Alpskch (2006)
Zakarpanda (2009)
Schwarzwald (2010)
esk rj (2010)
panlsko (2010)
Turecko a Jadran (2011)
dolm ek (2012)
Kapodakie (2012)
Balt a Skandinvie (2013)
Maroko (2014)
Vltava (2014)
Rodinn dovolen (2014)
umavsk rallye (2014)
Rodina v akci (2014)
Britnie (2015)
Slovensko (2015)
Slovensk Rj (2015)
Balkn (2016)
Korsika (2017)
Dunaj ns spojuje (2017)
Fotogalerie
Co jsem vidl
What I saw
Kde jsem se fotil
Where I took pictures
Kde jsem spval
Where I slept
Kudyma jsem jezdil
Which way I rode
S km jsem se potkal
With whom I met
Mn nejvzcnj
The dearest for me

Rodinn dovolen 2014

26. 7. sobota

Terce kon skautsk tbor na Olanskch horch. Dopadlo to dobe. Poas jim plo, pavouci je neserali a komi se uprosted vyprahl pustiny nevyskytli. Jedeme si pro ni a jej kamardku Anetu. Otuilej st tbornk m jet monost jet s Waopem na putovn s batohem po Rychlebkch. To Fretka (Terka) ale ned. Navc, je akort tak na ase, aby se nm vrtila i s vcmi dom. Potebuj toti ped rodinnou dovolenou peprat.

30. 7. steda

15:00. Jia v prci vypnula pota, zasunula uplk, schovala okousanou tuku a zastrila idli. Je as pocestovat. Jakpak to ale letos dopadne?

16:00. Plnme Felcii, vozk i zahrdku na stee auta. Mme s sebou dva stany, pt karimatek, pt spack, pt bicykl, pt sad obleen pro jaro, lto podzim zimu, a stejn tak pt rznorodch sad obuvi a drobnch kratochvilnch pedmt. Ne, to jet nen vechno, jet mme ti helmiky a dvoje cyklovybaven nutn pro pejezd umavy. Vech tch sad je takov pehrel, e v tom skvlm v pravd rodinnm aut nezbv msta pro vzduch. Kam jen to vechno dme? Jo!, pod nohy! Tam je jet msta dost. "Pod brzdov pedl prosm ne", prosm, zatmco dti nos a nos. Vty draznmi: "Ne Ondro! Ptyrosauruse si vzt neme, m echyrosaura! Terko, mohlo by ti stait sedm knih. Zuzano, pexeso se do auta nehod!", brnm prostor pro baterky, detnky, otvrk na konzervu, pasary a idie. Nedoku si pedstavit, e nkde cestou pchneme a rezerva je a dole, a pln vespod..., no nic. Njak to dopadne. Vyrme. Otme se ped garema dobrovolnch hasi a jedeme zpt kolem naeho Domeku. "Ahj Domeku!!!", mvme mu a ..., brzdm. Dvee, kter na tden opoutme, jsou dokon oteven. Zvou k nvtv kohokoliv a kdykoli neb my te tden nebudeme doma. Ne, ve nejde naplnovat, j sm ve sv podstat jsem proti plnovn, a mm rd improvizaci. Nicmn zaven, a zamen, vchodovch dve bych nhod neponechval...

Frme. Cl dnenho dne je u Matyska v Praze v 21:00 se zastvkou v Kutn Hoe. Pomrn dlouho vydrm rodin tvrdit, e to stihneme. Kousek ped Kutnou Horou svou slib rum. Kostnice a chrm Sv. Barbory bude dti jindy... Na silnici jsme absolutn nejpomalej. Pedjd ns i ountl nklak naloen ulovma kostkama. Nevad nm to. To co nm (m) vad, je hluk. Motor, Hurvnek a svitn zahrdky pepsan popruhy na stee auta mi to na un bubnky. U to vydrm, u jsme v esk Tebov...

Plnovanou zastvku v Kutn Hoe rum. Pomrn dlouho vydrm rodin tvrdit, e "to stihneme". Kousek ped Kutnou Horou svj slib rum. Kostnice a chrm Sv. Barbory bude dti jindy...Mme zpodn. Ped Prahou chvlm svho navigtora s mapou na kolenou, a vzpt svoj pochvalu beru zpt. Po neobvykle dlouh jzd tunelem se toti vynoujeme na msto oekvanch Kunratic, ve Zbraslavi. Nedokeme si to vysvtlit. Volme Matyskovi, aby poradil kudy k nmu do Kunratic. "Coe, kde e to jste?". "Ve Zbraslavi". "A co tam dlte?". "Pijeli autem"." A kudy,": "Takovm dlouhm tunelem". "Aha. Tak proto tady jet nejste...". "Kam te mm jet?", ptm se j s naivitou lovka, kter si skuten mysl, e informace: jsem nkde na Zbraslavi, je pro kamarda v Kunraticch dostaten popisn. "Nevm", oddychne si unaven do telefonu on. "Muste se dostat pes Vltavu a pak nahoru pes Libu do Kunratic". "Jo...j se nkoho zeptm", ukonuju vzjemn trpen. Ve 22.00, po esti hodinch jzdy a destkch dotaz na praany neznal Prahy: "Kudy do Kunratic", se u nj pomakan jak pt cigaret soukme ven do chladiv tmy z toho bjenho auta. A ij esk drhy!

31. 7. tvrtek

Loume se s Matyskem. Vozk s kolama zaparkovan na trvnku pekal noc beze ztrt. Zapojujeme ho za auto a vyrme smr esk Kras. Matysek ns doprovz co-by ped jezdec. Promotv ns dobrotiv Prahou, v obav, abychom mu nevolali "SOS"z Trje. "Dl u to znte", ekne nm z mobilu na rozlouenou ped Zbraslav, piem v hlase mu zazn drobn smek. Mme na Beroun a dle podl Berounky do Niboru. Tam se rozdlujeme.

Jia a Ondra zstvaj na parkoviti u auta, zatmco j + Terka + Zuza jdeme na vlak. Potebujeme se dostat do Roztok, kde nm maj nkde pod mostem pedat kanoi, kterou jsem si rezervoval pes internet. Na ndra se dozvdme, e na trati je vluka, take nakonec jedeme busem. koda, vlek by ns toti provezl pod kopcem, podl Berounky v seku, kter se chystme splout, zatmco bus ns veze lesem pes kopec. Je to ten kopec, peze kter jsem jel nedvno na kole vraceje se z Krunch hor pes Kivoklt, Karltejn a kraj m milho Otty Pavla. Na kterm m napadlo navrhnout rodin vlet do tchto konin. Vzt dti na lo m napadlo a po Vltav. Coby nabdku dalho rozmru pohybu ivotem.

Kanoe na ns skuten ek pod elezninm mostem. Pebrme si ji spolu s temi pdly a vestama, kter si navlkme pes mikiny. Ne dnes nen koupac teplota. Berounka je navc nepjemn bahnit hnd. Nasedme na loku. pic proti proudu, tak jak to dlaj mazci ktermi mi nejsme..., a tak ve chvli kdy nmi hne mrn proud eky, se loka rozkolb, holky vyjeknou, oto se po mn a jet vce loku rozkolbaj... "N! Nevrte se nebo se to pevrt!", prosm holky, kter poslun ustrnou uprosted pohybu. Mme tst hnedle z kraje. Ode mne to byla blbost, startovat pic proti vod s takovou posdkou. "Hele to bude pkn fotka", eknu a zakoruju kanoi do rkosnka u behu, z nho se zvedne oblak havti. Vyfotme se s meandrem eky a pustme se rkos. Parda, pohoda..., dokud Terka nezane jeet: "! PAVOUK!!!", a pdlem bt do boku loky, a mrskat sebou jako rybka na suchu. "Nevr sebou, vdy ns pevrt!". "N. . Pavouk!!!!", je i nadle Terka otejc se neoekvan na vechny strany. "N. Nedlej to!!!", prosme ji mi (j + Zuzka) s nejistotou v hlasech. "Hele. Terko! Tmhle naproti zastavme a j ho chytnu. Jenom se te prosm t nevr, a se to s nma nepeklop...", prosm nejist. Holky dbaj pokyn a zabraj tak jak maj uvdomujce si zodpovdnost svch funkc. Brzdme u chatek u protjho behu. Terka ske na beh jako by vymrtn neviditelnm prkem. Pidruje lo, a te i se Zuzkou ji za pagtek povytahuj na beh. Marn se snam najt pavouka naruitele. Terka se nesmle pibliuje, "No tady", ukazuje na pavouka velikosti sviluky marujcho si po lamintu. Pro jistotu otrm lo houbou i ze spod. Pestvku vyuvme ke svain. Z chatky, kter pat lavika pod nam zadkem, nm nabzej aj. S podkovnm odmtme zdrelo by ns to. Ptme se po hranolkch. "Za chvli budete u jezu. U nj vlevo je restaurace Splen mln". "Dobr. Dky", dkujeme strkajce kanoi do Berounky vstc dal plavb: K hranolkm ble! Od loae vm, e jez, co ns ek, se jezd vpravo, zatmco hospoda je vlevo a j si nedoku pedstavit traverz nad jezem s Terkou a Zuzkou na palub. I Kdy, dle loae, za tohoto stavu vody lze tmto jezem projet kdekoli...

"Jez ped nmi!", hls hek za dalm meandrem. Voda se pednm zkliduje, rozlv do iroka. ekl bych, e tu nen o mnoho u, neli Vltava pod Karlovm mostem. Mln stoj na svm mst. V pedzahrdce rozeven detnky, a shluk lodk pod nm u devnho mola signalizuj: "Dnes oteveno". Pstavit lodk je vak pomrn blzko hrany jezu a tak se opatrn suneme podl bahnitho behu v nadji, e to zapchneme dve - a zbytek dojdeme. Nakonec vak zavelm. "Holky, hranolky budou jinde" a zavasu stom loku k druhmu behu.

Nad Jezem kluci lov ryby. Koukme z behu do byste tekouc vody. "To splujeme bez problmu, ale ne vichni narz". Zuzka dobrovoln vyklz hkovsk msto a Terka jej ochotn bez bzn pebr. Vysvlkme se do plavek, vykldme sud, Zuzce dvme fok, odrme. Jde to hladce. Od zatku, a do konce. Rozjetou kanoi dole elegantn pirme k behu. Zme nadenm. Tme se na fotky. "Uka, jak jsi ns vyfotila". "Jsem vs nahrla". "Vborn. Uka", tme se na nahrvku. Zbyten, Zuza si ns moc piblila, a jak jsme se k n blili tak si ns neoddlila, take jsme se j nakonec neveli do objektivu. Te je z toho troku smutn... Oblkme se a plujeme dle. "U prvn hospody zastvka", slibuju j, a taky e jo. Hranolky ale nedlaj a zmrzlinu holky nechtj, take plujeme dl. Konen loutkovice. U hodnou chvli je vyhlme unavenm pohledem. Moc to nepluje. Vbec bychom se nezlobili, kdyby tu na silnici na ns ekalo auto s vlekem. To tam nen. Pekvpko se nekon, zato maminka s Ondrou tam jsou dle plnu. Marn lkm Ondru do lod. Ne, kolo za loku nevymn. A tak my na loce, a oni na kolech mme spolen k cli (2km most v Niboru), kde mme auto.

Nakldme lo na vozejk, sdlujeme si dojmy. Zatmco my jsme splavovali Berounku, tak Jia s Ondrou vystoupali na niborsk zmek a navtvili sklrnu (tady dostali sklenn slony msto vstupenek) a Ondra jezdil dv hodiny na cyklodrze hned vedle parkovit, kde vyerpal vechny svoje sly a proto padal a padal. Jej muldy a oblouky mu uarovali. Projdm si drhu spolu s nm a dvm mu za pravdu. Je to "DOBR".

V Roztokch vracme lo. Jsem rd, e jsme to celkem pkn zvldli, i kdy ke konci u ns bolely pae. Za odmnu stoupme do kopce na Kivoklt pkn z venku, pkn zvnjku. Jen to vstupn se nm zd nepimen vysok.

V podveer se vracme do Berouna, do (Jiou) pedem vytipovanho campu. Stavme dva stany. Rodiovsk a dtsk. Je pkn. Camp le na kraji Berounky v tvrti Prask pedmst kousek ped jezem, celkem blzko stedu Berouna. A tak se tam jet naveer ruku v ruce jdeme projt. Starobyl mosty, dldn a nmst. Ve pkn ist upraven nasvcen, provoz takka dn. Pozvolna usnajc Beroun. Cestou zpt se stavujeme na pizzu Hawai. Prma den, veer kon.

1. 8. ptek

Vstvme. Vame aj. Sndme. V campu nm, a pravdpodobn nejen nm, chyb lavika se stolekem, kde bychom si moli sednout. Take sedme, na em se d. J napklad na kanystru s vodou, kter se pod moj vhou neustle deformuje. No nic, alespo se pli nezdrme.

Na kolech vyrme smr rozhledna Mstsk hora. Rozhledna je na kopci nad Berounem a tak kola parkujeme pod n. Jej bl ocelov konstrukce n z mstskho parku, jeho soust je i mini ZOO s dvma ospalma medvdama. Divm se naden dt (nejen naich) s jakm obhaj jejich vbh a stnek se zmrzlinou (tomu u mn). My rodie jsme se sem nahoru sotva vyvlekli. Z rozhledny je pkn vhled na esk kras. Slunko zan svtit, dobe jsme udlali, e jsme vystartovali tak brzo. Za kauflandem je vidt koupalit, po obd bychom tam mohli vyrazit.

Nakonec se ale zatahuje a tak, jet ped obdem sedme na kola a jedeme podl Berounky po cyklostezce smr Karltejn (cca 15km), kde si dvme za velice rozumn penze velice dobr obd pmo v podhrad. U restaurace zamykme kola a vyrme dobti hrad. lapeme vzhru ulikou obklopeni lkadly pro turisty. Chvlme: "...jet e u maminko mme tak velk dti, e neadon u kadho stnku vyjma Ondry". Ze spodu je na hrad moc pkn pokoukn. Je pjemn, uvme si to.

Zpt jedeme stejnou cestou podl Berounky. Proti vod nm to jede pomaleji, namhavji, a tak zastavujeme upocen tla a vlezeme do n. Ne vichni, protoe eka nen zdaleka przran a dno nen vidt ani u behu. Vstoup do n jen otuilej z ns (J, Zuzka, Ondra). Po nvratu do campu si demokraticky odhlasujeme voln program: take Zuzka s Ondrou zam na pilehl dopravn hit, Terka ke knce, j na pivo a Jia k plynov bomb.

Nkdo hraje na kytaru. U nkolika stan roubench kanoemi plpolaj ohnky. V jednotlivch stanech se rozsvcuj roviky. Stmvajcm se kempem zanou bloudit tlumen kroky, hlasy, svtluky elovek. Hvzdy svt tichem. Mm to rd. Mme to rdi.

2. 8. sobota

Jme. Balme. Platme. Vyrme. Hlavn n programtor vletu vytyuje smr s mapou na kolenou: "Svat Jan pod Skalou".

Ped kostelem -klterem benediktn - na przdnm parkoviti parkujeme. Svatostnek je jet zamen a tak po porad s rozcestnkem zanme stoupat lesem prudce vzhru na vyhldku nad nm. Tady stoj asi tmetrov k, kolem kus zbradl a na nm jsou zaveny visac zmky "zamilovanch". Odtud, po vrstevnici pokraujeme dle po turistick znace smr Hornick skanzen Solvayovi lomy Paraple (8km). Jdeme po erven nejstar turisticky znaen trase (Beroun Sv. Jan pod skalou Karltejn) v R. Naped cesta vede i nadle listnatm lesem, aby ns pot co se pehoupne pes hebnek eskho krasu, pivedla na terasy oputnho vpencovho lomu. Rzem se ped nmi rozevr prostor. Lesn krajina s mkkmi barvami a pvtivou flrou clonc vhledm i slunci, se zmn v pehlednou krajinu rozlehlho lomu ztvrdlou kamenm.

Jeho zkout s ohniti, msty pro stan a svislmi skalnmi stnami jsou stejn romantick jako ty v okol Vpenn u ns. Dvme se na terasu hluboko pod nmi s npisem "Lucie miluju t" vyskldanm z jednotlivch utr. Hzme kamenem do zelenavho jezrka (loue) pod nmi. Obdivujeme ob nklaky, podl nich jdeme do skanzenu. I zde, vak jsme pli brzy. as si krtme prolznm rezavjc techniky, odlehovnm batoh batnm svain a psanm pohled.

Terka verotepka:

Jedem autem, busem lod. Stany se nm vdycky hod.
Pky vlakem na kole. Od Berounky na pole.
Na Karltejn i do jeskyn, as nm tady rychle plyne.
Jsou tu hezk vyhldky, jeskyn i prohldky.

Lom a skanzen spravuj nadenci milujc kontakt s prodou a technikou z ocele. Veho tu maj do sytosti. Bagry, rypadla, vrtky, dopravnkov psy a hlavn, zkorozchodn eleznika, s vagnky a mainkami co by se nm veli do kuchyn. Dky tomu, e tu jsme tak brzy, meme vidt, slyet, uchat a ppadn i obdivovat, jak se jednotliv motory orezlch dinosaur s burcivm hmotem poslun rozbhaj pod taktovkou otylch pn kluk v umatnch montrkch s laclem pes vydut pivn mozol. Vypadaj doista stejn jako mechanici v Pohdce o maince. Jzda na vagnku taenou takovou potvrkou (idi ji d bokem ke smru jzdy) je hlavn atrakc i tak celkem zajmavho, spe vak kluiho, skanzenu.

Cesta zpt (dol) je pochopiteln snaz ne opanm smrem. Kamardsky se na n zdravme s dkou lid, i se Zbeky! Pacht se a fun do kopce stejn jako my ped temi hodinami. Zan bt teplo, a tak jsme rdi, e jdeme smrem dol a e n vstup probhal za dopolednho chladu.

Pijeme livou vodu vyvrajc ze skly u kostela. Vydatn pramen syt ledovou vodou jezrko a zstup znivch turist co sem pijeli, autem, busem i na kole. Kostel je mohutn a krsn tajupln dky jeskyni ve skle, k n je pistavn a ve kter si, svho asu, poustevniil poustevnk. Dnes jeskyn slou co-by krypta pro ostatky duchovnch hodnost co ji na tajuplnosti neubr, spe naopak. Po modlitb za rodinu se dvm do ei s letitm pnem stecm klid a mr tohoto msta. Moc pkn mi pedn. M syt moudr hlas zklidnn ivotem. Postupn se kolem ns vytv hlouek. "...na prvn pohled nehybn skla, k n je kostel pistavn, se neustle posunuje. Stavba kostela samozejm tomuto tlaku nedoke elit a tak se deformuje. Stna pistavn ke skle se od vzniku stavby vychlila o 70cm..., ale u to je opraven". Nezeptal jsem se jak, m. Jako silou lze tch neuvitelnch sedmdest centimetr posunu zaretuovat tak, e to nen nikde vidt. Po celou dal cestu mi bude vrtat hlavou, co krom odstelu me zastavit pohyb skalnho masvu. e by modlitba benediktn byla a tak inn, se mi nechce vit.

Vtou: "Te by jsme mohli jet do t Ameriky", vyty smr naeho dalho vletu s postu velitele vozu Jia. Dti oij viz Ameriky. "To je takov lom", zkaz jim radost jejich maminka, a pesto tam jedeme. Cestou se konen ilhajc hlady stavujeme v njak vesnice nakoupit nco na studen obd. Piknikujeme u stolu pod bzou. Lavice jsou pidlny ke stolu tak "dkladn", e funguj jako dokonale citliv houpaka. Moc komick. Obzvl᚝, kdy se kdokoli z ns nhle, bez varovn tzv. pro "nco" zvedne a ten s jogurtem na lice se nhle propadne o ticet centimetr. Dosti se tomu nasmjeme (vyjma maminky strajc jogurt kapesnkem z rno novho trika).

Amerika stoj za nvtvu. Dra v zemi a jezero, v n zrcadlc skly ji vkol lemujc, psob impozantn. Obzvl᚝, kdy se ta dra v zemi objev z nieho nic ped nmi, do te jdoucmi po tuctov stezce od silnice (cca 500m). Dole se koupou njac otuilci, a tmhle m nkdo stt stan. Vm, e to je pro ty lidiky dole asn romantick a dobrodrun obzvl᚝, kdy se to (pr) nesm. Lep pohled na tu scenerii asi bude ze shora dol, neli opanm smrem. Nevm nebyl jsem tam dole. Je to nepedstaviteln daleko.

Jia zkontroluje pohledem asomru, mapu a pak m: "Jet bychom mohli stihnout ty Konprusky". "Jo, pro ne", odpovm j, otom naped klkem v zapalovn a pot vz o stoosmdest stup a jedem. Vracme se do Berouna. (Byla chyba, e jsme tu v campu nenechali vozejk s kolama). Pejdme Berounku a pelme do 7km vzdlench Konprus. Kupujeme lstky (340k) a s posledn skupinkou odchzejc v 17.00 se peeme na slunku v teplkch ped odlehlou vstupn brankou bez laviky a beze stnu. A to ve s drobnou asovou rezervou. Cca po hodinovm putovn podzemm plnm krpnk a netopr, kter pro veejnost objevil ipern kluina (nakonec se stal pikovm speologem a utroznalcem), se mourajc dostvme zpt na povrch zemsk. Pknou prochzkou mme zpt k autu osielmu na rozlehlm parkoviti. Jia u pro dneek nem dn program, vracet do Berouna (proti smru ztej jzdy) se nm nechce, a tak vyrme k dalmu cli. A tm je: Orlk.

Upocen nakupujeme v Penny marketu v Dobi nanuky, prky a tstoviny na veei. Pijeli jsme sem pes zalesnn kopec patc do psma Brdskho hebene. Na nkolika mstech by se dal postavit stan. My je vak vdy minuli. Jia douf, e v Dobi bude kemp se sprchovou ric a plotem.

"V Dobi konm. Kdo chce jet dl, mus dit", eknu unaven ped dobskm Penny marketem. Zjiujeme, e tu nen nejen kemp (nejbli u Orlka), ale ani bazn. Mstn se chod koupat do rybnka. Zamme k nmu.

Velk rybnk se jmenuje Pape. Pro koupn veejnosti m uzpsobenou pl, na kterou ns posl ryb bobkujc hnedle z kraje. Je pl osm. Nikde nikdo. Laviky, traviku, psit dno a klidnou jemn zelenkavou hladinu mme se Zuzkou jen pro sebe. Ondra se k nm pidv a pot, co ho tam se blunknutm hodm. Terka s Jiou vbec. Vad jim iv kaenky. Dobrovoln hldaj deku, zatm co my se rchme, odsolujeme, v teplouk vodnce. Parda.

Ryb nm dv tip kde si postavit stan: "Obas, kdy tu jsou rybsk zvody, tak se stany stav z druh strany na tom poloostrvku". Msto vypad to romanticky. Mme tam. Dve, neli zakempujem (stle je moc svtla), se zdrme na dtskm hiti na veei. Vame "Mamku" - tstoviny s vepovkou a keupem. Stany stavme za soumraku na behu rybnka. Vozk s kolama nechvm u stan, auto odjdm zaparkovat pod lampu na ne pli vzdlenou ulici. Vude vkol tepl klid a mr nehybn jak hladina Papee. by kvkaj. Cvrkov cvrkaj. Komi v me snesiteln. Hvzdostroj nad nmi pon probouzet tajuplnou noc. Parda na druhou...

"Mami, Ondra dsn prd a smrd", aluj nm ze stanu do stanu holky. Naped dlme, e spme, ale po tet suplice je Jia (konen) okikne, zatmco j vydrm pedstrat spnek i nadle. aloby na chvli ustanou. Nicmn ehrn na smrad, pvodem Ondrv, se s dckho stanu line stle. "Ondri! Nepr nm tady!", pikazuje mu Zuzka i Terka stdav. "Vyvtrme!" rozhoduje Terka. "Naltaj nm sem komi!", varuje Zuzka. "Je mi patn", hls mdle Ondrv hlas. Pak se ozve zvuk zipu a nkdo se z dckho, za brbln ostatnch: "Bacha, to je moje noha. Au, nestoupej m na hlavu...." sune ven. (Ne, vskutku, stany nejsou zvukotsn). Dlm, e spm. "Mami m je..., bl..., patn...,bl.", dokonuje Ondra ped nam stanem vykonanou mylenku. Jia stelhbit opout spack stan (pitom m kopne do hlavy), zatm co j - dlm e spm. Pot co m ena ute syntorovi papulu a ulo ho do stanu k holkm, s hlavou venku, se vrt zpt (pitom m kopne do hlavy) s informac, e Ondrovi je patn dlm, e spm. "Ondri, nepr nm tady! Ondri ty hrozn smrd!! Ondri vypadni!!!", pikazuje mu Zuzka. "M je patn", varuje Ondra sestiky. "Mami mi ho tady nechceme! Hrozn prd, smrd a jet nm to tady poblije", volaj za stanu do stanu neztlumenmi hlasy Zuzka Terka. Jia vystel ze spacku, ze stanu - (pitom m kopne do hlavy)- vythne "Ondruku" ze stanu, a ten udl do nonho ticha Bl- Bl- Bl. J? - dlm, e spm. Naslouchm nonmu "tichu". Tichu, do nho Ondra stdav blink, pofukv a nak. Jia ho utiuje, utr, vyslch (co, kde, pro brouka bol). Terka a Zuzka mi hls, e Ondra blink... Pedstavuju si, kdo vechno ty nae zvuky me slyet. Rybi, romantici na prochzce, oteven okna ze zstavby, kterou je rybnk Pape obstoupen. Je vn pkn klidn noc... "Jdu spt k dckm", hls mi Jia (pitom m kopne do hlavy), a j pestanu dlat, e spm. "Ne. J jdu spt s holkama, ty si vem Ondrka sem", rozhoduju. Vylzm ven ze stanu do krsn noci prosvtlen svitem msce a hvzd, ozvuen kvknm, cvrknm, a Ondrou Zuzkou Terkou... "Tady, tady, tady a tady nestoupni, tam Ondra zvracel" varuje mne Jia. Proklikuji mezi zvratky oznaenmi kapesnky svtiv blmi do dtskho stanu, z nho jet pedtm sundm tropiko, take od hvzdn oblohy ns dl jen prhledn moskytira. Je krsn tepl noc. Bl, zvrac Ondra, "Co ti je Ondruko?", vyzvd eptem Jia. "Je mi patn", pizn mamince on sv tajemstv pokraujc v nepetritm nekontrolovanm pofukvn. Nak. Normln, nahlas, jako by se nechumelilo. Nevydrm snet pedstavu, e ns nkdo "odposlouchv", a tak proklikuju mezi hromdkami pchnoucch zvratk zpt k rodiovskmu stanu. Vlezu dovnit (pitom kopnu Jiu do hlavy) a znovu rozhoduju vztekle: "Hele! Ondrku! Zmlkni! Bicho t bol jenom proto, e se cpe kokynkama a keupem dobe ti tak! Bu zticha! Nebo na ns nkdo pijde!! Jio, ty b k holkm, j budu tady s Ondrkem!". Jiina se pesune pes psmo zvratk do vedlejho stanu a Ondra ven, aby udlal sv: "Bl" do nonho ticha. "Bude spt venku!", pikazuju synovi vytahujc karimatku Jiiny ven pod tu krsnou oblohu do pjemn chladiv noci. Vidm v tom een. Venku a si zvrac prd jak chce... Ne vak Jiina. Asi po desti minutch mi syna cpe do stanu, tvrdce e pr. Nepr, tvrdm zase j..., ale to u stojme venku oba dva, rozkroen nad pozvracenm Ondrou na pozvracen karimatce. Roztahujeme pitom ruce lovce kapky det. Marn, take j s jednoslovnou vtou vtze: "Nepr!", pekrauju syntora a chystm se vlzt zpt do stanu. "Pokej!", zadruje m, se zadkem venku, a hlavou uvnit, Jiina. "Ty ho chce nechat venku???". "Jo!" "A pro jako neme spt s tebou???". "Je mu tu, na vzduchu lp!. Me si zvracet, jak chce, kam chce!". "Neme ho v tch blinknch nechat leet!". "Pro!?". "Neme ho v TOM nechat leet!!". "Mu!". "NEMڎE!". "MڎU!". Neme tady takhle, zstat leet! Me se udusit blinknkama!" "Blbost!", budu ho slyet, a se bude dusit!. "Nebude!". "Budu!!". "...a bude mu zima". "Nebude, je teplo"..., nakonec Jia kapituluje a odtan mezi zvratky do dckho stanu k holkm. Aby mne po chvli zatsla stanem: "Pr". Take zase stojme venku oba dva, rozkroen nad pozvracenm Ondrou na pozvracen karimatce. Roztahujeme pitom ruce lovce kapky det. A zase marn. Tentokrt vak kapituluju j. S vtou: "Nepr", pekrauju Ondrka, kter po celou dobu "rodiovsk debaty" stnal na karimatce pod nmi. Nejkrat cestou krm do dckho stanu zvratky nezvratky. Nemu se dokat, a ta poblit tajupln noc skon...

3. 8. nedle

Rno vylzm ze stanu jako prvn. Prv akort tak zavasu, abych posbral obsah balen vlhench ubrousk, kter maminka lskypln postupn spotebovala na oistu svho syna od zvratk, o chlup dve ne k nm dojdou mstt strnci ve sluivch uniformch. Jdu jim v strety. Nejen proto, aby si nemysleli, e se jich bojm, ale hlavn, abych jejich kravho pohledu a zpytav nepjemnch otzek uetil svoji enu. Jsou to uznal hoi. Stany se tu na tomto mst skuten stav, ale jen bhem rybskch zvod. Oceuj, e jsem auto nechal stt na silnici, rozdl od rybe, ktermu to (pot) vytknou. Msto pokuty nm dvaj velkorysou hodinu. Jak km, fajn hoi.

Balme, uklzme (i svink ne po ns) prchme. U stolku przdnho bufetu kuchtme sndani. Jia a holky mast chleby. J vam aj. Ondra ochable dm v autosedace u Hurvnka. Obloha svt molkov modrm rnem. Bude pkn... snad!

Po sndani mme do zahrady dobskho zmku. Kana kan. Kytky barevn von. Zele ukliduje. Psek kupe pod sandly. Lid v pknch atech tie pluj bluditi zhon. Z reproduktor um skrytch v hout se linou lbezn tny. Sedm na lavice ve stnu, poslouchm prolnn melodickch kivek jednotlivch nstroj. Pokoum se uhodnout kdy, kter nastoup, a jak se projev. Nikam se mi nechce. Je mi fajn, u proto, e mi nikdo nezvrac za krk. K pohybu se pinutm a na druhou, po pl hodin se opakujc vzvu dtskho posla - Zuzky: "Maminka ti tati vzkazuje, e u se chceme jet koupat". Z kostela naproti zmku, u nho mme stt auto, se line zvuk varhan. Pkn ustrojen lid vchzej do pknho dne podvajce si ruce na rozlouenou, rozdvajc smvy. Docela m mrz, e nejsem mezi nimi. Je vn pkn.

Koupat se nejedeme na Slapy, kde m Matysek hausbt, nbr na Orlk. Je to vce ve smru na jzdy na esk Budjovice. Po cca dvou hodinch jzdy brzdme v campu Popelky tsn vpravo za hrz. Pedplcme si jednu KLIDNOU noc. Stavme stany, vrhme se do vody s pehradou na dohled. Slunko i camp slibuj - pkn koupn a pkn kempovn. Prma sousedi vedle ns jsou z, nmi aktuln proitho, Berouna. Ondrovi je lp, a nm s nm. Bhem dne si vystail s plkou rohlku, co jsem steil pohledem supa. V podveer se obloha kabon. Dle soused m "nco" pijt. Obhm stany s kladivem a propnm schlpl stanov dlce. Kupodivu kolk a rek mm vc ne dost.

"Dobrou noc", loume se navzjem pedasn kolem osm veer. Zan toti pret. Jiina zazipv stan dt. Ondra slibuje, e tu plku rohlku uchov v aludku a do rna. Zuzana na nm navc vyme slib, e nebude prdt, a Terka, e se nebude roztahovat. Pak se ozv zvuk druhho zipu, kter mne a Jiu oddluje od okolnho svta. Docela jsem rd, e poprchv a nemusm stavt hrady z psku, hzet balnem, odhnt mravence z deky, zakazovat Zuzce tet zmrzlinu a Ondrovi odprat tu prvn, potit se veer ve vydchanm stanu... Potebujeme nekonfliktn klid a mr a odpoinek. Nataeni na karimatkch, naslouchme chladivm umivm zvukm kapek, co dopadaj, tt se, a hlad n stan z kauflandu za 500k. J poslouchm rdio, Jiina s elovkou v poloze "ON" lut kovky. "Vydr", ujiuji svoji nejistou enu do epotu kapek a pro jistotu (pro ppad hdky) - dodvm: "Pokud nezane foukat...".

"Pr na m", ekne smrem do stropu Jiina, ani by pestala tukou kiovat papr. "Na m ne", zalu. "Na m jo", trv na svm ona. "Tak si lehni ke mn, na moj plce nepr", navrhnu splynut na jedn karimatce. Tulme se k sob, mme se rdi (alespo pro tuto chvli). Ale ne zas tak, abychom dokzali strvit noc v mokrm spacku na jedn mokr karimatce s rukama ve vzduchu. Take po pl hodin mi m ena vtou: "Jdu spt do auta", oznamuje kapitulaci. Konen, pomyslm si, a zaujmu hlopnou pozici nap louikami. Jsou pjemn chladiv. Romantikou v kapkch det celou noc nenapln.

4. 8. pondl

Rno je nejist. Nepr, ale mon, e bude. Kapky det se krsn shlukuj na aut, na stanech, na kolch, na trv, a krsn vsakuj do bot, teplk mikinek. vachtajc kaluinkami, brouzdajce trvou balme verej den zanechan na deti. Ve jm je poznamenan. Gulovka v hrnci. Chleba. Svrky ekajc na vozku na slunce. Ve jaksi veernm detm nabylo na objemu. Spacky, stany nelze uzavt, do jejich pvodnch obal. Komnky oblek v prdelnch koch se samovoln promchali v pestrobarevnou zm rukv, nohavic, koupacch poteb, hraek, trvy a jinch prodnin. Kufr nejednou nejde dovt. Jet e mme za autem ten vozejk...

Kemp opoutme bez det, smrem ku hradu Orlku. Tam nm mrhol na trika i ble omtnut hradn vky. Pkn, stejn jako akvaristick vstava, v nedalek budov. Detnky ale nevytahujeme. Ty rozevrme a na Zvkov do krsnho mrholen. A v moc pknm Psku, u je zase nepotebujeme. D隝 tu toti ped chvl skonil svoji ivotadrnou innost. Prochzme mstem dle plnku z informac. Jia s dckama obh obchody, zatmco j ekm na lavice. Pkn starobyl msto.

Z Psku u nezadriteln svitme smr Marukovic Nov Hospoda. Mezi panem Marukou a mm ttou, kvete ptelstv od jejich vysokokolskch let. Spona tohoto ptelstv spolehliv spojuje jejich rodiny a novodob i rodiny jejich dt. Pijdme cca v 14:00. Bouchme na letit vrata pamatujc vc neli kdo z ns.

Otvraj se stejn vele jako nru a srdce strejdy Franty a tety Madly. Tiskneme si ruce, obdarovvme se srdenmi pohledy. Teta Madla ns uvd do garsonky, v n von hrnec s pro ns pipravenm obdem a ist povleen. Na ru do surny v stan, aby nm stihnul uschnout ped dal vpravou. Jsme u dobrch lid. Jsme zachrnni. ...na dv hodiny. Pak nm (m a Jie) zane umavsk rallye 2014.

8. 8. tvrtek

20:30 Po tyech velmi pernch dnech znovu bouchme s poslednch sil na letit vrata pamatujc vc neli kdo z ns. Napsat: Jsme rdi, e jsme u cle je, mlo vstin...

Vtaj ns nae dti, rodie, teta Madla, strejda Franta a jejich dti. Psi Bersk salnit velkej Berny, malej zvltn modrookej - Ba. Radost uvtacho vboru je stejn tko uviteln jako popisek naeho putovn. Jie hroz, e j bude pedn diplom za heroick vkon. Bhem na neptomnosti Ondrv stevn katar probhl stevy Zuzky i Terky a aktuln prochz stevnm traktem m mamince opoutje jej obma konci. Ztra m jet dom osm hodin vlakem... brr...

Je deset veer. Sedme pod pergolou uprosted dvorce. Pijeme pivo, vno, hrukovicu, vodu zatmco Jia si uv umn sprchovho koutu (miluje hebk teplo tekouc vody a do zrovn), postele a povleen. Tlumen do tmy rozprvme o vem monm, a v naem ppad i nemonm. Tta hraje do kvkn ab (kter Ondra se imonem chytaj do kyblk) na harmoniku. Je tepl krsn veer pln hvzd, pohody a lidsk pohostinnosti. Moc, moc pkn msto pro ivot je tahleta planeta.

9. 8. ptek

Loume se. Mvme. Odjdme. Tme se dom. Po pr kilometrech zastavujeme. Nikoli kvli zvracen, nbr kvli Teboni. Prv tu probh kln myslivc truba, vbi a psovod. Msto pln aut, nvtvnk, nejen v sluivch kamizolch a vyhebelcovanch psch krasavc. Nen kde zaparkovat, a tak to zapichujeme kousek u hbitova. Ve msta a Schwarzenbersk knec hrobky jsou odtud pomrn vzdleny, take radm sednout na kola a projet si msto cyklisticky. Pesvduji, argumentuji, zbyten. M rodina chce jt po, zatmco j chci jet na kole, a tak se rozdlujeme. J jedu na kole, zatmco oni jdou pky. Potkvme se na pelidnnm rynku. Pehldka loveckch ps prv defiluje na vyvenm pdiu. Ve stncch pehldka loveckch no, dk, trofej a jinch vciek spojench s lovectvm, loveckm kulinstvm, loveckou mdou, loveckou literaturou... Nen noe, i psa, kter by se Ondrovi nelbil. Prochzme pkn, starobyl mstsk jdro, mjme pivovar, navtvujeme zmeckou zahradu, ndvo, muzeum rybstv s expozic ivch ryb a po Svtsk hrzi rybnka Svt mme ke Schwarzenbersk knec hrobce. Zuzka s Ondrou zanaj plst noikama. Tak je na stdaku dovm k moc pknmu cli. Hrobka je krsn zrekonstruovan ciheln umn omtnut stavba. Tak um, e u mne laika vyvolv dojem, e je seskldna z dokonale opracovanch blok pskovce (odbornk to samozejm pozn hned). Kupujeme si za lidovou cenu lstky a jdeme na prohldku zanajc psobivm kytarovm koncertem. Tny a akordy Yesterday a Let it Be od Beatles zn chladem. Odr se od mramorov podlahy, vitr oken, "pskovcovho" klenut stn. Kluina, vysokokolk na brigd, zajmav pedn. Vklad mu, a m poslech, kaz mrouskajc miminko, a tak jej i s maminkou vykazuje ven. Posluchae tento neobvykl zkrok do lidskch prv zasko a to v sle zaum. J jsem na jeho stran - jen bych volil jin (diplomatitj) prostedky ke stejnmu een. Po pednce sestupujeme do krypty pln rakv. Malch, vtch i nepirozen obrovskch. Kad rakev v sob skrv pbh ivota, zde tomu nen jinak. Pkn se to poslouch, leckdy he pak prov. Mme k autu. J se Zuzkou jsme rychlej a tak se stavujeme na obecn pli. Lezeme do vody, lezeme z vody, a jedeme pro nanuky pro nai partu. Sraz mme u auta.

Dal zastvku dlme v Jindichov Hradci. Opt se rozdlujeme. Tentokrt na kolo sed spolu se mnou i Zuzka. Jia, Ondra Terka zstvaj pky. J se Zuzkou si v informacch vyzvedneme mapku, projedeme msto, vylezeme na v a zbytek volnho asu strvme na plovrn, kde prv probh nco jako dtsk den. Absolvujeme spolu hula hula kurz, vykoupeme se, snme klobsu a mme na sraz k autu. Parda. Jia s Ondrou si zatm obhli to co mi a jet si pidali muzeum. Parda. Utahan unaven sedme do auta. Zatahuje se. Zd se, e bude pret.

Pr. Leje. Je tma. Pomalouku se suneme k cli. Svtla pror blou non vodn stnou. Pstrojov deska barevn osvtluje prostor auta. Dti sp. J i Jia oi na stopkch. Konen Svitavy. To u jsme doma!, pomyslm si.

"Tunel ped Moravskou Tebovou uzaven", hls npis dopravnho znaen rozplvajc se v kapkch na elnm skle. Objka vede po star silnici. Dole (tam kde se podjd nov silnice) msto doprava jedu suvern rovn..., po dv st metrech si uvdomuju, ...e, "Jedu proti smru do jednosmrky...", eknu smrem ke spolujezdkyni, kter se z tve ztrat barva ivota. Brzdm. Nedoku si to vysvtlit... Opoutm pvtiv interir vozu do chladiv detiv noci. Pr mi na zda. Za krk. Na zplihl vlasy. Tatam je neohroziteln jistota. Odpojuju vozk. Otm auto nap. Jednou, dvakrt, tikrt a jet jednou..., te, te u to vyjde... Vlasy, hlavu krk zda mm zmen detm..., zadek opocen strachem. Kmitm, abych to vechno stihnul dve, ne se na ns nkdo pit, je ve mn (v ns) mal, hodn mal duika. Dti sp. Jia si koue nehty... Couvm k oslepl siluet vozku opoutn uprosted jednosmrky. Znovu vyskakuju do detiv noci..., zapojuju (a hlavn rozsvcuju) vozejk, pod nic nejede... Zzrak... adm a prchm z msta inu s dobrotivou Felici a rodinkou v n. Dti sp. Jia m nehty na rukou okousan a ke kotnkm prst. Barvy ivota se nm navrac. Ne na tuto dovolenou jen tak nezapomeneme... Dky Boe za ty dary!